Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (12)
Пов'язані особи ДАБІ (42) Перевірки (9) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"

#23527052

Фінансова звітність

Фінансова звітність за:

Аналітичні показники:

Необоротні активи, усього
Оборотні активи, усього
Власний капітал, усього
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, усього
Поточні зобов'язання і забезпечення, усього
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Сукупний дохід (збитки)
Кількість працівників