Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
Перевірки (35)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

#30083966

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
ЄДРПОУ 30083966
Номер свідоцтва про реєстрацію А00 №590864
Дата державної реєстрації 14.02.2002
Банк, що облуговує емітента в національній валюті МОУ АТ "Державний ощадний банк України"
МФО: 326461
Номер рахунку: 260083011411
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "Банк перший"
МФО: 320995
Номер рахунку: 26003301021007
Контакти
+38 (051) 236-20-40
kanc@ntec.mk.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Коба Михайло Сергійович Член правлiння - Перший заступник голови правлiння
Рік народження 1953 р. н. (70 років)
Паспортні дані ЕО, 549976, 11.06.1998, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
Освіта вища , Львiвський торговельно – економiчний iнститут, бухгалтерський облiк, економiст
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Член правлiння - Перший заступник голови правлiння
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi згiдно штатного розкладу. Винагороду як член правлiння не отримує, як перший заступник отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Манченко Анатолій Григорович Голова правлiння
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Паспортні дані КК, 514645, 03.10.2000, Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
Освіта вища, Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi iм. М.В.Ломоносова, 1994 р. Спецiальнiсть «машини i апарати харчових виробництв», квалiфiкацiя iнженер-механiк.
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи Служба в органах внутрiшнiх справ в УМВС України в Одеськiй областi, служба в органах податкової мiлiцiї в Державної податкової адмiнiстрацiї а Одеськiй областi
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi згiдно Контракту та Статуту ПАТ «Миколаївська ТЕЦ». Винагорода виплачується у виглядi заробiтної плати згiдно Контракту. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Ваколюк Михайло Степанович Член правлiння - Головний iнженер – заступник голови правлiння
Рік народження 1953 р. н. (70 років)
Паспортні дані ЕО, 896875, 20.02.2001, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
Освіта вища технiчна, Харькiвський авiацiйний iнститут, спецiальнiсть за лiтакобудування, iнженер механiк, 1977р.
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи Член правлiння - Головний iнженер – заступник голови правлiння ПАТ "Миколаївська ТЕЦ"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi згiдно штатного розкладу. Винагороду як член правлiння не отримує, як Головний iнженер – заступник голови правлiння отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Щербанюк Сергій Анатолійович Член правлiння - Заступник голови правлiння iз загальних питань
Рік народження 1955 р. н. (68 років)
Паспортні дані ЕО, 618587, 20.11.1998, Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
Освіта вища, Полтавське вище зенiтне командне училище
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Член правлiння - Заступник голови правлiння iз загальних питань
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi згiдно штатного розкладу. Винагороду як член правлiння не отримує, як заступник голови правлiння iз загальних питань отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Тимченко Людмила Михайлівна Член правлiння – Головний бухгалтер
Рік народження 953 р. н. (1070 років)
Паспортні дані ЕО, 347528, 20.11.1998, Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
Освіта вища, Московський фiнансовий iнститут, 1975 р.
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Член правлiння - Головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi згiдно штатного розкладу. Винагороду як член правлiння не отримує, як головний бухгалтер отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Ліцензії

Дата  
АВ №617872 06.04.2012 Виробництво теплової енергiї на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики
Дата видачі 06.04.2012
Опис Буде продовження термiну дiї виданної лiцензiї.
АД №036302 12.04.2012 Виробництво електричної енергiї
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики
Дата видачі 12.04.2012
Опис Буде продовження термiну дiї виданної лiцензiї.
АД №036303 12.04.2012 Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики
Дата видачі 12.04.2012
Опис Буде продовження термiну дiї виданної лiцензiї.
АД №041924 18.12.2012 Транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг
Дата видачі 18.12.2012
Опис Буде продовження термiну дiї виданної лiцензiї.
АД №041925 18.12.2012 Постачання теплової енергiї
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг
Дата видачі 18.12.2012
Опис Буде продовження термiну дiї виданної лiцензiї.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне акцiонерне товариство "Страхова група Ю.Бi.Ай" #31113488
Адреса 04112, Україна, м. Київ, вул. Дегтярiвська, 48, оф. 708
Діятельність Страхування
Ліцензія
№ Серiя АВ №469761
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
з 26.06.2009
Контакти 044-374-03-25, 044-374-03-25
Примітки Надає страховi послуги.
ПП Аудиторська фiрма "Аудит Прайс" #30243644
Адреса 54000, Україна, м. Микодаїв, вул. 1-а Слобiдська, 62 оф. 307
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 2012
Аудиторська Палата України
з 26.01.2001
Контакти 0512-36-84-66, 0512-36-84-66
Примітки ПП Аудиторська фiрма "Аудит Прайс" надає послуги по пiдтвердженню фiнансової звiтностi ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» за 2012 рiк згiдно договору.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Бориса Грiнченка, 3
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ №189650
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти 044-279-10-78, 044-279-12-78
Примітки Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (Депозитарiй) надає ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Емiтент послуги згiдно договору № Е-4728 вiд 16.07.2012 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

Власники акцій

Власник Частка
Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України / #37471933 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 30
Код 37471933

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України / #37471933 250 052 800 шт 100.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 30