Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (42)
ДАБІ (19) Перевірки (27)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

#03340920

Основна інформація

Назва АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"
ЄДРПОУ 03340920
Адреса 49000, м. Днiпро, вул. Шевченка, буд. 2
Дата державної реєстрації 23.01.1998
Середня кількість працівників 4 419
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "БАНК "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
МФО: 300647
Номер рахунку: 260055411494
Контакти
+38 (056) 746-17-04
Iryna.Moskalenko@dpgas.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Іан Бьорд (Іаn Віrd) Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2019 - на три роки
Освіта -
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року. Iан Бьорд (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. Особа не надала згоди на розкриття року народження, освiти , стажу роботи та iнформацiї щодо попереднiх та iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову Раду Товариства, зокрема, в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. На посадi члена Наглядової Ради АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 11.04.2019 року. Розмiр винагороди визначено Положенням про Наглядову раду Товариства. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.
Девід Ентоні Ховард Браун (Dаvіd Аnтоny Ноwаrd Вrоwn) Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2019 - на три роки
Освіта -
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року. Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764. Особа не надала згоди на розкриття року народження, освiти , стажу роботи та iнформацiї щодо попереднiх та iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову Раду Товариства, зокрема, в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. На посадi члена Наглядової Ради АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 11.04.2019 року. На посадi Голови Наглядової ради з 24.04.2019 року. Розмiр винагороди визначено Положенням про Наглядову раду Товариства. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.
Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2019 - на три роки
Освіта -
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року. Iлля Юрiйович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552. Особа не надала згоди на розкриття року народження, освiти , стажу роботи та iнформацiї щодо попереднiх та iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову Раду Товариства, зокрема, в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. На посадi члена Наглядової Ради АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 11.04.2019 року. Розмiр винагороди визначено Положенням про Наглядову раду Товариства. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.
Косенко Віталій Сергійович Член правлiння - Директор комерцiйний
Рік народження 1980 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2019 - до 30.06.2022 (включно)
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Член Правлiння - Директор комерцiйний, АТ "Днiпропетровськгаз", 03340920
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Наглядової Ради Товариства вiд 01.07.2019 року. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства, зокрема, в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства. Винагороди, кiрм заробiтної плати не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Члена Правлiння АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 01.07.2019 року. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - начальник управлiння контролю та органiзацiї облiку газу ПАТ "Днiпропетровськгаз", заступник Голови правлiння з постачання та облiку газу ПАТ "Житомиргаз", заступник Голови правлiння з постачання та облiку газу ПАТ "Криворiжгаз", керiвник абонентської групи ПАТ "Днiпропетровськгаз" . На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Заєць Ігор Володимирович Член правлiння - Директор з безпеки
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2019 - до 30.06.2022 (включно)
Освіта Вища
Попередне місце роботи начальник управлiння, АТ "Днiпропетровськгаз", 03340920
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Наглядової Ради Товариства вiд 01.07.2019 року. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства, зокрема, в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства. Винагороди, кiрм заробiтної плати не отримує. Особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо року народження та стажу роботи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Члена Правлiння АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 01.07.2019 року. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - начальник управлiння ГУ ДФС в Чернiвецькiй областi, Заступник голови правлiння з економiчної безпеки ПАТ "Львiвгаз", радник Голови правлiння ПАТ "Львiвгаз" з питань економiчної безпеки, служба в органах МВС. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Легеза Наталія Віталіївна Головний бухгалтер
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.03.2014 - необмежений
Освіта Вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи в. о.головного бухгалтера, АТ "Днiпропетровськгаз", 03340920
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi наказу ПАТ "Днiпропетровськгаз" вiд 24.03.2014 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Права та обов'язки визначенi посадовю iнструкцiєю, зокрема, прийняття рiшення, що вiдноситься до сфери бухгалтерського та податкового облiку Товариства. Винагороди, кiрм заробiтної плати не отримує.Попереднi посади, якi обiймала особа: в. о.головного бухгалтера ПАТ "Днiпропетровськгаз", заступник головного бухгалтера з податкового облiку вiддiлу податкового облiку та звiтностi ПАТ "Днiпропетровськгаз", начальник Управлiння податкового облiку ПАТ "Днiпропетровськгаз", заступник головного бухгалтера з податкового облiку ВАТ "Днiпропетровськгаз".На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад
Шаповалов Андрій Васильович Член правлiння - Директор фiнансовий
Дата вступу на посаду і термін 29.10.2019 - до 30.06.2022 (включно)
Освіта Вища
Попередне місце роботи Член Правлiння - Директор фiнансовий АТ "Харкiвгаз", АТ "Харкiвгаз", 03359500
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Наглядової Ради Товариства вiд 28.10.2019 року. Особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо року народження та стажу роботи. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства, зокрема, в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства. Винагороди, кiрм заробiтної плати не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Члена Правлiння АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 29.10.2019 року, попереднi посади, якi обiймала особа -Директор фiнансовий АТ "Харкiвгаз", т.в.о. директора фiнансового ПАТ "Харкiвгаз", керiвник проектiв з бюджетування департаменту фiнансiв ТОВ "Регiональна газова компанiя", провiдний фахiвець у департаменту фiнансiв ТОВ "Регiональна газова компанiя", заступник голови правлiння з фiнансово-економiчних питань Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Київоблгаз". На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Мудрицька Юлія Петрівна Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2019 - на три роки
Освіта -
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року. Особа не надала згоди на розкриття року народження, освiти , стажу роботи та iнформацiї щодо попереднiх та iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства, зокрема, захист прав та iнтересiв акцiонерiв Товариства, контроль за забезпеченням фiнансової безпеки та стабiльностi, контроль за дотриманням Товариством законодавства та нормативно-правових актiв України. Розмiр винагороди вiдповiдно Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства не передбачено та не виплачується. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 11.04.2019 року. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.
Резніченко Наталія Анатоліївна Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2019 - на три роки
Освіта -
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року. Резнiченко Наталiя Анатолiївна - представник акцiонера Акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України". Особа не надала згоди на розкриття року народження, освiти , стажу роботи та iнформацiї щодо попереднiх та iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову Раду Товариства, зокрема, в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. На посадi члена Наглядової Ради АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 11.04.2019 року. Розмiр винагороди визначено Положенням про Наглядову раду Товариства. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.
Шишков Олександр Валентинович Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2019 - на три роки
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року. Особа не надала згоди на розкриття року народження, освiти , стажу роботи та iнформацiї щодо попереднiх та iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства, зокрема, захист прав та iнтересiв акцiонерiв Товариства, контроль за забезпеченням фiнансової безпеки та стабiльностi, контроль за дотриманням Товариством законодавства та нормативно-правових актiв України. Розмiр винагороди вiдповiдно Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства не передбачено та не виплачується. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 11.04.2019 року. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.
Чорноморченко Оксана Євгеніївна Член правлiння - Директор з капiтального будiвництва
Рік народження 1986 р. н. (35 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2019 - до 30.06.2022 (включно)
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи начальник вiддiлу капiтального будiвництва, АТ "Днiпропетровськгаз", 03340920
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Наглядової Ради Товариства вiд 01.07.2019 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства, зокрема, в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства. Винагороди, крiм заробiтної плати не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Члена Правлiння АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 01.07.2019 року. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - начальник вiддiлу капiтального буцдiвництва ПАТ "Днiпропетровськгаз". На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад
Бачурін Сергій Вікторович Член правлiння- Директор технiчний
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2019 - до 30.06.2022 (включно)
Освіта Вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Член Правлiння - Директор технiчний, АТ "Днiпропетровськгаз", 03340920
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Наглядової Ради Товариства вiд 01.07.2019 року. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства, зокрема, в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства. Винагороди, кiрм заробiтної плати не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Члена Правлiння АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 01.07.2019 року, попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв - директор технiчний ПАТ "Запорiжгаз", радник у ПАТ "Запорiжгаз", помiчник керiвника ПАТ "Запорiжгаз", радник у ПАТ "Донецькмiськгаз", технiчний директор ПАТ "Донецькмiськгаз". На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Золотарьова Ірина Михайлівна Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2019 - на три роки
Освіта -
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року. Особа не надала згоди на розкриття року народження, освiти , стажу роботи та iнформацiї щодо попереднiх та iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства, зокрема, захист прав та iнтересiв акцiонерiв Товариства, контроль за забезпеченням фiнансової безпеки та стабiльностi, контроль за дотриманням Товариством законодавства та нормативно-правових актiв України. Розмiр винагороди вiдповiдно Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства не передбачено та не виплачується. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 11.04.2019 року. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.
Мількевич Віталій Павлович Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2019 - на три роки
Освіта -
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ "Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року. Мiлькевич Вiталiй Павлович - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927. Особа не надала згоди на розкриття року народження, освiти , стажу роботи та iнформацiї щодо попереднiх та iнших посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову Раду Товариства, зокрема, в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. На посадi члена Наглядової Ради АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 11.04.2019 року. Розмiр винагороди визначено Положенням про Наглядову раду Товариства. Щодо посад на iнших пiдприємствах iнформацiя вiдсутня.
Вакуленко Іван Євгенович Голова Правлiння
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2019 - до 30.06.2022 (включно)
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння, АТ "Днiпропетровсвькгаз", 03340920
Примітки Змiни у складi посадових осiб АТ"Днiпропетровськгаз" вiдбулись на пiдставi рiшення Наглядової Ради Товариства вiд 01.07.2019 року. Права та обов'язки Голови Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства, зокрема, вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi Правлiння iз Наглядової радою та iншими органами Товариства. Винагороди, кiрм заробiтної плати не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi Голови Правлiння АТ "Днiпропетровськгаз" перебуває з 01.07.2019 року. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - Голова Правлiння АТ "Криворiжгаз". На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.

Власники акцій

Власник Частка
Державний комiтет України по нафтi та газу (лiквiдовано) / - 0.00%
Адреса -, -
Код -