Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (377)
Зовнішня інформація (11)
Дозвільні документи
Ліцензії (1432)
ДАБІ (440) Перевірки (67)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"

#14333937

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА"
ЄДРПОУ 14333937
Номер свідоцтва про реєстрацію А 01 № 649614
Дата державної реєстрації 18.10.2004
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 300335
Номер рахунку: 26002511
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "IНГ Банк Україна"
МФО: 300539
Номер рахунку: 26002013153600
Контакти
+38 (044) 220-42-37
ntarasova@mts.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Барінов Володимир Сергійович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Паспортні дані 4608, 674774, 18.06.2009, ТП №2 ВУФМС Росiї у Балашихiнському р-нi Московської областi
Освіта Мордовський державний унiверситет за фахом <Фiнанси й кредит>
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймає посаду: Керiвник Групи тематичних перевiрок Вiддiлу перевiрок операцiйної дiяльностi Департаменту контролю.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад: у перiод з 2002 по 2006 роки працював на посадi Головного фахiвця Вiддiлу методологiї й ризикiв Департаменту внутрiшнього аудита ВАТ "Центртелеком". Обiймає посаду: Керiвник Групи тематичних перевiрок Вiддiлу перевiрок операцiйної дiяльностi Департаменту контролю ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Панкратєвський провулок, д.12/12, к. 409.
Савченко Вадим Едуардович Член Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Паспортні дані 6512, 419145, 28.06.2012, вiддiлом УФМС Росiї по Свердловськiй обл. у Чкалiвському р-нi м. Єкатеринбург
Освіта Київський нацiональний економiчний унiверситет, Юридичний факультет Гуманiтарного Унiверситету в мiстi Єкатеринбург
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймає посаду Вiце-президента з продажiв та обслуговування, член Правлiння.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад: має 15-лiтнiй досвiд роботи в сферi продажiв на рiзних позицiях - вiд координатора вiддiлу продажiв до директора фiлiї. Працював у таких компанiях, як ТОВ , ЗАТ i ВАТ "Вiдень". З 2005 по 2007 р. працював у посадi Директора департаменту по роботi з партнерами макро-регiону МТС "Урал". З 2007 по 2008 р. був Директором фiлiї "Урал" ВАТ "ТС-Ритейл". У листопадi 2008 р. приступив до виконання обов'язкiв Директора з продажiв та абонентського обслуговування ПрАТ "МТС УКРАЇНА", з липня 2011 року обiймає посаду Вiце-президента з продажiв та обслуговування ВАТ "МТС", член Правлiння ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, д. 5, будiвля 2, к. 1.
Матузок Павло Юрійович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Паспортні дані 4607, 138166, 14.03.2006, 2 ГОМ УВС у Люберецькому р-нi Московської областi
Освіта Радiотехнiчний факультет Московського енергетичного iнституту
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймає посаду менеджер проектiв Вiддiлу фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього аудита.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Стажу керiвної роботи не має. Перелiк попереднiх посад: У перiод з 2005 по лютий 2011 року працював аудитором, потiм старшим аудитором ВАТ "МТС". Обiймає посаду: Менеджер проекту Вiддiлу фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього аудиту ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Панкратєвський провулок, д.12/12, к. 409.
Береза Наталія Любомирівна Член Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Паспортні дані СТ, 094070, 25.12.2008, виданий Голосiївським РУ ГУ МВС України в Києвi
Освіта Київський державний лiнгвiстичний унiверситет
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймає посаду: Вiце-президент з управлiння персоналом , член Правлiння.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Стаж керiвної роботи - 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад: З 2000 року займала ряд посад у сферi управлiння персоналом. У перiод 2000-2004 р.р. працювала в компанiї "Крафт Фудз Україна". В 2005 року займала позицiю менеджера управлiння корпоративного навчання в компанiї . В 2005-2006 р.р. працювала в компанiї "В.А.Т. Прилуки" на посадi фахiвця з розвитку персоналу. У компанiю "МТС Україна" прийшла 25.09.2006 на позицiю керiвника проекту з розвитку персоналу, в 2007-м року була переведена на посаду керiвника групи навчання й розвитку, з 19.09.2007 по 30.07.2011 обiймала посаду Директора з управлiння персоналом ПрАТ "МТС УКРАЇНА". З 01.08.2011 по 21.12.2012 обiймала посаду Вiце-президента з управлiння персоналом ВАТ "МТС". З 21.12.2012 Директор з управлiння персоналом макро-регiону "Урал" ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, д. 5, будiвля 2.
Корня Олексій Валерійович Член Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Паспортні дані 4002, 305677, 17.04.2002, 34 вiддiлом мiлiцiї Приморського району м. Санкт-Петербург
Освіта Санкт-Петербурзький державний унiверситет економiки й фiнансiв
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймає посаду: Вiце-президент з фiнансiв та iнвестицiй, член Правлiння.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад: У перiод 2002-2004 р.р. працював Головним фахiвцем з фiнансового консультування ВАТ "Пiвнiчно-Захiдний Телекому" (м. Санкт-Петербург). З 2004 року i по теперiшнiй час працює у ВАТ "Мобiльнi ТелеСистеми" - спочатку Фiнансовим директором фiлiї у макро-регiону "Урал" ВАТ "МТС", потiм Директором департаменту фiнансового планування й аналiзу, Директором з контроллiнгу, Вiце-президентом з фiнансiв та iнвестицiй. З 2008 р. - член Правлiння ВАТ "Мобiльнi ТелеСистеми". Обiймає посаду: Вiце-президент з фiнансiв та iнвестицiй, член Правлiння ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, д. 8, будiвля 4.
Лацанич Василій Ігоревич Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Паспортні дані КА, 527784, 16.07.1997, Галицьким РО ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
Освіта Вищий державний музичний iнститут iм. М. Лисенка
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймає посаду: Вiце-президент з маркетингу, член Правлiння.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Стаж керiвної роботи - 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад: з 1997 року займав ряд керiвних посад у компанiї Кока-Кола. У жовтнi 2005 року приступив до роботи в "МТС УКРАЇНА" як заступник Генерального директора з маркетингу. З листопада 2007 по березень 2011 року обiймав посаду Директора з маркетингу ПрАТ "МТС УКРАЇНА". З 05 березня 2011 р. призначений на посаду Генерального директора ПрАТ "МТС УКРАЇНА". З вересня 2011 призначений на посаду Вiце-президента з маркетингу ВАТ "МТС". Обiймає посаду: Вiце-президент з маркетингу, член Правлiння ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4.
Хеккер Міхаель Член Наглядової ради
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Паспортні дані C4W9СН2РК, 06.04.2010, Посольством Нiмеччини у м. Москва
Освіта Pierre-Mendez-France-University
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймає посаду: Вiце-президент зi стратегiї, злиття, поглинання та корпоративного розвитку, член Правлiння.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад: у перiод 2000-2006 р.р. працював менеджером в "A.T. Kearney GmbH". З 2006 по 2008 р. - Директор зi стратегiї, а з 2008 року - Вiце-президент зi стратегiї та корпоративному розвитку ВАТ "Мобiльнi ТелеСистеми". Обiймає посаду: Вiце-президент зi стратегiї, злиття, поглинання та корпоративного розвитку, член Правлiння ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Марксистська, буд. 4.
Золочевський Іван Олександрович Генеральний директор
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Паспортні дані 4003, 060602, 26.11.2002, 33 вiддiлом мiлiцiї Московського р-ну мiста Санкт-Петербург
Освіта Росiйський державний педагогiчний унiверситет iм. Герцена м. Санкт-Петербург, Iнженерно-економiчна Академiя м. Санкт-Петербург, Business School, The Open University, United Kingdom
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи У червнi 2005 р. приступив до роботи у ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя) як Директор макро-регiону МТС "Пiвнiчний захiд". Дану посаду займав до вересня 2011 року, коли був призначений Генеральним директором ПрАТ "МТС УКРАЇНА".
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формi виплачувалась вiдповiдно до укладеного контракту та є конфiденцiйною iнформацiєю. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Стаж керiвної роботи - 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад: з травня 1998 року по березень 2001 року був Директором з продажiв (директором дивiзiону корпоративних i роздрiбних продажiв) ЗАТ "Ниеншанц". З квiтня 2005 року - Директор з продажiв ЗАТ "Бiзнес Комп'ютер Центр". У червнi 2005 р. приступив до роботи у ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя) як Директор макро-регiону МТС "Пiвнiчний захiд". Обiймає посаду члена Правлiння ВАТ "МТС". З вересня 2011 року обiймає посаду Генерального директора ПрАТ "МТС УКРАЇНА", мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15.
Пузанкова Тетяна Леонідівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Паспортні дані 5408, 064598, 06.08.2008, ВУФМС Росiї по Орловськiй обл. у Залiзничному р-нi м.Орел
Освіта Орловський комерцiйний iнститут, Фiнансова академiя при Урядi РФ
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймає посаду: начальник Вiддiлу фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього аудита.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Стаж керiвної роботи - 3 роки. Перелiк попереднiх посад: У перiод 2004-2011 р.р. працювала менеджером Вiддiлу аудита пiдприємств ПЕК ЗАТ "Прайсвотерхаускуперс Аудит". Обiймає посаду: начальник Вiддiлу фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього аудиту ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Панкратєвський провулок, д.12/12, к. 409.
Дубовсков Андрій Анатолійович Голова Наглядової ради
Рік народження 1966 р. н. (57 років)
Паспортні дані 4511, 032545, 18.02.2011, вiддiлом УФМС Росiї по мiсту Москва по району Хорошево-Мневнiкi
Освіта Ленiнградський iнститут кiноiнженерiв, Всеросiйський Державний iнститут кiнематографiї iм. С.А. Герасимова
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймає посаду: Президент, член Ради директорiв, Голова Правлiння.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Стаж керiвної роботи - 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад: З 1993 року займав ряд керiвних посад у таких компанiях, як Millicom International Cellular S.A, Millicom International Cellular B.V., ТОВ "Регiональний стiльниковий зв'язок", ЗАТ "800" та iн. у Москвi, Алма-Атi, Нижньому Новгородi та Пермi. З 2002 року по 2004 рiк був Генеральним директором однiєї з компанiй мiжнародної групи "ТЕЛЕ2" (Швецiя) у Нижньому Новгородi. В 2004 р. був запрошений на роботу в компанiю ВАТ "МТС" i до 2006 року очолював її нижегородську фiлiю. Протягом 2006-2007 рокiв був Директором макро-регiону МТС "Урал". У груднi 2007 року приступив до роботи в ПрАТ "МТС УКРАЇНА" як перший заступник Генерального директора. З березня 2008 р. по березень 2011 р. - Генеральний директор ПрАТ "МТС УКРАЇНА". Обiймає посаду: Президент, член Ради директорiв, Голова Правлiння ВАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Воронцовська, д. 5, будiвля 2.

Ліцензії

Дата  
АВ № 546034 12.07.2010 Надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) - мiсцевого з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1000 (однiєї тисячi) абонентських номерiв на всiй територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 12.07.2010
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 546035 12.07.2010 Будiвництво i технiчне обслуговування мереж зв'язку з рухомими об'єктами та надання послуг з їх використанням на територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 12.07.2010
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 546036 12.07.2010 Надання послуг фiксованого телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку: мiжнародного на територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 12.07.2010
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 546037 12.07.2010 Надання послуг фiксованого телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку: мiжмiського на територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 12.07.2010
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 546038 12.07.2010 Надання послуг рухомого (мобiльного) телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв`язку на всiй територiї України вiдповiдно до Лiцензiйних умов
Орган ліцензування НКРЗ
Дата видачі 12.07.2010
Опис Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АВ № 548172 17.08.2010 Розроблення, виробництво, використання, експлуатацiя, сертифiкацiйнi випробування, тематичнi дослiдження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем i засобiв криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису)...
Орган ліцензування Адмiнiстрацiя ДССЗЗI
Дата видачі 17.08.2010
Опис Повне найменування виду дiяльностi: Розроблення, виробництво, використання, експлуатацiя, сертифiкацiйнi випробування, тематичнi дослiдження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем i засобiв криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї )згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) в частинi: 1) Використання, експлуатацiя засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем. 2) Ввезення, вивезення засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем. 3) Торгiвля засобами криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистемами. З наданням права провадження робiт за пунктами 1-3 у галузi криптографiчного захисту конфiденцiйної iнформацiї. Лiцензiя бестрокова. Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ВАТ "Мобiльнi ТелеСистеми" / 7740000076 773 845 495 шт 99.00%
Адреса Росiя, Москва, вул. Марксистська, б.4