Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (4)
Перевірки (3)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

#22868414

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
ЄДРПОУ 22868414
Номер свідоцтва про реєстрацію 1072120 0000 002086
Дата державної реєстрації 25.12.1992
Середня кількість працівників 133
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Національний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: 32001112001026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK
МФО: 0
Номер рахунку: 04448101
Контакти
+38 (044) 205-37-26
office@buc.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Пилипчук Лілія Володимирівна Член Правління
Рік народження 1967 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 22.10.2015 - до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу банку
Освіта вища економічна Київський інститут народного господарства, економіст
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», заступник головного бухгалтера – начальник управління обліку клієнтських операцій
Примітки 22.10.2015 р. Наглядовою радою банку було прийнято рішення призначити Пилипчук Лілію Володимирівну (ненадана згода на розкриття паспортних даних) на посаду Заступника Голови Правління, Члена Правління (протокол № 52 від 22.10.2015 р.). Пилипчук Л.В. протягом останніх п'яти років обіймала посади: 2009-2011 рр. ПАТ «АВАНТ-БАНК» - начальник відділу обліку активно-пасивних операцій, начальник управління бек-офісу бізнесів, заступник начальника управління пруденційного нагляду; 2012- 2014 рр. ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»: заступник начальника управління супроводження та контролю банківських операцій (травень-вересень 2012 р.), начальник управління супроводження та контролю банківських операцій (жовтень 2012 р.- лютий 2013 р.), заступник Голови Правління, член Правління (березень 2013 р. - квітень 2014 р.). З 2014 р. – по теперішній час ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: начальник управління обліку клієнтських операцій (травень - жовтень 2014 р.), заступник головного бухгалтера – начальник управління обліку клієнтських операцій. Заступник Голови Правління входить до складу Правління за посадою, має повноваження та виконує обов`язки, вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами банку. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Мартиненко Юрій Миколайович Член Правління
Рік народження 1984 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.11.2014 - до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу банку
Освіта вища, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", спеціальність "Правознавство", магістр з права
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", заступник начальника управління фінансового моніторингу
Примітки 12.11.2014 р. Наглядовою радою банку (протокол № 36 від 12.11.2014 р.) прийнято рішення прийняти Мартиненка Юрія Миколайовича (ненадана згода на розкриття паспортних даних) на посаду начальника управління фінансового моніторингу, члена Правління банку з 14.11.2014 р. Мартиненко Ю.М. протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 01.06.2011 - юрисконсульт відділу комплайенс управління фінансового моніторингу та комплайенс АТ «Сведбанк» (публічне); з 10.10.2011 по 29.08.2014 - головний спеціаліст Служби фінансового моніторингу АТ «Сведбанк» (публічне), який змінив назву на ПАТ «ОМЕГА БАНК»; з 01.09.2014 року - заступник начальника управління фінансового моніторингу ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами банку. Начальник управління фінансового моніторингу, член Правління – Мартиненко Ю.М. є відповідальним працівником банку за проведення фінансового моніторингу. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 14.03.2016 р. Наглядовою радою банку (протокол № 33) прийнято рішення звільнити 14.03.2016 р. Мартиненка Юрія Миколайовича з посади начальника управління фінансового моніторингу, члена Правління за угодою сторін.
Бєлашова Вікторія Сергіївна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1989 р. н. (32 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2015 - 5 років
Освіта Вища, Київський Інститут Міжнародних відносин при КНУ ім. Т.Г. Шевченка, спеціаліст з міжнародних економічних відносин
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи менеджер ТОВ "НВП Компанія "Укргазінвест"
Примітки Бєлашова Вікторія Сергіївна (ненадана згода на розкриття паспортних даних) обіймає посаду менеджер ТОВ "НВП Компанія "Укргазінвест", місцезнаходження - м. Полтава, вул. Артема, 5, кв.33, обрана на посаду члена Ревізійної комісії в зв'язку з переобранням всього складу Ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 27.04.2015 р. Останні п’ять років обіймала наступні посади: бухгалтер в ТОВ "НВП Компанія "Укргазінвест" з 01.06.12 по 31.07.13 рр., менеджер ТОВ "НВП Компанія "Укргазінвест" з 01.08.13 і до цього часу. Член ревізійної комісії має повноваження та виконує обов`язки у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до вимог чинного законодавства, Статуту банку та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Винагороду, в тому числі у натуральній формі, посадова особа банку не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа банку не має.
Ковтун Вікторія Володимирівна Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2015 - 5 років
Освіта Вища, Полтавський кооперативний інститут , “Фінанси і кредит”, економіст
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ТОВ НВП «Укргазінвест», бухгалтер
Примітки Ковтун Вікторія Володимирівна (ненадана згода на розкриття паспортних даних) обіймає посаду бухгалтера у ТОВ НВП «Укргазінвест» (місцезнаходження - м. Полтава, вул. Артема, 5, кв.33) обрана на посаду Голови Ревізійної комісії в зв'язку з переобранням всього складу Ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 27.04.2015 р. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 01.07.2007 р. по 01.10.2012 р. в ТОВ «НВД Укргазінвест» - директор, з 01.06.2012 в ТОВ «Компанія Торговий Дім «Зернопродукт» - бухгалтер, з 22.01.2013 по теперішній час - бухгалтер. Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревізійної комісії ПАТ "БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", яка в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту банку та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Винагороду, в тому числі у натуральній формі, посадова особа банку не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа банку не має.
Сергій Лесик Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.07.2015 - 3 роки
Освіта вища економічна ,Лондонську школа економіки (London School of Economics (LSE) спеціальність «банківська справа та фінанси»
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Незалежний інвестиційний банкір
Примітки Лесик Сергій (ненадана згода на розкриття паспортних даних) був обраний на посаду члена Наглядової ради в зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів, протокол № 2 від 03.07.2015 р. З 2014 року по теперішній час є незалежним інвестиційним банкіром м.Лондон.; з 2011 по 2014 р. був виконавчим директором, керівником представництва UBS AG в Україні; з 2009 по 2011 р. Metropol, Лондон – керівник відділу корпоративних фінансів Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради банку, передбачені Статутом Банку та Положенням про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" . Винагороду, в тому числі у натуральній формі, як Член Наглядової ради не отримує. Посадова особа банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 29.03.2016 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" прийнято рішення припинити повноваження 29.03.2016 року члена Наглядової ради банку Лесика Сергія.
Доценко Борис Борисович Голова Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.07.2015 - 3 роки
Освіта Вища, Київський національний університет внутрішніх справ, юрист, Міжнародна Кадрова Академія, менеджмент організацій, економіка та управління бізнесом
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (2014-2016 рр.), директор ТОВ «УкрСТК» (2006-2014 рр.)
Примітки Доценка Б.Б.(ненадана згода на розкриття паспортних даних) було обрано на посаду Голови Наглядової ради в зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів, протокол № 2 від 03.07.2015 р.. Останні 5 років (2014-2015) Голова Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (2006-2014) директор ТОВ «УкрСТК» Голова Наглядової ради отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Банку та Положенням про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" Посадова особа банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Матвієнко Надія Євгенівна Член Наглядової ради
Рік народження 1983 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.07.2015 - 3 роки
Освіта Вища, Нікопольський економічний університет, спеціальність "Облік і Аудит"
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи ПП "Бекристон", головний бухгалтер
Примітки Матвієнко Н.Є. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) була обрана на посаду члена Наглядової ради в зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів, протокол № 2 від 03.07.2015 р.. З 01.09.2013 р. по теперішній час працює головним бухгалтером у ПП "Бекристон" , місцезнаходження: м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7 ; з 01.07.2010. по 30.11.2012 р. ТОВ "Промінветкапітал" - головний бухгалтер. Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради банку, передбачені Статутом Банку та Положенням про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" . Винагороду, в тому числі у натуральній формі, як Член Наглядової ради не отримує. Посадова особа банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.та посадовi злочини.
Тіхоміров Олександр Валентинович Голова Правління
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 10.06.2014 - до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу
Освіта Вища, Київський національний економічний університет, спеціальність "Облік і аудит", магістр
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", радник Голови Правління
Примітки Тіхомірова Олександра Валентиновича (ненадана згода на розкриття паспортних даних) призначено з 25.04.2014 р. на посаду Голови Правління ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" шляхом переведення його з посади радника Голови Правління банку (протокол Наглядової ради № 8 від 24.04.2014 р.), погоджений Національним банком України на посаду Голови Правілння банку 02.06.2014 р. приступив до виконання обов'язків Голови Правління банку з 10.06.2014 р. (наказ № 105-к від 10.06.2014). Тіхоміров О.В. протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 2009 року Заступник Голови правління ПАТ «АВАНТ-БАНК»; з червня 2012 року Голова Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»; з 07.03.2014 року радник Голови Правління ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Голова Правління керує роботою Правління банку, скликає його засідання та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом банку та внутрішнім Положенням «Про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Голова Правління несе персональну відповідальність за діяльність Банку. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Чечіль Євген Миколайович Член Правління
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.10.2015 - до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу банку
Освіта вища економічна, Черкаський інженерно-технологічний інститут, спеціальність "Фінанси і кредит", економіст
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи директор Київського центрального відділення ПАТ «УКРІНБАНК»
Примітки 22.10.2015 р. Наглядовою радою банку було прийнято рішення призначити Чечіля Євгена Миколайовича (ненадана згода на розкриття паспортних даних) на посаду Заступника Голови Правління, Члена Правління (протокол № 52 від 22.10.2015 р.). Чечіль Є.М. протягом останніх п'яти років обіймав посади: 2010-2013 рр. – перший заступник директора з загальної підтримки та розвитку Печерської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; серпень 2013 р. - жовтень 2015 р. – директор Київського центрального відділення ПАТ «УКРІНБАНК». Заступник Голови Правління входить до складу Правління за посадою, має повноваження та виконує обов`язки, вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами банку. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Продан Дмитро Олегович Член Правління
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.11.2011 - до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу банку
Освіта Вища, Київський національний економічний університет, "Фінанси і кредит", економіст
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи ВАТ "Банк "Український капітал", начальник управління операцій з іноземною валютою
Примітки Член Правління банку, начальник управління казначейських операцій - Продан Дмитро Олегович (ненадана згода на розкриття паспортних даних) призначений на посаду 25.11.2011 року, протокол Загальних зборів акціонерів №3. Протягом останніх п"яти років займає посаду начальника управління казначейських операцій ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Хоптар Тетяна Леонідівна Головний бухгалтер
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.12.2014 - до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу банку
Освіта Вища, Київський державний економічний університет, "Фінанси і кредит", економіст
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи ПАТ «ЕРДЕ БАНК», головний бухгалтер – начальник департаменту бухгалтерського обліку зі згоди Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Примітки 19.11.2014 р. за наказом Голови Правління № 210-к прийнята на посаду головного бухгалтера ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Хоптар Тетяна Леонідівна (ненадана згода на розкриття паспортних даних), погоджена Національним банком України на посаду головного бухгалтера банку 23.12.2014 р. заступила на цю посаду з 25.12.2014 р. (наказ № 229-к від 25.12.2014). Хоптар Т.Л. протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: 15.06.2010-15.02.2013-заступник головного бухгалтера - начальник управління бухгалтерського обліку та звітності ПАТ «Банк «Таврика»; 18.02.2013-10.12.2013- головний бухгалтер – начальник департаменту бухгалтерського обліку ПАТ «ЕРДЕ БАНК», що виходив з ринку шляхом ліквідації, яку здійснював Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Головний бухгалтер – Хоптар Т.Л. функціонально забезпечує контроль і є відповідальним за: організацію та ведення бухгалтерського та податкового обліку; відображення у бухгалтерському обліку всіх операцій, які здійснюються Банком; дотриманням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку Банку; складання та подання у встановлені строки звітності Банку; проведення перевірок стану бухгалтерського обліку в структурних та відокремлених підрозділах Банку; застосування правил та положень Облікової політики Банку; проведення внутрішнього бухгалтерського первинного та подальшого контролю. Головний бухгалтер здійснює безпосереднє керівництво наступних структурних підрозділів: управління бухгалтерського обліку та статистичної звітності, фінансово-економічне управління. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Завіруха Ольга Петрівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1980 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2015 - 5 років
Освіта Вища, Харьківський інститут управління, менеджер-економіст
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ПП «Бекристон», директор
Примітки Завіруха Ольга Петрівна (ненадана згода на розкриття паспортних даних) обіймає посаду директора ПП «Бекристон», місцезнаходженння: м.Київ, вул. Кутузова, 18/7, кім. 812-12, обрана на посаду члена Ревізійної комісії в зв'язку з переобранням всього складу Ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 27.04.2015 р. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 06.12.2006р. По 01.09.2010р. – директор ТОВ «ВЦМД», з 19.05.2011р. по 04.06.2013р. – директор ТОВ «Бриксел», з 25.09.2013р. по теперішній час директор ПП «Бекристон». Член ревізійної комісії має повноваження та виконує обов`язки колегіально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту банку та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Винагороду, в тому числі у натуральній формі, посадова особа банку не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа банку не має.
Масюк Яніна Петрівна Член Наглядової ради
Рік народження 1983 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.07.2015 - 3 роки
Освіта Вища, Полтавський університет споживчої кооперації, факультет «Фінанси», економіст; Національний Технічний Університет Нафти і Газу, за фахом інженер- механік газонафтопроводів та газонафтосхович
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи ТОВ НВП «Укргазінвест», начальник відділу реалізації природного газу
Примітки Масюк Я.П. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) була обрана на посаду члена Наглядової ради в зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів, протокол № 2 від 03.07.2015 р. З 01.06.2009 р. (останні п’ять років) працює на посаді начальника відділу реалізації природного газу у ТОВ НВП «Укргазінвест», місцезнаходження - м. Полтава, вул. Артема, 5, кв.33 Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради банку, передбачені Статутом Банку та Положенням про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" . Винагороду, в тому числі у натуральній формі, як Член Наглядової ради не отримує. Посадова особа банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Євдокімов Валерій Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1941 р. н. (80 років)
Дата вступу на посаду і термін 03.07.2015 - 3 роки
Освіта вища,Харківський юридичний інститут, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»
Стаж роботи 58 років
Попередне місце роботи Всеукраїнська добровільна громадська організаця «Союз юристів України»,Голова
Примітки Євдокімов В.О. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) був обраний на посаду члена Наглядової ради в зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів протокол № 2 від 03.07.2015 р.. З 1995 року по теперішній час займає посаду Голови Всеукраїнської добровільної громадської організації «Союз юристів України», місцезнаходженння: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15. Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради банку, передбачені Статутом Банку та Положенням про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" . Винагороду, в тому числі у натуральній формі, як Член Наглядової ради не отримує. Посадова особа банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.та посадовi злочини.

Ліцензії

Дата  
26 01.11.2011 Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій
Орган ліцензування Національний банк України
Дата видачі 01.11.2011
Опис Строк дiї Генеральної лiцензiї необмежений.
серiя АЕ № 185093 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.10.2012
Опис Строк дії ліцензії з 14.10.2012 необмежений.
серiя АЕ № 185094 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.10.2012
Опис Строк дії ліцензії з 14.10.2012 необмежений.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Прокопенко, Чуйко та партнери» #35830227
Адреса 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, буд 8, кв.9
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти (044) 594-19-10, (044) 594-19-10
Примітки Договір про надання юридичних послуг від 20.01.2015 р. Даних щодо ліцензії або іншого документа немає.
Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» #35917889
Адреса 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Діятельність Розрахунково-клірингова діяльність
Ліцензія
№ Серія АЕ № 263463
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 03.10.2013
Контакти (044) 585-42-42, (044) 481-00-99
Примітки Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності серія АЕ 263463, яка видана НКЦПФР 03.10.2013 р. Договір про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку № 0950/01 від 14.10.2013 р., Договір про клірингове обслуговування № 0950/01/S від 14.10.2013 р., Договір про обслуговування в системі інтернет-банкінгу № 0950/01/W від 14.10.2013 р., Договір про обслуговування в системі інтернет-клірингу № 0950/01/Д від 14.10.2013 р.
Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» #33718227
Адреса 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, 9 А
Діятельність Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Ліцензія
№ Серія АВ № 483591
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 31.08.2009
Контакти (044) 500-18-92, (056) 373-95-94
Примітки Строк дії ліцензії 24.03.2008 р. - 24.03.2018 р. Договір про надання дозволу на комерційне використання торгового терміналу та абонентське обслуговування торгового терміналу № СЛ-13/02/06-01 від 06.02.2013 р.
Публічне акціонерне товариство "БТА Банк" #14359845
Адреса 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ серія АЕ № 263241
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 28.08.2013
Контакти (044) 495-65-65, (044) 495-65-65
Примітки Строк дії ліцензії необмежений. Банк отримує послуги депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 01-ДУ/13 від 11.10.2013 р.
Приватне акціонерне товариство "Українська фондова біржа" #14281095
Адреса 01034, м. Київ, провулок Рильський, 10
Діятельність Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Ліцензія
№ серія АВ № 581214
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 26.04.2011
Контакти (044) 279-41-58, (044) 278-51-40
Примітки Строк дії ліцензії до 24.07.2017 р. УФБ проводить дії щодо допуску та перебування в біржовому списку УФБ за категорією позалістингових цінних паперів акцій банку. Договір № 10 про допуск та перебування акцій в біржовому списку УФБ від 04.08.2011 р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фінком-Інвест" #37471006
Адреса 03062, м.Київ, вул. Естонська, 120
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ серія АЕ № 286633
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 10.10.2013
Контакти (044) 383-66-23, (044) 383-66-23
Примітки Строк дії ліцензії необмежений. Банк отримує послуги депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 2034-Д від 14.10.2013 р. Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам емітентом (нова редакція) № 6100-Е від 12.10.2015 р.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04071, м. Київ, вул. Нижний Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
№ серія АГ № 500747
Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
з 16.08.2011
Контакти (044) 591-04-19, (044) 482-52-06
Примітки Ліцензія Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації. Послуги з використання електронного цифрового підпису. Договір про надання послуг електронного цифрового підпису з АЦСК ПАТ "НДУ" № 546-07/2012 від 06.08.2012 р. Договір про обслуговування випусків цінних паперах банку № ОВ-761 від 24.10.2013 р.
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "НОВА" #31241449
Адреса 02660, м. Київ, вул. М.Раскової, 11-А, оф.102
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ серiя АЕ № 284221
Національна комiсiя, що здійснює державне регулювання у сфері ринкiв фiнансових послуг
з 20.12.2013
Контакти (044) 501-69-55, (044) 225-80-80
Примітки Згідно з лiцензiями серiї АЕ № 284221 від 20.12.2013 р., серії АЕ № 284235 від 20.12.2013р. та ін.,строк дії ліцензій з 05.06.2006 безстроковий та на підставі Правил добровільного страхування майна від 18.05.2005 р., страхова компанія надає Банку послуги по добровільному страхуванню майна (договори № 5745, 5746 від 22.07.2015 р., № 5754 від 23.07.2015 р. та ін).
Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» #20197074
Адреса 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201-203
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 2868
Аудиторська палата України
з 23.04.2002
Контакти (044) 393-26-87, (044) 393-26-91
Примітки Аудиторська перевiрка річної фінансової звітності банку за 2015 рік проводилася Товариством з обмеженою відповідальністю «БДО». Дата та номер договору на проведення аудиту – договір №151/23А від 13.10.2015 р. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 4. Фактичне місце розташування: 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201-203. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України № 2868 від 23.04.2002 р., дійсне до 22.12.2016 р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане НКЦПФР серія П № 000088, строк дії з 16.04.2013 до 22.12.2016. Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків: № 0000010 від 17.09.2012 р., дійсне до 17.09.2017 р.

Власники акцій

Власник Частка
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - 47 АКЦІОНЕРІВ 94.54%
Паспорт д/н, д/н, д/н
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атланта ЛТД" / #22856977 0.38%
Адреса м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 20-А
Код 22856977
Мале приватне пiдприємство "Юрицув Балган" / 13588992 0.01%
Адреса с. Павлово, буд. 60
Код 13588992
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергоконсалтiнг ЛТД" / 21468434 0.00%
Адреса м. Київ, вул. Андрiївська, 19
Код 21468434
Вiдкрите акцiонерне товариство "Мукачiвприлад" / #00226282 0.00%
Адреса м. Мукачево, вул. Миру, 151
Код 00226282
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський фанерно-меблевий комбiнат" / #00274003 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Заводська, 12
Код 00274003
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський механiчний завод" / #14308374 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Гагарiна, 30
Код 14308374
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський дослiдно-експериментальний завод нестандартного обладнан / #03112627 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Гранiтна, 5
Код 03112627
Вiдкрите акцiонерне товариство "Мукачiвська трикотажна фабрика"Мрiя" / #00307253 0.00%
Адреса м. Мукачево, вул. Матросова, 13
Код 00307253