Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (23)
ДАБІ (11)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУКГАЗ"

#03351734

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУКГАЗ"
ЄДРПОУ 03351734
Адреса м. Кременчук, 39601, Пров. Героїв Бреста, 46
Дата державної реєстрації 06.02.1995
Середня кількість працівників 569
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
МФО: 351005
Номер рахунку: UA483510050000026004878835565
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті
МФО:
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (053) 678-04-04
planov.kg@gmail.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Шутько Світлана Богданівна Член правлiння - заступник голови правління з економіки, начальник ПЕВ
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 07.05.2018 - 5 років
Освіта повна вища - економiст з бухгалтерського обліку та аудиту, Кременчуцького фiлiалу Днiпропетровської академiї економiки та права.
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи економiст планово-економiчного вiддiлу ВАТ"Кременчукгаз", ПАТ "Кременчукгаз", ЕДРПОУ 03351734
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2019роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №№24 вiд 20.04.2018 р. та умовами контракту. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 р. обрана членом Правління до 2015 р.Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобрана членом Правління до 2020 р. Згідно Протоколу наглядової ради №5 від 07.05.2018р. у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне переобрана членом правління до 2023р Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 29. Попередні посади: 1999-2001роки економiст планово-економiчного вiддiлу ВАТ"Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Кіц Світлана Іванівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1957 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2019 - 3 роки
Освіта вища Дніпропетровськіий державний університет
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи ТОВ "ГК "Содружество" м.Херсон, економіст фінансового управління, ТОВ "ГК "Содружество, ЄДРПОУ 14121018
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2019 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №25 вiд 19.04.2019р. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2019р. фізична особа обрана членом Ревізійної комісіїї терміном на 3 роки. Стаж роботи – 40 роки. Попередні посади: з 2012- по тепер. час - бухгалтер внутрішнього аудиту ПАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Бойко Леонід Леонідович - Представник Юрид.Особи-Акціонера Тов 'Енерго-Лан Член Наглядової ради
Рік народження 1969 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2019 - 3 роки
Освіта вища, 2003р. Національний університет внутрішніх справ
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи начальник управління з режиму та безпеки, ДП КБА Укроборонпром, д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2019 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №25 вiд 19.04.2019 р. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 19.04.2019 р. фізична особа - акціонер,обраний членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Стаж роботи – 27 років. Попередні посади: з.02.2014 - начальник Управління МВС України в Черкаській області, з 02.2014р.- по 11.2014р. - заступник начальника Управління МВС України на Південно-Західній залізниці - начальник кримінальної міліції; 11.2014р.- звільнений за вислугою років; з 05.2016р.- 05.2017р. - начальник Управління з режиму та безпеки ДП КБА Укроборонпром. На теперішній час - непрацюючий пенсіонер. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Котурова Оксана Михайлівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2019 - 3 роки
Освіта 1992, Херсонський комерційний технікум, спеціальність Бухгалтерський облік в торгівлі
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи заступник головного бухгалтера ТОВ "ГК "Содружество", ТОВ "ГК "Содружество", ЄДРПОУ 14121018
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2019 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №25 вiд 19.04.2019 р. та умовами контракту. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 19.04.2019 р. фізична особа обрана членом Ревізійної комісії терміном на 3 роки. Стаж роботи – 25 роки. Попередні посади: з 2012-2019рр. -заступник головного бухгалтера фінансового управління ТОВ "ГК "Содружество"; з 2019р- по тепер.час - заступник головного бухгалтера ТОВ "ГК "Содружество". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Гільмар Енке - Представник Юридичної Особи-Акціонера Пат'нейчерел Енд Ліквіфайд Петролем Гас'. Голова Наглядової ради
Рік народження 1951 р. н. (72 роки)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2019 - 3 роки
Освіта Вища Київський політехнічний інститут
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи керівник підприємства, керівник підприємства німецького Рургаз АГ, ЕОН Глобал Комодітіз СЕ та Юніпер Глобал Комодітіз СЕ в Україні, д/н
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2019 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №25 вiд 19.04.2019 р.та умовами контракту. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 19.04.2019 р. фізична особа -представник юридичної особи-акціонера ПАТ"НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС". обраний членом Наглядової ради, а рішенням наглядової ради від 19.04.2019р. протокол №6 обраний головою Наглядової ради терміном на 3 роки. Стаж роботи – 42 років. Попередні посади: з 1992 -2016 року керівник підприємства німецького Рургаз АГ, ЕОН Глобал Комодітіз СЕ та Юніпер Глобал Комодітіз СЕ в Україні. На теперішній час непроцюючий пенсіонер. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Оксененко Богдан Вікторович Голова Правління
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.05.2018 - 5 років
Освіта повна вища - спеціаліст з економіки підприємства. В 1998 році закінчив Херсонський державний технічний університет.
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи перший заступник генерального директора ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент", ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент", ЕДРПОУ 33172959
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Контрактом з головою правління. В 2019роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №24 вiд 20.04.2018 р.та умовами контракту. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 з перервою до 06.08.2010 р. обраний Головою Правління до 2015 р. Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобраний Головою Правління до 2020 р. Згідно Протоколу наглядової ради №5 від 07.05.2018р. у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне переобраний Головою правління до 2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 24. Попередні посади: 2007-2009роки перший заступник генерального директора ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент". Посадова особа обіймає посаду члена наглядової ради АТ "Херсонгаз" м.Херсон. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Грабовський Болеслав Францович Член Правлiння- перший заступник голови правління, головний інженер
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.05.2018 - 5 років
Освіта повна вища - Військово-інженерна академія ім. В.В. Куйбишева
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи перший заступник головного інженера, начальник служби підземних газопроводів ВАТ "Кременчукгаз", ВАТ "Кременчукгаз", ЕДРПОУ 03351734
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2019роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №№24 вiд 20.04.2018 р. та умовами контракту. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 з перервою до 06.08.2010 р. обраний Головою Правління до 2015 р.Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобраний членом Правління до 2020 р. Згідно Протоколу наглядової ради №5 від 07.05.2018р. у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне переобраний членом правління до 2023р Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) 41. Попередні посади: 2002-2007 роки перший заступник головного інженера, начальник служби підземних газопроводів ВАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Кондратенко Ірина Іванівна Представник Акціонера - Юрособи Нак 'Нафтогаз України Член Наглядової ради
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2019 - 3 роки
Освіта повна вища - Московський інститут управління
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів корпоративного управління Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України", НАК "Нафтогаз України", ЄДРПОУ 20077720
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2019 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №25 вiд 19.04.2019 р. та умовами контракту. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 19.04.2019 р фізична особа-представник акціонера - юр.особи НАК "Нафтогаз України" обрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 26. Попередні посади: протягом останніх 5 років - по тепер.час - головний фахівець Департаменту майнових та корпоративних відносин НАК "Нафтогаз України" м. Київ. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Гапеєва Олена Євгеніївна Член Правління - головний бухгалтер
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.05.2018 - 5 років
Освіта повна вища - економіст по бухгалтерському обліку і фінансам, в 1995 році закінчила Харківський державний аграрний університет ім. В. Докучаєва
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи головний бухгалтер ТОВ "Україна Промресурс", ТОВ "Україна Промресурс", ЕДРПОУ 41325341
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2019роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №24 вiд 20.04.2018 р. та умовами контракту. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 р. обрана членом Правління до 2015 р.Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобрана членом Правління до 2020 р. Згідно Протоколу наглядової ради №5 від 07.05.2018р. у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне переобрана членом правління до 2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 21. Попередні посади: 2007-2008 роки головний бухгалтер ТОВ "Україна Промресурс". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Алешківська Галина Павлівна Представник Акціонера - Юрособи Нак 'Нафтогаз України Член Наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2019 - 3 роки
Освіта вища - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2003,правознавство, магістр з права
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Головний фахівець Департаменту майнових та корпоративних відносин НАК "Нафтогаз України", НАК "Нафтогаз України", ЄДРПОУ 20077720
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2019 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №25 вiд 19.04.2019 р. та умовами контракту. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 19.04.2019 р фізична особа-представник акціонера - юр.особи НАК "Нафтогаз України" обрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 15. Попередні посади: з 2004р - по тепер.час - головний фахівець Департаменту майнових та корпоративних відносин НАК "Нафтогаз України" м. Київ. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Брутова Олена Василівна Член правлiння-начальник Департаменту обліку природного газу
Рік народження 1967 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.05.2018 - 5 років
Освіта повна вища - Кременчуцький полiтехнiчний iнститут, бухгалтерський облiк i аудит
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи провiдний iнженер абоненського вiддiлу ВАТ "Кременчукгаз", ВАТ "Кременчукгаз", ЕДРПОУ 03351734
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2019роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №№24 вiд 20.04.2018 р. та умовами контракту. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 р. обрана членом Правління до 2015 р.Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобрана членом Правління до 2020 р. Згідно Протоколу наглядової ради №5 від 07.05.2018р. у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне переобрана членом правління до 2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 26. Попередні посади: 2000 -2004 роки - провiдний iнженер абоненського вiддiлу ВАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Конох Ганна Володимирівна - Представник Юридичної Особи Тов 'Куа 'Співдружність Ессет Менеджмент Член Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2019 - 3 роки
Освіта вища (Херсонське вище професійне училище, Херсонський національний технічний університет)
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи ТОВ "ГК "Содружество" м.Херсон- спеціаліст по корпоративному управлінню, ТОВ "ГК "Содружество, ЕДРПОУ 14121018
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2019 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №25 вiд 19.04.2019 р.та умовами контракту. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 19.04.2019 р. фізична особа -представник юридичної особи ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент" обрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Стаж роботи – 25 роки. Попередні посади: з 2012 року -начальник організаційно-контрольного відділу ТОВ "ГК "Содружество" м.Херсон. Посадова особа працює та займає посаду начальника організаційно-контрольного відділу ТОВ "ГК "Содружество" м.Херсон.Представник акціонера-юридичної особи ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Зангієв Альберт Георгійович - Представник Акціонера-Юрид. Особи Тов 'Група Комапній 'Содружество Член Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2019 - 3 роки
Освіта вища Полтавський кооперативний інститут
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи ПАТ "Херсонгаз" голова правління, ПАТ "Херсонгаз", ЕДРПОУ 03355353
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2019 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №25 вiд 19.04.2019 р.та умовами контракту. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 19.04.2019 р. фізична особа -представник акціонера-юрид. особи ТОВ "Група комапній "Содружество" обраний членом Наглядової ради, а рішенням наглядової ради від 19.04.2019р. Протокол №6 обраний головою Наглядової ради терміном на 3 роки. Стаж роботи – 29 років. Попередні посади: з 2003 року -по теперішній час є головою правління АТ "Херсонгаз" м.Херсон. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Морозов Дмитро Михайлович Представник Акціонера - Юридичної Особи Нак 'Нафтогаз України Член Ревізійної комісії
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2019 - 3 роки
Освіта вища - 1997р. Київський Національний Економічнйи Університет
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Директор Департаменту внутрішнього аудиту, НАК "Нафтогаз України", ЄДРПОУ 20077720
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2019 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №25 вiд 20.04.2019 р.та умовами контракту. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 19.04.2019 р фізична особа-представник акціонера - юр.особи ПАТ "НАК "Нафтогаз України" обрана членом Ревізійної комісії терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 18. Попередні посади: з 2012р - 2014р -заступник начальника управління Департаменту внутрішнього аудиту НАК "Нафтогаз України", з 05.2017-.10.2017рр.- директор Департаменту внутрішнього аудиту НАК "Нафтогаз України"; з 10.2017 р.- по тепер.час - керівник групи Служби внутрішнього аудиту НАК "Нафтогаз України" м. Київ. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Федоричев Ігор Валерійович Член Правління
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2019 - 5 років
Освіта Вища, 2001рік, Харківський державний технічний університет сільського господарства, Енергетика сільськогосподарського виробництва, інженер-електрик
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи заступник генерального директора, ПАТ "Лубнигаз", д/н
Примітки Наглядовою радою ПрАТ "Кременчукгаз" від 01.07.2019 року протокол №10 прийнято рішення про обрання членом Правління заступника голови Правління з комерційних питань Федоричева Ігоря Валерійовича строком на 5 років (по 01.07.2024р.) Особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Особа не володiє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 06.2006р.- 01.2017р. - начальник Полтавського територіального представництва НКРЕКП; з 01.2017р-12.2018р. - заступник генерального директора ПАТ "Лубнигаз"; з 01.2019р.- по теперішній час - заступник голови правління з комерційних питань ПрАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Щербак Людмила Василівна Член правлiння - заступник голови правління з обліку природного газу
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.05.2018 - 5 років
Освіта повна вища - 2001р. Кременчуцький державний політехнічний університет, економіка підприємства
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи провідний інженер відділу обліку газу ВАТ "Кременчукгаз", ВАТ "Кременчукгаз", ЕДРПОУ 03351734
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2019 роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №№24 вiд 20.04.2018 р. та умовами контракту. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 р. обрана членом Правління до 2015 р. Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобрана членом Правління до 2020 р. Згідно Протоколу наглядової ради №5 від 07.05.2018р. у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне переобрана членом правління до 2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 34. Попередні посади: 2000-2008 р. провідний інженер відділу обліку газу ВАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. З 21.06.2019 року припинено повноваження члена правління Щербак Людмили Василівна у зв`язку зі смертю ( рішення НР від 21.06.2019р. протокол №9 ).
Джулинська Пелагея Андріївна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1962 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2018 - 3 роки
Освіта вища, 1996р., Херсонський індустріальний інститут, факультет:бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності, спеціальність - економіст
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи заступник головного бухгалтера ТОВ "ГК "Содружество", ТОВ "ГК "Содружество", ЕДРПОУ 14121018
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2019 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №25 вiд 19.04.2019 р. та умовами контракту. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 19.04.2019 р. фізична особа обрана членом Ревізійної комісії терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи – 39 років. Попередні посади: з 2012- по тепер. час - бухгалтер внутрішнього аудиту ПАТ "Кременчукгаз", за сумісництвом - заступник головного бухгалтера ТОВ "ГК "Содружество" м.Херсон. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Горбачова Любов Анатоліївна Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2019 - 3 роки
Освіта вища Херсонський індустріальний інститут
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи ЗАТ "БК "Содружество" м.Херсон, начальник ревізійного відділу, ЗАТ "БК "Содружество", ЄДРПОУ 14121018
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2019 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №25 вiд 19.04.2019 р.та умовами контракту. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 19.04.2019 р. фізична особа обрана членом Ревізійної комісії та рішенням РК від 19.04.2019р. (протокол №2/19)обрана головою терміном на 3 роки. Стаж роботи – 38 років. Попередні посади: з 2011-по теперішній час начальник контрольно-ревізійного управління ТОВ "ГК "Содружество" м.Херсон. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Сенектутов Денис Михайлович - Предст. Акціонера- Юр. Особи Тов 'Нафта-Інвест Член Наглядової ради
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2019 - 3 роки
Освіта вища Київський національний університет внутрішніх справ
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ДП "Офіс-Центр" м.Київ, начальник юридичного відділу, ДП "Офіс-Центр", ЕДРПОУ 31611537
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2019 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №25 вiд 19.04.2019 р.та умовами контракту. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 19.04.2019 р. фізична особа -представник акціонера-юридичної особи ТОВ "Нафта-Інвест"обраний членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Стаж роботи – 13 років. Попередні посади: з 2012-2014рр.начальник юридичного відділу ДП "Офіс-Центр" м.Київ, з листопада 2014р.-по тепер.час- заступник начальника юридичного управління ТОВ "ГК "Содружество". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Власники акцій

Власник Частка
Акціонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 25.00%
Адреса м. Київ, вул.Б.Хмельницького, 6
Код 20077720