Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (19) ДАБІ (4) Перевірки (34)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"

#33270581

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
ЄДРПОУ 33270581
Адреса 93403, Сєвєродонецьк, Пивоварова, 5
Дата державної реєстрації 24.12.2004
Середня кількість працівників 3 175
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АБ "Клiринговий дiм"
МФО: 300647
Номер рахунку: UA223006470000000260025855310
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АБ "Клiринговий дiм"
МФО: 300647
Номер рахунку: UA473006470000002600101855310
Контакти
+38 (064) 571-33-93
cenbum@azot.lg.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Сологуб Анна Станіславівна член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1985 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Менеджер з корпоративних фiнансiв, ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн", 38003720
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 14 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймала такi посади: Менеджер з корпоративних фiнансiв. Посада в iнших пiдприємствах: Менеджер з корпоративних фiнансiв ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн", код 38003720, 01601, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова, 2 лiтера "А" 23 поверх, член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, 33017, Україна, м. Рiвне-17, Винагороди за виконання обовязкiв не отримувала.
Леоненко Олена Василівна член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1978 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.04.2018 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Керiвник Департаменту з управлiнської звiтностi та планування, ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн", 38003720
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймала такi посади: Керiвник Департаменту з управлiнської звiтностi та планування. Посада в iнших пiдприємствах: Керiвник Департаменту з управлiнської звiтностi та планування ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн", код 38003720, 01601, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова, 2 лiтера "А" 23 поверх, член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, 33017, Україна, м. Рiвне-17, Винагороди за виконання обовязкiв не отримувала.
Старченко Ярослав Григорійович член Правлiння, директор юридичного департаменту
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 1 рiк
Освіта вища
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи керiвник групи - головний фахiвець групи претензiйно-позовної роботи., ПрАТ "ЛИНIК", 32292929
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: директор юридичного департаменту. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана. Наглядова рада ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" рiшення про обрання (переобрання) члена Правлiння Старченка Ярослава Григорiйовича, починаючи з 05.04.2018 року, чи про припинення його повноважень не приймало, у зв'язку з чим повноваження члена Правлiння продовженi до прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання (переобрання) або припинення повноважень члена Правлiння згiдно з пунктом 13.21. Статуту ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ".
Фармага Світлана Петрівна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1981 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 14.03.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи Керiвник департаменту з внутрiшнього аудиту;, ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн", 38003720
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймала такi посади: Керiвник департаменту з внутрiшнього аудиту, Голова Ревiзiйної комiсiї, член Ревiзiйної комiсiї. Посада в iнших пiдприємствах: Керiвник департаменту з внутрiшнього аудиту ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн", код 38003720, 01601, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова, 2 лiтера "А" 23 поверх, Голова Ревiзiйної комiсiї АТ "СК "АХА Страхування", код 20474912, 04070, м. Київ, вул. Iллiнська 8, Член Ревiзiйної комiсiї ТОВ "ЗТМК", код 38983006, 69600, Запорiзська обл., м. Запорiжжя вул. Теплична 18; член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, 33017, Україна, м. Рiвне-17, Винагороди за виконання обовязкiв не отримувала.
Соломаха Вадим Миколайович член Правлiння, заступник з персоналу директора департаменту з управлiнням персоналу та соцiальним п
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 1 рiк
Освіта вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Член Правлiння, заступник з персоналу директора департаменту з управлiння персоналом, ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", 33270581
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 36 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: заступник по роботi з персоналом директора департаменту з управлiння персоналом, заступник по роботi з персоналом директора департаменту з управлiння персоналом та соцiальним питанням. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана. Наглядова рада ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" рiшення про обрання (переобрання) члена Правлiння Соломахi Вадима Миколайовича, починаючи з 05.04.2018 року, чи про припинення його повноважень не приймало, у зв'язку з чим повноваження члена Правлiння продовженi до прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання (переобрання) або припинення повноважень члена Правлiння згiдно з пунктом 13.21. Статуту ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ".
Аrgyrоu Аrgyrоs [Аргироу Аргірос] Голова Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1962 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.09.2018 - 3 роки
Освіта Solea Gymnasium
Стаж роботи 39 років
Попередне місце роботи самозайнята особа в будiвельнiй iндустрiї
Примітки Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник акцiонера - OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер НЕ 274681). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 39 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: самозайнята особа в будiвельнiй iндустрiї. Посадова особа також обiймає такi посади: Голова Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; Голова Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, Україна, 33017, мiсто Рiвне-17, самозайнята особа в будiвельнiй iндустрiї. Винагороди за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради не отримував.
Аrgyrоu Коsтакіs [Аргироу Костакіс] Заступник Голови Наглядової ради, представник акцiонера.
Рік народження 1965 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.09.2018 - 3 роки
Освіта Solea Gymnasium
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи самозайнята особа в сферi кейтеренгового бiзнесу
Примітки Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник акцiонера - OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер НЕ 274681). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 36 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: самозайнята особа в сферi кейтеренгового бiзнесу. Посадова особа також обiймає такi посади: заступник Голови Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; заступник Голови Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, Україна, 33017, мiсто Рiвне-17, самозайнята особа в сферi кейтеренгового бiзнесу. Винагороди за виконання обов'язкiв заступника Наглядової ради не отримував.
Gеоrgіоu Хеnіа [Георгіоу Ксенія] Член Наглядової ради, представник акцiонера
Рік народження 1967 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.08.2018 - 3 роки
Освіта Pancyprian Gymnasium
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Супервайзер/Менеджер, Дема Сервiс Лiмiтед, даннi вiдсутнi
Примітки Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник акцiонера - OSTCHEM VENTURES LIMITED [ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер НЕ 274681). Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 16 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: Супервайзер/Менеджер. Посадова особа також обiймає такi посади: заступник Голови Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", код 05761614, Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; заступник Голови Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ", код 05607824, Україна, 33017, мiсто Рiвне-17, Супервайзер/Менеджер Дема Сервiс Лiмiтед (iнформацiя, щодо iдентифiкацiйного коду та мiсцезнаходження вiдсутня). Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримував.
Голубєв Валентин Валентинович заступник Голови Правлiння, технiчний директор
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 08.02.2019 - 1 рiк
Освіта вища
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи заступник технiчного директора, ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", 33270581
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства, Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 36 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: заступник Голови Правлiння, технiчний директор. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана.
Ігнатов Євген Євгенович член Правлiння, директор з економiки та фiнансiв
Рік народження 1982 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 1 рiк
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи виконуючий обов'язки директора з економiки та фiнансiв., ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот",, 33270581
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 9 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: директор з економiки та фiнансiв. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана. Наглядова рада ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" рiшення про обрання (переобрання) члена Правлiння Iгнатова Євгена Євгеновичи, починаючи з 05.04.2018 року, чи про припинення його повноважень не приймало, у зв'язку з чим повноваження члена Правлiння продовженi до прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання (переобрання) або припинення повноважень члена Правлiння згiдно з пунктом 13.21. Статуту ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ".
Білоусов Євген Володимирович член Правлiння, директор з матерiально-технiчного постачання
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 03.10.2018 - 1 рiк
Освіта вища
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи заступник голови правлiння з перспективного розвитку., ПАТ "Азовськi мастила i оливи", 00152365
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи- 32 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: директор з матерiально-технiчного постачання. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана. Наглядова рада ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" рiшення про обрання (переобрання) члена Правлiння Соломахi Вадима Миколайовича, починаючи з 04.10.2018 року, чи про припинення його повноважень не приймало, у зв'язку з чим повноваження члена Правлiння продовженi до прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання (переобрання) або припинення повноважень члена Правлiння згiдно з пунктом 13.21. Статуту ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ".
Сіленко Наталія Василівна Головний бухгалтер
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 30.10.2011 - безстроково
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи головний фахiвець вiддiлу управлiння бiзнес-процесами., ТОВ "ТНК-ВР БIЗНЕССЕРВIС-УКРАЇНА", 3714659
Примітки Має повноваження та виконує обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 31 рiк. За останнi п'ять рокiв обiймала такi посади: Головний бухгалтер На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана.
Бугайов Леонід Сергійович Голова Правлiння
Рік народження 1964 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 04.04.2018 - 1 рiк
Освіта вища
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи головний спецiалiст з виробництва амiаку виробнично-технiчного вiддiлу., ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА", 33785450
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Правлiння". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 37 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: Голова Правлiння. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згода на размiщення iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовою особою не надана. Наглядова рада ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" рiшення про обрання (переобрання) Голови Правлiння Бугайова Леонiда Сергiйовича, починаючи з 05.04.2018 року, чи про припинення його повноважень не приймало, у зв'язку з чим повноваження Голови Правлiння продовженi до прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання (переобрання) або припинення повноважень Голови Правлiння згiдно з пунктом 13.21. Статуту ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ".

Власники акцій

Власник Частка
"ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД" [OSTCHEM VENTURES LIMITED] / нерезидент 100.00%
Адреса Сyрrus, Lімаssоl, Еміlіоu Сноurмоuzіоu Sтrеет, Lорнітіs Вusіnеss Сеn
Код нерезидент
Приватна акцiонерна компанiя "МАКДАВI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" / нерезидент 0.00%
Адреса Сyрrus, Lімаssоl, Снrysаnтноu Мylоnа, МАGNUМ НОUSЕ, буд.1З
Код нерезидент
Приватна акцiонерна компанiя "ЯВВА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" / нерезидент 0.00%
Адреса Сyрrus, Lімаssоl, Снrysаnтноu Мylоnа, МАGNUМ НОUSЕ, буд.1З
Код нерезидент
Приватна акцiонерна компанiя "ХЕБIЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" / нерезидент 0.00%
Адреса Сyрrus, Lімаssоl, Снrysаnтноu Мylоnа, МАGNUМ НОUSЕ, буд.1З
Код нерезидент
Приватна акцiонерна компанiя "ДАКТАРОН ЛIМIТЕД" / нерезидент 0.00%
Адреса Сyрrus, Lімаssоl, Снrysаnтноu Мylоnа, МАGNUМ НОUSЕ, буд.1З
Код нерезидент