Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (13)
ДАБІ (27)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНСПЕЦБУД"

#01416731

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
ЄДРПОУ 01416731
Адреса 61045 Харкiвська область м. Харкiв, вул. Джанкойська, буд. 76, Т. 057 719-46-72
(КОАТУУ 6310136300)
Номер свідоцтва про реєстрацію Серія АВ № 968009
Дата державної реєстрації 27.09.1996
Середня кількість працівників 132
Орган управління Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "МЕГАБАНК"
МФО: 351629
Номер рахунку: 26004349
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (057) 719-46-72
kharkov@i.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Дорошенко Лілія Василівна Головний бухгалтер
Рік народження 1959 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.09.2003 - на невизначений термін
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи АТ "Чугуївська паливна апаратура", головний бухгалтер
Примітки Повноваженя та обов'язки головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу. Загальний стаж роботи 39 років. Протягом останні п"яти років обіймала посаду Головного бухгалтера товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дорошенко Л.В.- працює за сумісництвом у ПрАТ "Харківський будівеьний союз"- бухгалтером. Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Шевякін Микола Гаврилович Генеральний директор
Рік народження 1949 р. н. (74 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2014 - переобрано на посаді на наступний темін відповідно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 48 років
Попередне місце роботи ВАТ "Південспецбуд", Перший заступник директора
Примітки Повноваженя та обов'язки Генерального директора визначені статутом товариства. Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу. Протягом останні п"яти років обіймав посаду Генерального директора товариства.Загальний стаж роботи 48 років. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом звітного періоду змін щодо конкретної посадової особи не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Давидова Олена Анатоліївна член Ревізійної комісії
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2014 - переобрано на посаді на наступний темін відповідно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи ТОВ "Білдінг-сервіс" - заст.директора
Примітки Повноваженя та обов'язки члена Ревізійної комісії визначені статутом товариства. Працює без винагороди. Загальний стаж роботи 33 роки. Протягом останні п"яти років обіймала посади зам.директора по фінансам, член ревізійної комісії товаристваю. Емітент немає інформації щодо обіймання особою посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом звітного періоду змін щодо конкретної посадової особи не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Чигрінов Олег Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1967 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2014 - переобрано на посаді на наступний темін відповідно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Інформація відсутня
Примітки Повноваженя та обов'язки Члена Наглядової ради визначені статутом товариства. Працює без винагороди.Загальний стаж роботи 25 роки. Протягом останні п"яти років обіймав посади доцент кафедри економіки іфінансів,чена Наглядової ради товариства.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Емітент немає інформації щодо обіймання особою посад на інших підприємствах.Протягом звітного періоду змін щодо конкретної посадової особи не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Бондаренко Анатолій Михайлович Голова Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2014 - переобрано на посаді на наступний темін відповідно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи ТОВ "Харківський інститут бізнесу та менеджменту", президент
Примітки Повноваження та обовязки Голови Наглядової ради визначені статутом товариства. Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу. Загальний стаж роботи 27 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останні п"яти років обіймав посаду Голови Наглядової ради. Емітент немає інформації щодо обіймання особою посад на інших підприємствах. Протягом звітного періоду змін щодо конкретної посадової особи не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Ружицький Дмитро Володимирович член Ревізійної комісії
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2014 - переобрано на посаді на наступний темін відповідно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи менеджер
Примітки Повноваженя та обов'язки члена Ревізійної комісії визначені статутом товариства. Працює без винагороди. Загальний стаж роботи 22 рік. Протягом останні п"яти років обіймала посади: менеджер, член ревізійної комісії товаристваю. Емітент немає інформації щодо обіймання особою посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом звітного періоду змін щодо конкретної посадової особи не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Гетманенко Ігор Петрович Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1950 р. н. (73 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2014 - переобрано на посаді на наступний темін відповідно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 48 років
Попередне місце роботи ТОВ "Альянс-девелопмент", Генеральний директор.
Примітки Повноваженя та обов'язки Голови ревізійної комісї визначені статутом товариства. Працює без винагороди. Загальний стаж роботи 48 років. Протягом останні п"яти років обіймав посади ген. директора, Голови ревізійної комісії товариства. Емітент немає інформації щодо обіймання особою посад на інших підприємствах. Протягом звітного періоду змін щодо конкретної посадової особи не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Мірошниченко Денис Миколайович Член Наглядової ради
Рік народження 1979 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2014 - переобрано на посаді на наступний темін відповідно Статуту
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ТОВ "Харківський інститут бізнесу та менеджменту", викладач
Примітки Повноваженя та обов'язки Члена Наглядової ради визначені статутом товариства. Працює без винагороди.Загальний стаж роботи 19 років. Протягом останні п"яти років обіймав посади викладоча,чена Наглядової ради товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Емітент немає інформації щодо обіймання особою посад на інших підприємствах.Протягом звітного періоду змін щодо конкретної посадової особи не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Ліцензії

Дата  
серія АД № 030553 29.02.2012 Господарська діяльність, пов"язана із створенням об"єктів архітектури
Орган ліцензування Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Дата видачі 29.02.2012
Дата закінчення 28.02.2017
Опис Після закінчення дії ліцензії буде розглянуто питання щодо подовження дії ліцензії.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК" #09804119
Адреса 61002, м. Харкiв, вул.Артема, буд.30
Діятельність професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть (депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи)
Ліцензія
№ АЕ №263494
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (057) 760-20-87, (057) 7140665
Примітки Договiр №07-559 вiд 04.06.2014р.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональнiй депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ д/н
-
Контакти (044) 5910418,5910404, (044) 4825207
Примітки Емiтент користується послугами депозiтарiю на договiрних вiдносинах згiдно чинного законодавства України.З набраням чинностi Закону України "Про депозитарну систему України" (далi - Закон) та вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092).
ФО-П Незалежний аудитор Єфiмов Юрiй Костянтинович
Адреса 61184, м.Харкiв, вул. Дружби Народiв, буд. 237,кв. 95
Діятельність Аудиторськi послуги
Ліцензія
№ 1775
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти (057) 756-01-28, (057) 756-01-28
Примітки Основнi вiдомостi про аудитора: 1.Повне найменування: ФIЗИЧНА ОСОБА-ПIДПРИЄМЕЦЬ ЄФIМОВ ЮРIЙ КОСТЯНТИНОВИЧ. 2.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв вiд 12 вересня 2012 року, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 04 грудня 1996 року № 2 480 017 0000 034724. 3.Сертифiкат аудитора серiя "А" № 002719, який виданий на пiдставi Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" рiшенням Аудиторської палати України 05 жовтня 1995 року № 36 та термiн чинностi сертифiкату продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 24 липня 2014 року № 296/2 до 05 жовтня 2019 року. 4.Свiдоцтво № 1775 про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, що затверджене рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року № 98 та чинне до рiшенням Аудиторської палати України вiд 29 жовтня 2015 року № 316/3 до 29 жовтня 2020 року.

Власники акцій

Власник Частка
ШЕВЯКІН МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ 23.03%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ЧІГРІНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 8.99%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ІНШІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ 7.84%
Паспорт д/н, д/н, д/н
БОНДАРЕНКО АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ 0.00%
Паспорт д/н, д/н, д/н
д/н / д/н 0.00%
Адреса д/н, д/н, д/н
Код д/н

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ШЕВЯКІН МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ 1 665 765 шт 23.03%
Паспорт д/н, д/н, д/н
КАГАНОВСЬКА ТЕТЯНА ЄВГЕНІЇВНА 1 665 749 шт 23.03%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "СI КАПIТАЛ IНВЕСТ" ТОВ "БОНАММ" / #37189835 1 669 502 шт 23.08%
Адреса м.Харкiв, вул.Малом"ясницька, 2
КОШМАН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 1 014 794 шт 14.03%
Паспорт д/н, д/н, д/н