Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (386)
Зовнішня інформація (18)
Дозвільні документи
Ліцензії (2239)
ДАБІ (2268) Перевірки (40)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"

#21673832

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"
ЄДРПОУ 21673832
Адреса Червонозоряний проспект, Б. 51, Київ, Солом"Янський, Київська область, 03110, (044) 209 00 70
(КОАТУУ 8038900000)
Номер свідоцтва про реєстрацію серія А01 № 378652
Дата державної реєстрації 03.09.1997
Середня кількість працівників 3 826
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
МФО: 300346
Номер рахунку: 26008010065101
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
МФО: 300346
Номер рахунку: 26008010065101
Контакти
+38 (044) 209-00-70
info@kyivstar.net

Посадові особи

Ім'я Посада
Алєксєй Анатолійович Савєльєв Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1983 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.03.2013 - 31.12.2017
Освіта Вища освіта в галузі бухгалтерського обліку та аудиту
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Директор з зовнішньої звітності, VimpelCom Holdings B.V., Нідерланди
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. П. Савєльєв був призначенй до складу ревізійної комісії згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 13.02.2013 року. 15.03.2013 року згідно з рішенням ревізійної комісії він був обраний головою ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 12 р. Посада, яку особа обіймала за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: директор із зовнішньої звітності, VimpelCom Holdings B.V., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, The Netherlands. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 2011 р. і до теперішнього часу п. Савєльєв працював на посадах старшого менеджера із зовнішньої звітності та директора із зовнішньої звітності, VimpelCom Holdings, B.V., Нідерланди. 2005-2011 - працював на посадах старшого менеджера та керівника служби методології корпоративної звітності та обліку, керівника департаменту консолідованої звітності US GAAP, ВАТ "Вимпел-Комунікації", Російська Федерація. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: голова ревізійної комісії. Попередня посада у емітента: член ревізійної комісії. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Єлєна Борисівна Кузнєцова Член Ревізійної комісії
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.02.2013 - 31.12.2017
Освіта Вища юридична та філологічна освіта
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Податковий менеджер, VimpelCom Holdings, B.V., Нідерланди.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. Особа перебувала на посаді члена ревізійної комісії емітента попереднього складу з 02.03.2012 по 13.02.2013; 13.02.2013 особу повторно призначено членом ревізійної комісії нового складу з терміном повноважень до 31.12.2017р. Звільнення і наступне повторне призначення особи на посаду члена ревізійної комісії пов"язане зі специфікою формування цього органу. Згідно з положеннями ч.1. ст. 73 та ч. 4. ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування, причому при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Таким чином, часткова зміна складу ревізійної комісії неможлива. У зв"язку з цим, рішенням загальних зборів акціонерів емітента від 13.02.2013 повноваження членів ревізійної комісїї попереднього складу було припинено, після чого в порядку кумулятивного голосування було сформовано новий склад ревізійної комісії, до якого повторно увійшла п. Кузнєцова. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 20 років. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи стано на кінець звітного періоду: податковий менеджер, VimpelCom Holdings B.V., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, The Netherlands. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 2011 р. і до теперішнього часу п. Кузнєцова працювала податковим контролером групи та податковим менеджером в VimpelCom Holdings B.V.; 2003-2011 - менеджер з питань оподаткування, SES World Skies, Нідерланди. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Петро Анатолійович Чернишов Президент
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.06.2014 - безстроково
Освіта Вища освіта у галузі математики та управління
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Генеральний директор ПАТ "Карлсберг Україна"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента та трудовим договором (контрактом), зокрема, до посадових обов"язків особи належить організація та здійснення, відповідно до визначених принципів управління та ведення бізнесу, керівництва і контролю за поточною діяльністю емітента, а також за довгостроковим стратегічним розвитком емітента та його становищем на ринку, забезпечення виконання завдань, які наглядова рада час від часу ставить перед емітентом у стратегічних планах, бюджетах та довгострокових бізнес-планах. Посадова особа перебуває на посаді з 25.06.2014 року і до теперішнього часу. Зміна президента протягом звітного періоду пов"язана з припиненням повноважень особи, яка раніше обіймала посаду президента емітента, внаслідок досягнення відповідної взаємної згоди про це між акціонерами емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 25 років. З 01.05.2006 р. до 14.02.2014 р. особа обіймала посаду генерального директора ПАТ "Карлсберг Україна", а з 01.10.2012 р. - також посаду віце-президента Східної Європи Carlsberg Group. На даний час п. Чернишов є членом правління Європейської Бізнес Асоціації, місцезнаходження якої: 1-й пов, Андріївський узвіз, 1А, Київ, 04070, Україна. Посада особи станом на кінець звітного періоду: президент (голова правління). Попередніх посад у емітента, окрім теперішньої, посадова особа не займала. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Рене Ханнс Шустер Голова Наглядової ради
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 30.07.2014 - безстроково
Освіта Вища освіта в сфері управління
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Виконавчий директор Telefonica Deutschland AG, Німеччина
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді голови наглядової ради емітента з 30.07.2014 р. Загальний стаж роботи - 28 років. Зміни в персональному складі наглядової ради пов"язані з ініціативою відкликати повноваження попереднього голови наглядової ради п. Тігесена акціонерами емітента, у зв"язку з запланованим виходом п. Тігесена на пенсію. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: з 1 липня 2014 р. і по теперішній час п. Шустер обіймає посаду головного операційного директора групи, VimpelCom Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, The Netherlands; з квітня 2009 року і до приходу в VimpelCom Ltd. П. Шустер працював головним виконавчим директором компанії Telefonica Deutschland AG, Німеччина. Попередня посада у емітента: член наглядової ради. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Борис Олександрович Долгушин Член Наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.08.2013 - безстроково
Освіта Вища економічна освіта
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Директор з бізнес контролю, VimpelCom Holdings B.V., Нідерланди
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена наглядової ради емітента з 05.08.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи -12 р. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: Директор в VIP Kazakhstan Holding AG та VIP Kyrgyzstan Holding AG, адреса обох компаній: 5, Grafenaustrasse, Switzerland. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з червня 2012 року п. Долгушин обіймав посади старшого менеджера з бізнес контролю, злиттів та поглинань та директора з бізнес-контролю, VippelCom Holding B.V., 2010-2012 роки - керівник фінансового департаменту, GTEL-Mobile JSC, В"єтнам; 2008-2010 - провідний менеджер з фінансової інтеграції, ВАТ "Вимпел-Комунікації", Російська Федерація. Посада емітента станом на кінець звітного періоду: член наглядової ради. Попередніх посад у емітента, окрім тієї, яку особа займала станом на кінець звітного періоду, посадова особа не займала. Фізична особа не надала згоду на розголошення паспортних даних.
Кай Гуннар Гулбрандсен Член Правління
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 14.09.2012 - безстроково
Освіта Вища технічна освіта та вища освіта в галузі економіки та управління
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Старший віце-президент, компанія Telenor Norge AS, Норвегія
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента та трудовим договором (контрактом), зокрема, до посадових обов"язків особи належать: розробка цілей та завдань діяльності технічної дирекції, планування, будівництво та управління мережею компанії, забезпечення ефективної діяльності технічної дирекції, управління персоналом технічної дирекції. Посадова особа перебувала на посаді члена правління з 14.09.2012 р. і станом на 31.12.2014 р, з 01.09.2012 р. і станом на 31.12.2014 р. - на посаді технічного директора емітента. З 2006 до 2012 роки п. Гулбрандсен працював старшим віце-президентом та керівником різних функцій в сфері ІТ та технологій в компанії Telenor Norge, AS, Норвегія. Персональних змін на посаді члена правління, що є технічиим директором, протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітетнта не має. Загальний стаж роботи - 30 років. Посада особи в емітенті станом на кінець звітного періоду: член правління, технічних директор. Попередніх посад в емітенті, окрім теперішньої, посадова особа не займала. Посад в будь-яких інших підприємствах на кінець звітного періоду посадова особа не займала. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Андрій Петрович Осадчук Член Правління
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 20.01.2011 - безстроково
Освіта Вища юридична освіта
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Директор, ТОВ "Кернел-Капітал", Україна.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента та трудовим договором (контрактом), зокрема, до посадових обов"язків особи належить супровід всіх корпоративних та бізнес-процесів емітента шляхом організації професійного юридичного забезпечення згідно з планами розвитку та положеннями чинного законодавства України. Посадова особа перебуває на посаді члена правління з 20.01.2011 року і до теперішнього часу. Персональних змін на посаді члена правління, що є директором з регуляторно-правового забезпечення, протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: член правління, директор з регуляторно-правового забезпечення. Загальний стаж роботи - 18 років. Попередні посади у емітента: начальник департаменту регуляторно-правового забезпечення. Особа працює у емітента з червня 2005 р. і до теперішнього часу. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Міхаіл Юрійович Гєрчук Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.02.2013 - безстроково
Освіта Вища економічна освіта та вища освіта в галузі управління
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Головний директор групи з комерції та стратегії, VimpelCom Ltd., Нідерланди
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена Наглядової ради з 15.02.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 19 р. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: з липня 2012 р. п. Гєрчук є головним директором групи з комерції та стратегії, VimpelCom Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1028MD Amsterdam, The Netherlands. П. Гєрчук також входить до складу виконавчої ради групи VimpelCom Ltd. і є членом виконавчих та наглядових органів низки компаній, що є афілійованими компаніями групи VimpelCom Ltd., а саме: член ради директорів ВАТ "Вимпел-Комунікації", адреса: вул. Восьмого Березня, будинок 10, будівля 14, Москва, Російська Федерація, 127083; голова наглядової ради ТОВ "Кар-Тел", адреса: Кадиргалі Жалайирі, 2, р-н Алмати, м. Астана, Республіка Казахстан; директор VimpelCom International Services B.V., адреса: Claude Debussylaan 88, 1028MD Amsterdam, The Netherlands; член ради директорів Omnium Telecom Algerie S.p.a., адреса: Rue Mouloud Feraoun, Lot #08A, Dar El Beida, Algeria; член ради директорів Banglalink Digital Communications Ltd., адреса: FM Center (Tiger House) Level-1-House, Plot 4: SW(H)04 Gulshan Model Town Dhaka-12-12-Bangladesh; член ради директорів Pakistan Mobile Communications Limited, адреса: 1-A, IBC Building, F-8 Markaz, Islamabad, Pakistan; член наглядової ради Euroset Holding N.V., адреса: Strawinskylaan 3091, St. No1.II.1, Amsterdam, 1077ZX, The Netherlands; голова ради директорів VIP Kazakhstan Holding AG, адреса: 5, Grafenaustrasse Zug, Switzerland; голова ради директорів VIP Kyrgyzstan Holding AG, адреса: 5, Grafenaustrasse Zug, Switzerland. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: жовтень 2011-червень 2012 - головний комерційний директор групи, VimpelCom Ltd., Нідерланди, 2008-2011 - віце-президент та головний комерційний директор, ВАТ "Мобільні Телесистеми", Російська Федерація. Посада у емітента станом на кінець звітного періоду: член наглядової ради. Попередніх посад у емітента, окрім тієї, яку особа займала на кінець звітного періоду, посадова особа не займала. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Ібрагім Мохамед Мохамед Хассанеін Карам Член Правління
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.04.2014 - безстроково
Освіта Вища освіта в сфері економіки, політології та бізнес адміністрування в сфері фінансів
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Директор з бізнес-контролю, злиттів та поглинань, VimpelCom Holdings B.V., Нідерланди
Примітки Повноваження та обов"язки посадової особи визначені статутом емітента та трудовим договором (контрактом), зокрема до посадових ообов"язків належить визначення фінансової стратегії емітента, встановлення цілей та задач в фінансовій діяльності, а також забезпечення ефективності фінансової діяльності та використання ресурсів емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена правління з 03.04.2014 року і до теперішнього часу. Зміни в персональному складі правління емітента пов"язані із його розширенням з трьох до п"яти членів та, відповідно, входження до складу правління двох нових членів, які обіймають посади фінансового та комерційного директорів. Стаж роботи -19 р. Посадова особа не працює та не займає посад в інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: член правління, фінансовий директор. Попередні посади у емітента: з лютого 2013 року до серпня 2013 року - член наглядової ради емітента. Посади, які займала посадова особа протягом останніх п"яти років: з 2008 до 2009 року п. Карам працював старшим директором зі стратегічного планування та корпоративної стратегії в Ораском Телеком Холдінг, Єгипет; з 2009 до 2011 працював фінансовим директором в Ораском Телеком Алжир "Djezzy", Алжир; з лютого 2011 до вересня 2011 - директор зі стратегічного планування, Ораском Телеком Холдінг, Єгипет; з 2011 до 2013 - директор з бізнес-контролю, злиттів та поглинань, ВимпелКом Холдінгз Б.В., Нідерланди; з вересня 2013 року і до теперішнього часу - фінансовий директор у емітента. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Колін Годфрі Делахей Член Наглядової ради
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.02.2013 - безстроково
Освіта Вища економічна освіта (докторський ступінь)
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Директор з питань бухгалтерського обліку, звітності та контролю, VimpelCom Ltd., Нідерланди
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена наглядової ради емітента з 15.02.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 22. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: з листопада 2010 р. п. Делахей є директором з питань бухгалтерського обліку, звітності та контролю, VimpelCom Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, The Netherlands. П. Делахей входить до складу виконавчих та наглядових органів низки компаній, що є афілійованими компаніями групи VimpelCom Ltd., а саме: член ради директорів ВАТ "Вимпел-Комунікації", адреса: вул. Восьмого Березня, будинок 10, будівля 10, м. Москва, Російська Федерація, 127083; член правління VimpelCom Holdings B.V., VimpelCom Amsterdam B.V., VimpelCom Telecom Holdings B.V., VimpelCom Micro Holdings B.V., VimpelCom Georgia Holdings B.V., GTH Canada B.V. та VimpelCom Amsterdam Finance B.V., VimpelCom Kazakhstan Holding B.V., VimpelCom Kyrgyzstan Holding B., VimpelCom Armenia Holding B.V., адреса усіх компаній: Claude Debussylaan 88, 1028MD Amsterdam, The Netherlands; член правління Telecom Management Group Limited, Telecom Eurasia Limited, Telecom ESOP Ltd., Sawyer Limited, Financial Powers Plan Limited, Minimax Ventures Limited, Iraq Holding Limited, Database Management Services Limited та Telecom Iraq Corp. Limited, адреса усіх компаній: 4, V Dimech St Floriana FRN 1504, Malta; член правління Wind Acquisition Holdings Finance S.p.a., адреса: Via Cesare Giulio Viola, 48 - Rome, Italy. З 2006 по жовтень 2010 року п. Делахей працював керуючим партнером практики бухгалтерського обліку компанії PricewaterhouseCoopers, Нідерланди. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: член наглядової ради. Попередні посади у емітента: голова ревізійної комісії (10.02.2012-13.02.2013), член ревізійної комісії (14.03.2011-09.02.2012). Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Сантьяго Аргелік Хессе Член Правління
Рік народження 1970 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 03.04.2014 - безстроково
Освіта Вища освіта в сфері технологій виробництва та міжнародних маркетингових стратегій
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Партнер, Oliver Wyman Consulting, GmbH, Великобританія
Примітки Повноваження та обов"язки посадової особи визначені статутом емітента та трудовим договором (контрактом), зокрема по посадових обов"язків належить формування та забезпечення реалізації маркетингової стретагії емітента, а також забезпечення ефективності маркетингової діяльності емітента та виристання ресурсів емітента. Посадова особа перебувала на посаді члена правління з 03.04.2014 р. і станом на 31.12.2014 р.. Зміни в персональному складі правління пов"язані з його розширенням з трьох до п"яти членів та, відповідно, входження до складу правління двох нових членів, які обіймають посади фінансового та комерційного директорів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж роботи - 19 років. Посада особа у емітента стано на кінець звітного періоду: член правління, комерційний директор. Попередніх посад у емітента, окрім тих, що особа займала станом на кінець звітного періоду, посадова особа не займала. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п"яти років: з 2007 до 2013 рр. п. Аргелік обіймав посаду партнера в Oliver Wyman Consulting, GmbH, Великобританія. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Йогеш Саджів Малік Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.05.2014 - безстроково
Освіта Вища освіта в сфері інженерії та управління
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Головний операційний та виконавчий директор, Uninor, Індія
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена наглядової ради з 27.05.2014 року. Зміни у персональному складі наглядової ради пов"язані з припиненням повноважень попереднього члена наглядової ради п. Філіпа Томе за ініціативою акціонерів, за поданням яких він призначався на цю посаду. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 21 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: з березня 2014 року п. Малік обіймає посаду головного директора групи з технологій, VimpelCom Ltd, адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, The Netherlands; 2010-2013 рр. працював на посаді головного операційного директора, а згодом головного виконавчого директора, Uninor, Індія; 2008-2011 рр. - обіймав керівні посади, включаючи посади старшого віце-президента та керівника напрямку з координації глобальної операційної діяльності, Telenor, Норвегія. На даний час п. Малік також є директором в компаніях Limnotex Developments Limited, адреса: Capital Center, 9th Flour, 1505, Archiepiskopou Makariou C\ Avenu, Nicosia, Cyprus, та ТОВ "Кар-Тел", вул. Кадилгарі Жалаірі, 2, р-н Алмати, м. Астана, Республика Казахстан. Попередні посади у емітента: з червня 2006 р. до липня 2008 р. працював на посаді технічного директора у емітента. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Миронюк Діна Леонідівна Виконуючий обов"язки головного бухгалтера
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.07.2014 - до моменту заповнення вакантної посади заступника фінансового директора - головного бухгалтера
Освіта Вища освіта в сфері обліку та аудиту
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Фінансовий директор, ТОВ "Бізнес-центр "Асоціації професійних видів єдиноборства"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені трудовим договором (контрактом), зокрема, до посадових обов"язків особи належить оновлення та ефективне впровадження політик, практик, процедур та систем фінансового обліку, консолідації та фінансового планування організація та контроль бухгалтерського обліку, включаючи оплату рахунків, матеріально-виробничі запаси, основні кошти та зарплатні відомості, забезпечення ефективного керування грошовими потоками й оптимізації структури балансу, забезпечення управління ланцюгом постачань, включаючи виконання плану та оптимізацію закупівель, оптимізацію транспортної, складської та митної логістики. Посадову особу призначено виконуючим обов"язки головного бухгалтера з 10.07.2014 р. Зміни в персональному складі пов"язані зі звільненням п. Лесі Євгеніївни Самойлович з посади заступника фінансового директора - головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 29 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: п. Миронюк працює в емітенті з березня 2004 року, з жовтня 2009 р. і до теперішнього часу вона обіймає посаду начальника відділу фінансової та методологічної роботи. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Ліцензії

Дата  
АВ №593093 05.10.2011 Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв"язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв"язку на всій території України
Орган ліцензування Національна комісія з питань регулювання зв"язку України
Дата видачі 05.10.2011
Дата закінчення 05.10.2026
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії. Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації, але не може бути меншим ніж 5 років.
АВ №593094 05.10.2011 Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв"язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв"язку на всій території України
Орган ліцензування Національна комісія з питань регулювання зв"язку України
Дата видачі 05.10.2011
Дата закінчення 05.10.2026
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії. Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації, але не може бути меншим ніж 5 років
АГ № 506983 26.04.2011 Надання послуг фіксованого телефонного зв"язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв"язку: міжнародного на території України
Орган ліцензування Національна комісія з питань регулювання зв"язку України
Дата видачі 26.04.2011
Дата закінчення 18.08.2019
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії. Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації, але не може бути меншим ніж 5 років
АГ № 506986 26.04.2011 Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв"язку з ємністю мережі понад 10 000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв"язку на всій території України
Орган ліцензування Національна комісія з питань регулювання зв"язку України
Дата видачі 26.04.2011
Дата закінчення 29.08.2015
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії. Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації, але не може бути меншим ніж 5 років
АГ №506984 26.04.2011 Надання послуг фіксованого телефонного зв"язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв"язку: міжміського на території України
Орган ліцензування Національна комісія з питань регулювання зв"язку України
Дата видачі 26.04.2011
Дата закінчення 18.08.2019
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії. Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації, але не може бути меншим ніж 5 років.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛДЕН ТЕЛЕКОМ" #19028202
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, БУД. 19-А
Опис 18 серпня 2014 року емітент набув права на 100% часток статутного капіталу ТОВ "Голден Телеком" на підставі договорів про відчуження частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, укладених з попередніми учасниками ТОВ "Голден Телеком". Непогашені зобов"язання емітента сукупно за вказаними договорами становлять 96100 тис грн, однак відповідно до вказаних договорів датою відчудження часток є дата укладення договорів, тобто 18.08.2014 р. Емітент зобов"язаний погасити зобов"язання в повному обсязі до 18.02.2016 р. Розмір статутного капіталу ТОВ "Голден Телеком" становить 89256932.65 грн, що складає 100% часток статутного фонду товариства. Повноваження єдиного учасника ТОВ "Голден Телеком" визначені в статуті ТОВ "Голден Телеком".
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРАВТО" ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСТАР ДЖ.ЕС.ЕМ." #31744962
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУД. 2
Опис Підприємство створене 20.12.2001 року з метою надання транспортних, кур"єрських послуг, послуг з транспортування комерційних вантажів, пасажирів та надання в оренду транспорту для перевезення комерційних вантажів, пасажирів, здійснення іншої господарської діяльності, передбаченої його статутом. 100% статутного фонду сформовано за рахунок вкладу засновника в грошовій формі (56 563 900, 40 грн) та майновій формі (8 614 997, 47 грн). Засновник, яким є емітент, є вищим органом управління Дочірнього підприємства "Старавто" закритого акціонерного товариства "Київстар Дж.Ес.Ем.". Повноваження засновника визначені в статуті Дочірнього підприємства "Старавто" закритого акціонерного товариства "Київстар Дж.Ес.Ем."

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
VimpelCom Holdings B.V. / д/н 13 094 562 шт 73.80%
Адреса Нідерланди, Amsterdam, Claude Debussylaan 88, 1082 MD