Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (28)
Пов'язані особи ДАБІ (34) Перевірки (11) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЕРОБУД"

#21598792

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЕРОБУД"
ЄДРПОУ 21598792
Адреса 03148, м. Київ, вул. Пшенична, 4
Дата державної реєстрації 18.12.1995
Середня кількість працівників 24
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ФIЛIЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
МФО: 320649
Номер рахунку: UA153206490000026003060104601
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ФIЛIЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
МФО: 320649
Номер рахунку: UA153206490000026005052605075
Контакти
+38 (044) 503-05-88, +38 (044) 377-79-74

Посадові особи

Ім'я Посада
Цимбал Ірина Сергіївна В.О.Голови Правлiння
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.02.2019 - тимчасово
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Перший заступник Голови правлiння, ПРАТ "Аеробуд", д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Компанiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 12
Литвиненко Лариса Іванівна Член Наглядової ради
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.07.2014 - 3
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Член наглядової Ради, ПРАТ "Аеробуд", 21598792
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Компанiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 21. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
Бондарець Олександр Петрович Член Правлiння
Рік народження 1963 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.12.2014 - 3
Освіта вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи заступник генерального директора з економiки, ЗАТ "Аеробуд", д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 36. Обранi члени Правлiння виконують свої обов'язки з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Наглядовою радою наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
Головко Анна Володимирівна Член Правлiння
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.12.2014 - 3
Освіта вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи керiвник центру вiп-обслуговування, ПАТ КБ Приватбанк, д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Компанiї та внутрiшнiми положеннями. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 15. Обранi члени Правлiння виконують свої обов'язки з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Наглядовою радою наступного складу Правлiння або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
Корецький Георгій Михайлович Член Наглядової ради
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.07.2014 - 3
Освіта вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Член Наглядової Ради, ПРАТ "Аеробуд", 21598792
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Компанiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
Шейхетов Станіслав Маркович Голова Наглядової ради
Рік народження 1900 р. н. (121 рік)
Дата вступу на посаду і термін 25.07.2014 - 3
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Голова Наглядової Ради, ПРАТ "Аеробуд", 21598792
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 31. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
Фадеєва Катерина Вікторівна Ревiзор акцiонерного товариства
Рік народження 1900 р. н. (121 рік)
Дата вступу на посаду і термін 27.09.2013 - 5
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи менеджер, ТОВ "Iнтер-Севiс -Реєстр", д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Компанiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 10

Власники акцій

Власник Частка
РЕНАЛЬДА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД / д/н 19.72%
Адреса КІПР, Лімассол Маріноу, Героуланоу, 82
Код д/н
СIСЕРА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД / д/н 19.27%
Адреса КІПР, д/н, Лімассол Іоанні Ставріануб8
Код д/н
ГРIНГОТ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД / д/н 18.50%
Адреса КІПР, Лімасол Зінас, Кантер Енд Орігенус
Код д/н
БРОАЛIЯ ВЕНЧЕРЗ ЛТД / д/н 18.50%
Адреса КІПР, д/н, Ліманос Стравонос, 2
Код д/н
ФОРМОСА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД / д/н 18.23%
Адреса КІПР, д/н, Лімассол Георгіу Кацарі, 14
Код д/н
ДАКСТОН ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД / д/н 5.78%
Адреса КІПР, д/н, Лімасол Філопіпру, 4
Код д/н