Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (42)
ДАБІ (19) Перевірки (27)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

#03340920

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"
ЄДРПОУ 03340920
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №060262
Дата державної реєстрації 23.01.1998
Середня кількість працівників 5 273
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
МФО: 300647
Номер рахунку: 260055411494
Контакти
+38 (056) 247-13-47
iryna.moskalenko@dpgas.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Білоусов Олександр Іванович Член правлiння-заступник Голови правлiння з економiчної безпеки
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - до 31.07.2016
Паспортні дані ЕА, 280611, 08.04.1997, Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи ПАТ "Криворiжгаз" - заступник генерального директора з питань безпеки, органи МВС
Примітки Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства. Розмiр винагороди (заробiтна плата) нараховується згiдно зi штатним розкладом та положенням про премiювання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Оратра Інвестментс Лтд (Оrатrа Іnvеsтмеnтs Lтd) Голова Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані 1763693
Примітки Особа була обрана до складу члена Ревiзiйної комiсiї на загальних зборах акцiонерiв вiд 06.04.2013 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 06.04.2013 р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки. Рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї (протокол № 23/12-2013 засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 23 грудня 2013 року) особу було обрано Головою Ревiзiйної комiсiї.
Улько Ганна В'ячеславівна Член Правлiння - заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.07.2014 - до 31.07.2016
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи начальник вiддiлу бюджетування та контролю, начальник фiнансово-економiчного управлiння, начальник вiддiлу фiнансiв та бюджетування, начальник вiддiлу стратегiчного планування та фiнансiв, в.о. начальника вiддiлу стратегiчного планування та фiнансiв
Примітки Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства. Розмiр винагороди (заробiтна плата) нараховується згiдно зi штатним розкладом та положенням про премiювання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Бузовська Тетяна Василівна Член правлiння - Перший заступник Голови правлiння-головний iнженер
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.03.2014 - до 31.07.2016
Освіта Вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Начальник виробничо-технiчного управлiння ПАТ "Днiпропетровськгаз"
Примітки Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства. Розмiр винагороди (заробiтна плата) нараховується згiдно зi штатним розкладом та положенням про премiювання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Легеза Наталія Віталіївна Головний бухгалтер
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.03.2014 - необмежений
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи в.о. заступника Головного бухгалтера, заступник головного бухгалтера з податкового облiку вiддiлу податкового облiку та звiтностi ПАТ "Днiпропетровськгаз" начальник Управлiння податкового облiку ПАТ "Днiпропетровськгаз" заступник головного бухгалтера з податкового облiку ВАТ "Днiпропетровськгаз".
Примітки Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр винагороди (заробiтна плата) нараховується згiдно зi штатним розкладом та положенням про премiювання. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Олубера Венчерс Лімітед (Оluвеrа Vеnтurеs Lімітеd) Член Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані 291552
Примітки Особа була обрана до складу члена Наглядової Ради на загальних зборах акцiонерiв вiд 06.04.2013 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 06.04.2013 р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки.
Іотов Павло Вікторович Член Правлiння - заступник Голови Правлiння з постачання та облiку газу
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 05.12.2014 - до 31.07.2016
Освіта Вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи начальник управлiння облiку та балансiв ПАТ "Днiпрогаз", начальник управлiння облiку газу по населенню ПАТ "Днiпрогаз", начальник управлiння контролю та органiзацiї облiку газу Департаменту поставок, реалiзацiї та органiзацiї облiку газу ПАТ "Днiпропетровськгаз", начальник управлiння поставок та реалiзацiї природного газу ПАТ "Днiпропетровськгаз", начальник Павлоградського УЕГГ ПАТ "Днiпропетровськгаз", начальник Апостолiвського УЕГГ ПАТ "Днiпропетровськгаз"
Примітки Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства. Розмiр винагороди (заробiтна плата) нараховується згiдно зi штатним розкладом та положенням про премiювання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Френкель Юрій Давидович Голова Правлiння
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2013 - до 31.07.2016
Паспортні дані КН, 573476, 02.02.1998, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ПАТ "Днiпрогаз" - Голова Правлiння ПАТ "Днiпропетровськгаз" - заступник Голови Правлiння з облiку та реалiзацiї природного газу ВАТ "Житомиргаз" - начальник вiддiлу метрологiї
Примітки Права та обов'язки Голови Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства. Розмiр винагороди (заробiтна плата) нараховується згiдно зi штатним розкладом та положенням про премiювання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Сольвоторе Ентерпрайзес Лімітед (Sоlvотоrе Еnтеrрrіsеs Lімітеd) Член Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані 290927
Примітки Особа була обрана до складу члена Наглядової Ради на загальних зборах акцiонерiв вiд 06.04.2013 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 06.04.2013 р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки.
Авеліо Холдінгс Лтд (Аvеlіо Ноldіngs Lтd) Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані 1763691
Примітки Особа була обрана до складу члена Ревiзiйної комiсiї на загальних зборах акцiонерiв вiд 06.04.2013 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 06.04.2013 р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки.
Стама Венчерс Лтд (Sтама Vеnтurеs Lтd) Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані 1762952
Примітки Особа була обрана до складу члена Ревiзiйної комiсiї на загальних зборах акцiонерiв вiд 06.04.2013 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 06.04.2013 р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки.
Глушок Володимир Володимирович Член Правлiння - заступник Голови Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 28.03.2014 - до 31.07.2016
Паспортні дані АЕ, 717234, 05.08.1997, Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ПАТ "Днiпропетровськгаз" - заступник Голови правлiння з фiнансово-економiчних питань ПАТ "Днiпропетровськгаз" - заступник Голови Правлiння iз стратегiчного планування та фiнансiв ПАТ "Днiпропетровськгаз" - головний економiст - начальник планово-економiчного управлiння.
Примітки Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства. Розмiр винагороди (заробiтна плата) нараховується згiдно зi штатним розкладом та положенням про премiювання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Песнеро Інвестментс Лімітед (Реsnеrо Іnvеsтмеnтs Lімітеd) Голова Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані НЕ 294764
Примітки Особа була обрана до складу члена Наглядової Ради на загальних зборах акцiонерiв вiд 06.04.2013 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 06.04.2013 р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки. Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової Ради (протокол № 11/06-2013 засiдання Наглядової Ради вiд 11 червня 2013 року) особа була обрана Головою Наглядової Ради

Ліцензії

Дата  
АВ №527256 13.08.2010 Лiцензiя про розподiл природного, нафтового газу та газу (метану) вугiльних родовищ
Орган ліцензування НКРЕ
Дата видачі 13.08.2010
Дата закінчення 21.03.2015
Опис Мiсце здiйснення дiяльностi територiя - Днiпропетровської областi, у тому числi на територiї сiл Любимiвка, Перше Травня, Степове, Чумаки, Маївка, Зоря, Балiвка, Партизанське та радгоспу "Дзержинець" Днiпропетровського району, а також мiста Iнгульця, крiм мiст Днiпропетровська i Кривого Рогу та Днiпропетровського i Криворiзького районiв Днiпропетровської областi. ПАТ "Днiпропетровськгаз" готує пакет документiв на продовження термiну дiї лiцензiї на даний вид дiяльностi.
АВ №527257 13.08.2010 Лiцензiя постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за регульованим тарифом
Орган ліцензування НКРЕ
Дата видачі 13.08.2010
Дата закінчення 21.03.2015
Опис Мiсце здiйснення дiяльностi територiя - Днiпропетровської областi, у тому числi на територiї сiл Любимiвка, Перше Травня, Степове, Чумаки, Маївка, Зоря, Балiвка, Партизанське та радгоспу "Дзержинець" Днiпропетровського району, а також мiста Iнгульця, крiм мiст Днiпропетровська i Кривого Рогу та Днiпропетровського i Криворiзького районiв Днiпропетровської областi. ПАТ "Днiпропетровськгаз" в зв"язку з закiнченням готує пакет документiв на продовження термiну дiї лiцензiї на даний вид дiяльностi.
АВ №589163 13.07.2011 Лiцензiя на господарську дiяльнiсть пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури
Орган ліцензування Державна Архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України
Дата видачі 13.07.2011
Дата закінчення 13.07.2016
Опис Перелiк робiт провадження господарської дiяльностi, пов'язаної iз створенням об'єктiв архiтектури додається у Додатку до лiцензiї АВ №589163, виданої Держархбудiнспекцiєю України 13 липня 2011 р., наказ № 11-Л.
АГ №595069 06.05.2011 Лiцензiя проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв
Орган ліцензування Державний департамент пожежної безпеки МНС України
Дата видачі 06.05.2011
Опис На провадження такого виду господарської дiяльностi, як проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв, а саме: - проектування систем пожежної сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та управлiння евакуацiєю людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповiщень, пристроїв блискавкозахисту на об'єктах з високим, середнiм та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки; - монтаж систем пожежної сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та управлiння евакуацiєю людей, устаткування передавання тривожних сповiщень на об'єктах з високим, середнiм та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки; - технiчне обслуговування систем пожежної сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та управлiння евакуацiєю людей; - монтаж, перевiрка (огляд) пристроїв блискавкозахисту; - монтаж, технiчне обслуговування систем пожежегасiння (водянi, пiннi, газовi, порошковi, аерозольнi) на об'єктах з високим, середнiм та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.
АД №037027 01.08.2012 Лiцензiя на транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами
Орган ліцензування Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя
Дата видачі 01.08.2012
Дата закінчення 26.07.2017
Опис Лiцензiя на транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами
АД №037028 01.08.2012 Лiцензiя постачання теплової енергiї
Орган ліцензування Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя
Дата видачі 01.08.2012
Дата закінчення 26.07.2017
Опис Лiцензiя постачання теплової енергiї.
АД №037029 01.08.2012 Лiцензiя на виробництво теплової енергiї
Орган ліцензування Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя
Дата видачі 01.08.2012
Дата закінчення 26.07.2017
Опис Лiцензiя на виробництво теплової енергiї

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АФ "Аналiтик-Партнери" #30555084
Адреса 03115, м. Київ, вул. Пушиної 30/32
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 2135
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 26.01.2001
Контакти (044)4524228, (044)4523690
Примітки Згiдно з договором № 20/1416/Р.240 вiд 25.12.2014 р. проведено аудит фiнансової звiтностi ПАТ "Днiпропетровськгаз" за 2014 рiк.
Публiчне акцiонерне товариство "Банк"Клiринговий дiм" #21665382
Адреса 04070, м. Київ, вул. Борисоглiбська,5А
Діятельність Депозитрана дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ 263457
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)5931036, (044)5931036
Примітки Згiдно з договором про обслуговування зберiгачем операцiй емiтента при дематерiалiзацiї випуску цiнних паперiв № Е-10 вiд 10 вересня 2010 р. виконує функцiї зберiгача ПАТ "Днiпропетровськгаз".
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, м. Київ, вул. Нижнiй вал 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти (044)5910419, (044)4825207
Примітки Згiдно з договором № Е-1442 вiд 16 вересня 2010р. та заявою про приєднання до умов договору про обслуговання випускiв цiнних паперiв вiд 16.12.2013 року №ОВ-2745 ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй ПАТ "Днiпропетровськгаз".

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ" #39572642
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. ПОЛЯ, БУД. 2, ЛІТ. А-2
Опис Види дiяльностi за КВЕД-2010: 35.23 - торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи; 46.71- оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами; 33.13 - ремон i технiчне обслуговування електронного й оптичного устатковання; 35.22.- розподiленння газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи.

Власники акцій

Власник Частка
Державний комiтет України по нафтi та газу (лiквiдовано) / - 0.00%
Адреса -, -
Код -

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПрАТ "Газтек" / #31815603 438 202 шт 50.85%
Адреса м. Київ, вул. Маршала Рибалки, 11
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" / #20077720 215 431 шт 25.00%
Адреса м. Київ, Б.Хмельницького,6