Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (42)
ДАБІ (19) Перевірки (27)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

#03340920

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"
ЄДРПОУ 03340920
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №060262
Дата державної реєстрації 23.01.1998
Середня кількість працівників 4 917
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
МФО: 300647
Номер рахунку: 260055411494
Контакти
+38 (056) 247-13-47
iryna.moskalenko@dpgas.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Білоусов Олександр Іванович Член правлiння-заступник Голови правлiння з економiчної безпеки
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 24.07.2013 - до 31.07.2016
Освіта Вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи ПАТ "Криворiжгаз" - заступник генерального директора з питань безпеки, органи МВС
Примітки Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства. Розмiр винагороди (заробiтна плата) нараховується згiдно зi штатним розкладом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Оратра Інвестментс Лтд (Оrатrа Іnvеsтмеnтs Lтd) Голова Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані 1763693
Примітки Особа була обрана до складу члена Ревiзiйної комiсiї на загальних зборах акцiонерiв вiд 06.04.2013 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 06.04.2013 р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки. Рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї (протокол № 23/12-2013 засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 23 грудня 2013 року) особу було обрано Головою Ревiзiйної комiсiї.
Улько Ганна В'ячеславівна Член Правлiння - заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань
Рік народження 1976 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.07.2014 - до 31.07.2016
Освіта Вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи начальник вiддiлу бюджетування та контролю, начальник фiнансово-економiчного управлiння.
Примітки Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства. Розмiр винагороди (заробiтна плата) нараховується згiдно зi штатним розкладом та положенням про премiювання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Бузовська Тетяна Василівна Член правлiння - Перший заступник Голови правлiння-головний iнженер
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.03.2014 - до 31.07.2016
Освіта Вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Начальник виробничо-технiчного управлiння ПАТ "Днiпропетровськгаз"
Примітки Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства. Розмiр винагороди (заробiтна плата) нараховується згiдно зi штатним розкладом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Легеза Наталія Віталіївна Головний бухгалтер
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.03.2014 - необмежений
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи в. о.головного бухгалтера ПАТ "Днiпропетровськгаз", заступник головного бухгалтера з податкового облiку вiддiлу податкового облiку та звiтностi ПАТ "Днiпропетровськгаз", начальник Управлiння податкового облiку ПАТ "Днiпропетровськгаз", заступник головного бухгалтера з податкового облiку ВАТ "Днiпропетровськгаз"
Примітки Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр винагороди (заробiтна плата) нараховується згiдно зi штатним розкладом. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад
Олубера Венчерс Лімітед (Оluвеrа Vеnтurеs Lімітеd) Член Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані НЕ 291552
Примітки Особа була обрана до складу члена Наглядової Ради на загальних зборах акцiонерiв вiд 06.04.2013 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 06.04.2013 р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки.
Іотов Павло Вікторович Член Правлiння - заступник Голови Правлiння з постачання та облiку газу
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 05.12.2014 - до 31.07.2016
Освіта Вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи начальник управлiння облiку та балансiв ПАТ "Днiпрогаз", начальник управлiння облiку газу по населенню ПАТ "Днiпрогаз", начальник управлiння контролю та органiзацiї облiку газу Департаменту поставок, реалiзацiї та органiзацiї облiку газу ПАТ "Днiпропетровськгаз"
Примітки Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Права та обов'язки Члена Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства. Розмiр винагороди (заробiтна плата) нараховується згiдно зi штатним розкладом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Френкель Юрій Давидович Голова Правлiння
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.12.2013 - до 31.07.2016
Освіта Вища
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ПАТ "Днiпрогаз" - Голова Правлiння ПАТ "Днiпропетровськгаз" - заступник Голови Правлiння з облiку та реалiзацiї природного газу ВАТ "Житомиргаз" - начальник вiддiлу метрологiї
Примітки Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Права та обов'язки Голови Правлiння визначенi у Статутi та Положеннi про Правлiння Товариства. Розмiр винагороди (заробiтна плата) нараховується згiдно зi штатним розкладом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає посад.
Авеліо Холдінгз Лтд (Аvеlіо Ноldіngs Lтd) Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані 1763691
Примітки Особа була обрана до складу члена Ревiзiйної комiсiї на загальних зборах акцiонерiв вiд 06.04.2013 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 06.04.2013 р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки.
Стама Венчерс Лтд (Sтама Vеnтurеs Lтd) Член Ревiзiйної комiсiї
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані 1762952
Примітки Особа була обрана до складу члена Ревiзiйної комiсiї на загальних зборах акцiонерiв вiд 06.04.2013 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 06.04.2013 р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки.
Сольвоторе Ентерпрайзез Лімітед (Sоlvотоrе Еnтеrрrіsеs Lімітеd) Член Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані НЕ 290927
Примітки Особа була обрана до складу члена Наглядової Ради на загальних зборах акцiонерiв вiд 06.04.2013 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 06.04.2013 р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки.
Песнеро Інвестментс Лімітед (Реsnеrо Іnvеsтмеnтs Lімітеd) Голова Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 06.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані НЕ 294764
Примітки Особа була обрана до складу члена Наглядової Ради на загальних зборах акцiонерiв вiд 06.04.2013 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 06.04.2013 р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки. Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової Ради (протокол № 11/06-2013 засiдання Наглядової Ради вiд 11 червня 2013 року) особа була обрана Головою Наглядової Ради

Ліцензії

Дата  
01.01.1970 виробництво теплової енергiї
Орган ліцензування Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя
Дата видачі 01.01.1970
Опис Лiцензiя на виробництво теплової енергiї - безстрокова (рiшення Днiпропетровської ОДА вiд 15.10.2015 №152-теп)
АВ №589163 13.07.2011 господарська дiяльнiсть пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури
Орган ліцензування Державна Архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України
Дата видачі 13.07.2011
Дата закінчення 13.07.2016
Опис Перелiк робiт провадження господарської дiяльностi, пов'язаної iз створенням об'єктiв архiтектури додається у Додатку до лiцензiї АВ №589163, виданої Держархбудiнспекцiєю України 13 липня 2011 р., наказ № 11-Л.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженгою вiдповiдальнiстю "ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГIС" #34764976
Адреса 01004, м.Київ, Терещенкiвська, 11-А
Діятельність Надання аудиторських послуг
Ліцензія
№ 3915
Аудиторська палата України
з 21.12.2006
Контакти (044)461-97-21, (044)461-97-20
Примітки Вiдповiдно до укладеного з ПАТ "Днiпропетровськгаз" договору, ТОВ "Грант Торнтон Легiс" проводило перевiрку достовiрностi фiнансової звiтностi за 2015 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Публiчне акцiонерне товариство "Банк"Клiринговий дiм" #21665382
Адреса 04070, м.Київ, вул. Борисоглiбська,5А
Діятельність Депозитрана дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ 263457
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)5931036, (044)5931036
Примітки Згiдно з договором про обслуговування зберiгачем операцiй емiтента при дематерiалiзацiї випуску цiнних паперiв № Е-10 вiд 10 вересня 2010 р. виконує функцiї зберiгача ПАТ "Днiпропетровськгаз".
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, м.Київ, вул. Нижнiй вал 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти (044)5910419, (044)4825207
Примітки Згiдно з договором № Е-1442 вiд 16 вересня 2010р. та заявою про приєднання до умов договору про обслуговання випускiв цiнних паперiв вiд 16.12.2013 року №ОВ-2745 ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй ПАТ "Днiпропетровськгаз"

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ" #38873258
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. СЛОБОЖАНСЬКЕ, ВУЛ. ВИРОБНИЧА, БУД. 23
Опис Види дiяльностi за КВЕД-2010: КВЕД 95.29 Ремонт iнших побутових виробiв i предметiв особистого вжитку; Код КВЕД 46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами; Код КВЕД 47.30 Роздрiбна торгiвля пальним (основний); Код КВЕД 47.78 Роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах; Код КВЕД 52.10 Складське господарство; Код КВЕД 52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ" #39572642
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. ПОЛЯ, БУД. 2, ЛІТ. А-2
Опис Види дiяльностi за КВЕД-2010: 35.23 - торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи; 46.71- оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами; 33.13 - ремон i технiчне обслуговування електронного й оптичного устатковання; 35.22.- розподiленння газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи.

Власники акцій

Власник Частка
Державний комiтет України по нафтi та газу (лiквiдовано) 0.00%
Адреса
Код

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПрАТ "Газтек" / #31815603 438 202 шт 50.85%
Адреса м.Київ, вул. Маршала Рибалки, 11
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" / #20077720 215 431 шт 25.00%
Адреса м.Київ, Б.Хмельницького,6