Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (23)
ДАБІ (11)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУКГАЗ"

#03351734

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУКГАЗ"
ЄДРПОУ 03351734
Адреса м. Кременчук, 39601, Пров. Героїв Бреста, 46
Номер свідоцтва про реєстрацію 15851200000001834
Дата державної реєстрації 06.02.1995
Середня кількість працівників 592
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"
МФО: 328209
Номер рахунку: 26007010049369
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
МФО: 351005
Номер рахунку: 26004878835565
Контакти
+38 (053) 678-04-04
planov.kg@gmail.com

Опис діяльності

Організаційна структура

Товариство засновано відповідно до Наказу Державного Комітету України нафтової, газової та нафтопереробної промисловості від 14.03.1994 р. №127 шляхом перетворення державного підприємства по газопостачанню та газифікації «Кременчукгаз» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року № 210. Публічне акціонерне товариство «Кременчукгаз» є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кременчукгаз» у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». ПрАТ «Кременчукгаз» є правонаступником Публічного акціонерного товариства «Кременчукгаз». Остання редакція Статуту, затверджена загальними зборами Публічного акціонерного товариства «Кременчукгаз» Протокол №24 від 20.04.2018 року. Реєстраційний номер справи 1_585_001834_93 . ПАТ «Кременчукгаз» є правонаступником відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кременчукгаз». Остання редакція Статуту, затвердженого загальними зборами Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кременчукгаз» Протокол №16 від 15.04 - 22.04.2011 року, та зареєстрована Виконавчим комітетом Кременчуцької міської Ради в Полтавській області 20.05.2011 року, номер запису – 15851050011001834. У звітному періоді на підприємстві діяла організаційна структура, затверджена Правлінням підприємства протокол №29/18 від 07.05.2018р., враховуючи, що рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2018р. (протокол №24) змінено тип акціонерного товариства з публічного на приватне. У складi товариства дiють структурні підрозділи: керівництво, відділ кадрів, канцелярія, служба охорони, юридичний відділ, відділ експлуатації автоматизованих систем управління, бухгалтерія, відділ внутрішнього аудиту, планово-економічний відділ, служба охорони праці та техніки безпеки, інженерно-технічний відділ, аварійно-диспетчерська служба, служба охорони, гараж, департамент обслуговування будівель та споруд, департамент обліку природного газу, група матеріально-технічного забеспечення, Семенівський район газопостачання. Всі структурні підрозділи виконують функціональні обов'язки у відповідності до Положень підприємства. ПрАТ «Кременчукгаз» є засновником Дочірнього підприємства приватного акціонерного товариства «Кременчукгаз». ДП ПрАТ «Кременчукгаз», є правонаступником Дочірнього підприємства публічного акціонерного товариства «Кременчукгаз». Остання редакція Статуту, затверджена наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Кременчукгаз». Протокол Наглядової ради ПрАТ «Кременчукгаз» №5 від 07.05.2018 року. Реєстраційний номер справи 1_585_ 006950_ 14 Метою діяльності дочірнього підприємства є надання послуг юридичним особам з обслуговування газових мереж та обладнання. Ідентифікаційний код 31130409 Місцезнаходження юридичної особи: провулок Героїв Бресту, б. 46 м. Кременчук, Полтавська область, 39601 Основними видами діяльності ДП ПрАТ «Кременчукгаз» є монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, установлення та монтаж машин і устатковання, ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення. 1.6.2. ПрАТ «Кременчукгаз» є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Кременчукгаз- постачання». Метою діяльності товариства є задоволення потреб населення, бюджетних організацій , промислових підприємств та інших споживачів в природному газі , а також отримання прибутку; створення високого конкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління, збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та збільшення ринкової капіталізації Товариства, побудова системи взаємовідносин з зовнішнім середовищем, базуючись на принципах відкритості і прозорості. Ідентифікаційний код 20071686 Місцезнаходження юридичної особи: провулок Героїв Бресту, б. 46 м. Кременчук, Полтавська область, 39601 Основним видом діяльності ТОВ «Кременчукгаз- постачання» є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи. Єдиним засновником Дочірнього підприємства «Кременчукгазбудсервіс» товариства з обмеженою відповідальністю «Кременчукгаз-постачання» є товариство з обмеженою відповідальністю «Кременчукгаз- постачання». Мета діяльності підприємства – є надання послуг з будівництва та реконструкції газових мереж, монтаж газового устаткування, та надання будівельних послуг фізичним та юридичним особам. Ідентифікаційний код 32860484 Місцезнаходження юридичної особи: вулиця І. Приходька, б. 60/18, м. Кременчук, Полтавська область, 39600 Основними видами діяльності ДП «Кременчукгазбудсервіс» є монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, будівельно – монтажні роботи, роботи із завершенням будівництва, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, будівництво житлових і нежитлових будівель, будівництво трубопроводів. Єдиним засновником Дочірнього підприємства «Кременчукгазпостач» є товариство з обмеженою відповідальністю «Кременчукгаз- постачання». Мета діяльності підприємства – торгівля скрапленим газом та надання послуг з будівництва та реконструкції газових мереж. Ідентифікаційний код 32637965 Місцезнаходження юридичної особи: вулиця Радянська, б. 1, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39800. Основний вид діяльності якого це роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах. Єдиним засновником Дочірнього підприємства «Офіс- Центр» є товариство з обмеженою відповідальністю «Кременчукгаз- постачання». Мета діяльності підприємства – максимальне задоволення потреб населення, держави, підприємств, установ і організацій в товарах, роботах та послугах шляхом виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівельною діяльністю, створення нових робочих місць та отримання прибутку. Ідентифікаційний код 31611537 Місцезнаходження юридичної особи: провулок Героїв Бресту, б. 46 м. Кременчук, Полтавська область, 39601 Основний вид діяльності ДП «Офіс- Центр» - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. З метою удосконалення іміджу ПрАТ "Кременчукгаз" та задля створення позитивної громадської думки щодо підприємства його діяльності виникла необхідність у створенні нового робочого місця та введення в організаційну структуру Товариства і в штатний розклад професії " Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою". Станом на 01.11.2018р. Правлінням ПрАТ "Кременчукгаз" затверджена організаційна структура (із внесеними змінами та доповненнями), протокол № 68/18 від 01.11.2018р.

Працівники

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2018 рік складає - 592 особи Середня чисельність зовнішніх сумісників - 6 осіб Середня чисельність працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами - 11 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня , тижня) - 27 осіб Фонд оплати праці за 2018 рік склав 55 505,3 тис.грн., що на 5 055,6 тис.грн. або на 10% більше ніж в 2017 році (50 449,7 тис.грн.). Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення високого кваліфікаційного рівня працівників. Для цього постійно підвищується професійний рівень спеціалістів шляхом навчання та відвідання профільних курсів підвищення кваліфікації, семінарів та інше. Управління системою професійного навчання кадрів на підприємстві визначає потребу в підготовці, перепідготовці та навчанню новим або суміжним професіям і визначається на рік та перспективу. Так в 2018 році підвищили кваліфікацію 265 працівників, з них 47 працівників керівного складу, спеціалістів - 90, робітників - 98, навчано новим професіям 27 робітників. У 2018 році було надано більше уваги якісному складу працівників, підбору нових, більш досвідчених та кваліфікованих кадрів, особливу увагу приділялося підбору молодих кадрів з відповідною освітою. Працівники Товариства навчаються у вищих навчальник закладах без відриву виробництва у м.Полтаві, Харкові, Києві та ін. Протягом минулого року для більш ефективної роботи в умовах ринкової економіки, працівники підприємства підвищували свою кваліфікацію у різних учбових закладах: ПП фірма "Профінвест", Кременчуцький міжрайоний навчально-курсовий комбінат, учбово- курсовий комбінат та учбовий центр ПрАТ "Кременчукгаз". Витрати на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів за 2018 рік склали 46,2 тис.грн.

Участь у об'єднаннях

ПрАТ "Кременчукгаз" неналежить до будь-яких об’єднань.

Спільна діяльність

ПрАТ "Кременчукгаз" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не було

Облікова політика

Складання консолiдованої фiнансової звiтностi групи згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та зобов’язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов’язання на звiтну дату. Консолiдована фiнансова звiтнiсть групи за МСФЗ складається шляхом здiйснення коригувальних та трансформацiйних процедур, проведення перекласифiкацiй статей окремих фiнансових звiтiв дочiрнього пiдприємства та консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства, складеної за нацiональним законодавством. При цьому використовується додаткова iнформацiя, що не мiститься у фiнансовiй звiтностi за П(С)БО, щодо статей активiв, капiталу та зобов’язань, доходiв та витрат, яка аналiзується та узагальнюється для висловлення професiйної думки, що ґрунтується на базi мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, чинних станом на вiдповiдну дату та застосовується виключно для складання фiнансової звiтностi група у вiдповiдностi до МСФЗ. Основою оцiнки фiнансової звiтностi Товариства за МСФЗ є iсторична собiвартiсть. При пiдготовцi фiнансової звiтностi за МСФЗ Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також на положеннях цiєї облiкової полiтики. Визнання та оцiнка статей консолiдованої фiнансової звiтностi здiйснюється згiдно з облiковими полiтиками. Доходи і витрати Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що підприємства групи отримують економічні вигоди, а доходи можуть бути вірогідно визначені, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємств). Доходи оцінюються за справедливою вартістю винагороди, отриманої або такої, що підлягає отриманню, за вирахуванням податків з податку на додану вартість. Ці податки вважаються отриманими від імені державних органів. Реалізація товарів ( газу ) Доходи від реалізації газу визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов: ? Підприємства групи передали покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням газу; ? Сума доходів може бути достовірно визначена; ? Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією ? Понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені. Надання послуг Доходи від надання послуг відображаються в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначаються, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. Витрати Витратами звітного періоду визнаються зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємств групи (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Податок на прибуток Поточні активи та зобов’язання з податку на прибуток за поточний та попередні періоди оцінюються за сумою до сплати податковому органу. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми, - це ставки і законодавство, прийняті на звітну дату. Податок на прибуток розраховуєтся з урахуванням вимог МСБО 12 «Податок на прибуток» - «Відстрочені податки – Відшкодування активів, що лежать у основі відстрочених податків»; У 2018 році ставка податку на прибуток згідно Податкового Кодексу України (надалі – Кодекс) складає 18 %. Непоточні активи Всі інші активи, крім поточних, визнані непоточними. Щодо усіх груп та видів основних засобів підприємство дотримується єдиної політики визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації. Нематеріальні активи Для ідентифікації нематеріальних активів використовується наступний критерій: актив є відокремлюваним, тобто материнське підприємство та група підприємств, може здати його в оренду, продати, обміняти чи розподілити конкретні економічні вигоди, пов'язані з активом, без втрати майбутніх економічних вигод, що надходять від інших активів, використовуваних у тій самій діяльності, яка приносить дохід. Нематеріальний актив визнається якщо і тільки якщо : а) є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до суб’єкта господарювання (Майбутня економічна вигода, втілена в активі, є потенціалом, що сприяє надходженню, прямо або непрямо, грошових коштів чи їх еквівалентів на підприємство); б) собівартість активу можна достовірно оцінити; в) актив контролюється підприємством (підприємство має відповідні юридичні права (авторські права, патент тощо), які можна довести в судовому порядку; г) актив відповідає визначенню нематеріального активу. Управлінський персонал оцінює нематеріальний актив за собівартістю. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, передбаченого п.8 МСБО 38 «Нематеріальні активи». Материнське підприємство та група підприємств веде облік нематеріальних активів відповідно до вимог МСБО та Податкового кодексу України, в частині, які не суперечать одне одному, у випадках невідповідності - до податкового законодавства. Щоб оцінити ступінь визначеності, властивий надходженню майбутніх економічних вигід, що відносяться до використання активу, суб'єкт господарювання застосовує судження, зроблене на основі свідчень, наявних на час первісного визнання, надаючи перевагу зовнішнім свідченням. Амортизація починається, коли актив є придатним для використання, тобто коли його місцезнаходження та стан забезпечують можливість його використання відповідно до намірів керівництва підприємства. Амортизація припиняється на дату, що настає раніше: або на дату, коли актив класифікується як такий, що утримується для продажу, або на дату, коли припиняється визнання активу. Амортизація придбаних нематеріальних активів, таких як програмне забезпечення, здійснюється відповідно до прямолінійного методу протягом їх терміну корисної експлуатації, що не перевищує десяти років. Основні засоби Основний засіб визнається, якщо його: а) Підприємство утримує з метою використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій; б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного року; в) є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до суб’єкта господарювання; г) собівартість активу можна достовірно оцінити; Класифікація груп основних засобів підприємств групи та мінімальні строки їх амортизації: 1. Земельні ділянки 2. Будинки, споруди та передавальні пристрої 3. Машини та обладнання 4. Транспортні засоби 5. Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 6. Інші основні засоби 7. Малоцінні необоротні матеріальні активи (надалі – МНМА) - від 20 до 50 років від 5 до 20 років 20 років 10 років 15 років 1 рік При придбанні основні засоби первісно оцінюються за собівартістю. Після первинного визнання основні засоби відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нараховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної залишкової вартості, якщо така існує, протягом усього очікуваного строку корисного використання. Нарахування амортизації починається, коли активи готові до їх цільового використання. Нарахування амортизації основних засобів у бухгалтерському обліку проводиться за прямолінійним методом, передбаченим п. 62 МСБО 16 «Основні засоби». Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання і амортизацію активу припиняють на дату, з якої припиняють визнання активу. Норми амортизації застосовуються до вартості, що амортизується. Ліквідаційна вартість не встановлюється. Амортизація основних засобів проводиться до досягнення балансової вартості об’єкту нульового значення. Підприємство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. Земля, на яку підприємство має право, включається до Балансу підприємства за її історичною вартістю. Амортизація на землю не нараховується. Витрати на ремонт та утримання основних засобів відображаються по мірі їх понесення. Списанню підлягають основні засоби, які: непридатні для використання внаслідок фізичного та морального зносу; знищені (виявлені в результаті інвентаризації як нестача, у разі якщо конкретні винуватці не встановлені); морально застарілі чи фізично зношені; та є повністю замортизованими або їх залишкова вартість не перевищує 2-ох відсотків від собівартості придбання. Рішення про списання основних засобів на підставі наданих документів постійно діючої комісії приймається Правлінням ПАТ «Кременчукгаз» та комісіями підприємств групи. Визнання об’єкту основних засобів припиняється після його вибуття. Будь-які прибутки або збитки, які виникають у зв’язку із припиненням визнання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та його балансовою вартістю) включаються до Звіту про фінансові результати за рік, в якому відбулось припинення визнання об’єкту. Об’єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент основних засобів (нематеріальних активів, МНМА). По завершенні будівництва вартість об’єкту переноситься до відповідної категорії основних засобів (нематеріальних активів, МНМА). Амортизація на об’єкти незавершеного будівництва не нараховується. Невстановлене обладнання є устаткуванням, придбаним підприємствами групи, але ще не введеним в експлуатацію. Амортизація на невстановлене обладнання не нараховується. Фінансові інвестиції Фінансові активи група підприємств оцінює при первісному визнанні за собівартістю. Під час первісного визнання фінансових активів підприємства групи присвоює їм відповідну категорію. Фінансові інвестиції класифікуються як довгострокові, якщо планується їх реалізація (погашення), або якщо планується їх продаж чи використання протягом більше ніж 12 місяців після звітної дати. Припинення визнання фінансових інвестицій відбувається у випадку, якщо настав час їх погашення. Доходи і витрати від операцій, де беруть участь фінансові інвестиції, визнаються у складі прибутку або збитку. Поточні активи Поточні активи класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 66 МСБО 1 як активи, призначені для використання у виробництві або для реалізації протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу. Виробничі запаси Визнання та первісна оцінка запасів відповідає положенням прийнятої на підприємстві облікової політики і ведеться за собівартістю (витрати на придбання). Витрати на придбання складаються з ціни придбання, та інших податків у відповідності до вимог МСБО 2 “Запаси”. Підприємства групи визнають запаси активами, якщо: а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг. Згідно облікової політики запаси оцінюються за собівартістю (витрати на придбання). Витрати на придбання складаються з ціни придбання, та інших податків. При відпуску запасів у виробництво, продажу чи при іншому вибутті їх оцінку здійснюють за середньовзваженою собівартістю. Запаси, які не приносять підприємствам групи економічних вигод в майбутньому (морально або фізично зношені), визнаються неліквідними і списуються у фінансовому обліку, а при складанні фінансової звітності не відображаються в балансі, а враховуються на окремому субрахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні». Торгівельно-дебіторська заборгованість Підприємства групи визнають дебіторську заборгованість у звіті про фінансовий стан, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові або інші цінності. Дебіторська заборгованість визнається, як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюються за справедливою вартістю. Під час первісного визнання фінансового активу слід оцінювати їх за собівартістю, яка є справедливою вартістю компенсації, наданої або отриманої за них. Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу нараховується величина резерву під зменшення корисності. Згідно облікової політики резерв під зменшення корисності визначається виходячи з вірогідності стягнення заборгованості по кожному дебіторові і нарахування резерву лише по тих дебіторах, стягнення заборгованості з яких сумнівно. Гроші та їхні еквіваленти Грошові кошти складаються з готівки в касі, рахунків у банках, грошових коштів у дорозі. Непоточні зобов’язання Підприємства групи мають фінансові зобов’язання, що забезпечують фінансування на довгостроковій основі, строк погашення яких не настає впродовж дванадцяти місяців після дати звітного періоду. Після первісного визнання фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Фінансове зобов`язання - це будь-яке зобов’язання, яке є контрактним зобов’язанням, це можуть бути : - векселі до сплати - позики до сплати - облігації до сплати. Після первісного визнання і зарахування на баланс підприємства фінансові зобов’язання на кожну наступну дату балансу оцінюються за амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Використовується метод ефективної ставки відсотка для розрахунку амортизованої вартості боргового зобов’язання і розподілу процентних витрат на відповідний період. Ефективною ставкою відсотка слід вважати ставку дисконтування очікуваних майбутніх грошових витрат (включаючи всі отримані або перераховані платежі за борговим інструментом, що є невід’ємною частиною ефективної ставки, витрати з оформлення угоди та інші премії або дисконти) на очікуваний строк до погашення боргового інструменту або ( якщо прийнятно) на більш короткий термін до балансової вартості на момент прийняття боргового інструменту до обліку. Якщо підприємство бере позику на термін, що перевищує календарний рік, воно нараховує умовні проценти та включає їх до фінансових витрат у тому періоді, коли виникло фінансове зобов’язання (з послідуючим коригуванням в наступних періодах). Підприємство веде облік фінансових витрат відповідно до вимог Податкового кодексу України, з урахуванням Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. У бухгалтерському обліку сума нарахованого щомісячного забезпечення включається до складу поточних витрат, а при нарахуванні відпускних працівнику підприємства сума таких відпускних нараховується за рахунок забезпечення і не включається до поточних витрат звітного періоду. Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань та являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою. Балансова вартість відстрочених податкових активів та зобов’язань переглядається на кожну дату. Підприємство визнає відстрочені податки як витрати і включає в прибуток або збиток за звітний період. Для узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включаються до довгострокових зобов’язань і забезпечень призначено рахунок 474 "Забезпечення інших витрат і платежів". За кредитом рахунку відображається нарахування забезпечень, за дебетом – їх використання. Поточні зобов’язання Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями групи визнані такі, що мають строк погашення не більше ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 60 МСБО 1. Забезпечення визнається тодi, коли групи має теперiшнє зобов’язання (юридичне або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення зобов’язання знадобиться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов’язання може бути достовiрно оцiнена. Витрати, пов’язанi iз забезпеченням, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням ставки дисконту до оподаткування, з урахуванням ризикiв, пов’язаних iз певним зобов’язанням за їх наявностi. При застосуваннi дисконтування збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин часу, визнається як фiнансовi витрати. Виплати працівникам та пенсійні зобов’язання Виплати працівникам підприємство відображає серед зобов’язань як поточні зобов’язання, які підлягають сплаті в повному обсязі протягом 12 місяців по закінченні місяця, у якому працівник виконував відповідну роботу. Зобов’язання за поточними виплатами не дисконтуються. Державний пенсійний план з визначеними внесками – підприємство здійснює внески в Державний пенсійний фонд України виходячи з заробітної плати кожного працівника. Витрати підприємств групи за такими внесками включені до статті «Відрахування на соціальні заходи». Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені. Крім того, підприємства групи відповідно до вимог законодавства України здійснює відшкодування витрат Державного пенсійного фонду України на виплату і доставку пенсій, призначених працівникам Товариства на пільгових умовах за роботу у важких і шкідливих умовах праці. Умовні зобов’язання та активи Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною.

Продукція

ПрАТ "Кременчукгаз" надавав послуги по таким напрямкам: - розподіл природного газу; - послуги по iншiй дiяльностi ( установка газових лiчильникiв, газифiкацiя квартир, врiзки, проектування, будiвництво та iнше). ПрАТ "Кременчукгаз по основним видам діяльності є суб’єктом природної монополії і не має на даний час конкурентів. За 2018 рік Товариство надало послуг: з розподілу природного газу в кількості 609,810 млн.м.3 на загальну суму 161136,2 тис.грн.з ПДВ, Виконано робіт по іншій діяльності на суму 8200,0 тис.грн. з ПДВ.

Активи

АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА Найменування активів НЕОБОРОТНІ АКТИВИ: Основні засоби, у т.ч.: -придбано, побудовано, отримано безоплатно на баланс та у власність за 2014 рік -14226,1 тис.грн. за 2015 рік - 14983,2 тис.грн. за 2016 рік - 11313,5 тис.грн. за 2017 рік - 20920,8 тис.грн. за 2018 рік - 7750,5 тис.грн. - відчуження по договорам купівлі продажу: за 2014рік - 376,4 тис.грн. за 2015 рік - 179,7 тис.грн. за 2016 рік - 118,1 тис.грн. за 2017 рік - 106,0 тис.грн. За 2018 рік - 79,7 тис.грн. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ, у т.ч. - придбано: за 2014 рік - 53,3 тис. грн. за 2015 рік - 3,2 тис.грн. за 2016 рік - 22,2 тис.грн. за 2017 рік - 1,7 тис.грн. за 2018 рік - 0,0 тис.грн. - відчуження: за 2014 рік - 0,0 тис. грн. за 2015 рік - 0,0 тис.грн. за 2016 рік - 0,0 тис.грн. за 2017 рік - 0,0 тис.грн. за 2018 рік - 0,0 тис.грн. ОБОТНІ АКТИВИ ЗАПАСИ, у т.ч. - придбано основних матеріалів: за 2014 рік - 3917,7 тис. грн. за 2015 рік - 4971,8 тис.грн. за 2016 рік - 6390,5 тис.грн. за 2017 рік - 5924,2 тис.грн. за 2018 рік - 3048,4 тис.грн. -придбано газу природного: за 2014 рік - 442952,4 тис. грн. за 2015 рік - 183752,7 тис.грн. за 2016 рік - 29869,7 тис.грн. за 2017 рік - 5980,7 тис.грн. за 2018 рік - 11198,7 тис.грн. - придбано паливно-мастильних матеріалів: за 2014 рік - 1625,8 тис. грн. за 2015 рік - 952,0 тис.грн. за 2016 рік - 1424,0 тис.грн. за 2017 рік - 1854,6 тис.грн. за 2018 рік - 2024,9 тис.грн придбано автозапчастин: за 2014 рік - 213,2 тис. грн. за 2015 рік - 159,8 тис.грн. за 2016 рік - 280,0 тис.грн. за 2017 рік - 226,5 тис.грн. за 2018 рік - 329,5 тис.грн. придбано МШП: за 2014 рік - 1487,9 тис. грн. за 2015 рік - 1017,1 тис.грн. за 2016 рік - 319,8 тис.грн. за 2017 рік - 497,9 тис.грн. за 2018 рік - 418,7 тис.грн. придбано матеріалів господарського призначення: за 2014 рік - 10,3 тис. грн. за 2015 рік - 0,7 тис.грн. за 2016 рік - 101,3 тис.грн. за 2017 рік - 271,7 тис.грн. за 2018 рік - 315,5 тис.грн. -відчуження запасів: за 2014 рік - 32,7 тис. грн. за 2015 рік - 91,9 тис.грн. за 2016 рік - 2,0 тис.грн. за 2017 рік - 35,3 тис.грн. за 2018 рік - 32,4 тис.грн.

Основні засоби

Основний засіб визнається, якщо його: а) Підприємство утримує з метою використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій; б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного року; в) є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до суб’єкта господарювання; г) собівартість активу можна достовірно оцінити; Класифікація груп основних засобів підприємств групи та мінімальні строки їх амортизації: 1. Земельні ділянки - 2. Будинки, споруди та передавальні пристрої від 20 до 50 років 3. Машини та обладнання від 5 до 20 років 4. Транспортні засоби 20 років 5. Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 10 років 6. Інші основні засоби 15 років 7. Малоцінні необоротні матеріальні активи (надалі – МНМА) 1 рік При придбанні основні засоби первісно оцінюються за собівартістю. Після первинного визнання основні засоби відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нараховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної залишкової вартості, якщо така існує, протягом усього очікуваного строку корисного використання. Нарахування амортизації починається, коли активи готові до їх цільового використання. Нарахування амортизації основних засобів у бухгалтерському обліку проводиться за прямолінійним методом, передбаченим п. 62 МСБО 16 «Основні засоби». Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання і амортизацію активу припиняють на дату, з якої припиняють визнання активу. Норми амортизації застосовуються до вартості, що амортизується. Ліквідаційну вартість не встановлюється. Амортизація основних засобів проводиться до досягнення балансової вартості об’єкту нульового значення. Підприємство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. Земля, на яку підприємство має право, включається до Балансу підприємства за її історичною вартістю. Амортизація на землю не нараховується. Амортизація МНМА нараховується в першому місяці використання об’єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. Витрати на ремонт та утримання основних засобів відображаються по мірі їх понесення. Списанню підлягають основні засоби, які: непридатні для використання внаслідок фізичного та морального зносу; знищені (виявлені в результаті інвентаризації як нестача, у разі якщо конкретні винуватці не встановлені); морально застарілі чи фізично зношені; та є повністю замортизованими або їх залишкова вартість не перевищує 2-ох відсотків від собівартості придбання. Рішення про списання основних засобів на підставі наданих документів постійно діючої комісії приймається Правлінням ПРАТ «Кременчукгаз» та комісіями підприємств групи. Визнання об’єкту основних засобів припиняється після його вибуття. Будь-які прибутки або збитки, які виникають у зв’язку із припиненням визнання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та його балансовою вартістю) включаються до Звіту про фінансові результати за рік, в якому відбулось припинення визнання об’єкту. Об’єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент основних засобів (нематеріальних активів, МНМА). По завершенні будівництва вартість об’єкту переноситься до відповідної категорії основних засобів (нематеріальних активів, МНМА). Амортизація на об’єкти незавершеного будівництва не нараховується. Невстановлене обладнання є устаткуванням, придбаним підприємствами групи, але ще не введеним в експлуатацію. Амортизація на невстановлене обладнання не нараховується.

Проблеми

Можливi фактори ризику: - нестабiльнiсть економiчної ситуацiї. Несподiванiсть та нестабiльнiсть у сферi податкової полiтики, збiльшення ставок оподаткування; - змiни законодавства та його неврегульванiсть вiдносно дiяльностi пiдприємства нафто-газового комплексу; - криза платiжної дисциплiни споживачiв товариства; - iнфляцiйнi процеси; - невiдповiднiсть тарифiв на послуги розподілу природного газу, якi встановлює НКРЕКП України, мiкроекономiчним реалiям.

Фінансова політика

ПрАТ "Кременчукгаз" - суб’єкт природної монополії, фінансування діяльності залежить від державного регулювання і вважається на даний час не достатнім для здійснення основних видів діяльності, так як за підсумками 2018 року по виду діяльності з розподілу природного газу отримано збиток сумою 6492,1 тис.грн. Основні напрями діяльності підприємства на 2019 рік: - безпечне та безаварійне газопостачання; - забезпечення необхідними тарифами на розподіл природного газу ; - покращення матеріально-технічної бази підприємства (оновлення технологічного транспорту, придбання технологічного устаткування та приборів, забезпечення необхідним інструментом, заміна комп’ютерної техніки); - виконання програм з охорони праці ( забезпечення спецодягом, якісним інвентарем, програма оздоровлення); - капітальний ремонт та розвиток газових мереж та споруд; - здійснення заходів з енергозбереження; - здійснення заходів з енергоефективності; - проведення робіт із встановлення лічильників газу в межах отриманої тарифної виручки; - покращення матеріального стимулювання праці співробітників, покращення рівня знань та навичок персоналу; - розвиток служби метрології; - формування системи технологічного обліку і управління процесом розподілу природного газу.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Договори, якi були заключенi на 2018 рiк з постачальниками природного газу та надавачами послуг з магiстрального транспортування природного газу, були виконанi в повному обсязі.

Стратегія подальшої діяльності

Стратегія пiдприємства полягає в розвитку нових напрямкiв дiяльностi, розвиток якості послуг товариства, якi конкурентно спроможнi на внутрiшньому ринку, для досягнення певних фiнансових показникiв дiяльностi товариства.

R&D

Емiтент не проводив дослiджень та розробок в перевiряємому перiодi.

Інше

д/н

Посадові особи

Ім'я Посада
Скакун Олександр Вікторович Член Ревізійної комісії
Рік народження 1972 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2018 - 3 роки
Освіта Севастопольський державний технічний університет, інженер-системотехніка
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи головний бухгалтер ТОВ "ГК "Содружество", ТОВ "ГК "Содружество", ЄДРПОУ 14121018
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2018 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №24 вiд 20.04.2018 р. та умовами контракту. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 20.04.2018 р. фізична особа обрана членом Ревізійної комісії терміном на 3 роки. Стаж роботи – 24 роки. Попередні посади: з 2001р- по тепер.час -головний бухгалтер ТОВ "ГК "Содружество". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Шутько Світлана Богданівна Член правлiння - заступник голови правління з економіки, начальник ПЕВ
Рік народження 1970 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 07.05.2018 - 5 років
Освіта повна вища - економiст з бухгалтерського обліку та аудиту, Кременчуцького фiлiалу Днiпропетровської академiї економiки та права.
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи економiст планово-економiчного вiддiлу ВАТ"Кременчукгаз", ПАТ "Кременчукгаз", ЕДРПОУ 03351734
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2018роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №№24 вiд 20.04.2018 р. та умовами контракту. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 р. обрана членом Правління до 2015 р.Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобрана членом Правління до 2020 р. Згідно Протоколу наглядової ради №5 від 07.05.2018р. у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне переобрана членом правління до 2023р Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 28. Попередні посади: 1999-2001роки економiст планово-економiчного вiддiлу ВАТ"Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Кіц Світлана Іванівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1957 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2018 - 3 роки
Освіта вища Дніпропетровськіий державний університет
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи ТОВ "ГК "Содружество" м.Херсон, економіст фінансового управління, ТОВ "ГК "Содружество, ЄДРПОУ 14121018
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2018 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №24 вiд 20.04.2018р. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 20.04.2018р. фізична особа обрана членом Ревізійної комісіїї терміном на 3 роки. Стаж роботи – 39 роки. Попередні посади: з 2012- по тепер. час - бухгалтер внутрішнього аудиту ПАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Сенектутов Денис Михайлович - Предст. Акціонера- Юр. Особи Пат'нейчерел Енд Ліквіфайд Петролем Гас'. Член Наглядової ради
Рік народження 1985 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2018 - 3 роки
Освіта вища Київський національний університет внутрішніх справ
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ДП "Офіс-Центр" м.Київ, начальник юридичного відділу, ДП "Офіс-Центр", ЕДРПОУ 31611537
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2018 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №24 вiд 20.04.2018 р.та умовами контракту. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 20.04.2018 р. фізична особа -представник акціонера-юридичної особи ПАТ"НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС"обраний членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Стаж роботи – 12 років. Попередні посади: з 2012-2014рр.начальник юридичного відділу ДП "Офіс-Центр" м.Київ, з листопада 2014р.-по тепер.час- заступник начальника юридичного управління ТОВ "ГК "Содружество". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Оксененко Богдан Вікторович Голова Правління
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.05.2018 - 5 років
Освіта повна вища - спеціаліст з економіки підприємства. В 1998 році закінчив Херсонський державний технічний університет.
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи перший заступник генерального директора ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент", ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент", ЕДРПОУ 33172959
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Контрактом з головою правління. В 2018роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №24 вiд 20.04.2018 р.та умовами контракту. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 з перервою до 06.08.2010 р. обраний Головою Правління до 2015 р. Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобраний Головою Правління до 2020 р. Згідно Протоколу наглядової ради №5 від 07.05.2018р. у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне переобраний Головою правління до 2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 23. Попередні посади: 2007-2009роки перший заступник генерального директора ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент". Посадова особа обіймає посаду голови наглядової ради АТ "Херсонгаз" м.Херсон. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Алешківська Галина Павлівна Представник Акціонера - Юрособи Пат 'Нак 'Нафтогаз України Член Наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2018 - 3 роки
Освіта вища - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2003,правознавство, магістр з права
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Головний фахівець Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України", ПАТ "НАК "Нафтогаз України", ЄДРПОУ 20077720
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2018 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Нагладову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №24 вiд 20.04.2018 р. та умовами контракту. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 20.04.2018 р фізична особа-представник акціонера - юр.особи ПАТ "НАК "Нафтогаз України" обрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 14. Попередні посади: з 2004р - по тепер.час - головний фахівець Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України" м. Київ. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Грабовський Болеслав Францович Член Правлiння- перший заступник голови правління, головний інженер
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.05.2018 - 5 років
Освіта повна вища - Військово-інженерна академія ім. В.В. Куйбишева
Стаж роботи 40 років
Попередне місце роботи перший заступник головного інженера, начальник служби підземних газопроводів ВАТ "Кременчукгаз", ВАТ "Кременчукгаз", ЕДРПОУ 03351734
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2018роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №№24 вiд 20.04.2018 р. та умовами контракту. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 з перервою до 06.08.2010 р. обраний Головою Правління до 2015 р.Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобраний членом Правління до 2020 р. Згідно Протоколу наглядової ради №5 від 07.05.2018р. у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне переобраний членом правління до 2023р Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) 40. Попередні посади: 2002-2007 роки перший заступник головного інженера, начальник служби підземних газопроводів ВАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Тєкучов В'ячеслав Геннадійович Член Наглядової ради
Рік народження 1955 р. н. (68 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2018 - 3 роки
Освіта вища, 1977р. Київське вище інженерне радіотехнічне училище Противоповітряної оборони; 1986р. Військова командна Краснознаменна академія Противоповітряної оборони.
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи директор ТОВ "Скіф", ТОВ "Скіф", ЄДРПОУ 31221747
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2018 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №24 вiд 20.04.2018 р. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 20.04.2018 р. фізична особа - акціонер,обраний членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Стаж роботи – 45 років. Попередні посади: директор ТОВ "Скіф". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Гапеєва Олена Євгеніївна Член Правління - головний бухгалтер
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.05.2018 - 5 років
Освіта повна вища - економіст по бухгалтерському обліку і фінансам, в 1995 році закінчила Харківський державний аграрний університет ім. В. Докучаєва
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи головний бухгалтер ТОВ "Україна Промресурс", ТОВ "Україна Промресурс", ЕДРПОУ 41325341
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2018роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №24 вiд 20.04.2018 р. та умовами контракту. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 р. обрана членом Правління до 2015 р.Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобрана членом Правління до 2020 р. Згідно Протоколу наглядової ради №5 від 07.05.2018р. у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне переобрана членом правління до 2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 20. Попередні посади: 2007-2008 роки головний бухгалтер ТОВ "Україна Промресурс". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Зангієв Альберт Георгійович - Представник Акціонера-Юрид. Особи Тов 'Група Комапній 'Содружество Голова Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2018 - 3 роки
Освіта вища Полтавський кооперативний інститут
Стаж роботи 28 років
Попередне місце роботи ПАТ "Херсонгаз" голова правління, ПАТ "Херсонгаз", ЕДРПОУ 03355353
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2018 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №24 вiд 20.04.2018 р.та умовами контракту. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 20.04.2018 р. фізична особа -представник акціонера-юрид. особи ТОВ "Група комапній "Содружество" обраний членом Наглядової ради, а рішенням наглядової ради від 20.04.2018р. Протокол №4 обраний головою Наглядової ради терміном на 3 роки. Стаж роботи – 28 років. Попередні посади: з 2003 року -по теперішній час є головою правління АТ "Херсонгаз" м.Херсон. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Нінічук Вікторія Степанівна Представник Акціонера - Юридичної Особи Нак 'Нафтогаз України Член Ревізійної комісії
Рік народження 1978 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2018 - 3 роки
Освіта вища - Тернопільська академія народного господарства, інститут банківського бізнесу
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи АТ "Таскомбанк" головний спеціаліст служби внутрішнього аудиту, АТ "Таскомбанк", ЄДРПОУ 09806443
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2018 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №24 вiд 20.04.2018 р.та умовами контракту. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 20.04.2018 р фізична особа-представник акціонера - юр.особи ПАТ "НАК "Нафтогаз України" обрана членом Ревізійної комісії терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 17. Попередні посади: з 2012р - 2016р -головний спеціаліст служби внутрішнього аудиту АТ "Таскомбанк", м.Київ, з 2017 р.- по тепер.час - головний фахівець Управління методології та планування внутрішнього аудиту ПАТ "НАК "Нафтогаз України" м. Київ. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Кондратенко Ірина Іванівна Представник Акціонера - Юрособи Пат 'Нак 'Нафтогаз України Член Наглядової ради
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2018 - 3 роки
Освіта повна вища - Московський інститут управління
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Начальник управління з питань корпоративних відносин та цінних паперів корпоративного управління Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України", ПАТ "НАК "Нафтогаз України", ЄДРПОУ 20077720
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2018 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №24 вiд 20.04.2018 р. та умовами контракту. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 20.04.2018 р фізична особа-представник акціонера - юр.особи ПАТ "НАК "Нафтогаз України" обрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 25. Попередні посади: протягом останніх 5 років - по тепер.час - головний фахівець Департаменту майнових та корпоративних відносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України" м. Київ. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Брутова Олена Василівна Член правлiння-начальник Департаменту обліку природного газу
Рік народження 1967 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.05.2018 - 5 років
Освіта повна вища - Кременчуцький полiтехнiчний iнститут, бухгалтерський облiк i аудит
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи провiдний iнженер абоненського вiддiлу ВАТ "Кременчукгаз", ВАТ "Кременчукгаз", ЕДРПОУ 03351734
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2018роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №№24 вiд 20.04.2018 р. та умовами контракту. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 р. обрана членом Правління до 2015 р.Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобрана членом Правління до 2020 р. Згідно Протоколу наглядової ради №5 від 07.05.2018р. у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне переобрана членом правління до 2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 25. Попередні посади: 2000 -2004 роки - провiдний iнженер абоненського вiддiлу ВАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Конох Ганна Володимирівна - Представник Юридичної Особи Тов 'Куа 'Співдружність Ессет Менеджмент Член Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2018 - 3 роки
Освіта вища (Херсонське вище професійне училище, Херсонський національний технічний університет)
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи ТОВ "ГК "Содружество" м.Херсон- спеціаліст по корпоративному управлінню, ТОВ "ГК "Содружество, ЕДРПОУ 14121018
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2018 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №24 вiд 20.04.2018 р.та умовами контракту. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 20.04.2018 р. фізична особа -представник юридичної особи ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент" обрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Стаж роботи – 24 роки. Попередні посади: з 2012 року -начальник організаційно-контрольного відділу ТОВ "ГК "Содружество" м.Херсон. Посадова особа працює та займає посаду начальника організаційно-контрольного відділу ТОВ "ГК "Содружество" м.Херсон.Представник акціонера-юридичної особи ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Степанюк Світлана Валеріївна - Представник Акціонера-Юридичної Особи Тов 'Енерго-Лан Член Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2018 - 3 роки
Освіта середньо-спеціальна Херсонський комерційний технікум
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи фізична особа-підприємець:надання послуг за договорами з ведення бухгалтерського обліку, ФОП, н/д
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2018 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Наглядову раду, затверджене загальними зборами акцiонерiв №24 вiд 20.04.2018 р. та умовами контракту. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 20.04.2018 р. фізична особа -представник акціонера-юридичної особи ТОВ "Енерго-Лан" обрана членом Наглядової ради терміном на 3 роки. Стаж роботи – 23 роки. Попередні посади: фізична особа-підприємець:надання послуг за договорами з ведення бухгалтерського обліку. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Щербак Людмила Василівна Член правлiння - заступник голови правління з обліку природного газу
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 07.05.2018 - 5 років
Освіта повна вища - 2001р. Кременчуцький державний політехнічний університет, економіка підприємства
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи провідний інженер відділу обліку газу ВАТ "Кременчукгаз", ВАТ "Кременчукгаз", ЕДРПОУ 03351734
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2018 роцi виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Правлiння, затверджене загальними зборами акцiонерiв №№24 вiд 20.04.2018 р. та умовами контракту. Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів №15 вiд 23.07.2010 р. обрана членом Правління до 2015 р. Згідно Протоколу наглядової ради №1 вiд 07.07.2015 р. переобрана членом Правління до 2020 р. Згідно Протоколу наглядової ради №5 від 07.05.2018р. у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне переобрана членом правління до 2023р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 33. Попередні посади: 2000-2008 р. провідний інженер відділу обліку газу ВАТ "Кременчукгаз". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Джулинська Пелагея Андріївна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1962 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2018 - 3 роки
Освіта вища, 1996р., Херсонський індустріальний інститут, факультет:бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності, спеціальність - економіст
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи заступник головного бухгалтера ТОВ "ГК "Содружество", ТОВ "ГК "Содружество", ЕДРПОУ 14121018
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2018 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №24 вiд 20.04.2018 р. та умовами контракту. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 20.04.2018 р. фізична особа обрана членом Ревізійної комісії терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи – 38 років. Попередні посади: з 2012- по тепер. час - бухгалтер внутрішнього аудиту ПАТ "Кременчукгаз", за сумісництвом - заступник головного бухгалтера ТОВ "ГК "Содружество" м.Херсон. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Горбачова Любов Анатоліївна Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2018 - 3 роки
Освіта вища Херсонський індустріальний інститут
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи ЗАТ "БК "Содружество" м.Херсон, начальник ревізійного відділу, ЗАТ "БК "Содружество", ЄДРПОУ 14121018
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. В 2018 році виплачувалась винагорода згiдно з Положенням про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акцiонерiв №24 вiд 20.04.2018 р.та умовами контракту. Рішенням загальних зборів акцiонерiв 20.04.2018 р. фізична особа обрана головою Ревізійної комісії терміном на 3 роки. Стаж роботи – 36 років. Попередні посади: з 2011-по теперішній час начальник контрольно-ревізійного управління ТОВ "ГК "Содружество" м.Херсон. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
Розподіл природного газу 609,810 млн.м.3 134.28 млн грн 609,810 млн.м.3 134.28 млн грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Оплата праці 43.60%
Матеріальні витрати 36.70%
Соціальні нарахування 9.20%
Амортизація 7.10%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВ "Нафта-Інвест" #22760119
Адреса 73025, УКРАЇНА, м. Херсон, вул. Петренка,18
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
№ АЕ№263257
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 03.09.2013
Контакти 0552 42-19-10, 32-53-57
Примітки Зберігач цінних паперів ПрАТ "Кременчукгаз"
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АРСЕНАЛ" #33908322
Адреса 03056, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Борщагівська, 154
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ Серія АЕ №198583
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 21.02.2013
Контакти (044) 502-67-37, д/н
Примітки Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АРСЕНАЛ" надає послуги по: Обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру. Обов'язковому страхуванню відповідальності суб"єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів. Добровільному страхуванню від вогневих ризиків та стихійних явищ та добровільного страхування майна.
ТОВ "Аудиторська фiрма "КАПІТАЛЪ" #31391266
Адреса 36029, УКРАЇНА, м. Полтава, вул. Соборності, буд.54
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ Свiдоцтво 2798
Аудиторської Палати України
з 26.12.2001
Контакти 0532-509-581, д/н
Примітки ТОВ Аудиторська фiрма "КАПІТАЛЪ" надає аудиторськi послуги ПрАТ "Кременчукгаз"
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 01001, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Нижній Вал 17/8
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ АВ № 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 25.05.2011
Контакти 044 591-04-19, 044 591-04-04, (044)591-04-44
Примітки ПАТ "Національний депозитарій України" веде зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПрАТ "Кременчукгаз"

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" #20071686
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ГЕРОЇВ БРЕСТА, БУД. 46
Опис ПрАТ "Кременчукгаз" є єдиним учасником ТОВ "Кременчукгаз-постачання". Приватному акціонерному товаристу "Кременчукгаз" належить частка в розмірі 100% Статутного капіталу Товариства, що становить 18 750,00 гривень. ПрАТ "Кременчукгаз" були передані основні засоби (виробничі приміщення) шляхом оформлення договору -оренди із річною сплатою 31134,24 грн. Грошові кошти для початку діяльності вносились у вигляді поворотно-фінансової допомоги.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЧУКГАЗ СЕРВІС" #31130409
Адреса ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ГЕРОЇВ БРЕСТА, БУД. 46
Опис Єдиним засновником (власником) Дочірнього підприємства є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУКГАЗ". Статутний капітал відсутній. Прямих інвестицій, активів, наданих емітентом у якості внеску, не надовалося. Грошові кошти для початку діяльності вносились у вигляді поворотно-фінансової допомоги.

Власники акцій

Власник Частка
Публічне акціонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 25.00%
Адреса м. Київ, вул.Б.Хмельницького, 6
Код 20077720

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПАТ НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС / 0000007341V 9 735 541 шт 45.81%
Адреса О-в Мен, Дуглас, ЕКЛЕЙМ ХАУЗ, Моунт Хевлок, буд. 12
Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" / #20077720 5 313 001 шт 25.00%
Адреса м. Київ,, вул. Б. Хмельницького, 6
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СПІВДРУЖНІСТЬ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ( ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕКСТРЕМУМ" НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ / #33172959 4 482 919 шт 21.09%
Адреса м.Херсон, вул. Петренка, буд.18
ТОВ ГК "Содружество" / #14121018 1 062 600 шт 5.00%
Адреса м. Херсон, вул. Петренка, 18