Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) Банкрутство (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (11)
Перевірки (18)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ"

#35879807

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ"
ЄДРПОУ 35879807
Адреса Львiвська обл., С. Сiлець
(КОАТУУ 4624886601)
Номер свідоцтва про реєстрацію ААБ №627722
Дата державної реєстрації 08.05.2008
Середня кількість працівників 864
Орган управління Правлiння, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя. Вищим органом Товариства є загальнi збори акцiонерiв.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ «Кредi Агрiколь Банк»
МФО: 300614
Номер рахунку: 26009500048668
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ «Єврогазбанк»
МФО: 380430
Номер рахунку: 260033011496
Контакти
03224940111
lvk-hole@ukr.net

Посадові особи

Ім'я Посада
Яськів Руслана Михайлівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані КА, 764202, 03.02.1998, Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
Освіта Вища економiчна
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Регiональне вiддiлення ФДМУ
Примітки Яськiв Руслана Михайлiвна є представником Регiонального вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi, код за ЄДРПОУ 20823070.
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Чудак Наталія Олександрівна Перший заступник Голови правлiння-заступник генерального директора
Рік народження 1962 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані ЕМ, 061013, 14.12.1998, Ровенкiвським РВУМВС у Луганськiй областi
Освіта вища - Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут iм. Ф. Дзержинського
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи З 01.02.2008 року по 25.04.2008 року – старший майстер вiддiлу технiчного контролю ТОВ «Трейд-Груп-Мар»; 3 20.04.2010р до 26.03.2012р. - заступник генерального директора з якостi ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"; з 27.03.2012 по 17.04.2014 - голова правлiння-генеральний директор ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя".
Примітки Перший заступник Голови Правлiння є заступником генерального директора Товариства. Повноваження Першого заступника голови правлiння вказанi у ст.7.4 Статуту Товариства. Перший заступник Голови Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Перерва Андрій Юрійович Голова правлiння-генеральний директор
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані КВ, 236168, 13.08.1999, Червоноградським МВ УМВС України у Львiвськiй областi
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи з травня 2005р. по 16.04.2014р. - технiчний директор ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя".
Примітки Голова Правлiння є генеральним директором Товариства, органiзовує роботу Товариства в цiлому та Правлiння зокрема i несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повноваження Голови Правлiння вказанi у ст.7.4 Статуту Товариства. Голова Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Лаврук Наталія Володимирівна Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані ЕН, 157554, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi
Освіта д/в
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи д/в
Примітки Лаврук Наталiя Володимирiвна є представником вiд акцiонера-юридичної особи ТОВ «АСП ТРЕЙД ГРУП», код за ЄДРПОУ 36736708.
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Осипчук Світлана Олександрівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані ЕК, 1444469, 26.01.1996, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України у Луганськiй областi
Освіта Вища ?Мiжнародна академiя управлiння персоналом
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи ТОВ ГЗФ "Iндустрiя"
Примітки Осипчук Тамара Вiкторiвна є представником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800.Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Черних Людмила Миколаївна Член Правлiння-головний технолог
Рік народження 1953 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані ЕК, 259317, 16.08.1996, Слов'яносербським РВУМВС у Луганськiй областi
Освіта середня спецiальна - Донецький iндустрiальний технiкум
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи з 04.07.2008 року – заступник директора по якостi ТОВ «Армус»
Примітки Член Правлiння є головний технолог Товариства. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Сафонов Олег Анатолійович Член наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані ЕН, 349478, 22.06.2004, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй обл.
Освіта вища
Попередне місце роботи ТОВ "Трейд-Груп-Мар" - начальник служби охорони; ТОВ "ГЗФ "Iндустрiя" - начальник служби охорони.
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №8 вiд 17.04.2014р.) призначено:
Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00000% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Сафонов Олег Анатолiйович.
Повноваження Члена наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Член наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


Ніколаєнко Юлія Борисівна Член Наглядової ради
Рік народження 1980 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані ЕН, 427984, 24.07.1998, Ленiнським РВ УМВСУ у Луганськiй областi
Освіта вища, Луганський iнститут внутрiшнiх справ
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи ТОВ "Трейд-Груп-Мар" юрисконсульт
Примітки Нiколаєнко Юлiя Борисiвна є уповноваженою особою вiд акцiонера-юридичної особи - ТОВ «Вантажно-транспортне управлiння».
Повноваження члена Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Харківський Ігор Вікторович Член правлiння- начальник охорони
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані ЕК, 371667, 04.04.1997, Слов’яносербським РВ УМВС України у Луганськiй областi
Освіта середня
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи Фрунзенська середня школа I-III ступеня – вчитель трудового навчання, ТзОВ «ГЗФ «Лутугинська» - охоронник, ТзОВ«Трейд-Груп-Мар» - охоронник.
Примітки Член Правлiння є начальником охорони. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Літвінова Тетяна Олександрівна Член Ревiзiйної комiсi
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані ЕН, 483578, 20.12.2005, Артемiвським РВ УМВС України в Луганськiй обл.
Освіта вища - Луганський державний унiверситет
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи ТОВ "Трейд-Груп-Мар" провiдний бухгалтер.
Примітки Лiтвiнова Тетяна Олександрiвна є уповноваженою особою вiд акцiонера-юридичної особи - ТОВ «IФОРАС».
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Чікаєва Наталія Олександрівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані ЕК, 965344, 21.11.1998, Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi
Освіта Вища-Схiдно-Український нацiональний унiверситет iм. Даля.
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", ТОВ "ГЗФ Iндустрiя"; з 19.07.2013 по 17.04.2014 - Члена Наглядової ради ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя".
Примітки Чiкаєва Наталiя Олександрiвна є уповноваженою особою акцiонера-юридичної особи - ТОВ ««АСП ТРЕЙД ГРУП»» .
Повноваження голови Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Голова Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Доманська Ірина Богданівна Член Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані КА, 883796, 12.03.2002, Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України в Львiвськiй обл.
Освіта Вища (технiчна,економiчна)
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Регiональне вiддiлення Фонду Державного Майна України
Примітки Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №8 вiд 17.04.2014р.) призначено:
Член наглядової ради - Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi, код за ЄДРПОУ 20823070 , володiє 37,577926 % у статутному капiталi. Представник юридичної особи – Доманська Iрина Богданiвна.
Повноваження члена Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Мяус Валентина Петрівна Член правлiння - головний бухгалтер
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані ЕМ, 620093, 20.04.2000, Словяносербським РВ УМВС України в Луганськiй обл.
Освіта середня спецiальна - Брянкiвський технолого економiчний технiкум
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Шахта «Словяносербська» ГХК «ЛУ»-заступник головного бухгалтера; ДП ГЗФ «Словяносербська» ДП «Луганськвугiлля»- в.о. заступника головного бухгалтера; ДП ГЗФ «Словяносербська» - головний бухгалтер.
Примітки Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства.
Головний бухгалтер вiдповiдає за керiвництво бухгалтерiєю, пiдготовкою податкової та бухгалтерської звiтностi.
Головний бухгалтер Мяус В.П. працює в Товариствi з липня 2010 р. i отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "III тисячолiття - Аудит"
#31215885
Адреса 79031, Україна, м. Львiв, вул. Стрийська, буд.69, квартира 64
Діятельність аудиторськi полсуги
Ліцензія
№ 2590
АПУ
з 18.05.2001
Контакти 097-463-03-56; 050-371-32-27, (032) 245-08-08
Примітки Дiю свiдоцтва продовжено рiшенням АПУ №229/4 вiд 31 березня 2011 року
Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту №1/230115 вiд 23 сiчня 2015 року.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, Грiнченка, буд. 3
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 189650
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти (044) 279-11-52, 279-12-49, (044) 279-13-22
Примітки Строк дiї лiцензiї - 19.09.2006р - 19.09.2016р.
Публiчне акцiонерне товариство "ВiЕс СБАНК" #19358632
Адреса 79000, Україна, м.Львiв, Грабовського, 11
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ 493380
ДКЦПФР
з 22.10.2009
Контакти (032) 297-13-82, (032) 297-05-83
Примітки Договiр на послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах №9Е вiд 03.06.2011р. строк дiї лiцензiї - 22.10.2009р. - 22.10.2014р.

Власники акцій

Власник Частка
ЗАТ "Львiвсистеменерго" / #22396085 62.42%
Адреса м.Червоноград, вул.Б.Хмельницького,20а
Код 22396085
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi / #20823070 37.58%
Адреса м.Львiв, вул.Сiчових Стрiльцiв, 3
Код 20823070

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi / #20823070 459 367 600 шт 37.58%
Адреса м.Львiв, вул.Сiчових Стрiльцiв, 3
ТзОВ "IФОРАС" / #36561549 281 161 200 шт 23.00%
Адреса м.Луганськ, вул.Комiсара Санюка, 64 в
ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння" / #36735800 278 170 869 шт 22.76%
Адреса м.Луганськ, вул.Комiсара Санюка, 64 в
ТОВ"АСП Трейд груп" / #36736708 203 740 331 шт 16.67%
Адреса Україна, м.Луганськ, вул.Совєтская, буд.42, офiс 214