Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (28)
Пов'язані особи ДАБІ (34) Перевірки (11) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЕРОБУД"

#21598792

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЕРОБУД"
ЄДРПОУ 21598792
Адреса Пшенична, 4, Київ, Святошинський, Київська область, 03680, (044)5030588
(КОАТУУ 8038600000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №253085
Дата державної реєстрації 18.12.1995
Середня кількість працівників 237
Орган управління д/н
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ФIЛIЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
МФО: 320649
Номер рахунку: 26003060104601
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ФIЛIЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
МФО: 320649
Номер рахунку: 26005052605075
Контакти
+38 (044) 503-05-88

Посадові особи

Ім'я Посада
Литвиненко Лариса Іванівна Член Наглядової Ради
Рік народження 1977 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.07.2014 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Член Наглядової Ради ПРАТ "АЕРОБУД"
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Повноваження посадової особи визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Основне мiсце роботи: ПрАТ "АЕРОБУД" Назва посади - член Наглядової Ради.
Бондарець Олександр Петрович Член Правлiння
Рік народження 1963 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.12.2014 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Освіта Вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи ЗАТ "Аеробуд", заступник генерального директора з економiки
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Повноваження посадової особи визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Основне мiсце роботи: ПрАТ "АЕРОБУД" Назва посади - член Правлiння.
Головко Анна Володимирівна Член Правлiння
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.12.2014 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Керiвник центру вiп-обслуговування ПАТ КБ "ПриватБанк"
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Повноваження посадової особи визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Основне мiсце роботи: ПрАТ "АЕРОБУД" Назва посади - член правлiння.
Корецький Георгій Михайлович Член Наглядової Ради
Рік народження 1966 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.07.2014 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Освіта Вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Член Наглядової Ради ПРАТ "АЕРОБУД"
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Повноваження посадової особи визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Основне мiсце роботи: ПрАТ "АЕРОБУД" Назва посади - Член Наглядової Ради.
Дьомін Роман Васильович В.О. Голови правлiння
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.10.2016 - безстроково
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМIТТАЛ КРИВИЙ РIГ», керiвник вiддiлу економiчної безпеки
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Повноваження посадової особи визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Основне мiсце роботи: ПрАТ "АЕРОБУД" Назва посади - Виконуючий обовязки Голови Правлiння.
Шейхетов Станіслав Маркович Голова Наглядової Ради
Дата вступу на посаду і термін 25.07.2014 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Голова Наглядової Ради ПРАТ "АЕРОБУД"
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Повноваження посадової особи визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Основне мiсце роботи: ПрАТ АЕРОБУД" Назва посади - Голова Наглядової Ради.
Фадєєва Катерина Вікторівна Ревiзор акцiонерного товариства
Дата вступу на посаду і термін 27.09.2013 - 5 рокiв
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Освіта Вища
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР", менеджер
Примітки Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Повноваження посадової особи визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Основне мiсце роботи: ПрАТ "АЕРОБУД"" Назва посади - Ревiзор.

Ліцензії

Дата  
№ 39-Л 03.11.2016 Господарська дiяльнiсть з будiвництва об’єктiв IV i V категорiй складностi
Орган ліцензування Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України
Дата видачі 03.11.2016
Дата закінчення 24.10.2021
Опис ПРАТ "АЕРОБУД" в рамках ведення поточної господарської дiяльностi використовуються лiцензiї як для здiйснення господарської дiяльнiсть у будiвництвi, пов`язана iз створенням обєктiв архiтектури.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Ренальда Iнвестменст Лiмiтед / д/н 24 594 шт 19.72%
Адреса КIПР, Лiмассол, Марiноу Героуланоу, 82
Сiсера Iнвестментс Лiмiтед / д/н 24 036 шт 19.27%
Адреса КIПР, Лiмассол, Iоаннi Ставрiану, буд.8
Броалiя Венчерз Лтд / д/н 23 073 шт 18.50%
Адреса КIПР, Лiмассол, Стравонос, буд.2
Грiнгот Ентерпрайзес Лiмiтед / д/н 23 073 шт 18.50%
Адреса КIПР, Лiмассол, Зiнас Кантер Енд Орiгенус
Формоса Iнвестментс Лiмiтед / д/н 22 732 шт 18.23%
Адреса Кiпр, Лiмассол, Георгiу Кацарi, буд.14