Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) Банкрутство (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (11)
Перевірки (8)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ"

#35879807

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ"
ЄДРПОУ 35879807
Адреса Львiвська обл., С. Сiлець
(КОАТУУ 4624886601)
Номер свідоцтва про реєстрацію ААБ №627722
Дата державної реєстрації 08.05.2008
Середня кількість працівників 934
Орган управління Правлiння, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя. Вищим органом Товариства є загальнi збори акцiонерiв.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ «Кредi Агрiколь Банк»
МФО: 300614
Номер рахунку: 26009500048668
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ «Єврогазбанк»
МФО: 380430
Номер рахунку: 260033011496
Контакти
03224940111
lvk-hole@ukr.net

Посадові особи

Ім'я Посада
Літвінова Тетяна Олександрівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані ЕН, 483578, 20.12.2005, Артемiвським РВ УМВС України в Луганськiй обл.
Освіта вища - Луганський державний унiверситет
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи ТОВ "Трейд-Груп-Мар" провiдний бухгалтер.
Примітки Лiтвiнова Тетяна Олександрiвна є уповноваженою особою вiд акцiонера-юридичної особи - ТОВ «IФОРАС».
Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
Чудак Наталія Олександрівна Голова правлiння-генеральний директор
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.03.2012 - 3 роки
Паспортні дані ЕМ, 061013, 14.12.1998, Ровенкiвським РВУМВС у Луганськiй областi
Освіта вища - Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут iм. Ф. Дзержинського
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Член правлiння Товариства – заступник генерального директора з якостi
Примітки Голова Правлiння є генеральним директором Товариства, органiзовує роботу Товариства в цiлому та Правлiння зокрема i несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повноваження Голови Правлiння вказанi у ст.7.4 Статуту Товариства. Голова Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Лаврук Наталія Володимирівна Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 19.07.2013 - 3 роки
Примітки Лаврук Наталiя Володимирiвна є представником вiд акцiонера-юридичної особи вiд у зв’язку iз змiною одного акцiонера ТОВ «АСП Трейд груп», код за ЄДРПОУ 36736708.
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Осипчук Світлана Олександрівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані ЕК, 1444469, 26.01.1996, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України у Луганськiй областi
Освіта Вища ?Мiжнародна академiя управлiння персоналом
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи ТОВ ГЗФ "Iндустрiя"
Примітки Осипчук Тамара Вiкторiвна є представником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800.Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Черних Людмила Миколаївна Член Правлiння-головний технолог
Рік народження 1953 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані ЕК, 259317, 16.08.1996, Слов'яносербським РВУМВС у Луганськiй областi
Освіта середня спецiальна - Донецький iндустрiальний технiкум
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Заступник директора по якостi ТзОВ "Гiрничозбагачувальна фабрика "Iндустрiя"
Примітки Член Правлiння є менеджером з питань комерцiйної дiяльностi Товариства. Забезпечує пiдвищення рiвня технiчної i технологiчної пiдготовки виробництва, його ефективностi, скорочення витрат при переробцi вугiлля i пуску товарної продукцiї з дотримання вимог державних стандартiв i техничних умов.Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Чікаєва Наталія Олександрівна Члена Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані ЕК, 965344, 21.11.1998, Ленiнським РВ УМВС України в Лугнськiй областi
Освіта Вища-Схiдно-Український нацiональний унiверситет iм..Даля.
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", ТОВ "ГЗФ Iндустрiя"
Примітки Чiкаєва Наталiя Олександрiвна є уповноваженою особою акцiонера-юридичної особи - ТОВ «АСП Трейд груп» .
Повноваження члена Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Ніколаєнко Юлія Борисівна Член Наглядової ради
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 19.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані ЕН, 427984, 24.07.1998, Ленiнським РВ УМВСУ у Луганськiй областi
Освіта вища, Луганський iнститут внутрiшнiх справ
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи ТОВ "Трейд-Груп-Мар" юрисконсульт
Примітки Нiколаєнко Юлiя Борисiвна є уповноваженою особою вiд акцiонера-юридичної особи - ТОВ «Вантажно-транспортне управлiння».
Повноваження члена Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Харківський Ігор Вікторович Член правлiння- начальник охорони
Рік народження 1964 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані ЕК, 371667, 04.04.1997, Слов’яносербським РВ УМВС України у Луганськiй областi
Освіта середня
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи Фрунзенська середня школа I-III ступеня – вчитель трудового навчання, ТзОВ «ГЗФ «Лутугинська» - охоронник, ТзОВ«Трейд-Груп-Мар» - охоронник.
Примітки Член Правлiння є начальником охорони. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Сєркова Ганна Вікторівна Член ревiзiйної ради
Рік народження 1983 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані ЕМ, 836503, 10.01.2001, Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганськiй областi
Освіта вища, Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм..Даля
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи член наглядової ради ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", заступник головного бухгалтера ТОВ "Трейд-Груп-Мар", головний бухгалтер ТОВ "ГЗФ "Iндустрiя".
Примітки Сєркова Ганна Вiкторiвна є представником вiд акцiонера-юридичної особи ТОВ "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Яськів Руслана Михайлівна Члена Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані КА, 764202, 03.02.1998, Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
Освіта Вища економiчна
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Регiональне вiддiлення ФДМУ
Примітки Яськiв Руслана Михайлiвна є представником Регiонального вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi, код за ЄДРПОУ 20823070.
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Доманська Ірина Богданівна Член Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2012 - 3 роки
Паспортні дані КА, 883796, 12.03.2002, Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України в Львiвськiй обл.
Освіта Вища (технiчна,економiчна)
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Регiональне вiддiлення Фонду Державного Майна України
Примітки Повноваження члена Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" вiд 19 липня 2013р.достроково припинено повноваження члена наглядової ради ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя".
Попик Андрій Антонович Член правлiння-заступник головного механiка
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.07.2013 - 3 роки
Паспортні дані ЕК, 817909, 12.05.1998, Слов'яносербським РВУМВС у Луганськiй областi
Освіта вища - Днiпропетровський гiрничий iнститут
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи з 11.06.2001 по 26.02.2003 року - головний енергетик ГЗФ «Слов’яносербська»; з 26.02.2003 року по15.12.2003 року - головний iнженер ГЗФ «Слов’яносербська»: з 15.12.2003 по 12.05.2004 року - директор ГЗФ«Слов’яносербська»; з 29.01.2009 по 17.03.2009 року - головний iнженер ТзОВ «Лутугiнськiй завод будiвельних матерiалiв»; з 20.03.2009 по 22.02.2010 року - механiк основного виробництва ГЗФ «Слов’яносербська»; з 24.02.2010р. по теперiшнiй час - заступник головного механiка ВАТ «Львiвська вугiльна компанiя»
Примітки Член правлiння є заступником головного механiка Товариства.
Повноваження Першого заступника голови правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Перший заступник голови правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Мяус Валентина Петрівна Член правлiння - головний бухгалтер
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2010 - 3 роки
Паспортні дані ЕМ, 620093, 20.04.2000, Словяносербським РВ УМВС України в Луганськiй обл.
Освіта середня спецiальна - Брянкiвський технолого економiчний технiкум
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи головний бухгалтер ДП ГЗФ "Словяносербська"
Примітки Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Головний бухгалтер вiдповiдає за керiвництво бухгалтерiєю, пiдготовкою податкової та бухгалтерської звiтностi.
Головний бухгалтер Мяус В.П. працює в Товариствi з липня 2010 р. i отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "III тисячолiття - Аудит"
#31215885
Адреса 79031, Україна, м. Львiв, вул. Стрийська, буд.69, квартира 64
Діятельність аудиторськi полсуги
Ліцензія
№ 2590
АПУ
з 18.05.2001
Контакти 097-463-03-56; 050-371-32-27, (032) 245-08-08
Примітки Дiю свiдоцтва продовжено рiшенням АПУ №229/4 вiд 31 березня 2011 року
Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту №1/270114 вiд 27 сiчня 2014 року i була розпочата 27 сiчня 2014 р. та закiнчена 17 березня 2014 року
Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, Грiнченка, буд. 3
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 189650
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти (044) 279-11-52, 279-12-49, (044) 279-13-22
Примітки Строк дiї лiцензiї - 19.09.2006р - 19.09.2016р.
Публiчне акцiонерне товариство "ВiЕс СБАНК" #19358632
Адреса 79000, Україна, м.Львiв, Грабовського, 11
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ 493380
ДКЦПФР
з 22.10.2009
Контакти (032) 297-13-82, (032) 297-05-83
Примітки Договiр на послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах №9Е вiд 03.06.2011р. строк дiї лiцензiї - 22.10.2009р. - 22.10.2014р.
Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "III тисячолiття - Аудит"
#31215885
Адреса 79031, Україна, м. Львiв, вул. Стрийська, буд.69, квартира 64
Діятельність аудиторськi полсуги
Ліцензія
№ 2590
АПУ
з 18.05.2001
Контакти 097-463-03-56; 050-371-32-27, (032) 245-08-08
Примітки Дiю свiдоцтва продовжено рiшенням АПУ №229/4 вiд 31 березня 2011 року
Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту №1/270114 вiд 27 сiчня 2014 року i була розпочата 27 сiчня 2014 р. та закiнчена 17 березня 2014 року
Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, Грiнченка, буд. 3
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 189650
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти (044) 279-11-52, 279-12-49, (044) 279-13-22
Примітки Строк дiї лiцензiї - 19.09.2006р - 19.09.2016р.
Публiчне акцiонерне товариство "ВiЕс СБАНК" #19358632
Адреса 79000, Україна, м.Львiв, Грабовського, 11
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ 493380
ДКЦПФР
з 22.10.2009
Контакти (032) 297-13-82, (032) 297-05-83
Примітки Договiр на послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах №9Е вiд 03.06.2011р. строк дiї лiцензiї - 22.10.2009р. - 22.10.2014р.

Власники акцій

Власник Частка
ФІЗИЧНА ОСОБА 95.71%
Паспорт д\в, д\в, д\в
ЗАТ "Львiвсистеменерго" / #22396085 62.42%
Адреса м.Червоноград, вул.Б.Хмельницького,20а
Код 22396085
ЗАТ "Львiвсистеменерго" / #22396085 62.42%
Адреса м.Червоноград, вул.Б.Хмельницького,20а
Код 22396085
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi / #20823070 37.58%
Адреса м.Львiв, вул.Сiчових Стрiльцiв, 3
Код 20823070
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi / #20823070 37.58%
Адреса м.Львiв, вул.Сiчових Стрiльцiв, 3
Код 20823070
ФІЗИЧНА ОСОБА 2.14%
Паспорт д\в, д\в, д\в
СИЧОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 1.61%
Паспорт КВ, 107864, 01.04.1999, Залiзничним РВ УМВС М.Львова
ФІЗИЧНА ОСОБА 0.54%
Паспорт д\в, д\в, д\в

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ФІЗИЧНА ОСОБА 14 280 шт 95.71%
Паспорт д/в, д/в, Пустомитiвським РВ УМВСУ у Львiв.обл.
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi / #20823070 459 367 600 шт 37.58%
Адреса м.Львiв, вул.Сiчових Стрiльцiв, 3
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi / #20823070 459 367 600 шт 37.58%
Адреса м.Львiв, вул.Сiчових Стрiльцiв, 3
ТзОВ "IФОРАС" / #36561549 281 161 200 шт 23.00%
Адреса м.Луганськ, вул.Комiсара Санюка, 64 в
ТзОВ "IФОРАС" / #36561549 281 161 200 шт 23.00%
Адреса м.Луганськ, вул.Комiсара Санюка, 64 в
ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння" / #36735800 278 170 869 шт 22.76%
Адреса м.Луганськ, вул.Комiсара Санюка, 64 в
ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння" / #36735800 278 170 869 шт 22.76%
Адреса м.Луганськ, вул.Комiсара Санюка, 64 в
ТОВ"АСП Трейд груп" / #36736708 203 740 331 шт 16.67%
Адреса Україна, м.Луганськ, вул.Совєтская, буд.42, офiс 214
ТОВ"АСП Трейд груп" / #36736708 203 740 331 шт 16.67%
Адреса Україна, м.Луганськ, вул.Совєтская, буд.42, офiс 214