Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (45)
ДАБІ (19) Перевірки (43)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

#03340920

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"
ЄДРПОУ 03340920
Адреса 49000 м. Днiпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 2
(КОАТУУ 1210136900)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №060262
Дата державної реєстрації 23.01.1998
Середня кількість працівників 5 647
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ КБ Надра м. Київ
МФО: 380764
Номер рахунку: 26005232289001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ КБ Надра м. Київ
МФО: 380764
Номер рахунку: 26005232289001
Контакти
+38 (056) 247-13-47
moskalenko@dngas.dp.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Оратра Інвестментс Лтд (Оrатrа Іnvеsтмеnтs Lтd) Голова Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2013 - 3 роки (протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2013 р.)
Паспортні дані 1763693
Примітки Рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї (протокол № 23/12-2013 засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 23 грудня 2013 року) особу було обрано Головою Ревiзiйної комiсiї. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначенi у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Винагорода Головi та членам Ревiзiйної комiсiї - юридичним особам не виплачується.
Ващинський Володимир Михайлович Член правлiння - Перший заступник Голови правлiння-головний iнженер
Рік народження 1946 р. н. (76 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 роки (протокол засiдання Наглядової Ради №24/07-2013 вiд 24.07.2013)
Паспортні дані АК, 469591, 02.03.1999, Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта Вища. Закiнчив Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут за спецiальнiстю iнженер-будiвельник з теплогазопостачання та вентиляцiї
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи ПАТ"Днiпропетровськгаз", заступник Голови правлiння - головний iнженер ПАТ "Днiпропетровськгаз" - головний iнженер.
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Права та обов'язки членiв Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про правлiння Товариства. Розмiр винагород нараховується згiдно зi штатним розкладом та положенням про премiювання.
Білоусов Олександр Іванович Член правлiння-Заступник Голови правлiння з економiчної безпеки
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 роки (протокол засiдання Наглядової Ради №24/07-2013 вiд 24.07.2013)
Паспортні дані ЕА, 280611, 08.04.1997, Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
Освіта Вища. Закiнчив Київську вищу школу МВС СРСР iм.Фрунзе за спецiальнiстю правознавство
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи ПАТ "Криворiжгаз" - заступник генерального директора з питань безпеки МВС України
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Права та обов'язки членiв Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про правлiння Товариства. Розмiр винагород нараховується згiдно зi штатним розкладом та положенням про премiювання.
Новицький Дмитро Володимирович Член правлiння-Заступник Голови правлiння з постачання та облiку газу
Рік народження 1984 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 роки (протокол засiдання Наглядової Ради №24/07-2013 вiд 24.07.2013)
Паспортні дані ЕА, 852340, 04.07.2001, Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.
Освіта Вища. Закiнчив Криворiзький технiчний унiверситет за спецiальнiстю теплоенергетика
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи ПАТ "Криворiжгаз" - заступник Голови Правлiння з питань газопостачання ПАТ "Криворiжгаз" - в.о. заступника Голови Правлiння з питань газопостачання ПАТ "Днiпропетровськгаз" - керiвник департаменту поставок, реалiзацiї та облiку газу ВАТ "Днiпропетровськгаз" - начальник управлiння поставок та реалiзацiї природного та зрiдженого газу ВАТ "Днiпропетровськгаз" - начальник вiддiлу контролю засобiв вимiрювальної технiки та облiку газу у споживачiв ВАТ "Днiпропетровськгаз" - iнженер I категорiї вiддiлу контролю засобiв вимiрювальної технiки та облiку газу у споживачiв
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Права та обов'язки членiв Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про правлiння Товариства. Розмiр винагород нараховується згiдно зi штатним розкладом та положенням про премiювання.
Пушенко Юрій Володимирович Член Правлiння - заступник Голови Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.10.2013 - до 31 липня 2016 р. (протокол засiдання Наглядової Ради № 22/10-2013 вiд 22.10.2013 р.)
Паспортні дані НС, 805421, 09.06.2000, Канiвським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл.
Освіта Вища. Закiнчив Київський полiтехнiчний унiверситет
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ТОВ "Агенцiя iнвестицiйного менеджменту" - заступник директора ВАТ "Київоблгаз" - начальник департаменту з комерцiйної дiяльностi
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Права та обов'язки членiв Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про правлiння Товариства. Розмiр винагород нараховується згiдно зi штатним розкладом та положенням про премiювання.
Глушок Володимир Володимирович Член правлiння-Заступник Голови правлiння з фiнансово-економiчних питань
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - 3 роки (протокол засiдання Наглядової Ради №24/07-2013 вiд 24.07.2013 р.)
Паспортні дані АЕ, 717234, 05.08.1997, Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Освіта Вища. Закiнчив Державну металургiйну академiю України за спецiальнiстю економiка та управлiння в металургiї
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ПАТ "Днiпропетровськгаз" - заступник Голови Правлiння iз стратегiчного планування та фiнансiв ПАТ "Днiпропетровськгаз" - головний економiст - начальник планово-економiчного управлiння.
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Права та обов'язки членiв Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про правлiння Товариства. Розмiр винагород нараховується згiдно зi штатним розкладом та положенням про премiювання.
Олубера Венчерс Лімітед (Оluвеrа Vеnтurеs Lімітеd) Член Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2013 - 3 роки (протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2013 р.)
Паспортні дані НЕ, 291552
Примітки Права та обов'язки членiв Наглядової Ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову Раду Товариства. Винагорода Головi та членам Наглядової Ради - юридичним особам не виплачується.
Френкель Юрій Давидович Голова Правлiння
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.12.2013 - до 31 липня 2016 р. (протокол засiдання Наглядової Ради №19/12-2013)
Паспортні дані КН, 573476, 02.02.1998, Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
Освіта Вища Закiнчив Полтваський нацiональний технiчний унiверситет та Харкiвський нацiональний автомобiльно-дорожний унiверситет
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ПАТ "Днiпрогаз" - Голова Правлiння ПАТ "Днiпропетровськгаз" - заступник Голови Правлiння з облiку та реалiзацiї природного газу ВАТ "Житомиргаз" - начальник вiддiлу метрологiї .
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Права та обов'язки членiв Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про правлiння Товариства. Розмiр винагород нараховується згiдно зi штатним розкладом та положенням про премiювання.
Сольвоторе Ентерпрайзес Лімітед (Sоlvотоrе Еnтеrрrіsеs Lімітеd) Член Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2013 - 3 роки (протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2013 р.)
Паспортні дані НЕ, 290927
Примітки Права та обов'язки членiв Наглядової Ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову Раду Товариства. Винагорода Головi та членам Наглядової Ради - юридичним особам не виплачується.
Авеліо Холдінгс Лтд (Аvеlіо Ноldіngs Lтd) Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2013 - 3 роки (протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2013 р.)
Паспортні дані 1763691
Примітки Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначенi у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Винагорода Головi та членам Ревiзiйної комiсiї - юридичним особам не виплачується.
Стама Венчерс Лтд (Sтама Vеnтurеs Lтd) Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2013 - 3 роки (протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2013 р.)
Паспортні дані 1762952
Примітки Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначенi у Статутi та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Винагорода Головi та членам Ревiзiйної комiсiї - юридичним особам не виплачується.
Песнеро Інвестментс Лімітед (Реsnеrо Іnvеsтмеnтs Lімітеd) Голова Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2013 - 3 роки (протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2013 р.)
Паспортні дані НЕ, 294764
Примітки Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової Ради (протокол № 11/06-2013 засiдання Наглядової Ради вiд 11 червня 2013 року) особа була обрана Головою Наглядової Ради. Права та обов'язки членiв Наглядової Ради визначенi у Статутi та Положеннi про Наглядову Раду Товариства. Винагорода Головi та членам Наглядової Ради - юридичним особам не виплачується.
Анголенко Оксана Миколаївна Головний бухгалтер
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 01.08.2011 - Особа призначена безстроково.
Паспортні дані ЕМ, 936333, 25.10.2001, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл
Освіта Вища, економiчна
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи ПАТ "Днiпропетровськгаз" - в.о. Головного бухгалтера Центральної бухгалтерiї ВАТ "Хлiб" - головний бухгалтер ВАТ "Хлiб" - заступник головного бухгалтера
Примітки Права та обов'язки зазначенi у посадовiй iнструкцiї. Розмiр винагород нараховується згiдно зi штатним розкладом та положенням про премiювання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Ліцензії

Дата  
АВ №527256 13.08.2010 Лiцензiя про розподiл природного, нафтового газу та газу (метану) вугiльних родовищ
Орган ліцензування НКРЕ
Дата видачі 13.08.2010
Дата закінчення 21.03.2015
Опис Мiсце здiйснення дiяльностi територiя - Днiпропетровської областi, у тому числi на територiї сiл Любимiвка, Перше Травня, Степове, Чумаки, Маївка, Зоря, Балiвка, Партизанське та радгоспу "Дзержинець" Днiпропетровського району, а також мiста Iнгульця, крiм мiст Днiпропетровська i Кривого Рогу та Днiпропетровського i Криворiзького районiв Днiпропетровської областi.
АВ №527257 13.08.2010 Лiцензiя постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за регульованим тарифом
Орган ліцензування НКРЕ
Дата видачі 13.08.2010
Дата закінчення 21.03.2015
Опис Мiсце здiйснення дiяльностi територiя - Днiпропетровської областi, у тому числi на територiї сiл Любимiвка, Перше Травня, Степове, Чумаки, Маївка, Зоря, Балiвка, Партизанське та радгоспу "Дзержинець" Днiпропетровського району, а також мiста Iнгульця, крiм мiст Днiпропетровська i Кривого Рогу та Днiпропетровського i Криворiзького районiв Днiпропетровської областi.
АВ №589163 13.07.2011 Лiцензiя на господарську дiяльнiсть пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури
Орган ліцензування Державна Архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України
Дата видачі 13.07.2011
Дата закінчення 13.07.2016
Опис Перелiк робiт провадження господарської дiяльностi, пов'язаної iз створенням об'єктiв архiтектури додається у Додатку до лiцензiї АВ №589163, виданої Держархбудiнспекцiєю України 13 липня 2011 р., наказ № 11-Л. Дозволяється: - Проектнi роботи (для нового будiвництва, реконструкцiї та капiтального ремонту; для територiй зi складами iнженерно-геологiчними умовами (просiдаючi грунти, пiдроблювальнi територiї, пiдтоплення) (для власних потреб). - Зведення несучих та огороджуючих конструкцiй будiвель i споруд, будiвництво та монтаж iнженерних i транспортних мереж.
АГ №595069 06.05.2011 Лiцензiя проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв
Орган ліцензування Державний департамент пожежної безпеки МНС України
Дата видачі 06.05.2011
Опис На провадження такого виду господарської дiяльностi, як проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв, а саме: - проектування систем пожежної сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та управлiння евакуацiєю людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповiщень, пристроїв блискавкозахисту на об'єктах з високим, середнiм та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки; - монтаж систем пожежної сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та управлiння евакуацiєю людей, устаткування передавання тривожних сповiщень на об'єктах з високим, середнiм та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки; - технiчне обслуговування систем пожежної сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та управлiння евакуацiєю людей; - монтаж, перевiрка (огляд) пристроїв блискавкозахисту; - монтаж, технiчне обслуговування систем пожежегасiння (водянi, пiннi, газовi, порошковi, аерозольнi) на об'єктах з високим, середнiм та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.
АД №037027 01.08.2012 Лiцензiя на транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами
Орган ліцензування Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя
Дата видачі 01.08.2012
Дата закінчення 26.07.2017
Опис Лiцензiя на транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами
АД №037028 01.08.2012 Лiцензiя постачання теплової енергiї
Орган ліцензування Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя
Дата видачі 01.08.2012
Дата закінчення 26.07.2017
Опис Лiцензiя постачання теплової енергiї.
АД №037029 01.08.2012 Лiцензiя на виробництво теплової енергiї
Орган ліцензування Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя
Дата видачі 01.08.2012
Дата закінчення 26.07.2017
Опис Лiцензiя на виробництво теплової енергiї

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Банк"Клiринговий дiм" #21665382
Адреса 04070, м. Київ, вул. Борисоглiбська,5А
Діятельність Депозитрана дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ 263457
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)5931036, (044)5931036
Примітки Згiдно з договором про обслуговування зберiгачем операцiй емiтента при дематерiалiзацiї випуску цiнних паперiв № Е-10 вiд 10 вересня 2010 р. виконує функцiї зберiгача ПАТ "Днiпропетровськгаз".
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка,3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти (044)2791078, (044)2791249
Примітки Згiдно з договором № Е-1442 вiд 16 вересня 2010р. ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй ПАТ "Днiпропетровськгаз".
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг Аудиторськi Послуги" #33306921
Адреса 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19а
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 3516
Аудиторська палата України
з 27.01.2005
Контакти (044)4903000, (044)4903030
Примітки Згiдно з договором № ATTEST- 2013-00553 вiд 09.10.2013 р. незалежна аудиторська фiрма ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" провела аудит фiнансової звiтностi ПАТ "Днiпропетровськгаз" за 2013 рiк.
Публiчне акцiонерне товариство "Банк"Клiринговий дiм" #21665382
Адреса 04070, м. Київ, вул. Борисоглiбська,5А
Діятельність Депозитрана дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ 263457
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)5931036, (044)5931036
Примітки Згiдно з договором про обслуговування зберiгачем операцiй емiтента при дематерiалiзацiї випуску цiнних паперiв № Е-10 вiд 10 вересня 2010 р. виконує функцiї зберiгача ПАТ "Днiпропетровськгаз".
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка,3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти (044)2791078, (044)2791249
Примітки Згiдно з договором № Е-1442 вiд 16 вересня 2010р. ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй ПАТ "Днiпропетровськгаз".
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг Аудиторськi Послуги" #33306921
Адреса 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19а
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 3516
Аудиторська палата України
з 27.01.2005
Контакти (044)4903000, (044)4903030
Примітки Згiдно з договором № ATTEST- 2013-00553 вiд 09.10.2013 р. незалежна аудиторська фiрма ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" провела аудит фiнансової звiтностi ПАТ "Днiпропетровськгаз" за 2013 рiк.
Публiчне акцiонерне товариство "Банк"Клiринговий дiм" #21665382
Адреса 04070, м. Київ, вул. Борисоглiбська,5А
Діятельність Депозитрана дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ 263457
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)5931036, (044)5931036
Примітки Згiдно з договором про обслуговування зберiгачем операцiй емiтента при дематерiалiзацiї випуску цiнних паперiв № Е-10 вiд 10 вересня 2010 р. виконує функцiї зберiгача ПАТ "Днiпропетровськгаз".
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка,3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти (044)2791078, (044)2791249
Примітки Згiдно з договором № Е-1442 вiд 16 вересня 2010р. ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй ПАТ "Днiпропетровськгаз".
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг Аудиторськi Послуги" #33306921
Адреса 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19а
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 3516
Аудиторська палата України
з 27.01.2005
Контакти (044)4903000, (044)4903030
Примітки Згiдно з договором № ATTEST- 2013-00553 вiд 09.10.2013 р. незалежна аудиторська фiрма ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" провела аудит фiнансової звiтностi ПАТ "Днiпропетровськгаз" за 2013 рiк.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ" #38873258
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. СЛОБОЖАНСЬКЕ, ВУЛ. ВИРОБНИЧА, БУД. 23
Опис Види дiяльностi за КВЕД-2010: 47.30 Роздрiбна торгiвля пальним 95.29 Ремонт iнших побутових виробiв i предметiв особистого вжитку 46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами 47.78 Оптова торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах 52.10 Складське господарство 52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИМРЕГІОНГАЗ" #38898361
Адреса АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. МРАМОРНА, БУД. 46А
Опис Види дiяльностi за КВЕД-2010: 47.78 Оптова торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах 45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв 95.29 Ремонт iнших побутових виробiв i предметiв особистого вжитку 46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами 47.30 Роздрiбна торгiвля пальним 52.10 Складське господарство

Власники акцій

Власник Частка
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗТЕК" / #31815603 45.75%
Адреса Київ, ВУЛ. МАРШАЛА РИБАЛКА, Б.11
Код 31815603
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗТЕК" / #31815603 45.75%
Адреса Київ, ВУЛ. МАРШАЛА РИБАЛКА, Б.11
Код 31815603
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗТЕК" / #31815603 45.75%
Адреса Київ, ВУЛ. МАРШАЛА РИБАЛКА, Б.11
Код 31815603
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" / #20077720 25.00%
Адреса Київ, Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД.6
Код 20077720
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" / #20077720 25.00%
Адреса Київ, Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД.6
Код 20077720
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" / #20077720 25.00%
Адреса Київ, Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД.6
Код 20077720
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - 8234 11.04%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - 8234 11.04%
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - 8234 11.04%
МАТЕРОН ЛIМIТЕД (MATHERON LIMITED / 193881 9.40%
Адреса Кiпр, НIКОСIЯ, АРГIРОКАСТРУ, СТРОВОЛОС, Б.16
Код 193881
МАТЕРОН ЛIМIТЕД (MATHERON LIMITED / 193881 9.40%
Адреса Кiпр, НIКОСIЯ, АРГIРОКАСТРУ, СТРОВОЛОС, Б.16
Код 193881
МАТЕРОН ЛIМIТЕД (MATHERON LIMITED / 193881 9.40%
Адреса Кiпр, НIКОСIЯ, АРГIРОКАСТРУ, СТРОВОЛОС, Б.16
Код 193881
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПРОМИСЛОВI IНВЕСТИЦIЇ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ЧЕТВЕРТИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД - ПРОМИСЛОВI IНВЕСТИЦIЇ" НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ) / 33640219-2 5.10%
Адреса Київ, ПРОВ. НЕСТОРIВСЬКИЙ, БУД. 6
Код 33640219-2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПРОМИСЛОВI IНВЕСТИЦIЇ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ЧЕТВЕРТИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД - ПРОМИСЛОВI IНВЕСТИЦIЇ" НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ) / 33640219-2 5.10%
Адреса Київ, ПРОВ. НЕСТОРIВСЬКИЙ, БУД. 6
Код 33640219-2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПРОМИСЛОВI IНВЕСТИЦIЇ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ЧЕТВЕРТИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД - ПРОМИСЛОВI IНВЕСТИЦIЇ" НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ) / 33640219-2 5.10%
Адреса Київ, ПРОВ. НЕСТОРIВСЬКИЙ, БУД. 6
Код 33640219-2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "ФIНЛЕКС-IНВЕСТ" / #20036655 1.59%
Адреса Київ, МОСКОВСЬКА, БУД.46/2, ОФ.9
Код 20036655
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "ФIНЛЕКС-IНВЕСТ" / #20036655 1.59%
Адреса Київ, МОСКОВСЬКА, БУД.46/2, ОФ.9
Код 20036655
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "ФIНЛЕКС-IНВЕСТ" / #20036655 1.59%
Адреса Київ, МОСКОВСЬКА, БУД.46/2, ОФ.9
Код 20036655
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Л-КАПIТАЛ" / #32735854 1.99%
Адреса Київ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, БУД.36, ЛIТЕРА А
Код 32735854
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Л-КАПIТАЛ" / #32735854 1.99%
Адреса Київ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, БУД.36, ЛIТЕРА А
Код 32735854
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Л-КАПIТАЛ" / #32735854 1.99%
Адреса Київ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, БУД.36, ЛIТЕРА А
Код 32735854
СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES LTD) (Вiргiнськi о-ви (Брит.)) / 1762952 0.00%
Адреса БРИТАНСЬКI ВIРГIНСЬКI О-ВИ, РОУД ТАУН, TORTOLA CRAIGMUIR CHAMBERS, P.O.BOX 71
Код 1762952
СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES LTD) (Вiргiнськi о-ви (Брит.)) / 1762952 0.00%
Адреса БРИТАНСЬКI ВIРГIНСЬКI О-ВИ, РОУД ТАУН, TORTOLA CRAIGMUIR CHAMBERS, P.O.BOX 71
Код 1762952
ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED) / НЕ 294764 0.00%
Адреса Кiпр, НIКОСIЯ, AGIOU DOMETIOU, 14, ARCHANGELOS
Код НЕ 294764
OLUBERA VENTURES LIMITED/ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД / НЕ 291552 0.00%
Адреса Кiпр, НIКОСIЯ, ФАЛIРУ 9А, ПАЛУРIОТIССА
Код НЕ 291552
SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED/СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД / НЕ 290927 0.00%
Адреса Кiпр, НIКОСIЯ, КЕРАТСIНIУ ,24, ОФIС 102, ЛАКАТАМIА
Код НЕ 290927
ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД. (ORATRA INVESTMENTS LTD.),БРИТАНСЬКI ВIРГIНСЬКI О-ВИ / 1763693 0.00%
Адреса БРИТАНСЬКI ВIРГIНСЬКI О-ВИ, РОУД ТАУН, TORTOLA CRAIGMUIR CHAMBERS, P.O.BOX 71
Код 1763693
АВЕЛIО ХОЛДIНГЗ ЛТД. (AVELIO HOLDINGS LTD.),БРИТАНСЬКI ВIРГIНСЬКI О-ВИ / 1763691 0.00%
Адреса БРИТАНСЬКI ВIРГIНСЬКI О-ВИ, РОУД ТАУН, TORTOLA CRAIGMUIR CHAMBERS, P.O.BOX 71
Код 1763691
ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED) / НЕ 294764 0.00%
Адреса Кiпр, НIКОСIЯ, AGIOU DOMETIOU, 14, ARCHANGELOS
Код НЕ 294764
OLUBERA VENTURES LIMITED/ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД / НЕ 291552 0.00%
Адреса Кiпр, НIКОСIЯ, ФАЛIРУ 9А, ПАЛУРIОТIССА
Код НЕ 291552
ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД. (ORATRA INVESTMENTS LTD.),БРИТАНСЬКI ВIРГIНСЬКI О-ВИ / 1763693 0.00%
Адреса БРИТАНСЬКI ВIРГIНСЬКI О-ВИ, РОУД ТАУН, TORTOLA CRAIGMUIR CHAMBERS, P.O.BOX 71
Код 1763693
OLUBERA VENTURES LIMITED/ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД / НЕ 291552 0.00%
Адреса Кiпр, НIКОСIЯ, ФАЛIРУ 9А, ПАЛУРIОТIССА
Код НЕ 291552
SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED/СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД / НЕ 290927 0.00%
Адреса Кiпр, НIКОСIЯ, КЕРАТСIНIУ ,24, ОФIС 102, ЛАКАТАМIА
Код НЕ 290927
ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД. (ORATRA INVESTMENTS LTD.),БРИТАНСЬКI ВIРГIНСЬКI О-ВИ / 1763693 0.00%
Адреса БРИТАНСЬКI ВIРГIНСЬКI О-ВИ, РОУД ТАУН, TORTOLA CRAIGMUIR CHAMBERS, P.O.BOX 71
Код 1763693
АВЕЛIО ХОЛДIНГЗ ЛТД. (AVELIO HOLDINGS LTD.),БРИТАНСЬКI ВIРГIНСЬКI О-ВИ / 1763691 0.00%
Адреса БРИТАНСЬКI ВIРГIНСЬКI О-ВИ, РОУД ТАУН, TORTOLA CRAIGMUIR CHAMBERS, P.O.BOX 71
Код 1763691
СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES LTD) (Вiргiнськi о-ви (Брит.)) / 1762952 0.00%
Адреса БРИТАНСЬКI ВIРГIНСЬКI О-ВИ, РОУД ТАУН, TORTOLA CRAIGMUIR CHAMBERS, P.O.BOX 71
Код 1762952
ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED) / НЕ 294764 0.00%
Адреса Кiпр, НIКОСIЯ, AGIOU DOMETIOU, 14, ARCHANGELOS
Код НЕ 294764
АВЕЛIО ХОЛДIНГЗ ЛТД. (AVELIO HOLDINGS LTD.),БРИТАНСЬКI ВIРГIНСЬКI О-ВИ / 1763691 0.00%
Адреса БРИТАНСЬКI ВIРГIНСЬКI О-ВИ, РОУД ТАУН, TORTOLA CRAIGMUIR CHAMBERS, P.O.BOX 71
Код 1763691
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФIНАНСОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ ЦЕНТР "ЕФЕКТ" / #21894591 0.03%
Адреса Орджонiкiдзе, ВУЛ. КАЛIНIНА 37 К.10
Код 21894591
ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ КОНЦЕРН "ГАЛА-КАПIТАЛ" / #25517997 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, ПР. ГАГАРIНА 13/5
Код 25517997
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФIНАНСОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ ЦЕНТР "ЕФЕКТ" / #21894591 0.03%
Адреса Орджонiкiдзе, ВУЛ. КАЛIНIНА 37 К.10
Код 21894591
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛАСФАНО УКРАЇНА" / #35850662 0.05%
Адреса Київ, ПРОВ. НЕСТОРIВСЬКИЙ, БУД. 6
Код 35850662
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛАСФАНО УКРАЇНА" / #35850662 0.05%
Адреса Київ, ПРОВ. НЕСТОРIВСЬКИЙ, БУД. 6
Код 35850662
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛАСФАНО УКРАЇНА" / #35850662 0.05%
Адреса Київ, ПРОВ. НЕСТОРIВСЬКИЙ, БУД. 6
Код 35850662
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"СТОК-ТРЕЙД / #24247308 0.04%
Адреса Днiпропетровськ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНА, БУД 14, ОФ. 28
Код 24247308
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"СТОК-ТРЕЙД / #24247308 0.04%
Адреса Днiпропетровськ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНА, БУД 14, ОФ. 28
Код 24247308
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"СТОК-ТРЕЙД / #24247308 0.04%
Адреса Днiпропетровськ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНА, БУД 14, ОФ. 28
Код 24247308
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФIНАНСОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ ЦЕНТР "ЕФЕКТ" / #21894591 0.03%
Адреса Орджонiкiдзе, ВУЛ. КАЛIНIНА 37 К.10
Код 21894591
ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ КОНЦЕРН "ГАЛА-КАПIТАЛ" / #25517997 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, ПР. ГАГАРIНА 13/5
Код 25517997
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАИМ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ "АКТИВ ПЛЮС" (НЗНВIФ "БУДIВЕЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ") / 32977421-2 0.00%
Адреса Київ, Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД.32, ОФ.49
Код 32977421-2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНВЕСТ" / #24994838 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, ПР. К. МАРКСА 97
Код 24994838
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАИМ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ "АКТИВ ПЛЮС" (НЗНВIФ "БУДIВЕЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ") / 32977421-2 0.00%
Адреса Київ, Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД.32, ОФ.49
Код 32977421-2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНВЕСТ" / #24994838 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, ПР. К. МАРКСА 97
Код 24994838
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАИМ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ "АКТИВ ПЛЮС" (НЗНВIФ "БУДIВЕЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ") / 32977421-2 0.00%
Адреса Київ, Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД.32, ОФ.49
Код 32977421-2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНВЕСТ" / #24994838 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, ПР. К. МАРКСА 97
Код 24994838
ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ КОНЦЕРН "ГАЛА-КАПIТАЛ" / #25517997 0.00%
Адреса Днiпропетровськ, ПР. ГАГАРIНА 13/5
Код 25517997
SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED/СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД / НЕ 290927 0.00%
Адреса Кiпр, НIКОСIЯ, КЕРАТСIНIУ ,24, ОФIС 102, ЛАКАТАМIА
Код НЕ 290927

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПрАТ "Газтек" / #31815603 394 254 шт 45.75%
Адреса м. Київ, вул. Маршала Рибалки, 11
ПрАТ "Газтек" / #31815603 394 254 шт 45.75%
Адреса м. Київ, вул. Маршала Рибалки, 11
ПрАТ "Газтек" / #31815603 394 254 шт 45.75%
Адреса м. Київ, вул. Маршала Рибалки, 11
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" / #20077720 215 431 шт 25.00%
Адреса м. Київ, Б.Хмельницького,6
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" / #20077720 215 431 шт 25.00%
Адреса м. Київ, Б.Хмельницького,6
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" / #20077720 215 431 шт 25.00%
Адреса м. Київ, Б.Хмельницького,6