Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (23)
ДАБІ (11)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУКГАЗ"

#03351734

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУКГАЗ"
ЄДРПОУ 03351734
Адреса Пров. Героїв Бреста, 46, м. Кременчук, Автозаводський, Полтавська область, 39601, Україна, 8 (0536) 77-67-21
(КОАТУУ 5310436100)
Номер свідоцтва про реєстрацію 15851200000001834
Дата державної реєстрації 06.02.1995
Середня кількість працівників 651
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"
МФО: 328209
Номер рахунку: 26002010039868
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Номер рахунку: 26001704055616
Контакти
+38 (053) 677-67-21
planov.kg@gmail.com

Посадові особи

Ім'я Посада
Нінічук Вікторія Степанівна Представник Акціонера - Юридичної Особи Нак 'Нафтогаз України' Член Ревізійної комісії
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 1 рік
Освіта вища - Тернопільська академія народного господарства, інститут банківського бізнесу
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи АТ "Таскомбанк" головний спеціаліст служби внутрішнього аудиту
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 14.04.2017 р фізична особа-представник акціонера - юр.особи ПАТ "НАК "Нафтогаз України" обрана членом Ревізійної комісії терміном на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 17. Попередні посади: з 2012р - 2016р -головний спеціаліст служби внутрішнього аудиту АТ "Таскомбанк", м.Київ, з 2017 р.- по тепер.час - головний фахівець Управління методології та планування внутрішнього аудиту ПАТ "НАК "Нафтогаз України" м. Київ. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Скакун Олександр Вікторович Член Ревізійної комісії
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 1 рік
Освіта Севастопольський державний технічний університет, інженер-системотехніка
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи головний бухгалтер ТОВ "ГК "Содружество"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів 14.04.2017р. фізична особа обрана членом Ревізійної комісії терміном на 1 рік. Стаж роботи – 24 роки. Попередні посади: з 2001р- по тепер.час -головний бухгалтер ТОВ "ГК "Содружество". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Шутько Світлана Богданівна Член правлiння - заступник голови правління з економіки, начальник ПЕВ
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 07.07.2015 - 5 років
Освіта повна вища - економiст з бухгалтерського обліку та аудиту, Кременчуцького фiлiалу Днiпропетровської академiї економiки та права.
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи економiст планово-економiчного вiддiлу ПАТ"Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 р. обрана членом Правління до 2015 р.Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобрана членом Правління до 2020 р Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 27. Попередні посади: 1999-2001роки економiст планово-економiчного вiддiлу ПАТ"Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Кіц Світлана Іванівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1957 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 1
Освіта вища Дніпропетровськіий державний університет
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи ТОВ "ГК "Содружество" м.Херсон, економіст фінансового управління
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів 14.04.2017р. фізична особа обрана членом Ревізійної комісіїї терміном на 1 рік. Стаж роботи – 39 роки. Попередні посади: з 2012- по тепер. час - бухгалтер внутрішнього аудиту ПАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Зангієв Альберт Георгійович - Представник Акціонера-Юрид. Особи Тов 'Група Комапній 'Содружество' Член Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 1 рік
Освіта вища Полтавський кооперативний інститут
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи ПАТ "Херсонгаз" голова правління
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів 14.04.2017р. фізична особа -представник акціонера-юрид. особи ТОВ "Група комапній "Содружество" обраний членом Наглядової ради терміном на 1 рік. Стаж роботи – 27 роки. Попередні посади: з 2003 року -по теперішній час є головою правління ПАТ "Херсонгаз" м.Херсон. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Сенектутов Денис Михайлович - Предст. Акціонера- Юр. Особи Пат'нейчерел Енд Ліквіфайд Петролем Гас'. Член Наглядової ради
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 1 рік
Освіта вища Київський національний університет внутрішніх справ
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи ДП "Офіс-Центр" м.Київ, начальник юридичного відділу
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів 14.04.2017р. фізична особа -представник акціонера-юридичної особи ПАТ"НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС"обраний членом Наглядової ради терміном на 1 рік. Стаж роботи – 11 років. Попередні посади: з 2012-2014рр.начальник юридичного відділу ДП "Офіс-Центр" м.Київ, з листопада 2014р.-по тепер.час- заступник начальника юридичного управління ТОВ "ГК "Содружество". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Кондратенко Ірина Іванівна Представник Акціонера - Юрособи Пат 'Нак 'Нафтогаз України' Член Наглядової ради
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 1 рік
Освіта повна вища - Московський інститут управління
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів корпоративного управління Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 14.04.2017 р фізична особа-представник акціонера - юр.особи ПАТ "НАК "Нафтогаз України" обрана членом Наглядової ради терміном на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 26. Попередні посади: протягом останніх 5 років - по тепер.час - головний фахівець Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України" м. Київ. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Оксененко Богдан Вікторович Голова Правління
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.07.2015 - 5 років
Освіта повна вища - спеціаліст з економіки підприємства. В 1998 році закінчив Херсонський державний технічний університет.
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи перший заступник генерального директора ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Контрактом з головою правління. В 2017роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 з перервою до 06.08.2010 р. обраний Головою Правління до 2015 р. Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобраний Головою Правління до 2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 22. Попередні посади: 2007-2009роки перший заступник генерального директора ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Алешківська Галина Павлівна Представник Акціонера - Юрособи Пат 'Нак 'Нафтогаз України Член Наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 1 рік
Освіта вища - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2003,правознавство, магістр з права
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Головний фахівець Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 14.04.2017 р фізична особа-представник акціонера - юр.особи ПАТ "НАК "Нафтогаз України" обрана членом Наглядової ради терміном на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 14. Попередні посади: з 2004р - по тепер.час - головний фахівець Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України" м. Київ. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Грабовський Болеслав Францович Член Правлiння- перший заступник голови правління, головний інженер
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.07.2015 - 5 років
Освіта повна вища - Військово-інженерна академія ім. В.В. Куйбишева
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи перший заступник головного інженера, начальник служби підземних газопроводів ПАТ "Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 з перервою до 06.08.2010 р. обраний Головою Правління до 2015 р.Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобраний членом Правління до 2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) 39. Попередні посади: 2002-2007 роки перший заступник головного інженера, начальник служби підземних газопроводів ПАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Гапеєва Олена Євгеніївна Член Правління - головний бухгалтер
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.07.2015 - 5 років
Освіта повна вища - економіст по бухгалтерському обліку і фінансам, в 1995 році закінчила Харківський державний аграрний університет ім. В. Докучаєва
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи головний бухгалтер ТОВ "Україна Промресурс"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 р. обрана членом Правління до 2015 р.Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобрана членом Правління до 2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 19. Попередні посади: 2007-2008 роки головний бухгалтер ТОВ "Україна Промресурс". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Щербак Людмила Василівна Член правлiння - заступник голови правління з обліку природного газу
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.07.2015 - 5 років
Освіта повна вища - 2001р. Кременчуцький державний політехнічний університет, економіка підприємства
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи провідний інженер відділу обліку газу ПАТ "Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017 роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 р. обрана членом Правління до 2015 р. Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобрана членом Правління до 2020 р Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 32. Попередні посади: 2000-2008 р. провідний інженер відділу обліку газу ПАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Нінічук Вікторія Степанівна Представник Акціонера - Юридичної Особи Нак 'Нафтогаз України Член Ревізійної комісії
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 1 рік
Освіта вища - Тернопільська академія народного господарства, інститут банківського бізнесу
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи АТ "Таскомбанк" головний спеціаліст служби внутрішнього аудиту
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 14.04.2017 р фізична особа-представник акціонера - юр.особи ПАТ "НАК "Нафтогаз України" обрана членом Ревізійної комісії терміном на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 17. Попередні посади: з 2012р - 2016р -головний спеціаліст служби внутрішнього аудиту АТ "Таскомбанк", м.Київ, з 2017 р.- по тепер.час - головний фахівець Управління методології та планування внутрішнього аудиту ПАТ "НАК "Нафтогаз України" м. Київ. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Кондратенко Ірина Іванівна Представник Акціонера - Юрособи Пат 'Нак 'Нафтогаз України Член Наглядової ради
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 1 рік
Освіта повна вища - Московський інститут управління
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів корпоративного управління Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 14.04.2017 р фізична особа-представник акціонера - юр.особи ПАТ "НАК "Нафтогаз України" обрана членом Наглядової ради терміном на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 26. Попередні посади: протягом останніх 5 років - по тепер.час - головний фахівець Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України" м. Київ. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Конох Ганна Володимирівна - Представник Юридичної Особи Тов 'Куа 'Співдружність Ессет Менеджмент Член Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 1 рік
Освіта вища (Херсонське вище професійне училище, Херсонський національний технічний університет)
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи ТОВ "ГК "Содружество" м.Херсон- спеціаліст по корпоративному управлінню
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів 14.04.2017р. фізична особа -представник юридичної особи ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент" обрана членом Наглядової ради терміном на 1 рік. Стаж роботи – 24 роки. Попередні посади: з 2012 року -начальник організаційно-контрольного відділу ТОВ "ГК "Содружество" м.Херсон. Посадова особа працює та займає посаду начальника організаційно-контрольного відділу ТОВ "ГК "Содружество" м.Херсон.Представник акціонера-юридичної особи ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Зангієв Альберт Георгійович - Представник Акціонера-Юрид. Особи Тов 'Група Комапній 'Содружество Член Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 1 рік
Освіта вища Полтавський кооперативний інститут
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи ПАТ "Херсонгаз" голова правління
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів 14.04.2017р. фізична особа -представник акціонера-юрид. особи ТОВ "Група комапній "Содружество" обраний членом Наглядової ради терміном на 1 рік. Стаж роботи – 27 роки. Попередні посади: з 2003 року -по теперішній час є головою правління ПАТ "Херсонгаз" м.Херсон. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Степанюк Світлана Валеріївна - Представник Акціонера-Юридичної Особи Тов 'Енерго-Лан Член Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 1 рік
Освіта середньо-спеціальна Херсонський комерційний технікум
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи фізична особа-підприємець:надання послуг за договорами з ведення бухгалтерського обліку
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів 14.04.2017р. фізична особа -представник акціонера-юридичної особи ТОВ "Енерго-Лан" обрана членом Наглядової ради терміном на 1 рік. Стаж роботи – 22 роки. Попередні посади: фізична особа-підприємець:надання послуг за договорами з ведення бухгалтерського обліку. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Тов 'Нафта - Інвест' (Представник Джулинська Пелагея Андріївна) Член Ревізійної комісії
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 1
Паспортні дані 22760119
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 147.04.2017 р.юридична особа обрана членом Ревізійної комісії терміном на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Конох Ганна Володимирівна - Представник Юридичної Особи Тов 'Куа 'Співдружність Ессет Менеджмент' Член Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 1 рік
Освіта вища (Херсонське вище професійне училище, Херсонський національний технічний університет)
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи ТОВ "ГК "Содружество" м.Херсон- спеціаліст по корпоративному управлінню
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів 14.04.2017р. фізична особа -представник юридичної особи ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент" обрана членом Наглядової ради терміном на 1 рік. Стаж роботи – 24 роки. Попередні посади: з 2012 року -начальник організаційно-контрольного відділу ТОВ "ГК "Содружество" м.Херсон. Посадова особа працює та займає посаду начальника організаційно-контрольного відділу ТОВ "ГК "Содружество" м.Херсон.Представник акціонера-юридичної особи ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Попов Віктор Григорович Голова Наглядової ради
Рік народження 1954 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 1 рік
Освіта повна вища - Тюменський iнженерно-будiвельний iнститут, Київький унiверситет ринкових вiдносин - Київська вища банкiвська школа
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи Голова правлiння Кооперативу "Монолiт" м. Херсон
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 17.04.2015 р.юридична особа обрана Головою Наглядової ради терміном на 3 роки. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів 14.04.2017р. фізична особа обрана членом Наглядової ради терміном на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 41. Попередні посади: з 1991 року - Генеральний директор ТОВ "ГК "Содружество" м. Херсон. Посадова особа працює та займає посаду генерального директора ТОВ "ГК "Содружество". Посадова особа є акціонером ПАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Алешківська Галина Павлівна Представник Акціонера - Юрособи Пат 'Нак 'Нафтогаз України' Член Наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 1 рік
Освіта вища - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2003,правознавство, магістр з права
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Головний фахівець Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акцiонерiв 14.04.2017 р фізична особа-представник акціонера - юр.особи ПАТ "НАК "Нафтогаз України" обрана членом Наглядової ради терміном на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 14. Попередні посади: з 2004р - по тепер.час - головний фахівець Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України" м. Київ. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Брутова Олена Василівна Член правлiння-начальник Департаменту обліку природного газу
Рік народження 1967 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.07.2015 - 5 років
Освіта повна вища - Кременчуцький полiтехнiчний iнститут, бухгалтерський облiк i аудит
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи провiдний iнженер абоненського вiддiлу ПАТ "Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 р. обрана членом Правління до 2015 р.Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобрана членом Правління до 2020 рНепогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 24. Попередні посади: 2000 -2004 роки - провiдний iнженер абоненського вiддiлу ПАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Сиротенко Василь Васильович Член правління -начальник юридичного відділу ПАТ "Кременчукгаз"
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.07.2015 - 5
Освіта повна вища-2008р. Харківський національний університет внутрішніх справ, правознавство
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи заступник начальника юридичного відділу ПАТ "Кременчукгаз"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. обраний членом Правління до 2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) 12. Попередні посади: 2009-2010 роки в.о. начальника юридичного відділу ПАТ "Кременчукгаз", з 01.06.2010р - по тепер.час - начальник юридичного відділу ПАТ "Кременчукгаз. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. З 14.04.2017 року звільнений з посади члена правління ПАТ " Кременчукгаз" за власним бажанням ( протокол Наглядової ради №6 від 14.08.2017р.)
Горбачова Любов Анатоліївна Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 1 рік
Освіта вища Херсонський індустріальний інститут
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи ЗАТ "БК "Содружество" м.Херсон, начальник ревізійного відділу
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів 14.04.2017р. фізична особа обрана головою Ревізійної комісії терміном на 1 рік. Стаж роботи – 36 років. Попередні посади: з 2011-по теперішній час начальник контрольно-ревізійного управління ТОВ "ГК "Содружество" м.Херсон. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Степанюк Світлана Валеріївна - Представник Акціонера-Юридичної Особи Тов 'Енерго-Лан' Член Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 1 рік
Освіта середньо-спеціальна Херсонський комерційний технікум
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи фізична особа-підприємець:надання послуг за договорами з ведення бухгалтерського обліку
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2017 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №16 вiд 15.04.2011 р. з перервою до 22.04.2011р. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів 14.04.2017р. фізична особа -представник акціонера-юридичної особи ТОВ "Енерго-Лан" обрана членом Наглядової ради терміном на 1 рік. Стаж роботи – 22 роки. Попередні посади: фізична особа-підприємець:надання послуг за договорами з ведення бухгалтерського обліку. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Ліцензії

Дата  
АЕ №458926 05.08.2014 Надання освітніх послуг навчальними заклкдами, пов’язаних з одерженням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації.
Орган ліцензування Міністерство освіти і науки України
Дата видачі 05.08.2014
Дата закінчення 08.07.2017
Опис Згідно з частиною 6 статті 21 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 року №222-VIII (далі - Закон) ліцензії, які були чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими і можуть бути, за заявою ліцензіата, переоформлені органом ліцензування.
БС150-53- 0198083 21.04.2016 Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби (для ПАТ "Кременчукгаз")
Орган ліцензування Український державний центр радіочастот
Дата видачі 21.04.2016
Дата закінчення 25.04.2021
Опис Місце розташування РЕЗ: Полтавська обл., м.Кременчук, провулок Героїв Бреста, буд.46.. ПАТ "Кременчукгаз" планує продовжити дію ліцензії після закінченя терміну.
БС150-53-0198081 21.06.2016 Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби (для смт Семенівка, Семеннівського р-ону)
Орган ліцензування Український державний центр радіочастот
Дата видачі 21.06.2016
Дата закінчення 25.04.2021
Опис Місце розташування РЕЗ: Полтавська обл., м.Комсомольськ, вул.Радянська,1. ПАТ "Кременчукгаз" планує продовжити дію ліцензії після закінченя терміну.
БС150-53-0198082 21.06.2016 Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв’язку сухопутної рухомої служби (для м.Комсомольськ)
Орган ліцензування Український державний центр радіочастот
Дата видачі 21.06.2016
Дата закінчення 25.04.2021
Опис Місце розташування РЕЗ: Полтавська обл., Семенівський р-н, смт. Семенівка, вул.Леніна,168. ПАТ "Кременчукгаз" планує продовжити дію ліцензії після закінченя терміну.
серія АВ № 610728 21.02.2012 Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом
Орган ліцензування МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ. Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi
Дата видачі 21.02.2012
Опис Строк дії ліцензії необмежений
№ 0594 КФ 17.11.2015 Право проведення вимiрювань в сферi поширення державного метрологічного нагляду, результати яких використовуються під час робiт із забезпечення захисту життя та здоров'я громадян, контролю безпеки умов працi
Орган ліцензування Кременчуцька фiлiя Державного пiдприємства "Полтавський регiональний науково-технiчний центр стандар
Дата видачі 17.11.2015
Дата закінчення 16.11.2018
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує продовжити дію ліцензіЇ після закінченя терміну
№ 442.14.53 09.09.2014 Виконання роботи та експлуатації устаткування пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Теруправлінні Держслужби гiрничого нагляду та промислової безпеки Україи у Полтавській області
Дата видачі 09.09.2014
Дата закінчення 08.09.2019
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує пРодовжити дію ліцензіЇ після закінченя терміну
№ 928 від 26.03.2015 27.11.2015 Розподіл природного газу, газу (метану) вугільних родовищ
Орган ліцензування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Дата видачі 27.11.2015
Опис Рішенням № 2883 від 27.11.2015 року, ліцензія серія АЕ № 295562 на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану)вугільних родовищ, переоформлена на безстрокову. Постановою НКРЕКП №777 від 15.06.2017 року "Про видачу ліцензії на розподіл природного газу ПАТ "Кременчукгаз" видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу в межах території міст Кременчук, Горішні Плавні, Кременчуцького та Семенівського районів Полтавської області, де знаходиться газорозподільна система, що перебуває у власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації ПАТ "Кременчукгаз", яка набрала чинності з 27.06.2017р.
№1-Л 06.01.2016 Господарська діяльність з будівництва об'єктів IV I V категорії складності
Орган ліцензування Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Дата видачі 06.01.2016
Дата закінчення 06.01.2021
Опис ПАТ "Кременчукгаз" планує продовжити дію ліцензії після закінченя терміну

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ, вул. Нижній Вал 17/8
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ АВ № 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти 044 591-04-19, 044 591-04-04, (044)591-04-44
Примітки ПАТ "Національний депозитарій України" веде зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ "Кременчукгаз"
ТОВ "Аудиторська фiрма "КАПІТАЛЪ" #31391266
Адреса 36029, м. Полтава, вул. Соборності, буд.54
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ Свiдоцтво 2798
Аудиторської Палати України
з 26.12.2001
Контакти 0532-509-581, д/н
Примітки ТОВ Аудиторська фiрма "КАПІТАЛЪ" надає аудиторськi послуги ПАТ "Кременчукгаз"
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АРСЕНАЛ" #33908322
Адреса 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ Серія АЕ №198583
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 21.02.2013
Контакти (044) 502-67-37, д/н
Примітки Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АРСЕНАЛ" надає послуги по: Обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру. Обов'язковому страхуванню відповідальності суб"єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів. Добровільному страхуванню від вогневих ризиків та стихійних явищ та добровільного страхування майна.
ТОВ "Нафта-Інвест" #22760119
Адреса 73025, м. Херсон, вул. Петренка,18
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
№ АЕ№263257
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 03.09.2013
Контакти 0552 42-19-10, 32-53-57
Примітки Зберігач цінних паперів ПАТ "Кременчукгаз"
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 01001, м. Київ, вул. Нижній Вал 17/8
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ АВ № 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти 044 591-04-19, 044 591-04-04, (044)591-04-44
Примітки ПАТ "Національний депозитарій України" веде зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ "Кременчукгаз"
ТОВ "Аудиторська фiрма "КАПІТАЛЪ" #31391266
Адреса 36029, м. Полтава, вул. Соборності, буд.54
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ Свiдоцтво 2798
Аудиторської Палати України
з 26.12.2001
Контакти 0532-509-581, д/н
Примітки ТОВ Аудиторська фiрма "КАПІТАЛЪ" надає аудиторськi послуги ПАТ "Кременчукгаз"
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АРСЕНАЛ" #33908322
Адреса 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ Серія АЕ №198583
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 21.02.2013
Контакти (044) 502-67-37, д/н
Примітки Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АРСЕНАЛ" надає послуги по: Обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру. Обов'язковому страхуванню відповідальності суб"єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів. Добровільному страхуванню від вогневих ризиків та стихійних явищ та добровільного страхування майна.
ТОВ "Нафта-Інвест" #22760119
Адреса 73025, м. Херсон, вул. Петренка,18
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
№ АЕ№263257
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 03.09.2013
Контакти 0552 42-19-10, 32-53-57
Примітки Зберігач цінних паперів ПАТ "Кременчукгаз"

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" #20071686
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ГЕРОЇВ БРЕСТА, БУД. 46
Опис н/д
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЧУКГАЗ СЕРВІС" #31130409
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ГЕРОЇВ БРЕСТА, БУД. 46
Опис н/д

Власники акцій

Власник Частка
Публічне акціонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 25.00%
Адреса м. Київ, вул.Б.Хмельницького, 6
Код 20077720
Публічне акціонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 25.00%
Адреса м. Київ, вул.Б.Хмельницького, 6
Код 20077720

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПАТ НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС / 0000007341 9 735 541 шт 45.81%
Адреса О-в Мен, Дуглас, ЕКЛЕЙМ ХАУЗ, Моунт Хевлок, буд. 12
ПАТ НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС / 0000007341 9 735 541 шт 45.81%
Адреса О-в Мен, Дуглас, ЕКЛЕЙМ ХАУЗ, Моунт Хевлок, буд. 12
ТОВ ГК "Содружество" / #14121018 5 525 519 шт 26.00%
Адреса м. Херсон, вул. Петренка, 18
ТОВ ГК "Содружество" / #14121018 5 525 519 шт 26.00%
Адреса м. Херсон, вул. Петренка, 18
Публічне акціонерное товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 5 313 001 шт 25.00%
Адреса м. Київ,, вул. Б. Хмельницького, 6
Публічне акціонерное товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 5 313 001 шт 25.00%
Адреса м. Київ,, вул. Б. Хмельницького, 6