Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (13)
ДАБІ (27) Перевірки (9)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНСПЕЦБУД"

#01416731

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
ЄДРПОУ 01416731
Адреса 61045 Харкiвська область м. Харкiв, вул. Джанкойська, буд. 76, Т. 057 719-46-72
(КОАТУУ 6310136300)
Номер свідоцтва про реєстрацію Серiя АВ № 968009
Дата державної реєстрації 27.09.1996
Середня кількість працівників 97
Орган управління Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "МЕГАБАНК"
МФО: 351629
Номер рахунку: 26004349
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: немає
Номер рахунку: немає
Контакти
+38 (057) 719-46-72
kharkov@i.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Дорошенко Лілія Василівна Головний бухгалтер
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.09.2003 - на невизначений термiн
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи АТ "Чугуївська паливна апаратура", головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Попередня посада - АТ "Чугуївська паливна апаратура", головний бухгалтер.
Протягом останнi п'яти рокiв обiймала посаду Головного бухгалтера товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дорошенко Л.В.- працює за сумiсництвом у ПрАТ "Харкiвський будiвельний союз"- бухгалтером, 61058, мiсто Харкiв, майдан Свободи, будинок 8. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Ружицький Дмитро Володимирович член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2014 - переобраний на посадi на наступний термiн вiдповiдно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи менеджер
Примітки Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi статутом товариства. Працює без винагороди. Загальний стаж роботи 23 роки. Протягом останнi п'яти рокiв обiймала посади: менеджера , член ревiзiйної комiсiї Товариства. Емiтент немає iнформацiї щодо обiймання особою посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом звiтного перiоду змiн щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Шевякін Микола Гаврилович Генеральний директор
Рік народження 1949 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2014 - переобраний на посадi на наступний теhмiн вiдповiдно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 49 років
Попередне місце роботи ВАТ "Пiвденспецбуд", Перший заступник директора
Примітки Повноваження та обов'язки Генерального директора визначенi статутом товариства. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Протягом останнi п'яти рокiв обiймав посаду Генерального директора товариства. Загальний стаж роботи 49 рокiв. Обiймає посаду Голови наглядової ради ПРАТ СБМУ "ТУНЕЛЬБУД". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом звiтного перiоду змiн щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Чигрінов Олег Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2014 - переобранbq на посадi на настпний теhмiн вiдповiдно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Iнформацiя вiдсутня
Примітки Повноваженyя та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi статутом товариства. Працює без винагороди. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Попередня посада - Iнформацiя вiдсутня. Протягом останнi п'яти рокiв обiймав посади доцент кафедри економiки i фiнансiв, члена Наглядової ради товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Емiтент немає iнформацiї щодо обiймання особою посад на iнших пiдприємствах. Протягом звiтного перiоду змiн щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Бондаренко Анатолій Михайлович Голова Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2014 - переобраний на посадi на наступний термiн вiдповiдно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи ТОВ "Харкiвський iнститут бiзнесу та менеджменту", президент
Примітки Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi статутом товариства. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада - ТОВ "Харкiвський iнститут бiзнесу та менеджменту", Президент. Протягом останнi п'яти рокiв обiймав посаду Голови Наглядової ради. Основне мiсце роботи - ТОВ "Харкiвський iнститут бiзнесу та менеджменту", президент. Протягом звiтного перiоду змiн щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розмiру винагороди
Гетманенко Ігор Петрович Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1950 р. н. (72 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2014 - переобраний на посадi на наступний термiн вiдповiдно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 49 років
Попередне місце роботи ТОВ "Альянс-девелопмент", Генеральний директор.
Примітки Повноваження та обов'язки Голови ревiзiйної комiсiї визначенi статутом товариства. Працює без винагороди. Загальний стаж роботи 49 рокiв. Протягом останнi п'яти рокiв обiймав посади Генерального директора ТОВ "Альянс-девелопмент", Голови ревiзiйної комiсiї товариства. Основне мiсце роботи - Генеральний директор ПАТ "ХАРКIВСТАЛЬКОНСТРУКЦIЯ, вул. Малом'ясницька, буд. 2, оф. 307, м. Харкiв, 61010.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом звiтного перiоду змiн щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Давидова Олена Анатоліївна член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2014 - переобрана на посадi на наступний термiн вiдповiдно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи ТОВ "Бiлдiнг-сервiс" - заступник директора з фiнансiв
Примітки Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi статутом товариства. Працює без винагороди. Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом останнi п'яти рокiв обiймала посади зам. директора з фiнансiв, член ревiзiйної комiсiї товариства. Основне мiсце роботи - заступник директора ТОВ «Бiлдiнг-сервiс», 61002, мiсто Харкiв, вулиця Алчевських, будинок 26. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом звiтного перiоду змiн щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Чігрінов Олег Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 29.04.2014 - переобранbq на посадi на настпний теhмiн вiдповiдно Статуту
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Iнформацiя вiдсутня
Примітки Повноваженyя та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi статутом товариства. Працює без винагороди. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Попередня посада - Iнформацiя вiдсутня. Протягом останнi п'яти рокiв обiймав посади доцент кафедри економiки i фiнансiв, члена Наглядової ради товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Емiтент немає iнформацiї щодо обiймання особою посад на iнших пiдприємствах. Протягом звiтного перiоду змiн щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось. Посадова особа є акцiонером. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Мірошниченко Денис Миколайович Член Наглядової ради
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2014 - переобранbq на посадi на наступний теhмiн вiдповiдно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ТОВ "Харкiвський iнститут бiзнесу та менеджменту", викладач
Примітки Повноваженя та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi статутом товариства. Працює без винагороди. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Протягом останнi п'яти рокiв обiймав посади ТОВ "Харкiвський iнститут бiзнесу та менеджменту" викладач, члена Наглядової ради товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Працює економiстом у ТОВ "АЛЬЯНС-ДЕВЕЛОПМЕНТ", мiсто Харкiв, пров. Банний, 1. Протягом звiтного перiоду змiн щодо конкретної посадової особи не вiдбувалось. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Ліцензії

Дата  
серiя АД № 030553 29.02.2012 Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об"єктiв архiтектури
Орган ліцензування Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України
Дата видачі 29.02.2012
Дата закінчення 28.02.2017
Опис Пiсля закiнчення дiї лiцензiї буде розглянуто питання щодо подовження дiї лiцензiї.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК" #09804119
Адреса 61002, мiсто Харкiв, вулиця Алчевських, будинок30
Діятельність професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть (депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи)
Ліцензія
№ АЕ №263494
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (057) 760-20-87, (057) 7140665
Примітки Договiр №07-559 вiд 04.06.2014р.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональнiй депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, мiсто Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
Ліцензія
№ № 443
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 08.04.2014
Контакти (044) 279-66-51, (044) 279-13-22
Примітки Емiтент користується послугами депозитарiю на договiрних вiдносинах згiдно чинного законодавства України. З набраням чинностi Закону України "Про депозитарну систему України" (далi - Закон) та вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092).
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЮНIС" У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ #23326431
Адреса 61012, м. Харкiв, вул. Червоножовтнева, буд. 8
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 0919
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти (057) 752-67-62, (057) 337-76-67
Примітки Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України № 0919 26.01.2001 дiє до 29.10.2020
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК" #09804119
Адреса 61002, мiсто Харкiв, вулиця Алчевських, будинок30
Діятельність професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть (депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи)
Ліцензія
№ АЕ №263494
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (057) 760-20-87, (057) 7140665
Примітки Договiр №07-559 вiд 04.06.2014р.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональнiй депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, мiсто Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
Ліцензія
№ № 443
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 08.04.2014
Контакти (044) 279-66-51, (044) 279-13-22
Примітки Емiтент користується послугами депозитарiю на договiрних вiдносинах згiдно чинного законодавства України. З набраням чинностi Закону України "Про депозитарну систему України" (далi - Закон) та вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092).
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЮНIС" У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ #23326431
Адреса 61012, м. Харкiв, вул. Червоножовтнева, буд. 8
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 0919
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти (057) 752-67-62, (057) 337-76-67
Примітки Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України № 0919 26.01.2001 дiє до 29.10.2020

Власники акцій

Власник Частка
ФІЗИЧНІ ОСОБИ 100.00%
Паспорт немає, немає, немає
Корпорацiя "УКРМОНТАЖСПЕЦБУД" / #00012256 0.00%
Адреса Україна, мiсто Київ, вулиця Прорiзна, будинок 5
Код 00012256

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ШЕВЯКІН МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ 1 665 765 шт 23.03%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ШЕВЯКІН МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ 1 665 765 шт 23.03%
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "СI КАПIТАЛ IНВЕСТ" ТОВ "БОНАММ" / #37189835 1 669 502 шт 23.08%
Адреса м. Харкiв, вул. Малом"ясницька, буд. 2
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "СI КАПIТАЛ IНВЕСТ" ТОВ "БОНАММ" / #37189835 1 669 502 шт 23.08%
Адреса м. Харкiв, вул. Малом"ясницька, буд. 2
КОШМАН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 1 014 794 шт 14.03%
Паспорт д/н, д/н, д/н
КОШМАН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 1 014 794 шт 14.03%
СКЛЯР ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ 832 875 шт 11.52%
Паспорт д/н, д/н, д/н
СКЛЯР ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ 832 875 шт 11.52%
МЄРНИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 832 874 шт 11.52%
Паспорт д/н, д/н, д/н
МЄРНИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 832 874 шт 11.52%