Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (387)
Зовнішня інформація (18)
Дозвільні документи
Ліцензії (2239)
ДАБІ (2268) Перевірки (40)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"

#21673832

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"
ЄДРПОУ 21673832
Номер свідоцтва про реєстрацію серія А01 № 378652
Дата державної реєстрації 03.09.1997
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"
МФО: 351005
Номер рахунку: 26005325079000
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"
МФО: 351005
Номер рахунку: 26005325079000
Контакти
+38 (044) 209-00-70
info@kyivstar.net

Посадові особи

Ім'я Посада
Тарас Володимирович Пархоменко Член Правління
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища освіта; інженер-системотехнік, інженер-економіст
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Директор з маркетингу і стратегічного розвитку корпорації «Артеріум»
Примітки Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені статутом емітента та трудовим договором/контрактом, зокрема, до посадових обов’язків особи належить забезпечення досягнення ключових показників діяльності, встановлених акціонерами, шляхом формування та реалізації маркетингової стратегії емітента. Персональних змін на посаді члена правління, що є директором з маркетингу, протягом звітного періоду не було. Розмір винагороди, виплаченої посадовій особі, визначається та відповідає умовам трудового договору/контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа обіймає посаду члена наглядової ради ПрАТ «Українські радіосистеми», адреса: вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6, м. Київ, Україна, 04080. Посада особи в емітенті станом на кінець звітного періоду: член правління, директор з маркетингу. Попередні посади в емітенті: директор зі стратегічного маркетингу, заступник маркетингового директора зі стратегічних питань.
Артем Миколайович Ніц Член Правління
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища освіта; магістр з фінансового менеджменту
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Менеджер відділу фінансових новин Акціонерного банку «ІНГ Банк Україна»
Примітки Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені статутом емітента та трудовим договором/контрактом, зокрема, до посадових обов’язків особи належить розробка фінансової стратегії, цілей та завдань фінансової діяльності емітента, забезпечення ефективної фінансової діяльності та ефективного використання фінансових ресурсів емітента. Посадова особа перебувала на посаді члена правління, директора з корпоративної стратегії з 20.01.2011 р. до 07.12.2011 р., з 07.12.2011 р. і до теперішнього часу - на посаді члена правління, фінансового директора. Розмір винагороди, виплаченої посадовій особі, визначається та відповідає умовам трудового договору/контракту. Персональних змін на посаді члена правління, що є фінансовим директором, протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа обіймає посаду члена наглядової ради ПрАТ «Українські радіосистеми», адреса: вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6, м. Київ, Україна, 04080. Посада особи в емітенті станом на кінець звітного періоду: член правління, фінансовий директор. Попередні посади в емітенті: директор з корпоративної стратегії, начальник департаменту з корпоративної стратегії, начальник відділу стратегічного управління.
Джо Олав Лундер Голова Наглядової ради
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища освіта; магістр з бізнес адміністрування
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи головний виконавчий директор; компанія «ВимпелКом Лтд.», Нідерланди.
Примітки Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебувала на посаді голови ради – з 19.09.2011 р. по 04.02.2013 р. Винагорода в грошовій або в натуральній формі посадовій особі не виплачувалася. Змін у персональному складі протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. Посада, яку обіймає особа за основним місцем роботи: головний виконавчий директор компанії «ВимпелКом Лтд.», адреса: Клод Дебюссілаан, 88, Амстердам 1082МD, Нідерланди. Посада особи в емітенті станом на кінець звітного періоду: голова ради. Попередні посади в емітенті: член ради.
Вадим Вікторович Клименко Член Наглядової ради
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища освіта, економіст-міжнародник
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Голова представництва в Україні компанії «Алтімо Менеджмент Сервісес Лімітед»
Примітки Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебувала на посаді члена ради з 14.03.2011 р. і до 15.02.2013 р. Винагорода в грошовій або в натуральній формі посадовій особі не виплачувалася. Змін у персональному складі протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. Посада, яку обіймає особа за основним місцем роботи: Голова представництва в Україні компанії «Алтімо Менеджмент Сервісес Лімітед», адреса: вул. Жилянська, 39, офіс 319, м. Київ. Посада особи в емітенті станом на кінець звітного періоду: член ради. Попередніх посад в емітенті, окрім тієї, яку особа займала станом на кінець звітного періоду, посадова особа не займала.
Самойлович Леся Євгеніївна Заступник фінансового директора- головний бухгалтер
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища освіта; економіст
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, ЗАТ «ЛКІ»
Примітки Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені трудовим договором/контрактом, зокрема, до посадових обов’язків особи належить оновлення та ефективне впровадження політик, практик, процедур та систем фінансового обліку, консолідації та фінансового планування, організація та контроль бухгалтерського обліку, включаючи оплату рахунків, матеріально-виробничі запаси, основні кошти та зарплатні відомості, забезпечення ефективного керування грошовими потоками й оптимізації структури балансу, забезпечення управління ланцюгом постачань, включаючи виконання плану та оптимізацію закупівель, оптимізацію транспортної, складської та митної логістики. Посадова особа перебуває на посаді головного бухгалтера з 01.04.1998 р., на посаді заступника фінансового директора – головного бухгалтера – з 03.12.2003 і до теперішнього часу. Розмір винагороди, виплаченої посадовій особі, визначається та відповідає умовам трудового договору/контракту. Персональних змін на посаді заступника фінансового директора – головного бухгалтера протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа обіймає посаду голови ревізійної комісії ПрАТ «Українські радіосистеми», адреса: вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6, м. Київ, Україна, 04080. Посада особи в емітенті станом на кінець звітного періоду: заступника фінансового директора – головного бухгалтера. Попередні посади в емітенті: головний бухгалтер.
Тур Асбйорн Халворсен Член Наглядової ради
Рік народження 1953 р. н. (69 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища освіта, інженер
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Старший віце-президент, компанія «Теленор АСА», Норвегія
Примітки Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебувала на посаді члена ради з 14.03.2011 р. і до 15.02.2013 р. Винагорода в грошовій або в натуральній формі посадовій особі не виплачувалася. Змін у персональному складі протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. Посада, яку обіймає особа за основним місцем роботи: Старший віце-президент компанії «Теленор АСА», адреса: Снаройвейен 30, Форнебу, Норвегія, N-1331. Посада особи в емітенті станом на кінець звітного періоду: член ради. Попередніх посад в емітенті, окрім тієї, яку особа займала станом на кінець звітного періоду, посадова особа не займала.
Кай Гуннар Гулбрандсен Член Правління
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища освіта; цивільний інженер-енергетик, магістр з економіки, магістр з управління.
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи старший віце-президент, компанія Telenor Norge AS, Норвегія.
Примітки Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені статутом емітента та трудовим договором/контрактом, зокрема, до посадових обов’язків особи належить: розробка цілей та завдань діяльності Технічної дирекції, планування, будівництво та управління мережею компанії, забезпечення ефективності діяльності Технічної дирекції, функціональне управління діяльністю технічних департаментів філій Компанії, управління персоналом Технічної дирекції. Посадова особа перебуває на посаді члена правління з 14.09.2012 р. і до теперішнього часу; з 01.09.2012 р. і до теперішнього часу - на посаді технічного директора. Персональних змін на посаді члена правління, що є технічним директором, протягом звітного періоду не було. Розмір винагороди, виплаченої посадовій особі, визначається та відповідає умовам трудового договору/контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. З 2001 р. І до теперішнього часу п. Гулбрандсен є головою наглядової ради енергетичної компанії Nordengen AS, Норвегія. Посада особи в емітенті станом на кінець звітного періоду: член правління, технічний директор. Попередніх посад в емітенті, окрім теперішньої, посадова особа не займала.
Ян Едвард Тігесен Член Наглядової ради
Рік народження 1951 р. н. (71 рік)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища освіта, магістр наук
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи головний операційний директор та заступник головного виконавчого директора, компанія "ВимпелКом Лтд.", Нідерланди.
Примітки Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена ради з 18.02.2012 р. Винагорода в грошовій або в натуральній формі посадовій особі не виплачується. Зміни у персональному складі ради протягом звітного періоду зумовлені звільненням з посади одного з членів ради, а саме: п. Халеда Бішари. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. Посада, яку обіймає особа за основним місцем роботи: головний операційний директор та заступник головного виконавчого директора, "ВимпелКом Лтд.", адреса: Клод Дебюссілаан, 88, Амстердам 1082МD, Нідерланди. Посада особи в емітенті станом на кінець звітного періоду: член ради. Попередніх посад в емітенті, окрім тієї, яку особа займала станом на кінець звітного періоду, посадова особа не займала.
Колін Годфрі Делахей Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища освіта, доктор економічних наук.
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи директор з питань бухгалтерського обліку, звітності та контролю, компанія "ВимпелКом Лтд.", Нідерланди
Примітки Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебувала на посаді голови ревізійної комісії з 10.04.2012 р. до 15.02.2013 р. Винагорода в грошовій або в натуральній формі посадовій особі не виплачувалася. Зміни у персональному складі ревізійної комісії в звітному періоді пов'язані з повним переобранням складу ревізійної комісії 02.03.2012 р., у зв'язку з чим новосформована ревізійна комісія обрала нового голову. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. Посада, яку обіймає особа за основним місцем роботи: директор з питань бухгалтерського обліку, звітності та контролю, компанія "ВимпелКом Лтд.", адреса: Клод Дебюссілаан, 88, Амстердам 1082МD, Нідерланди. Посада особи в емітенті станом на кінець звітного періоду: голова ревізійної комісії. Попередня посада в емітенті: член ревізійної комісії.
Андрій Петрович Осадчук Член Правління
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища освіта; юрист-міжнародник
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Директор ТОВ «Кернел-Капітал»
Примітки Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені статутом емітента та трудовим договором/контрактом, зокрема, до посадових обов’язків особи належить супровід всіх корпоративних та бізнес-процесів емітента шляхом організації професійного юридичного забезпечення згідно з планами розвитку та положеннями чинного законодавства України, забезпечення та координація роботи органів управління емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена правління з 20.01.2011 р. і до теперішнього часу. Розмір винагороди, виплаченої посадовій особі, визначається та відповідає умовам трудового договору/контракту. Персональних змін на посаді члена правління, що є директором з регуляторно-правового забезпечення, протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа обіймає посаду директора з регуляторно-правового забезпечення та голови наглядової ради ПрАТ «Українські радіосистеми», адреса: вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6, м. Київ, Україна, 04080; посаду директора з регуляторно-правового забезпечення ТОВ "Голден Телеком", адреса: вул. Хрещатик, 19-а, м. Київ, Україна, 01001. Посада особи в емітенті станом на кінець звітного періоду: член правління, директор з регуляторно-правового забезпечення. Попередні посади в емітенті: начальник департаменту регуляторно-правового забезпечення.
Ігор Володимирович Литовченко Президент
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища освіта; історик, викладач історії та соціально-політичних дисциплін, економіст
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Голова Ради директорів – Президент ВАТ «Київстар»
Примітки Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені статутом емітента та трудовим договором/контрактом, зокрема, до посадових обов’язків особи належить організація та здійснення, відповідно до визнаних принципів управління та ведення бізнесу, керівництва і контролю за поточною діяльністю емітента, а також за довгостроковим стратегічним розвитком емітента та його становищем на ринку, забезпечення виконання завдань, які рада час від часу ставить перед емітентом у стратегічних планах, бюджетах та довгострокових бізнес-планах. Посадова особа перебуває на посаді з 03.09.1997 р. і до теперішнього часу. Розмір винагороди, виплаченої посадовій особі, визначається та відповідає умовам трудового договору/контракту. Персональних змін на посаді президента (голови правління) протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає будь-яких посад на будь-яких інших підприємствах. Посада особи в емітенті станом на кінець звітного періоду: президент (голова правління). Попередніх посад в емітенті, окрім теперішньої, посадова особа не займала.
Корнеліс Хендрік Ван Дален Член Наглядової ради
Рік народження 1952 р. н. (70 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища освіта, економіст
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи фінансовий директор, компанія «ВимпелКом Лтд.», Нідерланди
Примітки Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебувала на посаді члена ради з 14.03.2011 р. і до 15.02.2013 р. Винагорода в грошовій або в натуральній формі посадовій особі не виплачувалася. Змін у персональному складі протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. Посада, яку обіймає особа за основним місцем роботи: фінансовий директор компанії «ВимпелКом Лтд.», адреса: Клод Дебюссілаан, 88, Амстердам 1082МD, Нідерланди. Посада особи в емітенті станом на кінець звітного періоду: член ради. Попередніх посад в емітенті, окрім тієї, яку особа займала станом на кінець звітного періоду, посадова особа не займала.

Ліцензії

Дата  
АВ №593093 05.10.2011 Надання послуг рухомого (мобільного) телефоного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на всій території України
Орган ліцензування Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Дата видачі 05.10.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення терміну її дії. Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» строк дії ліцензії встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, але не може бути меншим ніж п'ять років.
АВ №593094 05.10.2011 Надання послуг рухомого (мобільного) телефоного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на всій території України
Орган ліцензування Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Дата видачі 05.10.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення терміну її дії. Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» строк дії ліцензії встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, але не може бути меншим ніж п'ять років.
АГ №506983 26.04.2011 Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку:міжнародного на території України
Орган ліцензування Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Дата видачі 26.04.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення терміну її дії. Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» строк дії ліцензії встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, але не може бути меншим ніж п'ять років.
АГ №506984 26.04.2011 Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку:міжміського на території України
Орган ліцензування Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Дата видачі 26.04.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення терміну її дії. Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» строк дії ліцензії встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, але не може бути меншим ніж п'ять років.
АГ №506986 26.04.2011 Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі понад 10 000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на всій території України
Орган ліцензування Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Дата видачі 26.04.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення терміну її дії. Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» строк дії ліцензії встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, але не може бути меншим ніж п'ять років.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Приватна компанія з обмеженою відповідальністю ВимпелКом Холдінгз Б.В. [VimpelCom Holdings B.V.] / д/н 13 094 562 шт 73.80%
Адреса Нідерланди, Амстердам 1082МD, Клод Дебюссілаан, 88
ФІЗИЧНА ОСОБА 0 шт 0.00%
Паспорт д/н, д/н, д/н