Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (13)
ДАБІ (27) Перевірки (9)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНСПЕЦБУД"

#01416731

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
ЄДРПОУ 01416731
Адреса 61045 Харкiвська область Шевченкiвський район Мiсто Харкiв вулиця Джанкойська, будинок 76, Т. (057) 7680876
(КОАТУУ 6310136300)
Номер свідоцтва про реєстрацію Серiя АВ № 968009
Дата державної реєстрації 27.09.1996
Середня кількість працівників 79
Орган управління Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "МЕГАБАНК"
МФО: 351629
Номер рахунку: 2600013210
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: немає
Номер рахунку: немає
Контакти
+38 (057) 768-08-76
pivdenspecbud@ft.net.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Шевякін Микола Гаврилович Генеральний директор (колишній)
Рік народження 1949 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2014 - терміном до наступних річних зборів
Освіта Вища
Стаж роботи 50 років
Попередне місце роботи ВАТ "Пiвденспецбуд", виконавчий директор
Примітки 18.10.2017 р. на пiдставi рiшення Наглядової ради (Протокол № 4 вiд 18.10.2017 р.) припиненi повноваження Генерального директора ПАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД" Шевякiна Миколи Гавриловича, який перебував на цiй посадi з 30.04.2010 р. Повноваження та обов'язки Генерального директора визначенi Статутом Товариства. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Генерального директора товариства ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД". Загальний стаж роботи 50 рокiв. Обiймає посаду Голови Наглядової ради ПРАТ СБМУ "ТУНЕЛЬБУД". Вiдповiдно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо місцезнаходження підприємства, де вона обіймає посаду Голови Наглядової ради ПРАТ СБМУ "ТУНЕЛЬБУД". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Ткаченко Юлія Сергіївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1982 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.12.2017 - терміном на 3 роки
Освіта Вища, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Менеджмент організацій, Менеджер-економіст, 2004 р.
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи економiст Фінансово-економічного відділу ПАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД"
Примітки 08.12.2017 р. на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв (Протокол № 2/2017 вiд 08.12.2017) Ткаченко Юлiя Сергiївна обрана членом Ревiзiйної комiсiї з термiном повноважень на 3 роки. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Загальний стаж роботи 11 років. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду економiст Фінансово-економічного відділу ПАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдповiдно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо посади, найменування та місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.
Дорошенко Лілія Василівна Головний бухгалтер
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.09.2003 - безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Головний бухгалтер АТ "Чугуївська паливна апаратура", Головний бухгалтер ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Примітки Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Загальний стаж роботи 41 рік. Попередня посада - АТ "Чугуївська паливна апаратура", головний бухгалтер. Протягом останнi п'яти рокiв обiймала посаду Головного бухгалтера ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дорошенко Лілія Василівна працює за сумiсництвом у ПрАТ "Харкiвський будiвельний союз"- бухгалтером, (61058, мiсто Харкiв, майдан Свободи, будинок 8). Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось.
Ружицький Дмитро Володимирович Член Ревiзiйної комiсiї (колишній)
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2014 - обраний на термiн вiдповiдно Статуту
Освіта Вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи менеджер, член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Примітки 08.12.2017 р. на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв (Протокол № 2/2017 вiд 08.12.2017) припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД" Ружицького Дмитра Володимировича, який перебував на цiй посадi з 2008 р., у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Загальний стаж роботи 24 роки. Протягом останнi п'яти рокiв обiймав посади: менеджер, член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД". Вiдповiдно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо посади, найменування та місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.
Курило В'ячеслав Вікторович Генеральний директор
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.10.2017 - терміном на 3 роки
Освіта Вища, Харківський автомобільно-дорожній інститут, Автомобільні дороги, інженер-будівельник, 1989 р.
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Начальник виробничої дільниці №1, головний інженер, 1-й заступник виконавчого директора, виконавчий директор, ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Примітки 18.10.2017 р. на пiдставi рiшення Наглядової ради (Протокол № 4 вiд 18.10.2017 р.) на посаду Генерального Директора ПАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД" призначений Курило В'ячеслав Вiкторович. Повноваження та обов'язки Генерального директора визначенi Статутом Товариства. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Загальний стаж роботи 29 років. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальник виробничої дільниці №1, головний інженер, 1-й заступник виконавчого директора, виконавчий директор, ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Працює за сумістництвом на посаді директора "ПІВДЕНСПЕЦБУДЛІДЕР", місцезнаходження підприємства: м.Харків, вул.Джанкойська, буд.76.
Давидова Олена Анатоліївна Член Ревiзiйної комiсiї (колишній)
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2014 - обраний на термiн вiдповiдно Статуту.
Освіта Вища
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи заступник директора з фiнансiв ТОВ "Бiлдiнг-сервiс", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Примітки 08.12.2017 р. на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв (Протокол № 2/2017 вiд 08.12.2017) припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД" Давидової Олени Анатолiївни, яка перебувала на цiй посадi з 2008 р., у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Загальний стаж роботи 35 роки. Протягом останнi п'яти рокiв обiймала посади: заступник директора з фiнансiв ТОВ "Бiлдiнг-сервiс", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД". Основне мiсце роботи - заступник директора ТОВ "Бiлдiнг-сервiс", 61002, мiсто Харкiв, вулиця Алчевських, будинок 26. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Бондаренко Анатолій Михайлович Голова Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2017 - термiном до наступних рiчних зборiв
Освіта Вища
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Президент ТОВ "Харкiвський iнститут бiзнесу та менеджменту", Голова Наглядової ради ПАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД "
Примітки 25.04.2017 р. посадову особу Голову Наглядової ради Бондаренко Анатолiя Михайловича було обрано на посаду рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол вiд 25.04.2017р.) з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради (Протокол вiд 25.04.2017р.), з термiном повноважень до наступних рiчних зборiв. Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Загальний стаж роботи 29 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнi п'яти рокiв обiймав посади: Президента ТОВ "Харкiвський iнститут бiзнесу та менеджменту", Голова Наглядової ради ПАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД ". Основне мiсце роботи - ТОВ "Харкiвський iнститут бiзнесу та менеджменту", президент. Посадова особа акцiями Товариства не володiє та є Незалежним Директором. Вiдповiдно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо місцезнаходження підприємства, де вона працює.
Семенов Юрій Миколайович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1960 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 08.12.2017 - терміном на 3 роки
Освіта Вища, Харківський політехнічний інститут, Теплогазопостачання та вентиляція, інженер-будівельник, 1990р.
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Головний iнженер ПАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД"
Примітки 08.12.2017 р. на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв (Протокол № 2/2017 вiд 08.12.2017) Семенов Юрiй Миколайович обраний членом Ревiзiйної комiсiї з термiном повноважень на 3 роки. З 08.12.2017 р. рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 08.12.2017 р. обраний Головою Ревiзiйної комiсiї з термiном повноважень на 3 роки. Повноваження та обов'язки Голови ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Загальний стаж роботи 37 років. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Головний iнженер ПАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдповiдно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо посади, найменування та місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.
Фролов Володимир Володимирович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.12.2017 - терміном на 3 роки
Освіта Вища, Харківська державна академія залізничного транспорту Промислова теплоенергетика,інженер-промтеплоенергетик, 1995 р.
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи начальник вiддiлу охорони працi ПАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД"
Примітки 08.12.2017 р. на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв (Протокол № 2/2017 вiд 08.12.2017) Фролов Володимир Володимирович обраний членом Ревiзiйної комiсiї з термiном повноважень на 3 роки. Загальний стаж роботи 22 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду: начальник вiддiлу охорони працi ПАТ "ПIВДЕНСПЕЦБУД". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Вiдповiдно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо посади, найменування та місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.
Чігрінов Олег Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2017 - термiном до наступних рiчних зборiв
Освіта Вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Доцент кафедри економiки i фiнансiв, член Наглядової ради ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Примітки 25.04.2017 р. посадову особу члена Наглядової ради Чигрiнова Олега Васильовича на пiдставi рiшення загальних зборiв (Протокол вiд 25.04.2017) переобрано на новий термін до наступних рiчних зборiв. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Протягом останнi п'яти рокiв обiймав посади: доцент кафедри економiки i фiнансiв, член Наглядової ради ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiдповiдно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо посади, найменування та місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.
Гетманенко Ігор Петрович Голова Ревiзiйної комiсiї (колишній)
Рік народження 1950 р. н. (72 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2014 - обраний на термiн вiдповiдно Статуту.
Освіта Вища
Стаж роботи 50 років
Попередне місце роботи Генеральний директор ТОВ "Альянс-девелопмент", Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Примітки 08.12.2017 р. припинені повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Гетманенко Iгоря Петровича на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв (Протокол № 2/2017 вiд 08.12.2017), який перебував на цiй посадi з 2008 р., у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень. Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Загальний стаж роботи 50 рокiв. Протягом останнi п'яти рокiв обiймав посади: Генеральний директор ТОВ "Альянс-девелопмент", Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД". Основне мiсце роботи - Генеральний директор ПАТ "ХАРКIВСТАЛЬКОНСТРУКЦIЯ" (61010, м. Харкiв, вул. Малом'ясницька, буд. 2, оф. 307). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Мірошниченко Денис Миколайович Член Наглядової ради
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2017 - термiном до наступних рiчних зборiв
Освіта Вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи ТОВ "Харкiвський iнститут бiзнесу та менеджменту" викладач, члена Наглядової ради ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Примітки 25.04.2017 р. посадову особу члена Наглядової ради Мiрошниченко Дениса Миколайовича на пiдставi рiшення загальних зборiв (Протокол вiд 25.04.2017) переобрано на новий термін до наступних рiчних зборiв. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачувалась ні в грошовій, ні в натуральній формі. Загальний стаж роботи 21 рік. Протягом останнi п'яти рокiв обiймав посади: ТОВ "Харкiвський iнститут бiзнесу та менеджменту" викладач, члена Наглядової ради ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Працює економiстом у ТОВ "АЛЬЯНС-ДЕВЕЛОПМЕНТ", (мiсто Харкiв, пров. Банний, буд.1).

Ліцензії

Дата  
д/н 01.03.2017 Господарська дiяльнiсть з будівництва об'єктiв IV і V категорій складності.
Орган ліцензування Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України
Дата видачі 01.03.2017
Дата закінчення 15.02.2022
Опис Ліцензія на "Господарську дiяльнiсть з будівництва об'єктiв IV і V категорій складності" видана 01 березня 2017р., реєстраційний запис: 2013034609. Дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії: 15 лютого 2017 р. №7-Л. Строк дії ліцензії з 15 лютого 2017р. по 15 лютого 2022р. Пiсля закiнчення дiї лiцензiї буде розглянуто питання щодо подовження дiї лiцензiї.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ШЕВЯКІН МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ 1 665 765 шт 23.03%
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "СI КАПIТАЛ IНВЕСТ" ТОВ "БОНАММ" / #37189835 1 669 502 шт 23.08%
Адреса УКРАЇНА", м. Харкiв, вул. Малом'ясницька, буд. 2
КОШМАН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 1 014 794 шт 14.03%
СКЛЯР ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ 832 875 шт 11.52%
МЄРНИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 832 874 шт 11.52%