Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (20)
Дозвільні документи
Ліцензії (2 004)
Будівництво (2 268) Перевірки (100)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"

#21673832

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"
ЄДРПОУ 21673832
Адреса Червонозоряний проспект, Б. 51, Київ, Солом"Янський, Київська область, 03110, (044) 209 00 70, (044) 232 21 84
(КОАТУУ 8038900000)
Номер свідоцтва про реєстрацію серія А01 № 378652
Дата державної реєстрації 03.09.1997
Середня кількість працівників 3 192
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
МФО: 300346
Номер рахунку: 26008010065101
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
МФО: 300346
Номер рахунку: 26008010065101
Контакти
+38 (044) 232-21-84
info@kyivstar.net

Посадові особи

Ім'я Посада
Малік Йогеш Саджів Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.05.2014 - безстроково
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища освіта в сфері інженерії та управління
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Головний операційний та виконавчий директор, Uninor, Індія
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена наглядової ради з 27.05.2014 року. Зміни у персональному складі наглядової ради пов"язані з припиненням повноважень попереднього члена наглядової ради п. Філіпа Томе за ініціативою акціонерів, за поданням яких він призначався на цю посаду. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: з березня 2014 року п. Малік є Головним директором групи з технологій, VimpelCom Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, Amsterdam 1082MD, Нідерланди. На даний час п. Малік також є членом виконавчих та наглядових органів низки компаній, що є афілійованими компаніями групи VimpelCom Ltd., а саме: член ради директорів в компаніях Limnotex Developments Limited, адреса: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor 1065, Nicosia, Кіпр; член Наглядової ради ТОВ "Кар-Тел", адреса: вул. Кадилгарі Жалаірі, 2, р-н Алмати, м. Астана, Республіка Казахстан; член Правління Banglalink Digital Communications Ltd, адреса: 4 SW, Tiger Den, Bir Uttam Mir Shawkat Sharak, Gulshan 1, Dhaka, Бангладеш; Голова Наглядової ради Pakistan Mobile Communications Limited, адреса: 1-A, IBC Building, F-8 Markaz, Islamabad, Пакистан; член ради директорів ОАО «Вымпел-Коммуникации», адреса: 8 Marta street, build. 10, constr.14, Moscow, Росія; Голова Правління VimpelCom Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, Amsterdam 1082MD, Нідерланди; член ради директорів Optimum Telecom Algerie Spa, адреса: Route de Wilaya, Lot n° 37/4, Dar El Beida, Alger, Алжир. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: з березня 2014 року п. Малік обіймає посаду головного директора групи з технологій, VimpelCom Ltd, адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нідерланди; листопад 2010 року – листопад 2013 року працював на посаді головного операційного директора, а згодом головного виконавчого директора, Uninor, Індія; червень 2009 року – листопад 2011 року - обіймав керівні посади, включаючи посади старшого віце-президента та керівника напрямку з координації глобальної операційної діяльності, Telenor, Норвегія. Попередні посади у емітента: з червня 2006 р. до липня 2008 р. працював на посаді технічного директора у емітента. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Войташек Мацей Богдан Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1981 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 08.12.2015 - 31.12.2017
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища економічна освіта та вища освіта у галузі бухгалтерського обліку
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Старший менеджер зі звітності за міжнародними фінансовими стандартами, VimpelCom Ltd, Нідерланди
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. П. Войташек був призначенй до складу ревізійної комісії згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 06.11.2015 року на строк до 31.12.2017 року. 08.12.2015 року згідно з рішенням ревізійної комісії він був обраний Головою Ревізійної комісії на строк до 31.12.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 10 років. Посада, яку особа обіймала за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: директор із зовнішньої звітності, VimpelCom Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, Нідерланди. Посадова особа не працює та не займає посад в інших підприємствах. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 01.10.2015 р. і до теперішнього часу п. Войташек працює на посаді директора із зовнішньої звітності, VimpelCom Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, Нідерланди; з 01.11.2012 року по 30.09.2015 року обіймав посаду Старшого менеджера зі звітності за міжнародними фінансовими стандартами, VimpelCom Ltd, Нідерланди; з 01.04.2010 року по 31.10.2012 року обіймав посаду менеджера з обліку та оцінки консультаційних послуг, PWC Amsterdam, Нідерланди. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: Голова Ревізійної комісії. Попередня посада у емітента: член Ревізійної комісії з 06.11.2015 року по 08.12.2015 року. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Чернишов Петро Анатолійович Президент (Голова Правління)
Рік народження 1968 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.08.2015 - безстроково
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища освіта у галузі математики та управління
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Генеральний директор ПАТ "Карлсберг Україна"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента та трудовим договором (контрактом), зокрема, до посадових обов’язків особи належить організація та здійснення, відповідно до визначених принципів управління та ведення бізнесу, керівництва і контролю за поточною діяльністю емітента, а також за довгостроковим стратегічним розвитком емітента та його становищем на ринку, забезпечення виконання завдань, які наглядова рада час від часу ставить перед емітентом у стратегічних планах, бюджетах та довгострокових бізнес-планах. Посадова особа перебуває на посаді з 22.08.2015 року і до теперішнього часу. Рішення про призначення п. Петра Анатолійовича Чернишова на посаду Президента (Голови Правління) ПрАТ «Київстар» прийнято Наглядовою Радою ПрАТ «Київстар» 21.08.2015 року. Згідно з зазначеним вище рішенням Наглядової Ради повноваження п. Чернишова в якості Президента (Голови Правління) ПрАТ «Київстар» є дійсними з 22.08.2015 року згідно з новим Трудовим Контрактом, що відображує нові умови виконання ним повноважень Президента (Голови Правління) ПрАТ «Київстар». Зміни у персональному складі Правління ПрАТ «Київстар» не відбулися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 26 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 25.06.2014 р. по 21.08.2015 року п. Чернишов перебував на посаді Президента (Голови Правління) ПрАТ «Київстар», з 01.05.2006 р. по 14.02.2014 р. п. Чернишов обіймав посаду генерального директора ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», а з 01.10.2012 р. по 14.02.2014 р. – також посаду віце-президента Східної Європи Carlsberg Group. П.Чернишов не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посада особи станом на кінець звітного періоду: Президент (Голова правління). Попередні посади у емітента: з 25.06.2014 року по 21.08.2015 року працював на посаді Президента (Голови правління) у емітента. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Долгушин Борис Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.08.2013 - безстроково
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища економічна освіта
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Директор з бізнес контролю, VimpelCom Holdings B.V., Нідерланди
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена наглядової ради емітента з 05.08.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 13 років. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: з червня 2012 року п. Долгушин є директором з бізнес-контролю, VimpelCom Holding B.V., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, Нідерланди. Пан Долгушин є Директором в VIP Kazakhstan Holding AG та VIP Kyrgyzstan Holding AG, адреса обох компаній: 5, Grafenaustrasse, Switzerland. Також п.Долгушин є членом виконавчих та наглядових органів низки компаній, що є афілійованими компаніями групи VimpelCom Ltd., а саме: член Наглядової ради LLC “Kar-Tel”, адреса: building 2, Kadyrgali Zhalayiri street, Almaty district, Astana city, Казахстан; член ради директорів Limnotex Developments Limited, адреса: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor 1065, Nicosia, Кіпр; член Наглядової ради TNS-Plus Limited Liability Partnership, адреса: 87 B, Dostyk Avenue, Almaty, Казахстан. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з чернвя 2012 року п.Долгушин обіймав посадиу старшого менеджера з бізнес-конролю, злиттів та поглинань та Директора з бізнес контролю, VimpelCom Holdings B.V., Нідерланди; серпень 2010 року – травень 2012 року - керівник фінансового департаменту, GTEL-Mobile JSC, В"єтнам; листопад 2008 року – серпень 2010 року - провідний менеджер з фінансової інтеграції, ВАТ "Вимпел-Комунікації", Російська Федерація. Посада емітента станом на кінець звітного періоду: член наглядової ради. Попередніх посад у емітента, окрім тієї, яку особа займала станом на кінець звітного періоду, посадова особа не займала. Фізична особа не надала згоду на розголошення паспортних даних.
Кузнєцова Єлєна Борисівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1973 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 06.11.2015 - 31.12.2017
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища юридична та філологічна освіта
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Податковий менеджер, VimpelCom Holdings, B.V., Нідерланди
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. Особа перебувала на посаді члена ревізійної комісії емітента попереднього складу з 02.03.2012 року по 13.02.2013 року та з 13.02.2013 року по 06.11.2015 року. 06.11.2015 року особу у третій раз призначено членом ревізійної комісії нового складу з терміном повноважень до 31.12.2017 р. Звільнення і наступне повторне призначення особи на посаду члена ревізійної комісії пов"язане зі специфікою формування цього органу. Згідно з положеннями ч.1. ст. 73 та ч. 4. ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування, причому при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Таким чином, часткова зміна складу ревізійної комісії неможлива. У зв"язку з цим, рішенням загальних зборів акціонерів емітента від 06.11.2015 року повноваження членів ревізійної комісії попереднього складу було припинено, після чого в порядку кумулятивного голосування було сформовано новий склад ревізійної комісії, до якого повторно увійшла п. Кузнєцова. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 21 рік. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: регіональний податковий менеджер, VimpelCom Holdings B.V., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нідерланди. П. Кузнєцова не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з квітня 2011 р. і до теперішнього часу п. Кузнєцова працювала податковим контролером групи, податковим менеджером та регіональним податковим менеджером в VimpelCom Holdings B.V., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нідерланди; жовтень 2003 року – квітень 2011 року - менеджер з питань оподаткування, SES World Skies, Нідерланди. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Делахей Колін Годфрі Член Наглядової ради
Рік народження 1967 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 15.02.2013 - безстроково
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища економічна освіта (докторський ступінь)
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Директор з питань бухгалтерського обліку, звітності та контролю, VimpelCom Ltd., Нідерланди
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена наглядової ради емітента з 15.02.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 23 роки. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: з листопада 2010 р. п. Делахей є директором з питань бухгалтерського обліку, звітності та контролю, VimpelCom Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD Amsterdam, The Netherlands. П. Делахей не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 2006 року по жовтень 2010 року п. Делахей працював керуючим партнером практики бухгалтерського обліку компанії PricewaterhouseCoopers, Нідерланди. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: член наглядової ради. Попередні посади у емітента: голова ревізійної комісії (10.02.2012-13.02.2013), член ревізійної комісії (14.03.2011-09.02.2012). Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Гєрчук Міхаіл Юрійович Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 15.02.2013 - безстроково
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища економічна освіта та вища освіта у галузі управління
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Головний директор групи з комерції та стратегії, VimpelCom Ltd., Нідерланди
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена Наглядової ради з 15.02.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 20 років. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: з липня 2015 р. п. Гєрчук є Головою бізнес-підрозділу «Євразія», VimpelCom Ltd., адреса: Claude Debussylaan 88, 1028MD Amsterdam, Нідерланди. П. Гєрчук також входить до складу виконавчої ради групи VimpelCom Ltd. і є членом виконавчих та наглядових органів низки компаній, що є афілійованими компаніями групи VimpelCom Ltd., а саме: член ради директорів ВАТ "Вимпел-Комунікації", адреса: вул. Восьмого Березня, будинок 10, будівля 14, Москва, Російська Федерація, 127083; голова наглядової ради ТОВ "Кар-Тел", адреса: Кадиргалі Жалайирі, 2, р-н Алмати, м. Астана, Республіка Казахстан; Голова Правління VimpelCom International Services B.V., адреса: Claude Debussylaan 88, 1028MD Amsterdam, The Netherlands; член ради директорів Banglalink Digital Communications Ltd., адреса: 4 SW, Tiger Den, Bir Uttam Mir Shawkat Sharak, Gulshan 1, Dhaka, Бангладеш; член ради директорів Pakistan Mobile Communications Limited, адреса: 1-A, IBC Building, F-8 Markaz, Islamabad, Pakistan; голова ради директорів VIP Kazakhstan Holding AG, адреса: 5, Grafenaustrasse Zug, Швейцарія; голова ради директорів VIP Kyrgyzstan Holding AG, адреса: 5, Grafenaustrasse Zug, Швейцарія; голова ради директорів Limnotex Developments Limited, адреса: Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor 1065, Nicosia, Кіпр. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: липень 2012 р. – жовтень 2015 р. - головний директор групи з комерції та стратегії, VimpelCom Ltd., Нідерланди; жовтень 2011 р. - червень 2012 р. - головний комерційний директор групи, VimpelCom Ltd., Нідерланди; грудень 2008 р. - вересень 2011 р. - віце-президент та головний комерційний директор, ВАТ "Мобільні Телесистеми", Російська Федерація. Посада у емітента станом на кінець звітного періоду: член наглядової ради. Попередніх посад у емітента, окрім тієї, яку особа займала на кінець звітного періоду, посадова особа не займала. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Девіс Ендрю Марк Голова Наглядової ради
Рік народження 1966 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.02.2015 - безстроково
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища освіта у галузі бухгалтерського обліку та вища освіта у сфері математики
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Головний фінансовий директор компанії Verizon Communications Inc., США
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом емітента. Посадова особа перебуває на посаді голови наглядової ради емітента з 26.02.2015 р. Загальний стаж роботи - 28 років. Зміни в персональному складі наглядової ради пов'язані з припиненням повноважень п. Рене Ханнса Шустера в якості члена та голови наглядової ради за ініціативою акціонерів емітента, за поданням яких він призначався до складу наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посада, яку обіймала особа за основним місцем роботи станом на кінець звітного періоду: з 1 листопада 2013 р. і по теперішній час п. Девіс обіймає посаду Головного фінансового директора групи, VimpelCom Holdings B.V., адреса: Claude Debussylaan 88, 1082MD, Amsterdam, Нідерланди; з жовтня 2010 р. по жовтень 2013 р. обіймав посаду головного фінансового директора компанії Verizon Communications Inc., США; з серпня 2007 р. по вересень 2010 р. обіймав посаду головного фінансового директора компанії Vodafone India Limited (Індія), що входить до складу Vodafone Group plc. Пан Девіс входить до складу рад директорів низки компаній, які належать до групи VimpelCom Ltd., зокрема WIND Telecomunicazioni S.p.A. (Італія), Wind Telecom S.p.A. (Італія), ВАТ «Вимпел-Комунікації» (РФ), VimpelCom Ltd. (Нідерланди). Посада у емітента станом на кінець звітного періоду: Голова Наглядової ради. Попередніх посад в емітенті, окрім теперішньої, посадова особа не займала. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Карам Ібрагім Мохамед Мохамед Хассанеін Член Правління
Рік народження 1973 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 03.04.2014 - безстроково
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища освіта в сфері економіки, політології та бізнес адміністрування в сфері фінансів
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Директор з бізнес-контролю, злиттів та поглинань, VimpelCom Holdings B.V., Нідерланди
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи визначені статутом емітента та трудовим договором (контрактом), зокрема до посадових обов’язків належить визначення фінансової стратегії емітента, встановлення цілей та задач у фінансовій діяльності, а також забезпечення ефективності фінансової діяльності та використання ресурсів емітента. Посадова особа перебуває на посаді члена правління з 03.04.2014 року. Зміни в персональному складі правління емітента пов’язані із його розширенням з трьох до п’яти членів та, відповідно, входження до складу правління двох нових членів, які обіймають посади фінансового та комерційного директорів. Загальний стаж роботи - 20 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: член Правління, фінансовий директор. Посадова особа не працює та не займає посад в інших підприємствах. Попередні посади у емітента: з лютого 2013 року до серпня 2013 року - член Наглядової ради емітента. Посади, які займала посадова особа протягом останніх п’яти років: з вересня 2009 року до січня 2011 року п. Карам працював фінансовим директором в Ораском Телеком Алжир "Djezzy", Алжир; з лютого 2011 року до вересня 2011 року - директор зі стратегічного планування, Ораском Телеком Холдінг, Єгипет; з вересня 2011 року до вересня 2013 року - директор з бізнес-контролю, злиттів та поглинань, ВимпелКом Холдінгз Б.В., Нідерланди; з вересня 2013 року і станом на кінець звітного періоду - фінансовий директор у емітента. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Ксеніч Олена Михайлівна Головний бухгалтер
Рік народження 1979 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.01.2015 - 18.01.2016
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища освіта у галузі фінансів та вища технічна освіта у галузі геодезії, картографії та землевпорядкування
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, ТОВ «Сингента»; м. Київ, Україна
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені трудовим договором (контрактом), зокрема, до посадових обов’язків особи належить оновлення та ефективне впровадження політик, практик, процедур та систем фінансового обліку, консолідації та фінансового планування організація та контроль бухгалтерського обліку, включаючи оплату рахунків, матеріально-виробничі запаси, основні кошти та зарплатні відомості, забезпечення ефективного керування грошовими потоками й оптимізації структури балансу, забезпечення управління ланцюгом постачань, включаючи виконання плану та оптимізацію закупівель, оптимізацію транспортної, складської та митної логістики. Рішення про призначення п. Ксеніч Олени Михайлівни на посаду головного бухгалтера прийнято т. в. о. президента емітента 19.01.2015 р. Призначення посадової особи Ксеніч Олени Михайлівни на посаду головного бухгалтера виконано на підставі наказу про прийняття на роботу. Зміни в персональному складі посадових осіб емітента пов’язані із заповненням посади головного бухгалтера, яка була вакантною. Строк, на який призначено особу: до 18.01.2016 р. за умовами строкового трудового договору, який може буде продовжено в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 16 років. Посада особи у емітента станом на кінець звітного періоду: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад в інших підприємствах. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 07.07.2014 р. по 12.01.2015 р. п. Ксеніч обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ «Сингента», Україна; з 06.05.2009 р. по 28.02.2014 р. обіймала керівні посади, включаючи посади директора з розвитку та корпоративних справ, керівника фінансового департаменту та головного бухгалтера, ТОВ «ОБІ Україна Франчайзинговий центр», Україна. Попередніх посад в емітенті, окрім теперішньої, посадова особа не займала. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Ліцензії

Дата  
Серія АВ № 593093 05.10.2011 Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв"язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв"язку на всій території України
Орган ліцензування Національна комісія з питань регулювання зв"язку України
Дата видачі 05.10.2011
Дата закінчення 05.10.2026
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії. Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації, але не може бути меншим ніж 5 років.
Серія АВ № 593094 05.10.2011 Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв"язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв"язку на всій території України
Орган ліцензування Національна комісія з питань регулювання зв"язку України
Дата видачі 05.10.2011
Дата закінчення 05.10.2026
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії. Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації, але не може бути меншим, ніж 5 років
Серія АГ № 506983 26.04.2011 Надання послуг фіксованого телефонного зв"язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв"язку: міжнародного на території України
Орган ліцензування Національна комісія з питань регулювання зв"язку України
Дата видачі 26.04.2011
Дата закінчення 18.08.2019
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії. Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації, але не може бути меншим, ніж 5 років
Серія АГ № 506984 26.04.2011 Надання послуг фіксованого телефонного зв"язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв"язку: міжміського на території України
Орган ліцензування Національна комісія з питань регулювання зв"язку України
Дата видачі 26.04.2011
Дата закінчення 18.08.2019
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії. Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації, але не може бути меншим, ніж 5 років.
Серія АЕ № 521968 01.04.2015 Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв"язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв"язку на всій території України
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації
Дата видачі 01.04.2015
Дата закінчення 01.04.2030
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії. Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації, але не може бути меншим ніж 5 років.
Серія АЕ № 522057 28.05.2015 Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв"язку з ємністю мережі понад 10 000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв"язку на всій території України
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації
Дата видачі 28.05.2015
Дата закінчення 29.08.2020
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Емітент планує продовжити строк дії ліцензії на вид діяльності в сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії. Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" строк дії ліцензії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв"язку та інформатизації, але не може бути меншим, ніж 5 років

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРАВТО" ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСТАР ДЖ.ЕС.ЕМ." #31744962
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУД. 2
Опис Підприємство створене 20.12.2001 року з метою надання транспортних, кур"єрських послуг, послуг з транспортування комерційних вантажів, пасажирів та надання в оренду транспорту для перевезення комерційних вантажів, пасажирів, здійснення іншої господарської діяльності, передбаченої його статутом. 100% статутного фонду сформовано за рахунок вкладу засновника в грошовій формі (56 563 900, 40 грн) та майновій формі (8 614 997, 47 грн). Засновник, яким є емітент, є вищим органом управління Дочірнього підприємства "Старавто" закритого акціонерного товариства "Київстар Дж.Ес.Ем.". Повноваження засновника визначені в статуті Дочірнього підприємства "Старавто" закритого акціонерного товариства "Київстар Дж.Ес.Ем."
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСТАР.ТЕХ" #39958803
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, БУД. 53
Опис Товариство з обмеженою відповідальністю "Стармані" створене 19.08.2015 року з метою надання наступних фінансових послуг як виключної діяльності: переказ коштів, факторинг, фінансовий лізинг, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, надання гарантій та поручительств, як передбачено його статутом. 100% статутного капіталу сформовано за рахунок вкладу засновника, яким є емітент, у грошовій формі (7 000 000 грн). Вищим органом управління Товариства з обмеженою відповідальністю "Стармані" є Загальні збори Учасників. Повноваження емітента як єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Стармані" при прийнятті рішень Загальними зборами Учасників визначені в статуті Товариства з обмеженою відповідальністю "Стармані".

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
VimpelCom Holdings B.V. / д/н 13 094 562 шт 73.80%
Адреса Нідерланди, Amsterdam, Claude Debussylaan 88, 1082MD
VimpelCom Holdings B.V. / д/н 13 094 562 шт 73.80%
Адреса Нідерланди, Amsterdam, Claude Debussylaan 88, 1082MD
ФІЗИЧНА ОСОБА 0 шт 0.00%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ФІЗИЧНА ОСОБА 0 шт 0.00%
Паспорт д/н, д/н, д/н