Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (4)
Перевірки (3)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

#22868414

Основна інформація

Назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
ЄДРПОУ 22868414
Адреса м. Київ, 03062, проспект Перемоги, 67
Дата державної реєстрації 25.12.1992
Середня кількість працівників 167
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Національний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: UA403000010000032001112001026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA AT
МФО: 0
Номер рахунку: AT393100007055071625
Контакти
+38 (044) 205-37-26
office@buc.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Бокій Олег Анатолійович Член Наглядової ради (незалежний член)
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.05.2016 - на строк не більший ніж три роки
Освіта вища, Київська Вища Банківська Школа Міжнародного інституту ринкових відносин і підприємництва, спеціальність «Фінанси і кредит», кваліфікація економіст, менеджер банківської справи
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Директор, ПРЕДСТАВНИЦТВО «ОЗАЛТИН ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШІРКЕТІ, 26633317
Примітки 26 травня 2016 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 2, прийняті наступні рішення: відповідно до вимог статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» припинити 27 травня 2016 року повноваження усього складу Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" та обрати Наглядову раду ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень 27 травня 2016 року на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів банку у складі: Член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович, незалежний член. З 2016 року Бокій Олег Анатолійович неодноразово обирався членом Наглядової ради в зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. У звітному періоді в зв'язку з переобранням членів Наглядової ради Бокій Олег Анатолійович обирався членом Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ": - 23 квітня 2019 року черговими річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 2, прийняте рішення припинити з 24.04.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 24.04.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович, незалежний член. - 06 серпня 2019 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 3, прийняті рішення припинити з 07.08.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі члена Наглядової ради - Бокія Олега Анатолійовича та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 07.08.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович, незалежний член. Член Наглядової ради - Бокій Олег Анатолійович, незалежний член, акціями Банку не володіє, частка в статутному капіталі Банку - 0%, посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2006 р. по 2016 р. - радник Голови Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з 2016 р. по червень 2017 р. - Директор департаменту головного офісу в м. Києві по обслуговуванню офісів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з 21.06.2017 р. по 31.08.2018 р. Директор ТОВ «УПП з ІІ «УПС», з 15.12.2017 р. по 13.02.2019 р. Директор Консорціуму «УПС»; з 17.07.2019 р. Директор українського представництва турецької компанії «ПРЕДСТАВНИЦТВО «ОЗАЛТИН ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШІРКЕТІ», місцезнаходження: Україна, місто Київ, вул. Харківське шосе, буд. 152, офіс 618, ідентифікаційний код юридичної особи 26633317. Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Бокій О.А. здійснює виконання своїх обов’язків безоплатно на підставі укладеного цивільно-правового договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі, як член Наглядової ради не отримує. Посадова особа Банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Заєць Володимир Григорович Начальник Управління фінансового моніторингу, Член Правління
Рік народження 1974 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.01.2020 - до моменту переобрання або припинення повноважень
Освіта вища, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, «Банківська справ», спеціаліст з банківської справи ; Харківський військовий університет,"Програмне забезпечення обчислювальної техникі та автомат сис інженер-математик
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи начальник Управління фінансового моніторингу, член Правління, АТ "БАНК "ПОРТАЛ", 38870739
Примітки 17 січня 2020 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, протокол № 5, прийняте рішення призначити Зайця Володимира Григоровича на посаду начальника Управління фінансового моніторингу та ввести до складу Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з 20.01.2020 року на строк до моменту переобрання або припинення повноважень, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 09.01.2014 р. – 16.10.2014 р.- начальник відділу фінансового моніторингу, член Правління ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ»; з 10.10.2016 р. - 07.04.2017 р.- заступник начальника Управління фінансового моніторингу ПАТ «АПЕКС-БАНК»; з 10.04.2017 р. -24.10.2017 р. Начальник Служби фінансового моніторингу ПАТ «АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ»; з 26.10.2017р.-10.04.2018 р. Головний фахівець відділу контролю та управління ризиками фінансового моніторингу Управління комплаєнс і фінансового моніторингу;12.04.2018 р.- 16.01.2020 р. Начальник Управління фінансового моніторингу, член Правління АТ «БАНК ПОРТАЛ». Член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку. Начальник управління фінансового моніторингу, член Правління є відповідальним працівником Банку за проведення фінансового моніторингу, отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Сименюк Сергій Юрійович Заступник Голови Правління
Рік народження 1986 р. н. (35 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.11.2019 - до моменту переобрання або припинення повноважень
Освіта Вища, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність «Фінанси», магістр з фінансів, економіст-фінансист
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Начальник Управління корпоративного бізнесу Комерційного департаменту, ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414
Примітки 31 жовтня 2019 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, протокол № 110, прийняті наступні рішення: - з метою реалізації стратегії Банку щодо збереження та нарощення клієнтської бази, управління процесом залучення та обслуговування клієнтів Банку, виконання перспективних та поточних бізнес- планів у частині активних та пасивних операцій Банку перевести начальника Управління корпоративного бізнесу Сименюка Сергія Юрійовича на посаду заступника Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з 01 листопада 2019 р. на строк до моменту переобрання або припинення повноважень, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2014 року ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: начальник відділу аналізу кредитних ризиків Управління ризиків, начальник Управління кредитної адміністрації, начальник Управління по роботі з підприємствами енергетичного сектору Департаменту корпоративного бізнесу, начальник Управління кредитної експертизи Комерційного департаменту, Директор Комерційного департаменту, начальник Управління корпоративного бізнесу Комерційного департаменту. Заступник Голови Правління, член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку, отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Доценко Борис Борисович Голова Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - до закінчення терміну дії повноважень Наглядової ради банку або переобрання
Освіта Вища, Київський національний університет внутрішніх справ, юрист, Міжнародна Кадрова Академія, менеджмент організацій, економіка та управління бізнесом
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Голова Наглядової ради, ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414
Примітки 25 квітня 2014 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Банк "Український капітал", протокол № 1, було прийняте рішення обрати Наглядову раду Банку на строк 3 роки у складі: Голова Наглядової ради – Доценко Борис Борисович. З 2014 року Доценко Борис Борисович неодноразово обирався Головою Наглядової ради в зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. У звітному періоді в зв'язку з переобранням членів Наглядової ради Доценко Борис Борисович обирався Головою Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ": - 23 квітня 2019 року черговими річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 2, прийняте рішення припинити з 24.04.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі Голови Наглядової ради Доценка Бориса Борисовича та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 24.04.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Доценко Борис Борисович. 24 квітня 2019 року Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 52, прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича на строк до закінчення терміну дії повноважень Наглядової ради банку або переобрання. - 06 серпня 2019 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 3, прийняті рішення припинити з 07.08.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі Голови Наглядової ради Доценка Бориса Борисовича та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 07.08.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Доценко Борис Борисович. 07 серпня 2019 року Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 90, прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Доценка Бориса Борисовича на строк до закінчення терміну дії повноважень Наглядової ради банку або переобрання. Доценко Б.Б. є акціонером Банку, частка, якою володіє в статутному капіталі Банку 0,000001%. Останні п’ять років обіймав посади: з 2014 року по теперішній час - Голова Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Голова Наглядової ради отримує заробітню плату згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Банку. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, має повноваження та виконує обов`язки колегіально у складі Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Шиденко Майя Михайлівна Головний бухгалтер
Рік народження 1968 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2016 - до моменту складення повноважень або звільнення
Освіта вища, Київський національний економічний університет, облік і аудит, економіст
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Виконуючий обов’язки головного бухгалтера, ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414
Примітки 20.12.2016 р. за наказом № 260-к Голови Правління Банку прийнято рішення Шиденко М.М., виконуючого обов’язки головного бухгалтера Банку, призначити головним бухгалтером ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з 20.12.2016 р. Шиденко М.М. протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: 25.02.2009-10.10.2013 - начальник управління зведеної звітності та методології управління бухгалтерського обліку та звітності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»; 11.10.2013-08.08.2014 - начальник відділу звітності управління обліку банківський операцій та звітності ПАТ «КСГ БАНК»; 01.09.2014- 21.08.2016 - начальник відділу статистичної звітності управління бухгалтерського обліку та статистичної звітності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; 22.08.2016-19.12.2016 - виконуючий обов’язки головного бухгалтера ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Головний бухгалтер функціонально забезпечує контроль і є відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського та податкового обліку; за відображення у бухгалтерському обліку всіх операцій, які здійснюються Банком; за дотриманням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку Банку; за складання та подання у встановлені строки звітності Банку; за проведення перевірок стану бухгалтерського обліку в структурних та відокремлених підрозділах Банку; за застосування правил та положень Облікової політики Банку; за проведення внутрішнього бухгалтерського первинного та подальшого контролю. Головний бухгалтер здійснює безпосереднє керівництво Управлінням бухгалтерського обліку та Відділом звітності, отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Балла Ігор Васильович Начальник Управління інформаційних технологій, Член Правління
Рік народження 1980 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 01.11.2019 - до моменту переобрання або припинення повноважень
Освіта вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем», інженер-математик
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Начальник Управління інформаційних технологій, ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414
Примітки 31 жовтня 2019 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, протокол № 110, прийняті наступні рішення: - з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційних технологій Банку, систем автоматизації Банку, комплексів інформаційно-обчислювальних засобів та комп’ютерних технологій та впровадження нових, сучасних інформаційних банківських технологій, забезпечення безперебійного функціонування і розвитку технічних засобів обробки банківської інформації Банку обрати Баллу Ігоря Васильовича, начальника Управління інформаційних технологій, членом Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та ввести до складу Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з 01 листопада 2019 р. на строк до моменту переобрання або припинення повноважень, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 2014- 2015 рр. ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» начальник Управління інформаційних технологій; червень 2016 р. – січень 2017 рр. ТОВ «НАРОДНА МЕДИЦИНА ДАНИЛИ ЗУБИЦЬКОГО» заступник директора; з квітня 2017 року ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» заступник начальника Управління інформаційних технологій, з серпня 2017 р. начальник Управління інформаційних технологій. Член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку. Начальник Управління інформаційних технологій, член Правління отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Євдокимов Валерій Олександрович Член Наглядової ради (незалежний член)
Рік народження 1941 р. н. (80 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.07.2015 - на строк не більший ніж три роки
Освіта вища, Харківський юридичний інститут, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»
Стаж роботи 60 років
Попередне місце роботи Президент, Громадська спілка «Світовий Конгрес українських юристів», 20070008
Примітки 03 липня 2015 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Банк "Український капітал", протокол № 2, для приведення складу Наглядової ради банку до вимог чинного законодавства України були прийняті рішення припинити повноваження усього складу Наглядової ради Банку та обрати Наглядову раду Банку на строк 3 роки у складі: член Наглядової ради - Євдокимов Валерій Олександрович, незалежний член. З 2015 року Євдокимов Валерій Олександрович неодноразово обирався членом Наглядової ради в зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. У звітному періоді в зв'язку з переобранням членів Наглядової ради Євдокимов Валерій Олександрович обирався членом Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ": - 23 квітня 2019 року черговими річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 2, прийняте рішення припинити з 24.04.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 24.04.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Євдокимов Валерій Олександрович, незалежний член. - 06 серпня 2019 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 3, прийняті рішення припинити з 07.08.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі члена Наглядової ради - Євдокимова Валерія Олександровича та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 07.08.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Євдокимов Валерій Олександрович, незалежний член. Член Наглядової ради - Євдокимов Валерій Олександрович, незалежний член, акціями Банку не володіє, частка в статутному капіталі Банку - 0%, посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 1995-2016 рр. - Голова Всеукраїнської добровільної громадської організації «Союз юристів України», з 2016 р. по теперішній час Президент Громадської спілки «Світовий Конгрес українських юристів», місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд.15, ідентифікаційний код юридичної особи 20070008. Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Євдокимов В.О. здійснює виконання своїх обов’язків безоплатно на підставі укладеного цивільно- правового договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі, як член Наглядової ради не отримує. Посадова особа Банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Каховська Ганна Володимирівна Корпоративний секретар
Рік народження 1967 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2019 - до моменту припинення повноважень
Освіта вища, Київський інститут бізнесу та технологій, спеціальність "Фінанси", кваліфікація - економіст
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Начальник Відділу торгівлі цінними паперами та вексельного обігу Управління операцій фондового ринку, акціонерного капіталу та ліцензування, ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414
Примітки 19 грудня 2019 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, протокол № 123, прийняте рішення з метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів управління Банку, його учасників та інших зацікавлених осіб призначити з 20.12.2019 року Корпоративним секретарем Служби корпоративного секретаря Банку Каховську Ганну Володимирівну, шляхом переведення з посади начальника Відділу торгівлі цінними паперами та вексельного обігу Управління операцій фондового ринку, акціонерного капіталу та ліцензування ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на строк до моменту припинення повноважень, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 23.06.2008 р. по 19.12.2019 р. - начальник Відділу торгівлі цінними паперами та вексельного обігу Управління операцій фондового ринку, акціонерного капіталу та ліцензування ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Корпоративний секретар є посадовою особою та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних документів Банку. Функціональні обов'язки Корпоративного секретаря визначені у Положення про Службу Корпоративного секретаря ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», затвердженого Наглядовою радою Банку 31.10.2019 року протокол № 110 та посадовій інструкції Корпоративного секретаря ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», яка затверджена 01.11.2019 року (у новій редакції). Цими документами визначені: завдання, обов’язки, повноваження, права та відповідальність, взаємовідносини за посадою Корпоративного секретаря. Основними завданнями Служби Корпоративного секретаря є: формування дієвої моделі корпоративного управління та забезпечення розвитку найкращої практики корпоративного управління в Банку; забезпечення роботи органів управління Банку у відповідності до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Банку; забезпечення дотримання Банком, його органами управління та посадовими особами вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Банку, а також інших документів, що гарантують забезпечення законних прав та інтересів акціонерів; забезпечення ефективної взаємодії органів управління та контролю Банку, взаємодії Банку з акціонерами, іншими заінтересованими особами та потенційними інвесторами, а також правове, організаційно-технічне супроводження роботи органів управління та контролю Банку; розроблення, унесення змін та внесення на розгляд і затвердження Наглядової ради Банку річного плану засідань Наглядової ради та Правління Банку, спільних засідань цих органів, і надання таких пропозицій Наглядовій раді та Правлінню Банку; забезпечення співпраці з головами Наглядової ради та Правління Банку; забезпечення організації взаємодії з акціонерами Банку, зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав; забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради та Правління Банку; забезпечення підготовки засідання Наглядової ради та Правління Банку, надсилання членам Наглядової ради та Правління Банку завчасно порядку денного засідання та матеріалів для всебічної оцінки наданої інформації перед проведенням засідання, розроблення порядку денного засідання; формування та підготовка, спільно з іншими підрозділами, документів щодо діяльності Банку, Наглядової ради та Правління Банку за вимогами нормативно-правових актів Національного банку України; ведення реєстру протоколів засідань Наглядової ради та Правління Банку тощо. Корпоративний секретар отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Чечіль Євген Миколайович Голова Правління
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.01.2020 - до моменту переобрання або припинення повноважень
Освіта Вища, Черкаський інженерно-технологічний інститут, спеціальність "Фінанси і кредит", економіст
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи В.о. Голови Правління, ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", 22868414
Примітки В складі Правління відбулися наступні зміни: 30.08.2019 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 95, було прийняте рішення покласти виконання обов’язків Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на заступника Голови Правління Чечіля Євгена Миколайовича з 02.09.2019 року до припинення повноважень. 22.10.2015 р. Чечіль Є.М. був призначений Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 52, на посаду заступника Голови Правління, члена Правління банку з 22.10.2015 р. 17 січня 2020 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», протокол № 5, прийняте рішення призначити з 20.01.2020 року Чечіля Євгена Миколайовича Головою Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», шляхом переведення його з посади заступника Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у зв’язку із погодженням його як кандидата на посаду Голови Правління Банку Національним банком України 26 грудня 2019 року, електронне повідомлення № 27-0006/68211. Чечіль Є.М. призначається на посаду Голови Правління на строк до моменту переобрання або припинення повноважень, частка, якою володіє в статутному капіталі Банку - 0%, акціями Банку не володіє, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: серпень 2013 р. - жовтень 2015р. - директор Київського центрального відділення ПАТ «УКРІНБАНК», з 22.10.2015 р.- 17.01.2020 р. Заступник Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Голова Правління керує роботою Правління Банку, скликає його засідання та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Банку та Положенням про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Голова Правління несе персональну відповідальність за діяльність Банку. Голова Правління діє без довіреності від імені Банку, видає довіреності на представництво від імені Банку, вирішує оперативні питання діяльності Банку, видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Банку, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Банку, філій, відділень, представництв Банку, організує бухгалтерський, фінансовий і статистичний облік і управлінську звітність в Банку, забезпечує своєчасне i повне виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, договірних та інших зобов’язань Банку, виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Банку. Голова Правління отримує заробітну плату згідно штатного розпису. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Шомін Михайло Юрійович Член Наглядової ради (незалежний член)
Рік народження 1980 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 07.08.2019 - на строк не більший ніж три роки
Освіта вища юридична, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – магістр права
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Директор Департаменту комплаєнсу, АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», 37515069
Примітки У звітному періоді в зв'язку з переобранням членів Наглядової ради Шомін Михайло Юрійович був обраний членом Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ": - 06 серпня 2019 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 3, прийняті рішення припинити з 07.08.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 07.08.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Шомін Михайло Юрійович, незалежний член. Член Наглядової ради - Шомін Михайло Юрійович, незалежний член, частка, якою володіє в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 08 червня 2012 року по 26 квітня 2016 р. – начальник управління комплаєнсу ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», з 27 квітня 2016 р. по 23 листопада 2017 р. - директор Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», листопад 2017 р. – серпень 2019 р. директор Департаменту комплаєнсу АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК». Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Член Наглядової ради - Шомін М.Ю. отримував заробітню плату згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Банку. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа Банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Мельник Михайло Михайлович Заступник Голови Правління
Рік народження 1983 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.11.2019 - до моменту переобрання або припинення повноважень
Освіта Вища, Університет економіки та права «КРОК», правознавство, юрист
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи начальник Юридичного управління, член Правління, ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414
Примітки 31 жовтня 2019 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, протокол № 110 прийняті наступні рішення: - з метою підвищення рівня правого супроводу управління Банком, неухильного додержання Банком і його службовими особами вимог законів України та забезпечення правильного застосування законодавства у Банку, ввести посаду заступника Голови Правління та перевести Мельника Михайла Михайловича, начальника Юридичного управління, члена Правління, на посаду заступника Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ з 01 листопада 2019 р. на строк до моменту переобрання або припинення повноважень, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 15.05.2019 р. ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» начальник Юридичного управління, член Правління; з 19.02.2019 р. ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ начальник Юридичного управління; 26.09.2016 р. – 10.08.2018 р. ПАТ «ДІВІ БАНК» начальник відділу супроводження корпоративно-правових питань Юридичного управління, начальник Юридичного управління; 22.12.2015 р. – 23.09.2016 р. ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК» радник Голови Правління, директор Юридичного департаменту; 10.08.2015 р. – 21.12.2015 р. ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» начальник Управління юридичного супроводження діяльності банку в регіонах Департаменту правового аналізу та забезпечення, начальник Управління правового забезпечення операцій Юридичного департаменту; 05.02.2013 р. – 07.08.2015 р. ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» начальник Управління правового забезпечення поточних банківських операцій та інвестиційної діяльності Юридичного департаменту. Заступник Голови Правління, член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку, отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах
Масюк Яніна Петрівна Член Наглядової ради (предстваник Акцiонера)
Рік народження 1983 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2014 - на строк не більший ніж три роки
Освіта Вища, Полтавський університет споживчої кооперації, факультет «Фінанси», економіст; Національний Технічний Університет Нафти і Газу, за фахом інженер- механік газонафтопроводів та газонафтосхович
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Начальник відділу реалізації природного газу, ТОВ «НВП КОМПАНІЯ «УКРГАЗІНВЕСТ», 30547953
Примітки 25 квітня 2014 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "Банк "Український капітал", протокол № 1, було прийняте рішення обрати Наглядову раду Банку на строк 3 роки у складі: Член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна. З 2014 року Масюк Яніна Петрівна неоднократно обиралася членом Наглядової ради в зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. У звітному періоді в зв'язку з переобранням членів Наглядової ради Масюк Яніна Петрівна обиралася членом Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ": - 23 квітня 2019 року черговими річними Загальними зборами акціонерів ПАТ"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 2, прийняте рішення припинити з 24.04.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі члена Наглядової ради Масюк Яніни Петрівни та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 24.04.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна. - 06 серпня 2019 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", протокол № 3, прийняті рішення припинити з 07.08.2019 року повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у тому числі члена Наглядової ради - Масюк Яніни Петрівни та обрати членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з набуттям повноважень з 07.08.2019 року на строк не більший ніж три роки наступних осіб: член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна. Член Наглядової ради - Масюк Яніна Петрівна акціями Банку не володіє, частка в статутному капіталі Банку - 0%, є представником акціонера Банку Бєлашова Сергія Володимировича, який володіє 44,8669% статутного капіталу Банку, посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 01.06.2009 р. по теперішній час Начальник відділу реалізації природного газу ТОВ «НВП КОМПАНІЯ «УКРГАЗІНВЕСТ», місцезнаходження: Україна, м. Полтава, вул. Артема, 5, кв. 33., ідентифікаційний код юридичної особи 30547953. Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегіально у складі Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору (контракту), умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів. Масюк Я.П. здійснює виконання своїх обов’язків безоплатно на підставі укладеного цивільно-правового договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі, як член Наглядової ради не отримує. Посадова особа банку не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Власники акцій

Власник Частка
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - 36 АКЦІОНЕРІВ 58.45%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКІЛ» / #31040860 20.00%
Адреса УКРАЇНА, село Соколова Балка, вул. Перемоги, б. 27 В
Код 31040860
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» / #35247177 11.40%
Адреса УКРАЇНА, місто Київ, Сергія Струтинського, буд. 13-15, офіс 5З9/1
Код 35247177
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» / #38945479 9.99%
Адреса УКРАЇНА, місто Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, буд. 1 А, офіс 7З2
Код 38945479
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атланта ЛТД" / #22856977 0.16%
Адреса м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 2З-А
Код 22856977
Мале приватне пiдприємство "Юрицув Балган" / 13588992 0.00%
Адреса УКРАЇНА, с. Павлово, буд. 6З
Код 13588992
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергоконсалтiнг ЛТД" / 21468434 0.00%
Адреса м. Київ, вул. Андріївська, 19
Код 21468434
Публічне акцiонерне товариство "Мукачiвприлад" / #00226282 0.00%
Адреса м. Мукачево, вул. Миру, 151
Код 00226282
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський фанерно-меблевий комбiнат" / #00274003 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Заводська, 12
Код 00274003
Публічне акцiонерне товариство "Мукачiвська трикотажна фабрика"Мрiя" / #00307253 0.00%
Адреса м. Мукачево, вул. Матросова, 13
Код 00307253
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський механiчний завод" / #14308374 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Гагаріна, 3З
Код 14308374
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський дослiдно-експериментальний завод нестандартного обладнан / #03112627 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Гранітна, 5
Код 03112627