Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (30)
Перевірки (35)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

#30083966

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
ЄДРПОУ 30083966
Адреса Каботажний Спуск, буд. 18,м. Миколаїв, Миколаївська обл., 54020
(КОАТУУ 4810136300)
Номер свідоцтва про реєстрацію А00 №590864
Дата державної реєстрації 14.02.2002
Середня кількість працівників 484
Орган управління Вiдповiдно до Статуту ПАТ"Миколаївська ТЕЦ" (далi - Товариство)створюються та функцiонують такi органи: а)Загальнi збори акцiонерiв; б)Дирекцiя; в)Наглядова рада; г) Ревiзiйна комiсiя.Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Товариства.Головним акцiонером ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" є держава в особi Фонду державного майна України.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті МОУ АТ "Державний ощадний банк України"
МФО: 326461
Номер рахунку: 260083011411
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті не має
МФО: не має
Номер рахунку: не має
Контакти
+38 (051) 236-20-40
kanc@ntec.mk.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Матвіюк Олександр Миколайович Генеральний директор
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.10.2016 - 3 роки
Паспортні дані ЕС , 689189, 04.08.1998, 2-м вiддiлом Керченського МУГУ МВС України в Криму
Освіта вища, Керченський морський технологiчний iнститут,1993р.,спецiальнiсть - "експлуатацiя судових силових устаткувань", квалiфiкацiя - "iнженер-судомеханiк"
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи ТОВ "Авантi - Девелопмент", технiчний директор.
Примітки Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi згiдно Контракту та Статуту ПАТ "Миколаївська ТЕЦ". Винагорода виплачується у виглядi заробiтної плати згiдно Контракту. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Ліцензії

Дата  
не має 17.11.2015 Постачання теплової енергiї
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Дата видачі 17.11.2015
Опис Необмежена.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Фiлiя Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "ПРОВIДНА" #34296883
Адреса 54001, Україна, м.Миколаїв, Каботажний спуск, 18
Діятельність Страхова
Ліцензія
№ АВ №520922
Держфiнпослуг України
з 16.02.2010
Контакти (0512) 53-03-88, (0512) 53-03-88
Примітки Надає страховi послуги.
Аудиторська фiрма "ВАЛКОНТ-АУДИТ" #23403522
Адреса 54001, Україна, м.Миколаїв, Садова,1,оф.106.
Діятельність Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ серiя"А" №2048
Аудиторська палата України
з 02.03.1995
Контакти (0512) 37-50-67,(050) 523-76-24, (0512) 37-50-67
Примітки Аудиторська фiрма "ВАЛКОНТ-АУДИТ" надає послуги по пiдтвердженню фiнансової звiтностi ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" згiдно договору.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ №189650
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти (044) 591-04-00, (044) 482-52-14
Примітки Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"(Депозитарiй) надає ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Емiтент) послуги згiдно договору №ОВ-5478 вiд 16.09.2014р. про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.
Фiлiя Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "ПРОВIДНА" #34296883
Адреса 54001, Україна, м.Миколаїв, Каботажний спуск, 18
Діятельність Страхова
Ліцензія
№ АВ №520922
Держфiнпослуг України
з 16.02.2010
Контакти (0512) 53-03-88, (0512) 53-03-88
Примітки Надає страховi послуги.
Аудиторська фiрма "ВАЛКОНТ-АУДИТ" #23403522
Адреса 54001, Україна, м.Миколаїв, Садова,1,оф.106.
Діятельність Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ серiя"А" №2048
Аудиторська палата України
з 02.03.1995
Контакти (0512) 37-50-67,(050) 523-76-24, (0512) 37-50-67
Примітки Аудиторська фiрма "ВАЛКОНТ-АУДИТ" надає послуги по пiдтвердженню фiнансової звiтностi ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" згiдно договору.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м.Київ, Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ №189650
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 19.09.2006
Контакти (044) 591-04-00, (044) 482-52-14
Примітки Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"(Депозитарiй) надає ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Емiтент) послуги згiдно договору №ОВ-5478 вiд 16.09.2014р. про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

Власники акцій

Власник Частка
Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України / #37471933 0.00%
Адреса Україна, м. Київ, Хрещатик, 30
Код 37471933
Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України / #37471933 0.00%
Адреса Україна, м. Київ, Хрещатик, 30
Код 37471933

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Фонд державного майна України / #00032945 249 833 540 шт 99.91%
Адреса Україна, м. Київ, Кутузова, 18/9
Фонд державного майна України / #00032945 249 833 540 шт 99.91%
Адреса Україна, м. Київ, Кутузова, 18/9