Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (4)
Перевірки (3)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

#22868414

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
ЄДРПОУ 22868414
Номер свідоцтва про реєстрацію 1072120 0000 002086
Дата державної реєстрації 25.12.1992
Середня кількість працівників 169
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Національний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: 32001112001026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA AT
МФО: 0
Номер рахунку: 70-55.071.625
Контакти
+38 (044) 205-37-26
office@buc.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Пилипчук Лілія Володимирівна Член Правління
Рік народження 1967 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 22.10.2015 - до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу банку
Освіта Вища, Київський інститут народного господарства, бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності, економіст
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», заступник головного бухгалтера – начальник управління обліку клієнтських операцій
Примітки 22.10.2015 р. Наглядовою радою банку було прийнято рішення призначити Пилипчук Л.В. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) на посаду Заступника Голови Правління, Члена Правління (протокол № 52 від 22.10.2015 р.). Протягом останніх п'яти років обіймала посади: 2012- 2014 рр. ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»: заступник начальника управління супроводження та контролю банківських операцій (травень-вересень 2012 р.), начальник управління супроводження та контролю банківських операцій (жовтень 2012 р.- лютий 2013 р.), заступник Голови Правління, член Правління (березень 2013 р. - квітень 2014 р.). З 2014 р. – по теперішній час ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: начальник управління обліку клієнтських операцій (травень - жовтень 2014 р.), заступник головного бухгалтера – начальник управління обліку клієнтських операцій. Заступник Голови Правління входить до складу Правління за посадою, має повноваження та виконує обов`язки вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Ківак Олексій Володимировича Член Правління
Рік народження 1978 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.02.2017 - до моменту переобрання або припинення повноважень, звільнений з 20.02.2018 р.
Освіта вища, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Правознавство, магістр права
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", заступник начальника управління фінансового моніторингу Банку
Примітки 06 лютого 2017 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (протокол № 16) було прийняте рішення призначити з 06.02.2017 р. Ківака Олексія Володимировича (ненадана згода на розкриття паспортних даних) на посаду начальника управління фінансового моніторингу, члена Правління Банку шляхом переведення його з посади заступника начальника управління фінансового моніторингу Банку. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: серпень 2009 р. - січень 2016р. - начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «ЮНЕКС БАНК»; січень-квітень 2016 р. начальник Служби фінансового моніторингу ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»; квітень-листопад 2016р. начальник управління фінансового моніторингу, член Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», з 01 листопада 2016 року переведений на посаду заступника начальника управління фінансового моніторингу Банку. Член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку. Начальник управління фінансового моніторингу, член Правління є відповідальним працівником Банку за проведення фінансового моніторингу. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 19 лютого 2018 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» ((протокол № 14) прийняті рішення: 1. Звільнити з 20.02.2018 р. Ківака Олексія Володимировича (не надано згоду на розкриття паспортних даних) з посади начальника управління фінансового моніторингу, члена Правління Банку шляхом переведення його на посаду заступника начальника управління фінансового моніторингу Банку. Ківак О.В. перебував на посаді начальника управління фінансового моніторингу, члена Правління Банку з 06.02.2017 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 2. Призначити з 20.02.2018 р. Романюк Оксану Андріївну (не надано згоду на розкриття паспортних даних) на посаду начальника Управління фінансового моніторингу, члена Правління Банку. Романюк О.А. призначена на посаду начальника Управління фінансового моніторингу, члена Правління Банку на строк до моменту переобрання або припинення повноважень. Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: з 18.07.2011 р. по 01.09.2014 р. начальник відділу фінансового моніторингу АТ «ЄВРОГАЗБАНК»; з 02.09.2014 р. по 24.06.2015 р. начальник відділу фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу ПАТ «АКБ «КИЇВ»; з 27.07.2015 р. по 30.11.2016 р. головний спеціаліст Управління фінансового моніторингу ПАТ «АЛЬФА-БАНК»; з 01.12.2016 р. по 15.02.2017 р. радник Голови правління з питань фінансового моніторингу ПАТ «БАНК «ТРАСТ»; з 23.03.2017 р. по 19.02.2018 р. директор Департаменту фінансового моніторингу, аналізу та контролю ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (надалі перейменований на ПАТ «ФК «АВЕРС №1»). Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Доценко Борис Борисович Голова Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2017 - до наступних річних загальних зборів акціонерів банку
Освіта Вища, Київський національний університет внутрішніх справ, юрист, Міжнародна Кадрова Академія, менеджмент організацій, економіка та управління бізнесом
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», Голова Наглядової ради
Примітки Доценко Б.Б. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) був обраний на посаду Голови Наглядової ради в зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів, протокол № 1 від 24.04.2017 р. Доценко Б.Б. Є акціонером Банку, частка, якою володіє в статутному капіталі Банку 0,000001%. Останні п’ять років обіймав посади: 2006-2014 рр. Директор ТОВ «УкрСТК»; з 2014 року по теперішній час Голова Наглядової ради ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Голова Наглядової ради отримує заробітню плату згідно штатного розпису. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Посадова особа банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Шиденко Майя Михайлівна Головний бухгалтер
Рік народження 1968 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2016 - до моменту складення повноважень або звільнення
Освіта вища, Київський національний економічний університет, облік і аудит, економіст
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», виконуючий обов’язки головного бухгалтера
Примітки 20.12.2016 р. за наказом № 260-к Голови Правління Банку прийнято рішення Шиденко М.М. (ненадана згода на розкриття паспортних даних), виконуючого обов’язки головного бухгалтера Банку, призначити головним бухгалтером ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» з 20.12.2016 р. Шиденко М.М. протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: 25.02.2009-10.10.2013 - начальник управління зведеної звітності та методології управління бухгалтерського обліку та звітності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»; 11.10.2013-08.08.2014 - начальник відділу звітності управління обліку банківський операцій та звітності ПАТ «КСГ БАНК»; 01.09.2014- 21.08.2016 - начальник відділу статистичної звітності управління бухгалтерського обліку та статистичної звітності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»; 22.08.2016-19.12.2016 - виконуючий обов’язки головного бухгалтера ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Головний бухгалтер функціонально забезпечує контроль і є відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського та податкового обліку; за відображення у бухгалтерському обліку всіх операцій, які здійснюються Банком; за дотриманням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку Банку; за складання та подання у встановлені строки звітності Банку; за проведення перевірок стану бухгалтерського обліку в структурних та відокремлених підрозділах Банку; за застосування правил та положень Облікової політики Банку; за проведення внутрішнього бухгалтерського первинного та подальшого контролю. Головний бухгалтер здійснює безпосереднє керівництво управлінням бухгалтерського обліку та статистичної звітності. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Бокій Олег Анатолійович Член Наглядової ради
Рік народження 1961 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2017 - до наступних річних загальних зборів акціонерів банку
Освіта вища, Київська Вища Банківська Школа Міжнародного інституту ринкових відносин і підприємництва, спеціальність «Фінанси і кредит», кваліфікація економіст, менеджер банківської справи
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи ТОВ «УПП з ІІ «УПС» директор
Примітки Бокій О.А. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) був обраний на посаду члена Наглядової ради, незалежний член, Загальними зборами акціонерів, протокол № 1 від 24.04.2017 р., частка в статутному капіталі Банку - 0%, акціями Банку не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2017 р. по теперішній час - директор ТОВ «УПП з ІІ «УПС» місцезнаходження: 49000 м. Днiпро, вул. В'ячеслава Липинського, буд. 18, офіс 407, код ЄДРПОУ 24427542, з 2016 р. по червень 2017 р. - директор департаменту головного офісу в м. Києві по обслуговуванню офісів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 2006-2016 рр. - радник Голови Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Винагороду, в тому числі у натуральній формі, як член Наглядової ради не отримує. Посадова особа Банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Тіхоміров Олександр Валентинович Голова Правління
Рік народження 1969 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 10.06.2014 - припинено повноваження 30.03.2018 р.
Освіта Вища, Київський національний економічний університет, спеціальність "Облік і аудит", магістр з обліку і аудиту в управлінні банками
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", радник Голови Правління
Примітки 30.03.2018 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (протокол № 32) прийнято рішення звільнити 30.03.2018 р. Тіхомірова Олександра Валентиновича з посади Голови Правління Банку на підставі рішення Правління Національного банку України від 22.03.2018 р. № 165-рш/БТ. Тіхомірова О.В. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) був призначений з 25.04.2014 р. на посаду Голови Правління ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" шляхом переведення його з посади радника Голови Правління банку (протокол Наглядової ради № 8 від 24.04.2014 р.), погоджений Національним банком України на посаду Голови Правілння банку 02.06.2014 р. приступив до виконання обов'язків Голови Правління банку з 10.06.2014 р. (наказ № 105-к від 10.06.2014). Тіхоміров О.В. протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 2009 року Заступник Голови Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК»; з червня 2012 року Голова Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»; з 07.03. - 24.04.2014 року радник Голови Правління ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" та з 25.04.2014 р. Голова Правління ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Голова Правління керує роботою Правління банку, скликає його засідання та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Банку та Положенням про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Голова Правління несе персональну відповідальність за діяльність Банку. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа в період своєї діяльності не працювала та не займала посад на будь-яких інших підприємствах.
Дідух Назар Орестович Член Наглядової ради
Рік народження 1986 р. н. (35 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2017 - до наступних річних загальних зборів акціонерів банку
Освіта вища економічна та вища юридична, закінчив у 2008 році ІФНТУНГ, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер-економіст; закінчив у 2013 р. УДФСУ, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи ПАТ «Аграрний фонд», директор департаменту управління корпоративними правами
Примітки Дідух Н.О. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) був обраний на посаду члена Наглядової ради в зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів, протокол № 1 від 24.04.2017 р. Дідух Н.О. Акціями Банку не володіє, є представником акціонера ПАТ «Аграрний фонд». Останні п’ять років обіймав наступні посади: з 2010 р. По 2013 р. – заступник директора департаменту ресурсного забезпечення МНС України; з 2013 р. По 2014 р. – заступник директора ПрАТ «ІВК»; з 2015 р. По 2017 р. – начальник відділу внутрішнього аудиту ПАТ «Аграрний фонд», з 2017 р. По теперішній час - директор департаменту управління корпоративними правами ПАТ «Аграрний фонд»., місцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 1 Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Винагороду, в тому числі у натуральній формі, як член Наглядової ради не отримує. Посадова особа Банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Продан Дмитро Олегович Член Правління
Рік народження 1971 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.11.2011 - до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу Банку
Освіта Вища, Київський національний економічний університет, "Фінанси і кредит", економіст
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи ВАТ "Банк "Український капітал", начальник управління операцій з іноземною валютою
Примітки Член Правління Банку, начальник управління казначейських операцій - Продан Д.О. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) призначений на посаду 25.11.2011 р., протокол № 3 Загальних зборів акціонерів Банку. Протягом останніх п'яти років займає посаду начальника управління казначейських операцій ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Член Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Правлiння, вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються наказом та внутрішніми документами Банку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Чечіль Євген Миколайович В.о. Голови Правління
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.03.2018 - до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу Банку
Освіта Вища, Черкаський інженерно-технологічний інститут, спеціальність "Фінанси і кредит", економіст
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", Заступник Голови Правління
Примітки Наглядовою радою Банку (протокол № 32 від 30.03.2018 р.) було прийняте рішення: призначити Виконуючим обов’язки Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Заступника Голови Правління Чечіля Євгена Миколайовича (не надано згоду на розкриття паспортних даних) з 31.03.2018 р., на строк до попереднього погодження кандидата Чечіля Є.М. На посаду Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», у відповідності до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 р. № 306. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: 2010-2013 рр. – перший заступник директора з загальної підтримки та розвитку Печерської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; серпень 2013 р. - жовтень 2015р. - директор Київського центрального відділення ПАТ «УКРІНБАНК», з 22.10.2015 р. Заступник Голови Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». В.о. Голови Правління керує роботою Правління банку, скликає його засідання та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Банку та Положенням про Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та несе персональну відповідальність за діяльність Банку. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Масюк Яніна Петрівна Член Наглядової ради
Рік народження 1983 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2017 - до наступних річних загальних зборів акціонерів банку
Освіта Вища, Полтавський університет споживчої кооперації, факультет «Фінанси», економіст; Національний Технічний Університет Нафти і Газу, за фахом інженер- механік газонафтопроводів та газонафтосхович
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ТОВ НВП «Укргазінвест», начальник відділу реалізації природного газу
Примітки Масюк Я.П. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) була обрана на посаду члена Наглядової ради в зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів, протокол № 1 від 24.04.2017 р. Масюк Я.П. Акціями Банку не володіє, є представником акціонера Бєлашова Сергія Володимировича. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 01.06.2009 р. по теперішній час ТОВ НВП «Укргазінвест» начальник відділу реалізації природного газу, місцезнаходження - м. Полтава, вул. Артема, 5, кв.33. Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Винагороду, в тому числі у натуральній формі, як член Наглядової ради не отримує. Посадова особа Банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Євдокімов Валерій Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1941 р. н. (80 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2017 - до наступних річних загальних зборів акціонерів банку
Освіта вища, Харківський юридичний інститут, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»
Стаж роботи 60 років
Попередне місце роботи Громадська спілка «Світовий Конгрес українських юристів», Президент
Примітки Євдокімов В.О. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) був обраний на посаду члена Наглядової ради Банку, незалежний член, в зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 24.04.2017 р., частка в статутному капіталі банку - 0%, акціями банку не володіє. З 2016р. По теперішній час Президент Громадської спілки «Світовий Конгрес українських юристів», місцезнаходженння: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15; 1995-2016 рр. - Голова Всеукраїнської добровільної громадської організації «Союз юристів України». Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Банку та Положення про Наглядову раду ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Винагороду, в тому числі у натуральній формі, як член Наглядової ради не отримує. Посадова особа банку не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Ліцензії

Дата  
26 01.11.2011 Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій
Орган ліцензування Національний банк України
Дата видачі 01.11.2011
Опис Строк дiї Генеральної лiцензiї необмежений.
серiя АЕ № 185093 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.10.2012
Опис Строк дії ліцензії з 14.10.2012 необмежений.
серiя АЕ № 185094 12.10.2012 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть
Орган ліцензування Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі 12.10.2012
Опис Строк дії ліцензії з 14.10.2012 необмежений.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ОНОПЕНКО ТА ПАРТНЕРИ" (ТОВ "ЮФ "ОНОПЕНКО ТА ПАРТНЕРИ") #37558605
Адреса 03110, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Клінічна, буд. 23-25, нежитлове приміщення № 8
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 0445291250, 0445291250
Примітки ТОВ "ЮФ "ОНОПЕНКО ТА ПАРТНЕРИ" зареєстрованє в ЄДР 01.03.2011р. за № 1 068 102 0000 027512 надає Банку юридичні послуги та правову допомогу згідно договору про надання юридичних послуг б/н від 20.11.2017 р. Даних щодо ліцензії або іншого документа немає.
Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ» #30785437
Адреса 03115, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 2315
Аудиторська палата України
з 30.03.2001
Контакти (044) 498-56-52, (044) 498-56-52
Примітки ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ» має наступні свідоцтва: Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України № 2315 від 30.03.2001 р., дійсне до 28.01.2021 р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П № 000356, строк дії з 12.03.2013 р. до 28.01.2021 р. Свідоцтво Національного банку України про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків № 0000002, видане на підставі рішення Комітету з питань аудиту банків від 17.09.2012 р. № 39, строк дії до 17.09.2022 р. ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ» протягом звітного року здійснила аудиторську перевiрку проміжної фінансової звітності Банку за 1 та 2 квартали 2017 року та аудит річної фінансової звітності Банку за 2017 рік згідно договору № 727 про надання послуг з проведення аудиторської перевірки ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" від 25.10.2017 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» #34819244
Адреса 04073, м. Київ, пер. Куреневский, 15, офис 38
Діятельність Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів
Ліцензія
№ 5
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 09.06.2010
Контакти (044) 227-60-74, (044) 227-60-74
Примітки З червня 2010 року ТОВ "Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» визнано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку уповноваженим агентством (Свідоцтво № 5 від 09.06.2010 р. про включення до державного реєстру уповноважених рейтингових агентств). 19.08.2016 р. рейтинговий комітет РА «Експерт- Рейтинг» прийняв рішення про визначення довгострокового кредитного рейтингу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за національною шкалою на рівні uaA- і рейтингу депозитів Банку за національною шкалою Агентства на рівні ua2. Видане Свідоцтво № РА/2016-20 від 19.08.2016 р., свідоцтво дісне до 19.08.2017 р. (у відповідності до строку дії Договору № 152/РА від 03.08.2016 р.). Прогноз кредитного рейтингу - стабільний. Банк характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. 25.05.2017 р. рейтинговий комітет РА «Експерт- Рейтинг» прийняв рішення про підвищення кредитного рейтингу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за національною шкалою до рівня uaА і рейтингу депозитів Банку за національною шкалою Агентства на рівні ua2 про що видане Свідоцтво № РА/2017-22 від 25.05.2017 р., свідоцтво дійсне до 19.08.2018 р. (у відповідності до строку дії Договору № 152/РА від 03.08.2016 р.). Прогноз кредитного рейтингу - стабільний. Позичальник з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю в порівнянні з іншими українськими позичальниками. Репутація Банку підтверджена РА «Експерт - Рейтинг» рішенням від 02 березня 2018 року за результатами діяльності банку за 12 місяців 2017 року. Банку підтверджено кредитний рейтинг на рiвнi uaА.
Фізична особа-підприємець Прокопенко Олексій Юрійович
Адреса 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, буд 8, кв.9
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти (044) 594-19-10, (044) 594-19-10
Примітки Фізична особа-підприємець Прокопенко Олексій Юрійович зареєстрований в ЄДР 15.09.2015 за № 20740000000026379 надає Банку юридичні послуги та правову допомогу згідно договору про надання юридичних послуг від 26.11.2015 р. Даних щодо ліцензії або іншого документа немає.
Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» #35917889
Адреса 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Діятельність Розрахунково-клірингова діяльність
Ліцензія
№ Серія АЕ № 263463
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 03.10.2013
Контакти (044) 585-42-42, (044) 481-00-99
Примітки Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності серія АЕ 263463, яка видана НКЦПФР 03.10.2013 р. Договір про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку № 0950/01 від 14.10.2013 р., Договір про клірингове обслуговування № 0950/01/S від 14.10.2013 р., Договір про обслуговування в системі інтернет-банкінгу № 0950/01/W від 14.10.2013 р., Договір про обслуговування в системі інтернет-клірингу № 0950/01/Д від 14.10.2013 р.
Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» #33718227
Адреса 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, 9 А
Діятельність Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Ліцензія
№ Серія АЕ № 294782
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 10.04.2015
Контакти (044) 537-62-12, (044) 537-62-12
Примітки Дата закінчення терміну дії ліцензії - 24.03.2018 р. Договір про надання дозволу на комерційне використання торгового терміналу та абонентське обслуговування торгового терміналу № СЛ-13/02/06-01 від 06.02.2013 р.
Публічне акціонерне товариство "БТА БАНК" #14359845
Адреса 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ серія АЕ № 263241
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 28.08.2013
Контакти (044) 495-65-65, (044) 495-65-65
Примітки Строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. є необмежений. Банк отримує послуги депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 01-ДУ/13 від 11.10.2013 р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФІНКОМ-ІНВЕСТ" #37471006
Адреса 01133, м.Київ, вул. Євгена Коновальця, 31, офіс 400/5
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ серія АЕ № 286633
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 10.10.2013
Контакти (044) 383-66-23, (044) 383-66-23
Примітки Строк дії ліцензії необмежений. Банк отримує послуги депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 2034-Д від 14.10.2013 р. Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам емітентом (нова редакція) № 6100-Е від 12.10.2015 р.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04071, м. Київ, вул. Нижний Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
№ серія АГ № 500747
Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
з 16.08.2011
Контакти (044) 591-04-19, (044) 482-52-06
Примітки Ліцензія Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації. Послуги з використання електронного цифрового підпису. Договір про надання послуг електронного цифрового підпису з АЦСК ПАТ "НДУ" № 546-07/2012 від 06.08.2012 р. Договір про обслуговування випусків цінних паперах банку № ОВ-761 від 24.10.2013 р.
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПЕРША" #31681672
Адреса 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 30
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ серiя АЕ № 198812
Національна комiсiя, що здійснює державне регулювання у сфері ринкiв фiнансових послуг
з 19.06.2013
Контакти (044) 521-74-00, (044) 201-54-05
Примітки ПрАТ "Страхова компанія "ПЕРША" згідно лiцензiй серiї АЕ № 198812 (страхування майна), серії АЕ № 198809 (страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ) виданих 19.06.2013 р., строк дії ліцензій з 13.11.2007 р. безстроковий, чинних Правил добровільного страхування майна, Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ здійснює добровільне страхування майна Банку (договір № 11-02.00.16.00090 від 20.12.2016 р. та ін).
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ОНОПЕНКО ТА ПАРТНЕРИ" (ТОВ "ЮФ "ОНОПЕНКО ТА ПАРТНЕРИ") #37558605
Адреса 03110, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Клінічна, буд. 23-25, нежитлове приміщення № 8
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти 0445291250, 0445291250
Примітки ТОВ "ЮФ "ОНОПЕНКО ТА ПАРТНЕРИ" зареєстрованє в ЄДР 01.03.2011р. за № 1 068 102 0000 027512 надає Банку юридичні послуги та правову допомогу згідно договору про надання юридичних послуг б/н від 20.11.2017 р. Даних щодо ліцензії або іншого документа немає.
Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ» #30785437
Адреса 03115, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 2315
Аудиторська палата України
з 30.03.2001
Контакти (044) 498-56-52, (044) 498-56-52
Примітки ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ» має наступні свідоцтва: Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України № 2315 від 30.03.2001 р., дійсне до 28.01.2021 р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П № 000356, строк дії з 12.03.2013 р. до 28.01.2021 р. Свідоцтво Національного банку України про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків № 0000002, видане на підставі рішення Комітету з питань аудиту банків від 17.09.2012 р. № 39, строк дії до 17.09.2022 р. ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ» протягом звітного року здійснила аудиторську перевiрку проміжної фінансової звітності Банку за 1 та 2 квартали 2017 року та аудит річної фінансової звітності Банку за 2017 рік згідно договору № 727 про надання послуг з проведення аудиторської перевірки ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" від 25.10.2017 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» #34819244
Адреса 04073, м. Київ, пер. Куреневский, 15, офис 38
Діятельність Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів
Ліцензія
№ 5
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 09.06.2010
Контакти (044) 227-60-74, (044) 227-60-74
Примітки З червня 2010 року ТОВ "Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» визнано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку уповноваженим агентством (Свідоцтво № 5 від 09.06.2010 р. про включення до державного реєстру уповноважених рейтингових агентств). 19.08.2016 р. рейтинговий комітет РА «Експерт- Рейтинг» прийняв рішення про визначення довгострокового кредитного рейтингу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за національною шкалою на рівні uaA- і рейтингу депозитів Банку за національною шкалою Агентства на рівні ua2. Видане Свідоцтво № РА/2016-20 від 19.08.2016 р., свідоцтво дісне до 19.08.2017 р. (у відповідності до строку дії Договору № 152/РА від 03.08.2016 р.). Прогноз кредитного рейтингу - стабільний. Банк характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. 25.05.2017 р. рейтинговий комітет РА «Експерт- Рейтинг» прийняв рішення про підвищення кредитного рейтингу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за національною шкалою до рівня uaА і рейтингу депозитів Банку за національною шкалою Агентства на рівні ua2 про що видане Свідоцтво № РА/2017-22 від 25.05.2017 р., свідоцтво дійсне до 19.08.2018 р. (у відповідності до строку дії Договору № 152/РА від 03.08.2016 р.). Прогноз кредитного рейтингу - стабільний. Позичальник з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю в порівнянні з іншими українськими позичальниками. Репутація Банку підтверджена РА «Експерт - Рейтинг» рішенням від 02 березня 2018 року за результатами діяльності банку за 12 місяців 2017 року. Банку підтверджено кредитний рейтинг на рiвнi uaА.
Фізична особа-підприємець Прокопенко Олексій Юрійович
Адреса 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, буд 8, кв.9
Діятельність Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту
Ліцензія
№ д/н
д/н
Контакти (044) 594-19-10, (044) 594-19-10
Примітки Фізична особа-підприємець Прокопенко Олексій Юрійович зареєстрований в ЄДР 15.09.2015 за № 20740000000026379 надає Банку юридичні послуги та правову допомогу згідно договору про надання юридичних послуг від 26.11.2015 р. Даних щодо ліцензії або іншого документа немає.
Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» #35917889
Адреса 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Діятельність Розрахунково-клірингова діяльність
Ліцензія
№ Серія АЕ № 263463
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 03.10.2013
Контакти (044) 585-42-42, (044) 481-00-99
Примітки Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності серія АЕ 263463, яка видана НКЦПФР 03.10.2013 р. Договір про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку № 0950/01 від 14.10.2013 р., Договір про клірингове обслуговування № 0950/01/S від 14.10.2013 р., Договір про обслуговування в системі інтернет-банкінгу № 0950/01/W від 14.10.2013 р., Договір про обслуговування в системі інтернет-клірингу № 0950/01/Д від 14.10.2013 р.
Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» #33718227
Адреса 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, 9 А
Діятельність Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Ліцензія
№ Серія АЕ № 294782
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 10.04.2015
Контакти (044) 537-62-12, (044) 537-62-12
Примітки Дата закінчення терміну дії ліцензії - 24.03.2018 р. Договір про надання дозволу на комерційне використання торгового терміналу та абонентське обслуговування торгового терміналу № СЛ-13/02/06-01 від 06.02.2013 р.
Публічне акціонерне товариство "БТА БАНК" #14359845
Адреса 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ серія АЕ № 263241
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 28.08.2013
Контакти (044) 495-65-65, (044) 495-65-65
Примітки Строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. є необмежений. Банк отримує послуги депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 01-ДУ/13 від 11.10.2013 р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФІНКОМ-ІНВЕСТ" #37471006
Адреса 01133, м.Київ, вул. Євгена Коновальця, 31, офіс 400/5
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ серія АЕ № 286633
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 10.10.2013
Контакти (044) 383-66-23, (044) 383-66-23
Примітки Строк дії ліцензії необмежений. Банк отримує послуги депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 2034-Д від 14.10.2013 р. Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам емітентом (нова редакція) № 6100-Е від 12.10.2015 р.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04071, м. Київ, вул. Нижний Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
№ серія АГ № 500747
Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
з 16.08.2011
Контакти (044) 591-04-19, (044) 482-52-06
Примітки Ліцензія Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації. Послуги з використання електронного цифрового підпису. Договір про надання послуг електронного цифрового підпису з АЦСК ПАТ "НДУ" № 546-07/2012 від 06.08.2012 р. Договір про обслуговування випусків цінних паперах банку № ОВ-761 від 24.10.2013 р.
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПЕРША" #31681672
Адреса 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 30
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ серiя АЕ № 198812
Національна комiсiя, що здійснює державне регулювання у сфері ринкiв фiнансових послуг
з 19.06.2013
Контакти (044) 521-74-00, (044) 201-54-05
Примітки ПрАТ "Страхова компанія "ПЕРША" згідно лiцензiй серiї АЕ № 198812 (страхування майна), серії АЕ № 198809 (страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ) виданих 19.06.2013 р., строк дії ліцензій з 13.11.2007 р. безстроковий, чинних Правил добровільного страхування майна, Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ здійснює добровільне страхування майна Банку (договір № 11-02.00.16.00090 від 20.12.2016 р. та ін).

Власники акцій

Власник Частка
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - 36 АКЦІОНЕРІВ 58.45%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - 36 АКЦІОНЕРІВ 58.45%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКІЛ» / #31040860 20.00%
Адреса УКРАЇНА, село Соколова Балка, вул. Перемоги, б. 27 В
Код 31040860
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКІЛ» / #31040860 20.00%
Адреса УКРАЇНА, село Соколова Балка, вул. Перемоги, б. 27 В
Код 31040860
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» / #35247177 11.40%
Адреса УКРАЇНА, місто Київ, Сергія Струтинського, буд. 13-15, офіс 509/1
Код 35247177
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» / #35247177 11.40%
Адреса УКРАЇНА, місто Київ, Сергія Струтинського, буд. 13-15, офіс 509/1
Код 35247177
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД" / #38926880 9.99%
Адреса УКРАЇНА, місто Київ, вул. Б. Грінченка, б.1
Код 38926880
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД" / #38926880 9.99%
Адреса УКРАЇНА, місто Київ, вул. Б. Грінченка, б.1
Код 38926880
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський фанерно-меблевий комбiнат" / #00274003 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Заводська, 12
Код 00274003
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський механiчний завод" / #14308374 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Гагарiна, 30
Код 14308374
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський дослiдно-експериментальний завод нестандартного обладнан / #03112627 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Гранiтна, 5
Код 03112627
Публічне акцiонерне товариство "Мукачiвська трикотажна фабрика"Мрiя" / #00307253 0.00%
Адреса м. Мукачево, вул. Матросова, 13
Код 00307253
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський механiчний завод" / #14308374 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Гагарiна, 30
Код 14308374
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський дослiдно-експериментальний завод нестандартного обладнан / #03112627 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Гранiтна, 5
Код 03112627
Публічне акцiонерне товариство "Мукачiвприлад" / #00226282 0.00%
Адреса м. Мукачево, вул. Миру, 151
Код 00226282
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергоконсалтiнг ЛТД" / 21468434 0.00%
Адреса м. Київ, вул. Андрiївська, 19
Код 21468434
Публічне акцiонерне товариство "Мукачiвприлад" / #00226282 0.00%
Адреса м. Мукачево, вул. Миру, 151
Код 00226282
Закрите акцiонерне товариство "Ужгородський фанерно-меблевий комбiнат" / #00274003 0.00%
Адреса м. Ужгород, вул. Заводська, 12
Код 00274003
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергоконсалтiнг ЛТД" / 21468434 0.00%
Адреса м. Київ, вул. Андрiївська, 19
Код 21468434
Мале приватне пiдприємство "Юрицув Балган" / 13588992 0.00%
Адреса УКРАЇНА, с. Павлово, буд. 60
Код 13588992
Мале приватне пiдприємство "Юрицув Балган" / 13588992 0.00%
Адреса УКРАЇНА, с. Павлово, буд. 60
Код 13588992
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атланта ЛТД" / #22856977 0.16%
Адреса м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 20-А
Код 22856977
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атланта ЛТД" / #22856977 0.16%
Адреса м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 20-А
Код 22856977
Публічне акцiонерне товариство "Мукачiвська трикотажна фабрика"Мрiя" / #00307253 0.00%
Адреса м. Мукачево, вул. Матросова, 13
Код 00307253

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
БЄЛАШОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 80 309 518 шт 43.37%
БЄЛАШОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 80 309 518 шт 43.37%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКІЛ» / #31040860 37 037 000 шт 20.00%
Адреса УКРАЇНА, село Соколова Балка, вул. Перемоги, б. 27 В
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКІЛ» / #31040860 37 037 000 шт 20.00%
Адреса УКРАЇНА, село Соколова Балка, вул. Перемоги, б. 27 В
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» / #35247177 21 104 621 шт 11.40%
Адреса УКРАЇНА, м.Київ, вул. Сергія Струтинського, буд. 13-15, офіс 509/1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» / #35247177 21 104 621 шт 11.40%
Адреса УКРАЇНА, м.Київ, вул. Сергія Струтинського, буд. 13-15, офіс 509/1
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ ФОНД» / #38926880 18 500 106 шт 9.99%
Адреса УКРАЇНА, м. Київ, Б. Грінченка, б.1
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРАРНИЙ ФОНД» / #38926880 18 500 106 шт 9.99%
Адреса УКРАЇНА, м. Київ, Б. Грінченка, б.1
КИВА ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 10 421 664 шт 5.63%
КИВА ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 10 421 664 шт 5.63%