Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (13)
ДАБІ (27) Перевірки (9)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНСПЕЦБУД"

#01416731

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
ЄДРПОУ 01416731
Адреса 61045 Харкiвська область Дзержинський р-н, м. Харкiв, вул. Джанкойська, буд. 76, Т. 057 719-46-72
(КОАТУУ 6310136300)
Номер свідоцтва про реєстрацію Серія АВ № 968009
Дата державної реєстрації 27.09.1996
Середня кількість працівників 239
Орган управління Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "МЕГАБАНК"
МФО: 351629
Номер рахунку: 26004349
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (057) 719-46-72
yuss@emitent.net.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Дорошенко Лілія Василівна Головний бухгалтер
Рік народження 1959 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.09.2003 - на невизначений термін
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи АТ "Чугуївська паливна апаратура", головний бухгалтер
Примітки Повноваженя та обов'язки головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу. Займала посади: бухгалтер, нас. сектору, Головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дорошенко Л.В.- працює за сумісництвом у ПрАТ "Харківський будівеьний союз"- бухгалтером. Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Шевякін Микола Гаврилович Генеральний директор
Рік народження 1949 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.05.2011 - переобрано на посаді на наступний темін відповідно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи ВАТ "Південспецбуд", Перший заступник директора
Примітки Повноваженя та обов'язки Генерального директора визначені статутом товариства. Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу. Займав посади: інженер, нач. відділу, гл. інженер, заст. директора. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Давидова Олена Анатоліївна член Ревізійної комісії
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.05.2011 - переобрано на посаді на наступний темін відповідно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ТОВ "Білдінг-сервіс" - заст.директора
Примітки Повноваженя та обов'язки члена Ревізійної комісії визначені статутом товариства. Працює без винагороди. Займала посади: зам.директора по фінансам та інш.. Емітент немає інформації щодо обіймання особою посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Чигрінов Олег Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.05.2011 - переобрано на посаді на наступний темін відповідно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Інформація відсутня
Примітки Повноваженя та обов'язки Члена Наглядової ради визначені статутом товариства. Працює без винагороди. Займав посади: викладач, аспірант, ст.викладач, доцент кафедри економіки іфінансів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Емітент немає інформації щодо обіймання особою посад на інших підприємствах. Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Бондаренко Анатолій Михайлович Голова Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.05.2011 - переобрано на посаді на наступний темін відповідно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ТОВ "Харківський інститут бізнесу та менеджменту", президент
Примітки Повноваженя та обов'язки Голови Наглядової ради визначені статутом товариства. Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу. Займав посади: робота на виборних громадських посадах, аспірантура, директор представницта банку, викладач, доцент кафедри економіки та менеджмету, президент. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Емітент немає інформації щодо обіймання особою посад на інших підприємствах. Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Ружицький Дмитро Володимирович член Ревізійної комісії
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.05.2011 - переобрано на посаді на наступний темін відповідно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи менеджер
Примітки Повноваженя та обов'язки члена Ревізійної комісії визначені статутом товариства. Працює без винагороди. Займав посади: менеджер. Емітент немає інформації щодо обіймання особою посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Гетманенко Ігор Петрович Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1950 р. н. (72 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.05.2011 - переобрано на посаді на наступний темін відповідно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ТОВ "Альянс-девелопмент", Генеральний директор.
Примітки Повноваженя та обов'язки Голови ревізійної комісї визначені статутом товариства. Працює без винагороди. Займав посади: інженер, ст.інженер, керівник групи, нач. відділу, менеджер, ген. директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Емітент немає інформації щодо обіймання особою посад на інших підприємствах. Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Мірошниченко Денис Миколайович Член Наглядової ради
Рік народження 1979 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.05.2011 - переобрано на посаді на наступний темін відповідно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи ТОВ "Харківський інститут бізнесу та менеджменту", викладач
Примітки Повноваженя та обов'язки Члена Наглядової ради визначені статутом товариства. Працює без винагороди.Займав посади: викладача. Емітент немає інформації щодо обіймання особою посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Ліцензії

Дата  
серія АД № 030553 29.02.2012 Господарська діяльність, пов"язана із створенням об"єктів архітектури
Орган ліцензування Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Дата видачі 29.02.2012
Дата закінчення 28.02.2017
Опис Після закінчення дії ліцензії буде розглянуто питання щодо подовження дії ліцензії.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК" #09804119
Адреса 61002, м. Харкiв, вул.Артема, буд.30
Діятельність професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть (депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи)
Ліцензія
№ АЕ №263494
ДКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (057) 760-20-87, (057) 760-20-87
Примітки Договiр №1223 вiд 09.12.2002р.зi змiнами.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональнiй депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, м.Київ, вул.Грiнченка, буд.3
Діятельність дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть ( депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв)
Ліцензія
№ АВ №581322
ДКЦПФР
з 25.05.2011
Контакти (044) 377-79-53, (044) 377-79-53
Примітки Емiтент користується послугами депозiтарiю на договiрних вiдносинах згiдно чинного законодавства України. Договiр з депозитарiєм № Е-3238 вiд 22.02.2011р. заява про приєднання до умов Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв депозiтарiєм отримана. До 12 жовтня 2013 року Нацiональний депозитарiй України здiйснював депозитарну дiяльнiсть на фондовому ринку на пiдставi виданої Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензiї на здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв. 12 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України "Про депозитарну систему України" (далi - Закон). Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092).
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Альянс Україна" #32253696
Адреса 04107, м. Київ, вул. Багговутiвська, буд. 8/10
Діятельність Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту), вантажiв та багажу, страхування фiнансових ризикiв, страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Ліцензія
№ серiя АВ № 377203
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 29.10.2007
Контакти (044)-459 -00-51, (044)-459-00-52
Примітки д/н
Незалежний аудитор Єфiмов Юрiй Костянтинович
Адреса 61184, м.Харкiв, вул. Дружби Народiв, буд. 237,кв. 95
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 1775
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти (057) 456-01-28, д/н
Примітки сертифiкат аудитора серiя А № 002719 рiш. АПУ № 36 вiд 05.10.1995 р., продовжено рiш. АПУ № 205/2 до 05.10.2014р. Свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 1775 рiш. АПУ № 98 вiд 26.01.2001 р., рiш. № 221/3 вiд 04.11.2010р. продовжено до 04.11.2015 р., Свiдоцтво про включення до реєстру ДКЦПФР серiї АБ № 000979 вiд 24.11.09 р. продовжено до 04.11.2015р.

Власники акцій

Власник Частка
ШЕВЯКІН МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ 23.03%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ЧІГРІНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 8.99%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ІНШІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ 7.84%
Паспорт д/н, д/н, д/н
БОНДАРЕНКО АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ 0.00%
Паспорт д/н, д/н, д/н
д/н / д/н 0.00%
Адреса д/н, д/н, д/н
Код д/н

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ШЕВЯКІН МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ 1 665 765 шт 23.03%
Паспорт д/н, д/н, д/н
КАГАНОВСЬКА ТЕТЯНА ЄВГЕНІЇВНА 1 665 749 шт 23.03%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "СI КАПIТАЛ IНВЕСТ" ТОВ "БОНАММ" / #37189835 1 669 502 шт 23.08%
Адреса м.Харкiв, вул.Малом"ясницька, 2
КОШМАН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 1 014 794 шт 14.03%
Паспорт д/н, д/н, д/н