Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (32)
Дозвільні документи
Ліцензії (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РАССВЕТ-ЕНЕРГО"

#04824652

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РАССВЕТ-ЕНЕРГО"
ЄДРПОУ 04824652
Адреса 69035, м. Запорiжжя, вул. Олександра Пивоварова, 4
Номер свідоцтва про реєстрацію немає
Дата державної реєстрації 28.12.2002
Середня кількість працівників 2
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "IНДУСТРIАЛБАНК"
МФО: 313849
Номер рахунку: UA653138490000026004010008187
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті немає
МФО: немає
Номер рахунку: немає
Контакти
+38 (061) 787-69-02
bvv@rassvet.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Богданюк Віра Володимирівна Головний бухгалтер
Рік народження 1964 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - безстроково
Паспортні дані д/в
Освіта середньо-спецiальна, Запорiзький кооперативний технiкум
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "РАССВЕТ", 23793492
Примітки Розмiр виплаченої заробiтної плати в 2019 роцi 38400 грн. Винагороди понад заробiтну плату, в тому числi в натуральнiй формi, головному бухгалтеру емiтента в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Богданюк В.В. не має. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Перелiк посад, якi обiймала Богданюк В.В. протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ "РАССВЕТ", член ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЗДБК", голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВО "РАССВЕТ-ЕНЕРГО", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод "Львiвсiльмаш", ревiзор ТОВ "КУА "СТАНДАРТ IНВЕСТ", генеральний директор ПАТ "РАССВЕТ", член Наглядової ради ПАТ "ЗНВ КIФ "РАССВЕТ", головний бухгалтер ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "РАССВЕТ" , головний бухгалтер ТОВ "ЗБК "РАССВЕТ", головний бухгалтер ТОВ "ЗДБК", головний бухгалтер ПРАТ "НВО "РАССВЕТ-ЕНЕРГО", голова ревiзiйної комiсiї КС "ПЕРША БУДОЩАДКАСА "РАССВЕТ", головний бухгалтер АТ "РАССВЕТ", головний бухгалтер ТОВ "IБК "РАССВЕТ". Богданюк В.В. також обiймає посади: - член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РАССВЕТ" (iдентифiкацiйний код 33052967, мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4); - головний бухгалтер АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАССВЕТ" (iдентифiкацiйний код 13626540, мiсцезнаходження 69059, м.Запорiжжя, вул. Парамонова, 15А). - головний бухгалтер ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТИЦIЙНА БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "РАССВЕТ" (iдентифiкацiйний код 41044919, мiсцезнаходження 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корпус Ж, офiс 504).
Сабашук Петро Петрович Директор
Рік народження 1991 р. н. (31 рік)
Дата вступу на посаду і термін 19.09.2019 - до 19 вересня 2024 року
Паспортні дані д/в
Освіта середня
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Директор ТОВ "Чернiгiвський ДБК", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ДБК", 40434116
Примітки Розмiр виплаченої заробiтної плати в 2019 роцi 16904,76 грн. Винагороди понад заробiтну плату, в тому числi в натуральнiй формi, директору емiтента в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Сабашук П.П. не має. Загальний стаж роботи 7 рокiв. Перелiк посад, якi обiймав Сабашук П.П.. протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "Завод Львiвсiльмаш", директор, заступник директора ТОВ "БК "РАССВЕТ", директор ТОВ "Чернiгiвський ДБК", директор ПРАТ "НВО "РАССВЕТ-ЕНЕРГО", директор, заступник директора ТОВ "IБК "РАССВЕТ", директор ТОВ "КАРВОШ ЛЮКС", голова правлiння ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "СТАРИЙ ОЛЕКСАНДРIВСЬК", директор ТОВ "АН "РАССВЕТ", генеральний директор, голова ради директорiв КОРПОРАЦIЯ "РАССВЕТ" . Сабашук П.П. також обiймає посади: Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Чернiгiвський ДБК" (iдентифiкацiйний код 40434116, мiсцезнаходження 14001, м. Чернiгiв, вул. Попова, буд. 6А) директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАВОД "ЛЬВIВСIЛЬМАШ" (iдентифiкацiйний код 37613152, мiсцезнаходження 14001, м. Чернiгiв, вул. Попова, буд. 6А) заступник директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Будiвельна компанiя "РАССВЕТ" (iдентифiкацiйний код 23793492, мiсцезнаходження 14001, м. Чернiгiв, вул. Попова, буд. 6А) голова правлiння ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "СТАРИЙ ОЛЕКСАНДРIВСЬК" (iдентифiкацiйний код 39183531, мiсцезнаходження 69002, м.Запорiжжя, вул. Олександрiвська, буд. 114) директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАРВОШ ЛЮКС" (iдентифiкацiйний код 34595691, мiсцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, вул. Олександра Пивоварова, буд. 4).
Литвиненко Ірина Миколаївна Член Наглядової ради
Рік народження 1980 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - до 20 квiтня 2020 року
Паспортні дані д/в
Освіта вища, Львiвська комерцiйна академiя, бакалавр
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ДОМОБУДIВНИЙ КОМБIНАТ", 01240137
Примітки Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, члену наглядової ради емiтента в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Литвиненко I.М. не має. Загальний стаж роботи Литвиненко I.М. складає 19 роки. Перелiк посад, якi обiймала Литвиненко I.М. протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ "ЗДБК", член лiквiдацiйної комiсiї ПАТ "ЗДБК", бухгалтер ТОВ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ДБК"; член наглядової ради ПРАТ "НВО "РАССВЕТ-ЕНЕРГО"; бухгалтер ТОВ "РАССВЕТ-АЕРО"; член правлiння, член кредитного комiтету КС "ПЕРША БУДОЩАДКАСА "РАССВЕТ". Литвиненко I.М. також обiймає посади: бухгалтер ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ДБК" (iдентифiкацiйний код 30616508, мiсцезнаходження 69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4); бухгалтер ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАССВЕТ-АЕРО" (iдентифiкацiйний код 41648998, мiсцезнаходження69035, м.Запорiжжя, вул.Олександра Пивоварова, буд.4). Литвиненко I.М. у складi Наглядової ради є представником акцiонера ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАССВЕТ".
Праслова Тамара Григорівна Ревiзор
Рік народження 1961 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - до 20 квiтня 2022 року
Паспортні дані д/в
Освіта середньо-спецiальна, Запорiзький кооперативний технiкум
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРIЗЬКА БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "РАССВЕТ", 38145928
Примітки Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, ревiзору емiтента в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Праслова Т.Г. не має. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi займала Праслова Т.Г. протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ТОВ "ЗБК "РАССВЕТ", головний бухгалтер фiлiї "Будiвельно-монтажне управлiння" ТОВ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ДБК", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВО "Рассвет-Енерго", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "РАССВЕТ", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЗАВОД "ЛЬВIВСIЛЬМАШ", заступник головного бухгалтера ТОВ "ЗБК "РАССВЕТ", ревiзор ПРАТ "НВО "РАССВЕТ-ЕНЕРГО", голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "РАССВЕТ", член спостережної ради КС "ПЕРША БУДОЩАДКАСА "РАССВЕТ", голова Ревiзiйної комiсiї АТ "РАССВЕТ", головний бухгалтер ТОВ "КАРВОШ ЛЮКС", головний бухгалтер ТОВ "ЗДБК". Праслова Т.Г. також обiймає посади: - голова Ревiзiйної комiсiї АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАССВЕТ" (iдентифiкацiйний код 13626540, мiсцезнаходження 69059, м. Запорiжжя, вул. Парамонова, буд.15А); - головний бухгалтер ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРIЗЬКА БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "РАССВЕТ" (iдентифiкацiйний код 38145928, мiсцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, вул. Олександра Пивоварова, буд.4); - головний бухгалтер ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ДОМОБУДIВНИЙ КОМБIНАТ" (iдентифiкацiйний код 38626293, мiсцезнаходження 69123, м. Запорiжжя, вул. Василя Стуса, буд.12); - головний бухгалтер ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАРВОШ ЛЮКС" (iдентифiкацiйний код 34595691, мiсцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, вул. Олександра Пивоварова, буд. 4).
Довгаль Надія Семенівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - до 20 квiтня 2020 року
Паспортні дані д/в
Освіта вища, Тольяттiнський полiтехнiчний iнститут
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Начальник вiддiлу постачання, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "РАССВЕТ", 23793492
Примітки Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, головi наглядової ради емiтента в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Довгаль Н.С. не має. Загальний стаж роботи Довгаль Н.С. складає 33 роки. Перелiк посад, якi обiймала Довгаль Н.С протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "БК "РАССВЕТ", начальник вiддiлу постачання ТОВ "БК "РАССВЕТ", начальник вiддiлу постачання ТОВ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ДБК", голова Наглядової ради ПАТ "НВО "РАССВЕТ-ЕНЕРГО", голова наглядової ради ПРАТ "НВО "РАССВЕТ-ЕНЕРГО". Довгаль Н.С. також обiймає посади: Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "РАССВЕТ" (iдентифiкацiйний код 23793492, мiсцезнаходження 02002, м. Київ, вул. Є.Сверстюка, буд.11, корпус Ж, офiс 502). Довгаль Н.С. у складi Наглядової ради є представником акцiонера Сабашук Вiталiї Петрiвни.
Романюк Тетяна Іванівна Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - до 20 квiтня 2020 року
Паспортні дані д/в
Освіта середньо-спецiальна, Марiупольський будiвельний технiкум
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи Директор, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ДОМОБУДIВНИЙ КОМБIНАТ", 38626293
Примітки Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, члену наглядової ради емiтента в звiтному перiодi не нараховувалась та не сплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Романюк Т.I. не має. Загальний стаж роботи Романюк Т.I. складає 28 рокiв. Перелiк посад, якi обiймала Романюк Т.I. протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "ЗБК "РАССВЕТ", директор ТОВ "ЗДБК", начальник дiльницi "Вiддiлбуд" ТОВ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ДБК", член наглядової ради ПРАТ "НВО "РАССВЕТ-ЕНЕРГО", член спостережної ради КС "ПЕРША БУДОЩАДКАСА "РАССВЕТ". Романюк Т.I. також обiймає посади: начальник дiльницi "Вiддiлбуд" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ЗАПОРIЗЬКИЙ ДБК" (iдентифiкацiйний код 30616508, мiсцезнаходження, 69035, м.Запорiжжя, вул. Олександра Пивоварова, буд.4); Романюк Т.I. у складi Наглядової ради є представником акцiонера Сабашук Вiталiї Петрiвни.