Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (377)
Зовнішня інформація (11)
Дозвільні документи
Ліцензії (1432)
ДАБІ (440) Перевірки (67)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"

#14333937

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"
ЄДРПОУ 14333937
Адреса 01601 м. Київ, вул. Лейпцизька, 15
(КОАТУУ 8038200000)
Дата державної реєстрації 18.10.2004
Середня кількість працівників 2 995
Орган управління Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26009843986411
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26009043986211
Контакти
+38 (044) 389-58-00
ntarasova@vodafone.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Дубовсков Андрій Анатолійович Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Рік народження 1966 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.08.2017 - на 3 роки
Освіта Ленiнградський iнститут кiноiнженерiв, Всеросiйський Державний iнститут кiнематографiї iм. С.А. Герасимова
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи ПрАТ "МТС Україна", обiймав посаду: Генеральний директор.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВФ Україна" (Протокол позачергових загальних зборiв № 39 вiд 15.08.2017 р.) прийнято рiшення: обрати з 14.08.2017 р. членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки Дубовскова Андрiя Анатолiйовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 32 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з березня 2011 р. обiймав посаду Президента ПАТ "МТС",; мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 5, будiвля 2.
Прачова Євгенія Олегівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2016 - на 3 роки
Освіта Московський Державний унiверситет - Вища школа економiки, спецiальнiсть "Економiка та управлiння на пiдприємствi"
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ПАТ АФК "Система", обiймала посаду: Головний фахiвець з фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: в перiод 2011 - 2012 рр. працювала заступником Головного бухгалтера ТОВ "Проетимарк". В перiод 2011 - 2013 рр. працювала заступником Директора - Головним бухгалтером ФГБУ "Правовий центр агропромислового комплексу". В перiод 2013 - 2014 рр. працювала Головним фахiвцем з фiнансових аудитiв УКiА ЗАТ "Регiон". В перiод 2014 - 2014 рр. працювала Головним фахiвцем з фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ АФК "Система". З 2014 року - Керiвник проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС". Обiймає посаду: Керiвник проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Панкратєвський провулок, буд. 12/12.
Мамонов Максим Олександрович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2016 - на 3 роки
Освіта Московський Державний унiверситет - Вища школа економiки, спецiальнiсть "Фiнанси та кредит". Московська державна юридична академiя, спецiальнiсть "Юриспруденцiя".
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ПАТ АФК "Система", обiймав посаду: Керуючий директор з внутрiшнього контролю Департаменту контролю та супроводу проектiв.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: у перiод 2011 - 2012 рр. працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю комплексу внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ АФК "Система". У перiод 2012 - 2013 рр. працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю Департаменту контролю та супроводу проектiв ПАТ АФК "Система". З 2013 року - Директор з внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 5, будiвля 2.
Устинова Ольга Володимирівна Генеральний директор
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.01.2016 - по 31 грудня 2018 року включно
Освіта Одеська Академiя зв'язку iм. А.С. Попова, спецiальнiсть "Економiка i управлiння в зв'язку", iнженер-економiст
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ПАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймала посаду: Директор фiлiї "Макро-регион "Дальний Восток""
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з сiчня 2010 року по вересень 2014 року - Директор Територiального управлiння ПрАТ "МТС УКРАЇНА"; з вересня 2014 року по 31.12.2016 року - Директор фiлiї ПАТ "МТС" "Макро-регион "Дальний Восток"; з 01.01.2016 року по даний час - Генеральний директор ПрАТ "ВФ Україна", мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Корня Олексій Валерійович Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.08.2017 - на 3 роки
Освіта Санкт-Петербурзький державний унiверситет економки та фiнансiв
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймав посаду: Директор з контроллiнгу.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВФ Україна" (Протокол позачергових загальних зборiв № 39 вiд 15.08.2017 р.) прийнято рiшення: обрати з 14.08.2017 р. членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки Корня Олексiя Валерiйовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2010 по 2016 рр. обiймав посаду Вiце-президента з фiнансiв та iнвестицiй ВАТ "МТС", член Правлiння ВАТ "МТС". З 2016 р. обiймав посаду Вiце-президента з фiнансiв, iнвестицiй, злиття та поглинань ПАТ "МТС", член Правлiння ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 8, будiвля 4.
Тулган Джошуа Блейр Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.08.2017 - на 3 роки
Освіта Боудiн-коледж (Bowdoin College) (Брансвiк, штат Мен, США), бакалавр гуманiтарних наук; Академiя Фiллiпса (Андовер, штат Массачусетс, США); MBA в школi бiзнесу McDonough в Джорджтаунському унiверситетi (Вашингтон, округ Колумбiя, США)
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Компанiя Burson-Marsteller, консультант.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВФ Україна" (Протокол позачергових загальних зборiв № 39 вiд 15.08.2017 р.) прийнято рiшення: обрати з 14.08.2017 р. членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки Тулгана Джошуа Блейра. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з червня 2006 р. i по теперiшнiй час - Директор з корпоративних фiнансiв та зв'язкiв з iнвесторами ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 5, будiвля 2.
Горлова Марина Віталіївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1957 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2016 - на 3 роки
Освіта Московський iнститут народного господарства iм. Г.В. Плеханова, спецiальнiсть "Економiка торгiвлi"
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи ПАТ АФК "Система", обiймала посаду: Директор з ревiзiйних перевiрок Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: в перiод 2011 - 2012 рр. працювала Директором з контролю операцiйної дiяльностi Комплексу внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ АФК "Система". В перiод 2012 - 2013 рр. працювала Директором з контролю операцiйної дiяльностi Департаменту контролю та супроводу проектiв ПАТ АФК "Система". В перiод 2013 - 2014 рр. працювала Директором з ревiзiйних перевiрок Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ АФК "Система". З 2014 року - Керiвник проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Панкратєвський провулок, буд. 12/12.
Зоммер Рон Голова Наглядової ради (представник акцiонера)
Рік народження 1949 р. н. (74 роки)
Дата вступу на посаду і термін 22.09.2017 - на 3 роки
Освіта Вiденський унiверситет (Австрiя), доктор математичних наук.
Стаж роботи 46 років
Попередне місце роботи ПАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), Голова Комiтету зi стратегiї Ради директорiв.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВФ Україна" (Протокол позачергових загальних зборiв № 39 вiд 15.08.2017 р.) прийнято рiшення: обрати з 14.08.2017 р. членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки Зоммера Рона. 22.09.2017 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "ВФ Україна" (Протокол засiдання Наглядової ради 174 № вiд 22.09.2017 р.) прийнято рiшення обрати Зоммера Рона Головою Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальних стаж роботи - 46 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 1998 р. - теперiшнiй час - член Наглядової ради компанiї "Munich Reinsurance" (Нiмеччина); 2006 р. - теперiшнiй час - член Ради директорiв компанiї "Tata Consultancy Services" (Iндiя); 2009 р. - теперiшнiй час - Голова Ради директорiв ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4.
Дмитрієв Кирило Олександрович Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.08.2017 - на 3 роки
Освіта Санкт-Петербурзький державний унiверситет економiки та фiнансiв, спецiальнiсть "Економiка та управлiння"
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймав посаду: Директор Макро-регiону "Москва" ПАТ "МТС".
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВФ Україна" (Протокол позачергових загальних зборiв № 39 вiд 15.08.2017 р.) прийнято рiшення: обрати з 14.08.2017 р. членом Наглядової ради строком на 3 (три) роки Дмитрiєва Кирила Олександровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2011 р. - Директор Макро-регiону "Северо-Запад" ВАТ "МТС". З 2014 р. - Директор Макро-регiону "Москва" ВАТ "МТС", член Правлiння ВАТ "МТС". З травня 2016 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду Вiце-президента з продажу та обслуговуванню ПАТ "МТС", член Правлiння ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4.

Ліцензії

Дата  
000810 10.07.2017 Надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку на всiй територiї України
Орган ліцензування НКРЗI
Дата видачі 10.07.2017
Дата закінчення 27.09.2026
Опис Продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) не планується, оскiльки Законом України № 222-VIII зазначена дiяльнiсть не вимагатиме лiцензiй. Стаття 7. Перелiк видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню 1. Лiцензуванню пiдлягають такi види господарської дiяльностi: 8) дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про телекомунiкацiї", надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису) та технiчного захисту iнформацiї, за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; (Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої пунктом 8 частини першої статтi 7, втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2018 року - див. пункт 2 статтi 21 цього Закону). ............... Стаття 21. Прикiнцевi та перехiднi положення 1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування. 2. Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої пунктом 8 частини першої статтi 7 цього Закону, втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2018 року.
000811 10.07.2017 Надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку на всiй територiї України
Орган ліцензування НКРЗI
Дата видачі 10.07.2017
Дата закінчення 27.09.2021
Опис Продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) не планується, оскiльки Законом України № 222-VIII зазначена дiяльнiсть не вимагатиме лiцензiй. Стаття 7. Перелiк видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню 1. Лiцензуванню пiдлягають такi види господарської дiяльностi: 8) дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про телекомунiкацiї", надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису) та технiчного захисту iнформацiї, за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; (Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої пунктом 8 частини першої статтi 7, втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2018 року - див. пункт 2 статтi 21 цього Закону). ............... Стаття 21. Прикiнцевi та перехiднi положення 1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування. 2. Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої пунктом 8 частини першої статтi 7 цього Закону, втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2018 року.
000812 10.07.2017 Надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) - мiсцевого з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на всiй територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗI
Дата видачі 10.07.2017
Дата закінчення 01.07.2022
Опис Продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) не планується, оскiльки Законом України № 222-VIII зазначена дiяльнiсть не вимагатиме лiцензiй. Стаття 7. Перелiк видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню 1. Лiцензуванню пiдлягають такi види господарської дiяльностi: 8) дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про телекомунiкацiї", надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису) та технiчного захисту iнформацiї, за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; (Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої пунктом 8 частини першої статтi 7, втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2018 року - див. пункт 2 статтi 21 цього Закону). ............... Стаття 21. Прикiнцевi та перехiднi положення 1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування. 2. Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої пунктом 8 частини першої статтi 7 цього Закону, втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2018 року.
000813 10.07.2017 Надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку на всiй територiї України
Орган ліцензування НКРЗI
Дата видачі 10.07.2017
Дата закінчення 04.02.2030
Опис Продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) не планується, оскiльки Законом України № 222-VIII зазначена дiяльнiсть не вимагатиме лiцензiй. Стаття 7. Перелiк видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню 1. Лiцензуванню пiдлягають такi види господарської дiяльностi: 8) дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про телекомунiкацiї", надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису) та технiчного захисту iнформацiї, за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; (Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої пунктом 8 частини першої статтi 7, втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2018 року - див. пункт 2 статтi 21 цього Закону) ............... Стаття 21. Прикiнцевi та перехiднi положення 1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування. 2. Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої пунктом 8 частини першої статтi 7 цього Закону, втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2018 року.
000814 10.07.2017 Надання послуг фiксованого телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку: мiжнародного на територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗI
Дата видачі 10.07.2017
Дата закінчення 18.08.2019
Опис Продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) не планується, оскiльки Законом України № 222-VIII зазначена дiяльнiсть не вимагатиме лiцензiй. Стаття 7. Перелiк видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню 1. Лiцензуванню пiдлягають такi види господарської дiяльностi: 8) дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про телекомунiкацiї", надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису) та технiчного захисту iнформацiї, за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; (Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої пунктом 8 частини першої статтi 7, втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2018 року - див. пункт 2 статтi 21 цього Закону). ............... Стаття 21. Прикiнцевi та перехiднi положення 1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування. 2. Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої пунктом 8 частини першої статтi 7 цього Закону, втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2018 року.
000815 10.07.2017 Надання послуг фiксованого телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку: мiжмiського на територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗI
Дата видачі 10.07.2017
Дата закінчення 18.08.2019
Опис Продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу) не планується, оскiльки Законом України № 222-VIII зазначена дiяльнiсть не вимагатиме лiцензiй. Стаття 7. Перелiк видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню 1. Лiцензуванню пiдлягають такi види господарської дiяльностi: 8) дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про телекомунiкацiї", надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису) та технiчного захисту iнформацiї, за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України; (Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої пунктом 8 частини першої статтi 7, втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2018 року - див. пункт 2 статтi 21 цього Закону) ............... Стаття 21. Прикiнцевi та перехiднi положення 1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування. 2. Лiцензування дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, передбаченої пунктом 8 частини першої статтi 7 цього Закону, втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2018 року.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВФ РИТЕЙЛ" #41457291
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКА, БУД. 15
Опис ПрАТ "ВФ Україна" володiє 100% у статутному капiталi ТОВ "ВФ Ритейл". Статутний капiтал складає 140 000 гривень. Органами управлiння є Загальнi Збори Учасникiв, Наглядова рада (5 осiб) та одноособовий виконавчий орган - Директор. Орган контролю - Ревiзiйна комiсiя, що складається з 4-х осiб. Основним видом дiяльностi за КВЕД є 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля (основний). Дата державної реєстрацiї ТОВ "ВФ Ритейл": 12.07.2017. Рiшення про участь у ТОВ "ВФ Ритейл" прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ВФ Україна" (Протокол Наглядової ради № 171 вiд 10.07.2017р).
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТ СМАРТФЛЕКС" #41836771
Адреса М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, БУД. 49/2
Опис ПрАТ "ВФ Україна" володiє 99% у статутному капiталi ТОВ "IТ СмартФлекс". 1 % у статутному капiталi належить ТОВ "ВФ Ритейл". Статутний капiтал складає 10 000 000 гривень. Статутом передбаченi органи управлiння: Загальнi Збори Учасникiв, Наглядова рада та одноособовий виконавчий орган - Директор. Орган контролю -Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор). Основним видом дiяльностi за КВЕД є 62.01 Комп'ютерне програмування (основний). Дата державної реєстрацiї ТОВ "IТ СмартФлекс": 28.12.2017р. Рiшення про участь у ТОВ "IТ СмартФлекс": прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ВФ Україна" (Протокол Наглядової ради № 180 вiд 12.12.2017р).

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Preludium B.V. (Нiдерланди) / 62476602 773 845 495 шт 99.00%
Адреса Нiдерланди, Amsterdam, The Netherlands, Rapenburgerstraat 177, K,