Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) Банкрутство (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (11)
Перевірки (18)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ"

#35879807

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
01.01.1970 1672317 Геологічне вивчення надр, їх використання та охорона, а також використання і переробка мінеральної сировини (державний гірничий нагляд) Головне управління Держпраці у Львівській області Проведено
29 порушень
Предмет перевірки: Перевірено дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, а також ведення робіт, пов'язаних з використанням і переробкою мінеральної сировини
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Йосифов Вадим Васильович — начальник відділення гравітації
Чумак Микола Володимирович — головний механік
Терех Ірина Юріївна — заступник технічного директора
Ковальчук Наталія Степанівна — начальник відділення навантаження
Ковальов Валерій Вікторович — в.о. головного енергетика
Білецький Степан Михайлович — в.о. начальника відділення технічного водопостачання водно-шламового і хвостового господарства
Калиш Михайло Михайлович — заступник генерального директора по розробці відходів виробництва
Войцехівська Ірина Євгенівна — в.о. начальника відділення вуглеприймання
Король Йосип Миколайович — заступник генерального директора з охорони праці
Постоленко Володимир Олексійович — керуючий санацією ПАТ «Львівська вугільна компанія» арбітражний керуючий
Костін Микола Миколайович — начальник дільниці гідротранспортування
Будз Тарас Миколайович — директор з виробництва
Порушення:
Не відповідає проекту робіт з підготовки основи і чаші хвостосховища ширина гребеню огороджуючої дамби хвостосховища №1 на ПК25, ПК26 (фактична ширина гребеню близько 5м, проектна-6м)
Відсутні 20% підтримуючих роликів на стрічковому конвеєрі В-1600 (позиції 200) та В-1600 (позиції 205)
Не закінчені роботи з влаштування згідно вимог «Проекту розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» водозбірної канави №2 з плівковим екраном довжиною 1600м для збору та відведення атмосферних опадів, що випадають на площу відвалу
Не закріплені поперечні створи для контрольних спостережень і вимірів під час намивання на хвостосховище №1
Непрацездатні наступні вентиляційні установки дозуючих акумулюючих бункерів відділення вуглеприймання: ВУ-8 ПК-35 відм. +25.7м надбункерної частини поз.155, 157, 159
На хвостосховищі №2 відсутній резервний пульпопровід
Не виконаний контроль теплового стану розширеного породного відвалу з метою отримання вихідних даних для розробки проекту гасіння породного відвалу
Не знищені наявні окремі осередки горіння породи, складованої в південно-західну частину розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія»
Під час інструментальних спостережень не проводиться періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за зміщеннями споруд хвостосховища №1 та їх основ
Не вжиті заходи з усунення небезпечних деформацій розділяючої дамби №2 хвостосховища №2 на ПК1+50м-ПК4, а саме: порушена цілісність тіла дамби, наявні значні обвали укосів, поздовжні та поперечні тріщини, ширина гребеню дамби на ПК1+50м-ПК3 1-1,5м, на ПК3-ПК3+40м дамба зруйнована повністю
Не відповідає вимогам проектної документації оснащеність споруд хвостосховища №1 контрольно-вимірювальною апаратурою, не збережені передбачені проектом п’єзометри в тілі дамби хвостосховища №1
Не проведено геодезичну зйомку надводних і підводних відкладень хвостів і визначення об’ємів хвостів і води в хвостосховищі №1
Непрацездатні наступні вентиляційні установки котучих конвеєрів відділення навантаження: ВУ-3 ЦП-7-40 поз.1123, 1124, 1125; ВУ-4 ЦП-7-40 поз.1123, 1124, 1125
Відсутні 40% підтримуючих роликів на стрічкових конвеєрах В-1400 (позиції 1123,1124,1125)
На фабриці не встановлена згідно вимог «Проекту протипожежного захисту ПАТ «Львівська вугільна компанія» автоматична пожежна сигналізація
Пошкоджені віконні рами, не відновлено заскління 20% віконних рам приміщення відділення технічного водопостачання водно-шламового і хвостового господарства (далі – ТВВШХГ)
Непрацездатні наступні вентиляційні установки дробильно-сортувального відділення: ВУ-3 ПМ-35А відм. +6.0м поз.121, 124, 127, 75ІІІ
Під час інструментальних спостережень не проводиться періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за геометричними параметрами споруд хвостосховища №1
Пошкоджені корозією 20% ставів стрічкових конвеєрів В-1400 (позиції 1123,1124)
Під час інструментальних спостережень не проводиться періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за геометричними параметрами споруд хвостосховища №2
Не з’ясована причина деформацій, не розроблені заходи щодо ліквідації деформацій укосів дамби хвостосховища №2 на ПК18+50м, ПК19, ПК19+20м
При формуванні розширення породного відвалу не дотримуються пожежобезпечні параметри, передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: не по всій довжині контуру укосу південної та східної межі нанесено шар окисленої породи товщиною не менше 2-ох метрів при степені ущільнення не менше 0,79
Не проведено геодезичну зйомку надводних і підводних відкладень хвостів і визначення об’ємів хвостів і води в хвостосховищі №2
Потребує ремонту покрівля даху всієї площі будівлі відділення ТВВШХГ
Не ліквідовані розмиви низового укосу огороджуючої дамби хвостосховища №2 на ПК5
Під час інструментальних спостережень не проводиться періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за осіданнями і зміщеннями споруд хвостосховища №2 та їх основ
Не проведений ремонт згідно зауважень експертного обстеження та технічний огляд після закінчення граничного строку експлуатації крана козлового ККС-10 (реєстр. № Л-718)
Не збудована згідно вимог «Проекту розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» вздовж водозбірної канави №2 огороджуюча дамба довжиною 1170м для захисту прилеглої до породного відвалу території від зливових потоків, що стікають з укосів, та від окремих кусків відвальної маси, що скочується
Не проведено експертне обстеження та технічний огляд після закінчення граничного строку експлуатації крана автомобільного 8Т210 (реєстр. № Л-7566)
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 2049995 Додержання законодавства про працю Головне управління Держпраці у Львівській області Проведено
7 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства про працю
Підстави:
За зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю
Учасники:
Яриш Ігор Ярославович — Генеральний директор
Блажевська Роксолана Богданівна — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у Львівській області
Порушення:
Трудовий договір, укладений на невизначений строк, розривається працівником за наявності письмового попередження власника або уповноваженого ним органу (крім випадків, встановлених частиною другою статті 38 КЗпП) не за два тижні. Відповідно до наказу №41-к від 05.02.2019 Улична Тетяна Миронівна звільнена з роботи за власним бажанням 05.02.2019 на підставі заяви від 01.02.2019 року.
При невиплаті звільненим працівникам всіх належних сум в день звільнення, таким працівникам адміністрацією Товариства не виплачується середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. Зокрема, не виплачено середнього заробітку Алхутовій Т.П., яку звільнено з роботи 21.10.2019 (згідно з наказом №308-к від 21.10.2019) та якій всі належні при звільненні кошти виплачені не в день звільнення, а 26.12.2019.
У ПАТ «Львівська вугільна компанія» (надалі - Товариство) має місце безпідставне звільнення працівників з роботи, зокрема без обумовлення в наказі про звільнення підставності та статті, згідно якої відбулось звільнення.
Так, наказом від 21.10.2019 №733 «Про зміну штатного розпису керівників, фахівців і службовців розстановки штату робітників ПАТ «Львівська вугільна компанія», посаду «завідувач гуртожитку» та ряд інших посад виведено зі штатного розпису заднім числом – з 01.08.2019, про що працівники не були повідомлені.
При цьому, згідно з наказом від 21.10.2019 №308-к, працівницю Алхутову Т.П. звільнено з роботи за сумісництвом 21.10.2019. Однак, у вказаному наказі не обумовлено посилання на відповідну статтю, пункт закону на підставі чого відбулось звільнення Алхутової Т.П. з роботи. Як з’ясовано у ході інспекційного відвідування, у Товаристві відсутня заява Алхутової Т.П. чи інші документи, які б свідчили про волевиявлення Алхутової Т.П. на звільнення з роботи. Також, про причини та підстави звільнення не зазначено в особовій картці типової форми П-2 Алхутової Т.П..
Відтак, Алхутову Т.П. звільнено з роботи без ініціативи працівниці, без жодних належних на це підстав, передбачених статтею 36 КЗпП України, про що Алхутову Т.П. не ознайомлено.
Слід зазначити, що Алхутовою Т.П. повідомлено, що після 21.10.2019 вона і надалі була залучена адміністрацією Товариства до виконання обов’язків завідувача гуртожитку в зв’язку з тим, що їй було невідомо про звільнення з роботи 21.10.2019.
Заробітна плата працівникам Товариства постійно виплачується з порушенням строків виплати заробітної плати, а саме, в проміжок час, що перевищує 16 кал. днів між виплатами та пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Зокрема, виплату заробітної плати за жовтень 2019 року проведено частинами відповідно до відомостей, а саме: 26.11.2019, 29.11.2019, 21.12.2019 та 24.12.2019. Крім цього, станом на час завершення інспекційного відвідування у Товаристві залишається невиплаченою заробітна плата за листопад 2019 року та за першу половину грудня 2019 року.
При звільненні працівників виплата всіх сум, що належать їм від Товариства, провадиться не в день звільнення.
Відповідно до наказу №308-к від 21.10.2019 працівницю Алхутову Т.П. звільнено з роботи 21.10.2019, проте виплату всіх належних при звільненні коштів проведено не в день звільнення, а у ході інспекційного відвідування 26.12.2019.
Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується пізніше ніж за три дні до початку відпустки.
Відтак, відповідно до наказу №1982/19 від 01.10.2019 працівниці Бегай М.В. надано щорічну відпустку з 03.10.2019, проте виплату заробітної плати за весь час вказаної щорічної відпустки проведено не за три дні до їх початку, а 24.12.2019.
Про зміну істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо) працівників не повідомляли не менше ніж за 2 місяці, а саме: наказом №733 від 21.10.2019 року «Про зміну штатного розпису керівників, фахівців і службовців розстановки штату робітників ПАТ «Львівська вугільна компанія», посаду «завідувач гуртожитку» та ряд інших посад виведено зі штатного розпису від 01.08.2019, не повідомивши працівників не менше ніж за два місяці.
Покарання: відсутні
01.01.1970 1627760 Головне управління Держпраці у Львівській області Проведено
41 порушення
Предмет перевірки: Перевірка.
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Постоленко Володимир Олексійович. — Керуючий санацією ПАТ «Львівська вугільна компанія» арбітражний керуючий.
Гнатів Роман Петрович. — в.о. начальника відділення навантаження гнатів роман петрович.
Калиш Михайло Михайлович. — заступник генерального директора по розробці відходів виробництва.
Ковальов Валерій Вікторович. — в.о. головного енергетика.
Король Йосип Миколайович. — заступник генерального директора з охорони праці.
Білецький Степан Михайлович. — начальник відділення технічного водопостачання водно-шламового і хвостового господарства.
Головенько Василь Петрович. — в.о. начальника відділення вуглеприймання.
Йосифов Вадим Васильович. — в.о. начальника відділення гравітації.
Костін Микола Миколайович. — начальник дільниці гідротранспортування.
Будз Тарас Миколайович. — директор з виробництва.
Чумак Микола Володимирович. — головний механік.
Терех Ірина Юріївна. — заступник технічного директора.
Порушення:
При формуванні розширення породного відвалу не дотримуються пожежобезпечні параметри, передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: не по всій довжині контуру укосу південної та східної межі нанесено шар окисленої породи товщиною не менше 2-ох метрів при степені ущільнення не менше 0,79.
Не виконується температурна зйомка північної та західної частин розширеного породного відвалу - температурна зйомка породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» виконується за схемою, яка охоплює тільки південну та східну його частини.
Під час інструментальних спостережень не проведений періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за осіданнями і зміщеннями споруд хвостосховища №2 та їх основ.
Пошкоджені корозією 30% ставів стрічкових конвеєрів В-1200 (позиції 593,595).
Не виконані своєчасно ремонтні роботи і заходи з усунення порушень у режимі роботи хвостосховища №1 та його споруд, а саме: не відновлені проектні відмітки огороджуючої дамби на ПК22-23, ПК26-27, ПК31+50м-ПК32+50м, ПК8-ПК9, ПК18-ПК20.
Відсутні 20% підтримуючих роликів на стрічковому конвеєрі В-1600 (позиції 200) та В-1600 (позиції 205).
Допущено ведення робіт з переробки мінеральної сировини – збагачення тонких відходів хвостосховища №1 без затвердженого проекту.
При формуванні діючого плоского розширеного породного відвалу не дотримані передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» пожежобезпечні параметри: допущено відсипання подальшого шару до ізоляції укосів раніше відсипаного шару.
Під час інструментальних спостережень не проведений періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за геометричними параметрами споруд хвостосховища №1.
Приміщення відділення ТВВШХГ потребує пофарбування стін вапняним розчином, ремонту та пофарбування вхідних дверей.
Не проведено геодезичну зйомку надводних і підводних відкладень хвостів і визначення об'ємів хвостів і води в хвостосховищі №2.
Не відповідає вимогам проектної документації оснащеність споруд хвостосховища №1 контрольно-вимірювальною апаратурою, не збережені передбачені проектом п’єзометри в тілі дамби хвостосховища №1.
Не ліквідовані розмиви низового укосу огороджуючої дамби хвостосховища №1 на ПК17+10м-ПК17+45м, ПК18+60м-ПК19, ПК31+40м-ПК ПК31+60м, ПК1, ПК2+20м.
Непрацездатні наступні вентиляційні установки дозуючих акумулюючих бункерів відділення вуглеприймання: ВУ-7 ПК-35 на стрічкових конвеєрах поз.155, 157, 159; ВУ-8 ПК-35 відм. +25.7м надбункерної частини поз.155, 157, 159; ВУ-11 ПМ-35А відм. 0,0м на стрічкових конвеєрах поз.202.
Непрацездатні наступні вентиляційні установки котучих конвеєрів відділення навантаження: ВУ-3 ЦП-7-40 поз.1123, 1124, 1125; ВУ-4 ЦП-7-40 поз.1123, 1124, 1125.
Не проведений ремонт згідно зауважень експертного обстеження та технічний огляд після закінчення граничного строку експлуатації крана козлового ККС-10 (реєстр. № Л-718).
Перевищення гребеню огороджуючої дамби хвостосховища №1 над рівнем води на ПК3-ПК6 менше 1,5 м.
Непрацездатні наступні вентиляційні установки дробильно-сортувального відділення: ВУ-1 ПМ-35А відм. +6.0м поз.75 І, поз.121, 124, 127; ВУ-3 ПМ-35А відм. +6.0м поз.121, 124, 127, 75 ІІІ.
Не ліквідовані розмиви низового укосу огороджуючої дамби хвостосховища №2 на ПК2+50м-ПК3, ПК5.
На фабриці не встановлена згідно вимог «Проекту протипожежного захисту ПАТ «Львівська вугільна компанія» автоматична пожежна сигналізація.
Не утримуються в справному технічному стані - не очищені від шламу аварійні ємності на трасі пульповодів.
Потребує ремонту покрівля даху всієї площі будівлі відділення ТВВШХГ.
Не виконаний контроль теплового стану розширеного породного відвалу з метою отримання вихідних даних для розробки проекту гасіння породного відвалу.
Не закріплені поперечні створи для контрольних спостережень і вимірів під час намивання на хвостосховище №1.
Пошкоджені корозією 20% ставів стрічкових конвеєрів В-1400 (позиції 1123,1124,1125).
На хвостосховищі №2 відсутній резервний пульпопровід.
При формуванні розширеного породного відвалу не дотримуються пожежобезпечні параметри, передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: не завершено нанесення ізолюючого покриття на укосах ІІІ ярусу новостворюваної південно-східної частини розширеного породного відвалу, що формується, а в місцях, де воно наявне, товщина ізолюючого покриття не відповідає проектній.
Під час інструментальних спостережень не проведений періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за геометричними параметрами споруд хвостосховища №2.
Допущено перевищення проектного критерію рівню води в карті №3 хвостосховища №1(проектна відмітка – 198,0м, фактична – 198,15м).
Не закінчені роботи з влаштування згідно вимог «Проекту розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» водозбірної канави №2 з плівковим екраном довжиною 1600м для збору та відведення атмосферних опадів, що випадають на площу відвалу.
Відсутні 40% підтримуючих роликів та 20% роликоопор на стрічкових конвеєрах В-1400 (позиції 1123,1124,1125).
Не відповідає проекту робіт з підготовки основи і чаші хвостосховища ширина гребеню огороджуючої дамби хвостосховища №1 на ПК16+50м-ПК16+95м, ПК25, ПК26 (фактична ширина гребеню близько 5м, проектна-6м).
На робочих місцях працівників не проведено лабораторний контроль шкідливих факторів.
Не проведено експертне обстеження та технічний огляд після закінчення граничного строку експлуатації крана автомобільного 8Т210 (реєстр. № Л-7566).
Під час інструментальних спостережень не проведений періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за осіданнями і зміщеннями споруд хвостосховища №1 та їх основ.
Не проведено геодезичну зйомку надводних і підводних відкладень хвостів і визначення об'ємів хвостів і води в хвостосховищі №1.
Не знищені наявні окремі осередки горіння породи, складованої в південно-західну частину розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія».
Пошкоджені віконні рами, не відновлено заскління 30% віконних рам приміщення відділення технічного водопостачання водно-шламового і хвостового господарства (далі – ТВВШХГ).
Не збудована згідно вимог «Проекту розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» вздовж водозбірної канави №2 огороджуюча дамба довжиною 1170м для захисту прилеглої до породного відвалу території від зливових потоків, що стікають з укосів, та від окремих кусків відвальної маси, що скочується.
Не з’ясована причина деформацій, не розроблені заходи щодо ліквідації деформацій укосів дамби хвостосховища №2 на ПК18+50м, ПК19, ПК19+20м, ПК20, ПК21+30м.
Не вжиті заходи з усунення небезпечних деформацій розділяючої дамби №2 хвостосховища №2 на ПК1+50м-ПК4, а саме: порушена цілісність тіла дамби, наявні значні обвали укосів, поздовжні та поперечні тріщини, ширина гребеню дамби на ПК1+50м-ПК3 1-1,5м, на ПК3-ПК4 дамба зруйнована повністю.
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 2090764 Додержання законодавства про працю Головне управління Держпраці у Львівській області Проведено
6 порушень
Предмет перевірки: додержання вимог законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин, тривалості робочого часу, часу відпочинку, оплати праці, праці неповнолітніх, гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків
Підстави:
Доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави
Учасники:
Тріль Ірина Богданівна — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у Львівській області
Климчук Наталія Анатоліївна — заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у Львівській області
Блажевська Роксолана Богданівна — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у Львівській області
Кучма Марія Ігорівна — Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у Львівській області
Гумен Вікторія Ігорівна — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів у Львівській області
Яриш Ігор Ярославович — генеральний директор
Порушення:
Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку із порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством, не провадиться.
При звільненні працівників виплата всіх сум, що належать їм від Товариства, провадиться не в день звільнення.
При невиплаті звільненим працівникам всіх належних сум в день звільнення, таким працівникам адміністрацією Товариства не виплачується середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.
Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується пізніше ніж за три дні до початку відпустки.
Адміністрацією Товариства кошти на оплату праці спрямовувались не у першочерговому порядку
Заробітна плата працівникам Товариства постійно виплачується з порушенням строків виплати заробітної плати, а саме, в проміжок час, що перевищує 16 календаних днів між виплатами та пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Покарання: відсутні
01.01.1970 1155208 Державна служба України з питань праці Проведено
357 порушень
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства та нормативно - правових актів з охорони праці та промислової безпеки
Учасники:
Массур Валерій Ярославович. — в.о. начальника дільниці виробничої котельні.
Лаплінська Світлана Іванівна. — в.о. завідуючої їдальні.
Махін Михайло Юрійович. — головний маркшейдер.
Ковальчук Наталія Степанівна. — начальник відділення навантаження.
Білецький Степан Михайлович. — начальник відділення технічного водопостачання водно-шламового і хвостового господарства.
Король Йосип Миколайович. — заступник генерального директора з охорони праці.
Пероганич Катерина Іванівна. — старший інспектор по трудовій дисципліні.
Терех Ірина Юріївна. — заступник технічного директора.
Апанасович Леонід Петрович — Головний державний інспектор відділу нагляду у вугільній промисловості.
Бельо Володимир Петрович. — начальник механічного цеху.
Долинко Юрій Юрійович. — завідуючий матеріального складу.
Костін Микола Миколайович. — начальник дільниці гідротранспортування.
Дацій Ігор Ярославович — головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці
Розалюк Володимир Теофілович — головний державний інспектор відділу нагляду у вугільній промисловості управління гірничого нагляду ГУ Держпраці у Львівській області
Харківський Ігор Вікторович. — начальник охорони.
Михальчук Наталія Іванівна. — завідуюча здоровпункту.
Войцехівська Ірина Євгенівна. — в.о. начальника відділення вуглеприймання.
Ролько Євгенія Іванівна. — майстер ремонтно-будівельної дільниці.
Будз Тарас Миколайович. — заступник генерального директора з виробництва.
Мороз Євген Петорович — Головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці.
Когут Микола Іванович. — начальник транспортної дільниці .
Чумак Микола Володимирович. — головний механік.
Постоленко Володимир Олексійович. — Керуючий санацією ПАТ «Львівська вугільна компанія» арбітражний керуючий.
Гнатів Роман Петрович. — інженер з підготовки виробництва.
Калиш Михайло Михайлович. — заступник генерального директора по розробці відходів виробництва.
Йосифов Вадим Васильович. — начальник дільниці гравітаційного збагачення.
Триндус Ігор Іванович — Головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Марцинюк Василь Іванович — Заступник начальника відділу нагляду у вугільній промисловості управління гірничого нагляду ГУ Держпраці у Львівській області.
Арямін Олександр Анатолійович — головний державний інспектор відділу нагляду у вугільній промисловості управління гірничого нагляду ГУ Держпраці у Львівській областіп
Ковальов Валерій Вікторович. — в.о. головного енергетика.
Зла Наталія Ярославівна — головний державний інспектор відділу нагляду у вугільній промисловості управління гірничого нагляду ГУ Держпраці у Львівській області
Магера Микола Павлович. — в.о. начальника відділення гравітації.
Лотоцький Василь Федорович. — в.о. начальника дільниці квпіа та зв’язку.
Могильницький Богдан Романович — Головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та зв’язку.
Порушення:
В акті форми Н-1 №4 від 06.07.2018 р. (Росоловська М.В.) відсутній підпис члена комісії з розслідування нещасного випадку.
Відсутній на підприємстві журнал обліку обладнання та не проведено його облік.
Засоби індивідуального захисту (далі ЗІЗ),які закуповуються ПАТ «Львівська вугільна компанія» не мають сертифікати відповідності чи свідоцтво про визнання відповідності, що задовольняють вимогам Технічного регламенту з підтвердження засобів індивідуального захисту.
Стрічковий конвеєр В-1000 В-1200 (поз.705) не обладнаний датчиком бокового сходження стрічки,який відключає привід конвеєра при сходженні стрічки в бік на відстань більше 10% її ширини.
Форма журналу реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці кранівників, стропальників та інших працівниківне відповідає визначеній (журнал саморобний) (не вказуються назви та номера інструкцій з охорони праці, дати допуску працівників до роботи…).
Пошкоджено загальний контур заземлення стрічкових конвеєрів В-1400 (позиції 1123,1124,1125).
При контрольному опитуванні телефоністки дільниці зв`язку Євчин Уляни Михайлівни на знання своїх обов'язків при виникненні аварійних ситуацій та на вміння користуватись вогнегасником, остання показала незадовільні знання (провести позаплановий інструктаж).
При проведенні первинного інструктажу з працівниками відділення ТВВШХГ, а саме з машиністом насосних установок Верещак Ольгою Олександрівною, допущено наступні порушення:
для новоприйнятого працівника не вказується проведення стажування на робочому місці протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше 6 змін (не вказано дати проведення стажування).
При проведенні вогневих робіт у відділенні гравітації на відмітці +16 біля місця проведення вогневих робіт електрозварювальним апаратом ТДМ-317 №41985 відсутні 2-а вогнегасники, бочка з водою, напірні рукава.
Допущено зберігання значної кількості відходів виробництва і обладнання на відмітці +21.0, що перешкоджає вільному пересуванню працівників до шляхів евакуації.
У приміщеннях гаражів №10 та №11, де зберігаються автомобілі допускається безладне а не в окремих місцях на стелажах зберігання деталей, вузлів, агрегатів і різного металу.
Не проведено інструктажі з електробезпеки з урахуванням особливостей електроустановок, в яких їм доводиться працювати відрядженим для виконання робіт в діючих електроустановках підприємства. працівникам ВП «Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління».
В «Табелі явки, неявки працівників» відсутні підписи начальника зміни Росоловська М.В за ІІ зміну 01.10.18 р.та начальника зміни Косенко І.М. за І зміну 01.10.18 р.
Не заведений змінний журнал для записів результатів огляду повітрозбірників, запобіжних клапанів, манометра, арматури обслуговуючим персоналом.
В журналі реєстрації інструкцій з охорони праці на ПАТ «Львівська вугільна компанія» в 2 графі не вказано дату реєстрації Інструкції з охорони праці для машиніста вагоноперекидача.
Відсутнє заземлення електричного двигуна насоса ШН-270 (поз.660-І) на відмітці +21.0.
Не укомплектований згідно вимог «Проекту розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» пожежний пост на породному відвалі, що формується.
У приміщеннях гаражів №8 та №11, де зберігаються автомобілі захаращені проходи до пожежних гідрантів, місць розташування пожежного інвентарю.
Не збудована згідно вимог «Проекту розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» вздовж водозбірної канави №2 огороджуюча дамба довжиною 1170м для захисту прилеглої до породного відвалу території від зливових потоків, що стікають з укосів, та від окремих кусків відвальної маси, що скочується.
Не задовільний рівень освітлення приміщення лазні зберігання чистого одягу, а саме: непрацездатні 50% світильників.
Не затверджена керівником ПАТ «Львівська вугільна компанія» програма вступного інструктажу.
Не виконуються вимоги «Проекту протипожежного захисту ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: в приміщенні відділення вуглеприймання відсутня вода в протипожежному трубопроводі, несправні пожежні 9 пожежних кранів, відсутні 24 вогнегасники.
Допущено безладне складування та зберігання значної кількості відходів виробництва і обладнання на відмітці «0» відділення гравітації, що створює перепони для безпечної евакуації працівників.
Допускається експлуатація несправного пускового електрообладнання насоса ШН-270 поз. НФ-3 відділення гравітації (не затягнуто болтове з’єднання кришки корпусів кабельних вводів, пошкоджена корозією кришка пускача).
Не виконані своєчасно ремонтні роботи і заходи з усунення порушень у режимі роботи хвостосховища №1 та його споруд, а саме: не відновлені проектні відмітки розділяючої дамби №1 на ПК0-ПК3.
Працівники призначені відповідальними за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами не пройшли спеціальне навчання та перевірку з питань охорони праці.
Не очищені від відходів виробництва елементи конструкції деревообробного станка ФС6 в будівельному цеху.
Не мають примусової витяжної вентиляції вугільні бункери.
В 2017 році та за 10 місяців 2018 року підприємством не виконано забезпечення робітників та службовців засобами індивідуального захисту (540 чол.) у відповідності до норм видачі – протягом 2017 року підприємством закуплено всього 60 пар гумових чобіт, 30 бавовняних костюмів у 2018 році 3 пари гумових чобіт, 2 бавовняних костюмів.
Не виконуються вимоги «Проекту натурних спостережень» хвостосховища №2, а саме: не виконується фотографування дефектних місць хвостосховища №2.
Відсутнє огородження ділянки стрічки довжиною не менше 1м, яка набігає на привідний барабан стрічкового конвеєра В-1000 В-1200 (поз.705).
В «Книзі нарядів відділення вуглеприймання», «Книзі нарядів відділення навантаження» начальники змін не приймають змінні завдання.
Електричний двигун стрічкового конвеєра В-1000 В-1200 (поз.705) облитий водою.
Стрічкові конвеєри В-1200 (позиції 593,595) обладнані несправними пристроями, що попереджують схід стрічки на бік на відстань більше 10% її ширини.
Стрічкові конвеєри В-1600 (позиції 200,205) обладнані несправними пристроями, що дозволяють аварійно зупиняти привід конвеєра з будь-якого місця по всій довжині з боку обслуговування.
Стрічкові конвеєри В-1200 (позиції 593,595) та конвеєр В-1000 (позиції 579) не мають автоматичного сигналу, який має включатись не менше ніж за 5 секунд до їх пуску та бути чітким по всій довжині конвеєра.
Потребує ремонту покрівля даху всієї площі будівлі відділення ТВВШХГ.
На розширеному породному відвалі ПАТ «Львівська вугільна компанія» відсутні щупи для обстеження робочих місць з метою виявлення тріщин, порожнин і т. ін.
На постах керування стрічковими конвеєрами В-1200 (позиції 593,595) відсутні чіткі написи що вказують номер позиції по схемі ланцюга апаратів.
Не закрито на замки двері розподільчого щита ЩР-7-7(КТП-1),0,4кВ підприємства та двері трансформаторної підстанції ТП-4, 6/0,4 кВ.
Пошкоджено загальний контур заземлення стрічкових конвеєрів В-1200 (позиції 593,595).
Допущено експлуатацію саморобного електродотримача зварювальної установки ТДМ-317 (заводський №41306), що експлуатується в приміщенні не діючої насосної станції хвостосховища №2.
Не проведені випробування, не промарковані троси, мотузки, запобіжні пояси.
Пошкоджені огородження (захисні кожухів вентиляторів) на двигунах стрічкових конвеєрів В 1400 на позиціях 1123,1124,1125.
Не очищене скло вікон в приміщенні матеріального складу.
У приміщеннях гаражів №10 та №11, де зберігаються автомобілі не прибирано виробничі відходи, сміття, непридатні деталі, вузли і агрегати.
Відсутнє захисне огородження рухомих частин натяжних станцій при експлуатації стрічкових конвеєрів В-1200 (позиції 593,595).
Не прибрано рослинність на стінах та даху приміщення відділення ТВВШХГ, що призводить до її руйнування.
Не затверджені плани робіт з виїмки тонких відходів хвостосховища №2 та їх переробки.
Не з’ясована причина деформацій, не розроблені заходи щодо ліквідації деформацій укосів дамби хвостосховища №2 на ПК19, ПК22.
Не достатній рівень освітлення будівлі відділення навантаження.
Не виконані чергові прочищення від просипів, заростання і замулювання берм водовідвідних каналів хвостосховища №2.
Відсутні копії наказів №16 від 15.08.18 р. та №15 від 13.08.18 р. «Про порушників трудової дисципліни» в старшого інспектора по трудовій дисципліні.
В «Журналі реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві» причини настання нещасного випадку записуються не в 6 графі.
Не утримуються в чистоті, не прибрані від хламу, металобрухту та зайвих матеріалів і відходів виробництва робочі місця та проходи для людей на усіх позиціях приміщення відділення ТВВШХГ.
Під час перевірки були відсутні паспорта на котел і на повітрозбірники.
В приміщенні відділення ТВВШХГ допущено експлуатацію зварювального апарату ГДМ-317 (інв. №42351) з наступними порушеннями:
допущено відкладення бруду на зварювальному апараті.
Допущено безладне складування та зберігання значної кількості відходів виробництва і обладнання на відмітці 10.2 відділення вуглеприймання, що створює перепони для безпечної евакуації працівників.
При контрольному опитуванні на вміння користуватись індивідуальним ізолюючим саморятівником машиніст установок та збагачення і брикетування Швед Лариса Миколаївна показала незадовільні знання.
Автоматичний звуковий сигнал тривалістю не менше 5 секунд до пуску стрічкового конвеєра В-1000 В-1200 (поз.705) не прослуховується по всій довжині конвеєра.
Не ліквідовані розмиви низового укосу огороджуючої дамби хвостосховища №1 на ПК17+10м-ПК17+45м, ПК18+60м-ПК19, ПК31+40м-ПК ПК31+60м, ПК1, ПК2+20м.
При контрольному опитуванні на знання правил безпечної експлуатації стрічкових конвеєрів оператор відділення вуглеприймання Лінейцева Т.О., майстер вуглеприймання Корнило О.Г. показали незадовільні знання.
При контрольному опитуванні прибиральника службових приміщень Мельничук Марії Іванівни дільниці АПК на знання своїх професійних обов'язків при виникненні аварійних ситуацій та на вміння користуватись вогнегасником, показала незадовільні знання (провести позаплановий інструктаж).
Кабіни кранівників мостових кранів (реєстр. № Л-880); (реєстр. № Л-355); (реєстр. № Л-440); (реєстр. № Л-472); (реєстр. № Л-479); (реєстр. № Л-879); (реєстр. № Л-483); (реєстр. № Л-641) не забезпечені діелектричними килимками.
На фабриці не встановлена згідно вимог “Проекту протипожежного захисту ПАТ “Львівська вугільна компанія” автоматична пожежна сигналізація.
Не вжито заходів щодо ремонту пошкоджених віконних рам будівлі відділення навантаження.
З результатами розрахунків періодичності прибирання пилу в приміщеннях фабрики «Проекту комплексного знепилення ПАТ «Львівська вугільна компанія» не ознайомлений начальник виробничої котельні.
Не з’ясована причина деформацій, не розроблені заходи щодо ліквідації деформацій укосів дамби хвостосховища №2 на ПК18+50м, ПК19, ПК19+20м, ПК20, ПК21+30м.
Не виконана геодезична зйомка розширеного породного відвалу ПАТ “Львівська вугільна компанія”.
Не проведено очищення скла вікон у приміщеннях гаражів №5 та №7,де зберігаються автомобілі.
Не виконуються вимоги «Проекту натурних спостережень» хвостосховища №2, а саме: не виконується спостереження за станом споруд насосної станції висвітленої води хвостосховища №2.
На хвостосховищі №1 не забезпечено розміщення засобів пожежогасіння згідно діючих СНІП.
Не здійснюються заходи щодо попередження відкладення вугільного пилу на елементах кріплення поверхні обладнання стрічкових конвеєрів В-1200 (позиції № 593,595).
Непрацездатні наступні вентиляційні установки дозуючих акумулюючих бункерів відділення вуглеприймання: ВУ-7 ПК-35 на стрічкових конвеєрах поз.155, 157, 159; ВУ-8 ПК-35 відм. +25.7м надбункерної частини поз.155, 157, 159; ВУ-11 ПМ-35А відм. 0,0м на стрічкових конвеєрах поз.202.
В графі №5 «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці» не вказується номер та назва інструкції за якими проводиться інструктаж.
Допущено ведення робіт, пов’язаних з виїмкою хвостів пляжної зони карти №3 хвостосховища №2 на ПК17+50м-ПК19 без збереження охоронного цілика, на невизначену глибину, з утворенням на пляжі ям з нахилом у бік огороджуючої дамби.
У приміщеннях гаражів №9 та №7, де зберігаються автомобілі освітлення оглядових канав світильниками виконано без вимикачів (на скрутки).
Не виконуються вимоги “Проекту протипожежного захисту ПАТ “Львівська вугільна компанія”, щодо визначення можливих місць куріння та застосування побутових нагрівальних приладів.
Заземлення електродвигунів насосів У-900 в кількості 7 штук (позицій №1356(4), №1356(3), №1397(1)), насосів 300Д в кількості 3 штук (позицій №1352(1,2), №1377(1,2), №1380(2), ФХ(2,3), насосів ШН-270 (позицій №1386(1,2)) приміщення відділення ТВВШХГ не відповідає вимогам чинного законодавства (переріз сталевих контурів заземлення менше розрахункового).
Не вивішений у рамі під склом на видному місці. згідно вимог “Проекту протипожежного захисту ПАТ “Львівська вугільна компанія” план евакуації людей з позначеними на ньому маршрутами руху до основних евакуаційних виходів.
В плані ліквідації аварій ПАТ “Львівська вугільна компанія” не відображений вид аварійної ситуації: обрушення будівель і конструкцій.
Експлуатація машин підвищеної небезпеки екскаватора ЕО-3323 та автомобіля БЕЛАЗ-7526 на підприємстві здійснюється без подання в територіальний орган Держпраці декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
В приміщенні матеріального складу не вивішені схеми евакуації людей.
Пошкоджений корозією став стрічкового конвеєра В-1600 (позиції 200).
Не призначено в необхідній кількості обслуговуючий персонал (апаратників хімводопідготовки), які пройшли навчання з охорони праці і мають відповідну кваліфікацію.
Не затверджено технічним директором «Перелік робіт підвищеної небезпекою».
При контрольному опитуванні на знання правил безпеки при проведенні вогневих робіт на підприємстві в.о. механіка дільниці гравітації Шеремей Андрій Михайлович показав незадовільні знання.
Відсутнє захисне огородження рухомих частин привідних станцій при експлуатації стрічкових конвеєрів В-1400 (позиції 1123,1124,1125).
Не відповідає проекту робіт з підготовки основи і чаші хвостосховища ширина гребеню огороджуючої дамби хвостосховища №1 на ПК16+50м-ПК16+95м, ПК25, ПК26 (фактична ширина гребеню близько 5м, проектна-6м).
Під час інструментальних спостережень не проводиться періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за осіданнями і зміщеннями споруд хвостосховища №1 та їх основ.
Відсутні 20% підтримуючих роликів на стрічковому конвеєрі В-1600 (позиції 200) та В-1600 (позиції 205).
Не достатній рівень освітлення будівлі відділення вуглеприймання (позиції 200,205,155) несправні 17 світильників.
Непрацездатні протипожежні крани в головному корпусі фабрики на відм.+6.00.
Повторні інструктажі працівникам дільниці не завершуються перевіркою знань та перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою яка проводила інструктаж.
Не заземлений двигун насоса ШН-270 поз. НФ-3 відділення гравітації.
Пошкоджені огородження (захисні кожухи вентиляторів) на двигунах стрічкових конвеєрів В-1200 (позиції № 593,595).
Не виконуються вимоги «Проекту натурних спостережень» хвостосховища №2, а саме: візуальними спостереженнями не охоплені працездатність дренажної системи та стан укосів, берм і гребеню дамб та їх берегових примикань: наявність негативних явищ (просідань, тріщин, переміщень, обвалів).
Перевищення гребеню огороджуючої дамби хвостосховища №1 над рівнем води на ПК27-ПК28 менше 1,5 м.
Не виконуються вимоги «Проекту натурних спостережень» хвостосховища №1 щодо надання керівництву фабрики оперативної інформації щодо результатів спостережень.
Не вжито заходів щодо ремонту пошкоджених віконних рам будівлі відділення вуглеприймання (позиції 155).
В розділах «Положення про табельний облік ПАТ «Львівська вугільна компанія» після визначення ведення форм ведення табельного обліку не вказано коди документації.
Не прийняті своєчасно заходи щодо ліквідації наявного місця фільтрації води по підошві огороджуючої дамби хвостосховища №1 ПАТ «Львівська вугільна компанія» на ПК18+90м.
При проведенні перевірки ланцюга між заземлювачами та заземлюючими елементами в «Протоколах вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування» не вказується значення перехідного опору ланцюга між заземлювачами та заземлюючими елементами.
При проведенні вогневих робіт у відділенні гравітації на відмітці +16 біля місця проведення вогневих робіт на відстані не менше 10 метрів не проведено очищення площадки від пилу та мастильних матеріалів.
Не складені на підставі проекту хвостосховища №2 та не затверджені роботодавцем графіки ПЗР споруд, мереж і устаткування.
Не сформовані плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб у 2018 р.
На постах керування стрічковими конвеєрами В-1600 (позиції 200,205), конвеєра В-1000 (позиції 107) відсутні чіткі написи що вказують номер позиції по схемі ланцюга апаратів.
Не виконується, згідно вимог “Проекту протипожежного захисту ПАТ “Львівська вугільна компанія” не рідше одного разу на шість місяців технічне обслуговування і перевірка на працездатність пожежних кранів шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
В «Книзі нарядів відділення вуглеприймання», «Книзі нарядів відділення навантаження» змінні завдання не затверджуються начальниками змін.
Відсутнє захисне огородження рухомих частин привідних станцій при експлуатації стрічкових конвеєрів В-1600 (позиції 200,205).
Не оконтурені попереджувальними знаками осередки самонагрівання розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія».
Непрацездатні наступні вентиляційні установки дробильно-сортувального відділення: ВУ-1 ПМ-35А відм. +6.0м поз.75 І, поз.121, 124, 127; ВУ-3 ПМ-35А відм. +6.0м поз.121, 124, 127, 75ІІІ.
На транспортній дільниці на робочих місцях не вивішені технологічні карти на роботи з підвищеною небезпекою.
Не захищено від попадання води внаслідок пошкодженого даху електрообладнання, яке знаходиться в РП 24 у відділенні навантаження.
Під час інструментальних спостережень не проводиться: щоденне вимірювання рівня води в хвостосховищі №2.
В місцях обслуговування та ремонту технологічного транспорту відсутні помости, площадки для виконання робіт які проводяться на висоті 1 м і більше (над рівнем підлоги).
Відсутні 50% підтримуючих роликів та 30% роликоопор на стрічкових конвеєрах В-1600 (позиції 1102, 1100) та В-1400 позиції 1104.
Не обладнаний згідно вимог “Проекту протипожежного захисту ПАТ “Львівська вугільна компанія” пожежний щит на відмітці+6.00 у відділенні вуглеприймання.
Не розроблені і не затверджені роботодавцем інструкції з ведення водно-хімічного режиму та з експлуатації установки для докотлової обробки води з режимними картами.
На дільниці гравітаційного збагачення відсутній перелік механізмів, встановлений технічним керівником підприємства, пуск яких супроводжується сигналами, які автоматично подаються.
Допущено ведення робіт з переробки мінеральної сировини – збагачення тонких відходів хвостосховища №2 без затвердженого проекту, який має передбачати заходи, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища.
Відсутнє заземлення електричного двигуна інерційного грохота ГІСМХ-8х1-М (поз.529) на відмітці +16.8.
В плані ліквідації аварій ПАТ “Львівська вугільна компанія” відсутній опис дій оператора центрального пульта управління при виникненні аварій.
Не переглянута та не перезатверджена у встановлений термін інструкція з охорони праці: № 98 «Електромонтера дільниці РУ-6кВ».
На відмітці -3,0м приміщення відділення ТВВШХГ не облаштовано стаціонарні майданчики та відсутні зручні безпечні проходи для постійного обслуговування шламових насосів 300Д позицій №1356(4), №1356(3), №1397(1).
Не отримано «Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» від органів Держпраці на експлуатацію кранів мостових підвісних однобалкових (інв. № 38); (інв. № 37); (інв. № 41); крана монорейки (зав. № 8440).
Стрічкові конвеєри В-1400 (позиції 1123,1124,1125) не обладнані пристроями для очищення стрічки та барабанів від налипаючого матеріалу.
При формуванні розширеного породного відвалу не дотримуються пожежобезпечні параметри, передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: відсутнє ізолююче покриття на укосах ІІІ ярусу новостворюваної південно-східної частини розширеного породного відвалу.
Перевищення гребеню огороджуючої дамби хвостосховища №1 над рівнем води на ПК3-ПК6 менше 1,5 м.
Пошкоджена ізоляція кабелів живлення насоса ШН-270 поз. 559 відділення вуглеприймання.
«Положенням про службу з ОП ПАТ "Львівська вугільна компанія» не передбачено структуру та чисельність служби ОП.
Не надійно заземлена зварювальна установку ТДМ-317 (заводський №41306), що експлуатується в приміщенні не діючої насосної станції хвостосховища №2 - переріз сталевого заземлюючого контуру менше 12 мм2.
Відсутні засоби пожежогасіння (вогнегасники) в місці ведення вогневих робіт – електрозварювання - в приміщенні не діючої насосної станції хвостосховища №2.
В «Положенні про нарядну систему ПАТ «Львівська вугільна компанія» відсутні взірці ведення (оформлення) документації – Загальної книги нарядів, Книги розпоряджень по відділенню( дільниці, службі ), Журналу зауважень, Журналу прийому і здачі змін та інше.
Не виконано згідно вимог “Проекту протипожежного захисту ПАТ “Львівська вугільна компанія” перевірка працездатності пожежних гідрантів особами, що відповідають за їх технічний стан.
Не всі стропальники допущені до стропування вантажів пройшли відповідну підготовку і перевірку знань з питань охорони праці.
Під час інструментальних спостережень не проводиться періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за осіданнями і зміщеннями споруд хвостосховища №2 та їх основ.
Не ліквідовані розмиви низового укосу огороджуючої дамби хвостосховища №2 на ПК2+50м-ПК3, ПК5.
Відсутні 40% підтримуючих роликів та 20% роликоопор на стрічкових конвеєрах В-1400 (позиції 1123,1124,1125).
Відсутній дозвіл на обладнання та експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, одержаного відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, що експлуатується в відділенні навантаження, а саме стрічкових конвеєрів марки В -1600 в кількості 5 штук,стрічкових конвеєрів марки В-1400 в кількості 4 штук, стрічкових конвеєрів марки В-1200 в кількості 2 штук, стрічкових конвеєрів марки В-800 в кількості 3 штук, живильника КЛ-10, маневрового пристрою МУ-25.
У приміщенні гаража №9, де зберігаються автомобілі освітлення в оглядовій канаві не заземлений металевий корпус світильника.
В розділах «Положення про табельний облік ПАТ «Львівська вугільна компанія» не вказано про вимоги щодо ведення Книги обліку понаднормованих годин працівників.
Біля місця проведення вогневих робіт у відділенні гравітації на відмітці +16 електрозварювальним апаратом ТДМ-317 №41985 відсутній ящик для залишків електродів.
Відсутні чіткі надписи, що вказують обладнання яке вмикається на пусковій апаратурі позиції 155,107,205.
Працівників енергослужби підприємства не забезпечено засобами захисту в повному обсязі згідно з «Нормами комплектування засобами захисту» (комплект інструменту з ізолювальними рукоятками, покажчики напруги 6кВ).
У приміщеннях гаражів №9, №10, №11, де зберігаються автомобілі на розподільних пристроях електрообладнання відсутні чіткі написи, що вказують на призначення окремих ланцюгів і панелей.
Спостереження за дотриманням технологічних норм намивання хвостосховища №2 не включають контроль за дотриманням заданої в проекті інтенсивності намивання, товщини намивних шарів і часу відстою пляжу.
В «Табелі явки, неявки працівників» відповідно до вимог «Положення про табельний облік ПАТ «Львівська вугільна компанія» допускаються виправлення та підтирання.
Не здійснюються заходи щодо попередження відкладення вугільного пилу на елементах кріплення поверхні обладнання на позиціях 200,205,155.
У оператора центрального пульта управління відсутні бланки спеціальних пропусків на право входу на об`єкти ПАТ “Львівська вугільна компанія” під час аварії.
При формуванні розширення породного відвалу не дотримуються пожежобезпечні параметри, передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: не по всій довжині контуру укосу південної та східної межі нанесено шар окисленої породи товщиною не менше 2-ох метрів при степені ущільнення не менше 0,79.
На ПАТ «Львівська вугільна компанія», працівники зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах (вантажники) не забезпечені жилетами оранжевого кольору.
Не виконуються вимоги “Проекту протипожежного захисту ПАТ “Львівська вугільна компанія” щодо проведення один раз на квартал пожежно-технічних обстежень всіх будівель, споруд, складів та інших об'єктів ПАТ “Львівська вугільна компанія” та розробку за результатами обстеження заходів, націлених на усунення причин, які можуть викликати пожежу.
Не встановлені відповідні попереджувальні знаки, які повинні відповідати вимогам Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262, для позначення небезпечних зон навколо хвостосховища №2 та у місцях під’їздів і можливих підходів.
Не вжиті заходи з усунення небезпечних деформацій розділяючої дамби №2 хвостосховища №2 на ПК1+50м-ПК4, а саме: порушена цілісність тіла дамби, наявні значні обвали укосів, поздовжні та поперечні тріщини, ширина гребеню дамби на ПК1+50м-ПК3 1-1,5м, на ПК3-ПК4 дамба зруйнована повністю.
Не перевіряється періодичним оглядом наявність і стан усіх засобів захисту,із записом результатів огляду в «Журнал обліку і зберігання засобів захисту».
На засіданнях постійно-діючої комісії (ПДК) з охорони праці не заслуховуються порушники трудової дисципліни.
Не виконані своєчасно ремонтні роботи і заходи з усунення порушень у режимі роботи хвостосховища №1 та його споруд, а саме: не відновлені проектні відмітки огороджуючої дамби на ПК22-23, ПК26-27, ПК31+50м-ПК32+50м, ПК8-ПК9, ПК18-ПК20.
Допущено експлуатацію деревообробного станка ФС6 в будівельному цеху при відсутності заземлення металевих частин обладнання.
Не надсилаються органу Держпраці в десятиденний строк повідомлення за формою Н-2 про наслідки нещасного випадку, якому надсилалися акти за формою Н-5 і Н-1.
Пошкоджений захисний екран універсального токарного станку КА280 в механічному цеху.
В акті форми Н-5 №7 від 28.08.2018 р. (Подольчак Р.С.) в пункті 4 «Причини настання нещасного випадку» не зазначенні після викладення кожної причини статті, розділи, або пункти порушень вимог законодавства про охорону праці, які було порушено.
Відсутній дозвіл на обладнання та експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, одержаного відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, що експлуатується в відділенні вуглеприймання, а саме стрічкових конвеєрів марки В -1600 в кількості 10 штук, стрічкових конвеєрів марки В-1000 в кількості 6 штук, стрічкових конвеєрів марки В -800 в кількості 5 штук, вагоноперекидувач ВБС-93 в кількості 2 штуки, штовхач 4-х трейлер ний Е 16-3 в кількості 2 штуки, живильник ПКЛУ2(КЛ-10) 36 штук, живильник ПКЛУ2(КЛ-12) 6 штук, пробовідбірник ПС2-16 в кількості 2 штуки, пробозабірна машина МПЛ -150, грохот ГЦЛ в кількості 2 штуки, дробарка щокова СМ-16 Д в кількості 2 штуки.
Недостатній рівень освітлення на відмітці +21.0.
В ІV розділі «Положення про табельний облік ПАТ «Львівська вугільна компанія» вказано про вимоги щодо наявності табельної дошки для ведення табельного обліку “Апарату при керівництві” при фактичній її відсутності та відмітки працівників в Книзі відміток.
Стрічкові конвеєри В-1600 (позиції 200, 205) не обладнані пристроями для очищення стрічки та барабанів від налипаючого матеріалу.
На дверях акумуляторного приміщення не зроблено написів: «Вогненебезпечно», «Забороняється палити та не вивішено відповідних знаків безпеки про заборону користування відкритим вогнем.
Відсутній дозвіл на обладнання та експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, одержаного відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, що експлуатуються в відділенні ТВВШХГ, а саме шламових насосів У-900 в кількості 7 штук (позицій №1356(4), №1356(3), №1397(1)), насосів 300Д для подачі зворотної та зворотно-технічної води в водно-шламову схему фабрики в кількості 3 штук (позицій №1352(1,2), №1377(1,2), №1380(2), ФХ(2,3), насосів ШН-270 (позицій №1386(1,2)) для відкачування з відмітки – 9,5 м в кількості 2 штук.
Не закрито на замки двері випробувальної комірки 6кВ в «Електроцеху».
Допущена експлуатація хвостосховища №1 за відсутності запасу матеріалів, інструментів, інвентарю, передбачених затвердженим роботодавцем ПЛАС.
Конструкція деревообробного станка ФС6 не забезпечує автоматичне відключення верстата при відкриванні дверцят електрошафи.
Назва підприємства на табельних жетонах не відповідає дійсній назві ПАТ "Львівська вугільна компанія».
Допускається експлуатація несправного електрообладнання двигунів стрічкових конвеєрів В-1400 на позиціях 1123,1124,1125 (не затягнуто болтове з’єднання кришок корпусів кабельних вводів).
При контрольному опитуванні в.о. майстра відділення ТВВШХГ Білаш Галини Федорівни на знання своїх посадових обов'язків при виникненні аварійних ситуацій та на вміння користуватись вогнегасником, остання показала незадовільні знання (провести позаплановий інструктаж).
Місця зберігання транспортних засобів не забезпечені жорсткими буксирними зчіпками із розрахунку один буксир на 10 автомобілів.
Не зачинено від доступу сторонніх осіб електрообладнання, яке знаходиться в РП 5 відмітки 10.2 у відділенні вуглеприймання.
Допущене до експлуатації на хвостосховищі №2 устаткування підвищеної небезпеки без дозволу, що має бути одержаний відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1107 ( 1107-2011-п) (із змінами): насосу 300Д/70, який призначений для відкачування висвітленої води у хвостосховищі №2.
Місця підвіски контрвантажів і канати натяжних пристроїв стрічкових конвеєрів В-1600 (позиції 1102, 1100) та В-1400 позиції 1104 не огороджені на висоту не менше 2м сіткою з розміром комірки не більше 50мм на 50мм, в зонах проходу біля канатів натяжних станцій канати не мають надійного огородження на випадок розриву канату.
Комісія з представників адміністрації, профспілкової організації ПАТ «Львівська вугільна компанія» не забезпечують приймання і перевірку ЗІЗ, що надходять на підприємство, на їх відповідність вимогам нормативних документів (ДСТУ, ГОСТ, ТУ).
В «Книзі нарядів відділення вуглеприймання» за 19.10.18 р. відсутній підпис особи яка погодила наряд.
Не видаляється своєчасно металева стружка при експлуатації універсального токарного станка КА280 в механічному цеху.
Електрообладнання РП-28, РП-29 відділення ТВВШХГ експлуатується не у відповідності до вимог чинного законодавства (на вході до приміщень відсутні плакати «Обережно! Висока напруга!», не вивішені електричні схеми управління, не забезпечений захист електроапаратури від дії (попадання) води та вологи, комутаційні реле не закриті кришками, тощо).
В приміщенні насосної станції хвостосховища № 2 не вивішено затверджену роботодавцем спільну схему насосного, енергетичного та іншого устаткування станції, трубопроводів та їх перемикань із зазначенням стаціонарних номерів всіх агрегатів і запірно-регулюючої арматури на підставі проекту хвостосховища №1.
Допущено ведення робіт, пов’язаних з виїмкою хвостів пляжної зони карти №2 хвостосховища №2 на ПК19-ПК20 без збереження охоронного цілика, на невизначену глибину, з утворенням на пляжі ям з нахилом у бік дамби.
Під час інструментальних спостережень не проводиться періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за геометричними параметрами споруд хвостосховища №1.
Не виконаний контроль теплового стану розширеного породного відвалу з метою отримання вихідних даних для розробки проекту гасіння породного відвалу.
Стрічкові конвеєри В-1600 (позиції 200,205) обладнані несправними пристроями, що попереджують схід стрічки в бік на відстань більше 10% її ширини.
В інструкції з режиму роботи і безпечного обслуговування посудин не вказано механізм здійснення аварійної зупинки обладнання під тиском.
В графічній частині ПЛА на відм. -6.00 відділення вуглеприймання не нанесено номер телефону внутрішнього зв’язку.
Допускається експлуатація несправного електрообладнання двигунів стрічкових конвеєрів В-1600 на позиціях 200,205 (не затягнуто болтове з’єднання кришок корпусів кабельних вводів).
Допущено експлуатацію деревообробного станка ФС6 в будівельному цеху при пошкодженій ізоляції струмоведучих частин.
Електрозварювальний апарат ТДМ-317 №41985, який використовується у відділенні гравітації на відмітці +16 не обладнаний блокуванням, що забезпечує автоматичне відключення ланцюга при холостому ході з витримкою часу не більше 1с.
Не виконуються норми обстежень стану охорони праці на виробничих об'єктах в жовтні 2018 р. заступником генерального директора з охорони праці Королем Йосипом Миколайовичем.
Непрацездатні наступні вентиляційні установки котучих конвеєрів відділення навантаження: ВУ-3 ЦП-7-40 поз.1123, 1124, 1125; ВУ-4 ЦП-7-40 поз.1123, 1124, 1125.
В «Положенні про табельний облік ПАТ «Львівська вугільна компанія» відсутній список ведення (оформлення) документації – книг, табелів, рапортів та інші.
На стрічкових конвеєрах В-1200 (позиції 593,595) відсутні пристрої реле швидкості, що відключають привід конвеєра при зниженні швидкості стрічки до 75% номінальної.
Під час інструментальних спостережень не проводяться виміри положення рівня фільтраційних вод у тілі дамби хвостосховища №1.
Відсутні захисні засоби (діелектричні рукавички, боти, ізолювальні підставки) для оперативного обслуговування розподільчих пунктів РП-28, РП-29 відділення ТВВШХГ.
План роботи служби з ОП на 2018 рік не затверджений керівником ПАТ "Львівська вугільна компанія».
В майстерні дільниці КВПіА та зв’язку експлуатується заточний верстат інв. № б/н, в якому відсутній захисний екран та відсутній пристрій блокування пуску верстата при відкритому захисному екрані.
Пошкоджені віконні рами, не відновлено заскління 30% віконних рам приміщення відділення технічного водопостачання водно-шламового і хвостового господарства (далі – ТВВШХГ).
Приміщення відділення ТВВШХГ потребує пофарбування стін вапняним розчином, ремонту та пофарбування вхідних дверей.
На підприємстві необладнаний належним чином контрольно-технічний пункт (КТП), а саме на в’їзді до КТП не вивішені дорожні знаки: «Проїзд без зупинки заборонено», «Обмеження максимальної швидкості - 10 км/год».
Аптечка невідкладної допомоги охорони не укомплектована перев'язувальними матеріалами, джгутом для зупинки кровотеч.
Не освітлений згідно вимог «Проекту розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» розширений породний відвал.
Допущено експлуатацію саморобного електродотримача зварювальної установки АДД4004 п/с (заводський №41665), що експлуатується в приміщенні не діючої насосної станції хвостосховища №2.
В матеріалах розслідування нещасного випадку форми Н-1 №7 (Подольчак Р.С.) від 28.08.2018 р. відсутні копії документів про кваліфікацію працівника, копії книги нарядів чи путівки на виконання робіт, проведення відповідних інструктажів та медичних оглядів.
Не виконані чергові прочищення від просипів, заростання і замулювання берм водовідвідних каналів хвостосховища №1.
При формуванні розширеного породного відвалу не дотримуються пожежобезпечні параметри, передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: допущено перевищення проектної товщини відсипаного у відвал шару породи (по проекту - 0,5м, фактично - більше 1 м).
Не відповідає вимогам проектної документації оснащеність споруд хвостосховища №1 контрольно-вимірювальною апаратурою, не збережені передбачені проектом п’єзометри в тілі дамби хвостосховища №1.
На хвостосховищі №2 відсутній резервний пульпопровід.
Не представлений для огляду «Журнал результатів вимірів запиленості повітря на ПАТ «Львівська вугільна компанія».
Допущене до експлуатації на хвостосховищі №1 устаткування підвищеної небезпеки без дозволу, що має бути одержаний відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1107 (1107-2011-п) (із змінами): насосу 300Д/70, який призначений для відкачування висвітленої води у хвостосховищі №1.
Відсутні чіткі надписи, що вказують обладнання яке вмикається на пусковій апаратурі позиції 595,593,579,551.
При проведенні первинного інструктажу з працівниками відділення ТВВШХГ, а саме з машиністом насосних установок Верещак Ольгою Олександрівною, допущено наступні порушення:
після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці відсутній підпис особи, яка проходила стажування.
На хвостосховищі №1 відсутній справний з рятувальним спорядженням (рятувальні круги, пеньковий канат та черпаки для вичерпування води) на борту плавучий засіб.
На стрічковому конвеєрі В-1200 (поз.705) відсутній пристрій реле швидкості, що відключає привід конвеєра при зниженні швидкості стрічки до 75% номінальної.
Деревообробний станок ФС6 в будівельному цеху не обладнаний справним захисним пристроєм, зблокованим з пуском верстата.
Не проведено геодезичну зйомку надводних і підводних відкладень хвостів і визначення об'ємів хвостів і води в хвостосховищі №1.
Електроустановки підприємства не закріплені за оперативними чи оперативно-ремонтними працівниками.
На робочих місцях працівників не проведено лабораторний контроль шкідливих факторів.
Працівники служби охорони праці не проводять зупинки ведення робіт або окремих механізмів при виявленні небезпеки або грубих порушень правил безпеки, що загрожують життю та здоров'ю працівників.
Не забезпечені нормованим рівнем освітлення у відповідності до вимог чинного законодавства робочі місця в приміщенні відділення ТВВШХГ, кришки електрощитових знаходяться у відкритому стані.
Недостатнє освітлення робочих місць (не світять три світильники) в приміщенні будівельного цеху.
У приміщенні будівельного цеху на світильниках відсутні ковпаки, які захищають від самовільного випадання ламп.
Не на всіх вікнах акумуляторного приміщення скло покрите білою фарбою згідно п. 10.3. «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
Не виконуються вимоги “Проекту протипожежного захисту ПАТ “Львівська вугільна компанія” щодо можливості запуску протипожежних насосів на місцевому управлінні в дисперсному режимі з любої точки в цехах і приміщеннях фабрики за допомогою кнопок, розміщених біля пожежних гідрантів.
Приєднання жил електрозварювального апарата ТДМ-317 №41985, який використовується у відділенні гравітації на відмітці +16 здійснюється без допомоги пайки чи спеціальних зажимів.
Не виконані контрольні обчислення координат пунктів полігонометричних ходів спостережень за зміщенням марок, встановлених в тілі дамб хвостосховища №2.
В приміщенні відділення ТВВШХГ допущено експлуатацію зварювального апарату ГДМ-317 (інв. №42351) з наступними порушеннями: не проведено вимірювання опору ізоляції обмоток зварювального трансформатора не рідше 1 разу на 12 місяців (відсутній протокол перевірки).
На підприємстві не розроблені інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт з врахуванням специфіки виробництв.
На ПАТ «Львівська вугільна компанія» не виконано проведення планово-попереджувального ремонту виробничих будівель і споруд в частині заміни вікон у приміщенні лазні зберігання спецодягу.
Пошкоджені кронштейни кріплення кабельної траси на відмітці «0» відділення гравітації (кабелі обвисають торкаючись один одного).
Не проведене опосвідчення стану безпеки електроустановок підприємства.
Стрічкові конвеєри В-1400 (позиції 1123,1124,1125) не мають автоматичного сигналу, який має включатись не менше ніж за 5 секунд до їх пуску та бути чітким по всій довжині конвеєра.
В «Проекті комплексного знепилення ПАТ «Львівська вугільна компанія» відсутній протокол технічної наради підприємства.
Не переглянута та не перезатверджена у встановлений термін інструкція з охорони праці: № 100 «Телефоніста місцевого телефонного звязку».
Підлога в приміщенні жіночої лазні знаходиться в незадовільному стані.
Поблизу приміщення акумуляторної у відділені зв’язку не встановлений водопровідний кран згідно п. 4.4.46. «Правил улаштування електроустановок».
Не виконується пропозиції про притягнення осіб (в т.ч. потерпілих) до відповідальності, чиї дії або бездіяльність призвели до нещасного випадку вказаних актах форми Н-5 в розділі 6 «Висновок комісії».
При формуванні діючого плоского розширеного породного відвалу не дотримані передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» пожежобезпечні параметри: допущено відсипання подальшого шару до ізоляції укосів раніше відсипаного шару.
Пожежний щит на відмітці+0.00 у відділенні гравітації, згідно вимог “Проекту протипожежного захисту ПАТ “Львівська вугільна компанія” не укомплектований лопатами - 2шт., сокирою - 1шт., негорючим теплоізоляційним матеріалом розміром 2х2м.
Не забезпечене належне виконання положень нормативно-правових актів з охорони праці, що регулюють питання, які стосуються контролю за дотриманням пилогазового режиму підприємства у процесі виробництва.
Не закрито на замок двері акумуляторного приміщення.
Під час інструментальних спостережень не проводиться: щоденне вимірювання рівня води в хвостосховищі №1.
На ПАТ «Львівська вугільна компанія» відсутні особисті картки обліку спеціального одягу ,спеціального взуття та інших ЗІЗ для обліку та видачі працівникам і повернення ЗІЗ.
На дільниці хвостового господарства відсутня схема руху працівників, транспорту та під’їзних шляхів, що має бути затверджена уповноваженими посадовими особами, призначеними роботодавцем.
Допущено перевищення проектного критерію рівню води в карті №3 хвостосховища №1(проектна відмітка – 198,0м, фактична – 198,45м).
Не проведено геодезичну зйомку надводних і підводних відкладень хвостів і визначення об'ємів хвостів і води в хвостосховищі №2.
Стрічкові конвеєри В-1600 (позиції 200,205) не мають автоматичного сигналу, який має включатись не менше ніж за 5 секунд до їх пуску та бути чітким по всій довжині конвеєра.
Не проведено експертне обстеження та технічний огляд після закінчення граничного строку експлуатації крана автомобільного 8Т210 (реєстр. № Л-7566).
Стрічкові конвеєри В-1200 (позиції 593,595) обладнані несправними пристроями, що дозволяють аварійно зупиняти привід конвеєра з будь-якого місця по всій довжині з боку обслуговування.
При контрольному опитуванні на знання правил безпечної експлуатації металообробних станків в механічному цеху, начальник механічного цеху Бельо Володимир Петрович показав незадовільні знання.
Не виконуються вимоги «Проекту натурних спостережень» хвостосховища №2, а саме: не виконується спостереження за фільтраційним режимом дамби хвостосховища №2.
Не видано посвідчення працівникам дільниці виробничої котельні, які виконують роботи підвищеної небезпеки і виявили задовільні знання при перевірці знань з питань охорони праці у 2018 р.
Пошкоджена ізоляція кабелів живлення насоса ШН-270 поз. НФ-3 відділення гравітації.
Не закінчені роботи з влаштування згідно вимог «Проекту розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» водозбірної канави №2 з плівковим екраном довжиною 1600м для збору та відведення атмосферних опадів, що випадають на площу відвалу.
Не відсипані для запобігання розповсюдження горіння пожежні бар'єри поблизу зон осередків підвищеної температури (осередків горіння) складованої в розширений породний відвал ПАТ «Львівська вугільна компанія» породи.
Відповідальні особи за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском не забезпечені «Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».
В акті форми Н-1 №7 від 28.08.2018 р. (Подольчак Р.С.) відсутня відмітка про виконання заходів щодо усунення причин нещасного випадку.
Допущена експлуатація екскаватора ЕО -3323 з пошкодженими поручнями на робочій площадці.
В журналі вступного інструктажу з питань охорони праці відділення вуглеприймання не вказано вік учня пробовідбірника Гарвас Н.М.
Для організації безпечного руху по території підприємства не поновлений у відповідності до діючого положення схематичний план (схема) руху транспортних засобів та працівників з показом дозволених та заборонених напрямків, поворотів, зупинок, виїздів, в’їздів тощо.
Не знищені наявні окремі осередки горіння породи, складованої в південно-західну частину розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія».
Не застосовуються ефективні заходи щодо попередження займання розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» - допущено вивіз в межі механічної захисної зони відвалу легкозаймистих матеріалів – лісоматеріалів, побутового сміття.
Для новоприйнятих працівників в журналі первинного інструктажу відділення вуглеприймання не вказується проведення стажування на робочому місці протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше 6 змін.
Не розроблена інструкція огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв.
У приміщеннях гаражів №9 та №7, де зберігаються автомобілі освітлення оглядових канав світильниками виконано зовнішньою проводкою, яка не має надійну електро- і гідроізоляцію.
Працівники відділення ТВВШХГ не ознайомлені з «Технічним проектом (пояснювальною запискою) відділення ТВВШХГ (будівлі блоку радіальних згущувачів)», а також планом ліквідації аварій стосовно свого робочого місця.
При проведенні первинного інструктажу з працівниками відділення ТВВШХГ, а саме з машиністом насосних установок Верещак Ольгою Олександрівною, допущено наступні порушення:
після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці не вказується у журналі реєстрації інструктажів дату допуску до самостійної роботи та інформація про те, хто допустив до роботи.
Пошкоджені корозією стави стрічкових конвеєрів В-1600 (позиції 1136, 1137, 1138) і бункери концентрату відмітки +6.0м.
Допущено експлуатацію деревообробного станка ФС6 в будівельному цеху при деформованому огородженні обертових частин.
Не виконуються вимоги «Проекту протипожежного захисту ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: біля стрічкових конвеєрів В-1200 (позиції 593,595), стрічкового конвеєра В-1000 (позиції 579), поз.567, відсутні порошкові вогнегасники, несправні крани на пожежному трубопроводі.
Не утримуються в справному технічному стані - не очищені від шламу аварійні ємності на трасі пульповодів.
Не забезпечений прохід для людей по запасному виходу №3 з приміщення відділення навантаження.
Форма «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці» не відповідає зазначеній у «Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
Допускається експлуатація несправного електрообладнання двигунів стрічкових конвеєрів В-1200 (позиції № 593,595), (не затягнуто болтове з’єднання кришок корпусів кабельних вводів).
Допущена експлуатація хвостосховища №2 за відсутності запасу матеріалів, інструментів, інвентарю, передбачених затвердженим роботодавцем ПЛАС.
На ПАТ «Львівська вугільна компанія» не поновлений Паспорт санітарно-технічного стану.
В приміщенні лазні зберігання чистого одягу відсутній 1 порошковий вогнегасник.
Не захищено від попадання води електрообладнання, яке знаходиться на поз.567.
Не виконуються вимоги «Проекту натурних спостережень» хвостосховища №1, а саме: не виконується фотографування дефектних місць хвостосховища №1.
Перелік питань для перевірки знань з питань охорони праці працівників не затверджений керівником ПАТ «Львівська вугільна компанія».
При проведенні випробувань та вимірювань електроустановок придатність електро-обладнання до експлуатації визначено без порівняння результатів випробувань та вимірювань з вихідними даними або результатами попередніх вимірювань, згідно п. 13.3. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».
В «Заходах по боротьбі з пилом на підприємстві» в «Проекті комплексного знепилення ПАТ «Львівська вугільна компанія» відсутні відмітки про фактичне їх виконання.
На хвостосховищі №2 не забезпечено розміщення засобів пожежогасіння згідно діючих СНІП.
Відсутні чіткі надписи, що вказують обладнання яке вмикається на пусковій апаратурі позиції 1123,1124,1125.
Під час інструментальних спостережень не проводиться періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за геометричними параметрами споруд хвостосховища №2.
На постах керування стрічковими конвеєрами В-1400 (позиції 1123,1124,1125) відсутні чіткі написи що вказують номер позиції по схемі ланцюга апаратів.
В Рапортах про порушення трудової дисципліни та Книзі обліку порушників трудової дисципліни відповідно до вимог «Положення про табельний облік ПАТ «Львівська вугільна компанія» відсутні підписи керівника.
Не визначається крупність хвостів, які намиваються в дамбу хвостосховища №2.
Не виконано заходи щодо усунення причин нещасного випадку в частині повторного ознайомлення з «Положення про систему управління охороною праці ПАТ "Львівська вугільна компанія» вказані в акті форми Н-1 №5 від 19.07.2018 р. спеціального розслідування (Цюпа Б.С.).
Не очищено скло вікон в приміщенні жіночої лазні.
Не захищено від корозії несучі металеві конструкції, які підтримують трубопровід переливу радіальних згущувачів в районі шламових насосів 300Д позицій №1356(4), №1356(3) відмітки -3,0м приміщення відділення ТВВШХГ, що призвело до їх пошкодження в окремих місцях та втрати несучої здатності.
Форма журналу інструктажів на робочому місці не відповідає «Типовому положенню…», не вказуються номера інструкцій по яких проводиться повторний інструктаж.
Допущено ведення робіт з переробки мінеральної сировини – збагачення тонких відходів хвостосховища №1 без затвердженого проекту.
При проведенні вогневих робіт у відділенні гравітації на відмітці +16 електрозварювальним апаратом ТДМ-317 №41985 використовуються електродотримачі не заводського виготовлення.
Відсутні підписи начальника відділення навантаження про контроль вмісту метану в «Журналі замірів вмісту метану відділення навантаження».
Не здійснюються заходи щодо попередження відкладення вугільного пилу на елементах кріплення поверхні обладнання на позиціях 1123,1124,1125.
Не складений відповідний акт про зміну теплового стану розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» у зв’язку з тим, що в південній його частині наявні значні осередки горіння.
Не визначені конкретні місця вимірів пиловідкладень у виробничому приміщенні відділення вуглеприймання.
На ПАТ «Львівська вугільна компанія» відсутній «Журнал реєстрації аварій».
Приміщення на відмітці -3,0м біля насосів 300Д на позиціях №1356(4), №1356(3), №1397(2) захаращене відходами виробництва (металобрухтом), брудом та сміттям.
Повторні інструктажі електромонтерам підприємства не завершуються перевіркою знань та перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою яка проводила інструктаж.
Стрічковий конвеєр В-1000 В-1200 (поз.705) не обладнаний пристроєм, що дозволяє аварійно зупиняти привід конвеєра з будь-якого місця по всій довжині з боку обслуговування.
Керівники та фахівці підприємства не проводять зупинки ведення робіт або окремих механізмів при виявленні небезпеки або грубих порушень правил безпеки, що загрожують життю та здоров'ю працівників.
Відсутній дозвіл на обладнання та експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, одержаного відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, що експлуатується в відділенні гравітації, а саме стрічкових конвеєрів марки В -1400 в кількості 2-х штук, стрічкових конвеєрів марки В-1200 в кількості 6 штук, стрічкових конвеєрів марки В -1000 в кількості 4 штуки.
Не виконуються заходи пиловибухобезпеки згідно графіку проведення пиловибухозахисних заходів на ІІ півріччя у відділенні вуглеприймання: в жовтні 2018 р. допущені значні відкладення вугільного пилу на відмітках приміщення відділення.
В акті переведення підприємства ПАТ «Львівська вугільна компанія» на комплексне знепилення «Проекту комплексного знепилення ПАТ «Львівська вугільна компанія» відсутній підпис начальника виробничої котельні.
Не розроблений графік періодичних оглядів вантажопідіймальних кранів та кранових колій.
Не виконуються вимоги «Проекту протипожежного захисту ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: в приміщенні відділення навантаження відсутня вода в протипожежному трубопроводі, відсутні пожежні крани.
Відсутній дозвіл на обладнання та експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, одержаного відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, що експлуатується на дільниці гравітаційного збагачення, а саме стрічковий конвеєр В-1200 (поз.705),насос ШН-270(поз.660-І), насос ШН-270 (поз.701),грохот інерційний ГІСМХ-8х1-М (поз.529).
Не виконується температурна зйомка північної та західної частин розширеного породного відвалу - температурна зйомка породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» виконується за схемою, яка охоплює тільки південну та східну його частини.
Не відповідають положенню про проведення планово-попереджувального ремонту виробничих будівель і споруд утримання і перевірка стану будівельних конструкцій будівлі насосної станції хвостосховища №2: наявні тріщини несучих стін, зруйнована в окремих місцях цегляна кладка, пошкоджені або відсутні віконні рами.
Пошкоджені корозією 30% ставів стрічкових конвеєрів В-1200 (позиції 593,595).
Працівником, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів не здійснюється пуск кранів в роботу після проведення технічних оглядів з записом у паспорти.
В приміщенні відділення ТВВШХГ допущено експлуатацію зварювального апарату ГДМ-317 (інв. №42351) з наступними порушеннями: не здійснюється щомісячний огляд та чистка зварювальної установки і її електропускової апаратури з записом в спеціальний журнал.
Універсальний токарний станок КА280 в механічному цеху обладнаний несправним захисним пристроєм, зблокованим з пуском верстата.
В приміщенні відділення навантаження, яке обладнане системою аспірації, не працює приточна вентиляція.
На підприємстві не визначено наказом керівника постійні місця для проведення вогневих робіт.
На хвостосховищі №2 відсутній справний з рятувальним спорядженням (рятувальні круги, пеньковий канат та черпаки для вичерпування води) на борту плавучий засіб.
У приміщені гаражу № 7 відсутні світильники місцевого освітлення конструкція яких передбачає можливість змінювати направлення світла на робочу поверхню.
Не прийняті своєчасно заходи щодо ліквідації наявного місця фільтрації води по підошві огороджуючої дамби хвостосховища №2 ПАТ «Львівська вугільна компанія» на ПК23+45м, ПК25.
Стрічкові конвеєри В-1400 (позиції 1123,1124,1125) обладнані несправними пристроями, що дозволяють аварійно зупиняти привід конвеєра з будь-якого місця по всій довжині з боку обслуговування.
В акті форми Н-1 №5 від 19.07.2018р спеціального розслідування (Цюпа Б.С.) відсутні відмітки про виконання заходів щодо усунення причин нещасного випадку.
Не освітлений сходовий марш №1, який є запасним виходом з приміщення головного корпусу.
Електрозварювальний апарат ТДМ-317 №41985, який використовується у відділенні гравітації на відмітці +16 не обладнаний вимикачем (для підключення джерела зварювального струму до розподільчої цехової мережі).
З графіком щорічного проведення пиловибухозахисних заходів «Проекту комплексного знепилення ПАТ «Львівська вугільна компанія» не ознайомлений начальник виробничої котельні.
На хвостосховищі №2 відсутня схема руху працівників, транспорту та під’їзних шляхів, що має бути затверджена уповноваженими посадовими особами, призначеними роботодавцем.
Відсутній ремонтний журнал на обладнання під тиском.
На підприємстві необладнана рівна площадка з твердим покриттям для перевірки гальм .
При проведенні вогневих робіт у відділенні гравітації на відмітці +16 (05.11.18р. та 07.11.18р.) не видається письмовий дозвіл начальником (механіком) і затверджений головним інженером (директором) підприємства.
Не затверджені плани робіт з виїмки тонких відходів хвостосховища №1 та їх переробки.
Не визначена вибухобезпека приміщень дробильно-сортувального відділення по часу накопичення небезпечної кількості пилу виходячи з умов умовної концентрації та інтенсивності пиловідкладення.
В «Проекті комплексного знепилення ПАТ «Львівська вугільна компанія» не вказано, якими технічними інспекторами профспілки працівників вугільної промисловості контролюється підприємство.
Не проведений ремонт згідно зауважень експертного обстеження та технічний огляд після закінчення граничного строку експлуатації крана козлового ККС-10 (реєстр. № Л-718).
Роботи в електроустановках підприємства проводяться без оформлення нарядами чи розпорядженнями.
При проведенні вогневих робіт у відділенні гравітації на відмітці +16 електрозварювальний апарат ТДМ-317 №41985 не заземлений.
Зварювальний апарат ТДМ-317 (заводський №41306), що експлуатується в приміщенні не діючої насосної станції хвостосховища №2, не захищений запобіжником чи автоматичним вимикачем з боку мережі живлення.
Пошкоджені корозією 20% ставів стрічкових конвеєрів В-1600 (позиції 1102, 1100) та В-1400 позиції 1104.
На хвостосховищі №2 відсутні ноші з твердим ложем для перенесення постраждалих.
Пошкоджені корозією 20% ставів стрічкових конвеєрів В-1400 (позиції 1123,1124,1125).
Випробування в електроустановках підприємства напругою до та вище 1000 В проводились без видачі нарядів та розпоряджень.
Відсутні первинні засоби пожежогасіння на привідній станції стрічкового конвеєра В-1200 (поз.705).
При визначенні потреби в ЗІЗ ПАТ «Львівська вугільна компанія» не передбачається спеціальний одяг, спеціальне взуття окремо для чоловіків і жінок, вказуючи їх призначення за захисними властивостями, розмір і зріст, а для захисних касок і запобіжних поясів-типорозміри.
Стрічкові конвеєри В-1400 (позиції 1123,1124,1125) обладнані несправними пристроями, що попереджують схід стрічки в сторону на відстань більше 10% її ширини.
Пошкоджене і не надійно закріплене захисне огородження на відмітці +16.8 та відсутнє захисне огородження на відмітці +21.0.
Не закріплені поперечні створи для контрольних спостережень і вимірів під час намивання на хвостосховище №1.
Відсутні засоби захисту (боти, діелектричні рукавиці) для оперативного обслуговування електрообладнання, яке знаходиться в РП 5 відмітки 10.2 у відділенні вуглеприймання.
Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском(котлів) не пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці у встановленому порядку.
При проведенні вогневих робіт у відділенні гравітації на відмітці +16 електрозварювальним апаратом ТДМ-317 №41985 має місце пошкодження зварювальних кабелів.
Не виконуються вимоги «Проекту натурних спостережень» хвостосховища №2 щодо надання керівництву фабрики оперативної інформації щодо результатів спостережень.
Відсутній захисний кожух обертових частин між електродвигуном та вібратором інерційного грохота ГІСМХ-8х1-М (поз.529) на відмітці +16.8.
Відсутні чіткі надписи на засувках трубопроводів технологічного обладнання відділення ТВВШХГ, які вказують номер позиції по схемі ланцюга апаратів.
Форма «Журналу реєстрації інструктажів зпитань охорони праці на робочому місці не відповідає зазначеній у Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
До керування вантажопідіймальними механізмами які керуються з підлоги допущені працівники які не пройшли відповідну підготовку і перевірку знань з питань охорони праці.
При зберіганні кисневих на підприємстві не вжито заходів щодо попередження їх падіння та пошкодження.
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 2304267 Додержання законодавства про працю Державна служба України з питань праці Проведено
9 порушень
Предмет перевірки: додержання законодавства про працю
Учасники:
Яриш Ігор Ярославович — Генеральний директор
Колівошко Наталія Петрівна — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно правових актів
Порушення:
Заробітна плата працівникам Товариства постійно виплачується з порушенням строків виплати заробітної плати, а саме, в проміжок часу, що перевищує 16 календарних днів між виплатами, та пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Bиплату зapoбiтної nлaти зa січень 2021 року проведено частинами, відповідно до відомостей : a caмe: 19.02.2021 виплачено - 20% заробітної плати (платіжні доручення №3011, №3016 від 19.02.2021) та 25.02.2021 виплачено - 50% заробітної плати (платіжні доручення №3033, №3032, №3036, №3035 від 25.02.2021).
Kpiм цього, станом на день проведення перевірки у Товаристві залишається частково не виплаченою зарплата - 30% за січень 2021 року, та за лютий та березень 2021року.
В ході інспекційного відвідування при огляді табелів обліку використання робочого часу за 2020 та 2021 роки, відсутні прізвища, ім’я та по-батькові працівників, які перебувають у відпустках по догляду за дітьми до 3-ох років та працівники, які проходять військову службу по контракту у Збройних Силах України. Наведене свідчить про не достовірний облік виконуваної працівниками роботи, чим порушено вимоги ч. 2 ст. 30 Закону України «Про оплату праці».
В ході інспекційного відвідування надано табелі обліку робочого часу за вересень 2020 року, згідно якого працівники Товариства призначаються на роботу протягом двох змін підряд, а саме: в.о. механіка Головенько В.П. працював 8, 9 вересня 2020 року по 12 год кожного дня, 10, 11 вересня 2020 року по 8 год кожного дня, вихідні дні 12, 13 вересня 2020 року, а також – 21, 22 вересня 2020 року по 8 год кожного дня, 23 вересня 2020 року – 12 год, та 24, 25 вересня 2020 року по 8 год кожного дня, вихідні дні - 26, 27 вересня 2020 року.
В ході інспекційного відвідування надано табелі обліку використання робочого часу за вересень 2020 року згідно якого тривалість перерви в роботі між змінами у Товаристві становить менше подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід), а саме: в.о. механіка Головенько В.П. працював 8, 9 вересня 2020 року по 12 год кожного дня, 10, 11 вересня 2020 року по 8 год кожного дня, вихідні дні 12, 13 вересня 2020 року, а також – 21, 22 вересня 2020 року по 8 год кожного дня, 23 вересня 2020 року – 12 год, та 24, 25 вересня 2020 року по 8 год кожного дня, вихідні дні - 26, 27 вересня 2020 року.
В ході інспекційного відвідування адміністрацією Товариства надано книгу обліку понаднормових годин працівників Товариства за 2020 рік, у якій зазначено про відпрацювання працівниками понаднормових годин, а саме Ковальчук Н.С. відпрацював понаднормово - 169 год на рік, Музика М., та Дорош Ю.Т. – 200 год на рік, Нестерук Ю.П. - 235 год на рік, Здріль Р.А – 225 год на рік, Головенько В.П. - 474 год на рік. Тривалість відпрацьованих понаднормових годин перевищує для кожного працівника 120 годин на рік.
При звільненні працівників виплата всіх сум, що належать їм від Товариства не провадиться в день звільнення, а саме: відповідно до наказу №3-к від 04.01.2021 працівників Смеречанську О.М. та Сенюту М.С. звільнено за п.2 ст.40 КЗпП України (невідповідність працівника виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я) - 04.01.2021, проте виплату всіх належних при звільнені коштів проведено не в день звільнення, а 19.02.2021 платіжні доручення №3011, №3016 від 19.02.2021.
В ході інспекційного відвідування встановлено, що кошти на оплату праці працівникам Товариства спрямовувались не в першочерговому порядку. Станом на 21.03.2021 року у Товаристві має місце заборгованість з виплати заробітної плати в сумі 1762,7 тис. грн за період січень 2021 року. Відповідно до наданої адміністрацією Товариства довідки про використання коштів, за період з 01.01.2021 по 21.03.2021 на рахунки та в касу Товариства надійшли кошти в загальній сумі 225464,80 тис. грн. Дані кошти частково спрямовані на виплату заробітної плати в сумі – 11118,7 тис. грн.;
- сплату податків та інших обов’язкових платежів – 5594,9 тис. грн.;
- оплату енергоносіїв – 13574,4 тис. грн.;
- придбання сировини та матеріалів для основного виробництва (робіт, послуг) - 101864,1 тис. грн.;
- придбання оргтехніки, легкового автотранспорту, меблів, канцтоварів, цінних паперів тощо – 16,6 тис. грн.;
- оплату послуг банківським установам – 109715,5 тис. грн.;
- інші видатки – 2250,1 тис. грн.
Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується пізніше ніж за три дні до початку відпустки, а саме відповідно до наказу №1798/3 від 11.12.2020 працівнику Сенюта Г.І надано щорічну відпустку тривалістю 25 кал. днів з 14.12.2020, та відповідно до наказу №1792/20 від 07.12.2020 працівнику Головенько В.П. надано щорічну відпустку тривалістю 4 кал. дні з 08.12.2020, а заробітну плату за час перебування в щорічній відпустці виплачено 19.01.2021, 29.01.2021 та 01.02.2021, разом із виплатою заробітної плати за грудень 2020.
при невиплаті звільненим працівникам всіх належних сум у день звільнення, таким працівникам адміністрацією Товариства не виплачується середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. Зокрема, не виплачено середнього заробітку працівникам Смеречанській О.М. та Сенюті М.С., яких звільнено з роботи з 04.01.2021 року та яким всі належні при звільненні кошти виплачені не в день звільнення, а 19.02.2021.
Покарання: відсутні
01.01.1970 2558836 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція у Львівській області Проведено
3 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Мицюк Ольга Володимирівна — Головний спеціаліст відділу інструментально – лабораторного контролю - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Телюк Назар Олександрович — Головний спеціаліст сектору державного екологічного нагляду (контролю) надр - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Савчишин Ігор Михайлович — головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду (контролю) земельних ресурсів - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Яриш І. Я. — Директор
Порушення:
Провести профілактику на осередках самонагріву породних відвалів 1, 2, 3, а також на всій площі відвалу №4
Роботи по розбиранню породних відвалів з метою отримання окисленої породи, а також ліквідації осередків самозаймання та горіння здійснювати на підставі затвердженої проектно-кошторисної документації
Ліквідувати виявлене забруднення земельних ресурсів та не проводити діяльність, яка може призвести до забруднення земель
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 2203259 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція у Львівській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Яриш І. Я. — генеральний директор
Джигирей Володимир Олегович — Головний спеціаліст відділу інструментально – лабораторного контролю – державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Джура Світлана Миколаївна — головний спеціаліст відділу інструментально – лабораторного контролю - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Стасюкевич Юрій Вікторович — Завідувач сектору державного екологічного нагляду (контролю) надр - старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Швайка Сергій Ігорович — Начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря – старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області.
Слуцька Олеся Володимирівна — Головний спеціаліст відділу інструментально-лабораторного контролю - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Довган Оксана Петрівна — Головний спеціаліст відділу інструментально – лабораторного контролю - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Поставка Богдан Васильович — Головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів – державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Галій Володимир Ярославович — Провідний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Телюк Назар Олександрович — Головний спеціаліст сектору державного екологічного нагляду (контролю) надр - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Мицюк Ольга Володимирівна — Головний спеціаліст відділу інструментально – лабораторного контролю - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Савчишин Ігор Михайлович — головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду (контролю) земельних ресурсів - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Порушення:
Не виконано в повному обсязі припис №134-08 від 17.03.2020 р.:
По п. 12 - Провести профілактику на осередках самонагріву породних відвалів 1, 2, 3, а також на всій площі відвалу №4.
Паспорт породного відвалу складено станом на 01.01.2018 р. Маркшейдерський контроль за станом формування, профілактики та деформацій відсутній.
Не виконано вимогу Висновку про стан споруд породного відвалу за 2018 рік (№01/68 від 10.02.2020), згідно якого необхідне обов»язкове укладання відходів з перешаруванням відповідно до затвердженої ПКД
-в місцях збору стічних вод породного відвалу забезпечити нейтралізацію кислих вод за допомогою негашеного вапнав західній, східній та південній частині породного відвалу у місцях накопичення кислих вод
-спорудити водовідвідну канаву по контуру з випуском в накопичувач шахтних вод (що знаходиться на балансі іншого суб»єкта господарювання без його згоди)
По факту профілактика частково проведена на відвалі №4 суглинистим матеріалом, на відвалі №3 – бетонуванням, останній неефективний.
Роботи з профілактики свіжо відсипаної породи не здійснюються. Під час натурного обстеження встановлено факти складування свіжої породи біля ділянок самонагріву відвалу №4 (східний борт) без влаштування протипожежного бар»єру.
При цьому згідно Журналу візуального контролю трубопроводів за 2018-2020 рр. наявні пориви трубопроводів: 3.01.18-4.01.18 – ПК29, 16.04.18 – ПК32, 24.01.18 – ПК41, 3.03.18 – ПК13, 14.04.18 – ПК34, 16.04.18-21.04.18 – ПК35, 10.01.19 – ПК-11, 08.01.20 – ПК-10, 10.-01.20 – ПК-9, 31.01-2.02.19 – ПК-7, 19.02-24.02.20 – ПК-14. Пориви на ПК-14-ПК-9 знаходяться в зоні впливу породного відвалу №4, що самонагрівається.
По п. 13 - Роботи по розбиранню породних відвалів з метою отримання окисленої породи, а також ліквідації осередків самозаймання та горіння здійснювати на підставі затвердженої проектно-кошторисної документації.
Згідно розділу І форми статзвітності «Утворення та поводження з відходами» за 2019 р. звітності передано фізичним особам 389.260 т гравітаційних відходів, проект на розбирання породного відвалу відсутній.
По факту встановлено 5 самовільних робочих забоїв по вибиранню породи на І ярусі відвалу №4. Порода використана для підсипки дороги навколо відвалу.
Згідно паспорта відвалу №1 при досягненні проектних показників по висоті (60 м), площі основи (650 тис. м2) об»єм на 1.7 млн. м3 менший (відповідно 31,3 млн. м3 та 29,66 млн. м3), що вимагає проведення контрольної зйомки БСМР.

По п. 22 – Ліквідувати виявлене забруднення земельних ресурсів та не проводити діяльність, яка може призвести до забруднення земель

По п. 23 - Усунути виявлене порушення, що полягає у здійсненні викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від неорганізованого стаціонарного джерела промислового майданчика №2 (хвостосховище №1) за адресою Львівська область, Сокальський район, с. Межиріччя, без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 1706481 Геологічне вивчення надр, їх використання та охорона, а також використання і переробка мінеральної сировини (державний гірничий нагляд) Головне управління Держпраці у Львівській області Проведено
6 порушень
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Костін Микола Миколайович. — начальник дільниці гідротранспортування.
Будз Тарас Миколайович. — в.о. технічного директора.
Чумак Микола Володимирович. — головний механік.
Король Йосип Миколайович. — заступник генерального директора з охорони праці.
Яриш Ігор Ярославович. — Генеральний директор ПАТ «Львівська вугільна компанія».
Войцехівська Ірина Євгенівна. — начальник відділення вуглеприймання.
Терех Михайло Васильович. — заступник генерального директора по складуванню відходів вуглезбагачення і транспорту.
Ковальчук Наталія Степанівна. — начальник відділення навантаження.
Тимошенко Віктор Миколайович. — в.о. начальника відділення технічного водопостачання водно-шламового і хвостового господарства.
Терех Ірина Юріївна. — заступник технічного директора.
Порушення:
При формуванні розширення породного відвалу не дотримуються пожежобезпечні параметри, передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: не по всій довжині контуру укосу південної та східної межі нанесено шар окисленої породи товщиною не менше 2-ох метрів при степені ущільнення не менше 0,79.
Не знищені наявні окремі осередки горіння породи, складованої в південно-західну частину розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія».
На хвостосховищі №2 відсутній резервний пульпопровід.
Не проведено експертне обстеження та технічний огляд після закінчення граничного строку експлуатації крана автомобільного 8Т210 (реєстр. № Л-7566).
Не виконаний контроль теплового стану розширеного породного відвалу з метою отримання вихідних даних для розробки проекту гасіння породного відвалу.
Не проведений ремонт згідно зауважень експертного обстеження та технічний огляд після закінчення граничного строку експлуатації крана козлового ККС-10 (реєстр. № Л-718).
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 2287074 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
349 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Учасники:
Яриш Ігор Ярославович. — Генеральний директор ПАТ «Львівська вугільна компанія».
Зла Наталія Ярославівна — Головний державний інспектор відділу нагляду у вугільній промисловості управління гірничого нагляду ГУ Держпраці у Львівській області.
Мороз Євген Петрович — Головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці.
Король Йосип Миколайович. — Заступник генерального директора з охорони праці.
Арямін Олександр Анатолійович — Головний державний інспектор відділу нагляду у вугільній промисловості управління гірничого нагляду ГУ Держпраці у Львівській області.
Савенко Олександр Васильович — головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці
Фургало Григорій Володимирович — Головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Марцинюк Василь Іванович — Заступник начальника управління - начальник відділу нагляду у вугільній промисловості Управління гірничого нагляду ГУ Держпраці у Львівській області.
Колівошко Наталія Петрівна — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно правових актів
Порушення:
На мостовому грейферному крані (реєстр. №Л-641), мостових кранах (реєстр. №Л-879), (реєстр. №Л-335), (реєстр. №Л-483) (реєстр. №Л-472) (реєстр. №Л-440) (реєстр. №Л-479) (реєстр. №Л-880), (інв. №37,38,41), монорейковому крані ( завод.№8440) не зроблено (напис), яким споряджене обладнання відповідно до пункту 11, глави 1, розділу VII цих Правил, не оновлено дані щодо дати наступного часткового та повного технічного огляду. Метод виконання написів на табличці має забезпечувати їх схоронність упродовж експлуатації обладнання до наступного технічного огляду.
Не виконуються вимоги “Проекту протипожежного захисту ПАТ “Львівська вугільна компанія”, щодо проведення один раз на квартал пожежно-технічних обстежень всіх будівель, споруд, складів та інших об'єктів ПАТ “Львівська вугільна компанія” та розробку за результатами обстеження заходів, націлених на усунення причин, які можуть викликати пожежу.
Не виконані своєчасно ремонтні роботи і заходи з усунення порушень у режимі роботи хвостосховища №1 та його споруд, а саме: не відновлені проектні відмітки огороджуючої дамби на ПК4-ПК5+50м, ПК29+50м-ПК30+20м, ПК12+30м-ПК13, ПК17+50м-ПК20, ПК21-ПК22.
На ПАТ “Львівська вугільна компанія” відсутня автоматична пожежна сигналізація.
При формуванні розширеного породного відвалу не дотримуються пожежобезпечні параметри, передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: допущено перевищення проектної товщини відсипаного у відвал шару породи (по проекту - 0,5м, фактично - більше 1 м).
Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків ведеться не за формою.
Не закрито на замок двері акумуляторного приміщення.
Не дотримується пилогазовий режим - не прибраний пил, який відклався на поверхні обслуговуючого майданчика багера-елеватора ЕОСБ-12 (поз.534) відмітка +16.8.
В приміщенні механічного цеху допущено експлуатацію токарного верстату 1М 63 (інв. № 19582) при непрацездатній системі охолодження деталі та різців (відсутня трубка подачі охолоджувальної рідини).
На трубах та лотках пульповоду хвостосховища №2 не нанесено пікетаж траси відповідно до проекту хвостосховища.
Відсутнє заземлення електродвигуна грохота інерційного ГІсМх-8х1.
В Рапортах про порушення трудової дисципліни та Книзі обліку порушників трудової дисципліни відповідно до вимог «Положення про табельний облік ПАТ «Львівська вугільна компанія» відсутні підписи керівника виробництва.
Не функціонує комісія з питань охорони праці ПАТ «Львівська вугільна компанія» - відсутні протоколи засідання комісії.
Стрічкові конвеєри В-1600 (позиції 200, 124, 59) не обладнані пристроями, що дозволяють аварійно зупиняти привід конвеєра з будь-якого місця по всій довжині з боку обслуговування.
В нарядній відділення ТВВШХГ не вивішено виписки з «Плану ліквідації аварій», що стосується роботи даного структурного підрозділу.
Не очищенно скло вікон в приміщенні охорони.
Стрічковий конвеєр В-1000 (поз.547), стрічковий конвеєр В-1200 (поз.595), стрічковий конвеєр В-1400 (поз.421) не обладнані пристроєм для аварійної зупинки конвеєра з будь-якого місця по всій його довжині.
Стеля в приміщенні матеріального складу знаходиться в незадовільному стані.
В приміщенні Головного корпусу (у місці ведення вогневих робіт на відмітці +16.0) допущено експлуатацію зварювального апарату ПАТОН ВД-310 Н №00631 (інв. №42283) не очищеного від бруду та пилу, апарат встановлено на дерев’яному піддоні, не прибрано від пилу площадку навколо нього, відсутні вогнегасники.
В приміщенні чоловічої лазні допущено експлуатацію пошкоджених розеток, відсутнє інформаційне позначення величини напруги, яка на них подається.
В приміщенні відділення навантаження, яке обладнане системою аспірації, не працює приточна вентиляція.
Допущено складування відвальної маси на осередки горіння.
Не відповідає вимогам проектної документації оснащенність споруд хвостосховища №1 контрольно-вимірювальною апаратурою - не збережені на ПК28 і ПК32 передбачені проектом ґрунтові марки ГМ-2 і ГМ-3.
На підприємстві ПАТ «Львівська вугільна компанія» не функціонує система стимулювання з охорони праці (відсутні накази).
В гаражі №6 транспортної дільниці допущено експлуатацію пульта розподільчого пункту електрообладнання при наявності не заізольованих дротів, що знаходяться під напругою, розподільний пункт не закритий від сторонніх осіб, що може призвести до ураження електричним струмом працівників.
Під час інструментальних спостережень не проводиться періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за зміщеннями гребеня хвостосховища №1 та гребеня хвостосховища №2.
Відсутні копії наказів №22 від 14.12.2020р., №21 від 25.10.2020р. та №12 від 14.08.2020р. «Про порушників трудової дисципліни» в старшого інспектора по трудовій дисципліні.
В приміщенні механічного цеху допущено експлуатацію свердлильного верстату невідомого зразка (інв. № відсутній) при не закріпленому захисному кожусі з’єднувальної пасової передачі між редуктором та електродвигуном та відсутній захисний екран.
В акті Н-1 від 17.04.2020р. нещасного випадку з електрослюсарем-ремонтником Вашківим В.І. не вказано, що матеріали, які додаються до акту-відсутні.
Не всі особливо небезпечні і складні роботи на фабриці (усунення поривів стрічки стрічкового конвеєра) ведуться по наряд-допусках на виконання особливо небезпечних і складних робіт.
Потребує ремонту покрівля даху гаражів № 1-10 транспортної дільниці, оскільки не влаштовано ефективний стік води від атмосферних опадів, що призводить до значного затікання задньої стіни приміщення та її поступового руйнування, не проведено пофарбування вапняним розчином стін та стелі приміщення.
Приміщення відділення ТВВШХГ на відмітці -3,0м біля насосів 300Д на позиціях №1356-ІV, №1356-ІІІ, №1397-І не очищене від бруду та сміття, а також не очищена стічна водовідвідна канавка, що призводить до накопичення води.
Не достатній рівень освітлення будівлі відділення навантаження.
Не виконуються вимоги “Проекту натурних спостережень” - не отримано щорічний висновок про стан гідротехнічних споруд хвостосховища №1, хвостосховища №2 інституту ПАТ ”Гірхімпром”.
Не визначається щозміни вміст метану в місцях можливого його скупчення, у т.ч. бункерах та надбункерних приміщеннях.
Не відповідає вимогам «Проекту розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» стан полотна автодороги ділянки під'їзду та ділянки в'їзду на відвал, не засипані прорізані колесами колії та вибоїни.
В книзі нарядів дільниці гідротранспортування не проводиться запис про заходи безпеки при виконанні робіт по нарядах.
Роботи з підвищеною небезпекою - підйоми, монтаж і демонтаж важкого та великогабаритного обладнання виконуються без письмового наряд-допуску (наряд-допуски не оформляються взагалі).
В приміщенні механічного цеху допущено експлуатацію радіально-свердлильного верстату 2Л 53У (інв. № 46951) при відсутності заземлення електродвигуна повороту станини.
В карті №2 хвостосховища №2 не встановлена водомірна рейка в зручному для спостереження за рівнем води місці.
Комісія з представників адміністрації, профспілкової організації ПАТ «Львівська вугільна компанія» не забезпечують приймання і перевірку ЗІЗ, що надходять на підприємство, на їх відповідність вимогам нормативних документів(ДСТУ, ГОСТ, ТУ).
Обслуговуючий майданчик приводної станції стрічкового конвеєра В-1200 (поз.705) не прибраний від витоків мастила.
Експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: двох одиниць тракторів Т-150К (інв. №40082, №40302), автонавантажувача 5ТН-40 (інв. №41046), екскаватора ЕО-2621 (інв. №41713), екскаватора ЕО-3322 (інв. №42935), навантажувача 37152118 (інв. №50069), автомобіля-самоскида HONIA 6х4 (інв. №50012), автомобіля SYPER CLASIC (інв. №50065), бульдозера ДЗ-27С (інв. №50070), навантажувача ZL 50CX (інв. №50020), екскаватора У-10011Е (інв. №50068), трактора «Беларусь» ЮМЗ 6КЛ (інв. № відсутній) на підприємстві здійснюється без подання в територіальний орган Держпраці декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
Журнал інструктажів з питань охорони праці транспортної дільниці не пронумерований, не прошнурований і не скріплений печаткою.
На дверях (воротах) приміщень №1, №2 для зберігання балонів з киснем не вивішено таблички із зазначенням вогнегасної речовини, яку дозволяється застосовувати під час пожежі, відсутні вогнегасники та будь-які засоби пожежогасіння.
Під час інструментальних спостережень не проводиться періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за геометричними параметрами споруд хвостосховища №1 та хвостосховища №2.
Перевищення гребеню огороджуючої дамби хвостосховища №1 над рівнем води на ПК17-ПК21 менше 1,5 м.
В приміщенні механічного цеху допущено експлуатацію наступних верстатів при відсутності захисних екранів: свердлильних (інв.№ 42437, інв.№ 42438), токарних 1М 63 (інв.№ 19582, інв.№ 42480, інв.№ 19582), фрезерного 6Р 82 (інв.№ 46554), фрезерного (інв.№ 46620), строгального 7Д 36 (інв.№ 42433).
Не ліквідовані розмиви низового укосу огороджуючої дамби хвостосховища №2 на ПК2-ПК3, ПК5, ПК18+20м, ПК19, ПК21-ПК22.
При проведенні первинного інструктажу з працівниками механічного та будівельного цехів не вказується проведення стажування на робочому місці протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше 6 змін (не вказано дати проведення стажування).
На мостових кранах (реєстр. №Л-335), (реєстр. №Л-472) (реєстр. №Л-440) не проводиться періодичний огляд знімних вантажозахоплювальних пристроїв: стропи - кожні 10 днів. Результати огляду не заносяться до журналу огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв.
Під час інструментальних спостережень не проводиться: періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за осіданнями берм і основи споруди хвостосховища №2
Роботи в електроустановках підприємства проводяться без оформлення нарядами чи розпорядженнями.
Приміщення навантаження на відмітці 34,8 не утримується в чистоті – загромаджені гірничою масою та металом проходи біля стрічкового конвеєра В-1400 позиції 1104.
Спостереження за дотриманням технологічних норм намивання хвостосховища №1 не включають контроль за дотриманням заданої в проекті інтенсивності намивання, товщини намивних шарів і часу відстою пляжу.
В приміщенні механічного цеху допущено експлуатацію пошкодженого (відсутні захисні дверцята) та неукомплектованого протипожежного щита згідно мінімального табелю оснащення, утруднений доступ до нього.
Не представлено до перевірки наступні документи: посвідчення електрогазозварників, які пройшли спеціальну підготовку, успішно склали іспити та можуть бути допущені до виконання вогневих робіт на підприємстві, а також відсутні спеціальні талони з техніки пожежної безпеки до їх кваліфікаційних посвідчень.
Не проведена очистка скляних ковпаків, скла вікон та скляних пройомів будівель відділення вуглеприймання.
Не перевіряється періодичним оглядом наявність і стан усіх засобів захисту, із записом результатів огляду в «Журнал обліку і зберігання засобів захисту».
Пошкоджений корозією, не стійкий постійний металевий переходний місток, що служить для переходу через конвеєр позиції 205 (похила частина).
В графічній частині плану ліквідації аварій ПАТ “Львівська вугільна компанія” на відмітка+0.00 будівля вагоноперекидувачів позиція №3 не нанесено номер телефону внутрішнього зв’язку.
У приміщеннях гаражів №1-10 на розподільних пристроях електрообладнання відсутні чіткі написи, що вказують на призначення окремих ланцюгів і панелей.
Приміщення №1, №2 для зберігання балонів з киснем не прибрані від сторонніх предметів та сміття, металеве покриття не очищене від проявів корозії та не пофарбоване у відповідний колір.
Пошкоджена обшивка огородження обслуговуючого майданчика гідроциклона ГЦ-710 (поз.661) відмітка +25.0
Заступник генерального директора з охорони праці ПАТ «Львівська вугільна компанія» Король Й.М. не проводить зупинки ведення робіт або окремих механізмів при виявленні небезпеки або грубих порушень правил безпеки, що загрожують життю та здоров'ю працівників.
В нарядних механічного та будівельного цехів не вивішено виписки з «Плану ліквідації аварій», що стосується роботи даних структурних підрозділів.
На даху приміщення відділення ТВВШХГ над дверима входу №1 відсутні три ланки захисного огородження.
Працівників дільниці КВПіА та зв’язку не забезпечено засобами захисту в повному обсязі згідно з «Нормами комплектування засобами захисту» (комплект інструменту з ізолювальними рукоятками).
Стрічкові конвеєри В-1600 (позиції 1102, 1100) та В-1400 позиції 1104 з кутом нахилу більше 6˚ не обладнані тормозними або стопорними пристроями, які виключають зворотний хід механізму після його зупинки.
В приміщенні механічного цеху (у місці постійного ведення вогневих робіт) допущено експлуатацію зварювального апарату ПАТОН ВС-650 СР (інв. №42285) з саморобним електродотримачем.
Не проводиться інформування представників, які брали участь у розслідуванні нещасних випадків в письмовій формі про стан вжиття заходів запропонованих комісією, визначених в актах за формою Н-1.
Не забезпечений належний контроль за заповненням ємності хвостосховища №1-допущено перевищення .кількості намитих в карту №1 тонких відходів вуглезбагачення.
Не виконано ремонтні роботи (відсутні акти виконаних робіт) згідно «Протоколу перевірки пристрою зниження напруги холостого ходу зварювальних трансформаторів» ВП «Шахтоспецмонтажно- налагоджувальне управління» ДП «Львіввугілля», а саме: зварювального апарату ТДМ-317 (№ 41984) та зварювального апарату ТД-500 (№ 41972), що експлуатуються в приміщенні Головного корпусу на відмітках + 10.8 та + 28.8 відповідно, а також зварювального апарату ТД-500 (№ 41357 (1158)), що експлуатується в приміщенні адміністративно-побутового комбінату.
В приміщенні будівельного цеху відсутній протипожежний щит.
В приміщенні відділення ТВВШХГ на світильниках з лампами розжарювання відсутні захисні ковпаки.
Не проведено геодезичну зйомку надводних і підводних відкладень хвостів і визначення об'ємів хвостів і води в хвостосховищі №1 та хвостосховищі №2.
Не ліквідовані розмиви низового укосу огороджуючої дамби хвостосховища №1 на ПК7-ПК9, ПК10, ПК17, ПК18, ПК19+20м, ПК31+50м, ПК33+40м, ПК1, ПК2+20м.
У приміщеннях гаражів №3-5, №7-8, №9-10 транспортної дільниці допущено експлуатацію неукомплектованих протипожежних щитів, відсутні будь-які засоби протипожежного захисту.
В приміщенні для зберігання горючих газів (пропану) допущено їх зберігання за відсутності нагвинчених на їхні горловини запобіжних ковпаків та нагвинчених на штуцери заглушок.
В список посадових осіб та закладів, які мають бути негайно оповіщені про аварію, не внесені зміни у зв'язку із введенням посади начальника Управління гірничого нагляду Головного управління Держпраці у Львівській області.
На прилеглій території та в гаражах № 1-10 транспортної дільниці відсутній пожежно-зрошувальний трубопровід та відповідні засоби пожежогасіння (протипожежні рукави та стволи).
Не дотримано передбачену «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» вимогу щодо запобігання самозапалюванню породного відвалу - не розгорнута, не ущільнена порода, вивезена у відвал.
Стрічковий конвеєр В-1600 (позиції 202) експлуатується з пошкодженим корозією ставом (на протязі 10м), стрічковий конвеєр В-1600 (позиції 62) експлуатується з пошкодженим корозією ставом (на протязі 15м) .
Не відновлено заскління окремих віконних рам в приміщенні механічного цеху, допущено небезпечні нависання розбитого скла в кузні та в токарному цеху.
Місця підвіски контрвантажів і канати натяжних пристроїв стрічкових конвеєрів В-1600 (позиції 1102, 1100) та В-1400 позиції 1104 не огороджені на висоту не менше 2м сіткою з розміром комірки не більше 50мм на 50мм, в зонах проходу біля канатів натяжних станцій канати не мають надійного огородження на випадок розриву канату.
Площадки біля стрічкових конвеєрів В-1600 (позиції 1102, 1100) виконані із матеріалів, які допускають ковзання.
В приміщенні механічного цеху допущено експлуатацію свердлильного верстату (інв. № 42438) при непрацездатній фіксації положення рухомого робочого органу верстата (для фіксації застосовується мотузка).
Обслуговуючий майданчик багера-елеватора ЕОСБ-12 (поз.534) відмітка +16.8 захаращений відходами виробництва.
В “Проекті протипожежного захисту ПАТ “Львівська вугільна компанія” відсутня фактична схема розгалуження внутрішнього пожежного водопроводу з нанесенням на ній діаметра труб пожежних кранів.
У оператора центрального пульта управління відсутні бланки спеціальних пропусків на право входу на об`єкти ПАТ “Львівська вугільна компанія” під час аварії.
При проведенні випробувань та вимірювань електроустановок придатність електрообладнання до експлуатації визначено без порівняння результатів випробувань та вимірювань з вихідними даними або результатами попередніх вимірювань, згідно п. 13.3. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».
Після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці в журналі первинного інструктажу відділення навантаження не вказується дата допуску до самостійної роботи та інформація про те, хто допустив до роботи.
Не притягнуто, згідно із законодавством до відповідальності працівників, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів про охорону праці, інструкцій з охорони праці по матеріалах розслідування нещасних випадків.
Форма «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці» дільниці КВПіА та зв’язку не відповідає зазначеній у «Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
Не проведені випробування, не промарковані троси, мотузки, запобіжні пояси.
Допущено роботу пускача, який вмикає електричний тельфер позиції 1133, не заводського виготовлення, не заземленого, не оснащеного засобами контролю.
В журналах перевірки працездатності пожежних гідрантів ПАТ “Львівська вугільна компанія” не вказано прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи.
Робоче місце свердлильного верстату (інв. № 42265) в приміщенні гаражу №2 транспортної дільниці захаращене та не утримується в чистоті.
В приміщенні відділення ТВВШХГ на відмітці 0,0м допущено експлуатацію зварювального апарату невідомого зразка (інв. № відсутній) з наступними порушеннями: не здійснюється щомісячний огляд та чистка зварювальної установки і її електропускової апаратури з записом в спеціальний журнал.
Відсутні чіткі надписи на засувках трубопроводів технологічного обладнання відділення ТВВШХГ, які вказують номер позиції по схемі ланцюга апаратів.
Приміщення для зберігання горючих газів (пропану) не прибрано від сторонніх предметів (відрізків металевих труб) та сміття, не проведено пофарбування стін, стелі та дверей приміщення розчином, що не підтримує горіння.
В матеріалах розслідування нещасних випадків відсутні копії приписів служби охорони праці.
Не вивішений у рамі під склом на робочих місцях дільниці гравітаційного збагачення ПАТ “Львівська вугільна компанія” виписки з плану ліквідації аварії з позначеними на ньому маршрутами руху до основних евакуаційних виходів.
На хвостосховищі №2 відсутній резервний пульпопровід.
В 2020 році підприємством не виконано забезпечення робітників та службовців засобами індивідуального захисту (698 чол.) у відповідності до норм видачі – протягом 2020 року підприємством закуплено всього 78 пар гумових чобіт, 100 бавовняних котюмів, 5 респіраторів, 716 захисних масок у 2021 році – 200 рукавиць та 10 респіраторів.
В гаражі №6 транспортної дільниці допущено експлуатацію електрообладнання за відсутності порошкових вогнегасників.
Новоприйняті працівники відділення ТВВШХГ (Кобак Н.М. та Пальчак М.Д.) не ознайомлені з «Технічним проектом (пояснювальною запискою) відділення ТВВШХГ (будівлі блоку радіальних згущувачів)», а також планом ліквідації аварій стосовно своїх робочих місць.
Біля місць розташування пожежних гідрантів №16,18,6,20,21 не встановлені показчики з нанесенням на них їх літерних індексів, цифрових значень відстані в метрах від показчика до гідранта, внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах, значенням виду водогінної мережі.
Відсутні первинні засоби пожежогасіння біля грохота інерційного ГІсМх-8х1.
В приміщенні №1 для зберігання балонів з киснем допущено їх зберігання у горизонтальному положенні, а не у вертикальному, відсутні спеціальні стояки з гніздами для їх безпечного зберігання та унеможливлення мимовільного падіння.
Не виконані своєчасно ремонтні роботи і заходи з усунення порушень у режимі роботи хвостосховища №2 та його споруд, а саме: не відновлені проектні відмітки розділяючої дамби №1 на ПК0+30м-ПК2.
У приміщеннях гаражів №1, №2 транспортної дільниці не прибрано виробничі відходи, сміття, непридатні деталі, вузли і агрегати, відсутні спеціальні стелажі для їх зберігання.
Під час інструментальних спостережень не проводиться: періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за осіданнямиоснови споруди хвостосховища №1
Керівники та фахівці підприємства не проводять зупинки ведення робіт або окремих механізмів при виявленні небезпеки або грубих порушень правил безпеки, що загрожують життю та здоров'ю працівників.
Роботи з підвищеною небезпекою - підйоми, монтаж і демонтаж важкого та великогабаритного обладнання виконуються без письмового наряд-допуску (наряд-допуски не оформляються взагалі).
Не вжито заходів щодо ремонту пошкоджених віконних рам будівлі відділення навантаження.
Непрацездатний пристрій для аварійної зупинки з будь-якого місця по всій його довжині стрічкового конвеєра В-1200 (поз.705).
Експлуатація технологічних транспортних засобів, а саме: двох одиниць тракторів Т-150К (інв. №40082, №40302), автонавантажувача 5ТН-40 (інв. №41046), екскаватора ЕО-2621 (інв. №41713), екскаватора ЕО-3322 (інв. №42935), навантажувача 37152118 (інв. №50069), автомобіля-самоскида HONIA 6х4 (інв. №50012), автомобіля SYPER CLASIC (інв. №50065), бульдозера ДЗ-27С (інв. №50070), навантажувача ZL 50CX (інв. №50020), екскаватора У-10011Е (інв. №50068), автомобіля БЕЛАЗ-7526 (інв. №50007), трактора «Беларусь» ЮМЗ 6КЛ (інв. № відсутній) на підприємстві здійснюється за відсутності проходження щорічного державного технічного огляду експертом технічним з промислової безпеки експертно- технічного центру Держпраці України.
В приміщенні №1 для зберігання балонів з киснем допущено їх зберігання за відсутності нагвинчених на їхні горловини запобіжних ковпаків та нагвинчених на штуцери заглушок.
Аптечка невідкладної допомоги охорони не укомплектована перев'язувальними матеріалами, джгутом для зупинки кровотеч.
Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці не пронумерований, не прошнурований і не скріплений печаткою.
В розробленій Програмі проведення вступного інструктажу з питань охорони праці не вказано тривалість інструктажу.
Журнал інструктажів з питань охорони праці механічного та будівельного цехів не пронумерований, не прошнурований і не скріплений печаткою.
Стіни приміщення будівельного цеху експлуатуються при висипанні та випаданні окремих цеглин внаслідок пошкодження цегляної кладки, не прибрано рослинність під стінами по периметру з зовнішньої сторони приміщення, допущено замокання стін приміщення.
В приміщенні механічного цеху недостатній рівень освітлення, не світять 40 % світильників мережі освітлення.
У відділенні ТВВШХГ не визначений перелік робіт підвищеної небезпеки, який затверджується головним інженером підприємства.
Не забезпечені нормованим рівнем освітлення у відповідності до вимог чинного законодавства підходи та робочі місця в приміщенні будівельного цеху, допущено експлуатацію розбитих плафонів мережі освітлення.
Експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме талі електричної ТЕ2-511 (реєстр. № 065, зав. № 111002) в приміщенні відділення ТВВШХГ здійснюється без подання в територіальний орган Держпраці декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
Відсутня загальна схема електропостачання відділення вуглеприймання (нормального й аварійного режимів роботи).
Ззовні при вході до гаражів № 1-10 транспортної дільниці не встановлено металеві решітки або інші пристрої для очищення взуття від бруду.
В приміщенні Головного корпусу (у місці ведення вогневих робіт на відмітці +16.0) допущено експлуатацію зварювального апарату ПАТОН ВД-310 Н №00631 (інв. №42283) з саморобним електродотримачем.
Засоби індивідуального захисту, які закуповувалися ПАТ «Львівська вугільна компанія» не мають сертифікати відповідності чи свідоцтво про визнання відповідності,що задовольняють вимогам Технічного регламенту з підтвердження засобів індивідуального захисту.
Кабелі мережі освітлення грохота інерційного ГІсМх-8х1 не гарантують електробезпеку працівників - у багатьох місцях з’єднання виконано без допомоги спеціальних затискачів, в окремих місцях пошкоджена ізоляція, кришки комутаційних відділень не закриті.
Спостереження за дотриманням технологічних норм намивання хвостосховища №2 не включають контроль за дотриманням заданої в проекті інтенсивності намивання, товщини намивних шарів і часу відстою пляжу.
Допущено перевищення проектного рівня води в картах №1 і №2 хвостосховища №1 (проектна відмітка – 198,0м, фактична – 198,55м і 198,35м відповідно).
В графіках виходів працівників відділення навантаження та гравітації відповідно до вимог «Положення про табельний облік ПАТ «Львівська вугільна компанія» допускаються виправлення та підтирання.
Не закрито на замки двері розподільчого щита ЩР-7-7 (КТП-1), 0,4кВ підприємства та двері трансформаторної підстанції ТП- 4, 6/0,4 кВ.
Не прибрано матеріал (гірничу масу), що просипалася з під стрічкового конвеєра В-1000 (поз.547).
На ПАТ «Львівська вугільна компанія» відсутні особисті картки обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ для обліку та видачі працівникам і повернення ЗІЗ.
В паспорті розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» не відображені фактичні параметри відвалу, кількість складованої породи, тепловий стан (горить або не горить) та деформації; не уточнені у 2020р. та не занесені до паспорту змінні показники - висота, площа основи, об’єм, кут укосу в зоні відсипання по контуру відвалу, річна подача породи у відвал і кількість шкідливих речовин, що викидається в атмосферу.
Дах приміщення №1 для зберігання балонів з киснем не захищає їх від дії опадів та сонячного проміння, потребує ремонту з використанням негорючих матеріалів.
Відсутній дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатується на дільниці гравітаційного збагачення, а саме: грохот СВІ-3М, циклон-сепаратор 710/500 та гвинтовий сепаратор «Duplex».
Не забезпечений прохід для людей по запасному виходу №3 з приміщення відділення навантаження.
Стрічковий конвеєр В-1600 (позиції 59) не обладнаний пристроями, що попереджують схід стрічки в сторону на відстань більше 10% її ширини.
В приписах заступника генерального директора охорони праці ПАТ «Львівська вугільна компанія» Короля Й.М. не відмічається виконання раніше ним виданих приписів.
В оперативній частині плану ліквідації аварій ПАТ “Львівська вугільна компанія” не вказано місця знаходження саморятувальників, засобів пожежогасіння, інструментів і матеріалів.
Пошкоджені віконні рами, не відновлено заскління 10% віконних рам, наявні небезпечні нависання розбитого скла у приміщенні ТВВШХГ зі сторони котельні та частково зі сторони входу №3, не вивішено попереджувальні знаки про небезпеку та не огороджено небезпечні ділянки.
Відсутні 20% підтримуючих роликів та 10% роликоопор на стрічкових конвеєрах В-1600 (позиції 1136, 1137, 1138) та В-1400 позиції 1104.
Особи, які проводять повторні інструктажі з питань охорони праці працівникам які виконують роботи на висоті, не внесли у відповідні графи журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці назву та номери інструкцій з охорони праці роботи на висоті.
Пошкоджене заземлення електродвигуна конвеєра В1600 позиції 205А, електродвигуна позиції 89 ІІІ на відмітці 10,2, порушена вибухобезпека електродвигуна – не ущільнений ввід кабелю.
В приміщенні відділення ТВВШХГ на відмітці 0,0м допущено експлуатацію зварювального апарату невідомого зразка (інв. № відсутній) з наступними порушеннями: не проведено вимірювання опору ізоляції обмоток зварювального трансформатора не рідше 1 разу на 12 місяців (відсутній протокол перевірки).
Не ознайомлені з «Положенням про нарядну систему» ПАТ «Львівська вугільна компанія» інженерно-технічні працівники підприємства.
Оперативною частиною плану ліквідації аварій ПАТ “Львівська вугільна компанія” не вказана можливість використання саморятувальників при виході людей з загазованих аварійних дільниць.
Відсутня аптечка невідкладної медичної допомоги з необхідними медикаментами та перевязочними матеріалами у відділенні ТВВШХГ.
Не вжиті заходи з усунення небезпечних деформацій розділяючої дамби №2 хвостосховища №2: на ПК2-ПК3 стався зсув і обвал укосів і майже всієї ширини гребеня розділяючої дамби №2, спостерігається струмкова фільтрація води з карти №2 в карту №3. На ПК3-ПК4+50 розділяючої дамби №2 наявні зсув укосу, поздовжні та поперечні тріщини.
На дільниці КВПіА та зв’язку не перевіряється періодичним оглядом наявність і стан усіх засобів захисту, із записом результатів огляду в «Журнал обліку і зберігання засобів захисту».
Для організації безпечного руху по території підприємства не поновлений у відповідності до діючого положення схематичний план (схема) руху транспортних засобів та працівників з показом дозволених та заборонених напрямків, поворотів, зупинок, виїздів, в’їздів тощо.
Стрічкові конвеєри В-1600 (позиції 1136, 1137,1138) не обладнані пристроями, що попереджують схід стрічки в сторону на відстань більше 10% її ширини.
В приміщенні №2 для зберігання балонів з киснем обмежувачі від падіння спеціальних стояків з гніздами виготовлені з масивних металевих ланцюгів, що призводить до мимовільних ударів по балонах при їх встановленні та закріпленні на стояку.
Перевищення гребеню розділяючої дамби №1 хвостосховища №2 над рівнем води на ПК1-ПК2 менше 1,5 м.
Не прибрано рослинність під стінами по периметру з зовнішньої сторони приміщення відділення ТВВШХГ, що призводить до його замокання та руйнування.
Допущено ведення робіт, пов’язаних з виїмкою хвостів пляжної зони карти №1 хвостосховища №2 на ПК3-ПК4 без збереження охоронного цілика з утворенням на пляжі ям з нахилом у бік дамби.
При контрольному опитуванні машиніста установок і брекитування дільниці гравітаційного збагачення Сича Павла Миколайовича, на знання своїх професійних обов'язків при виникненні аварійних ситуацій та на вміння користуватись вогнегасником, показав незадовільні знання (провести позаплановий інструктаж).
Не забезпечені нормованим рівнем освітлення у відповідності до вимог чинного законодавства окремі робочі місця та проходи в приміщенні відділення ТВВШХГ, кришки електрощитових знаходяться у відкритому стані (не опломбовані).
Не видаються письмові наряд-допуски на виконання робіт підвищеної небезпеки при зачистці бункерів вручну.
В акті Н-1 від 17.04.2020р. нещасного випадку з електрослюсарем-ремонтником Вашківим В.І. не вказано за чиєю участю проводилось засідання комісії із розслідування.
В протоколі №1 від 10.04.2020р. в матеріалах розслідування нещасного випадку з електрослюсарем-ремонтником Вашківим В.І. не вказано за чиєю участю проводилось засідання комісії із розслідування.
Стрічкові конвеєри В-1600 (позиції 1102, 1100, 1136, 1137, 1138) та В-1400 позиції 1104 не обладнані пристроями, що дозволяють аварійно зупиняти привід конвеєра з будь-якого місця по всій довжині з боку обслуговування.
Стрічкові конвеєри В-1600 (позиції 127, 124, 59, 62) з кутом нахилу більше 6˚ не обладнані тормозними або стопорними пристроями, які виключають зворотний хід механізму після його зупинки.
Перевищення гребеню огороджуючої дамби хвостосховища №1 над пляжем намиву на ПК22-ПК25 менше 0,5м.
Не відповідає проекту робіт з підготовки основи і чаші хвостосховища ширина гребеню огороджуючої дамби хвостосховища №1 на ПК0-ПК4, ПК25-ПК27, ПК33+80м-ПК35 (фактична ширина гребеню близько 5м, проектна-6м).
Стрічкові конвеєри В-1600 (позиції 1136, 1137, 1138) експлуатуються при відсутності очищувача внутрішньої сторони стрічки або скидача перед натяжним барабаном.
В приміщенні механічного цеху (у місці постійного ведення вогневих робіт) допущено експлуатацію зварювального апарату ПАТОН ВС-650 СР (інв. №42285) при застосуванні некаліброваних запобіжників («жучків») у первинному колі живлення апарату.
Не проведено періодичної перевірки електроінструменту. Відсутній журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників.
В «Книзі нарядів транспортної дільниці» не вказуються необхідні технічні і організаційні заходи по техніці безпеки при виконанні робіт по нарядах.
В приміщенні гаражу №2 транспортної дільниці допущено експлуатацію свердлильного верстату (інв. № 42265) при відсутності захисного кожуха з’єднувальної пасової передачі між редуктором та електродвигуном.
Не дотримується пилогазовий режим - не прибраний пил, який відклався на поверхні обслуговуючого майданчика грохота інерційного ГІсМх-8х1.
Не прибрано матеріал (гірничу масу), що просипалася з під стрічкового конвеєра В-1200 (поз.705)
Відсутні чіткі написи, що вказують увімкнення/вимкнення на комутаційних апаратах (пускачах) електроплити, 2 електросковорід, електрожарочної шафи, які експлуатуються у приміщенні їдальні.
В приміщенні охорони відсутній 1 порошковий вогнегасник.
З «Інструкцією з охорони праці №113» не ознайомлені водії легкових автомобілів транспортної дільниці Стецик А.І., Яцинич М.М. та Музика С.В.
Пошкоджені надбункерні огородження позицій 1123, 1124, 1125 на відмітці 28,8 та огородження на відмітці 34,8.
У приміщеннях гаражів №7, №8 транспортної дільниці допущено експлуатацію пошкоджених вхідних дверей, що ускладнює їх відкриття та може призвести до їх руйнування та падіння на працівників.
Не призначені розпорядчим документом роботодавця особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію конвеєрного транспорту.
В приміщенні Головного корпусу (у місці ведення вогневих робіт на відмітці +16.0) допущено експлуатацію зварювального апарату ПАТОН ВД-310 №00676 (інв. №42783) з наступними порушеннями: не здійснюється щомісячний огляд та чистка зварювальної установки і її електропускової апаратури з записом в спеціальний журнал.
В матеріалах розслідування нещасного випадку з електрослюсарем-ремонтником Вашківим В.І. відсутнє рішення комісії із розслідування, щодо визначення нещасного випадку пов`язаного чи не пов`язаного з виробництвом шляхом голосування.
Не виконуються вимоги “Проекту протипожежного захисту ПАТ “Львівська вугільна компанія”, щодо забезпечення будівель і споруд первинними засобами пожежогасіння порошковими вогнегасниками (потребують перезарядки 39 порошкових вогнегасників).
В приміщенні механічного цеху допущено експлуатацію токарних верстатів 1А 616 (інв. № 42432), 1М 63 (інв.№ 19582), а також фрезерного верстату 6Р 82 (інв.№ 46554) при не прибраних робочих місцях, робочі місця токарів не утримуються в чистоті, наявні значні підтікання мастила.
На дверях приміщення для зберігання горючих газів (пропану) не вивішено табличку із зазначенням вогнегасної речовини, яку дозволяється застосовувати під час пожежі, відсутні вогнегасники та будь-які засоби пожежогасіння.
В «Книзі нарядів механічного цеху» не вказуються ініціали працівників, а також необхідні технічні і організаційні заходи по техніці безпеки при виконанні робіт по нарядах.
При контрольному опитуванні учня слюсаря-ремонтника відділення технічного водопостачання водно-шламового і хвостового господарства (далі – ТВВШХГ) Пальчака Миколу Дмитровича на знання своїх професійних обов'язків при виникненні аварійних ситуацій та на вміння користуватись вогнегасником, останній показав незадовільні знання (провести позаплановий інструктаж).
Стрічковий конвеєр В-1000 (поз.547), стрічковий конвеєр В-1200 (поз.595), стрічковий конвеєр В-1400 (поз.421) не обладнані сигналізацією про початок їх запуску.
В матеріалах розслідування нещасного випадку з електрослюсарем черговим та з ремонту устаткування Мітькіним В.В. відсутні копії документів про забезпечення потерпілого засобами індивідуального та колективного захисту.
Форма «Журналу реєстрації інструктажів зпитань охорони праці на робочому місці не відповідає зазначеній у Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
В приміщенні механічного цеху допущено експлуатацію свердлильного верстату (інв. № 42437) при відсутності освітлення робочого місця, яке входить в комплектацію верстата.
Не визначається щозміни вміст метану в місцях можливого його скупчення, у т.ч. бункерах та надбункерних приміщеннях.
Відсутні вібратори, вібророзрихлювачі чи інші пристрої, які мають забезпечувати безпеку роботи при розрихленні замерзлого (злежаного) матеріалу в вагонах.
Не здійснюється пропаганда безпечних методів роботи шляхом встановлення інформаційних дошок та стендів з інформацією про охорону праці.
Відсутні кнопки подачі звукових сигналів і кнопки для аварійної зупинки вантажопідйомного механізму на всіх площадках монтажних пройомів, обладнаних стаціонарними вантажопідіймальними механізмами.
Інструкції з експлуатації парового котла КЕ 25-14С (реєстр. № Л-244), економайзера (реєстр. № Л-245) та з охорони праці не знаходяться на робочих місцях обслуговувального персоналу.
Стрічковий конвеєр В-1000 (поз.547), стрічковий конвеєр В-1200 (поз.595), стрічковий конвеєр В-1400 (поз.421) не обладнані пристроями, що перешкоджають сходу стрічки вбік, та датчиками бічного сходу стрічки, які вимикають привод конвеєра при сході стрічки за межі країв барабанів та роликоопор.
В приміщенні механічного цеху (у місці постійного ведення вогневих робіт) допущено експлуатацію зварювального апарату ПАТОН ВС-650 СР (інв. №42285) при подаванні напруги від апарату до виробу, який зварюється, за допомогою проводів з`єднаних з кусків, при відсутності обпресованих чи припаяних кабельних наконечників.
При проведенні первинного інструктажу з окремими працівниками відділення ТВВШХГ не завжди вказується проведення стажування на робочому місці протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше 6 змін (не вказано дати проведення стажування).
Не виконані чергові прочищення від просипів, заростання і замулювання берм водовідвідних каналів хвостосховища №2.
Не виконаний контроль теплового стану розширеного породного відвалу з метою отримання вихідних даних для розробки проекту гасіння породного відвалу.
При проведенні первинного інструктажу з окремими працівниками відділення ТВВШХГ після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці не вказується у журналі реєстрації інструктажів дату допуску до самостійної роботи та інформація про те, хто допустив до роботи.
З окремими актами комплексних перевірок (акт від 04.09.2020р., акт від 19.05.2020р.) не ознайомлені керівники структурних підрозділів.
Не прибрано пісок та нагромадження гірничої маси під стінами з зовнішньої сторони приміщення відділення ТВВШХГ зі сторони головного корпусу, що призводить до його замокання та руйнування.
Не виконуються вимоги «Проекту натурних спостережень» хвостосховища №1, а саме: візуальними спостереженнями не охоплені працездатність дренажної системи та стан укосів, берм і гребеню дамб та їх берегових примикань: наявність негативних явищ (просідань, тріщин, переміщень, обвалів).
Стрічкові конвеєри В-1600 (позиції 205, 124, 127, 59, 62) експлуатуються з пошкодженими корозією окремими елементами – поличками.
Допущено ведення робіт, пов’язаних з виїмкою хвостів пляжної зони карти №3 хвостосховища №1 на ПК34-ПК35, ПК0-ПК2 без збереження охоронного цілика, на невизначену глибину, з утворенням на пляжі ям з нахилом у бік дамби.
«Положення про табельний облік ПАТ «Львівська вугільна компанія» не перезатверджене діючим керівником підприємства.
Прилегла територія до гаражів № 1-10 транспортної дільниці не утримується в чистоті та порядку, не очищена від бруду та сміття.
В приміщенні механічного цеху (у місці постійного ведення вогневих робіт) допущено експлуатацію зварювального апарату ПАТОН ВС-650 СР (інв. №42285) з наступними порушеннями: не здійснюється щомісячний огляд та чистка зварювальної установки і її електропускової апаратури з записом в спеціальний журнал.
Не знищені наявні осередки горіння породи, складованої в південно-західну частину розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія».
Протокол засідання комісії перевірки знань з питань охорони праці № 321 від 25-26.05.2020р. не підписаний членом комісії Сіранта А.В.
Недостатній рівень освітлення в гаражах №6, №7, №8 транспортної дільниці, не світить 80 % наявних освітлювальних приладів.
Не ведеться «Книга нарядів будівельного цеху».
Не прибрано від бруду маршеві сходи до обслуговуючого майданчика грохота інерційного ГІсМх-8х1.
Не розроблені на підприємстві ПАТ «Львівська вугільна компанія» відповідно до функціональних обов'язків працівників і не затверджені роботодавцем (керівником структурного підрозділу) програми стажування (дублювання) для машиніста усановок збагачення та брикетування, машиніста конвеєра.
Приміщення для зберігання паливно-мастильних матеріалів не прибрано від витоків мастила.
Непрацездатна примусова витяжна вентиляція вугільних бункерів відділення навантаження.
Відсутня передбачена «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» маркшейдерська документація – погоризонтні плани породного відвалу, розрізи, профілі автодоріг.
Не затверджено на 2021 рік перелік робіт підвищеної небезпеки і список осіб призначених відповідальними керівниками робіт.
Не виконуються вимоги «Проекту натурних спостережень» хвостосховища №2, а саме: візуальними спостереженнями не охоплені працездатність дренажної системи та стан укосів, берм і гребеню дамб та їх берегових примикань: наявність негативних явищ (просідань, тріщин, переміщень, обвалів).
Підлога та стеля в приміщенні жіночої лазні знаходиться в незадовільному стані.
Заступник генерального директора з охорони праці ПАТ «Львівська вугільна компанія» Король Й.М. не складає графік своїх обстежень, затверджених роботодавцем.
Перед проведенням вогневих робіт на підприємстві не проводиться цільовий інструктаж з працівниками, задіяними у даних роботах, згідно наряд-допусків на виконання тимчасових вогневих робіт, не ведеться Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Не виконуються вимоги «Проекту протипожежного захисту ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: в приміщенні відділення вуглеприймання відсутня вода в протипожежному трубопроводі.
В графіках проведення цільових перевірок ПАТ «Львівська вугільна компанія» не відображається оперативне планування заходів з охорони праці у разі настання нещасних випадків.
При проведенні первинного інструктажу з працівниками механічного та будівельного цехів після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці не вказується у журналі реєстрації інструктажів дату допуску до самостійної роботи та інформація про те, хто допустив до роботи, а також відсутні підписи працівників, які проходили стажування.
В приміщенні Головного корпусу (у місці ведення вогневих робіт на відмітці +16.0) допущено експлуатацію зварювального апарату ПАТОН ВД-310 №00676 (інв. №42783) при пошкоджених вихідних роз’ємах для підключення проводів подавання струму до виробу, який зварюється, підключення здійснено на «скрутку».
Пошкоджене огородження ділянки стрічки довжиною не менше 1м, яка набігає на натяжний барабан стрічкового конвеєра В-1600 (позиція 200, 205, 124, 107).
Повторні інструктажі електромонтерам підприємства не завершуються перевіркою знань та перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою яка проводила інструктаж.
Обслуговуючий майданчик грохота інерційного ГІсМх-8х1.захаращений відходами виробництва.
На підприємстві не призначено особи відповідальної за збереження та справність електроінструменту.
Пошкоджені захисні огородження площадки обслуговування бункера 162-ХІ.
Пошкоджені корозією захисні металеві кожухи котучих стрічкових конвеєрів позицій 155, 157, 159 на відмітці 22.2м, футеровка жолоба грохота ГЦЛ позиції 75 ІІІ на відмітці 14,4м та корпус вагоноперекидача позиції 1 маршруту 2.
Не виконуються вимоги “Проекту протипожежного захисту ПАТ “Львівська вугільна компанія”, щодо визначення режиму роботи підприємства та організація чергування у вихідні та святкові дні (відсутні накази).
В приміщенні гаражу №2 транспортної дільниці допущено експлуатацію свердлильного верстату (інв. № 42265) при відсутності захисного екрану.
У приміщенні нарядної, на робочих місцях, біля агрегатів, у небезпечних зонах відділення ТВВШХГ відсутні написи про безпечні способи ведення робіт і застережні заходи.
Вісутні окремі кріпильні болти на кришках борнів електродвигунів насосів 300Д в кількості 3 штук (позицій №1356-ІV, №1356-ІІІ, №1397-І на відмітці -3,0м) та відсутні спеціально обладнані майданчики з огородженням для їх безпечного обслуговування.
Пошкоджена обшивка огородження обслуговуючого майданчика багера-елеватора ЕОСБ-12(поз.534) відмітка+16.8.
В механічному та будівельному цехах не визначений перелік робіт підвищеної небезпеки, який затверджується головним інженером підприємства.
Монтажний отвір на відмітці 10,2м не огороджений перилами заввишки не менше ніж 1 м із суцільною обшивкою по низу перил на висоту 0,14 м.
З «Інструкцією по організації безпечного ведення вогневих робіт на ПАТ «Львівська вугільна компанія» №142» не ознайомлені безпосередні керівники та виконавці робіт.
В журналі первинного інструктажу дільниці гравітаційного збагачення не вказується кількість змін проведення стажування на робочому місці.
На ПАТ «Львівська вугільна компанія» не установлений пилегазовий режим, який має передбачати виконання заходів, що виключають відклади на поверхні підлоги, стін і обладнання вугільного пилу.
Не обладнані рівнемірами нижнього та верхнього рівнів заповнення акумулюючі бункери.
Приводні та натяжні станції стрічкових конвеєр В-1000 (поз.547), В-1200 (поз.595), В-1400 (поз.421) не огороджені для унеможливлення ручного прибирання матеріалу, що просипався біля барабанів, під час роботи конвеєрів.
Пошкоджені двері входу №2 у приміщенні ТВВШХГ, що ускладнює їх відкриття та може призвести до їх руйнування та падіння на працівників.
Непрацездатні залізовідділювачі (магнітні витягачі), якими обладнані конвеєри, які транспортують вугілля із будівлі вагоноперекидачів в дробильно-сортувальне відділення.
Відкритий пройом в перекриттях приміщення відділення навантаження біля натяжного барабану стрічкового конвеєра позиції 1136 не огороджений перилами (решітками).
Не визначені фактичні параметри розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» - не виконана геодезична зйомка.
До журналу нагляду (паспортів) парового котла КЕ 25-14С (реєстр. № Л-244), економайзера (реєстр. № Л-245) не прикладена настанова (інструкція) з монтажу і експлуатації, яка має бути складена державною мовою.
Пошкоджене бетонне перекриття підлоги похилої галереї №13 – наявний наскрізний отвір на шляху евакуації людей.
Представник юридичної служби, який має бути членом комісії з перевірки знань з охорони праці ПАТ «Львівська вугільна компанія» не пройшов навчання з питань охорони праці у навчальному центрі або галузевому центрі.
В протоколі №1 від 10.04.2020р. в матеріалах розслідування нещасного випадку з електрослюсарем-ремонтником Вашківим В.І. в порядку денному не вказано про ознайомлення з матеріалами розслідування потерпілого.
Повторні інструктажі працівникам дільниці КВПіА та зв’язку не завершуються перевіркою знань та перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою яка проводила інструктаж.
В приміщенні механічного цеху (у місці постійного ведення вогневих робіт) на світильниках з лампами розжарювання відсутні захисні ковпаки.
Не виконуються норми обстежень стану охорони праці на виробничих об'єктах в грудні 2020р. заступником генерального директора з охорони праці ПАТ «Львівська вугільна компанія» Королем Й.М. (відсутні приписи).
Пошкоджене заземлення електродвигуна завантажувального жолобу позиції 1142(V), порушена вибухобезпека електродвигуна – не ущільнений ввід кабелю.
Не погашені наявні осередки горіння породи, складованої в південну, південно-східну та північно-західну частину розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія».
Не захищені від пошкодження металічними або залізобетонними трубами встановлені на гребені огороджуючої дамби на ПК24 і ПК34 п'єзометри ПГ-1 і ПГ-3.
Не застосовуються ефективні заходи щодо попередження займання розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» - допущено вивіз в межі механічної захисної зони відвалу легкозаймистих матеріалів – лісоматеріалів.
В приміщенні Головного корпусу (у місці ведення вогневих робіт на відмітці +16.0) допущено експлуатацію зварювального апарату ПАТОН ВД-310 №00676 (інв. №42783) не очищеного від бруду та пилу, апарат встановлено на дерев’яному піддоні, не прибрано від пилу площадку навколо нього, відсутні вогнегасники.
Не достатній рівень освітлення галерей №1, №2, №3, №4, №5, №6 приміщення дозувально - акумулюючих бункерів, будівлі дробильно - сортувального відділення, будівлі пункту контролю якості рядового вугілля.
В приміщенні відділення ТВВШХГ для обслуговування насосів 300Д на позиціях №1356-ІV, №1356-ІІІ, №1397-І на відмітці -3,0м допущено експлуатацію талі електричної ТЕ2-511 (реєстр. № 065, зав. № 111002), якій не проведено повний технічний огляд (останній – 24.09.2010 р., а повинен проводитися не рідше, ніж один раз в три роки) та частковий технічний огляд (останній – 24.09.2009 р., а повинен проводитися не рідше, ніж один раз в рік).
В приміщенні Головного корпусу (у місці ведення вогневих робіт на відмітці +16.0) допущено експлуатацію зварювального апарату ПАТОН ВД-310 Н №00631 (інв. №42283) при подаванні напруги від апарату до виробу, який зварюється, за допомогою проводів з`єднаних з кусків, при відсутності обпресованих чи припаяних кабельних наконечників.
Стрічкові конвеєри В-1600 (позиції 1136, 1137,1138) та В-1400 позиції 1104 не мають автоматичного сигналу, який має включатись не менше ніж за 5 секунд до їх пуску та бути чітким по всій довжині конвеєра.
В акті перевірки справності засобів пожежогасіння до плану ліквідації аварій ПАТ “Львівська вугільна компанія” від 13.11.2020р. не відображено справність водяних насосів та пожежних гайок.
Не функціонує громадський контроль за станом охорони праці у ПАТ «Львівська вугільна компанія» - відсутні журнали пропозицій громадських інспекторів профспілок.
Обслуговуючий майданчик багера-елеватора ЕОСБ-12(поз.534) відмітка+16.8 не прибраний від витоків мастила.
У приміщенні нарядної, на робочих місцях, біля агрегатів, у небезпечних зонах гаражів транспортної дільниці відсутні написи про безпечні способи ведення робіт і застережні заходи.
Автоматичний звуковий сигнал тривалістю не менше 5 секунд до пуску стрічкового конвеєра В-1200 (поз.705) не прослуховується по всій довжині конвеєра.
Відсутні захисні засоби (діелектричні рукавички, боти, ізолювальні підставки) для оперативного обслуговування розподільчого пункту РП-30 у приміщенні відділення ТВВШХГ.
З «Положенням про табельний облік ПАТ «Львівська вугільна компанія» не ознайомлені усі інженерно-технічні працівники (Ликов С.І., Лаврик Є.Є., Плевак М.О.)
В приміщенні дозувально - акумулюючих бункерів відділення вуглеприймання, яке обладнане системою аспірації, не працює приточна вентиляція.
Недостатній рівень освітлення приміщення їдальні, а саме: непрацездатні 5 світильників.
В приміщенні відділення ТВВШХГ на відмітці 0,0м допущено експлуатацію зварювального апарату невідомого зразка (інв. № відсутній) з наступними порушеннями: допущено подавання напруги від апарату до виробу, який зварюється, за допомогою проводів з`єднаних з кусків при відсутності обпресованих чи припаяних кабельних наконечників.
Не встановлені працівниками маркшейдерської служби та не доведені до відому працюючих на відвалі розмір можливої призми обрушення (сповзання) породи.
Відсутнє освітлення в гаражах №1, №2 транспортної дільниці.
Не розроблено та не вивішено на робочих місцях транспортної дільниці технологічні карти на роботи з підвищеною небезпекою.
Не працездатна примусова витяжна вентиляція вугільних бункерів відділення вуглеприймання.
Не вжито заходів щодо ремонту пошкоджених віконних рам галерей №1, №2, №3, №4, №5, №6 приміщення дозувально - акумулюючих бункерів, будівлі дробильно - сортувального відділення, будівлі пункту контролю якості рядового вугілля.
Не оформляються щомісячні акти звірки даних про виходи на роботу працівників по структурним підрозділам ПАТ «Львівська вугільна компанія».
Не забезпечена міцність обшивки підлоги обслуговуючого майданчика грохота інерційного ГІсМх-8х1.
Допущено рух стрічки стрічкового конвеєра В-1600 позиції 1136 по просипах вугілля.
Загрожує життю та здоров’ю
людини (О1)
В приміщенні Головного корпусу (у місці ведення вогневих робіт на відмітці +16.0) допущено експлуатацію зварювального апарату ПАТОН ВД-310 Н №00631 (інв. №42283) з наступними порушеннями: не здійснюється щомісячний огляд та чистка зварювальної установки і її електропускової апаратури з записом в спеціальний журнал.
В приміщенні Головного корпусу (у місці ведення вогневих робіт на відмітці +16.0) допущено експлуатацію зварювального апарату ПАТОН ВД-310 №00676 (інв. №42783) при подаванні напруги від апарату до виробу, який зварюється, за допомогою проводів з`єднаних з кусків, при відсутності обпресованих чи припаяних кабельних наконечників.
Допущено перевищення проектних критеріїв наповнення карти №1 хвостосховища №1.
Не оконтурені попереджувальними знаками осередки самонагрівання розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія».
Не закрито на замки двері випробувальної комірки 6кВ в «Електроцеху».
Перехідні містки до позицій 79 та 79 І на відмітці 10,2м не міцні, не стійкі – пошкоджені корозією металеві конструкції самих містків та їх огородження, пересуватись по містках, які розташовані на висоті більше 2м, небезпечно.
В приміщенні Головного корпусу (у місці ведення вогневих робіт на відмітці +16.0) допущено експлуатацію зварювального апарату ПАТОН ВД-310 Н №00631 (інв. №42283) при пошкоджених вихідних роз’ємах для підключення проводів подавання струму до виробу, який зварюється, підключення здійснено на «скрутку».
В приміщенні гаражу №2 транспортної дільниці допущено експлуатацію свердлильного верстату (інв. № 42265) при відсутності заземлення електродвигуна.
Не виконуються вимоги «Проекту протипожежного захисту ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: в приміщенні відділення навантаження відсутня вода в протипожежному трубопроводі.
В приміщенні відділення ТВВШХГ для обслуговування насосів 300Д на позиціях №1356-ІV, №1356-ІІІ, №1397-І на відмітці -3,0м допущено експлуатацію талі електричної ТЕ2-511 (реєстр. № 065, зав. № 111002) за відсутності експертного обстеження, яке повинно бути проведено у зв’язку з закінченням призначеного строку служби (граничного строку експлуатації) (дата виготовлення - 23.07.1977 р.)
Відсутній розрахунок потреби в засобах індивідуального захисту працівників ПАТ «Львівська вугільна компанія» де повинен передбачатися спеціальний одяг, спеціальне взуття окремо для чоловіків і жінок, вказуючи їх призначення за захисними властивостями, розмір і зріст, а для захисних касок і запобіжних поясів-типорозміри.
Недостатній рівень освітлення обслуговуючого майданчика багера-елеватора ЕОСБ-12 (поз.534) відмітка+16.8.
По похилій галереї №13 (кут нахилу більше 7˚) не укладені на підлозі трапи з планками, прикріпленими через 0,4-0,5м, не установлені металеві поручні вздовж ставу конвеєрів для безпечного пересування людей.
Недостатній рівень освітлення обслуговуючого майданчика грохота інерційного ГІсМх-8х1.
Біля приміщення будівельного цеху допущено експлуатацію циклону для механізованої витяжки тирси з приміщення при пошкодженому внаслідок корозії металевому коробі, наявні нависаючі металеві предмети, що може призвести до його повного обрушення та падіння.
При контрольному опитуванні токаря механічного цеху Майка Ігоря Миколайовича на знання своїх професійних обов'язків при виникненні аварійних ситуацій та на вміння користуватись вогнегасником, останній показав незадовільні знання (провести позаплановий інструктаж).
Кабелі мережі освітлення багера-елеватора ЕОСБ-12(поз.534) відмітка+16.8 не гарантують електробезпеку працівників - у багатьох місцях з’єднання виконано без допомоги спеціальних затискачів, в окремих місцях пошкоджена ізоляція, кришки комутаційних відділень не закриті.
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці ведеться не за формою.
Не дотримується пилегазовий режим - не прибраний пил на відмітці 22.2м відділення вуглеприймання.
На всі будівлі і споруди (гаражі) транспортної дільниці відсутня документація (паспорти, акти, технічні журнали, проекти тощо), ведення якої передбачено Правилами обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд.
Не прибрано рослинність на даху приміщення відділення ТВВШХГ над дверима входу №1, наявні замокання, руйнування та випадіння цегляної кладки стіни приміщення.
Металоконструкції та металеві деталі нижніх листів поздовжніх балок мостового грейферного крана (реєстр. №Л-641) не захищені від корозії відповідно до умов експлуатації.
В нарядній транспортної дільниці не вивішено виписки з «Плану ліквідації аварій», що стосується роботи даного структурного підрозділу.
В книзі нарядів дільниці гравітаційного збагачення не розписується об’єм виконання робіт для кожного працівника по професії окремо.
Не складений відповідний акт про зміну теплового стану розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» у зв’язку з тим, що в південній, південно-східній та північно-західній частині наявні осередки горіння.
На хвостосховищі №1, хвостосховищі №2 відсутні справні з рятувальним спорядженням (рятувальні круги, пеньковий канат та черпаки для вичерпування води) на борту плавучі засоби.
Перевищення гребеню розділяючої дамби №1 хвостосховища №1 над рівнем води на ПК0+50-ПК1 менше 1,5 м.
Не прибрано від бруду маршеві сходи до обслуговуючого майданчика гідроциклона ГЦ-710 (поз.661) відмітка +25.0.
До складу комісії перевірки знань з охорони праці ПАТ «Львівська вугільна компанія» не входить представник юридичної служби.
Приміщення для зберігання горючих газів (пропану) не обладнано газовими аналізаторами, або (у разі їх відсутності) адміністрацією підприємства не встановлено порядок відбирання та контролю проб повітря у приміщенні.
Відсутній дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатується у відділенні гравітації, а саме: багер-елеватор ЕОСБ-12 (поз.534) відмітка+16.8, гідроциклон ГЦ-1000 та гідроциклон ГЦ-710 (поз.661) відмітка +25.0.
В приміщенні матеріального складу відсутній протипожежний рукав.
В графі №5 «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці» дільниці КВПіА та зв’язку не вказується номер та назва інструкції за якими проводиться інструктаж.
Не виконані своєчасно ремонтні роботи і заходи з усунення порушень у режимі роботи хвостосховища №2 та його споруд, а саме: не відновлені проектні відмітки огороджуючої дамби на ПК11.
Не проведено інструктажів з електробезпеки з урахуванням особливостей електроустановок в яких їм доводиться працювати відрядженим для виконання робіт в діючих електроустановках підприємства. працівникам ВП «Шахтоспецмонтажне- налагоджувальне управління».
Встановлений на ПК17 огороджуючої дамби хвостосховища №2 на бермі +200.0м п'єзометр ПГ17-2 не захищений від пошкодження металічною або залізобетонною трубою.
Не збережений охоронний цілик на ПК11-ПК16 карти №3 хвостосховища №2.
Відсутнє заземлення електродвигуна багера-елеватора ЕОСБ-12(поз.534) відмітка+16.8.
Не відповідає вимогам проектної документації оснащенність споруд хвостосховища №2 контрольно-вимірювальною апаратурою — встановлені на гребені огороджуючої дамби на ПК0 і ПК15-ПК18 марки горизонтального зміщення (МГЗ-1,МГЗ-15,МГЗ-16,МГЗ-17,МГЗ-18) деформовані.
Не виконані своєчасно ремонтні роботи і заходи з усунення порушень у режимі роботи хвостосховища №1 та його споруд, а саме: не відновлені проектні відмітки розділяючої дамби №1 на ПК0+50м-ПК2.
Не отримано дозвіл на виконання вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою машин і механізмів, а саме: експлуатацію мостового грейферного крана (реєстр. №Л-641), мостових кранів (реєстр. №Л-879), (реєстр. №Л-335), (реєстр. №Л-483), (реєстр. №Л-472), (реєстр. №Л-440), (реєстр. №Л-479), (реєстр. №Л-880), (інв. №37,38,41), монорейкового крану (завод. №8440).
Не проведено учбову тривогу по плану ліквідації аврій ПАТ “Львівська вугільна компанія”, яка проводиться 1 раз в рік.
Не складені на підставі проекту хвостосховища №2 та не затверджені роботодавцем графіки ПЗР споруд, мереж і устаткування.
При проведенні вогневих робіт на підприємстві не оформляються наряд-допуски на виконання тимчасових вогневих робіт згідно вимог чинного законодавства та встановленого зразка, не ведеться Журнал реєстрації наряд-допусків на виконання тимчасових вогневих робіт.
При формуванні діючого плоского розширеного породного відвалу не дотримані передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» пожежобезпечні параметри: допущено відсипання подальшого шару породи до ізоляції укосів раніше відсипаного шару.
Не закрито на замок двері розподільчого щита в приміщенні нарядної дільниці КВПіА та зв’язку.
Відсутнє огородження ділянки стрічки довжиною не менше 1м, яка набігає на привідний барабан стрічкового конвеєра В-1600 (позиція 1137).
Не проведені випробування, не промарковані троси, мотузки, запобіжні пояси.
При проведенні первинного інструктажу з окремими працівниками (Арутюнян Д.А.) транспортної дільниці після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці не вказується у журналі реєстрації інструктажів дату допуску до самостійної роботи та інформація про те, хто допустив до роботи.
Допущена експлуатація хвостосховища №1 за відсутності запасу матеріалів, інструментів, інвентарю, передбачених затвердженим роботодавцем ПЛАС.
Не дотримується пилегазовий режим - не прибраний пил у виробничому приміщенні відділення навантаження.
Відсутні 10% підтримуючих роликів та 10% роликоопор на стрічкових конвеєрах В-1600 (позиції 200, 202, 205).
В приміщенні Головного корпусу (у місці ведення вогневих робіт на відмітці +16.0) допущено експлуатацію зварювального апарату ПАТОН ВД-310 №00676 (інв. №42783) з непрацездатним амперметром.
В приміщенні механічного цеху допущено експлуатацію свердлильних верстатів (інв. № 42437, інв. № 42438) при наявності на них розеток, на яких відсутні написи з вказанням величини напруги для підключення електроспоживачів.
Кабелі мережі освітлення у приміщенні жіночої лазні не гарантують електробезпеку працівників - у багатьох місцях з’єднання виконано без допомоги спеціальних затискачів, в окремих місцях пошкоджена ізоляція.
Не огороджені зубчасті передачі з електродвигуна на редуктор багера-елеватора ЕОСБ-12 (поз.534) відмітка+16.8
Не прийняті своєчасно заходи щодо ліквідації наявного місця фільтрації води по підошві і укосу огороджуючої дамби хвостосховища №1 ПАТ «Львівська вугільна компанія» на ПК16+10м, ПК15-ПК15+10м.
При формуванні розширення породного відвалу не дотримуються пожежобезпечні параметри, передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: не по всій довжині контуру укосу південної та східної межі нанесено шар окисленої породи товщиною не менше 2-ох метрів при степені ущільнення не менше 0,79.
На ПАТ «Львівська вугільна компанія» не поновлений Паспорт санітарно-технічного стану.
План роботи служби з ОП на 2021 рік не затверджений керівником ПАТ «Львівська вугільна компанія».
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 531578 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
18 порушень
Предмет перевірки: додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Учасники:
Постоленко Володимир Олексійович — Т.з.п. голови правління генерального директора розпорядник майна ПАТ «Львівська вугільна компанія» арбітражний керуючий
Порушення:
Підприємство не забезпечено системою оповіщення людей про пожежу
Пожежні кран-комплекти не до укомплектовані пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля.
Стаціонарні зовнішні пожежні сходи на перепадах висот не пофарбовано
З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо).
Посадова особа та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
Не проведено випробування на тиск та витрату води систему внутрішнього протипожежного водопроводу;
Не проведено випробування на тиск та витрату води з оформленням акта системи зовнішнього протипожежного водопроводу.
В приміщеннях з’єднувальні коробки не закриті кришками з негорючого або важкогорючого матеріалу.
Не забезпечено первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності.
Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах в приміщенні елетрощитової.
Не укомплектований пожежні щити згідно норм належності. До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті, входять: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., протипожежне покривало - 1 шт., багор або лом та гак - 2 шт., лопати - 2 шт., сокири - 2 шт.
Не пройдено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки.
Стаціонарні зовнішні пожежні сходи на перепадах висот не пофарбовано
Не проведено обов’язкове страхування членів добровільної пожежної дружини згідно положення,
Не до обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» системою пожежної сигналізації, системою оповіщення та управління евакуацією людей.
Не проведено ремонт автоматичної пожежної сигналізації в роздягалках АПК
Працівникам які задіяні на роботі, з підвищеною пожежною небезпекою не пройтдено спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум).
Приміщення не забезпечено знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
Покарання: відсутні
01.01.1970 2857258 Додержання законодавства про працю Головне управління Держпраці у Львівській області Проведено
4 порушення
Предмет перевірки: додержання вимог законодавства про працю в частині виконання вимог припису
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Кокотко Оксана Мирославівна — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно правових актів
Лизан Мирон Олексійович — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно правових актів
Колівошко Наталія Петрівна — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно правових актів
Яриш Ігор Ярославович — Генеральний директор
Порушення:
Пункт припису від 26.03.2021 №13/25/416/0163-0134 не
виконано.
В ході інспекційного відвідування встановлено, що кошти на
оплату праці працівникам Товариства спрямовувались не в
першочерговому порядку. Станом на 17.06.2021 року у
Товаристві має місце заборгованість з виплати заробітної плати в
сумі 4071,7 тис. грн за період квітень 2021 року. Відповідно до
наданої адміністрацією Товариства довідки про використання
коштів, за період з 01.01.2021 по 17.06.2021 на рахунки та в касу
Товариства надійшли кошти в загальній сумі 267022,00 тис.грн.
Дані кошти частково спрямовані на виплату заробітної плати в
сумі – 26562,2 тис. грн.;
- сплату податків та інших обов’язкових платежів –13404,4 тис.
грн.;
- оплату енергоносіїв – 25252,4 тис. грн.;
- придбання сировини та матеріалів для основного виробництва
(робіт, послуг) – 107505,2 тис. грн.;
- придбання оргтехніки, легкового автотранспорту, меблів,
канцтоварів, цінних паперів тощо – 16,6 тис. грн.;
- оплату послуг банківським установам – 109797,1 тис. грн.;
- інші видатки – 2910,4 тис. грн.
Пункт припису від 26.03.2021 №13/25/416/0163-0134 не
виконано. Адміністрацією Товариства надалі при звільненні
працівників виплата всіх сум, що належать їм від Товариства не
провадиться в день звільнення, а саме: відповідно до наказу

№144-к від 18.05.2021 працівників Теленько Г.В. та Закалу В.М.
звільнено за п.2 ст.40 КЗпП України (невідповідність працівника
виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я) - 18.05.2021, проте
виплату всіх належних при звільнені коштів не проведено в день
звільнення, і на момент проведення інспекційного відвідування не
виплачено.
Пункт припису від 26.03.2021 №13/25/416/0163-0134 не
виконано. Заробітна плата працівникам Товариства постійно
виплачується з порушенням строків виплати заробітної плати, а
саме, в проміжок часу, що перевищує 16 календарних днів між
виплатами, та пізніше семи днів після закінчення періоду, за який
здійснюється виплата.
Bиплату зapoбiтної nлaти зa квітень 2021 року проведено
частинами, відповідно до відомостей, a caмe: 08.06.2021
виплачено - 10% заробітної плати (платіжні доручення №3412,
№3417 від 08.06.2021) та 17.06.2021 виплачено - 20% заробітної
плати (платіжні доручення №3461, №3462, від 17.06.2021).
Kpiм цього, станом на день проведення перевірки у Товаристві
залишається частково не виплаченою зарплата в сумі 4071,7
тис.грн за квітень 2021 року (70%), перед 688 працівниками
(список працівників перед якими є заборгованість по заробітній
платі додано), та за травень 2021 року.
Пункт припису від 26.03.2021 №13/25/416/0163-0134 не
виконано. Адміністрацією Товариства надалі заробітна плата
працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується пізніше
ніж за три дні до початку відпустки, а саме відповідно до наказу
№135-1/21 від 27.05.2021 працівникам Анастасин О.Й. та Музика
М.М. надано щорічну відпустку, а заробітну плату за час
перебування в щорічній відпустці на момент проведення
інспекційного відвідування не виплачено.
Покарання: відсутні
01.01.1970 1664924 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Головне управління ДСНС у Львівській області Не проведено
Суб’єкт господарювання не входить в сферу управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Підстави:
Доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2861165 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Головне управління Держпраці у Львівській області Проведено
39 порушень
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Перерва Андрій Юрійович. — В.о. генерального директора ПАТ «Львівська вугільна компанія».
Рудковський Володимир Романович. — Начальник відділу охорони праці.
Арямін Олександр Анатолійович — Головний державний інспектор відділу нагляду у вугільній промисловості управління гірничого нагляду ГУ Держпраці у Львівській області.
Зла Наталія Ярославівна — Головний державний інспектор відділу нагляду у вугільній промисловості управління гірничого нагляду ГУ Держпраці у Львівській області.
Марцинюк Василь Іванович — Заступник начальника управління - начальник відділу нагляду у вугільній промисловості Управління гірничого нагляду ГУ Держпраці у Львівській області.
Порушення:
Потребує ремонту покрівля даху гаражів № 1-10 транспортної дільниці, оскільки не влаштовано ефективний стік води від атмосферних опадів, що призводить до значного затікання задньої стіни приміщення та її поступового руйнування, не проведено пофарбування вапняним розчином стін та стелі приміщення.
Не виконуються вимоги «Проекту протипожежного захисту ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: в приміщенні відділення навантаження відсутня вода в протипожежному трубопроводі.
Не виконані своєчасно ремонтні роботи і заходи з усунення порушень у режимі роботи хвостосховища №1 та його споруд, а саме: не відновлені проектні відмітки огороджуючої дамби на ПК4-ПК5+50м, ПК29+50м-ПК30+20м,ПК12+30м-ПК13, ПК17+50м-ПК20, ПК21-ПК22.
На ПАТ “Львівська вугільна компанія” відсутня автоматична пожежна сигналізація.
Під час інструментальних спостережень не проводиться періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за геометричними параметрами споруд хвостосховища №1 та хвостосховища №2.
Не знищені наявні осередки горіння породи, складованої в південно-західну частину розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія».
Непрацездатна примусова витяжна вентиляція вугільних бункерів відділення навантаження.
Під час інструментальних спостережень не проводиться періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за зміщеннями гребеня хвостосховища №1 та гребеня хвостосховища №2.
Пошкоджене бетонне перекриття підлоги похилої галереї №13 – наявний наскрізний отвір на шляху евакуації людей.
Не виконуються вимоги “Проекту натурних спостережень” - не отримано щорічний висновок про стан гідротехнічних споруд хвостосховища №1, хвостосховища №2 інституту ПАТ ”Гірхімпром”.
Під час інструментальних спостережень не проводиться: періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за осіданнями основи споруди хвостосховища №1
Не виконаний контроль теплового стану розширеного породного відвалу з метою отримання вихідних даних для розробки проекту гасіння породного відвалу.
Відсутній дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатується у відділенні гравітації, а саме: багер-елеватор ЕОСБ-12(поз.534) відмітка+16.8, гідроциклон ГЦ-1000 та гідроциклон ГЦ-710(поз.661) відмітка+25.0.
Не вжиті заходи з усунення небезпечних деформацій розділяючої дамби №2 хвостосховища №2: на ПК2-ПК3 стався зсув і обвал укосів і майже всієї ширини гребеня розділяючої дамби №2, спостерігається струмкова фільтрація води з карти №2 в карту №3. На ПК3-ПК4+50 розділяючої дамби №2 наявні зсув укосу, поздовжні та поперечні тріщини.
Експлуатація технологічних транспортних засобів, а саме: двох одиниць тракторів Т-150К (інв. №40082, №40302), автонавантажувача 5ТН-40 (інв. №41046), екскаватора ЕО-2621 (інв. №41713), екскаватора ЕО-3322 (інв. №42935), навантажувача 37152118 (інв. №50069), автомобіля-самоскида HONIA 6х4 (інв. №50012), автомобіля SYPER CLASIC (інв. №50065), бульдозера ДЗ-27С (інв. №50070), навантажувача ZL 50CX (інв. №50020), екскаватора У-10011Е (інв. №50068), автомобіля БЕЛАЗ-7526 (інв. №50007), трактора «Беларусь» ЮМЗ 6КЛ (інв. № відсутній) на підприємстві здійснюється за відсутності проходження щорічного державного технічного огляду експертом технічним з промислової безпеки експертно- технічного центру Держпраці України.
При формуванні розширеного породного відвалу не дотримуються пожежобезпечні параметри, передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: допущено перевищення проектної товщини відсипаного у відвал шару породи (по проекту - 0,5м, фактично - більше 1 м).
Не дотримано передбачену «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» вимогу щодо запобігання самозапалюванню породного відвалу - не розгорнута, не ущільнена порода, вивезена у відвал.
Не проведено геодезичну зйомку надводних і підводних відкладень хвостів і визначення об'ємів хвостів і води в хвостосховищі №1 та хвостосховищі №2.
В 2020 році підприємством не виконано забезпечення робітників та службовців засобами індивідуального захисту (698 чол.) у відповідності до норм видачі – протягом 2020 року підприємством закуплено всього 78 пар гумових чобіт, 100 бавовняних коcтюмів, 5 респіраторів, 716 захисних масок у 2021 році – 200 рукавиць та 10 респіраторів.
На прилеглій території та в гаражах № 1-10 транспортної дільниці відсутній пожежно-зрошувальний трубопровід та відповідні засоби пожежогасіння (протипожежні рукави та стволи).
Не ліквідовані розмиви низового укосу огороджуючої дамби хвостосховища №1 на ПК7-ПК9, ПК10, ПК17, ПК18, ПК19+20м, ПК31+50м, ПК33+40м, ПК1, ПК2+20м.
На хвостосховищі №2 відсутній резервний пульпопровід.
При формуванні розширення породного відвалу не дотримуються пожежобезпечні параметри, передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: не по всій довжині контуру укосу південної та східної межі нанесено шар окисленої породи товщиною не менше 2-ох метрів при степені ущільнення не менше 0,79.
Не обладнані рівнемірами нижнього та верхнього рівнів заповнення акумулюючі бункери.
Експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: двох одиниць тракторів Т-150К (інв. №40082, №40302), автонавантажувача 5ТН-40 (інв. №41046), екскаватора ЕО-2621 (інв. №41713), екскаватора ЕО-3322 (інв. №42935), навантажувача 37152118 (інв. №50069), автомобіля-самоскида HONIA 6х4 (інв. №50012), автомобіля SYPER CLASIC (інв. №50065), бульдозера ДЗ-27С (інв. №50070), навантажувача ZL 50CX (інв. №50020), екскаватора У-10011Е (інв. №50068), трактора «Беларусь» ЮМЗ 6КЛ (інв. № відсутній) на підприємстві здійснюється без подання в територіальний орган Держпраці декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
Не відповідає проекту робіт з підготовки основи і чаші хвостосховища ширина гребеню огороджуючої дамби хвостосховища №1 на ПК0-ПК4, ПК25-ПК27, ПК33+80м-ПК35 (фактична ширина гребеню близько 5м, проектна-6м).
Не отримано дозвіл на виконання вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою машин і механізмів, а саме: експлуатацію мостового грейферного крана (реєстр. №Л-641), мостових кранів (реєстр. №Л-879), (реєстр. №Л-335), (реєстр. №Л-483), (реєстр. №Л-472), (реєстр. №Л-440), (реєстр. №Л-479), (реєстр. №Л-880), (інв. №37,38,41), монорейкового крану (завод. №8440).
В приміщенні дозувально - акумулюючих бункерів відділення вуглеприймання, яке обладнане системою аспірації, не працює приточна вентиляція.
Не працездатна примусова витяжна вентиляція вугільних бункерів відділення вуглеприймання.
Не проведені випробування, не промарковані троси, мотузки, запобіжні пояси.
Не ліквідовані розмиви низового укосу огороджуючої дамби хвостосховища №2 на ПК2-ПК3, ПК5, ПК18+20м, ПК19, ПК21-ПК22.
Відсутні вібратори, вібророзрихлювачі чи інші пристрої, які мають забезпечувати безпеку роботи при розрихленні замерзлого (злежаного) матеріалу в вагонах.
Не складений відповідний акт про зміну теплового стану розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» у зв’язку з тим, що в південній, південно-східній та північно-західній частині наявні осередки горіння.
При формуванні діючого плоского розширеного породного відвалу не дотримані передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» пожежобезпечні параметри: допущено відсипання подальшого шару породи до ізоляції укосів раніше відсипаного шару.
В приміщенні відділення навантаження, яке обладнане системою аспірації, не працює приточна вентиляція.
Не виконуються вимоги «Проекту протипожежного захисту ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: в приміщенні відділення вуглеприймання відсутня вода в протипожежному трубопроводі.
Допущено ведення робіт, пов’язаних з виїмкою хвостів пляжної зони карти №3 хвостосховища №1 на ПК34-ПК35, ПК0-ПК2 без збереження охоронного цілика, на невизначену глибину, з утворенням на пляжі ям з нахилом у бік дамби.
Під час інструментальних спостережень не проводиться: періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за осіданнями берм і основи споруди хвостосховища №2
Не погашені наявні осередки горіння породи, складованої в південну, південно-східну та північно-західну частину розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія».
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 1879526 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Проведено
12 порушень
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Учасники:
Яриш І. Я. — генеральний директор
Бірецький Володимир Леонідович — Головний спеціалісту відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами – державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Стасюкевич Юрій Вікторович — Завідувач сектору державного екологічного нагляду (контролю) надр - старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Швайка Сергій Ігорович — Начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря – старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області.
Джура Світлана Миколаївна — головний спеціаліст відділу інструментально – лабораторного контролю - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Поставка Богдан Васильович — Головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів – державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Мицюк Ольга Володимирівна — Головний спеціаліст відділу інструментально – лабораторного контролю - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Савчишин Ігор Михайлович — головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду (контролю) земельних ресурсів - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Боднарчук Тетяна Василівна — начальник відділу інструментально – лабораторного контролю - старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Нагорна Оксана Олексіївна — Головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду (контролю) надр - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Телюк Назар Олександрович — Головний спеціаліст сектору державного екологічного нагляду (контролю) надр - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Джигирей Володимир Олегович — тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу інструментально-лабораторного контролю – старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Слуцька Олеся Володимирівна — Головний спеціаліст відділу інструментально-лабораторного контролю - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Галій Володимир Ярославович — Провідний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Пащак Уляна Петрівна — головний спеціаліст відділу інструментально-лабораторного контролю – державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Довган Оксана Петрівна — Головний спеціаліст відділу інструментально – лабораторного контролю - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Львівської області
Порушення:
Не здійснюються заходи щодо запобігання забрудненню водних об’єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з території.
ПАТ «Львівська вугільна компанія» порушується порядок здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу, а саме: всупереч вимог пункту 5 вимог дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами №4624886601-8 від 06.03.2018 року, не здійснюється контроль за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин, в процесі господарської та іншої діяльності, стаціонарного джерела №21 що є недодержанням вимог, передбачених наданим дозволом
ПАТ «Львівська вугільна компанія» в період до 10.05.2018 р. порушувався порядок здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу, а саме: здійснювалися викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від неорганізованих стаціонарних джерел промислового майданчика №3 (хвостосховище №2) за адресою Львівська область, Сокальський район, с. Межиріччя, без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади.
Не дотримується режим роботи та правил експлуатації водопідпірних, водопропускних, водозахисних або водозабірних споруд водогосподарських систем
ПАТ «Львівська вугільна компанія» в період з 12.12.17р. по 05.03.2018 р. порушувався порядок здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу, а саме: здійснювалися викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел промисловий майданчик №1 за адресою Львівська область, Сокальський район, с. Сілець, без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади.
Під час експлуатації водогосподарських та інших об’єктів не вживаються заходи щодо запобігання шкідливій дії вод, а саме:
в повному обсязі не забезпечено дренаж та укріплення берегів
Не здійснюються агротехнічні, агролісомеліоративні та гідротехнічні протиерозійні заходи
Не застосовуються ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані.
Облік забору та використання вод не здійснюються засобами вимірювальної техніки, у тому числі автоматизованими
Не виконано припис №128-02 від 15.05.2017 р
Відсутня реєстрація прав на земельні ділянки площею 24,8935 га (кадастровий номер-4624886600:02:000:0012), 93,4243 га (кадастровий номер-4624886600:02:000:0013), що розташовані за межами населеного пункту на території Сілецької сільської ради Сокальського району Львівської області, земельні ділянки площею 72, 8921 га (кадастровий номер-4624883500:11:000:0011), площею 65,4525 га (кадастровий номер-4624883500:10:000:0023), площею 54, 3812 га (кадастровий номер-4624883500:10:000:0025), площею 0,2012 га (кадастровий номер-4624883500:10:000:0024), що розташовані за межами населеного пункту на території Межирічанської сільської ради Сокальського району Львівської області. Відділом інструментально-лабораторного контролю проведено відбір проб грунту на ділянці з відсипкою свіжої
свіжої породи ( акт відбору грунту № 24 від 04.03.2020 р.)Згідно протоколу № (68-71) від 16.03.2020р. виявлено перевищення встановлених нормативів вмісту забруднюючих речовин в грунті.
ПАТ «Львівська вугільна компанія» порушується порядок здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу, а саме: ПАТ «Львівська вугільна компанія» здійснюються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від неорганізованого стаціонарного джерела промислового майданчика №2 (хвостосховище №1) за адресою Львівська область, Сокальський район, с. Межиріччя, без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 3057290 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Заплановано
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2283741 Геологічне вивчення надр, їх використання та охорона, а також використання і переробка мінеральної сировини (державний гірничий нагляд) Державна служба України з питань праці Проведено
45 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері державного гірничого нагляду
Учасники:
Савенко Олексапдр Васильович — головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці
Фургало Григорій Володимирович — Головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Марцинюк Василь Іванович — Заступник начальника управління - начальник відділу нагляду у вугільній промисловості Управління гірничого нагляду ГУ Держпраці у Львівській області.
Яриш Ігор Ярославович — генеральний директор ПАТ «Львівська вугільна компанія»
Арямін Олександр Анатолійович — Головний державний інспектор відділу нагляду у вугільній промисловості управління гірничого нагляду ГУ Держпраці у Львівській області.
Зла Наталія Ярославівна — Головний державний інспектор відділу нагляду у вугільній промисловості управління гірничого нагляду ГУ Держпраці у Львівській області.
Колівошко Наталія Петрівна — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно правових актів
Мороз Євген Петрович — Головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці.
Порушення:
Не відповідає вимогам «Проекту розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» стан полотна автодороги ділянки під'їзду та ділянки в'їзду на відвал, не засипані прорізані колесами колії та вибоїни.
На хвостосховищі №1, хвостосховищі №2 відсутні справні з рятувальним спорядженням (рятувальні круги, пеньковий канат та черпаки для вичерпування води) на борту плавучі засоби.
В карті №2 хвостосховища №2 не встановлена водомірна рейка в зручному для спостереження за рівнем води місці.
В паспорті розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» не відображені фактичні параметри відвалу, кількість складованої породи, тепловий стан (горить або не горить) та деформації; не уточнені у 2020р. та не занесені до паспорту змінні показники - висота, площа основи, об’єм, кут укосу в зоні відсипання по контуру відвалу, річна подача породи у відвал і кількість шкідливих речовин, що викидається в атмосферу.
Допущено перевищення проектних критеріїв наповнення карти №1 хвостосховища №1.
Допущено перевищення проектного рівня води в картах №1 і №2 хвостосховища №1 (проектна відмітка – 198,0м, фактична – 198,55м і 198,35м відповідно).
Допущена експлуатація хвостосховища №1 за відсутності запасу матеріалів, інструментів, інвентарю, передбачених затвердженим роботодавцем ПЛАС.
Не прийняті своєчасно заходи щодо ліквідації наявного місця фільтрації води по підошві і укосу огороджуючої дамби хвостосховища №1 ПАТ «Львівська вугільна компанія» на ПК16+10м, ПК15-ПК15+10м.
Не погашені наявні осередки горіння породи, складованої в південну, південно-східну та північно-західну частину розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія».
Допущено ведення робіт, пов’язаних з виїмкою хвостів пляжної зони карти №3 хвостосховища №1 на ПК34-ПК35, ПК0-ПК2 без збереження охоронного цілика, на невизначену глибину, з утворенням на пляжі ям з нахилом у бік дамби.
Не виконані своєчасно ремонтні роботи і заходи з усунення порушень у режимі роботи хвостосховища №2 та його споруд, а саме: не відновлені проектні відмітки розділяючої дамби №1 на ПК0+30м-ПК2.
Не виконані своєчасно ремонтні роботи і заходи з усунення порушень у режимі роботи хвостосховища №2 та його споруд, а саме: не відновлені проектні відмітки огороджуючої дамби на ПК11.
Не ліквідовані розмиви низового укосу огороджуючої дамби хвостосховища №1 на ПК7-ПК9, ПК10, ПК17, ПК18, ПК19+20м, ПК31+50м, ПК33+40м, ПК1, ПК2+20м.
Не ліквідовані розмиви низового укосу огороджуючої дамби хвостосховища №2 на ПК2-ПК3, ПК5, ПК18+20м, ПК19, ПК21-ПК22.
Не визначені фактичні параметри розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» - не виконана геодезична зйомка.
Не захищені від пошкодження металічними або залізобетонними трубами встановлені на гребені огороджуючої дамби на ПК24 і ПК34 п'єзометри ПГ-1 і ПГ-3.
Не знищені наявні осередки горіння породи, складованої в південно-західну частину розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія».
Не застосовуються ефективні заходи щодо попередження займання розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» - допущено вивіз в межі механічної захисної зони відвалу легкозаймистих матеріалів – лісоматеріалів.
Перевищення гребеню розділяючої дамби №1 хвостосховища №2 над рівнем води на ПК1-ПК2 менше 1,5 м.
Не збережений охоронний цілик на ПК11-ПК16 карти №3 хвостосховища №2..
Не виконані чергові прочищення від просипів, заростання і замулювання берм водовідвідних каналів хвостосховища №2.
Не відповідає проекту робіт з підготовки основи і чаші хвостосховища ширина гребеню огороджуючої дамби хвостосховища №1 на ПК0-ПК4, ПК25-ПК27, ПК33+80м-ПК35 (фактична ширина гребеню близько 5м, проектна-6м).
Не виконані своєчасно ремонтні роботи і заходи з усунення порушень у режимі роботи хвостосховища №1 та його споруд, а саме: не відновлені проектні відмітки розділяючої дамби №1 на ПК0+50м-ПК2.
При формуванні розширення породного відвалу не дотримуються пожежобезпечні параметри, передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: не по всій довжині контуру укосу південної та східної межі нанесено шар окисленої породи товщиною не менше 2-ох метрів при степені ущільнення не менше 0,79.
Не складений відповідний акт про зміну теплового стану розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» у зв’язку з тим, що в південній, південно-східній та північно-західній частині наявні осередки горіння.
Не вжиті заходи з усунення небезпечних деформацій розділяючої дамби №2 хвостосховища №2: на ПК2-ПК3 стався зсув і обвал укосів і майже всієї ширини гребеня розділяючої дамби №2, спостерігається струмкова фільтрація води з карти №2 в карту №3. На ПК3-ПК4+50 розділяючої дамби №2 наявні зсув укосу, поздовжні та поперечні тріщини.
Відсутня передбачена «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» маркшейдерська документація – погоризонтні плани породного відвалу, розрізи, профілі автодоріг.
На хвостосховищі №2 відсутній резервний пульпопровід.
Не виконаний контроль теплового стану розширеного породного відвалу з метою отримання вихідних даних для розробки проекту гасіння породного відвалу.
Не виконані своєчасно ремонтні роботи і заходи з усунення порушень у режимі роботи хвостосховища №1 та його споруд, а саме: не відновлені проектні відмітки огороджуючої дамби на ПК4-ПК5+50м, ПК29+50м-ПК30+20м, ПК12+30м-ПК13, ПК17+50м-ПК20, ПК21-ПК22.
Допущено складування відвальної маси на осередки горіння.
При формуванні діючого плоского розширеного породного відвалу не дотримані передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» пожежобезпечні параметри: допущено відсипання подальшого шару породи до ізоляції укосів раніше відсипаного шару.
Перевищення гребеню огороджуючої дамби хвостосховища №1 над пляжем намиву на ПК22-ПК25 менше 0,5м.
Не відповідає вимогам проектної документації оснащенність споруд хвостосховища №2 контрольно-вимірювальною апаратурою — встановлені на гребені огороджуючої дамби на ПК0 і ПК15-ПК18 марки горизонтального зміщення (МГЗ-1,МГЗ-15,МГЗ-16,МГЗ-17,МГЗ-18) деформовані.
Перевищення гребеню розділяючої дамби №1 хвостосховища №1 над рівнем води на ПК0+50-ПК1 менше 1,5 м.
При формуванні розширеного породного відвалу не дотримуються пожежобезпечні параметри, передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: допущено перевищення проектної товщини відсипаного у відвал шару породи (по проекту - 0,5м, фактично - більше 1 м).
Не встановлені працівниками маркшейдерської служби та не доведені до відому працюючих на відвалі розмір можливої призми обрушення (сповзання) породи.
Допущено ведення робіт, пов’язаних з виїмкою хвостів пляжної зони карти №1 хвостосховища №2 на ПК3-ПК4 без збереження охоронного цілика з утворенням на пляжі ям з нахилом у бік дамби.
Не відповідає вимогам проектної документації оснащенність споруд хвостосховища №1 контрольно-вимірювальною апаратурою - не збережені на ПК28 і ПК32 передбачені проектом ґрунтові марки ГМ-2 і ГМ-3.
Встановлений на ПК17 огороджуючої дамби хвостосховища №2 на бермі +200.0м п'єзометр ПГ17-2 не захищений від пошкодження металічною або залізобетонною трубою.
Перевищення гребеню огороджуючої дамби хвостосховища №1 над рівнем води на ПК17-ПК21 менше 1,5 м.
Не дотримано передбачену «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» вимогу щодо запобігання самозапалюванню породного відвалу - не розгорнута, не ущільнена порода, вивезена у відвал.
На трубах та лотках пульповоду хвостосховища №2 не нанесено пікетаж траси відповідно до проекту хвостосховища.
Не оконтурені попереджувальними знаками осередки самонагрівання розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія».
Не складені на підставі проекту хвостосховища №2 та не затверджені роботодавцем графіки ПЗР споруд, мереж і устаткування.
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 1603442 Головне управління Держпраці у Львівській області Проведено
87 порушень
Предмет перевірки: Перевірка.
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Постоленко Володимир Олексійович. — Керуючий санацією ПАТ «Львівська вугільна компанія» арбітражний керуючий.
Будз Тарас Миколайович. — заступник генерального директора з виробництва.
Король Йосип Миколайович. — заступник генерального директора з охорони праці.
Чумак Микола Володимирович. — головний механік.
Калиш Михайло Михайлович. — заступник генерального директора по розробці відходів виробництва.
Порушення:
Не виконується температурна зйомка північної та західної частин розширеного породного відвалу - температурна зйомка породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» виконується за схемою, яка охоплює тільки південну та східну його частини.
Не знищені наявні окремі осередки горіння породи, складованої в південно-західну частину розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія».
При формуванні діючого плоского розширеного породного відвалу не дотримані передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» пожежобезпечні параметри: допущено відсипання подальшого шару до ізоляції укосів раніше відсипаного шару.
Не проведено геодезичну зйомку надводних і підводних відкладень хвостів і визначення об'ємів хвостів і води в хвостосховищі №1.
Не закріплені поперечні створи для контрольних спостережень і вимірів під час намивання на хвостосховище №1.
Експлуатація машин підвищеної небезпеки екскаватора ЕО-3323 та автомобіля БЕЛАЗ-7526 на підприємстві здійснюється без подання в територіальний орган Держпраці декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
Допущено ведення робіт, пов’язаних з виїмкою хвостів пляжної зони карти №2 хвостосховища №2 на ПК19-ПК20 без збереження охоронного цілика, на невизначену глибину, з утворенням на пляжі ям з нахилом у бік дамби.
Не відповідають положенню про проведення планово-попереджувального ремонту виробничих будівель і споруд утримання і перевірка стану будівельних конструкцій будівлі насосної станції хвостосховища №2: наявні тріщини несучих стін, зруйнована в окремих місцях цегляна кладка, пошкоджені або відсутні віконні рами.
Допущене до експлуатації на хвостосховищі №1 устаткування підвищеної небезпеки без дозволу, що має бути одержаний відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1107 (1107-2011-п) (із змінами): насосу 300Д70, який призначений для відкачування висвітленої води у хвостосховищі №1.
Не всі стропальники допущені до стропування вантажів пройшли відповідну підготовку і перевірку знань з питань охорони праці.
На дільниці гравітаційного збагачення відсутній перелік механізмів, встановлений технічним керівником підприємства, пуск яких супроводжується сигналами, які автоматично подаються.
Відсутній дозвіл на обладнання та експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, одержаного відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, що експлуатуються в відділенні ТВВШХГ, а саме шламових насосів У-900 в кількості 7 штук (позицій №1356(4), №1356(3), №1397(1)), насосів 300Д для подачі зворотної та зворотно-технічної води в водно-шламову схему фабрики в кількості 3 штук (позицій №1352(1,2), №1377(1,2), №1380(2), ФХ(2,3), насосів ШН-270 (позицій №1386(1,2)) для відкачування з відмітки – 9,5 м в кількості 2 штук.
Не з’ясована причина деформацій, не розроблені заходи щодо ліквідації деформацій укосів дамби хвостосховища №2 на ПК19, ПК22.
Не виконуються вимоги «Проекту протипожежного захисту ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: біля стрічкових конвеєрів В-1200 (позиції 593,595), стрічкового конвеєра В-1000 (позиції 579), поз.567, відсутні порошкові вогнегасники, несправні крани на пожежному трубопроводі.
Електроустановки підприємства не закріплені за оперативними чи оперативно-ремонтними працівниками.
При формуванні розширення породного відвалу не дотримуються пожежобезпечні параметри, передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: не по всій довжині контуру укосу південної та східної межі нанесено шар окисленої породи товщиною не менше 2-ох метрів при степені ущільнення не менше 0,79.
Не ліквідовані розмиви низового укосу огороджуючої дамби хвостосховища №1 на на ПК17+10м-ПК17+45м, ПК18+60м- ПК19, ПК31+40м-ПК ПК31+60м, ПК1, ПК2+20м.
На стрічковому конвеєрі В-1200 (поз.705) відсутній пристрій реле швидкості, що відключає привід конвеєра при зниженні швидкості стрічки до 75% номінальної.
Під час інструментальних спостережень не проведений періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за осіданнями і зміщеннями споруд хвостосховища №2 та їх основ.
Перевищення гребеню огороджуючої дамби хвостосховища №1 над рівнем води на ПК3-ПК6 менше 1,5 м.
Не оконтурені попереджувальними знаками осередки самонагрівання розширеного породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія».
Стрічковий конвеєр В-1000 В-1200 (поз.705) не обладнаний датчиком бокового сходження стрічки, який відключає привід конвеєра при сходженні стрічки в бік на відстань більше 10% її ширини.
На хвостосховищі №2 відсутній резервний пульпопровід.
Автоматичний звуковий сигнал тривалістю не менше 5 секунд до пуску стрічкового конвеєра В-1000 В-1200 (поз.705) не прослуховується по всій довжині конвеєра.
Пошкоджені корозією 20% ставів стрічкових конвеєрів В-1400 (позиції 1123,1124,1125).
На робочих місцях працівників не проведено лабораторний контроль шкідливих факторів.
Відсутні 20% підтримуючих роликів на стрічковому конвеєрі В-1600 (позиції 200) та В-1600 (позиції 205).
Стрічковий конвеєр В-1000 В-1200 (поз.705) не обладнаний пристроєм, що дозволяє аварійно зупиняти привід конвеєра з будь-якого місця по всій довжині з боку обслуговування.
Непрацездатні наступні вентиляційні установки котучих конвеєрів відділення навантаження: ВУ-3 ЦП-7-40 поз.1123, 1124, 1125; ВУ-4 ЦП-7-40 поз.1123, 1124, 1125.
Не відсипані для запобігання розповсюдження горіння пожежні бар'єри поблизу зон осередків підвищеної температури (осередків горіння) складованої в розширений породний відвал ПАТ «Львівська вугільна компанія» породи.
Непрацездатні наступні вентиляційні установки дозуючих акумулюючих бункерів відділення вуглеприймання: ВУ-7 ПК-35 на стрічкових конвеєрах поз.155, 157, 159; ВУ-8 ПК-35 відм. +25.7м надбункерної частини поз.155, 157, 159; ВУ-11 ПМ-35А відм. 0,0м на стрічкових конвеєрах поз.202.
Під час інструментальних спостережень не проведений періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за геометричними параметрами споруд хвостосховища №1.
Відсутній дозвіл на обладнання та експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, одержаного відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, що експлуатується на дільниці гравітаційного збагачення, а саме стрічковий конвеєр В-1200 (поз.705),насос ШН-270(поз.660-І), насос ШН-270 (поз.701), грохот інерційний ГІСМХ-8х1-М (поз.529).
Не ліквідовані розмиви низового укосу огороджуючої дамби хвостосховища №2 на ПК2+50м-ПК3, ПК5.
Працівники призначені відповідальними за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами не пройшли спеціальне навчання та перевірку з питань охорони праці.
Допущено ведення робіт, пов’язаних з виїмкою хвостів пляжної зони карти №3 хвостосховища №2 на ПК17+50м-ПК19 без збереження охоронного цілика, на невизначену глибину, з утворенням на пляжі ям з нахилом у бік огороджуючої дамби.
Відсутнє огородження ділянки стрічки довжиною не менше 1м, яка набігає на привідний барабан стрічкового конвеєра В-1000 В-1200 (поз.705).
Пошкоджені віконні рами, не відновлено заскління 30% віконних рам приміщення відділення технічного водопостачання водно-шламового і хвостового господарства (далі – ТВВШХГ).
Не виконаний контроль теплового стану розширеного породного відвалу з метою отримання вихідних даних для розробки проекту гасіння породного відвалу.
Під час інструментальних спостережень не проведений періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за геометричними параметрами споруд хвостосховища №2.
Допущене до експлуатації на хвостосховищі №2 устаткування підвищеної небезпеки без дозволу, що має бути одержаний відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1107 ( 1107-2011-п) (із змінами): насосу 300Д/70, який призначений для відкачування висвітленої води у хвостосховищі №2.
Форма журналу реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці кранівників, стропальників та інших працівників не відповідає визначеній (журнал саморобний) (не вказуються назви та номера інструкцій з охорони праці, дати допуску працівників до роботи…).
На хвостосховищі №1 відсутній справний з рятувальним спорядженням (рятувальні круги, пеньковий канат та черпаки для вичерпування води) на борту плавучий засіб.
Не проведене опосвідчення стану безпеки електроустановок підприємства.
Форма «Журналу реєстрації інструктажів зпитань охорони праці на робочому місці не відповідає зазначеній у Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
Не проведено експертне обстеження та технічний огляд після закінчення граничного строку експлуатації крана автомобільного 8Т210 (реєстр. № Л-7566).
Не закінчені роботи з влаштування згідно вимог «Проекту розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» водозбірної канави №2 з плівковим екраном довжиною 1600м для збору та відведення атмосферних опадів, що випадають на площу відвалу.
Відсутній дозвіл на обладнання та експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, одержаного відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, що експлуатується в відділенні гравітації, а саме стрічкових конвеєрів марки В -1400 в кількості 2-х штук, стрічкових конвеєрів марки В-1200 в кількості 6 штук, стрічкових конвеєрів марки В -1000 в кількості 4 штуки.
Відсутні 40% підтримуючих роликів та 20% роликоопор на стрічкових конвеєрах В-1400 (позиції 1123,1124,1125).
Не захищено від корозії несучі металеві конструкції, які підтримують трубопровід переливу радіальних згущувачів в районі шламових насосів 300Д позицій №1356(4), №1356(3) відмітки -3,0м приміщення відділення ТВВШХГ, що призвело до їх пошкодження в окремих місцях та втрати несучої здатності.
Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском(котлів) не пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці у встановленому порядку.
Не проведений ремонт згідно зауважень експертного обстеження та технічний огляд після закінчення граничного строку експлуатації крана козлового ККС-10 (реєстр. № Л-718).
Відсутній дозвіл на обладнання та експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, одержаного відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, що експлуатується в відділенні вуглеприймання, а саме стрічкових конвеєрів марки В -1600 в кількості 10 штук, стрічкових конвеєрів марки В-1000 в кількості 6 штук, стрічкових конвеєрів марки В -800 в кількості 5 штук, вагоноперекидувач ВБС-93 в кількості 2 штуки, штовхач 4-х трейлер ний Е 16-3 в кількості 2 штуки, живильник ПКЛУ2(КЛ-10) 36 штук, живильник ПКЛУ2(КЛ-12) 6 штук, пробовідбірник ПС2-16 в кількості 2 штуки, пробозабірна машина МПЛ -150, грохот ГЦЛ в кількості 2 штуки, дробарка щокова СМ-16 Д в кількості 2 штуки.
Відсутнє захисне огородження рухомих частин привідних станцій при експлуатації стрічкових конвеєрів В-1400 (позиції 1123,1124,1125).
Не вжиті заходи з усунення небезпечних деформацій розділяючої дамби №2 хвостосховища №2 на ПК1+50м-ПК4, а саме: порушена цілісність тіла дамби, наявні значні обвали укосів, поздовжні та поперечні тріщини, ширина гребеню дамби на ПК1+50м-ПК3 1-1,5м, на ПК3-ПК4 дамба зруйнована повністю
Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском(котлів) не пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці у встановленому порядку.
Не збудована згідно вимог «Проекту розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» вздовж водозбірної канави №2 огороджуюча дамба довжиною 1170м для захисту прилеглої до породного відвалу території від зливових потоків, що стікають з укосів, та від окремих кусків відвальної маси, що скочується.
На ПАТ «Львівська вугільна компанія» не виконано проведення планово-попереджувального ремонту виробничих будівель і споруд в частині заміни вікон у приміщенні лазні зберігання спецодягу.
На хвостосховищі №2 відсутній справний з рятувальним спорядженням (рятувальні круги, пеньковий канат та черпаки для вичерпування води) на борту плавучий засіб.
Не отримано «Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» від органів Держпраці на експлуатацію кранів мостових підвісних однобалкових (інв. № 38); (інв. № 37); (інв. № 41); крана монорейки (зав. № 8440).
Приміщення відділення ТВВШХГ потребує пофарбування стін вапняним розчином, ремонту та пофарбування вхідних дверей.
Непрацездатні наступні вентиляційні установки дробильно-сортувального відділення: ВУ-1 ПМ-35А відм. +6.0м поз.75 І, поз.121, 124, 127; ВУ-3 ПМ-35А відм. +6.0м поз.121, 124, 127, 75ІІІ.
Не виконані своєчасно ремонтні роботи і заходи з усунення порушень у режимі роботи хвостосховища №1 та його споруд, а саме: не відновлені проектні відмітки огороджуючої дамби на ПК22-23, ПК26-27, ПК31+50м-ПК32+50м, ПК8-ПК9, ПК18-ПК20.
Допущено перевищення проектного критерію рівню води в карті №3 хвостосховища №1(проектна відмітка – 198,0м, фактична – 198,40м).
Допущено ведення робіт з переробки мінеральної сировини – збагачення тонких відходів хвостосховища №1 без затвердженого проекту.
Відсутній дозвіл на обладнання та експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, одержаного відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, що експлуатується в відділенні навантаження, а саме стрічкових конвеєрів марки В -1600 в кількості 5 штук,стрічкових конвеєрів марки В-1400 в кількості 4 штук, стрічкових конвеєрів марки В-1200 в кількості 2 штук, стрічкових конвеєрів марки В-800 в кількості 3 штук, живильника КЛ-10, маневрового пристрою МУ-25.
Повторні інструктажі електромонтерам підприємства не завершуються перевіркою знань та перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою яка проводила інструктаж.
Не утримуються в справному технічному стані - не очищені від шламу аварійні ємності на трасі пульповодів.
На фабриці не встановлена згідно вимог «Проекту протипожежного захисту ПАТ «Львівська вугільна компанія» автоматична пожежна сигналізація.
Не проведено геодезичну зйомку надводних і підводних відкладень хвостів і визначення об'ємів хвостів і води в хвостосховищі №2.
Не з’ясована причина деформацій, не розроблені заходи щодо ліквідації деформацій укосів дамби хвостосховища №2 на ПК18+50м, ПК19, ПК19+20м, ПК20, ПК21+30м.
Не відповідає вимогам проектної документації оснащеність споруд хвостосховища №1 контрольно-вимірювальною апаратурою, не збережені передбачені проектом п’єзометри в тілі дамби хвостосховища №1.
Під час інструментальних спостережень не проведений періодичний геодезичний (маркшейдерський) контроль за осіданнями і зміщеннями споруд хвостосховища №1 та їх основ.
До керування вантажопідіймальними механізмами які керуються з підлоги допущені працівники які не пройшли відповідну підготовку і перевірку знань з питань охорони праці.
При формуванні розширеного породного відвалу не дотримуються пожежобезпечні параметри, передбачені «Проектом розширення породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія», а саме: не завершено нанесення ізолюючого покриття на укосах ІІІ ярусу новостворюваної південно-східної частини розширеного породного відвалу, що формується, а в місцях, де воно наявне, товщина ізолюючого покриття не відповідає проектній.
В приміщенні відділення ТВВШХГ допущено експлуатацію зварювального апарату ГДМ-317 (інв. №42351) з наступним порушенням: не здійснюється щомісячний огляд та чистка зварювальної установки і її електропускової апаратури з записом в спеціальний журнал.
Пошкоджені кронштейни кріплення кабельної траси на відмітці «0» відділення гравітації (кабелі обвисають торкаючись один одного).
В «Положенні про нарядну систему ПАТ «Львівська вугільна компанія» відсутні взірці ведення (оформлення) документації – Загальної книги нарядів, Книги розпоряджень по відділенню (дільниці, службі ), Журналу зауважень, Журналу прийому і здачі змін та інше.
Потребує ремонту покрівля даху всієї площі будівлі відділення ТВВШХГ.
Пошкоджені корозією 30% ставів стрічкових конвеєрів В-1200 (позиції 593,595).
Не виконуються вимоги «Проекту протипожежного захисту ПАТ «Львівська вугільна компанія» щодо можливості запуску протипожежних насосів на місцевому управлінні в дисперсному режимі з любої точки в цехах і приміщеннях фабрики за допомогою кнопок, розміщених біля пожежних гідрантів.
Не виконуються пропозиції про притягнення осіб (в т.ч. потерпілих) до відповідальності, чиї дії або бездіяльність призвели до нещасного випадку вказаних актах форми Н-5 в розділі 6 «Висновок комісії».
Стрічкові конвеєри В-1200 (позиції 593,595) обладнані несправними пристроями, що попереджують схід стрічки на бік на відстань більше 10% її ширини.
Стрічкові конвеєри В-1600 (позиції 200,205) обладнані несправними пристроями, що дозволяють аварійно зупиняти привід конвеєра з будь-якого місця по всій довжині з боку обслуговування.
Допущено ведення робіт з переробки мінеральної сировини – збагачення тонких відходів хвостосховища №2 без затвердженого проекту, який має передбачати заходи, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища.
Стрічкові конвеєри В-1600 (позиції 200,205) обладнані несправними пристроями, що попереджують схід стрічки в бік на відстань більше 10% її ширини.
Не відповідає проекту робіт з підготовки основи і чаші хвостосховища ширина гребеню огороджуючої дамби хвостосховища №1 на ПК16+50м-ПК16+95м, ПК25, ПК26 (фактична ширина гребеню близько 5м, проектна-6м).
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом