Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (20)
Дозвільні документи
Ліцензії (2 004)
Будівництво (2 268) Перевірки (100)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"

#21673832

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"
ЄДРПОУ 21673832
Адреса Червонозоряний проспект, Б. 51, м. Київ, Солом'янський р-н, Київська область, 03110, Україна, (044) 209 00 70
(КОАТУУ 8038900000)
Номер свідоцтва про реєстрацію серія А01 № 378652
Дата державної реєстрації 03.09.1997
Середня кількість працівників 3 917
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"
МФО: 351005
Номер рахунку: 26005325079000
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"
МФО: 351005
Номер рахунку: 26005325079000
Контакти
+38 (044) 209-00-70
info@kyivstar.net

Посадові особи

Ім'я Посада
Єлєна Борісовна Кузнєцова Член Ревізійної комісії
Рік народження 1973 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 13.02.2013 - 31.12.2017
Освіта Вища юридична освіта та вища філологічна освіта
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Податковий менеджер, VimpelCom Holdings B.V., Нідерланди
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. Особа перебувала на посаді члена ревізійної комісії емітента попереднього складу з 02.03.2012 по 13.02.2013; 13.02.2013 особу повторно призначено членом ревізійної комісії нового складу з терміном повноважень до 31.12.2017. Звільнення і наступне повторне призначення особи на посаду члена ревізійної комісії емітента пов'язане зі специфікою формування цього органу. Згідно з положеннями ч. 1 ст. 73 та ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування, причому при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Таким чином часткова зміна складу ревізійної комісії неможлива. Виходячи з цього, рішенням загальних зборів акціонерів емітента від 13.02.2013 повноваження членів ревізійної комісії попереднього складу було припинено, після чого в порядку кумулятивного голосування було сформовано новий склад ревізійної комісії, до якого повторно увійшла п Кузнєцова. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посада, яку обіймала осба за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: податковий менеджер, VimpelCom Holdings B.V., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, The Netherlands. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2011 р. і до теперішнього часу п. Кузнєцова працювала податковим контролером групи та податковим менеджером в VimpelCom Holdings B.V.; 2003-2011 - менеджер з питань оподаткування, SES World Skies, Нідерланди. Фізична особа не надала згоду на розголошення паспортних даних.
Алєксєй Анатолійович Савєльєв Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1983 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 15.03.2013 - 31.12.2017
Освіта Вища освіта в галузі бухгалтерського обліку та аудиту
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Директор із зовнішньої звітності, VimpelCom Holdings B.V., Нідерланди
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. П. Савєльєв був призначений до складу ревізійної комісії згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 13.02.2013 р. 15.03.2013 р. згідно з рішенням ревізійної комісії він був обраний головою ревізійної комісії. Зміни у персональному складі ревізійної комісії зумовлені звільненням з посади одного із членів ревізійної комісії попереднього складу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: директор із зовнішньої звітності, VimpelCom Holdings B.V., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082МD Amsterdam, The Netherlands. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2011 р. І до теперішнього часу п. Савєльєв працював на посадах старшого менеджера із зовнішньої звітності та директора із зовнішньої звітності, VimpelCom Holdings B.V., Нідерланди; 2005-2011 - працював на посадах старшого менеджера та керівника служби методології корпоративної звітності та обліку, керівника департаменту консолідованої звітності US GAAP, ВАТ "Вимпел-Комунікації", Російська Федерація. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: голова ревізійної комісії. Попередня посада у емітента: член ревізійної комісії. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Самойлович Леся Євгеніївна Заступник фінансового директора- головний бухгалтер
Рік народження 1965 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.04.1998 - безстроково
Освіта Вища економічна освіта
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, ЗАТ «ЛКІ»
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи визначені трудовим договором (контрактом), зокрема, до посадових обов’язків особи належить оновлення та ефективне впровадження політик, практик, процедур та систем фінансового обліку, консолідації та фінансового планування, організація та контроль бухгалтерського обліку, включаючи оплату рахунків, матеріально-виробничі запаси, основні кошти та зарплатні відомості, забезпечення ефективного керування грошовими потоками й оптимізації структури балансу, забезпечення управління ланцюгом постачань, включаючи виконання плану та оптимізацію закупівель, оптимізацію транспортної, складської та митної логістики. Посадова особа перебуває на посаді головного бухгалтера емітента з 01.04.1998 р., на посаді заступника фінансового директора – головного бухгалтера – з 03.12.2003 і до теперішнього часу. Персональних змін на посаді заступника фінансового директора – головного бухгалтера протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа обіймає посаду фінансового директора ТОВ "Голден Телеком", адреса: вул. Хрещатик, 19-а, м. Київ, Україна. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: заступник фінансового директора – головний бухгалтер. Попередні посади у емітента: головний бухгалтер. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Ян Едвард Тігесен Голова Наглядової ради
Рік народження 1951 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 04.02.2013 - безстроково
Освіта Вища технічна освіта
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи головний операційний директор та заступник головного виконавчого директора,VimpelCom Ltd., Нідерланди.
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена наглядової ради емітента з 18.02.2012 р. Згідно з рішенням наглядової ради від 04.02.2013 р. п. Тігесена призначено головою наглядової ради. Зміна голови наглядової ради протягом звітного періоду пов'язана з перерозподілом функцій всередені наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: з 01.01.2012 р. п. Тігесен є головним операційнийм директором та заступником головного виконавчого директора, VimpelCom Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082МD Amsterdam, The Netherlands. Є членом виконавчої ради групи VimpelCom Ltd., а також входить до складу рад директорів низки компаній, що є афілійованими компаніями групи VimpelCom Ltd., а саме: голова ради директорів ВАТ "Вимпел-Комунікації", адреса: вул. Восьмого Березня, будинок 10, будівля 14, м. Москва, Російська Федерація, 127083; член ради директорів Limnotex Developments Limited, адреса: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus; член ради директорів Orascom Telecom Algerie S.p.A, адреса: Immeuble Djezzy Rue Mouloud Feraoun, lot No08A, Dar El Beida, Algeria. З 2008 по 2011 роки перебував на посаді члена ради директорів VimpelCom Ltd., Нідерланди, а також входив до складу рад директорів низки операційних компаній, що входять до складу групи Telenor. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: голова наглядової ради. Попередня посада у емітента: член наглядової ради. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Борис Олександрович Долгушин Член Наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.08.2013 - безстроково
Освіта Вища економічна освіта
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Директор з бізнес контролю, VimpelCom Holdings B.V., Нідерланди
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена наглядової ради емітента з 05.08.2013 р. Зміни у персональному складі наглядової ради протягом звітного періоду пов'язані з відкликанням повноважень колишнього члена наглядової ради за ініціативою акціонерів, за поданням яких він призначався на посаду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: директор з бізнес контролю, VimpelCom Holdings B.V., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, The Netherlands. П. Долгушин також є членом ради директорів ВАТ "Вимпел-Комунікації", адреса: вул. Восьмого Березна, будинок 10, будівля 14, м. Москва, Російська Федерація, 127083. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з червня 2012 р. п. Долгушин обіймав посади старшого менеджера з бізнес контролю, злиттів та поглинань та директора з бізнес контролю, VimpelCom Holdings B.V., Нідерланди; 2010-2012 - керівник фінансового департаменту, GTEL-Mobile JSC, В'єтнам; 2008-2010 - провідний менеджер з фінансової інтеграції, ВАТ "Вимпел-Комунікації", Російська Федерація. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: член наглядової ради. Попередніх посад у емітента, окрім тієї, яку особа займала станом на кінець звітного періоду, посадова особа не займала. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Кай Гуннар Гулбрандсен Член Правління
Рік народження 1960 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 14.09.2012 - безстроково
Освіта Вища технічна освіта та вища освіта в галузі економіки та управління
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Старший віце-президент, компанія Telenor Norge AS, Норвегія.
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи визначені статутом емітента та трудовим договором (контрактом), зокрема, до посадових обов’язків особи належить: розробка цілей та завдань діяльності технічної дирекції, планування, будівництво та управління мережею компанії, забезпечення ефективності діяльності технічної дирекції, функціональне управління діяльністю технічних департаментів філій емітента управління персоналом технічної дирекції. Посадова особа перебуває на посаді члена правління з 14.09.2012 р. і до теперішнього часу; з 01.09.2012 р. і до теперішнього часу - на посаді технічного директора емітента. З 2006 по 2012 роки п. Гулбрандсен працював старшим віце-президентом та керівником різних функцій в сфері ІТ та технологій в компанії Telenor Norge AS, Норвегія. З 2001 р. і до теперішнього часу п. Гулбрандсен є головою наглядової ради енергетичної компанії Nordengen AS, адреса: Teiealleen 3, 2030 Nannestad, Norway. Персональних змін на посаді члена правління, що є технічним директором, протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. Посада особи в емітенті станом на кінець звітного періоду: член правління, технічний директор. Попередніх посад в емітенті, окрім теперішньої, посадова особа не займала. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Андрій Петрович Осадчук Член Правління
Рік народження 1971 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 20.01.2011 - безстроково
Освіта Вища юридична освіта
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Директор, ТОВ «Кернел-Капітал», Україна
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи визначені статутом емітента та трудовим договором (контрактом), зокрема, до посадових обов’язків особи належить супровід всіх корпоративних та бізнес-процесів емітента шляхом організації професійного юридичного забезпечення згідно з планами розвитку та положеннями чинного законодавства України. Посадова особа перебуває на посаді члена правління з 20.01.2011 р. і до теперішнього часу. Персональних змін на посаді члена правління, що є директором з регуляторно-правового забезпечення, протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа обіймає посаду директора з регуляторно-правового забезпечення ТОВ "Голден Телеком", адреса: вул. Хрещатик, 19-а, м. Київ, Україна, 01001. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: член правління, директор з регуляторно-правового забезпечення. Попередні посади у емітента: начальник департаменту регуляторно-правового забезпечення. Особа працює у емітента з червня 2005 р. і до теперішнього часу. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Філіп Томе Член Наглядової ради
Рік народження 1967 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.02.2013 - безстроково
Освіта Вища технічна освіта
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Головний технічний директор групи, VimpelCom Ltd., Нідерланди
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена наглядової ради емітента з 15.02.2013 р. Зміни у персональному складі наглядової ради протягом звітного періоду пов'язані з відкликанням повноважень колишніх членів наглядової ради за ініціативою акціонерів, за поданням яких вони призначалися на посади. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного піроду: з травня 2011 р. п. Томе обіймав посаду головного технічного диретора групи, VimpelCom Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082МD Amsterdam, The Netherlands. П. Томе входив до складу виконавчої ради групи VimpelCom Ltd. Та виконавчих і наглядових органів компаній, що є афілійованими компаніями групи VimpelCom Ltd., а саме: член ради директорів ВАТ "Вимпел-Комунікації", адреса: вул. Восьмого Березня, будинок 10, будівля 14, м. Москва, Російська Федерація, 127083; директор Banglalink Digital Communications Ltd., адреса: FM Center (Tiger House) Level-1-House, Plot 4: SW(H)04 Gulshan Model Town Dhaka-12-12-Bangladesh; директор Globalive Wirelass Management Corp. Globalive та Investment Holdings Corp., адреса обох компаній: 207 Queens Quay West, Suite 710, Toronto On M5J 1A7 - Canada; директор Mobile Interim Company 1 SAL, адреса: Palm Centre, Damascus international Road, Furn El Chebback, Metn Area, Beirut, Lebanon. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2010-2011 - головний директор з технологій, Orascom Telecom Holding, Єгипет; 2006-2009 - директор з експлуатації мереж та згодом головний директор з технологій, Wind Telecom S. P. A., Італія. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: член ради. Попередніх посад у емітента, окрім тієї, яку особа займала станом на кінець звітного періоду, посадова особа не займала. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Міхаіл Юрійович Гєрчук Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 15.02.2013 - безстроково
Освіта Вища економічна освіта та вища освіта в галузі управління
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Головний директор групи з комерції та стратегії, VimpelCom Ltd., Нідерланди
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена наглядової ради з 15.02.2013 р. Зміни у персональному складі наглядової ради пов'язані з відкликанням повноважень колишніх членів наглядової ради за ініціативою акціонерів, за поданням яких вони призначалися на посади. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: з липня 2012 р. п. Герчук є головним диреткором групи з комерції та стратегії, VimpelCom Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, The Netherlands. П. Гєрчук також входить до складу виконавчої ради групи VimpelCom Ltd. і є членом виконавчих та наглядових органів низки компаній, що є афілійованими компаніями групи VimpelCom Ltd., а саме: член ради директорів ВАТ "Вимпел-Комунікації", адреса: вул. Восьмого Березня, будинок 10, будівля 14, Москва, Російська Федерація, 127083; голова наглядової ради ТОВ "Кар-Тел", адреса: Кадиргалі Жалайирі, 2, р-н Алмати, м. Астана, Республіка Казахстан; дирктор VimpelCom International Services B.V., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, Netherlands; член ради директорів Orascom Telecom Algerie S.p.A., адреса: Immeuble Djezzy Rue Mouloud Feraoun, lot #08A, Dar El Beida, Algeria; член ради директорів Banglalink Digital Communications Ltd., адреса: FM Center (Tiger House) Level-1-House, Plot 4: SW(H)04 Gulshan Model Town Dhaka-12-12-Bangladesh; член ради директорів Pakistan Mobile Communications Limited, адреса: 1-A, IBC Building, F-8 Markaz, Islamabad, Pakistan; член наглядової ради Euroset Holdings N.V., адреса: Strawinskylaan 3091, St. No1.II.1 Amsterdam, 1077ZX, Netherlands. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: жовтень 2011- червень 2012 - головний комерційний директор групи, VimpelCom Ltd., Нідерланди; 2008-2011 - віце-президент та головний комерційний директор, ВАТ "Мобільні Телесистеми", Російська Фідерація. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: член наглядової ради. Попередніх посад у емітента, окрім тієї, яку особа займала станом на кінець звітного періоду, посадова особа не займала. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Ігор Володимирович Литовченко Президент
Рік народження 1966 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.09.1997 - безстроково
Освіта Вища гуманітарна освіта та вища економічна освіта
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Голова ради директорів – президент ВАТ «Київстар»
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи визначені статутом емітента та трудовим договором (контрактом), зокрема, до посадових обов’язків особи належить організація та здійснення, відповідно до визнаних принципів управління та ведення бізнесу, керівництва і контролю за поточною діяльністю емітента, а також за довгостроковим стратегічним розвитком емітента та його становищем на ринку, забезпечення виконання завдань, які наглядова рада час від часу ставить перед емітентом у стратегічних планах, бюджетах та довгострокових бізнес-планах. Посадова особа перебуває на посаді з 03.09.1997 р. і до теперішнього часу. Персональних змін на посаді президента (голови правління) протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посади в інших підприємствах. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: президент (голова правління). Попередніх посад у емітента, окрім теперішньої, посадова особа не займала. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Колін Годфрі Делахей Член Наглядової ради
Рік народження 1967 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.02.2013 - безстроково
Освіта Вища економічна освіта (докторський ступінь)
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Директор з питань бухгалтерського обліку, звітності та контролю, VimpelCom Ltd., Нідерланди.
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена наглядової ради емітента з 15.02.2013 р. Зміни у персональному складі наглядової ради протягом звітного періоду пов'язані з відкликанням повноважень колишніх членів наглядової ради за ініціативою акціонерів, за поданням яких вони призначалися. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емітента не має. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: з листопада 2010 р. п. Делахей є директором з питань бухгалтерського обліку, звітності та контролю, VimpelCom Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082МD Amsterdam, The Netherlands. П. Делахей входить до складу виконавчих та наглядових органів низки компаній, що що є афілійованими компаніями групи VimpelCom Ltd., а саме: член ради директорів ВАТ "Вимпел-Комунікації", адреса: вул. Восьмого Березня, будинок 10, будівля 14, м. Москва, Російська Федерація, 127083; член правління VimpelCom Holdings B.V., VimpelCom Amsterdam B.V., VimpelCom Telecom Holdings B.V., VimpelCom Micro Holdings B.V., VimpelCom Georgia Holdings B.V., GTH Canada B.V. та VimpelCom Amsterdam Finance B.V., адреса усіх компаній: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, The Netherlands; член правління Telecom Management Group Limited, Telecom Eurasia Limited, Telecom ESOP Ltd., Sawyer Limited, Financial Powers Plan Limited, Minimax Ventures Limited, Iraq Holding Limited, Database Management Services Limited та Telecom Iraq Corp. Limited, адреса усіх компаній: 4, V Dimech St Floriana FRN 1504, Malta; член правління Wind Acquisition Holdings Finance S.p.A., адреса: Via Cesare Giulio Viola, 48 - Rome, Italy. З 2006 по жовтень 2010 р. П. Делахей працював керуючим партнером практики бухгалтерського обліку компанії PricewaterhouseCoopers, Нідерланди. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: член наглядової ради. Попередні посади у емітента: голова ревізійної комісії (10.02.2012 - 13.02.2013), член ревізійної комісії (14.03.2011 - 09.02.2012). Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Ліцензії

Дата  
АВ №593093 05.10.2011 Надання послуг рухомого (мобільного) телефоного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на всій території України
Орган ліцензування Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Дата видачі 05.10.2011
Дата закінчення 05.10.2026
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення терміну її дії. Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, але не може бути меншим ніж п'ять років.
АВ №593094 05.10.2011 Надання послуг рухомого (мобільного) телефоного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на всій території України
Орган ліцензування Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Дата видачі 05.10.2011
Дата закінчення 05.10.2026
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення терміну її дії. Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, але не може бути меншим ніж п'ять років.
АГ №506983 26.04.2011 Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку:міжнародного на території України
Орган ліцензування Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Дата видачі 26.04.2011
Дата закінчення 18.08.2019
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення терміну її дії. Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, але не може бути меншим ніж п'ять років.
АГ №506984 26.04.2011 Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку:міжміського на території України
Орган ліцензування Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Дата видачі 26.04.2011
Дата закінчення 18.08.2019
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення терміну її дії. Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, але не може бути меншим ніж п'ять років.
АГ №506986 26.04.2011 Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі понад 10 000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на всій території України
Орган ліцензування Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Дата видачі 26.04.2011
Дата закінчення 29.08.2015
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення терміну її дії. Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, але не може бути меншим ніж п'ять років.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРАВТО" ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСТАР ДЖ.ЕС.ЕМ." #31744962
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУД. 2
Опис Підприємство створене 20.12.2001 року з метою надання транспотних, кур'єрських послуг, послуг з транспортування комерційних вантажів, пасажирів та надання в оренду транспорту для перевезення комерціинх вантажів, пасажирів, здійснення іншої господарськой діяьності передбаченої його статутом. 100 відсотків статуного фонду сформовано за рахунок вкладу засновника в грошовій (56 563 900, 40 грн.) та майновій формі (8 614 997,47 грн.). Засновник, яким є емітент, є вищим органом управління Дочірнього підприємства "Старавто" закритого акціонерного товариства "Київстар Дж.Ес.Ем.". Повноваження засновника визначені в статуті Дочірнього підприємства "Старавто" закритого акціонерного товариства "Київстар Дж.Ес.Ем.".

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
VimpelCom Holdings B.V. / 13 094 562 шт 73.80%
Адреса The Netherlands, 1082МD Amsterdam, Claude Debussylaan 88