Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (8)
Пов'язані особи ДАБІ (446) Перевірки (8) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"

#23527052

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"
ЄДРПОУ 23527052
Номер свідоцтва про реєстрацію 1 070 120 0000 00018
Дата державної реєстрації 10.08.1995
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ «БРОКБIЗНЕСБАНК»
МФО: 300249
Номер рахунку: 26002029275000
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "Аркада"
МФО: 322335
Номер рахунку: 26003026001
Контакти
+38 (044) 280-62-62

Посадові особи

Ім'я Посада
Мельник Ольга Максимівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1966 р. н. (54 роки)
Освіта вища, Київський автомобiльно-дорожний iнститут, економiка та органiзацiя автомобiльного транспорту
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи Бухгалтер першої категорiї ПАТ «ХК «Київмiськбуд»
Примітки Керує роботою Ревiзiйної комiсiї. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримувала. Рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №1 вiд 26.11.2012р.) обрано Мельник Ольгу Максимiвну (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї строком до кiнця термiну дiї наявного складу Ревiзiйної комiсiї, ранiше займала посаду бухгалтера першої категорiї ПАТ «ХК «Київмiськбуд», володiє часткою 0,003% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.
Київська Міська Рада В Особі Гайнової Оксани Карлівни член ревiзiйної комiсiї
Паспортні дані 22883141
Освіта д/н
Попередне місце роботи начальник аналiтичного вiддiлу Головного управлiння комунальної власностi м.Києва
Примітки Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримувала. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ ХК «Київмiськбуд» (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) обрано Київську мiську раду в особi Гайнової Оксани Карлiвни (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) членом Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки, ранiше займала посаду начальника аналiтичного вiддiлу Головного управлiння комунальної власностi м.Києва, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.
Київська Міська Рада В Особі Клочака Олега Зіновійовича член Наглядової ради
Рік народження 1971 р. н. (49 років)
Паспортні дані 22883141
Освіта вища, Дипломатична академiя України при МЗС України, зовнiшня полiтика
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи головний спецiалiст АТ ХК «Київмiськбуд»
Примітки Приймає участь в роботi Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди вiд товариства. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ ХК «Київмiськбуд» (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) обрано Київську мiську раду в особi Клочака Олега Зiновiйовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) членом Наглядової ради строком на 3 роки, ранiше займав посаду головний спецiалiст АТ ХК «Київмiськбуд», володiє часткою 0,000008% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Шевчук Едуард Георгійович Член правлiння
Рік народження 1968 р. н. (52 роки)
Освіта вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки та управлiння, юрист, фахiвець з управлiння проектами та програмами
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи директор департаменту капiтального будiвництва Мiнiстерства оборони України
Примітки Вiдповiдає за виробничий напрямок дiяльностi товариства та роботу в регiонах . Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримував. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол № 5 вiд 11.05.2012 р.) Шевчук Едуард Георгiйович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом правлiння строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посади: директор департаменту капiтального будiвництва Мiнiстерства оборони України, директор ТОВ «Кременчук Житлобуд», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.
Київська Міська Рада В Особі Арустамяна Едуарда Максимовича член Наглядової ради
Паспортні дані 22883141
Освіта вища,
Попередне місце роботи начальник управлiння АТ ХК «Київмiськбуд»
Примітки Приймає участь в роботi Наглядової ради. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримував.Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ ХК «Київмiськбуд» (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) обрано Київську мiську раду в особi Арустамяна Едуарда Максимовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) членом Наглядової ради строком на 3 роки, ранiше займав посаду начальника управлiння АТ ХК «Київмiськбуд», часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Бондарев Аркадій Володимирович Член правлiння
Рік народження 1966 р. н. (54 роки)
Паспортні дані СН, 823930, Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища, КДУ iм.Т.Г.Шевченка, прикладна математика, математик
Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi України, магiстр державного управлiння
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи заступник начальника Головного управлiння житлового забезпечення КМДА
Примітки Вiдповiдає за продаж, маркетинговий та рекламний напрямок дiяльностi товариства. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримував. Рiшенням Наглядової ради (протокол №213 вiд 27.12.2010р.) Бондарев Аркадiй Володимирович (паспорт СН 823930 виданий 13.05.98р. Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi) обраний членом правлiння строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посади: заступник начальника ГУ ЖЗ КМДА, перший заступник начальника ГУ контролю за благоустроєм м.Києва КМДА, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Київська Міська Рада В Особі Арустамяна Едуарда Максимовича член Наглядової ради
Рік народження 1983 р. н. (37 років)
Паспортні дані 22883141
Освіта вища, Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi України, магiстр державного управлiння
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи начальник управлiння АТ ХК «Київмiськбуд»
Примітки Приймає участь в роботi Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди вiд товариства. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ ХК «Київмiськбуд» (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) обрано Київську мiську раду в особi Арустамяна Едуарда Максимовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) членом Наглядової ради строком на 3 роки, ранiше займав посаду начальника управлiння АТ ХК «Київмiськбуд», володiє часткою 0,000008% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Мороз Олександр Олександрович Член правлiння
Рік народження 1974 р. н. (46 років)
Освіта Вища,
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Начальник управлiння АТ ХК "Київмiськбуд"
Примітки Вiдповiдає за фiнансово-економiчний напрямок дiяльностi товариства. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримував. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №3 вiд 28.04.2012р.) Мороз Олександр Олександрович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом правлiння строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посаду: начальник фiнансового управлiння АТ ХК «Київмiськбуд», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.
Ляшенко Валентина Миколаївна член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1960 р. н. (60 років)
Освіта вища, Харкiвський iнститут iнженерiв комунального будiвництва, мiське будiвництво
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи начальник вiддiлу ПАТ "ХК "Київмiськбуд"
Примітки Виконує функцiї секретаря Ревiзiйної комiсiї. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримувала. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ ХК «Київмiськбуд» (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) обрано Ляшенко Валентину Миколаївну (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки, ранiше займала посаду начальник вiддiлу ПАТ "ХК "Київмiськбуд", володiє часткою 0,004% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.
Мельник Ольга Максимівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Освіта н/д
Попередне місце роботи Бухгалтер першої категорiї ПАТ «ХК «Київмiськбуд»
Примітки Керує роботою Ревiзiйної комiсiї. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримувала. Рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №1 вiд 26.11.2012р.) обрано Мельник Ольгу Максимiвну (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних) на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї строком до кiнця термiну дiї наявного складу Ревiзiйної комiсiї, ранiше займала посаду бухгалтера першої категорiї ПАТ «ХК «Київмiськбуд», володiє часткою 0,003% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.
Київська Міська Рада В Особі Клочака Олега Зіновійовича член Наглядової ради
Паспортні дані 22883141
Освіта вища,
Попередне місце роботи головний спецiалiст АТ ХК «Київмiськбуд»
Примітки Приймає участь в роботi Наглядової ради. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримував. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 05.10.2010р.) Поляченко Володимир Аврумович обраний членом Наглядової ради строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, є Народним депутатом України. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Кушнір Ігор Миколайович Голова правлiння - президент
Рік народження 1971 р. н. (49 років)
Паспортні дані КН, 397002, 25.05.1997, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.и в м.Києвi
Освіта вища, Кременчуцький державний полiтехнiчний унiверситет
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи заступник Мiнiстра оборони України
Примітки Керує роботою правлiння, має право без довiренностi пiдписувати документи товариства. Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) Кушнiр Iгор Миколайович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний Головою правлiння - президентом строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посади: заступник Мiнiстра оборони Україниї. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди вiд товариства та на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Шевчук Едуард Георгійович Член правлiння
Рік народження 1964 р. н. (56 років)
Освіта вища,
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи директор департаменту капiтального будiвництва Мiнiстерства оборони України
Примітки Вiдповiдає за виробничий напрямок дiяльностi товариства та роботу в регiонах . Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримував. Шевчук Едуард Георгiйович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посади: директор департаменту капiтального будiвництва Мiнiстерства оборони України, директор ТОВ «Кременчук Житлобуд», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.
Соловей Сергій Миколайович Член правлiння
Рік народження 1963 р. н. (57 років)
Паспортні дані СН, 056890, Залiзничним РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища, Вiйськовий iнститут МО СРСР, спецiальнiсть правознавство, квалiфiкацiя юрист
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи заступник директора департаменту Мiнiстерства оборони України
Примітки Вiдповiдає за корпоративний та юридичний напрямок дiяльностi товариства. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримував. Рiшенням Наглядової ради АТ ХК "Київмiськбуд" (протокол №5 вiд 11.05.2012 р.) Соловей Сергiй Миколайович (паспорт СН 056890 виданий 04.01.96р. Залiзничним РУ ГУ МВС України в м.Києвi) обраний членом правлiння строком на 5 рокiв, ранiше займав посади: заступник директора департаменту Мiнiстерства оборони України, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.
Гуленко Дмитро Йосипович Член правлiння
Рік народження 1949 р. н. (71 рік)
Паспортні дані СН, 006344, Московським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Освіта вища, КIБI, промислове та цивiльне будiвництво, Українська академiя зовнiшньої торгiвлi, менеджер зовнiшньої економiчної дiяльностi
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Начальник управлiння землекористування та мiстобудування Київради
Примітки У разi вiдсутностi голови правлiння, за його дорученням, може виконувати обов'язки голови правлiння. Вiдповiдає за виробничий, проектний напрямок, земельнi питання та перспективи розвитку дiяльностi товариства. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримував. Рiшенням Наглядової ради АТ ХК "Київмiськбуд" (протокол №203 вiд 22.10.2010р.) Гуленко Дмитро Йосипович обраний членом правлiння строком на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Ранiше займав посади: начальник управлiння землекористування та мiстобудування Київради, начальник Головного управлiння житлового господарства КМДА, заступник мiського голови м.Києва, голова Московської м.Києва РДА та райради. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.
Шевчук Світлана Андріївна головний бухгалтер
Рік народження 1969 р. н. (51 рік)
Паспортні дані КН, 471669, 19.09.1997, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Освіта вища, Днiпропетровський унiверситет економiки та права, облiк та аудит
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи заступник директора з фiнансiв та економiки ТОВ «Кременчук Житлобуд»
Примітки Вiдповiдає за бухгалтерский та податковий облiк. Згiдно наказу голови правлiння-президента ПАТ «ХК «Київмiськбуд» №133-к вiд 25.06.12р. Шевчук Свiтлана Андрiївна (паспорт КН 471669 виданий 19.09.97р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.) прийнята на посаду головний бухгалтер ПАТ «ХК «Київмiськбуд». Строк, на який призначено особу: безстроково. Ранiше займала посади – заступник директора з фiнансiв та економiки ТОВ «Кременчук Житлобуд», м.Кременчук; бухгалтер ТОВ «Житлоiнвест», м.Кременчук. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди вiд товариства та на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Шевчук Світлана Андріївна головний бухгалтер
Рік народження 1960 р. н. (60 років)
Паспортні дані КН, 471669, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Освіта вища,
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи заступник директора з фiнансiв та економiки ТОВ «Кременчук Житлобуд»
Примітки Вiдповiдає за бухгалтерский та податковий облiк. Згiдно наказу голови правлiння-президента ПАТ «ХК «Київмiськбуд» №133-к вiд 25.06.12р. Шевчук Свiтлана Андрiївна (паспорт КН 471669 виданий 19.09.97р. Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.) прийнята на посаду головний бухгалтер ПАТ «ХК «Київмiськбуд». Строк, на який призначено особу: безстроково. Ранiше займала посади – заступник директора з фiнансiв та економiки ТОВ «Кременчук Житлобуд», м.Кременчук; бухгалтер ТОВ «Житлоiнвест», м.Кременчук. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди вiд товариства та на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Дудурич Василь Михайлович Член правлiння
Рік народження 1977 р. н. (43 роки)
Освіта Вища, бакалавр менеджменту, Харкiвський Нацiональний унiверситет iм. В.Н.Каразiна
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи директор департаменту ПАТ «ХК «Київмiськбуд»
Примітки Вiдповiдає за проектний напрямок дiяльностi товариства. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримував. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №58 вiд 03.12.2012р.) Дудурич Василь Михайлович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом правлiння строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посади: генеральний директор ТОВ «Монолiтжилбуд», начальник виробничо-технiчного управлiння НСК «Олiмпiйський», заступник директора ДП "Львiвський науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою", генеральний директор ТОВ «Мастер проект», директор департаменту ПАТ «ХК «Київмiськбуд», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.
Київська Міська Рада В Особі Порайка Миколи Васильовича Голова Наглядової ради
Рік народження 1967 р. н. (53 роки)
Паспортні дані 22883141
Освіта вища, ЛПI, iнженер-механiк, Нац.академiя держуправлiння при Президентовi України, магiстр держуправлiння
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи вiце-президент АТ ХК «Київмiськбуд»
Примітки Керує роботою Наглядової ради товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру винагороди вiд товариства. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №1 вiд 25.04.2012р.) обрано Порайка Миколу Васильовича (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) на посаду Голови Наглядової ради строком на 3 роки, у зв'язку з обранням загальними зборами акцiонерiв Товариства нового складу Наглядової ради Товариства (протокол зборiв № 14 вiд 25.04.12р.), часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, ранiше займав посади: вiце-президента АТ ХК «Київмiськбуд», радник голови НРУ, директор департаменту Мiнрегiонбуду України, головний спецiалiст Мiнрегiонбуду України, помiчник-консультант народного депутата України, заступник керiвника апарату НРУ, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.
Мороз Олександр Олександрович Член правлiння
Рік народження 1981 р. н. (39 років)
Освіта Вища, Житомирський Державний агроекологiчний унiверситет, Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi України, спецiалiст з облiку та аудиту; магiстр державного управлiння
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Начальник фiнансового управлiння АТ ХК "Київмiськбуд"
Примітки Вiдповiдає за фiнансово-економiчний напрямок дiяльностi товариства. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримував. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №3 вiд 28.04.2012р.) Мороз Олександр Олександрович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом правлiння строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посаду: начальник фiнансового управлiння АТ ХК «Київмiськбуд», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.
Дудурич Василь Михайлович Член правлiння
Рік народження 1974 р. н. (46 років)
Освіта Вища,
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи генеральний директор ТОВ «Монолiтжилбуд»
Примітки Вiдповiдає за проектний напрямок дiяльностi товариства. Винагороди вiд товариства в будь-якому виглядi не отримував. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ХК «Київмiськбуд» (протокол №58 вiд 03.12.2012р.) Дудурич Василь Михайлович (не надав згоди на оприлюднення паспортних даних) обраний членом правлiння строком на 5 рокiв, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, ранiше займав посади: генеральний директор ТОВ «Монолiтжилбуд», начальник виробничо-технiчного управлiння НСК «Олiмпiйський», заступник директора ДП "Львiвський науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою", генеральний директор ТОВ «Мастер проект», директор департаменту ПАТ «ХК «Київмiськбуд», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо обiймання будь яких посад на iнших пiдприємствах.

Ліцензії

Дата  
АВ №408372 05.08.2008 Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури
Орган ліцензування Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя
Дата видачі 05.08.2008
Опис Товариство має намiр подовжувати дiю лiцензiї

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН» #23731031
Адреса 01011, Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офiс 3
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ №0283
Рiшенням Аудиторської Палати України №99
з 23.02.2001
Контакти (044) 222-60-10, (044) 569-19-00
Примітки Договiр на проведення аудиту №598 вiд 10.04.2012 р.
Приватне акцiонерне товариство «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, Тропiнiна, буд. 7-Г
Діятельність депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ серiя АВ №498004
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 30.11.2009
Контакти (044) 585-42-40 (41, 42), (044) 585-42-40
Примітки Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 25 квiтня 2012 року (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) було переведено випуск акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 14 червня 2012 року розiрвано договiр з реєстроутримувачем ТОВ «Фiнреєстр» (ЄДРПОУ 33937657, Лiцензiя АВ №617829) №07/10-2010 вiд 07.10.2010р. та здiйснено приймання-передачу реєстру власникiв акцiй Товариства вiд ТОВ «Фiнреєстр» до зберiгача ПАТ «КБ «Глобус» (ЄДРПОУ 35591059, Лiцензiя АВ №581087), у якого Товариство вiдкрило рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. Депозитарiєм, який обслуговує випуск акцiй, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю, було обрано ПрАТ «ВДЦП» (ЄДРПОУ 35917889, Лiцензiя АВ №498004). Обслуговування депозитарiєм ПрАТ «ВДЦП» емiсiї цiнних паперiв Товариства здiйснюється вiдповiдно до Договору № Е381/12 вiд 11.06.2012р.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЛОБУС” #35591059
Адреса 04073, Україна, м. Київ, провулок Куренiвський, 19/5
Діятельність депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ серiя АВ №581087
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 30.07.2009
Контакти (044) 585-06-47, (044) 545-63-51
Примітки Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 25 квiтня 2012 року (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) було переведено випуск акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 14 червня 2012 року розiрвано договiр з реєстроутримувачем ТОВ «Фiнреєстр» (ЄДРПОУ 33937657, Лiцензiя АВ №617829) №07/10-2010 вiд 07.10.2010р. та здiйснено приймання-передачу реєстру власникiв акцiй Товариства вiд ТОВ «Фiнреєстр» до зберiгача ПАТ «КБ «Глобус» (ЄДРПОУ 35591059, Лiцензiя АВ №581087), у якого Товариство вiдкрило рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. Обслуговування Товариства зберiгачем ПАТ «КБ «Глобус» здiйснюється вiдповiдно до Договору №9020/12 вiд 07.06.2012р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiнреєстр» #33937657
Адреса 04210, Україна, м. Київ, Лайоша Гавро, буд. 1
Діятельність ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Ліцензія
№ серiя АВ, №617829
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 23.03.2012
Контакти (044) 229-59-69, (044) 229-59-69
Примітки Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 25 квiтня 2012 року (протокол №14 вiд 25.04.2012р.) було переведено випуск акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 14 червня 2012 року розiрвано договiр з реєстроутримувачем ТОВ «Фiнреєстр» (ЄДРПОУ 33937657, Лiцензiя АВ №617829) №07/10-2010 вiд 07.10.2010р. та здiйснено приймання-передачу реєстру власникiв акцiй Товариства вiд ТОВ «Фiнреєстр» до зберiгача ПАТ «КБ «Глобус» (ЄДРПОУ 35591059, Лiцензiя АВ №581087), у якого Товариство вiдкрило рахунки в цiнних паперах власникам акцiй.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН» #23731031
Адреса 01011, Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офiс 3
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ №0283
Рiшенням Аудиторської Палати України №99
з 23.02.2001
Контакти (044) 222-60-10, (044) 569-19-00
Примітки Договiр на проведення аудиту №598 вiд 10.04.2012 р.

Власники акцій

Власник Частка
Київська мiська рада в особi виконавчий комiтет Київської мiської Ради народних депутатiв / #22883141 80.00%
Адреса м.Київ, Хрещатик, 36
Код 22883141
Київська мiська рада в особi виконавчий комiтет Київської мiської Ради народних депутатiв / #22883141 80.00%
Адреса м.Київ, Хрещатик, 36
Код 22883141

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Київська мiська Рада / #22883141 52 910 760 шт 80.00%
Адреса м.Київ, Хрещатик, 36
Київська мiська Рада / #22883141 52 910 760 шт 80.00%
Адреса м.Київ, Хрещатик, 36