Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (12)
Дозвільні документи
Ліцензії (1 276)
Будівництво (442) Перевірки (67)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"

#14333937

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА"
ЄДРПОУ 14333937
Адреса 01601 м. Київ, вул. Лейпцизька, 15
(КОАТУУ 8038200000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №649614
Дата державної реєстрації 18.10.2004
Середня кількість працівників 3 286
Орган управління Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 300335
Номер рахунку: 26002511
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "IНГ Банк Україна"
МФО: 300539
Номер рахунку: 26002013153600
Контакти
+38 (044) 220-42-37
ntarasova@mts.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Савченко Вадим Едуардович Член Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2013 - на 3 роки
Паспортні дані 6512, 419145, 28.06.2012, вiддiлом УФМС Росiї по Свердловськiй обл. у Чкалiвському р-нi м. Єкатеринбург
Освіта Київський нацiональний економiчний унiверситет, Юридичний факультет Гуманiтарного Унiверситету в мiстi Єкатеринбург
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймає посаду Вiце-президента з продажiв та обслуговування, член Правлiння.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. 25.04.2013 року позачерговими Загальними зборами Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол № 27 вiд 26.04.2013 р.) прийнято рiшення обрати Савченка Вадима Едуардовича членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: З 2007 по 2008 р. був Директором фiлiї "Урал" ВАТ "ТС-Ритейл". У листопадi 2008 р. приступив до виконання обов'язкiв Директора з продажiв та абонентського обслуговування ПрАТ "МТС УКРАЇНА", з липня 2011 року обiймає посаду Вiце-президента з продажiв та обслуговування ВАТ "МТС", член Правлiння ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 5, будiвля 2, кв. 1.
Волкова Ольга Миколаївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1968 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.02.2013 - на 3 роки
Паспортні дані 4004, 822467, 16.10.2003, ГУВС по Санкт-Петербургу и Ленiнградськiй областi
Освіта Ленiнградський електротехнiчний iнститут iм. В.I. Ульянова (Ленiна), спецiальнiсть "Iнженер системотехник". Iнститут економiки та фiнансiв в м. Санкт-Петербурзi, спецiальнiсть "Фiнансовий менеджер"
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи ВАТ "Вимпелком", обiймала посаду: ведучий менеджер в галузi гарантування доходiв.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. 13.02.2013 року позачерговими Загальними зборами Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол № 26 вiд 14.02.2013 р.) прийнято рiшення обрати Волкову Ольгу Миколаївну членом Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стажу керiвної роботи - 3 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: в перiод 2004 - 2008 рр. працювала начальником Вiддiлу розвитку функцiї управлiння доходами ВАТ "МТС", в перiод 2008 - 2009 рр. працювала ведучим експертом в галузi запобiгання шахрайству i гарантування доходiв ТОВ "Iнформацiйнi системи Джет". В перiод 2009 - 2010 рр. працювала ведучим менеджером в галузi гарантування доходiв ВАТ "Вимпелком". Обiймала посаду: в перiод 2010 - 2013 рр. - керiвник Групи перевiрок операцiйної дiяльностi Макро-регiона "Пiвнiчний Захiд" ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Санкт-Петербург, вул. Iталiйська, буд. 8.
Корня Олексій Валерійович Член Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2013 - на 3 роки
Паспортні дані 4002, 305677, 17.04.2002, 34 вiддiлом мiлiцiї Приморського району м. Санкт-Петербург
Освіта Санкт-Петербурзький державний унiверситет економiки й фiнансiв
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймає посаду: Вiце-президент з фiнансiв та iнвестицiй, член Правлiння.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. 25.04.2013 року позачерговими Загальними зборами Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол № 27 вiд 26.04.2013 р.) прийнято рiшення обрати Корня Олексiя Валерiйовича членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: З 2004 року i по теперiшнiй час працює у ВАТ "Мобiльнi ТелеСистеми" - спочатку Фiнансовим директором фiлiї у макро-регiону "Урал" ВАТ "МТС", потiм Директором департаменту фiнансового планування й аналiзу, Директором з контроллiнгу, Вiце-президентом з фiнансiв та iнвестицiй. З 2008 р. - член Правлiння ВАТ "Мобiльнi ТелеСистеми". Обiймає посаду: Вiце-президент з фiнансiв та iнвестицiй, член Правлiння ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 8, будiвля 4.
Лацанич Василій Ігоревич Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2013 - на 3 роки
Паспортні дані КА, 527784, 16.07.1997, Галицьким РО ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
Освіта Вищий державний музичний iнститут iм. М. Лисенка
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймає посаду: Вiце-президент з маркетингу, член Правлiння.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. 25.04.2013 року позачерговими Загальними зборами Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол № 27 вiд 26.04.2013 р.) прийнято рiшення обрати Лацанича Василя Iгоровича членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж керiвної роботи - 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з листопада 2007 по березень 2011 року обiймав посаду Директора з маркетингу ПрАТ "МТС УКРАЇНА". З 05 березня 2011 р. призначений на посаду Генерального директора ПрАТ "МТС УКРАЇНА". З вересня 2011 призначений на посаду Вiце-президента з маркетингу ВАТ "МТС". Обiймає посаду: Вiце-президент з маркетингу, член Правлiння ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4.
Барикіна Ірина Валеріївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1982 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 13.02.2013 - на 3 роки
Паспортні дані 4602, 950236, 13.08.2002, Електрогiрським вiддiленням мiлiцiї Павлово-Посадського ОВД, МО
Освіта Всеросiйська Державна податкова академiя в м. Москвi, спецiальнiсть "Бухгалтерський облiк, аналiз, аудит"
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи ЗАТ "КПМГ", обiймала посаду: старший консультант.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. 13.02.2013 року позачерговими Загальними зборами Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол № 26 вiд 14.02.2013 р.) прийнято рiшення обрати Барикiну Iрину Валерiївну членом Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж керiвної роботи - 2 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: в перiод 2008 - 2012 р.р. працювала старшим консультантом ТОВ "БерiнгПойнт", в перiод 2010 - 2012 р.р. працювала старшим консультантом ЗАТ "КПМГ". Обiймає посаду: з 2012 року - керiвник проекту Вiддiлу фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього аудиту ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Панкратєвський провулок, буд.12/12.
Хеккер Міхаель Член Наглядової ради
Рік народження 1970 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2013 - на 3 роки
Паспортні дані C4W9СН2РК, 06.04.2010, Посольством Нiмеччини у м. Москва
Освіта Pierre-Mendez-France-University
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймає посаду: Вiце-президент зi стратегiї, злиття, поглинання та корпоративного розвитку, член Правлiння.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. 25.04.2013 року позачерговими Загальними зборами Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол № 27 вiд 26.04.2013 р.) прийнято рiшення обрати Хеккера Мiхаеля членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж керiвної роботи 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2008 року - Вiце-президент зi стратегiї та корпоративному розвитку ВАТ "Мобiльнi ТелеСистеми". Обiймає посаду: Вiце-президент зi стратегiї, злиття, поглинання та корпоративного розвитку, член Правлiння ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4.
Золочевський Іван Олександрович Генеральний директор
Рік народження 1972 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 20.07.2013 - з 06.09.2013 р. по 05.09.2015 р.
Паспортні дані 4003, 060602, 26.11.2002, 33 вiддiлом мiлiцiї Московського р-ну мiста Санкт-Петербург
Освіта Росiйський державний педагогiчний унiверситет iм. Герцена м. Санкт-Петербург, Iнженерно-економiчна Академiя м. Санкт-Петербург, Business School, The Open University, United Kingdom
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи У червнi 2005 р. приступив до роботи у ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя) як Директор макро-регiону МТС "Пiвнiчний захiд". Дану посаду займав до вересня 2011 року, коли був призначений Генеральним директором ПрАТ "МТС УКРАЇНА".
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. 20.07.2013 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол № 104 вiд 22.07.2013 р.) прийнято рiшення обрати Генеральним директором Приватного акцiонерного товариства "МТС УКРАЇНА" Золочевського Iвана Олександровича в зв'язку iз закiнченням строку дiї його контракту на посадi Генерального директора ПрАТ "МТС УКРАЇНА" (05.09.2013 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж керiвної роботи - 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: У червнi 2005 р. приступив до роботи у ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя) як Директор макро-регiону МТС "Пiвнiчний захiд". Обiймає посаду члена Правлiння ВАТ "МТС". З вересня 2011 року обiймає посаду Генерального директора ПрАТ "МТС УКРАЇНА", мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
Пузанкова Тетяна Леонідівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1970 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 13.02.2013 - на 3 роки
Паспортні дані 5408, 064598, 06.08.2008, ВУФМС Росiї по Орловськiй обл. у Залiзничному р-нi м.Орел
Освіта Орловський комерцiйний iнститут. Фiнансова академiя при Урядi Росiйської Федерацiї, спецiальнiсть "Бухгалтерський облiк, аналiз, аудит"
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи ЗАТ "Прайсвотерхаускуперс Аудит", обiймала посаду: менеджер Вiддiлу аудита пiдприємств ПЕК.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. 13.02.2013 року позачерговими Загальними зборами Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол № 26 вiд 14.02.2013 р.) прийнято рiшення обрати Пузанкову Тетяну Леонiдiвну членом Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж керiвної роботи - 3 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: У перiод 2004-2011 р.р. працювала менеджером Вiддiлу аудита пiдприємств ПЕК ЗАТ "Прайсвотерхаускуперс Аудит". Обiймає посаду: з 2011 року -начальник Вiддiлу фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього аудиту ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Панкратєвський провулок, буд.12/12.
Дубовсков Андрій Анатолійович Голова Наглядової ради
Рік народження 1966 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2013 - на 3 роки
Паспортні дані 4511, 032545, 18.02.2011, вiддiлом УФМС Росiї по мiсту Москва по району Хорошево-Мневнiкi
Освіта Ленiнградський iнститут кiноiнженерiв, Всеросiйський Державний iнститут кiнематографiї iм. С.А. Герасимова
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймає посаду: Президент, член Ради директорiв, Голова Правлiння.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. 25.04.2013 року позачерговими Загальними зборами Приватного акцiонерного Товариства "МТС Україна" (Протокол № 27 вiд 26.04.2013 р.) прийнято рiшення Дубовскова Андрiя Анатолiйовича обрати членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж керiвної роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: З березня 2008 р. по березень 2011 р. - Генеральний директор ПрАТ "МТС УКРАЇНА". Обiймає посаду: Президент, член Ради директорiв, Голова Правлiння ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 5, будiвля 2.

Ліцензії

Дата  
АВ № 546034 12.07.2010 Надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) - мiсцевого з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на всiй територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 12.07.2010
Дата закінчення 01.07.2017
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 546036 12.07.2010 Надання послуг фiксованого телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку: мiжнародного на територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 12.07.2010
Дата закінчення 18.08.2019
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 546037 12.07.2010 Надання послуг фiксованого телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку: мiжмiського на територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 12.07.2010
Дата закінчення 18.08.2019
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 546038 12.07.2010 Надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку на всiй територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 12.07.2010
Дата закінчення 27.09.2021
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 548172 17.08.2010 Розроблення, виробництво, використання, експлуатацiя, сертифiкацiйнi випробування, тематичнi дослiдження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем i засобiв криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису)...
Орган ліцензування Адмiнiстрацiя ДССЗЗI
Дата видачі 17.08.2010
Дата закінчення 01.01.2020
Опис Повне найменування виду дiяльностi: Розроблення, виробництво, використання, експлуатацiя, сертифiкацiйнi випробування, тематичнi дослiдження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем i засобiв криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї )згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) в частинi: 1) Використання, експлуатацiя засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем. 2) Ввезення, вивезення засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем. 3) Торгiвля засобами криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистемами. З наданням права провадження робiт за пунктами 1-3 у галузi криптографiчного захисту конфiденцiйної iнформацiї. Лiцензiя бестрокова. Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АЕ№ 286185 28.01.2014 Будiвництво i технiчне обслуговування мереж зв'язку з рухомими об'єктами та надання послуг з їх використанням на територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 28.01.2014
Дата закінчення 03.12.2018
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ВАТ "Мобiльнi ТелеСистеми" / 7740000076 773 845 495 шт 99.00%
Адреса Росiя, Москва, вул. Марксистська, б.4