Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (45)
ДАБІ (19) Перевірки (43)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

#03340920

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"
ЄДРПОУ 03340920
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №060262
Дата державної реєстрації 23.01.1998
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ КБ Надра м. Київ
МФО: 380764
Номер рахунку: 26005232289001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ КБ Надра м. Київ
МФО: 380764
Номер рахунку: 26005232289001
Контакти
+38 (056) 247-13-47
mihaylova@dngas.dp.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Коловоротний Микола Іванович Член правлiння-Заступник Голови правлiння з правових питань
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Паспортні дані НА, 826915, 24.10.2000, Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькiй обл.
Освіта Вища. Закiнчив Нацiональну Юридичну академiю України за спецiальнiстю правознавство
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи ТОВ "СОЮЗ-ТРАНС-ЛАЙН" - заступник директора. Строк, на який призначена особа - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Примітки Права та обов'язки членiв правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про правлiння Товариства. Розмiр винагород нараховується згiдно зi штатним розкладом та положенням про премiювання.
Машталірук Володимир Олексійович Голова правлiння
Рік народження 1975 р. н. (47 років)
Паспортні дані НА, 223287, 16.11.1996, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл.
Освіта Вища. Закiнчив Технiчний унiверситет "Подiлля" за спецiальнiстю менеджмент у виробничiй сферi
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ВАТ "Київоблгаз" на посадi заступника Голови правлiння з питань газопостачання. Строк, на який призначена особа - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Примітки Права та обов'язки Голови правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про правлiння Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр винагород нараховується згiдно зi штатним розкладом та положенням про премiювання.
Бунеску Олексій Вікторович Член Наглядової Ради
Рік народження 1974 р. н. (48 років)
Паспортні дані СН, 688836, 05.02.1998, Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Вища, економiчна
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи ТОВ "Остхем Україна" на посадi керуючого з регiонального розвитку. Строк, на який призначена особа - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Примітки Представниками акцiонера ЗАТ "ГАЗТЕК" особу призначено на посаду. Призначена особа не є акцiонером ПАТ Днiпропетровськгаз". Права та обов'язки членiв Наглядової Ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову раду Товариства.
Тахтай Андрій Володимирович Голова ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища, економiчна
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", начальник Управлiння контролю за дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств Департаменту внутрiшнього аудиту. Строк, на який призначена особа - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Примітки Представниками акцiонера НАК "Нафтогаз України" особу призначено на посаду. Особа не вважає за необхiдне розкривати iнформацiю щодо паспортних даних. Призначена особа не є акцiонером ПАТ Днiпропетровськгаз". Права та обов'язки Голови ревiзiйної комiсiї визначенi у Статутi та Положеннi про ревiзiйну комiсiю Товариства.
Ващинський Володимир Михайлович Член правлiння - Перший заступник Голови правлiння-головний iнженер
Рік народження 1946 р. н. (76 років)
Паспортні дані АК, 469591, 02.03.1999, Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта Вища. Закiнчив Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут за спецiальнiстю iнженер-будiвельник з теплогазопостачання та ввентиляцiї
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи ПАТ"Днiпропетровськгаз" на посадi заступника Голови правлiння - головного iнженера. Строк, на який призначена особа - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Примітки Права та обов'язки членiв правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про правлiння Товариства. Особа не вважає за необхiдне розкривати iнформацiю щодо розмiрiв отриманих винагород.
Білоусов Олександр Іванович Член правлiння-Заступник Голови правлiння з економiчної безпеки
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Паспортні дані ЕА, 280611, 08.04.1997, Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
Освіта Вища. Закiнчив Київську вищу школу МВС СРСР iм.Фрунзе за спецiальнiстю правознавство
Попередне місце роботи ПАТ "Криворiжгаз" заступник генерального директора з питань безпеки. Строк, на який призначена особа - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Примітки Права та обов'язки членiв правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про правлiння Товариства. Розмiр винагород нараховується згiдно зi штатним розкладом та положенням про премiювання.
Приватне Акціонерне Товариство'газтек' Член Наглядової Ради, член ревiзiйної комiсiї
Паспортні дані 31815603, 07.09.2005, Шевченкiвська районна у м. Києвi Державна Адмiнiстрацiя
Примітки Представниками акцiонера ПАТ "Газтек" призначено на посаду : Члена Наглядової Ради - Бунеску Олексiя Вiкторовича (паспорт СН 688836, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 05.02.1998 р.). Рiк народження - 1974. Освiта - вища, економiчна. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Останнє мiсце роботи: ТОВ "Остхем Україна", керуючий з регiонального розвитку. Члена Наглядової Ради - Ковирньова Дениса Дмитровича (паспорт МЕ 891148, виданий ТУМ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києвi 29.07.2008 р.). Рiк народження - 1971. Освiта - вища. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Останнє мiсце роботи: ТОВ "Компанiя "Драккар", директор. Члена Наглядової Ради - Петухова Сергiя Iгоровича (паспорт ВС 934678, виданий Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку 18.05.2001 р.). Освiта - вища, юридична. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Останнє мiсце роботи: ТОВ "Остхем Україна", заступник директора. Члена Наглядової Ради - Мiлькевича Вiталiя Павловича (паспорт СН 288706, виданий Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києвi 01.10.1996 р.). Рiк народження - 1973. Освiта - вища. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Останнє мiсце роботи: Представництво компанiї "Сiтiан Лiмiтед", юрисконсульт. Права та обов'язки членiв Наглядової Ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову Раду Товариства. Розмiр винагород нараховується згiдно з трудовими договорами та положенням про премiювання. Члена ревiзiйної комiсiї - Башлакова Андрiя Євгеновича. Рiк народження - 1967. Освiта - вища. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Останнє мiсце роботи: КФ ПАТ "Мiсто Банк", начальник служби безпеки. Члена ревiзiйної комiсiї - Дворника Анатолiя Iвановича. Рiк народження - 1971. Освiта - вища. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Останнє мiсце роботи: КФ ПАТ "Мiсто Банк", начальник вiддiлу охорони. Права та обов'язки членiв Наглядової Ради визначенi у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Особи не вважають за необхiдне розкривати iнформацiю щодо паспортних даних та розмiрiв отриманих винагород. Призначенi особи не є акцiонерами ПАТ "Днiпропетровськгаз". Строк, на який призначенi особи - 3 роки (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 29.06.2010 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Мількевич Віталій Павлович Член Наглядової Ради
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Паспортні дані СН, 288706, 01.10.1996, Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи Представництво компанiї "Сiтiан Лiмiтед" на посадi юрисконсульта. Строк, на який призначена особа - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Примітки Представниками акцiонера ЗАТ "ГАЗТЕК" особу призначено на посаду. Призначена особа не є акцiонером ПАТ Днiпропетровськгаз". Права та обов'язки членiв Наглядової Ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову раду Товариства.
Публічне Акціонерне Товариство 'Національна Акціонерна Компанія ' Нафтогаз України Голова та Член Наглядової Ради, Голова Ревiзiйної комiсiї
Паспортні дані 20077720, 12.05.2005, Шевченкiвська районна у м. Києвi Державна Адмiнiстрацiя
Примітки Представниками акцiонера НАК "Нафтогаз України" призначено на посаду : Голови Наглядової ради - Никонорова Олега Борисовича (паспорт МО 277655, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 06.02.1997 р.). Рiк народження - 1979. Освiта - вища, економiчна. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Останнє мiсце роботи: Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", заступник директора департаменту майнових та корпоративних вiдносин. Члена Наглядової Ради - Загороднього Романа Васильовича (паспорт СН 112028, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 08.02.1996 р.) Рiк народження - 1969. Освiта - вища. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Останнє мiсце роботи: Член Правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" - директор департаменту майнових та корпоративних вiдносин. Члена Наглядової Ради - Винокурова Валерiя Вiкторовича (паспорт ЕМ 532398, виданий Сєвєродонецьким МВУ МВС України в Луганськiй обл. 04.01.2000 р.). Рiк народження - 1976. Освiта - вища, економiчна. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Останнє мiсце роботи: Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", директор департаменту, спецiальний радник Федерацiї роботодавцiв України та iншi. Права та обов'язки Голови та Членiв Наглядової Ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову раду Товариства. Розмiр винагород нараховується згiдно з трудовими договорами та положеннями про премiювання. Голови ревiзiйної комiсiї - Тахтая Андрiя Володимировича (паспорт СН 609471, виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi 24.11.1997 р.). Рiк народження - 1979. Освiта - вища, економiчна. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Останнє мiсце роботи: Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", начальник Управлiння контролю за дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств Департаменту внутрiшнього аудиту. Права та обов'язки Голови ревiзiйної комiсiї визначенi у Статутi та Положеннi про ревiзiйну комiсiю Товариства. Особа не вважає за необхiдне розкривати iнформацiю щодо розмiрiв отриманих винагород. Призначенi особи не є акцiонерами ПАТ "Днiпропетровськгаз". Строк, на який призначенi особи - 3 роки (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 29.06.2010 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загородній Роман Васильович Член Наглядової Ради
Рік народження 1969 р. н. (53 роки)
Паспортні дані СН, 112028, 08.02.1996, Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
Освіта Вища.
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи Член Правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" - директор департаменту майнових та корпоративних вiдносин. Строк, на який призначена особа - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Примітки Представниками акцiонера НАК "Нафтогаз України" особу призначено на посаду. Призначена особа не є акцiонером ПАТ Днiпропетровськгаз". Права та обов'язки членiв Наглядової Ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову раду Товариства.
Приватне Акціонерне Товариство'газтек Член Наглядової Ради, член ревiзiйної комiсiї
Паспортні дані 31815603, 07.09.2005, Шевченкiвська районна у м. Києвi Державна Адмiнiстрацiя
Примітки Представниками акцiонера ПАТ "Газтек" призначено на посаду : Члена Наглядової Ради - Бунеску Олексiя Вiкторовича (паспорт СН 688836, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 05.02.1998 р.). Рiк народження - 1974. Освiта - вища, економiчна. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Останнє мiсце роботи: ТОВ "Остхем Україна", керуючий з регiонального розвитку. Члена Наглядової Ради - Ковирньова Дениса Дмитровича (паспорт МЕ 891148, виданий ТУМ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києвi 29.07.2008 р.). Рiк народження - 1971. Освiта - вища. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Останнє мiсце роботи: ТОВ "Компанiя "Драккар", директор. Члена Наглядової Ради - Петухова Сергiя Iгоровича (паспорт ВС 934678, виданий Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку 18.05.2001 р.). Освiта - вища, юридична. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Останнє мiсце роботи: ТОВ "Остхем Україна", заступник директора. Члена Наглядової Ради - Мiлькевича Вiталiя Павловича (паспорт СН 288706, виданий Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києвi 01.10.1996 р.). Рiк народження - 1973. Освiта - вища. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Останнє мiсце роботи: Представництво компанiї "Сiтiан Лiмiтед", юрисконсульт. Права та обов'язки членiв Наглядової Ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову Раду Товариства. Розмiр винагород нараховується згiдно з трудовими договорами та положенням про премiювання. Члена ревiзiйної комiсiї - Башлакова Андрiя Євгеновича. Рiк народження - 1967. Освiта - вища. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Останнє мiсце роботи: КФ ПАТ "Мiсто Банк", начальник служби безпеки. Члена ревiзiйної комiсiї - Дворника Анатолiя Iвановича. Рiк народження - 1971. Освiта - вища. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Останнє мiсце роботи: КФ ПАТ "Мiсто Банк", начальник вiддiлу охорони. Права та обов'язки членiв Наглядової Ради визначенi у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Особи не вважають за необхiдне розкривати iнформацiю щодо паспортних даних та розмiрiв отриманих винагород. Призначенi особи не є акцiонерами ПАТ "Днiпропетровськгаз". Строк, на який призначенi особи - 3 роки (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 29.06.2010 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Глушок Володимир Володимирович Член правлiння-Заступник Голови правлiння з фiнансово-економiчних питань
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Паспортні дані АЕ, 717234, 05.08.1997, Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта Вища. Закiнчив Державну металургiйну академiю України за спецiальнiстю економiка та управлiння в металургiї
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ПАТ "Днiпропетровськгаз" на посадi головного економiста. Строк, на який призначена особа - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Примітки Права та обов'язки членiв правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про правлiння Товариства. Розмiр винагород нараховується згiдно зi штатним розкладом та положенням про премiювання.
Новицький Дмитро Володимирович Член правлiння-Заступник Голови правлiння з облiку та реалiзацiї природного газу
Рік народження 1984 р. н. (38 років)
Паспортні дані ЕА, 852340, 14.07.2001, Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
Освіта Вища. Закiнчив Криворiзький технiчний унiверситет за спецiальнiстю теплоенергетика
Попередне місце роботи ПАТ "Криворiжгаз" - Заступник Голови правлiння з питань газопостачання. Строк, на який призначена особа - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Примітки Права та обов'язки членiв правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про правлiння Товариства. Особа не вважає за необхiдне розкривати iнформацiю щодо розмiрiв отриманих винагород.
Башлаков Андрій Євгенович Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи КФ ПАТ "Мiсто Банк" на посадi начальника служби безпеки. Строк, на який призначена особа - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Примітки Представниками акцiонера ЗАТ "ГАЗТЕК" особу призначено на посаду. Особа не вважає за необхiдне розкривати iнформацiю щодо паспортних даних. Призначена особа не є акцiонером ПАТ Днiпропетровськгаз". Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначенi у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Никоноров Олег Борисович Голови Наглядової Ради
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Паспортні дані МО, 277655, 06.02.1997, Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл.
Освіта Вища, економiчна.
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", заступник директора департаменту майнових та корпоративних вiдносин. Строк, на який призначена особа - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Примітки Представниками акцiонера НАК "Нафтогаз України" особу призначено на посаду. Призначена особа не є акцiонером ПАТ Днiпропетровськгаз". Права та обов'язки Голови Наглядової Ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову раду Товариства.
Ковирньова Дениса Дмитровича Член Наглядової Ради
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Паспортні дані МЕ, 891148, 29.07.2008, ТУМ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києвi
Освіта Вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи ТОВ "Компанiя "Драккар" на посадi директора. Строк, на який призначена особа - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Примітки Представниками акцiонера ЗАТ "ГАЗТЕК" особу призначено на посаду. Призначена особа не є акцiонером ПАТ Днiпропетровськгаз". Права та обов'язки членiв Наглядової Ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову раду Товариства.
Дворник Анатолій Іванович Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи КФ ПАТ "Мiсто Банк" на посадi начальник вiддiлу охорони. Строк, на який призначена особа - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Примітки Представниками акцiонера ЗАТ "ГАЗТЕК" особу призначено на посаду. Особа не вважає за необхiдне розкривати iнформацiю щодо паспортних даних. Призначена особа не є акцiонером ПАТ Днiпропетровськгаз". Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначенi у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Петухов Сергій Ігорович Член Наглядової Ради
Рік народження 1984 р. н. (38 років)
Паспортні дані ВС, 934678, 18.05.2001, Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку
Освіта Вища, юридична
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи ТОВ "Остхем Україна" на посадi заступника директора. Строк, на який призначена особа - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Примітки Представниками акцiонера ЗАТ "ГАЗТЕК" особу призначено на посаду. Призначена особа не є акцiонером ПАТ Днiпропетровськгаз". Права та обов'язки членiв Наглядової Ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову раду Товариства.
Публічне Акціонерне Товариство 'Національна Акціонерна Компанія ' Нафтогаз України' Голова та Член Наглядової Ради, Голова Ревiзiйної комiсiї
Паспортні дані 20077720, 12.05.2005, Шевченкiвська районна у м. Києвi Державна Адмiнiстрацiя
Примітки Представниками акцiонера НАК "Нафтогаз України" призначено на посаду : Голови Наглядової ради - Никонорова Олега Борисовича (паспорт МО 277655, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 06.02.1997 р.). Рiк народження - 1979. Освiта - вища, економiчна. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Останнє мiсце роботи: Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", заступник директора департаменту майнових та корпоративних вiдносин. Члена Наглядової Ради - Загороднього Романа Васильовича (паспорт СН 112028, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 08.02.1996 р.) Рiк народження - 1969. Освiта - вища. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Останнє мiсце роботи: Член Правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" - директор департаменту майнових та корпоративних вiдносин. Члена Наглядової Ради - Винокурова Валерiя Вiкторовича (паспорт ЕМ 532398, виданий Сєвєродонецьким МВУ МВС України в Луганськiй обл. 04.01.2000 р.). Рiк народження - 1976. Освiта - вища, економiчна. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Останнє мiсце роботи: Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", директор департаменту, спецiальний радник Федерацiї роботодавцiв України та iншi. Права та обов'язки Голови та Членiв Наглядової Ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову раду Товариства. Розмiр винагород нараховується згiдно з трудовими договорами та положеннями про премiювання. Голови ревiзiйної комiсiї - Тахтая Андрiя Володимировича (паспорт СН 609471, виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi 24.11.1997 р.). Рiк народження - 1979. Освiта - вища, економiчна. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Останнє мiсце роботи: Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", начальник Управлiння контролю за дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств Департаменту внутрiшнього аудиту. Права та обов'язки Голови ревiзiйної комiсiї визначенi у Статутi та Положеннi про ревiзiйну комiсiю Товариства. Особа не вважає за необхiдне розкривати iнформацiю щодо розмiрiв отриманих винагород. Призначенi особи не є акцiонерами ПАТ "Днiпропетровськгаз". Строк, на який призначенi особи - 3 роки (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 29.06.2010 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винокуров Валерій Вікторович Член Наглядової Ради
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Паспортні дані ЕМ, 532398, 04.01.2000, Сєвєродонецьким МВУ МВС України в Луганськiй обл.
Освіта Вища, економiчна
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи директор департаменту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", спецiальний радник Федерацiї роботодавцiв України та iншi. Строк, на який призначена особа - 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Примітки Представниками акцiонера НАК "Нафтогаз України" особу призначено на посаду. Призначена особа не є акцiонером ПАТ Днiпропетровськгаз". Права та обов'язки членiв Наглядової Ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову раду Товариства.
Анголенко Оксана Миколаївна Головний бухгалтер
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Паспортні дані ЕМ, 936333, 25.10.2001, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.
Освіта Вища, економiчна
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи ВАТ "Хлiб" на посадi головного бухгалтера.
Примітки Права та обов'язки зазначенi у посадовiй iнструкцiї. Розмiр винагород нараховується згiдно зi штатним розкладом та положенням про премiювання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Ліцензії

Дата  
АВ №527256 13.08.2010 Лiцензiя про розподiл природного, нафтового газу та газу (метану) вугiльних родовищ
Орган ліцензування НКРЕ
Дата видачі 13.08.2010
Опис Мiсце здiйснення дiяльностi територiя - Днiпропетровської областi, у тому числi на територiї сiл Любимiвка, Перше Травня, Степове, Чумаки, Маївка, Зоря, Балiвка, Партизанське та радгоспу "Дзержинець" Днiпропетровського району, а також мiста Iнгульця, крiм мiст Днiпропетровська i Кривого Рогу та Днiпропетровського i Криворiзького районiв Днiпропетровської областi.
АВ №527257 13.08.2010 Лiцензiя постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за регульованим тарифом
Орган ліцензування НКРЕ
Дата видачі 13.08.2010
Опис Мiсце здiйснення дiяльностi територiя - Днiпропетровської областi, у тому числi на територiї сiл Любимiвка, Перше Травня, Степове, Чумаки, Маївка, Зоря, Балiвка, Партизанське та радгоспу "Дзержинець" Днiпропетровського району, а також мiста Iнгульця, крiм мiст Днiпропетровська i Кривого Рогу та Днiпропетровського i Криворiзького районiв Днiпропетровської областi.
АВ №589163 13.07.2011 Лiцензiя на господарську дiяльнiсть пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури
Орган ліцензування Державна Архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України
Дата видачі 13.07.2011
Опис Перелiк робiт провадження господарської дiяльностi, пов'язаної iз створенням об'єктiв архiтектури додається у Додатку до лiцензiї АВ №589163, виданої Держархбудiнспекцiєю України 13 липня 2011 р., наказ № 11-Л. Дозволяється: - Проектнi роботи (для нового будiвництва, реконструкцiї та капiтального ремонту; для територiй зi складами iнженерно-геологiчними умовами (просiдаючi грунти, пiдроблювальнi територiї, пiдтоплення) (для власних потреб). - Зведення несучих та огороджуючих конструкцiй будiвель i споруд, будiвництво та монтаж iнженерних i транспортних мереж.
АГ №595069 06.05.2011 Лiцензiя проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв
Орган ліцензування Державний департамент пожежної безпеки МНС України
Дата видачі 06.05.2011
Опис На провадження такого виду господарської дiяльностi, як проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв, а саме: - проектування систем пожежної сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та управлiння евакуацiєю людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповiщень, пристроїв блискавкозахисту на об'єктах з високим, середнiм та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки; - монтаж систем пожежної сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та управлiння евакуацiєю людей, устаткування передавання тривожних сповiщень на об'єктах з високим, середнiм та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки; - технiчне обслуговування систем пожежної сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та управлiння евакуацiєю людей; - монтаж, перевiрка (огляд) пристроїв блискавкозахисту; - монтаж, технiчне обслуговування систем пожежегасiння (водянi, пiннi, газовi, порошковi, аерозольнi) на об'єктах з високим, середнiм та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.
АД №037028 01.08.2012 Лiцензiя постачання теплової енергiї
Орган ліцензування Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя
Дата видачі 01.08.2012
Опис Лiцензiя постачання теплової енергiї.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПАТ "Банк"Клiринговий дiм" #21665382
Адреса 04070, м. Київ, вул. Борисоглiбська,5А
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 493482
ДКЦПФР
з 12.11.2009
Контакти (044)5931036, (044)5931036
Примітки Згiдно з договором про обслуговування зберiгачем операцiй емiтента при дематерiалiзацiї випуску цiнних паперiв № Е-10 вiд 10 вересня 2010р. виконує функцiї зберiгача ПАТ "Днiпропетровськгаз".
ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка,3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ №189650
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти (044)2791078, (044)2791249
Примітки Згiдно з договором № Е-1442 вiд 16 вересня 2010р. Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй ПАТ "Днiпропетровськгаз".
ТОВ"Ернст енд Янг Аудиторськi Послуги" #33306921
Адреса 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19а
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 3516
Аудиторська палата України
Контакти (044)4903000, (044)4903030
Примітки Згiдно з договором №1/74.14.1 вiд 31.01.2013р. незалежна аудиторська фiрма ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" провела аудит фiнансової звiтностi ПАТ "Днiпропетровськгаз" за 2012 рiк.
Публiчне акцiонерне товариство "Банк"Клiринговий дiм" #21665382
Адреса 04070, м. Київ, вул. Борисоглiбська,5А
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АЕ №185033
НКЦПФР
з 19.10.2012
Контакти (044)5931036, (044)5931036
Примітки Згiдно з договором про обслуговування зберiгачем операцiй емiтента при дематерiалiзацiї випуску цiнних паперiв № Е-10 вiд 10 вересня 2010р. виконує функцiї зберiгача ПАТ "Днiпропетровськгаз".
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка,3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ №189650
ДКЦПФР
з 19.09.2006
Контакти (044)2791078, (044)2791249
Примітки Згiдно з договором № Е-1442 вiд 16 вересня 2010р. Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй ПАТ "Днiпропетровськгаз".
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг Аудиторськi Послуги" #33306921
Адреса 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19а
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 3516
Аудиторська палата України
Контакти (044)4903000, (044)4903030
Примітки Згiдно з договором №1/74.14.1 вiд 31.01.2013р. незалежна аудиторська фiрма ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" провела аудит фiнансової звiтностi ПАТ "Днiпропетровськгаз" за 2012 рiк.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ЗАТ "ГАЗТЕК" / #31815603 438 202 шт 50.85%
Адреса м. Київ, вул. Маршала Рибалка,11
ПрАТ "ГАЗТЕК" / #31815603 438 202 шт 50.85%
Адреса м. Київ, вул. Маршала Рибалка,11
НАК "Нафтогаз України" / #20077720 215 431 шт 25.00%
Адреса м. Київ, вул. Б.Хмельницького,6
НАК "Нафтогаз України" / #20077720 215 431 шт 25.00%
Адреса м. Київ, вул. Б.Хмельницького,6
НЕ МАЄ 0 шт 0.00%
НЕ МАЄ 0 шт 0.00%