Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
Перевірки (35)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

#30083966

Перевірки

Дата Тип Орган Статус
07.02.2106 519522 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
28 порушень
Предмет перевірки: додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Учасники:
Капушенко Олександр Володимирович — провідний інспектор Заводського районного відділу у м. Миколаїв ГУ ДСНС України у Миколаївській області
Кошева Інна Сергіївна — - провідний інженер з техногенної безпеки та цивільного захисту
Порушення:
Не укладено угоду на обов’язкове обслуговування підприємства Державною аварійно – рятувальною службою.
Приміщення не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: не всі приміщення котлотурбінного цеху (1-й поверх хол, коридори, медичний пункт, 2-й та 3-й поверхи, лабораторії), цех теплової автоматики, ДЕПО, механічна дільниця складське приміщення.
Тип заповнення прорізів у протипожежних перешкодах не відповідає вимогам ДБН В.1.1-7-2016, а саме: вихід на горище будівлі управління, не виконано через протипожежний люк 2-го типу, зі складанням відповідного акта.
Приміщення не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014, зокрема системою автоматичного пожежогасіння, а саме: серверну в приміщенні головного корпусу.
Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів здійснено не відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавко захисту будівель і споруд», а саме: не складено паспорти блискавкозахисних пристроїв і паспорти заземлювачів пристроїв блискавкозахисту, які повинні зберігатися у відповідального за електрогосподарство
З’єднувальні коробки у приміщеннях гаражу, котлотурбінного цеху не закриті кришками з негорючого або важкогорючого матеріалу.
У складському приміщенні майстерні електричного цеху підтримка експлуатаційної придатності СПЗ не проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: застосовуються не сертифіковані сповіщувачі.
Евакуаційні виходи з головного корпусу та котлотурбінного цеху не забезпечені світловими покажчиками «Вихід».
Об’єкт не обладнано системою раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.
В приміщення мазутонасосної не передбачено автоматичний газоаналізатор, зблокований з аварійною вентиляцією та системою технологічної сигналізації та системою технологічної сигналізації з виведенням сигналів на щит керування з постійним перебуванням людей.
Під час експлуатації будівлі допускається зниження рівня пожежної безпеки, зокрема не встановлено протипожежні двері ІІ типу:
- між приміщенням складу та виробничим приміщенням цеху обмотки двигунів;
- між приміщенням цеху теплової автоматики та лабораторіями в кількості 2 шт.;
- між сходовою клітиною котлотурбінного цеху та приміщенням електричної лабораторії;
- між приміщенням складу та механічної дільниці;
- між коридором КТЦ та елекрощитовими в кількості 4 шт.;
- між виробничим приміщенням турбінного цеху зі сходовою клітиною та операторською начальника зміни механізації (2 шт.);
- між приміщеннями електрощитової та побутовим приміщенням гаражу;
- між кладовими цеху теплової автоматики на 3-му та 5-му поверхах;
- між приміщенням акумуляторних батарей та приміщенням іншого призначення.
Приміщення автомобільних гаражів не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
Не надано розрахунок категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони за «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні
Під час експлуатації будівлі допускається зниження рівня пожежної безпеки, зокрема не встановлено протипожежні двері ІІ типу між серверною та приміщеннями іншого призначення в головному корпусі.
У приміщенні КТЦ двері, які з’єднують коридори зі сходовими клітинами не забезпечено пристроями для самозачинення дверей
Не проведено обробку вогнезахисним розчином, який забезпечує 1 групу вогнезахисної ефективності у наступних приміщеннях: комори будівлі КТЦ, ДЕПО, склад сипучих матеріалів, центральний склад, будинок хімцеха, горище майстерні електроцеху, обробляння електричних кабелів у кабельних спорудах, металевих перекриттів горища ГЩУ, металевих костурів сходових клітин адміністративного управління.
Побутові приміщення, ремонтно - будівельного цеху, не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: не надано експлуатаційну документацію щодо введення в експлуатацію систем протипожежного захисту (АПС) побутових приміщень.
Коридор виробничої будівлі котельного відділення не забезпечено аварійною вентиляцією видалення диму та гарячих газоподібних продуктів згоряння.
Допускається утримання протипожежних дверей в несправному стані, а саме: зламані пристрої для само зачинення протипожежних дверей між приміщеннями:
- - хімічного водоочищення та приміщенням іншого призначення.
Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот будівель об’єкту утримуються не пофарбованими.
Світильники з лампами розжарення в приміщеннях котлотурбінного цеху, транспортного цеху та пральні не оснащено ковпаками із суцільного силікатного скла, яке захищає колбу лампи.
У приміщенні насосної, піноутворювач не відповідає вимогам ДСТУ 3789, а саме: не надано документи, що піноутворювач зберігається не більше 12 місяців.
Не проведено ремонт систем протипожежного захисту (автоматичних систем пожежогасіння) в кабельних тунелях (10 – 12 відсіках) відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
Допускається підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи на 2-му поверсі котлотурбінного цеху.
Сигнал від приймально-контрольних приладів автоматичної пожежної сигналізації не виведено на централізований пульт пожежного спостерігання.
Не проведено перевірку наявних промислових засобів захисту органів дихання.
Приміщення мазуто - насосної не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
З’єднування, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів у всіх приміщеннях об’єкту не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (допускається застосування скруток).
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
07.02.2106 2270645 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Об'єкти:
База відпочинку "Солнечная"
57460, Миколаївська обл., С. Рибаківка, Квартал Другий, 15
Учасники:
Пономарьова Юлія Сергіївна — заступник начальника відділу з питань гігієни праці
Бродай Сергій Іванович — Перший заступник генерального директора
Лодатко Юрій Олексійович — головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці
Дучко Валентин Вікторович — головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки
Пензул Юрій Анатолійович — Головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та звязку
Шелестюк Юлія Федорівна — головний державний інспектор віддвілу з питань експертизи умов праці
Порушення:
Керівник підприємства не прйшов перевірку знань
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
07.02.2106 2336266 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Проведено
27 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
Б/в "Солнечная" ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
Миколаївська обл., Березанський р-н, С. Рибаківка, кв. Другий, 15
б/в «Солнечная» ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Миколаївська область)
Миколаївська обл., Березанський р-н, С. Рибаківка, кв. Другий, 15
ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (Миколаївська область)
54020, м. Миколаїв, Заводський р-н, вул. Каботажний Спуск, 18
Учасники:
Борогай С.І. — Перший заступник генерального директора
Плотников Єлисей Володимирович — Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Миколаївського районного управління ГУ ДСНС України у Миколаївській області
Порушення:
Об’єкт не обладнано автоматизованою системою раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення.
Експлуатацію систем протипожежного захисту не виконано відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014, зокрема умови освітлення евакуаційних виходів не виконано відповідно до вимог будівельних норм, зокрема над евакуаційними виходами з будівлі управління об’єкта; будівлі котлотурбінного цеху (між першим та другим поверхом на сходової клітині); будівлі управління транспортного цеху; будівлі механічної дільниці, не встановлено світлові покажчики «ВИХІД», які повинні забезпечувати освітлення евакуаційних виходів не менше 60 хвилин у разі відключенні електромережі
Не обладнано об’єкт системою оповіщення працівників про виникнення надзвичайної ситуації, пожежі, та заходи щодо забезпечення безпечної евакуації працівників підприємства відповідно до вимог Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту
В приміщення мазутонасосної не передбачено автоматичний газоаналізатор, зблокований з аварійною вентиляцією та системою технологічної сигналізації з виведенням сигналів на щит керування з постійним перебуванням людей.
Об’єкт не забезпечений запасом пожежних сповіщувачів з розрахунку не менше 10% від кількості змонтованих.
Автоматичні системи пожежогасіння в кабельних тунелях (10 – 12 відсіках) не справні і не утримуються в постійній готовності до виконання роботи.
Не забезпеко евакуаційним освітленням сходові клітини, коридори, проходи та інші шляхи евакуації в будівлях, а саме:
- будівля управління об’єкту;
- будівля котлотурбінного цеху (між першим та другим поверхом на сходової клітині);
- будівля управління транспортного цеху;
- будівля механічної дільниці.
Будинки, приміщення не обладнані системами протипожежного захисту (автоматичною пожежною сигналізацією) відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» з наданням підтверджуючих документів, зокрема підписаними актами (Акт прийняття монтажних робіт, Акт введення в експлуатацію та перевірки, Акт прийняття), а саме:
- приміщення мазутонасосної;
- побутові приміщення ремонтно - будівельного цеху;
- бокси автотранспорту;
- приміщення котлотурбінного цеху (1-й поверх хол, коридори, медичний пункт, 2-й та 3-й поверхи, лабораторії);
- приміщення цеху теплової автоматики;
- будівлю ДЕПО;
- складське приміщення на механічній дільниці;
- приміщення серверної в будівлі головного корпусу (системою автоматичного пожежогасіння).
Не проведено часткову заміну засобів індивідуального захисту органів дихання (протигази).
Не надано документи, що підтверджують гарантійний термін експлуатації піноутворювача для цілей пожежогасіння резервуарного складу мазуту.
Не проведені навчання керівного складу і фахівців з питань цивільного захисту, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з даного напрямку роботи.
Не проведено заміну фільтрів-поглиначів (ФПУ-200 у кількості 6 шт., 1989 року виготовлення) встановлених в ЗСЦЗ № 52041.
З’єднування, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів у приміщеннях об’єкту, зокрема в коридорі другого поверху КТЦ, чоловічі роздягальні КТЦ, ДЕПО транспортного цеху, гаражі транспортного цеху, не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (допускається застосування скруток).
В приміщені архіву допусккається встановлення апаратів відключення (вимикачі) безпосередньо у приміщенні
Не надано розрахунок категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони за «Правилами
будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.
Наявні системи протипожежного захисту (автоматичного пожежогасіння, автоматична пожежна сигналізація, система оповіщення, далі - СПЗ) на об’єкті не утримуються в постійній готовності до виконання робіт за призначенням.
Не вжито заходів щодо відновлення або повторного вогнезахисного обробляння пошкодженого вогнезахисного покриву кабельної продукції в кабельних спорудах № 1-12.
Підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем протипожежного захисту не здійснюється відповідно до вимог технічної документації підприємств-виготовлювачів та затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування, зокрема одразу після завершення монтування автоматичних систем пожежогасіння та пожежної сигналізації не укладено договір на проведення її технічного обслуговування з організацією, яка має відповідну ліцензію..
Посадові особи (керівник підприємства та перший заступник керівника) не пройшли навчання з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому Постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»
Коридор виробничої будівлі котельного відділення не забезпечено аварійною вентиляцією видалення диму та гарячих газоподібних продуктів згоряння.
Приміщення ЗСЦЗ не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме автоматичною пожежною сигналізацією.
Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, зокрема не встановлено протипожежні двері ІІ типу:
- між приміщенням складу та виробничим приміщенням електроцеху по ремонту та обмотки двигунів;
- на сходової клітині 4-го поверху між приміщеннями електротехнічною лабораторією та цехом теплової автоматики та вимірюванням (2 двері);
- в коридорі між цехом теплової автоматики та цехом хімічної лабораторії;
- між коридором будівлі механічної майстерні та складом;
- в коридорі КТЦ між турбінним та котельним відділенням двері відокремлюючи приміщення електрощитових від коридору в кількості 3 шт.;
- між приміщенням електрощитової та коридором адміністративної будівлі цеху теплових мереж гаражу;
- на 5-му поверсі цеху теплової автоматики та вимірювання між коридором та складськими приміщеннями в кількості 2 шт.;
- між приміщенням акумуляторних батарей та приміщенням іншого призначення;
- між серверною та коридором в головному корпусі.
У складському приміщенні майстерні електричного цеху не здійснюється вимоги відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: застосовуються не сертифіковані сповіщувачі, що не відповідають загальним технічним вимогам виробників та чинним вимогам.
В коридорах будівлі управління, на шляхах евакуації, опорядження (облицювання) стін виконано з горючого матеріалу (вагонка) з невизначеними показниками щодо їхньої пожежної небезпеки.
Не забезпечено підтримання експлуатаційної придатності СПЗ відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», зокрема сигнал від приймально-контрольних приладів автоматичної пожежної сигналізації не виведено на пульт централізованого пожежного спостерігання.
Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, зокрема вихід на горище будівлі управління не заповнено протипожежним люком ІІ типу.
Дерев’яні конструкції не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності у наступних будівлях та приміщеннях: комори будівлі КТЦ, будівлі ДЕПО, склад сипучих матеріалів, центральний склад, будинок хімцеху, горищний поверх майстерні електроцеху.
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Зупинення (тимчасове припинення) діяльності
07.02.2106 2311367 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Проведено
10 порушень
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Учасники:
Демидова Анастасія Валеріївна — державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області)
Кожухар Олена Юріївна — Державний інспектор з ОНПС Південно-Західного округу
Кешкекьян Сергій Миронович — державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області)
Кішко Ю.А. — Генеральний директор ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ"
Зінкін Костянтин Сергійович — державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області)
Єрофєєнко Олександр Семенович — заступник Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області)
Гуренко Наталія Юріївна — державний інспектор з охорони навколишньогго природного середовища Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області)
Деркач Олена Павлівна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу
Шилова С.Б. — Головний інженер з охорони навколишнього природного середовища ВТВ ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ"
Порушення:
Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, якщо їхня діяльність призводить до утворення відходів, для яких Пзув перевищує 1000, відсутній
Порушення правил ведення журналу обліку робочого часу установок очистки газу. Під час перевірки встановлено невідповідність записів в журналі обліку робочого часу ПГОУ АС №2
Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин не дотримуються. Відповідно до протоколу вимірювань забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел № 5 від 17.03.2021 року встановлено перевищення викиду оксидів азоту по джерелу викидів №1
Допускається змішування відходів, якщо це не передбачено існуючою технологією та ускладнює поводження з відходами або не доведено, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки (спецодяг, макулатура, тверді побутові відходи)
Вимоги передбачені дозволами на викиди забруднюючих речовин, не виконуються. Відповідно до протоколу вимірювань забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел № 5 від 17.03.2021 року встановлено перевищення викиду оксидів азоту по джерелу викидів №1
Нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин не дотримується. Відповідно до протоколу вимірювань показників складу та властивостей проб вод №7 від 22.03.2021року встановлено перевищення нормативів ГДК БСК5, ХСК, нафтопродуктів та заліза в випуску №1 та перевищення ГДК БСК5, нафтопродуктів та заліза в випуску №2
Умов дозволу та правил спеціального водокористування не дотримується. Відповідно до протоколу вимірювань показників складу та властивостей проб вод №7 від 22.03.2021року встановлено перевищення нормативів ГДК БСК5, ХСК, нафтопродуктів та заліза в випуску №1 та перевищення ГДК БСК5, нафтопродуктів та заліза в випуску №2
Порушення правил поводження з відходами, а саме: під час перевірки виявлено наявність відходів скла, спецодягу, макулатури. На дані відходи відсутні паспорти ОУВ, реєстрові картки ОУОВ. Первинний облік даних відходів не здійснюється, статистична звітність не подається.
Контроль за якістю води водних об’єктів у контрольних створах не здійснює
Очисні та інші водогосподарські споруди і технічні пристрої утримуються в неналежному стані, відповідно до акту водолазного обстеження рибогосподарської споруди від 16.07.2020р
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
07.02.2106 1210818 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Не проведено
Перевірку не проведено
Предмет перевірки: дотримання вимог природоохоронного законодавства
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
07.02.2106 2203845 Галузь електроенергетики Державна інспекція енергетичного нагляду України Проведено
46 порушень
Предмет перевірки: 1. Розподіл електричної енергії, технічна експлуатація електричних мереж; 2. Технічний стан резервних автономних джерел живлення або відповідність внутрішніх схем електропостачання категорійності споживача та його струмоприймачів; 3. Дотримання особливого режиму відключення/обмеження електропостачання; 4. Розподіл та постачання електричної енергії, технічна експлуатація електричних мереж; 5. Виробництво електричної енергії, технічна експлуатація енергетичного обладнання; 6. Технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики
Учасники:
Беспалий Дмитро Олександрович — Державний інспектор з енергетичного нагляду відділу нагляду по Південному регіону управління нагляду за електроенергетичним обладнанням Департаменту державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж
Риков Сергій В'ячеславович — Головний інженер, член дирекції Приватного акціонерного товариства "Миколаївська теплоелектроцентраль"
Порушення:
В котлотурбінному цеху світильники аварійного освітлення не мають відповідної позначки або забарвлення.
На губках рубильнику СПН №3 (мережевий підживлювальний насос) потребує усунення дефект виявлений ТВК.
Відсутній графік технічного обслуговування акумуляторних батарей №1 (СК-10) та №2 (6 OGI 370).
На масляному вимикачі 35 кВ МВ-Вокзальна фази «В» порушення щільності (теча масла) масломірного скла.
Не виконано планове (07.03.2021) експертне обстеження з подовженням терміну експлуатації ОБ-1А (основний бойлер).
Не виконується графік повірок законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки лабораторії контролю метала.
Не забезпечується періодичність обстеження будівельних конструкцій ВРП спеціальною організацією, яка має державну ліцензію на проведення такого роду робіт.
Несправний один електродвигун обдуву системи охолодження трансформатору 1Т.
Має місце порушення графіку ремонтів електрообладнання на 2020 рік, а саме - в ГРУ-6 кВ не виконані поточні ремонти комірок фідерів 210, 214, 228, 246.
Всмоктувальна камера живильного насосу випарника №4 має корозійний знос.
Не розроблені місцеві положення МТЕЦ:
- про організацію роботи з персоналом;
- про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації;
- про навчання і перевірку знань з технічної експлуатації.
На губках запобіжника фази «А» у РП-7 «освітлення адміністративної будівлі» потребує усунення дефект виявлений ТВК.
З 2015 року, незважаючи на ряд кадрових змін, не перевидавався наказ про призначення осіб відповідальних за технічний стан та безпечну експлуатацію обладнання, будівель і споруд.
На масляному вимикачі 35 кВ МВ-Морпорт, фази «В» та «С» -порушення щільності (теча масла) маслоспускного крану.
Не розроблено перспективний (багаторічний) план ремонтів устаткування, установок, будівель і споруд.
Наказом по МТЕЦ не призначена комісія з перевірки знань працівників з питань технічної експлуатації.
У 2020 році не виконано графік проходження оперативним персоналом навчання в спеціальних навчальних центрах (НЗЕ - Брезгун К.Є., ЕМ ГЩУ – Васьків Н.В.)
На ВРП-35 кВ зруйнована залізобетонна плита перекриття кабельного каналу у масляного вимикача 35 кВ МВ-1Т комірки №4
Технологічні порушення цехового обліку не аналізуються керівництвом енергопідприємства з метою узагальнення і підготовки відповідних заходів щодо підвищення надійності устаткування. Терміни та порядок проведення такого аналізу не встановлено розпорядчим документом.
На 2021 рік не заплановано капітальний ремонт енергетичного котла
К-1 (останній капітальний ремонт виконано у 2016 р.)
Не проглядається рівень трансформаторної оливи (забруднене скло) на трансформаторі напруги 35 кВ ТН-КИ ІІ с/ш фази В.
Акумуляторним батареям не виконується контрольне розрядження і перевірка АБ поштовховим струмом.
Не забезпечується виконання запису оперативно-диспетчерських переговорів.
Не проглядається рівень
трансформаторної оливи (забруднене скло) на трансформаторах напруги 35 кВ ТН-КИ І с/ш фаз А, В, С.
Не розроблено перспективний план технічного переоснащення і реконструкції обладнання і устаткування, силових машин і механізмів, електричних і теплових мереж.
У 2020 році не виконано хроматографічний аналіз трансформаторного масла РПН трансформатора 1Т.
На ВРП-35 кВ на шафах відсутні диспетчерські найменування.
На губках рубильнику СПН №3 (мережевий підживлювальний насос) потребує усунення дефект виявлений ТВК.
При виконані поточних ремонтів трансформаторів, не складається технічна документація:
- обсяг поточного ремонту трансформаторів;
- відомість основних параметрів технічного стану трансформаторів;
- акт дефектів;
- акт приймання.
У журналі дефектів та неполадок обладнання (НЗ ЕЦ) відсутній запис про те, що не проглядається рівень
трансформаторної оливи (забруднене скло) на трансформаторах напруги 35 кВ ТН-КИ І с/ш фаз А, В, С та ТН-КИ ІІ с/ш фази В.
Відбувається руйнування з осипанням бетонного шару залізобетонної плити перекриття стелі 3-го поверху ГРУ-6 кВ над комірками 6 кВ 1, 2, 33, 34, 43, 45, 47, 48.
Не переглянуті експлуатаційні інструкції цеху ТАВ:
- інструкція з експлуатації схем технологічних захистів і розпалювання енергетичного котла К-2;
- інструкція з експлуатації захистів турбогенератора №2;
- інструкція по експлуатації схем технологічних сигналізації.
Акумуляторник не ознайомлений з інструкцією з експлуатації акумуляторних батарей №6 Е-ЕЦ.
На котлі К-1 підвищений присмокт повітря.
Порушуються терміни перегляду документації. На робочому місці оперативного персоналу НС ЕЦ знаходяться не переглянуті своєчасно інструкції з експлуатації генераторів, трансформаторів, розподільчих пристроїв, акумуляторних батарей і т.і. та схема постійного струму.
У структурних підрозділах МТЕЦ не призначені особи, які ведуть цеховий облік технологічних порушень.
Відсутній затверджений технічним керівником обсяг поточного ремонту трансформаторів.
Не залучаються до первинної перевірки знань керівників та їх заступників представники Державної інспекції енергетичного нагляду України.
Присмокт повітря в вакуумну систему турбогенератору ТГ-4.
Потребує перегляду «Положення по організації планування, обліку та контролю ремонтних робіт на Миколаївській ТЕЦ».
За результатами розслідування технологічних порушень цехового обліку, не в повної мірі розробляються організаційно-технічні заходи, відсутні заходи, які мають запобігати виникненню подібних порушень.
У графіку відбору проб електроліту на хімічний аналіз, не враховано, що контрольні елементи необхідно щорічно змінювати.
Звіт щодо технологічних порушень цехового обліку не надається регіональному підрозділу Державної інспекції енергетичного нагляду.
Прилад контролю температури по газовому тракту котлу К-1, не відображає температуру газів у 2 ст. водяного економайзера правої сторони.
Після закінчення (30.11.2020) попередньо встановленого терміну експлуатації, не проведено експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, яке експлуатується більш призначеного терміну експлуатації (ресурсу).
На ВРУ-35 кВ, має місце руйнування фундаменту опор порталів, наявна корозія металоконструкцій.
Не проглядається рівень трансформаторної оливи (забруднене скло) на вимикачі 6 кВ МВ фідера 214.
Покарання: відсутні
14.05.2000 1603253 Головне управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Додержання державної дисципліни цін при наданні послуг з централізованого опалення
Підстави:
Звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави
Учасники:
Кішко Юрій Анатолійович — Генеральний директор
Порушення:
нарахування плати за послуги з централізованого опалення за кількість теплової енергії не відповідає даним за Відомостями обліку спожитої теплової енергії (фактичному споживанню)
Покарання: відсутні
01.01.1970 2916358 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Управління Держпраці у Миколаївській області Проведено
Предмет перевірки: позапланова перевірка раніше виданого припису
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Дучко Валентин Вікторович — головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки
Брижатий Валерій Леонтійович — заступник начальника відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці
Звержинська Віра Володимирівна — Тимчасово виконуюча обов`язки генерального директора
Пензул Юрій Анатолійович — Головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та звязку
Порушення: відсутні
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 1697847 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Головне управління ДСНС у Миколаївській області Не проведено
Недопущення уповноваженої посадової особи ДСНС (її територіального органу) до проведення заходу державного нагляду (контролю)
Предмет перевірки: Контроль щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Підстави:
Доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1456012 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція України Проведено
6 порушень
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства
Учасники:
Деркач Олена Павлівна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Миколаївської області
Кешкекьян Сергій Миронович — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Миколаївської області
Калач Ігор Олександрович — заступник головного інженера - начальник втв
Поліщук Ілона Олександрівна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Миколаївської області
Кузюк Андрій Михайлович — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Миколаївської області
Суворов Ігор Владиславович — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища
Євдокимова Світлана Василівна — Старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Миколаївської області
Шилова Світлана Борисівна — головний інженер з охорони навколишнього природного середовища втв
Кішко Юрій Анатолійович — Генеральний директор
Порушення:
не проводиться технічне навчання і перевірка знань інженерно-технічного персоналу), залученого до експлуатації ГОУ
не здійснюється облік обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію
змішування різних видів та типів відходів
вміст забруднюючих речовин на 1 пересувному джерелі викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (паливо: бензин) не відповідає нормам ДСТУ
не забезпечено здійснення професійної підготовку, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері поводження з відходами
Не виконуються умови дозволу на спеціальне водокористування - не в повному обсязі ведеться відомчий контроль за скидом зворотних вод, а саме у зворотних водах не контролюється токсичність
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 1414407 Промислова безпека, охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, гігієна праці Державна служба України з питань праці Проведено
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
Учасники:
Пензул Юрій Анатолійович — Головний державний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та звязку
Кошева Іна Сергіївна — начальник служби охорони праці
Брижатий Валерій Леонтійович — заступник начальника відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці
Бугас Леся Станіславівна — головний державний інспектор відділу з питань гігієни праці
Ковган Ігор Тарасович — головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці
Жовнєнко Деніс Сергійович — Заступник начальника управління
Кішко Юрій Анатолійович — Генеральний директор
Дучко Валентин Вікторович — головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки
Ареф'єва Наталя Геннадіївна — головний державний інспектор
Агарков Дмитро Юрійович — начальник відділу нагляду нагляду в машинобудуванні та енергетиці
Джигімон Сергій Миколайович — начальник відділу нагляду на виробництві і об’єктах підвищеної небезпеки
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1945102 Господарська діяльність, пов’язана з виробництвом електричної енергії, в частині технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання, випробування та ремонту електроустановок і мереж Державна інспекція енергетичного нагляду України Не проведено
Захід не проведено відповідно до пункту 2 частини другої розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» у зв’язку із забороною проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Предмет перевірки: господарська діяльність, пов’язана з виробництвом електричної енергії, в частині технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання, випробування та ремонту електроустановок і мереж
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1214483 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція у Миколаївській області Проведено
Предмет перевірки: Перевірка стану виконання припису від 20.06.2017 №02/31
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Кабашний Андрій Борисович — Старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Миколаївської області
Кышко Ю.А. — Генеральний директор
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2867089 Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про захист прав споживачів Головне управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Проведено
Предмет перевірки: дотримання законодавства про захист прав споживачів
Підстави:
Звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави
Учасники:
Піщанський Олександр Анатолійович — в.о генерального директора ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ"
Мандрик Людмила Петрівна — Начальник відділу контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства та пробірного контролю управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області
Шумакова Лілія Іванівна — Головний спеціаліст відділу контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства та пробірного контролю управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1711519 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Не проведено
з метою запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 серед населення України та додержання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) від 17 березня 2020 року № 530-ІХ
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки
Об'єкти:
б/в «Солнечная» ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Миколаївська область)
Миколаївська обл., Березанський р-н, С. Рибаківка, кв. Другий, 15
ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (Миколаївська область)
54020, м. Миколаїв, Заводський р-н, вул. Каботажний Спуск, 18
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1892140 Сфера комунальних послуг Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Заплановано
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов у сфері комунальних послуг
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1631799 Головне управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЩОДО ФОРМУВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ РЕГУЛЬОВАНИХ ЦІН на централізоване теплопостачання
Підстави:
Звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави
Учасники:
Кішко Юрій Анатолійович — Генеральний директор
Порушення:
Розподіл теплової енергії між категоріями споживачів (юридичні та фізичні особи) для оплати послуги з централізованого опалення здійснюється пропорційно максимальному тепловому навантаженню, а не пропорційно опалювальної площі. Дані щодо опалювальної площі нежитлових приміщень будинку відсутні.
За період з 22 жовтня по 16 листопада 2017 року нарахування вартості послуги здійснено згідно середнього теплоспоживання за минулий опалювальний сезон з причин похибки приладу виміру. Факт виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку документально не підтверджено.
Нарахування плати споживачам за послуги з централізованого опалення здійснюється розрахунковим методом не передбаченим законодавством, замість застосування фактичних показників вузла комерційного обліку
Покарання: відсутні
01.01.1970 1626330 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Головне управління ДСНС у Миколаївській області Проведено
20 порушень
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Пронін Ігор Федорович — заступник генерального директора з виробничої діяльності, пожежної, техногенної безпеки, охорони праці та цивільного захисту ПРАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль»
Порушення:
У приміщенні КТЦ двері, які з’єднують коридори зі сходовими клітинами на першому поверсі не забезпечено пристроями для самозачинення дверей.
Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, зокрема не встановлено протипожежні двері ІІ типу.
Допускається підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи на 2-му поверсі котлотурбінного цеху.
З’єднування, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів у всіх приміщеннях підприємствах не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (допускається застосування скруток).
Будинки, приміщення не обладнані системами протипожежного захисту (автоматичною пожежною сигналізацією) відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме:
- приміщення мазуто-насосної;
- побутові приміщення ремонтно - будівельного цеху;
- бокси автотранспорту;
- приміщення котлотурбінного цеху (1-й поверх хол, коридори, медичний пункт, 2-й та 3-й поверхи, лабораторії);
- приміщення цеху теплової автоматики;
- будівлю ДЕПО;
- складське приміщення на механічній дільниці;
- приміщення серверної в будівлі головного корпусу (системою автоматичного пожежегасіння).
Світильники з лампами розжарювання в приміщеннях котлотурбінного цеху, транспортного цеху та пральні не оснащено ковпаками із суцільного силікатного скла, яке захищає колбу лампи.
Не проведено перевірку наявних промислових засобів захисту органів дихання.
Коридор виробничої будівлі котельного відділення не забезпечено аварійною вентиляцією видалення диму та гарячих газоподібних продуктів згоряння.
З’єднувальні коробки у приміщеннях гаражу, котлотурбінного цеху не закриті кришками з негорючого або важкогорючого матеріалу.
Не вжито заходів щодо відновлення або повторного вогнезахисного обробляння пошкодженого вогнезахисного покриву кабельної продукції в кабельних спорудах № 1-12.
Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, зокрема вихід на горище будівлі управління не заповнено протипожежним люком ІІ типу.
Дерев’яні конструкції не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності у наступних будівлях та приміщеннях: комори будівлі КТЦ, будівлі ДЕПО, склад сипучих матеріалів, центральний склад, будинок хімцеху, горищний поверх майстерні електроцеху.
Об’єкт не обладнано системою раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.
Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот будівель підприємства утримуються не пофарбованими.
Підтримання експлуатаційної придатності автоматичної пожежної сигналізації у складському приміщенні майстерні електричного цеху не проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: застосовуються не сертифіковані сповіщувачі, що не відповідають загальним технічним вимогам виробників та чинним вимогам.
В приміщення мазутонасосної не передбачено автоматичний газоаналізатор, зблокований з аварійною вентиляцією та системою технологічної сигналізації з виведенням сигналів на щит керування з постійним перебуванням людей.
Не надано документи, що підтверджують гарантійний термін експлуатації піноутворювача для цілей пожежегасіння резервуарного складу мазуту.
Автоматичні системи пожежогасіння в кабельних тунелях (10 – 12 відсіках) не справні і не утримуються в постійній готовності до виконання роботи.
Не надано розрахунок категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони за «Правилами
будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.
Сигнал від приймально-контрольних приладів автоматичної пожежної сигналізації не виведено на пульт централізованого пожежного спостерігання.
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 3214321 Галузь електроенергетики Відділ нагляду по Південному регіону Проведено
2 порушення
Предмет перевірки: дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері електроенергетики.
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Беспалий Дмитро Олександрович — Державний інспектор з енергетичного нагляду відділу нагляду по Південному регіону управління нагляду за електроенергетичним обладнанням Департаменту державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж
Риков Сергій В'ячеславович — Головний інженер Приватного акціонерного товариства "Миколаївська теплоелектроцентраль"
Порушення:
З 2020 року не виконано заплановане проходження оперативним персоналом навчання в спеціальних навчальних центрах (НЗЕ - Брезгун К.Є., ЕМ ГЩУ – Васьків Н.В.).
Не в повному об’ємі проведено експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, яке експлуатується більш призначеного терміну експлуатації (ресурсу).
Потрібно виконати експертне обстеження устаткування:
- масляних вимикачів 35 кВ – 5 одиниць;
- все устаткування напругою 6 кВ.
Покарання: відсутні
01.01.1970 1701382 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція у Миколаївській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Перевірка стану виконання припису
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Кішко Юрій Анатолійович — Генеральний директор
Порушення:
Пункти №№5,6, наданого до виконання припису від 28.05.2019 №02-03-07-08/39 щодо усунення виявлених порушень в ході проведення планової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства з 17 –27.05.2019 року в установлені терміни не виконано
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 2556046 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: Дотримання вимог природоохоронного законодавства у частині виконання пунктів 1-6, 8 припису Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) від 25.03.2021 № 82
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Шилова С.Б. — Провідний інженер з охорони навколишнього природного середовища ВТВ ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ"
Гуренко Наталія Юріївна — державний інспектор з охорони навколишньогго природного середовища Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області)
Бородай С.І. — Перший заступник генерального директора ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ"
Зінкін Костянтин Сергійович — державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області)
Кожухар Олена Юріївна — Державний інспектор з ОНПС Південно-Західного округу
Деркач Олена Павлівна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу
Порушення:
Не виконання п.4,5,6 припису №82 від 25.03.2021
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 2895353 Додержання законодавства про працю Управління Держпраці у Миколаївській області Проведено
Предмет перевірки: трудовий договір(оформлення трудових відносин з найманими працівниками; ведення достовірного обліку виконуваної роботи працівниками роботи та бухгалтерського обліку витрат на оплату праці; притягнення до дисциплінарного стягнення;припинення трудових відносин з працівниками
Підстави:
Звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави
Учасники:
Пшенична Олена Олексіївна — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів
Звіржинеська Віра Володимирівна — т.в.о. генерального директора
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1615263 Головне управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: захист прав споживачів при наданні послуг
Підстави:
Звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави
Учасники:
Бородай Сергій Іванович — п5ерший заступник генерального директора
Порушення:
Розрахунковий документ, що надсилається споживачу ПрАТ «Миколаївською ТЕЦ» для оплати наданих нею послуг, не відповідає вимогам ст. 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», а саме – в ньому відсутні графи для зазначення поточних та попередніх показань засобів обліку споживання комунальних послуг, різниці цих показань.
Покарання: відсутні
01.01.1970 2149508 Додержання законодавства про працю Управління Держпраці у Миколаївській області Проведено
2 порушення
Предмет перевірки: трудовий договір(оформлення трудових відносин з найманими працівниками;переведення на іншу роботу;додержання вимог ст.ст.31,105КЗпП України;;оплата праці надурочних робітта роботи у неробочі дні; розрахунки зі звільненими працівниками; надурочні роботи;робочий час,час відпочинку. надання відпусток
Підстави:
За зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю
Учасники:
Пшенична Олена Олексіївна — головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів
Кішко Юрій Анатолійович — генеральний директор
Порушення:
призначення працівника виконуючим обов'язки за вакантною посадою
перед початком роботи працівник нет ознайомлений зі своїми правами та обов'язками
Покарання: відсутні
01.01.1970 1353080 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Проведено
2 порушення
Предмет перевірки:
Підстави:
Подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням
Учасники:
Рудик Надія Василівна — Головний спеціаліст відділу ліцензійного контролю у сфері теплопостачання
Кішко Юрій Антатолійович — Генеральний директор
Козуб Роман Сергійович — начальник відділу інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері виробництва теплової енергії управління інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері теплопостачання Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання НКРЕКП
Третьякова Наталя Григорівна — головний спеціаліст відділу ліцензійного контролю у сфері теплопостачання управління ліцензійного контролю в енергетичному комплексі та у сфері комунальних послуг Департаменту ліцензійного контролю
Порушення:
підпункт 16 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з транспортування та підпункт 21 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з постачання в частині розроблення інвестиційної програми, затвердження та здійснення її погодження, схвалення відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381.
підпункт 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з транспортування щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 грудня 2015 року № 2903 «Про накладення штрафу на ПАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ» за порушення Ліцензійних умов з транспортування та Ліцензійних умов з постачання теплової енергії»;
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 2855919 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: дотримання вимог природоохоронного законодавства у частині виконання пунктів 7, 9-11 припису Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) від 25.03.2021 № 82.
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Піщанський Олександр Анатолійович — В.о. генерального директор ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»
Шилова Світлана Борисівна — провідний інженер з охорони навколишнього природного середовища ВТВ ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»
Зінкін Костянтин Сергійович — державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області)
Гуренко Наталія Юріївна — державний інспектор з охорони навколишньогго природного середовища Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області)
Порушення:
Не виконання п.7,10 припису №82 від 25.03.2021
Покарання:
Штраф, який визначається уповноваженим органом (посадовою особою) у межах, встановлених законом
01.01.1970 2559213 Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про захист прав споживачів Головне управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Проведено
Предмет перевірки: дотримання законодавства про захист прав споживачів
Підстави:
Звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави
Учасники:
Мандрик Людмила Петрівна — Начальник відділу контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства та пробірного контролю управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області
Шумакова Лілія Іванівна — Головний спеціаліст відділу контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства та пробірного контролю управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області
Бородай Сергій Іванович — перший заступник генерального директора
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1624898 Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про захист прав споживачів Головне управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Проведено
Предмет перевірки: Додержання законодавства про захист прав споживачів при наданні послуг з централізованого опалення
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Бородай Сергій Іванович — Перший заступник генерального директора
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2864511 Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про захист прав споживачів Головне управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Проведено
Предмет перевірки: дотримання законодавства про захист прав споживачів
Підстави:
Звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави
Учасники:
Мандрик Людмила Петрівна — Начальник відділу контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства та пробірного контролю управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області
Піщанський Олександр Анатолійович — в.о генерального директора ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ"
Шумакова Лілія Іванівна — Головний спеціаліст відділу контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства та пробірного контролю управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2764251 Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про захист прав споживачів Головне управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Проведено
Предмет перевірки: дотримання законодавства про захист прав споживачів
Підстави:
Звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави
Учасники:
Шумакова Лілія Іванівна — Головний спеціаліст відділу контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства та пробірного контролю управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області
Мандрик Людмила Петрівна — Начальник відділу контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодавства та пробірного контролю управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області
Піщанський Олександр Анатолійович — в.о генерального директора ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ"
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1616650 Головне управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Проведено
1 порушення
Предмет перевірки: захист прав споживачів при наданні послуг
Підстави:
Звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави
Учасники:
Бородай Сергій Іванович — перший заступник генерального директора
Порушення:
Розрахунковий документ , що надсилається споживачу не відповідає статті 32 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", а саме- в ньомувідсутні графи для зазначення поточних та попередніх показань засобів обліку споживання комунальних послуг, різниці цих показань
Покарання: відсутні
01.01.1970 1472362 Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Державна служба України з надзвичайних ситуацій Не проведено
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 715 ПАТ "Миколаївська ТЕЦ", оцінено суб’єктом господарювання із високим ступенем ризику, для якого планові заходи проводяться не частіше ніж 1 раз на 2 роки ( у грудні 2018 року проведена перевірка)
Предмет перевірки: Додержання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1892000 Сфера енергетики Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Заплановано
Предмет перевірки: Дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов у сфері енергетики
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 1624901 Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про захист прав споживачів Головне управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Проведено
Предмет перевірки: Додержання законодавства про захист прав споживачів
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Бородай Сергій Іванович — перший заступник генерального директора
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні
01.01.1970 2063872 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів Державна екологічна інспекція у Миколаївській області Проведено
Предмет перевірки: Перевірка стану виконання припису
Підстави:
Перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства
Учасники:
Поліщук Ілона Олександрівна — Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Миколаївської області
Кішко Юрій Анатолійович — Генеральний директор
Шилова Світлана Борисівна — Головний інженер з охорони навколишнього природного середовища ВТВ
Порушення: відсутні
Покарання: відсутні