Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (19) ДАБІ (4) Перевірки (34)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"

#33270581

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
ЄДРПОУ 33270581
Адреса 93403 м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5
(КОАТУУ 4412900000)
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №000678
Дата державної реєстрації 24.12.2004
Середня кількість працівників 7 034
Орган управління Емiтент є акцiонерним товариством, тому iнформацiю не заповнює.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ КБ "НАДРА" м. КИЇВ, ЦЕНТР
МФО: 380764
Номер рахунку: 26003156367001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ КБ "НАДРА" м. КИЇВ, ЦЕНТР
МФО: 380764
Номер рахунку: 26008156367501
Контакти
+38 (064) 571-33-93
cenbum@azot.lg.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Мельник Юрій Миколайович Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.04.2012 - на 5 рокiв
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА", аудитор Департаменту внутрiшнього аудиту.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 роки. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: аудитор департаменту внутрiшнього аудиту. Iнформацiєю стосовно посад, що обiймає член Наглядової ради на будь-яких iнших пiдприємствах ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ " не володiє.
11.08.2014 року достроково припинено повноваження на пiдставi особистої заяви. На посаду члена Ревiзiйної комiсiї замiсть Мельника Юрiя Миколайовича у 2014 роцi нiкого не призначено.
Згоду на публiкацiю паспортних даних не надано.
Макdаvy Ноldіngs Lімітеd [Макдаві Холдінгс Лімітед] Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 31.03.2014 - на 3 роки
Паспортні дані -, -, -
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Змiн у звiтному перiодi не було. Юридична особа MAKDAVY HOLDINGS LIMITED [МАКДАВI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД] є нерезидентом, реєстрацiйний номер НЕ 291311.
Кікта Олег Олександрович Заступник Голови Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2014 - на 3 роки
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА", перший заступник генерального директора
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Змiн у звiтному перiодi не було. Загальний стаж роботи - 23 рiк. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: заступник директора з економiки i фiнансiв, Генеральний директор, Перший заступник Генерального директора. Посадова особа також обiймає такi посади: заступник Голови Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; Голова Наглядової ради ПАТ "АЗОТ", Україна, 18014, мiсто Черкаси, вул. першотравнева, 72; Голова Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ", Україна, 33017, мiсто Рiвне-17; перший заступник директора ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД", м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова 2. Згоду на публiкацiю паспортних даних не надано.
Старченко Ярослав Григорійович Член Правлiння, директор юридичного департаменту
Рік народження 1976 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2014 - на 1 рiк
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ПрАТ "ЛИНIК", керiвник групи - головний фахiвець групи претензiйно-позовної роботи.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 16 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: керiвник групи - головний фахiвець групи претензiйно-позовної роботи. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоду на публiкацiю паспортних даних не надано.
Білоусов Євген Володимирович Член Правлiння, директор з матерiально-технiчного постачання
Рік народження 1968 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2014 - на 1 рiк
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи ПАТ "Азовськi мастила i оливи", заступник голови правлiння з перспективного розвитку.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Змiни в особистому складi згiдно з рiшенням акцiонера. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: заступник голови правлiння з перспективного розвитку. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоду на публiкацiю паспортних даних не надано.
Соломаха Вадим Миколайович Член Правлiння, заступник з персоналу директора департаменту з управлiння персоналом
Рік народження 1963 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2014 - на 1 рiк
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", Член Правлiння, заступник з персоналу директора з кадрiв, iнформацiї та зв'язкiв з громадськiстю.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 31 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: Член Правлiння, заступник з персоналу директора з кадрiв, iнформацiї та зв'язкiв з громадськiстю. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоду на публiкацiю паспортних даних не надано.
Голубєв Валентин Валентинович Заступник Голови Правлiння, технiчний директор
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.01.2014 - на 1 рiк
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", заступник технiчного директору.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства, Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Змiни в особистому складi згiдно з рiшенням акцiонера. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 31 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: заступник технiчного директора. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоду на публiкацiю паспортних даних не надано.
Dастаrоn Lімітеd [Дактарон Лімітед] Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 31.03.2014 - на 3 роки
Паспортні дані -, -, -
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Змiн у звiтному перiодi не було. Юридична особа DACTARON LIMITED [ДАКТАРОН ЛIМIТЕД] є нерезидентом, реєстрацiйний номер НЕ 294504.
Старинський Анатолій Павлович Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1956 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.04.2012 - на 5 рокiв
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 41 рік
Попередне місце роботи ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА", аудитор департаменту внутрiшнього аудиту
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 рiк. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: аудитор департаменту внутрiшнього аудиту. Посадова особа також обiймає такi посади: член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЗОТ", Україна, 18014, мiсто Черкаси, вул. першотравнева, 72; член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "РIВНЕАЗОТ", Україна, 33017, мiсто Рiвне-17; член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Кримський содовий завод" Росiйська Федерацiя Республiка Крим , м. Красноперекопськ, вул. Проектна, буд. 1, аудитор департаменту з питань внутрiшнього аудиту ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова 2. Згоду на публiкацiю паспортних даних не надано.
Даниленко Євгенія Олександрівна Член Наглядової ради
Рік народження 1977 р. н. (45 років)
Дата вступу на посаду і термін 31.03.2014 - на 3 роки
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА", начальник вiддiлу корпоративного управлiння
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 15 роки. Змiн у звiтному перiодi не було. За останнi п'ять рокiв обiймала такi посади: головний економiст з фiнансової роботи, начальник вiддiлу планування i контролю, начальник вiддiлу корпоративного управлiння. Посадова особа також обiймає такi посади: член Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член Наглядової ради ПАТ "АЗОТ", Україна, 18014, мiсто Черкаси, вул. першотравнева, 72; член Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ", Україна, 33017, мiсто Рiвне-17. Згоду на публiкацiю паспортних даних не надано.
Ігнатов Євген Євгенович Член Правлiння, директор з економiки та фiнансiв
Рік народження 1982 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2014 - на 1 рiк
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", виконуючий обов'язки директора з економiки та фiнансiв.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 4 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: виконуючий обов'язки директора з економiки та фiнансiв. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоду на публiкацiю паспортних даних не надано.
Yаvvа Ноldіngs Lімітеd [Явва Холдінгс Лімітед] Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 31.03.2014 - на 3 роки
Паспортні дані -, -, -
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Змiн у звiтному перiодi не було. Юридична особа YAVVA HOLDINGS LIMITED [ЯВВА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД] є нерезидентом, реєстрацiйний номер НЕ 291310.
Халін Олександр Сергійович Голова Наглядової ради
Рік народження 1966 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2014 - на 3 роки
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА", Генеральний директор
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Змiн у звiтному перiодi не було. Загальний стаж роботи - 31 роки. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: Голова правлiння, Генеральний директор. Посадова особа також обiймає такi посади: Голова Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; заступник Голови Наглядової ради ПАТ "АЗОТ", Україна, 18014, мiсто Черкаси, вул. першотравнева, 72; заступник Голови Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ", Україна, 33017, мiсто Рiвне-17; директор ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД", м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова 2. Згоду на публiкацiю паспортних даних не надано.
Перепелиця Сергій Григорович Член Наглядової ради
Рік народження 1978 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 31.03.2014 - на 3 роки
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА", директор з правового забезпечення
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Змiн у звiтному перiодi не було. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: начальник юридичного управлiння, начальник юридичного департаменту, помiчник мiнiстра, начальник вiддiлу, виконуючий обов'язки директора, директор департаменту з правового забезпечення, директор з правового забезпечення. Посадова особа також обiймає такi посади: член Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член Наглядової ради ПАТ "АЗОТ", Україна, 18014, мiсто Черкаси, вул. першотравнева, 72; член Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ", Україна, 33017, мiсто Рiвне-17; директор ТОВ "ОМБРИДЖ", м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова 2. Згоду на публiкацiю паспортних даних не надано.
Навіlе Ноldіngs Lімітеd [Хебіл Холдінгс Лімітед] Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду і термін 31.03.2014 - на 3 роки
Паспортні дані -, -, -
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Змiн у звiтному перiодi не було. Юридична особа HABILE HOLDINGS LIMITED [ХЕБIЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД] є нерезидентом, реєстрацiйний номер НЕ 291677,
Зайцев Володимир Миколайович Голова ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 10.04.2012 - на 5 рокiв
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА", керiвник Департаменту внутрiшнього аудиту.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: начальник департаменту внутрiшнього аудиту. Посадова особа також обiймає такi посади: Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЗОТ", Україна, 18014, мiсто Черкаси, вул. першотравнева, 72; Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "РIВНЕАЗОТ", Україна, 33017, мiсто Рiвне-17; Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Кримський содовий завод", Росiйська Федерацiя Республiка Крим , м. Красноперекопськ, вул. Проектна, буд. 1; директор департаменту з питань внутрiшнього аудиту ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова 2. Згоду на публiкацiю паспортних даних не надано.
Сіленко Наталія Василівна Головний бухгалтер
Рік народження 1971 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 30.10.2011 - безстроково
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи ТОВ "ТНК-ВР БIЗНЕССЕРВIС-УКРАЇНА", головний фахiвець вiддiлу управлiння бiзнес-процесами.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю. Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 р. За останнi п'ять рокiв обiймала такi посади: перший заступник головного бухгалтеру, головний фахiвець м. Лисичанськ групи методологiї вiддiлу методологiї та податкiв, головний фахiвець вiддiлу управлiння бiзнес-процесами. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоду на публiкацiю паспортних даних не надано.
Бугайов Леонід Сергійович Голова Правлiння
Рік народження 1964 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 11.04.2014 - на 1 рiк
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 32 роки
Попередне місце роботи ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА", головний спецiалiст з виробництва амiаку виробнично-технiчного вiддiлу.
Примітки Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням "Про Правлiння". Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 32 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: головний спецiалiст з виробництва амiаку виробнично-технiчного вiддiлу. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоду на публiкацiю паспортних даних не надано.

Ліцензії

Дата  
Серiя АА № 149635 01.11.2011 Централiзоване водопостачання та водовiдведення
Орган ліцензування Луганська обласна Державна адмiнiстрацiя
Дата видачі 01.11.2011
Дата закінчення 21.10.2016
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї.
Серiя АВ № 582599 06.05.2011 Виробництво особливо небеспечних хiмiчних речовин (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України)
Орган ліцензування Мiнiстерство Промислової Полiтики України
Дата видачі 06.05.2011
Дата закінчення 02.03.2016
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї.
Серiя АВ № 582725 19.05.2011 Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"
Орган ліцензування Державний Комитет України з питань контролю за наркотиками
Дата видачі 19.05.2011
Дата закінчення 11.02.2016
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї.
Серiя АВ № 586393 02.08.2011 Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї.
Орган ліцензування Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України.
Дата видачі 02.08.2011
Дата закінчення 10.03.2014
Опис Пiсля закiнчення строку дiї дозволу не планується продовження термiну дiї.
Серiя АВ № 593200 07.11.2011 Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку з ємнiстю мереж до 10 000 номерiв з правом технiчного обслуговання та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку на територiї м. Сєвєродонецьк Луганської
Орган ліцензування Нацiональна Комiсiя з питань регулювання зв'язку України
Дата видачі 07.11.2011
Дата закінчення 08.02.2017
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї.
Серiя АВ № 593407 15.05.2012 Проектування, монтаж, технiчне обслуговання засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв
Орган ліцензування Державна iнспекцiя техногенної безпеки України
Дата видачі 15.05.2012
Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений.
Серiя АВ № 597505 27.06.2012 Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва теплової енергiї на теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї)
Орган ліцензування Нацiональна Комiсiя , що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг
Дата видачі 27.06.2012
Дата закінчення 22.06.2017
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї.
Серiя АВ № 597506 27.06.2012 Транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами
Орган ліцензування Нацiональна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг
Дата видачі 27.06.2012
Дата закінчення 22.06.2017
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї.
Серiя АВ № 597507 27.06.2012 Постачання теплової енергiї
Орган ліцензування Нацiональна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг
Дата видачі 27.06.2012
Дата закінчення 22.06.2017
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї.
Серiя АГ № 575800 14.06.2011 Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком)
Орган ліцензування Мiнiстерство Регiонального Розвитку та Будiвництва Украiни. Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Луганськiй областi
Дата видачі 14.06.2011
Дата закінчення 21.09.2015
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї.
Серiя АГ № 598072 22.05.2012 Медична практика
Орган ліцензування Мiнiстерство Охорони Здоров'я України
Дата видачі 22.05.2012
Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений.
Серiя АЕ № 190874 04.12.2013 Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом
Орган ліцензування Державна iнспекцiя України з безпеки на наземному транспортi
Дата видачі 04.12.2013
Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений.
Серiя АЕ № 445505 24.06.2014 Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами
Орган ліцензування Мiнiстерство доходiв i зборiв України. Головне управлiння Мiндоходiв у Луганськiй областi
Дата видачі 24.06.2014
Дата закінчення 01.07.2015
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї.
Серiя АЕ № 445506 24.06.2014 Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами.
Орган ліцензування Мiнiстерство доходiв i зборiв України. Головне управлiння Мiндоходiв у Луганськiй областi
Дата видачі 24.06.2014
Дата закінчення 01.07.2015
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї.
Серiя АЕ № 445507 24.06.2014 Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами.
Орган ліцензування Мiнiстерство доходiв i зборiв України. Головне управлiння Мiндоходiв у Луганськiй областi
Дата видачі 24.06.2014
Дата закінчення 01.07.2015
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї.
Серiя АЕ №267878 29.11.2013 Надання послуг з перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв, багажу автомобiльним транспортом
Орган ліцензування Державна iнспекцiя України з безпеки на наземному транспортi
Дата видачі 29.11.2013
Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений.
Серiя ОВ №050117 04.11.2009 Провадження дiяльностi з використання джерел iонiзуючого випромiнювання
Орган ліцензування Пiвденно-схiдна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державного комiтету ядерного регулювання України
Дата видачі 04.11.2009
Дата закінчення 04.11.2014
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї.
Серия АВ № 563583 26.05.2011 Збирання, первинна обробка вiдходiв i брухту дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння
Орган ліцензування Мiнiстерство Фiнансiв України
Дата видачі 26.05.2011
Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений.
Серия АЕ № 194824 31.10.2013 Постачання електричної энергiї за нерегульованим тарифом
Орган ліцензування Нацiональна Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (НКРЕ)
Дата видачі 31.10.2013
Дата закінчення 31.10.2018
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї.
№ 0199.14.09 25.03.2014 На виконання монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технiчного обслуговування устаткування, пов'язаного з використанням, виготовленням, переробкою, зберiганням, транспортуванням небезпечних або шкiдливих речовин згiдно перелiку.
Орган ліцензування Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України. Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Луганськiй областi
Дата видачі 25.03.2014
Дата закінчення 25.03.2019
Опис Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується продовження термiну дiї.
№ 0252.14.09 10.04.2014 На експлуатацiю устаткування, пов'язаного з використанням, виготовленням, переробкою, зберiганням, транспортуванням небезпечних, або шкiдливих речовин; технологiчного устаткування, лiнiйних частин та їх елементiв систем газопостачання природним газом суб
Орган ліцензування Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України. Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Луганськiй областi
Дата видачі 10.04.2014
Дата закінчення 10.04.2019
Опис Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується продовження термiну дiї.
№ 0253.14.09 10.04.2014 На експлуатацiю технологiчного устаткування хлор- та амiаковикорситовуючих виробництв; технологiчного устаткування для переробки пластмас, полiмерних матерiалiв; електричного устаткування електричних станцiй та мереж, технологiчного електрообладнання нап
Орган ліцензування Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України. Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Луганськiй областi
Дата видачі 10.04.2014
Дата закінчення 10.04.2019
Опис Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується продовження термiну дiї.
№ 0254.14.09 10.04.2014 На експлуатацiю трубопроводiв пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа i температурою води вище 110°С, якi пiдлягають реєстрацiї в територiальних органах Держгiрпромнагляду; вантажопiдiймальних кранiв i машин; пiдйомникiв, зокрема будiвельних
Орган ліцензування Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України. Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Луганськiй областi
Дата видачі 10.04.2014
Дата закінчення 10.04.2019
Опис Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується продовження термiну дiї.
№ 12/32 27.08.2012 Проведення вимiрювань у сферi поширення державного метрологiчного нагляду згiдно заявленої галузi дiяльностi.
Орган ліцензування Державний заклад "Луганська обласна санiтарно-епiдемiологiчна станцiя"
Дата видачі 27.08.2012
Дата закінчення 27.08.2015
Опис Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується продовження термiну дiї.
№ 2422.11.30-74.30.0 10.06.2011 На продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки за перелiком згiдно додатку.
Орган ліцензування Державний Комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничного нагляду
Дата видачі 10.06.2011
Дата закінчення 30.08.2015
Опис Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується продовження термiну дiї.
№ 2423.11.30-74.30.0 10.06.2011 На продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки за перелiком згiдно додатку.
Орган ліцензування Державний Комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничного нагляду
Дата видачі 10.06.2011
Дата закінчення 01.09.2015
Опис Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується продовження термiну дiї.
№ 26.2 05.07.2013 На розмiщення вiдходiв у 2014 роцi
Орган ліцензування Луганська обласна державна адмiнiстрацiя. Департамент екологiї та природних ресурсiв.
Дата видачі 05.07.2013
Дата закінчення 01.01.2015
Опис Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується продовження термiну дiї.
№ 262.14.30 13.03.2014 На виробництво, переробку, розподiл, та застосування амiаку, водню та продуктiв роздiлення повiтря; а також виробництво, переробку, розподiл та застосування шкiдливих небезпечних речовин 1,2 i 3 класу небезпеки згiдно перелiку.
Орган ліцензування Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України.
Дата видачі 13.03.2014
Дата закінчення 12.03.2019
Опис Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується продовження термiну дiї.
№ 3735 09.12.2005 На користування надрами: видобування прiсних пiдземних вод для господарсько-питного водопостачання
Орган ліцензування Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 09.12.2005
Дата закінчення 09.12.2018
Опис Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується продовження термiну дiї.
№ 454.12.09-24.15.0 22.05.2012 На виконання монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технiчного обслуговування машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки, а саме: електрообладнання, призначеного для експлуатацiї у вибухо-небезпечних зонах
Орган ліцензування Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України (Держгiрпромнагляд України). Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Луганськiй областi
Дата видачі 22.05.2012
Дата закінчення 22.05.2017
Опис Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується продовження термiну дiї.
№ 712-03/14 25.04.2014 На зберiгання/використання формалiну
Орган ліцензування Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України. Мiнприроди України
Дата видачі 25.04.2014
Дата закінчення 21.01.2018
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї продовження термiну її дiї не планується
№ 713-03/14 25.04.2014 На зберiгання/використання метанолу
Орган ліцензування Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України. Мiнприроди України
Дата видачі 25.04.2014
Дата закінчення 19.12.2015
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї продовження термiну її дiї не планується
№ 716-03/14 25.04.2014 На виробництво формалiну
Орган ліцензування Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України. Мiнприроди України
Дата видачі 25.04.2014
Дата закінчення 21.01.2018
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї продовження термiну її дiї не планується
№ 717-03/14 25.04.2014 На виробництво метанолу
Орган ліцензування Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України. Мiнприроди України
Дата видачі 25.04.2014
Дата закінчення 19.12.2015
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї продовження термiну її дiї не планується
№ УКР-ДОН-5741 16.01.2014 На спецiальне водокористування ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАНЯ АЗОТ" Райгородський поверхневий водозабiр
Орган ліцензування Луганська обласна державна адмiнiстрацiя. Департамент екологiї та природних ресурсiв
Дата видачі 16.01.2014
Дата закінчення 01.01.2017
Опис Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується продовження термiну дiї.
№ Укр26.2 Луг 21.01.2014 На спецiальне водокористування
Орган ліцензування Луганська обласна державна адмiнiстрацiя. Департамент екологiї та природних ресурсiв
Дата видачі 21.01.2014
Дата закінчення 21.01.2017
Опис Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується продовження термiну дiї.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
"ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД" [OSTCHEM VENTURES LIMITED] / нерезидент 1 056 699 996 шт 100.00%
Адреса -, Lophitis Business Centre, 6th floor, Emiliou Chourmouziou Street, оф.3&4, Limassol, 3035, -