Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (23)
ДАБІ (11)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУКГАЗ"

#03351734

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУКГАЗ"
ЄДРПОУ 03351734
Номер свідоцтва про реєстрацію 15851200000001834
Дата державної реєстрації 06.02.1995
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Філія "Придніпровське регіональне управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит"
МФО: 331564
Номер рахунку: 26004150461980
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публічне акціонерне товариство "Сведбанк"
МФО: 300164
Номер рахунку: 26001083840701
Контакти
+38 (053) 677-67-21
planov.kg@gmail.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Кондратенко Ірина Іванівна Представник Акціонера - Юридичної Особи Нак 'Нафтогаз України Член Наглядової ради
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта повна вища - Московський інститут управління
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. обрана членом Наглядової ради до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) 12. Попередні посади: Начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу НАК "Нафтогаз України", що має 25% акцій емітента (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Скопіч Володимир Володимирович Представник Акціонера - Юридичної Особи Нак 'Нафтогаз України Член Наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта повна вища - Національна юридична академія ім. Я. Мудрого
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Начальник відділу загально-правової роботи Управління загально-правової роботи Юридичного департаменту НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. обраний членом Наглядової ради до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) 6. Начальник відділу загально-правової роботи Управління загально-правової роботи Юридичного департаменту НАК "Нафтогаз України",що має 25% акцій емітента (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Кравченко Ольга Іванівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1955 р. н. (68 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Знам’янський сільськогосподарський технікум факультет бухгалтерського обліку
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи заступник головного бухгалтера ПАТ "Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов''язки визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. переобрана членом Ревізійної комісії до 2015 р. Стаж керівної роботи (років) – 3. Попередні посади: заступник головного бухгалтера ПАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Шутько Світлана Богданівна Член правлiння - заступник голови правління з комерційних питань-начальник ПЕВ
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта повна вища - економiст з бухгалтерськогообліку та аудиту, Кременчуцького фiлiалу Днiпропетровської академiї економiки та права.
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи економiст планово-економiчного вiддiлу ПАТ"Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. переобрана членом Правління до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 12. Попередні посади: 1999-2001роки економiст планово-економiчного вiддiлу ПАТ"Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Горбачова Любов Анатоліївна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища - Херсонській індустріальний інститут
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи економіст планово-економічного відділу
Примітки Повноваження та обов''язки визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. переобрана Членом Ревізійної комісії до 2015 р. Стаж керівної роботи (років) - 22. Попередня посада - економіст планово-економічного відділу. Посадова особа працює начальником ревізійного відділу ТОВ ГК "Содружество". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має, згоди на розкриття паспортних даних ненадавала.
Облап Євген Володимирович Член правлiння - заступник голови правлiння по охоронi працi та технiцi безпеки
Рік народження 1947 р. н. (76 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта повна вища - Харькiвський полiтехнiчний iнститут, факультет автоматизацiя технологiчних процесiв та виробництва
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Голова профкому ПАТ "Кременчукгаз".
Примітки Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. переобраний членом Правління до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 22. Попередні посади: 1994 -2002 роки -начальник вiддiлу охорони праці ВАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Оксененко Богдан Вікторович Голова Правління
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта повна вища - спеціаліст з економіки підприємства. В 1998 році закінчив Херсонський державний технічний університет.
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи перший заступник генерального директора ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент"
Примітки Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. обраний головою Правління до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 13. Попередні посади: 2007-2009роки перший заступник генерального директора ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Грабовський Болеслав Францович Член Правлiння- перший заступник голови правління, головний інженер
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта повна вища - Військово-інженерна академія ім. В.В. Куйбишева
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи преший заступник головного інженера, начальник служби підземних газопроводів ПАТ "Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. обраний членом Правління до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) 11. Попередні посади: 2002-2007 роки преший заступник головного інженера, начальник служби підземних газопроводів ПАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Мендик Ігор Пилипович Представник Акціонера - Юридичної Особи Нак 'Нафтогаз України Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта повна вища - Київський націонельний університет ім. Т. Шевченка
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Начальник відділу контролюза виконанням державного майна Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. обраний Головою Ревізійної комісії до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) – 7. Попередні посади: Начальник відділу контролю за виконанням державного майна Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу НАК "Нафтогаз України", що має 25% акцій емітента. (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Попов Віктор Григорович Член Наглядової ради
Рік народження 1954 р. н. (69 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта повна вища - Тюменський iнженерно-будiвельний iнститут, Київький унiверситет ринкових вiдносин - Київська вища банкiвська школа
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Голова правлiння Кооперативу "Монолiт" м. Херсон.
Примітки Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. переобраний членом Наглядової ради до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) – 37. Попередні посади: 1988-1993 роки - Голова правлiння Кооперативу "Монолiт" м. Херсон. Посадова особа працює та займає посаду президента концерну "Содружество". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Попов Дмитро Вікторович Член Наглядової ради
Рік народження 1975 р. н. (48 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта Гамбургський унiверситет
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи фiнансовий директор ТОВ ГК "Содружество"
Примітки Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. переобраний членом Наглядової ради до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) – 7. Посадова особа працює та займає посаду фiнансового директора ТОВ ГК "Содружество". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Мендик Ігор Пилипович Представник Акціонера - Юридичної Особи Нак 'Нафтогаз України' Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта повна вища - Київський націонельний університет ім. Т. Шевченка
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Начальник відділу контролюза виконанням державного майна Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. обраний Головою Ревізійної комісії до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) – 7. Попередні посади: Начальник відділу контролю за виконанням державного майна Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу НАК "Нафтогаз України", що має 25% акцій емітента. (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Гапеєва Олена Євгеніївна Член Правління - головний бухгалтер
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта повна вища - економіст по бухгалтерському обліку і фінансам, в 1995 році закінчила Харківський державний аграрний університет ім. В. Докучаєва
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи головний бухгалтер ТОВ "Україна Промресурс"
Примітки Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. обрана членом Правління до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 11. Попередні посади: 2007-2008 роки головний бухгалтер ТОВ "Україна Промресурс". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Середин Євген Миколайович Член Наглядової ради
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта повна вища - Кременчуцький фiлiал Харкiвського полiтехнiчного iнституту, факультет автомобiлi i трактори
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи 1997-2002 роки - начальник служби скрапленого газу ВАТ "Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. переобраний членом Наглядової ради до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) – 30. Попередні посади: з 2003-2012 роки - майстер АДС ПАТ "Кременчукгаз" з 2012 року Директор ДП ПАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Якименко Ніна Олексіївна Представник Акціонера - Юридичної Особи Нак 'Нафтогаз України' Голова Наглядової ради
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта вища - Тернопільський фінансово-економічний інститут
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи начальник управління департаменту інвестиційної діяльності НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. обрана головою Наглядової ради до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) – 31. Попередні посади: начальник управління департаменту інвестиційної діяльності НАК "Нафтогаз України". Посадова особа працює та займає посаду заступника директора департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу НАК "Нафтогаз України", що має 25% акцій емітента.(01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Якименко Ніна Олексіївна Представник Акціонера - Юридичної Особи Нак 'Нафтогаз України Голова Наглядової ради
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта вища - Тернопільський фінансово-економічний інститут
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи начальник управління департаменту інвестиційної діяльності НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. обрана головою Наглядової ради до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) – 31. Попередні посади: начальник управління департаменту інвестиційної діяльності НАК "Нафтогаз України". Посадова особа працює та займає посаду заступника директора департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу НАК "Нафтогаз України", що має 25% акцій емітента.(01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Кондратенко Ірина Іванівна Представник Акціонера - Юридичної Особи Нак 'Нафтогаз України' Член Наглядової ради
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта повна вища - Московський інститут управління
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. обрана членом Наглядової ради до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) 12. Попередні посади: Начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу НАК "Нафтогаз України", що має 25% акцій емітента (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Скопіч Володимир Володимирович Представник Акціонера - Юридичної Особи Нак 'Нафтогаз України' Член Наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта повна вища - Національна юридична академія ім. Я. Мудрого
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Начальник відділу загально-правової роботи Управління загально-правової роботи Юридичного департаменту НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. обраний членом Наглядової ради до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) 6. Начальник відділу загально-правової роботи Управління загально-правової роботи Юридичного департаменту НАК "Нафтогаз України",що має 25% акцій емітента (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Авер`Янова Людмила Іванівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища - Кременчуцький державний політехнічний університет
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи провідний бухгалтер ПАТ "Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов''язки визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. переобрана членом Ревізійної комісії до 2015 р. Стаж керівної роботи (років) – 5. Попередні посади: провідний бухгалтера ПАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Середіна Валерія Юріївна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1962 р. н. (61 рік)
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища - Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету економіки та права
Попередне місце роботи котролер-оператор абонвідділу ПАТ "Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов''язки визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. переобрана членом Ревізійної комісії до 2015 р. Стаж керівної роботи (років) – 0. Попередні посади: контролер-оператор абонвідділу. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Тєкучов Вячеслав Геннадійович Представник Акціонера - Юридичної Особи Тов Гк 'Содружество' Член Наглядової ради
Рік народження 1955 р. н. (68 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта Повна вища. ВККА ППО ім. Маршала Радянського Союзу Жукова Г.К.
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи директор ТОВ "Скіф"
Примітки Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. обраний членом Наглядової ради до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) 36. Посадова особа працює та займає посаду директора ТОВ "Скіф". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Член Наглядової ради Тєкучов Вячеслав Геннадійович - представника акціонера - юридичної особи ТОВ ГК "Содружество", що має 47,4958% акцій емітента.
Щербак Людмила Василівна Член правлiння - заступник голови правління по поставкам газу
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта повна вища - 2001р. Кременчуцький державний політехнічний університет, економіка підприємства
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи провдіний інженер відділу обліку газу ПАТ "Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р.. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. обрана членом Правління до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 4. Попередні посади: 2000-2008 р. провдіний інженер відділу обліку газу ПАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Брутова Олена Василівна Член правлiння-начальник абоненської служби
Рік народження 1967 р. н. (56 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта повна вища - Кременчуцький полiтехнiчний iнститут, бухгалтерський облiк i аудит
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи провiдний iнженер абоненського вiддiлу ВАТ "Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. переобрана членом Правління до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 9. Попередні посади: 2000 -2004 роки - провiдний iнженер абоненського вiддiлу ВАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Тєкучов Вячеслав Геннадійович Представник Акціонера - Юридичної Особи Тов Гк 'Содружество Член Наглядової ради
Рік народження 1955 р. н. (68 років)
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Освіта Повна вища. ВККА ППО ім. Маршала Радянського Союзу Жукова Г.К.
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи директор ТОВ "Скіф"
Примітки Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2012роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з прервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з прервою до 06.08.2010р. обраний членом Наглядової ради до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) 36. Посадова особа працює та займає посаду директора ТОВ "Скіф". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Член Наглядової ради Тєкучов Вячеслав Геннадійович - представника акціонера - юридичної особи ТОВ ГК "Содружество", що має 47,4958% акцій емітента.

Ліцензії

Дата  
БС150-53- 0020738 25.07.2011 Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу радіозв’язку аналоговогоультракороткохвильовогорадіотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби (для ПАТ "Кременчукгаз")
Орган ліцензування Український державний центр радіочастот
Дата видачі 25.07.2011
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
БС150-53-0020736 15.07.2011 Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу радіозв’язку аналоговогоультракороткохвильовогорадіотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби (для м.Комсомольськ)
Орган ліцензування Український державний центр радіочастот
Дата видачі 15.07.2011
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
БС150-53-0020737 15.07.2011 Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу радіозв’язку аналоговогоультракороткохвильовогорадіотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби (для смт Семенівка, Семеннівського р-ону)
Орган ліцензування Український державний центр радіочастот
Дата видачі 15.07.2011
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
Серiя АГ № 507442 14.04.2010 Постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)
Дата видачі 14.04.2010
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
серія АВ № 610728 14.02.2012 Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом
Орган ліцензування МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ''ЯЗКУ. Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi
Дата видачі 14.02.2012
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
серія АВ №587440 08.06.2011 Господарська діяльність, пов’язана із створенням об’єктів архітектури
Орган ліцензування Державна архітектурно-будівельна інспекція
Дата видачі 08.06.2011
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
серія АГ №507441 14.04.2010 Розподіл природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)
Дата видачі 14.04.2010
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
№ 0428 КФ 03.08.2012 Право проведення вимiрювань в сферi робiт по забезпеченню захисту життя та здоров''я громадян та контролю безпеки умов працi
Орган ліцензування Кременчуцька фiлiя Державного пiдприємства "Полтавський регiональний науково-технiчний центр стандар
Дата видачі 03.08.2012
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
№ 205.11.53-40.20.2 31.05.2008 Виконання роботи та експлуатації устаткування пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого наг. (Держгiрпромнагляд)
Дата видачі 31.05.2008
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВ "Аудиторська фiрма "БіЗНЕСЕКСПЕРТАУДИТ" #21662805
Адреса 01001, м. Київ, вул. Костьольна, буд. 6, кв.18
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ Свiдоцтво 1786
Аудиторської Палати України
з 26.01.2001
Контакти 044 486-76-49, д/н
Примітки ТОВ "Аудиторська фiрма "БіЗНЕСЕКСПЕРТАУДИТ" надає аудиторськi послуги ПАТ "Кременчукгаз"
Приватне акціонерне товариство "Ю.БІ.АЙ" #31113488
Адреса 01133, м. Київ, б-р Л. Українки, б7-Б, сектор А
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ Серія АВ №528850
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 18.05.2010
Контакти (044) 374-03-25, (044) 374-03-26
Примітки Приватне акціонерне товариство "Ю.БІ.АЙ" надає послуги по Обов''язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Добровільне страхування від нещастних випадків, майна.
Херсонське обласне управлiння Приватне акцiонерне товариств "Українська пожежно-страхова компанiя" #26084595
Адреса 73022, м. Херсон, вул. Пугачова, 8/1
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ серiя АВ №584497
Державна комiсiя з врегулювання ринку фiнансових послуг України
з 15.06.2011
Контакти 8 0552 26-19-92, д/н
Примітки Херсонське обласне управлiння акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" надає послуги по: обов''язковому страхуванню цивiльно правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, обов''язковому особистому страхуванню працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), обов''язковому особистому страхуванню від нещасних випадків на транспорті обов''язковому страхуванню цивільної відповідальності суб''єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об''єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об''єкти та об''єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, обов''язковому страхуванню відповідальності суб"єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів. Добровільному страхуванню майна.
ТОВ "Нафта-Інвест" #22760119
Адреса 73025, м. Херсон, вулю Петренка,18
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
№ АГ№579833
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 23.08.2011
Контакти 0552 41-72-45, 32-53-57
Примітки Зберігач цінних паперів ПАТ "Кременчукгаз"
ПАТ "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ АВ № 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти 044 279-60-51, 044 279-10-78, д/н
Примітки ПАТ "Національний депозитарій України" веде зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ "Кременчукгаз"

Власники акцій

Власник Частка
Публічне акціонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 25.00%
Адреса м. Київ, вул.Б.Хмельницького, 6
Код 20077720

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВ ГК "Содружество" / #14121018 10 093 824 шт 47.50%
Адреса м. Херсон, вул. Петренка, 18
Публічне акціонерное товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 5 313 001 шт 25.00%
Адреса м. Київ,, вул. Б. Хмельницького, 6
ТОВ "Енерго-лан" / #30424342 5 216 249 шт 24.54%
Адреса м. Херсон, вул. Петренка,18