Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (23)
ДАБІ (11)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУКГАЗ"

#03351734

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУКГАЗ"
ЄДРПОУ 03351734
Адреса Пров. Героїв Бреста, 46, м. Кременчук, Автозаводський, Полтавська область, 39601, Україна, 8 (0536) 77-67-21
(КОАТУУ 5310436100)
Номер свідоцтва про реєстрацію 15851200000001834
Дата державної реєстрації 06.02.1995
Середня кількість працівників 781
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26004704055516
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26001704055616
Контакти
+38 (053) 677-67-21
planov.kg@gmail.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Кондратенко Ірина Іванівна Повноважний Представник Акціонера - Юрособи Пат 'Нак 'Нафтогаз України Член Наглядової ради
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1990, д/н
Освіта повна вища - Московський інститут управління
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів корпоративного управління Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2015 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 17.04.2015 р. обрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) 30. Попередні посади: Начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів корпоративного управління Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України", що володіє 25% акцій емітента (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Скакун Олександр Вікторович Член Ревізійної комісії
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1990, д/н
Освіта Севастопольський державний технічний університет, інженер-системотехніка
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи головний бухгалтер ТОВ "ГК "Содружество"
Примітки Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією. В 2015 роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв17.04.2015 р. переобраний членом Ревізійної комісії терміном на 3 роки. Стаж роботи (років) –20. Посадова особа працює головним бухгалтером ТОВ "ГК "Содружество". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Шутько Світлана Богданівна Член правлiння - заступник голови правління з економіки, начальник ПЕВ
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 07.07.2015 - 5 років
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1990, д/н
Освіта повна вища - економiст з бухгалтерського обліку та аудиту, Кременчуцького фiлiалу Днiпропетровської академiї економiки та права.
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи економiст планово-економiчного вiддiлу ПАТ"Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2015роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 р. обрана членом Правління до 2015 р.Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобрана членом Правління до 2020 р Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 25. Попередні посади: 1999-2001роки економiст планово-економiчного вiддiлу ПАТ"Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Тов 'Куа 'Співдружність Ессет Менеджмент' (Представник Конох Ганна Володимирівна) Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані 33172959
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2015 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 17.04.2015 р.юридична особа обрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Оксененко Богдан Вікторович Голова Правління
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.07.2015 - 5 років
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1990, д/н
Освіта повна вища - спеціаліст з економіки підприємства. В 1998 році закінчив Херсонський державний технічний університет.
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи перший заступник генерального директора ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Контрактом з головою правління. В 2015роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 з перервою до 06.08.2010 р. обраний Головою Правління до 2015 р. Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобраний Головою Правління до 2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 20. Попередні посади: 2007-2009роки перший заступник генерального директора ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Грабовський Болеслав Францович Член Правлiння- перший заступник голови правління, головний інженер
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.07.2015 - 5 років
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1990, д/н
Освіта повна вища - Військово-інженерна академія ім. В.В. Куйбишева
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи перший заступник головного інженера, начальник служби підземних газопроводів ПАТ "Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2015роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 з перервою до 06.08.2010 р. обраний Головою Правління до 2015 р.Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобраний членом Правління до 2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) 37. Попередні посади: 2002-2007 роки перший заступник головного інженера, начальник служби підземних газопроводів ПАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Пат'нейчерел Енд Ліквіфайд Петролем Гас' (О-В Мен) (Представник Сенектутов Денис Михайлович) Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані 0073410000
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2015 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 17.04.2015 р.юридична особа обрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Гапеєва Олена Євгеніївна Член Правління - головний бухгалтер
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.07.2015 - 5 років
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1990, д/н
Освіта повна вища - економіст по бухгалтерському обліку і фінансам, в 1995 році закінчила Харківський державний аграрний університет ім. В. Докучаєва
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи головний бухгалтер ТОВ "Україна Промресурс"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2015роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 р. обрана членом Правління до 2015 р.Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобрана членом Правління до 2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 17. Попередні посади: 2007-2008 роки головний бухгалтер ТОВ "Україна Промресурс". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Тов 'Енерго-Лан' (Представник Кіц Світлана Іванівна) Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані 30424342
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2015 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 17.04.2015 р.юридична особа обрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Тов 'Група Комапній 'Содружество' (Представник Зангієв Альберт Георгійович) Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані 14121018
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2015 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 17.04.2015 р.юридична особа обрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Тов 'Облгазстрой' (Представник Овдієнко Олександр Вікторович) Член Ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2015 - 3
Паспортні дані 35788207
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2015 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 17.04.2015 р.юридична особа обрана членом Ревізійної комісії терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Мендик Ігор Пилипович Представник Акціонера - Юридичної Особи Нак 'Нафтогаз України' Член Ревізійної комісії
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1990, д/н
Освіта повна вища - Київський націонельний університет ім. Т. Шевченка
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Начальник відділу контролю за виконанням державного майна Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2015 роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 17.04.2015 р.обраний Членом Ревізійної комісії терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 24. Посадова особа працює начальником відділу контролю за виконанням державного майна Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу ПАТ "НАК "Нафтогаз України", що має 25% акцій емітента. (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Тов 'Нафта - Інвест' (Представник Джулинська Пелагея Андріївна) Член Ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2015 - 3
Паспортні дані 22760119
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2015 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 17.04.2015 р.юридична особа обрана членом Ревізійної комісії терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Алешківська Галина Павлівна Повноважний Представник Акціонера - Юрособи Пат 'Нак 'Нафтогаз України Член Наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1990, д/н
Освіта вища - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2003,правознавство, магістр з права
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Головний фахівець Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2015 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 17.04.2015 р обрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 12. Попередні посади: Головний фахівець Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Щербак Людмила Василівна Член правлiння - заступник голови правління по поставкам газу
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.07.2015 - 5 років
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1990, д/н
Освіта повна вища - 2001р. Кременчуцький державний політехнічний університет, економіка підприємства
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи провідний інженер відділу обліку газу ПАТ "Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2015роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 р. обрана членом Правління до 2015 р. Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобрана членом Правління до 2020 р Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 30. Попередні посади: 2000-2008 р. провідний інженер відділу обліку газу ПАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Мендик Ігор Пилипович Представник Акціонера - Юридичної Особи Нак 'Нафтогаз України Член Ревізійної комісії
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1990, д/н
Освіта повна вища - Київський націонельний університет ім. Т. Шевченка
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Начальник відділу контролю за виконанням державного майна Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2015 роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 17.04.2015 р.обраний Членом Ревізійної комісії терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 24. Посадова особа працює начальником відділу контролю за виконанням державного майна Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу ПАТ "НАК "Нафтогаз України", що має 25% акцій емітента. (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Алешківська Галина Павлівна Повноважний Представник Акціонера - Юрособи Пат 'Нак 'Нафтогаз України' Член Наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1990, д/н
Освіта вища - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2003,правознавство, магістр з права
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Головний фахівець Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2015 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 17.04.2015 р обрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 12. Попередні посади: Головний фахівець Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Попов Віктор Григорович Голова Наглядової ради
Рік народження 1954 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1990, д/н
Освіта повна вища - Тюменський iнженерно-будiвельний iнститут, Київький унiверситет ринкових вiдносин - Київська вища банкiвська школа
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи Голова правлiння Кооперативу "Монолiт" м. Херсон.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2015 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 17.04.2015 р.юридична особа обрана Головою Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 40. Попередні посади: 1988-1993 роки - Голова правлiння Кооперативу "Монолiт" м. Херсон. Посадова особа працює та займає посаду генерального директора ТОВ "ГК "Содружество". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Брутова Олена Василівна Член правлiння-начальник абоненської служби
Рік народження 1967 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.07.2015 - 5 років
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1990, д/н
Освіта повна вища - Кременчуцький полiтехнiчний iнститут, бухгалтерський облiк i аудит
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи провiдний iнженер абоненського вiддiлу ПАТ "Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2015роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 р. обрана членом Правління до 2015 р.Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобрана членом Правління до 2020 рНепогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 22. Попередні посади: 2000 -2004 роки - провiдний iнженер абоненського вiддiлу ПАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Кондратенко Ірина Іванівна Повноважний Представник Акціонера - Юрособи Пат 'Нак 'Нафтогаз України' Член Наглядової ради
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1990, д/н
Освіта повна вища - Московський інститут управління
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів корпоративного управління Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2015 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 17.04.2015 р. обрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) 30. Попередні посади: Начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів корпоративного управління Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України", що володіє 25% акцій емітента (01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,6). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Тов Фірма 'Нафта - Импэкс, Лтд' (Представник Горбачова Любов Анатоліївна) Голова Ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 17.04.2015 - 3 роки
Паспортні дані 22757927
Примітки Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією. В 2015 роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 17.04.2015 р. обрана Головою Ревізійної комісії терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Сиротенко Василь Васильович Член правління -начальник юридичного відділу ПАТ "Кременчукгаз"
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.07.2015 - 5
Паспортні дані д/н, д/н, 01.01.1990, д/н
Освіта повна вища-2008р. Харківський національний університет внутрішніх справ, правознавство
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи заступник начальника юридичного відділу ПАТ "Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2015роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. обраний членом Правління до 2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) 10. Попередні посади: 2009-2010 роки заступник начальника юридичного відділу ПАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Ліцензії

Дата  
АЕ №458926 05.08.2014 Надання освітніх послуг навчальними заклкдами, пов’язаних з одерженням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації.
Орган ліцензування Міністерство освіти і науки України
Дата видачі 05.08.2014
Дата закінчення 08.07.2017
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
БС150-53- 0020738 15.07.2011 Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу радіозв’язку аналоговогоультракороткохвильовогорадіотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби (для ПАТ "Кременчукгаз")
Орган ліцензування Український державний центр радіочастот
Дата видачі 15.07.2011
Дата закінчення 22.04.2016
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
БС150-53-0020736 15.07.2011 Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу радіозв’язку аналоговогоультракороткохвильовогорадіотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби (для м.Комсомольськ)
Орган ліцензування Український державний центр радіочастот
Дата видачі 15.07.2011
Дата закінчення 22.04.2016
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
БС150-53-0020737 15.07.2011 Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу радіозв’язку аналоговогоультракороткохвильовогорадіотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби (для смт Семенівка, Семеннівського р-ону)
Орган ліцензування Український державний центр радіочастот
Дата видачі 15.07.2011
Дата закінчення 22.04.2016
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
серія АВ № 587440 08.06.2011 Господарська діяльність, повязана зі створенням обєктів архітектури
Орган ліцензування Державна архітектурно-будівельна інспекція
Дата видачі 08.06.2011
Дата закінчення 09.02.2016
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
серія АВ № 610728 14.02.2012 Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом
Орган ліцензування МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ. Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi
Дата видачі 14.02.2012
Опис Строк дії ліцензії необмежений
№ 0594 КФ 17.11.2015 Право проведення вимiрювань в сферi поширення державного метрологічного нагляду, результати яких використовуються під час робiт із забезпечення захисту життя та здоров'я громадян, контролю безпеки умов працi
Орган ліцензування Кременчуцька фiлiя Державного пiдприємства "Полтавський регiональний науково-технiчний центр стандар
Дата видачі 17.11.2015
Дата закінчення 16.11.2018
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
№ 442.14.53 09.09.2014 Виконання роботи та експлуатації устаткування пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Теруправлінні Держслужби гiрничого нагляду та промислової безпеки Україи у Полтавській області
Дата видачі 09.09.2014
Дата закінчення 08.09.2019
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує подовжити дію ліцензію після закінченя терміну
№ 928 від 26.03.2015 27.11.2015 Розподіл природного газу, газу метану вугільних родовищ
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Дата видачі 27.11.2015
Опис Рішенням № 2883 від 27.11.2015 року, ліцензія серія АЕ № 295562 на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану)вугільних родовищ, переоформлена на безстрокову

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВ "Аудиторська фiрма "БіЗНЕСЕКСПЕРТАУДИТ" #21662805
Адреса 01001, м. Київ, вул. Костьольна, буд. 6, кв.18
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ Свiдоцтво 1786
Аудиторської Палати України
з 24.09.2015
Контакти 044 486-76-49, д/н
Примітки ТОВ "Аудиторська фiрма "БіЗНЕСЕКСПЕРТАУДИТ" надає аудиторськi послуги ПАТ "Кременчукгаз"
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АРСЕНАЛ" #33908322
Адреса 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ Серія АЕ №198583
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 21.02.2013
Контакти (044) 502-67-37, д/н
Примітки Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АРСЕНАЛ" надає послуги по: Обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру. Обов'язковому страхуванню відповідальності суб"єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів. Добровільному страхуванню від вогневих ризиків та стихійних явищ та добровільного страхування майна.
ТОВ "Нафта-Інвест" #22760119
Адреса 73025, м. Херсон, вул. Петренка,18
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
№ АЕ№263257
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 03.09.2013
Контакти 0552 42-19-10, 32-53-57
Примітки Зберігач цінних паперів ПАТ "Кременчукгаз"
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ, вул. Нижній Вал 17/8
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ АВ № 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти 044 591-04-19, 044 591-04-04, (044)591-04-44
Примітки ПАТ "Національний депозитарій України" веде зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ "Кременчукгаз"
ТОВ "Аудиторська фiрма "БіЗНЕСЕКСПЕРТАУДИТ" #21662805
Адреса 01001, м. Київ, вул. Костьольна, буд. 6, кв.18
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ Свiдоцтво 1786
Аудиторської Палати України
з 24.09.2015
Контакти 044 486-76-49, д/н
Примітки ТОВ "Аудиторська фiрма "БіЗНЕСЕКСПЕРТАУДИТ" надає аудиторськi послуги ПАТ "Кременчукгаз"
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АРСЕНАЛ" #33908322
Адреса 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ Серія АЕ №198583
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 21.02.2013
Контакти (044) 502-67-37, д/н
Примітки Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АРСЕНАЛ" надає послуги по: Обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру. Обов'язковому страхуванню відповідальності суб"єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів. Добровільному страхуванню від вогневих ризиків та стихійних явищ та добровільного страхування майна.
ТОВ "Нафта-Інвест" #22760119
Адреса 73025, м. Херсон, вул. Петренка,18
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
№ АЕ№263257
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 03.09.2013
Контакти 0552 42-19-10, 32-53-57
Примітки Зберігач цінних паперів ПАТ "Кременчукгаз"
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ, вул. Нижній Вал 17/8
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ АВ № 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти 044 591-04-19, 044 591-04-04, (044)591-04-44
Примітки ПАТ "Національний депозитарій України" веде зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ "Кременчукгаз"

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" #20071686
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ГЕРОЇВ БРЕСТА, БУД. 46
Опис ПАТ "Кременчукгаз" сплачено статутний капітал у розмірі 18750,00 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЧУКГАЗ СЕРВІС" #31130409
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ГЕРОЇВ БРЕСТА, БУД. 46
Опис
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ" #31611537
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ГЕРОЇВ БРЕСТА, БУД. 46
Опис Передано початковий капітал 1500,00грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КГ ГРУП" #32637965
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ, ВУЛ. СОБОРНА, БУД. 1
Опис Передано статутний капітал на суму 5000,0 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЧУКГАЗ-БУДСЕРВІС" #32860484
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ІВАНА ПРИХОДЬКА, БУД. 60/18
Опис Сплачено статутний капітал у розмірі 5000,00 грн.

Власники акцій

Власник Частка
Публічне акціонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 25.00%
Адреса м. Київ, вул.Б.Хмельницького, 6
Код 20077720
Публічне акціонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 25.00%
Адреса м. Київ, вул.Б.Хмельницького, 6
Код 20077720

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПАТ НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС / д/н 9 735 541 шт 45.81%
Адреса О-в Мен, Дуглас, ЕКЛЕЙМ ХАУЗ, Моунт Хевлок, буд. 12
ПАТ НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС / д/н 9 735 541 шт 45.81%
Адреса О-в Мен, Дуглас, ЕКЛЕЙМ ХАУЗ, Моунт Хевлок, буд. 12
ТОВ ГК "Содружество" / #14121018 5 525 519 шт 26.00%
Адреса м. Херсон, вул. Петренка, 18
ТОВ ГК "Содружество" / #14121018 5 525 519 шт 26.00%
Адреса м. Херсон, вул. Петренка, 18
Публічне акціонерное товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 5 313 001 шт 25.00%
Адреса м. Київ,, вул. Б. Хмельницького, 6
Публічне акціонерное товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 5 313 001 шт 25.00%
Адреса м. Київ,, вул. Б. Хмельницького, 6