Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (387)
Зовнішня інформація (18)
Дозвільні документи
Ліцензії (2239)
ДАБІ (2268) Перевірки (40)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"

#21673832

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"
ЄДРПОУ 21673832
Адреса вул. Дегтярівська, буд. 53, м. Київ, Шевченківський р-н, Київська область, 03113, (044) 209 00 70
(КОАТУУ 8038900000)
Номер свідоцтва про реєстрацію серія А01 № 378652
Дата державної реєстрації 03.09.1997
Середня кількість працівників 2 486
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
МФО: 300346
Номер рахунку: 26008010065101
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
МФО: 300346
Номер рахунку: 26008010065101
Контакти
+38 (044) 209-00-70
info@kyivstar.net

Посадові особи

Ім'я Посада
Малік Йогеш Саджів Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.08.2016 - безстроково
Освіта Вища освіта в сфері інженерії та управління
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Головний операційний та виконавчий директор, Uninor, Індія
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена наглядової ради емітента з 22.08.2016 року. Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з вимогою Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою не рідше, ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання про обрання членів Наглядової ради, та вказані зміни у персональному складі Наглядової ради емітента відбулися за ініціативою акціонерів емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: з березня 2014 року і до теперішнього часу п. Малік є Головним директором групи з технологій, VEON Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, Amsterdam 1082MD, Нідерланди. На даний час п. Малік також є членом виконавчих та наглядових органів низки компаній, що є афілійованими компаніями групи VEON, а саме: член ради директорів в компанії Limnotex Developments Limited, адреса: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor 1065, Nicosia, Кіпр; член Наглядової ради ТОВ "КаР-Тел", адреса: вул. Кадилгарі Жалаірі, 2, р-н Алмати, м. Астана, Республіка Казахстан; член ради директорів ПАТ «Вимпел-Коммунікації», адреса: 8 Marta street, build. 10, constr.14, Moscow, Росія; член ради директорів Optimum Telecom Algerie Spa, адреса: Route de Wilaya, Lot n° 37/4, Dar El Beida, Alger, Алжир; директор Banglalink Digital Communications Ltd, адреса: 4 SW, Tiger Den, Bir Uttam Mir Shawkat Sharak, Gulshan 1, Dhaka, 1212, Бангладеш; директор Правління VEON Central Procurement B.V., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нідерланди; директор Правління VEON Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нідерланди. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: з березня 2014 року і до теперішнього часу п. Малік обіймає посаду головного директора групи з технологій, VEON Ltd, адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нідерланди; листопад 2010 року – листопад 2013 року працював на посаді головного операційного директора, а згодом головного виконавчого директора, Uninor, Індія. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: член Наглядової ради. Попередні посади у емітента: з червня 2006 р. до липня 2008 р. працював на посаді технічного директора у емітента, а також був членом наглядової ради емітента (27.05.2014 року – 22.08.2016 р.). Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. П. Малік є представником групи акціонерів.
Неакшу Валентін Член Правління
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.02.2016 - безстроково
Освіта Вища освіта в сфері електроніки та телекомунікацій
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи «Djezzy», Алжир, Технічний директор
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи визначені трудовим договором (контрактом), зокрема до посадових обов’язків належить розробка цілей та завдань діяльності Технічної дирекції емітента, планування, будівництво та управління мережею емітента, забезпечення ефективності діяльності Технічної дирекції емітента та управління персоналом Технічної дирекції емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена правління з 08.02.2016 року. Зміни у персональному складі Правління ПрАТ «Київстар» пов’язані з затвердженням нового персонального складу Правління Товариства в кількості трьох членів Правління ПрАТ «Київстар»: Президент ПрАТ «Київстар» (Голова Правління), Фінансовий директор ПрАТ «Київстар» та Директор технічний ПрАТ «Київстар», та, відповідно, входженням до складу Правління ПрАТ «Київстар» одного нового члена, який обіймає посаду Директора технічного ПрАТ «Київстар». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 27 років. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: член Правління, Директор технічний. Посадова особа не працює та не займає посад в інших підприємствах. П. Неакшу перебував на посаді тимчасово виконуючим повноваження Президента ПрАТ "Київстар" (тимчасово виконуючим повноваження Голови Правління ПрАТ "Київстар") 13 липня 2017 року. Посади, які займала посадова особа протягом останніх п’яти років: з лютого 2015 року і станом на кінець звітного періоду - Директор технічний у емітента; обіймав посаду тимчасово виконуючого повноваження Президента ПрАТ "Київстар" (тимчасово виконуючого повноваження Голови Правління ПрАТ "Київстар") 13 липня 2017 року; з жовтня 2013 року по лютий 2015 року п. Неакшу працював Технічним директором в «Djezzy», Алжир; з січня 2013 року по червень 2013 року - менеджер з бізнес-ризиків, «Wind Telecomunicazioni Spa», Італія; з серпня 2012 року по січень 2013 року - менеджер рівня сервісу, «Wind Telecomunicazioni Spa», Італія; з серпня 2010 року по серпень 2012 року - Директор з управління якістю, «Wind Telecomunicazioni Spa», Італія. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Войташек Мацей Богдан Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1981 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 08.12.2015 - 31.12.2017
Освіта Вища економічна освіта та вища освіта у галузі бухгалтерського обліку
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Старший менеджер зі звітності за міжнародними фінансовими стандартами, VimpelCom Ltd, Нідерланди
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. П. Войташек був призначенй до складу ревізійної комісії згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 06.11.2015 року на строк до 31.12.2017 року. 08.12.2015 року згідно з рішенням ревізійної комісії він був обраний Головою Ревізійної комісії на строк до 31.12.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 12 років. Посада, яку особа обіймала за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: директор із зовнішньої звітності, VEON Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, Нідерланди. Посадова особа не працює та не займає посад в інших підприємствах. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 01.10.2015 р. і до теперішнього часу п. Войташек працює на посаді директора із зовнішньої звітності, VEON Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, Нідерланди; з 01.11.2012 року по 30.09.2015 року обіймав посаду Старшого менеджера зі звітності за міжнародними фінансовими стандартами, VimpelCom Ltd, Нідерланди; з 01.04.2010 року по 31.10.2012 року обіймав посаду менеджера з обліку та оцінки консультаційних послуг, PWC Amsterdam, Нідерланди. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: Голова Ревізійної комісії. Попередня посада у емітента: член Ревізійної комісії з 06.11.2015 року по 08.12.2015 року. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Чернишов Петро Анатолійович Президент (Голова Правління)
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 14.07.2017 - 13.07.2018
Освіта Вища освіта у галузі математики та управління
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Президент (Голова Правління) ПрАТ "Київстар"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента та трудовим договором (контрактом), зокрема, до посадових обов’язків особи належить організація та здійснення, відповідно до визначених принципів управління та ведення бізнесу, керівництва і контролю за поточною діяльністю емітента, а також за довгостроковим стратегічним розвитком емітента та його становищем на ринку, забезпечення виконання завдань, які наглядова рада час від часу ставить перед емітентом у стратегічних планах, бюджетах та довгострокових бізнес-планах. Посадова особа перебуває на посаді з 14.07.2017 року і до теперішнього часу. Рішення про призначення п. Петра Анатолійовича Чернишова на посаду Президента (Голови Правління) ПрАТ «Київстар» прийнято Наглядовою Радою ПрАТ «Київстар» 07.07.2017 року. Згідно з зазначеним вище рішенням Наглядової Ради повноваження п. Чернишова в якості Президента (Голови Правління) ПрАТ «Київстар» є дійсними з 14.07.2017 року по 13.07.2018 року. Зміни у персональному складі Правління ПрАТ «Київстар» не відбулися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 28 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 14.07.2017 року і до теперішнього часу та з 22.08.2015 року по 12.07.2017 року, а також з 25.06.2014 р. по 21.08.2015 року п. Чернишов перебував на посаді Президента (Голови Правління) ПрАТ «Київстар», з 01.05.2006 р. по 14.02.2014 р. п. Чернишов обіймав посаду генерального директора ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», а з 01.10.2012 р. по 14.02.2014 р. – також посаду віце-президента Східної Європи Carlsberg Group. П.Чернишов є директором Правління VEON Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нідерланди. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: Президент (Голова правління). Попередні посади у емітента: з 22.08.2015 року по 12.07.2017 року та з 25.06.2014 року по 21.08.2015 року працював на посаді Президента (Голови правління) у емітента. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Долгушин Борис Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.08.2016 - безстроково
Освіта Вища економічна освіта
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи GTEL-Mobile JSC, В"єтнам, керівник фінансового департаменту
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена наглядової ради емітента з 22.08.2016 року. Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з вимогою Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою не рідше, ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання про обрання членів Наглядової ради, та вказані зміни у персональному складі Наглядової ради емітента відбулися за ініціативою акціонерів емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 15 років. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: з червня 2012 року п. Долгушин є директором з бізнес-контролю та аналізу, «VEON Holdings B.V.», адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, Нідерланди. Пан Долгушин є Директором в «VIP Kazakhstan Holding AG» та «VIP Kyrgyzstan Holding AG», адреса обох компаній: 5, Grafenaustrasse, Швейцарія. Також п.Долгушин є членом виконавчих та наглядових органів низки компаній, що є афілійованими компаніями групи VEON, а саме: член Наглядової ради LLC “KaR-Tel”, адреса: building 2, Kadyrgali Zhalayiri street, Almaty district, Astana city, Казахстан; член Правління «Limnotex Developments Limited», адреса: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor 1065, Nicosia, Кіпр; голова ради директорів Menacrest AG, адреса: 5, Grafenaustrasse, 6304 Zug, Швейцарія; член Наглядової ради «TNS-Plus Limited Liability Partnership», адреса: 87 B, Dostyk Avenue, Almaty, Казахстан. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з червня 2012 року п. Долгушин є директором з бізнес-контролю та аналізу, «VEON Holdings B.V.», адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, Нідерланди; серпень 2010 року – травень 2012 року - керівник фінансового департаменту, GTEL-Mobile JSC, В"єтнам. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: член наглядової ради. Попередні посади у емітента: член наглядової ради (05.08.2013 року – 22.08.2016 р.). Фізична особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. П. Долгушин є представником групи акціонерів.
Кузнєцова Єлєна Борисівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.11.2015 - 31.12.2017
Освіта Вища юридична та філологічна освіта
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Податковий менеджер, VimpelCom Holdings, B.V., Нідерланди
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. Особа перебувала на посаді члена ревізійної комісії емітента попереднього складу з 02.03.2012 року по 13.02.2013 року та з 13.02.2013 року по 06.11.2015 року. 06.11.2015 року п. Кузнєцову у третій раз призначено членом ревізійної комісії нового складу з терміном повноважень до 31.12.2017 р. Звільнення і наступне повторне призначення особи на посаду члена ревізійної комісії пов"язане зі специфікою формування цього органу. Згідно з положеннями ч.1. ст. 73 та ч. 4. ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування, причому при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Таким чином, часткова зміна складу ревізійної комісії неможлива. У зв"язку з цим, рішенням загальних зборів акціонерів емітента від 06.11.2015 року повноваження членів ревізійної комісії попереднього складу було припинено, після чого в порядку кумулятивного голосування було сформовано новий склад ревізійної комісії, до якого повторно увійшла п. Кузнєцова. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 23 роки. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: з квітня 2011 року п. Кузнєцова є регіональним податковим менеджером, VEON Holdings B.V., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нідерланди. П. Кузнєцова не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з квітня 2011 р. і до теперішнього часу п. Кузнєцова працювала податковим контролером групи, податковим менеджером та регіональним податковим менеджером в VEON Holdings B.V., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нідерланди. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: член ревізійної комісії. Попередні посади у емітента: член ревізійної комісії емітента з 02.03.2012 року по 13.02.2013 року та з 13.02.2013 року по 06.11.2015 року. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Гєрчук Міхаіл Юрійович Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.08.2016 - безстроково
Освіта Вища економічна освіта та вища освіта у галузі управління
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Головний директор групи з комерції та стратегії, VimpelCom Ltd., Нідерланди
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена Наглядової ради з 22.08.2016 р. Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з вимогою Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою не рідше, ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання про обрання членів Наглядової ради, та вказані зміни у персональному складі Наглядової ради емітента відбулися за ініціативою акціонерів емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: з липня 2015 р. п. Гєрчук є Головою бізнес-підрозділу «Євразія», VEON Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1028MD Amsterdam, Нідерланди. П. Гєрчук також є членом виконавчих та наглядових органів низки компаній, що є афілійованими компаніями групи VEON Ltd., а саме: член ради директорів ПАТ "Вимпел-Комунікації", адреса: вул. Восьмого Березня, будинок 10, будівля 14, Москва, Російська Федерація, 127083; Директор Правління «VEON Ltd.», адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нідерланди; голова наглядової ради ТОВ "Кар-Тел", адреса: Кадиргалі Жалайирі, 2, р-н Алмати, м. Астана, Республіка Казахстан; голова ради директорів VIP Kazakhstan Holding AG, адреса: 5, Grafenaustrasse Zug, Швейцарія; Президент (голова ради директорів) VIP Kyrgyzstan Holding AG, адреса: 5, Grafenaustrasse Zug, Швейцарія; Голова Правління Limnotex Developments Limited, адреса: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor 1065, Nicosia, Кіпр; голова ради директорів Menacrest AG, адреса: 5, Grafenaustrasse, 6304 Zug, Швейцарія. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з липня 2015 р. п. Гєрчук є Головою бізнес-підрозділу «Євразія», VEON Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1028MD Amsterdam, Нідерланди; липень 2012 р. – жовтень 2015 р. - головний директор групи з комерції та стратегії, VimpelCom Ltd., Нідерланди; жовтень 2011 р. - червень 2012 р. - головний комерційний директор групи, VimpelCom Ltd., Нідерланди. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: член наглядової ради. Попередні посади у емітента: член Наглядової ради (15.02.2013 р. - 22.08.2016 р.). Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. П. Герчук є представником групи акціонерів.
Девіс Ендрю Марк Голова Наглядової ради
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.09.2016 - безстроково
Освіта Вища освіта у галузі бухгалтерського обліку та вища освіта у сфері математики
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Головний фінансовий директор компанії Verizon Communications Inc., США
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді голови наглядової ради емітента з 02.09.2016 р., на посаді члена наглядової ради емітента з 22.08.2016 р. Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з вимогою Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою не рідше, ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання про обрання членів Наглядової ради, та вказані зміни у персональному складі Наглядової ради емітента відбулися за ініціативою акціонерів емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 30 років. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: з 1 листопада 2013 р. і по теперішній час п. Девіс обіймає посаду Головного фінансового директора групи, VEON Holdings B.V., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нідерланди. Пан Девіс входить до складу керівних органів низки компаній, які належать до групи VEON Ltd., зокрема, є членом ради директорів ПАТ «Вимпел-Комунікації», адреса: вул. Восьмого Березня, будинок 10, будівля 14, Москва, Російська Федерація, 127083; є директором наступних компаній: «VEON Amsterdam B.V.», адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нідерланди; «VEON Digital Limited», адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нідерланди; «VEON Holdings B.V.», адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нідерланди; також п.Девіс є Головою Правління наступних компаній: VEON Central Procurement B.V., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нідерланди; “VEON Ltd.», адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нідерланди; “VIP – CKH Luxembourg. S.a.r.l., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нідерланди. Також пан Девіс є Головним фінансовим директором «Golden Telecom Inc.», адреса: 615 South DuPont Highway, Dover, DE 19901, США. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 1 листопада 2013 р. і по теперішній час п. Девіс обіймає посаду Головного фінансового директора групи, VEON Holdings B.V., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нідерланди; з жовтня 2010 р. по жовтень 2013 р. обіймав посаду головного фінансового директора компанії Verizon Communications Inc., США. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: Голова Наглядової ради. Попередні посади у емітента: Голова Наглядової ради (26.02.2015 р. - 22.08.2016 р.), член Наглядової ради (25.02.2015 р.-22.08.2016 р.). Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. П. Девіс є представником групи акціонерів.
Даубнер Генріх Член Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.08.2016 - безстроково
Освіта Вища освіта у галузі бухгалтерського обліку та фінансів
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Telefonica Germany, Директор з інтеграції та трансформації
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена наглядової ради емітента з 22.08.2016 р. Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з вимогою Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою не рідше, ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання про обрання членів Наглядової ради, та вказані зміни у персональному складі Наглядової ради емітента відбулися за ініціативою акціонерів емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 22 роки. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: з травня 2015 р. п. Даубнер є директором Групи з питань фінансового контролю, VEON Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, Нідерланди. П. Даубнер також є директором низки компаній, що є афілійованими компаніями групи VEON Ltd., а саме: «Database Management Services Limited», адреса: 114, The Strand, Gzira, GZR1027, Мальта; «Financial Powers Plan Limited», адреса: 114, The Strand, Gzira, GZR1027, Мальта; «Iraq Holding Limited», адреса: 114, The Strand, Gzira, GZR1027, Мальта; «Minimax Ventures Limited», адреса: 114, The Strand, Gzira, GZR1027, Мальта; «Sawyer Limited», адреса: 114, The Strand, Gzira, GZR1027, Мальта; «Telecom Iraq Corp. Limited», адреса: 114, The Strand, Gzira, GZR1027, Мальта; «Telecom Management Group Limited», адреса: 114, The Strand, Gzira, GZR1027, Мальта; «VEON Georgia Holdings B.V.», адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, Нідерланди. П. Даубнер також є членом Правління «VEON Global Services (Pvt.) Ltd.», адреса: 3rd floor, 2-B, Digital Headquarter 3-, F-8 Mrakaz, Islamabad, Пакистан. П. Даубнер також є головою правління низки компаній, що є афілійованими компаніями групи VEON Ltd., зокрема, Bardym Enterprises Limited, адреса: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor 1065, Nicosia, Кіпр; Global Telecom Netherlands B.V., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, Нідерланди. Також п. Даубнер є представником корпоративного директора ПАТ "Вимпел-Комунікації" в «VC Esop N.V.», адреса: Esplanade Heysel 1, PB 94, 1020, Brussels. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з жовтня 2006 року по квітень 2012 року п. Даубнер працював Головним фінансовим директором та офіційним представником в «Telefonica O2 Slovakia» (Словакія); з травня 2012 року по вересень 2014 року п.Даубнер займав посаду Віце-президента з комерційного контролю в «Telefonica Germany», Німеччина; з вересня 2014 року по березень 2015 року займав посаду директора з інтеграції та трансформації в «Telefonica Germany», Німеччина; з травня 2015 р. п. Даубнер є директором Групи з питань фінансового контролю, VEON Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, Нідерланди. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: член наглядової ради. Попередніх посад в емітенті, окрім теперішньої, посадова особа не займала. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. П.Даубнер є представником групи акціонерів.
Ксеніч Олена Михайлівна Головний бухгалтер
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 19.01.2015 - безстроково
Освіта Вища освіта у галузі фінансів та вища технічна освіта у галузі геодезії, картографії та землевпорядкування
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, ТОВ «Сингента»; м. Київ, Україна
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені трудовим договором (контрактом), зокрема, до посадових обов’язків особи належить оновлення та ефективне впровадження політик, практик, процедур та систем фінансового обліку, консолідації та фінансового планування організація та контроль бухгалтерського обліку, включаючи оплату рахунків, матеріально-виробничі запаси, основні кошти та зарплатні відомості, забезпечення ефективного керування грошовими потоками й оптимізації структури балансу, забезпечення управління ланцюгом постачань, включаючи виконання плану та оптимізацію закупівель, оптимізацію транспортної, складської та митної логістики. Рішення про призначення п. Ксеніч Олени Михайлівни на посаду головного бухгалтера прийнято т. в. о. президента емітента 19.01.2015 р. Призначення посадової особи Ксеніч Олени Михайлівни на посаду головного бухгалтера виконано на підставі наказу про прийняття на роботу. Зміни в персональному складі посадових осіб емітента пов’язані із заповненням посади головного бухгалтера, яка була вакантною. Строк, на який призначено початково особу: до 18.01.2016 р. за умовами строкового трудового договору, який був продовжений в порядку, передбаченому чинним законодавством України, на необмежений строк. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 18 років. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад в інших підприємствах. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 07.07.2014 р. по 12.01.2015 р. п. Ксеніч обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ «Сингента», Україна; з 06.05.2009 р. по 28.02.2014 р. обіймала керівні посади, включаючи посади директора з розвитку та корпоративних справ, керівника фінансового департаменту та головного бухгалтера, ТОВ «ОБІ Україна Франчайзинговий центр», Україна. Попередніх посад в емітенті, окрім теперішньої, посадова особа не займала. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Ліцензії

Дата  
000668 26.12.2016 Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв"язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв"язку на всій території України
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації
Дата видачі 26.12.2016
Дата закінчення 01.04.2030
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії. Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації, але не може бути меншим, ніж 5 років
000669 26.12.2016 Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв"язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв"язку на всій території України
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації
Дата видачі 26.12.2016
Дата закінчення 05.10.2026
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії. Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації, але не може бути меншим ніж 5 років.
000670 26.12.2016 Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв"язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв"язку на всій території України
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації
Дата видачі 26.12.2016
Дата закінчення 05.10.2026
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії. Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації, але не може бути меншим ніж 5 років.
000671 26.12.2016 Надання послуг фіксованого телефонного зв"язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв"язку: міжнародного на території України
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації
Дата видачі 26.12.2016
Дата закінчення 18.08.2019
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії. Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації, але не може бути меншим, ніж 5 років
000672 26.12.2016 Надання послуг фіксованого телефонного зв"язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв"язку: міжміського на території України
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації
Дата видачі 26.12.2016
Дата закінчення 18.08.2019
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії. Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації, але не може бути меншим, ніж 5 років.
000673 26.12.2016 Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв"язку з ємністю мережі понад 10 000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв"язку на всій території України
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації
Дата видачі 26.12.2016
Дата закінчення 29.08.2020
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії. Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації, але не може бути меншим, ніж 5 років
8665 27.12.2016 Надання послуг цифрового стільникового радіозв"язку ІМТ-2000 (UMTS)
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації
Дата видачі 27.12.2016
Дата закінчення 31.03.2030
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії. Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації, але не може бути меншим ніж 5 років.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРАВТО" ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСТАР ДЖ.ЕС.ЕМ." #31744962
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУД. 2
Опис Підприємство створене 20.12.2001 року з метою надання транспортних, кур"єрських послуг, послуг з транспортування комерційних вантажів, пасажирів та надання в оренду транспорту для перевезення комерційних вантажів, пасажирів, здійснення іншої господарської діяльності, передбаченої його статутом. 100% статутного фонду сформовано за рахунок вкладу засновника в грошовій формі (56 563 900, 40 грн) та майновій формі (8 614 997, 47 грн). Засновник, яким є емітент, є вищим органом управління Дочірнього підприємства "Старавто" закритого акціонерного товариства "Київстар Дж.Ес.Ем.". Повноваження засновника визначені в статуті Дочірнього підприємства "Старавто" закритого акціонерного товариства "Київстар Дж.Ес.Ем."
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРМАНІ" #39958803
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, БУД. 53
Опис Товариство з обмеженою відповідальністю "Стармані" створене 19.08.2015 року з метою надання наступних фінансових послуг як виключної діяльності: переказ коштів, факторинг, фінансовий лізинг, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, надання гарантій та поручительств, як передбачено його статутом. 100% статутного капіталу сформовано за рахунок вкладу засновника, яким є емітент, у грошовій формі (61 000 000 грн). Вищим органом управління Товариства з обмеженою відповідальністю "Стармані" є Загальні збори Учасників. Повноваження емітента як єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Стармані" при прийнятті рішень Загальними зборами Учасників визначені в статуті Товариства з обмеженою відповідальністю "Стармані".

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
VEON Holdings B.V. / д/н 13 094 562 шт 73.80%
Адреса Нідерланди, Amsterdam, Claude Debussylaan 88, 1082MD
ФІЗИЧНА ОСОБА 0 шт 0.00%