Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (23)
ДАБІ (11)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУКГАЗ"

#03351734

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУКГАЗ"
ЄДРПОУ 03351734
Адреса Пров. Героїв Бреста, 46, м. Кременчук, Автозаводський, Полтавська область, 39601, Україна, 8 (0536) 77-67-21
(КОАТУУ 5310436100)
Номер свідоцтва про реєстрацію 15851200000001834
Дата державної реєстрації 06.02.1995
Середня кількість працівників 849
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26004704055516
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26001704055616
Контакти
+38 (053) 677-67-21
planov.kg@gmail.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Кондратенко Ірина Іванівна Повноважний Представник Акціонера - Юрособи Пат 'Нак 'Нафтогаз України Член Наглядової ради
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта повна вища - Московський інститут управління
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів корпоративного управління Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2014роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 18.04.2014 р. переобрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) 29. Попередні посади: Начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів корпоративного управління Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України", що володіє 25% акцій емітента (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Скакун Олександр Вікторович Член Ревізійної комісії
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 05.06.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Севастопольський державний технічний університет, інженер-системотехніка
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи головний бухгалтер ТОВ "ГК "Содружество"
Примітки Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією. В 2014роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 05.06.2013 р. обраний членом Ревізійної комісії терміном на 3 роки. Стаж роботи (років) –19. Посадова особа працює головним бухгалтером ТОВ "ГК "Содружество". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. В складі Ревізійної комісії відбулися зміни , вакантно дві посади.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Група Комапній 'Содружество' Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані 14121018
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2014роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 18.04.2014 р. юридична особа переобрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Шутько Світлана Богданівна Член правлiння - заступник голови правління з економіки, начальник ПЕВ
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.08.2010 - 5 років
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта повна вища - економiст з бухгалтерського обліку та аудиту, Кременчуцького фiлiалу Днiпропетровської академiї економiки та права.
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи економiст планово-економiчного вiддiлу ПАТ"Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2014роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з перервою до 06.08.2010р. переобрана членом Правління до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 24. Попередні посади: 1999-2001роки економiст планово-економiчного вiддiлу ПАТ"Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Група Комапній 'Содружество Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані 14121018
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2014роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 18.04.2014 р. юридична особа переобрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Попов Віктор Григорович В.о. голови Наглядової ради
Рік народження 1954 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта повна вища - Тюменський iнженерно-будiвельний iнститут, Київький унiверситет ринкових вiдносин - Київська вища банкiвська школа
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи Голова правлiння Кооперативу "Монолiт" м. Херсон.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2014роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 18.04.2014 р. переобраний членом Наглядової ради терміном на 3 роки. 11.09.2014 року рішенням Наглядової ради (НР) , взв’язку з ненабуттям повноважень головою (НР) ТОВ "КУА "СЕМ", по причинам неотримання відповідного дозволу від Антимонопольного комітету України", на термін до загальних зборів обрано тимчасово виконуючим обов’язки голови НР- члена Наглядової ради Попова Віктора Григоровича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 39. Попередні посади: 1988-1993 роки - Голова правлiння Кооперативу "Монолiт" м. Херсон. Посадова особа працює та займає посаду президента концерну "Содружество". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Оксененко Богдан Вікторович Голова Правління
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.08.2010 - 5 років
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта повна вища - спеціаліст з економіки підприємства. В 1998 році закінчив Херсонський державний технічний університет.
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи перший заступник генерального директора ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2014роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з перервою до 06.08.2010р. обраний Головою Правління до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 19. Попередні посади: 2007-2009роки перший заступник генерального директора ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Грабовський Болеслав Францович Член Правлiння- перший заступник голови правління, головний інженер
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.08.2010 - 5 років
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта повна вища - Військово-інженерна академія ім. В.В. Куйбишева
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи перший заступник головного інженера, начальник служби підземних газопроводів ПАТ "Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2014роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з перервою до 06.08.2010р. обраний членом Правління до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) 36. Попередні посади: 2002-2007 роки перший заступник головного інженера, начальник служби підземних газопроводів ПАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Попов Роман Вікторович Член Наглядової ради
Рік народження 1984 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Повна вища - Фрібурзький університет, м.Фрібур, Швейцарія, 2006-2012 р.р. факультет: міжнародне право
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Заступник генерального директора ТОВ "ГК "Содружество"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2014роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв18.04.2014 р. обраний членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) 8. Посадова особа працює та займає посаду Заступник генерального директора ТОВ "ГК "Содружество". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Гапеєва Олена Євгеніївна Член Правління - головний бухгалтер
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.08.2010 - 5 років
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта повна вища - економіст по бухгалтерському обліку і фінансам, в 1995 році закінчила Харківський державний аграрний університет ім. В. Докучаєва
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи головний бухгалтер ТОВ "Україна Промресурс"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2014роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з перервою до 06.08.2010р. обрана членом Правління до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 16. Попередні посади: 2007-2008 роки головний бухгалтер ТОВ "Україна Промресурс". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Антонов Олексій Юрійович Член Наглядової ради
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Повна вища - Московський державний університет ім. Ломоносова, м.Москва та Київський університет ринкових відносин.
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Директор ТОВ "Енергострой"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2014роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 18.04.2014 р. обраний членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 20. Посадова особа працює та займає посаду директора ТОВ "Енергострой". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Мендик Ігор Пилипович Представник Акціонера - Юридичної Особи Нак 'Нафтогаз України' Член Ревізійної комісії
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.06.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта повна вища - Київський націонельний університет ім. Т. Шевченка
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Начальник відділу контролю за виконанням державного майна Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2014роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 05.06.2013 р.обраний Членом Ревізійної комісії терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 23. Посадова особа працює начальником відділу контролю за виконанням державного майна Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу ПАТ "НАК "Нафтогаз України", що має 25% акцій емітента. (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. В складі Ревізійної комісії відбулися зміни , вакантно дві посади.
Якименко Ніна Олексіївна Повноважний Представник Акціонера - Юрособи Пат 'Нак 'Нафтогаз України' Член Наглядової ради
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища - Тернопільський фінансово-економічний інститут
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Заступник директора Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2014роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв вiд 18.04.2014 р.обрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 41. Попередні посади: начальник управління департаменту інвестиційної діяльності Компанії. Посадова особа не обіймає пасди у будь яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Якименко Ніна Олексіївна Повноважний Представник Акціонера - Юрособи Пат 'Нак 'Нафтогаз України Член Наглядової ради
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища - Тернопільський фінансово-економічний інститут
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Заступник директора Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2014роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв вiд 18.04.2014 р.обрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 41. Попередні посади: начальник управління департаменту інвестиційної діяльності Компанії. Посадова особа не обіймає пасди у будь яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Мендик Ігор Пилипович Представник Акціонера - Юридичної Особи Нак 'Нафтогаз України Член Ревізійної комісії
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.06.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта повна вища - Київський націонельний університет ім. Т. Шевченка
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи Начальник відділу контролю за виконанням державного майна Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2014роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 05.06.2013 р.обраний Членом Ревізійної комісії терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 23. Посадова особа працює начальником відділу контролю за виконанням державного майна Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу ПАТ "НАК "Нафтогаз України", що має 25% акцій емітента. (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. В складі Ревізійної комісії відбулися зміни , вакантно дві посади.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Куа 'Співдружність Ессет Менеджмент Голова Наглядової ради ненабув повноважень
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані 33172959
Примітки Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2014 р. Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент" обране Головою Наглядової ради терміном на 3 роки, але не набуло повноважень в зв’язку з неотриманням відповідного дозволу Антимонопольного комітету України.
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Куа 'Співдружність Ессет Менеджмент' Голова Наглядової ради ненабув повноважень
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані 33172959
Примітки Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2014 р. Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент" обране Головою Наглядової ради терміном на 3 роки, але не набуло повноважень в зв’язку з неотриманням відповідного дозволу Антимонопольного комітету України.
Щербак Людмила Василівна Член правлiння - заступник голови правління по поставкам газу
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.08.2010 - 5 років
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта повна вища - 2001р. Кременчуцький державний політехнічний університет, економіка підприємства
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи провідний інженер відділу обліку газу ПАТ "Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2014роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р.. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з перервою до 06.08.2010р. обрана членом Правління до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 29. Попередні посади: 2000-2008 р. провідний інженер відділу обліку газу ПАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Брутова Олена Василівна Член правлiння-начальник абоненської служби
Рік народження 1967 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 06.08.2010 - 5 років
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта повна вища - Кременчуцький полiтехнiчний iнститут, бухгалтерський облiк i аудит
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи провiдний iнженер абоненського вiддiлу ПАТ "Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2014роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв №15 вiд 23.07.2010 р. з перервою до 06.08.2010р. переобрана членом Правління до 2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 21. Попередні посади: 2000 -2004 роки - провiдний iнженер абоненського вiддiлу ПАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Кондратенко Ірина Іванівна Повноважний Представник Акціонера - Юрособи Пат 'Нак 'Нафтогаз України' Член Наглядової ради
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта повна вища - Московський інститут управління
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи Начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів корпоративного управління Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2014роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 18.04.2014 р. переобрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) 29. Попередні посади: Начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів корпоративного управління Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України", що володіє 25% акцій емітента (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Горбачова Любов Анатоліївна Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.06.2013 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта вища - Херсонській індустріальний інститут
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи економіст планово-економічного відділу
Примітки Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією. В 2014роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 05.06.2013 р. обрана Головою Ревізійної комісії терміном на 3 роки. Стаж роботи (років) - 31. Попередня посада - економіст планово-економічного відділу. Посадова особа працює начальником ревізійного відділу ТОВ ГК "Содружество". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має, згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 30.04.2014 року рішенням Ревізійної комісії виведено із складу Сікоєва Олега Заурбековича та Гапоненка Кирила Володимировича, які перебували на посадах членів Ревізійної комісії з 05.06.2013року, на ці посади нікого необрано.

Ліцензії

Дата  
АЕ №458926 05.08.2014 Надання освітніх послуг навчальними заклкдами, пов’язаних з одерженням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації.
Орган ліцензування Міністерство освіти і науки України
Дата видачі 05.08.2014
Дата закінчення 08.07.2017
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
БС150-53- 0020738 15.07.2011 Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу радіозв’язку аналоговогоультракороткохвильовогорадіотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби (для ПАТ "Кременчукгаз")
Орган ліцензування Український державний центр радіочастот
Дата видачі 15.07.2011
Дата закінчення 22.04.2016
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
БС150-53-0020736 15.07.2011 Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу радіозв’язку аналоговогоультракороткохвильовогорадіотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби (для м.Комсомольськ)
Орган ліцензування Український державний центр радіочастот
Дата видачі 15.07.2011
Дата закінчення 22.04.2016
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
БС150-53-0020737 15.07.2011 Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу радіозв’язку аналоговогоультракороткохвильовогорадіотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби (для смт Семенівка, Семеннівського р-ону)
Орган ліцензування Український державний центр радіочастот
Дата видачі 15.07.2011
Дата закінчення 22.04.2016
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
Серiя АГ № 507442 14.04.2010 Постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)
Дата видачі 14.04.2010
Дата закінчення 13.04.2015
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
серія АВ № 610728 14.02.2012 Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом
Орган ліцензування МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ. Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi
Дата видачі 14.02.2012
Опис Строк дії ліцензії необмежений ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
серія АВ №587440 08.06.2011 Господарська діяльність, пов’язана із створенням об’єктів архітектури
Орган ліцензування Державна архітектурно-будівельна інспекція
Дата видачі 08.06.2011
Дата закінчення 09.02.2016
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
серія АГ №507441 14.04.2010 Розподіл природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)
Дата видачі 14.04.2010
Дата закінчення 13.04.2015
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
№ 0428 КФ 03.08.2012 Право проведення вимiрювань в сферi робiт по забезпеченню захисту життя та здоров'я громадян та контролю безпеки умов працi
Орган ліцензування Кременчуцька фiлiя Державного пiдприємства "Полтавський регiональний науково-технiчний центр стандар
Дата видачі 03.08.2012
Дата закінчення 02.08.2015
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
№ 442.14.53 09.09.2014 Виконання роботи та експлуатації устаткування пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Теруправлінні Держслужби гiрничого нагляду та промислової безпеки Україи у Полтавській області
Дата видачі 09.09.2014
Дата закінчення 08.09.2019
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО" #20197074
Адреса 49000, м.Дніпропетровськ, вул. Сєрова,4
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 2868
Аудиторської Палати України
з 26.11.2009
Контакти (056) 3703044, д/н
Примітки Аудиторська фірма яка надає послуги по міжнародному аудиту
Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ОМЕГА" #21626809
Адреса 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 17а
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ Серія АГ №569345
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
з 27.01.2011
Контакти 044 486-68-81, 044 486-68-16
Примітки Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ОМЕГА" надає послуги з Добровільного страхування майна
ТОВ "Аудиторська фiрма "БіЗНЕСЕКСПЕРТАУДИТ" #21662805
Адреса 01001, м. Київ, вул. Костьольна, буд. 6, кв.18
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ Свiдоцтво 1786
Аудиторської Палати України
з 26.01.2001
Контакти 044 486-76-49, д/н
Примітки ТОВ "Аудиторська фiрма "БіЗНЕСЕКСПЕРТАУДИТ" надає аудиторськi послуги ПАТ "Кременчукгаз"
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АРСЕНАЛ" #33908322
Адреса 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ Серія АЕ №198583
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 21.02.2013
Контакти (044) 502-67-37, д/н
Примітки Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АРСЕНАЛ" надає послуги по: Обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру. Обов'язковому страхуванню відповідальності суб"єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів. Добровільному страхуванню від вогневих ризиків та стихійних явищ та добровільного страхування майна.
Херсонське обласне управлiння Приватне акцiонерне товариств "Українська пожежно-страхова компанiя" #26084595
Адреса 73022, м. Херсон, вул. Пугачова, 8/1
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ серiя АВ №584497
Державна комiсiя з врегулювання ринку фiнансових послуг України
з 15.06.2011
Контакти 8 0552 26-19-92, д/н
Примітки Херсонське обласне управлiння акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" надає послуги по: обов'язковому страхуванню цивiльно правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, обов'язковому особистому страхуванню працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), обов'язковому особистому страхуванню від нещасних випадків на транспорті обов'язковому страхуванню відповідальності суб"єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів. Добровільному страхуванню майна.
ТОВ "Нафта-Інвест" #22760119
Адреса 73025, м. Херсон, вул. Петренка,18
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
№ АЕ№263257
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 03.09.2013
Контакти 0552 42-19-10, 32-53-57
Примітки Зберігач цінних паперів ПАТ "Кременчукгаз"
ПАТ "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ АВ № 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти 044 279-60-51, 044 279-10-78, д/н
Примітки ПАТ "Національний депозитарій України" веде зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ "Кременчукгаз"
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "ІЛЛІЧІВСЬКЕ" #25186738
Адреса д/н, м.Київ, вул. Саксаганського,38-Б
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ серія АВ №594197
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 15.12.2011
Контакти (044) 270-01-80, д/н
Примітки Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "ІЛЛІЧІВСЬКЕ" надає послуги з обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЧУКГАЗ СЕРВІС" #31130409
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ГЕРОЇВ БРЕСТА, БУД. 46
Опис ПАТ "Кременчукгаз" передано до ДП ПАТ "Кременчукгаз" у якості початкового капіталу малоцінні та швидкозношувальні предмети а також основні засоби на суму 28,6 тис.грн.

Власники акцій

Власник Частка
Публічне акціонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 25.00%
Адреса м. Київ, вул.Б.Хмельницького, 6
Код 20077720

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПАТ НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС / д/н 9 735 541 шт 45.81%
Адреса О-в Мен, Дуглас, ЕКЛЕЙМ ХАУЗ, Моунт Хевлок, буд. 12
ТОВ ГК "Содружество" / #14121018 5 525 519 шт 26.00%
Адреса м. Херсон, вул. Петренка, 18
Публічне акціонерное товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 5 313 001 шт 25.00%
Адреса м. Київ,, вул. Б. Хмельницького, 6