Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (19) ДАБІ (4) Перевірки (34)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"

#33270581

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
ЄДРПОУ 33270581
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №000678
Дата державної реєстрації 24.12.2004
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "КБ "НАДРА" м. КИЇВ ЦЕНТР
МФО: 380764
Номер рахунку: 26003156367001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "КБ "НАДРА" м. КИЇВ ЦЕНТР
МФО: 380764
Номер рахунку: 26003156367001
Контакти
+38 (064) 571-25-08
cenbum@azot.lg.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Мельник Юрій Миколайович Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи ООО "Остхем Україна", аудитор Департаменту внутрiшнього аудиту.
Примітки Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов''язки згiдно Статуту товариства та положення про ревiзiйну комiсiю. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Обраний членом ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення чергових загальних зборiв товариства вiд 12.04.2011.
Старченко Ярослав Григорійович Член Правлiння, директор юридичного департаменту
Рік народження 1976 р. н. (47 років)
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи ПРАТ "ЛИНIК", керiвник групи претензiйно-позовної роботи правового департаменту.
Примітки Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. Виконання повноважень в вiдповiдностi зi Статутом пiдприємства та посадовою iнструкцiєю. Змiни в особистому складi вiдповiдно з рiшенням акцiонера.
Павлов Олександр Вікторович Член Правлiння, директор з матерiально-технiчного постачання
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи ТОВ "Луганське енергетичне об''єднання", директор департаменту якостi.
Примітки Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. Виконання повноважень в вiдповiдностi зi Статутом пiдприємства та посадовою iнструкцiєю. Змiни в особистому складi вiдповiдно з рiшенням акцiонера.
Волохов Іван Васильович Заступник Голови Правлiння
Рік народження 1942 р. н. (81 рік)
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 47 років
Попередне місце роботи ЗАТ "Сєвєродонецьке об''єднання Азот", виконуючий обов''язки Голови Правлiння.
Примітки Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. Виконання повноважень в вiдповiдностi зi Статутом пiдприємства та посадовою iнструкцiєю. Змiни в особистому складi вiдповiдно з рiшенням акцiонера.
Старинський Анатолій Павлович Член ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1956 р. н. (67 років)
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи Мiнiстерство топлива та енергетики, керiвник Департаменту фiнансового та вiдомчого контролю.
Примітки Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов''язки згiдно Статуту товариства та положення про ревiзiйну комiсiю. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Обраний членом ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення загальних зборiв товариства вiд 12.04.2011.
Ігнатов Євген Євгенович Член Правлiння, директор з економiки та фiнансiв
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи ЗАТ "Сєвєродонецьке об''єднання Азот", виконуючий обов''язки директора з економiки та фiнансiв.
Примітки Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. Виконання повноважень в вiдповiдностi зi Статутом пiдприємства та посадовою iнструкцiєю. Змiни в особистому складi вiдповiдно з рiшенням акцiонера.
Соломаха Вадим Миколайович Член Правлiння, заступник з персоналу директора з кадрiв, iнформацiї та зв''язкiв з громадськiстю
Рік народження 1963 р. н. (60 років)
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Комунальне пiдприємство "Горлiвське трамвайно-тролейбусне управлiння", начальник.
Примітки Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. Виконання повноважень в вiдповiдностi зi Статутом пiдприємства та посадовою iнструкцiєю. Змiни в особистому складi вiдповiдно з рiшенням акцiонера.
Зайцев Володимир Миколайович Голова ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи ООО"Остхем Україна", керiвник Департаменту внутрiшнього аудиту.
Примітки Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов''язки згiдно Статуту товариства та положення про ревiзiйну комiсiю. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Обраний членом ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення чергових загальних зборiв товариства вiд 12.04.2011.
Сіленко Наталія Василівна Головний бухгалтер
Рік народження 1971 р. н. (52 роки)
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 18 років
Попередне місце роботи ТОВ "ТНК-ВР БIЗНЕССЕРВIС-УКРАЇНА", головний фахiвець вiддiлу управлiння бiзнес-процесами.
Примітки Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. Виконання повноважень у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї. Призначена на вакантну посаду у зв''язку iз звiльненням попереднього головного бухгалтера.
Бугайов Леонід Сергійович Голова Правлiння
Рік народження 1964 р. н. (59 років)
Паспортні дані -, -, -
Освіта Вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Товариство "ОСТХЕМ Україна", головний спецiалiст з виробництва амiаку виробнично-технiчного вiддiлу.
Примітки Дозвiл на публiкацiю паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. Виконання повноважень в вiдповiдностi зi Статутом пiдприємства. Змiни в особистому складi вiдповiдно з рiшенням акцiонера.

Ліцензії

Дата  
АА №149635 01.11.2011 Централiзоване водопостачання та воловiдведення
Орган ліцензування Луганська обласна державна адмiнiстрацiя
Дата видачі 01.11.2011
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї
АВ № 548927 04.08.2011 Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом
Орган ліцензування Мiнiстерство iнфраструктури України
Дата видачі 04.08.2011
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї
АВ № 563583 16.05.2011 Збирання, первинна обробка вiдходiв i брухту дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння
Орган ліцензування Мiнiстерство Фiнансiв України
Дата видачі 16.05.2011
Опис -
АВ № 582599 06.05.2011 Виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України)
Орган ліцензування Мiнiстерство Промислової Полiтики України
Дата видачі 06.05.2011
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї
АВ № 582725 19.05.2011 Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"
Орган ліцензування Державний Комiтет України з питань контролю за наркотиками
Дата видачі 19.05.2011
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї
АВ № 597505 27.06.2012 Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва теплової енергiї на теплоелек-троцентралях, теплоелектро-станцiях,атомних електростан-цiях i когенерацiйних установ-ках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергi
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi кому-нальних послуг
Дата видачі 27.06.2012
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї
АВ № 597506 27.06.2012 Транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг
Дата видачі 27.06.2012
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї
АВ № 597507 27.06.2012 Постачання теплової енергiї
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг
Дата видачі 27.06.2012
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї
АВ №586393 02.08.2011 Надання освiтнiх послуг, пов''язаних з одержанням професiйної освiти
Орган ліцензування Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України
Дата видачі 02.08.2011
Опис Пiсля закiнчення лiцензiї планується продовження термiну дiї
АВ №593407 15.05.2012 Проектування, монтаж, техниiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об'' єктiв
Орган ліцензування Державна iнспекцiя техногенної безпеки України
Дата видачі 15.05.2012
Опис -
АГ № 575800
22.04.2011 Господарьска дiяльнiсть, пов''язана iз створенням об''єктiв архiтектури
Орган ліцензування Пiвденно-схiдна державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки державного комiтету ядерного рег
Дата видачі 22.04.2011
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї
АГ №500360 05.05.2011 Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)
Дата видачі 05.05.2011
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї.
АГ№598072 15.03.2012 Медична практика
Орган ліцензування Мiнiстерство охорони здоров''я
Дата видачі 15.03.2012
Опис -
АД № 074705 31.07.2012 Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами
Орган ліцензування Регiональне управлiння Департаменту контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i
Дата видачі 31.07.2012
Опис Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї.
АД № 074706 31.07.2012 Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами
Орган ліцензування Регiональне управлiння Департаменту контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i
Дата видачі 31.07.2012
Опис Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї.
ОВ № 050117 04.11.2009 Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання
Орган ліцензування Державний заклад "Луганська обласна санiтарно-епiдемiологiчна станцiя"
Дата видачі 04.11.2009
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї
РЬ 234/2010 17.05.2011 Проведення вимiрювань у сферi поширення державного метрологiчного нагляду згiдно заявленої галузi атестацiї. Галузь атестацiї є невiд''ємною частиною
Орган ліцензування Державне пiдприємство " Луганський регiональний науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї"
Дата видачі 17.05.2011
Опис Пiсля закiнчення строку дiї Свiдоцтва планується продовження термiну дiї
ФВ №593200 07.11.2011 Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного звязку з ємкiстю мережi до 10000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацii телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв''язку на територiї м.Сєвєродонецьк Луганської
Орган ліцензування Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв''язку України
Дата видачі 07.11.2011
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiїї планується продовження термiну дiї.
№ 10/16 06.12.2010 Проведення санiтарно-гiгiєнiчних дослiджень факторiв виробничого середовища та трудового процесу з метою атестацiї робочих мiсць за умовами працi
Орган ліцензування Державний заклад "Луганська обласна санiтарно-епiдемiологiчна станцiя"
Дата видачі 06.12.2010
Опис Пiсля закiнчення строку дiї Свiдоцтва планується продовження термiну дiї
№ 12/32 27.08.2012 Проведення вимiрювань у сферi поширення державного метрологiчного нагляду згiдно заявленої галузi дiяльностi
Орган ліцензування Державний заклад "Луганська обласна санiтарно-епiдемiологiчна станцiя"
Дата видачі 27.08.2012
Опис Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується продовження термiну дiї
№ 17 20.04.2011 Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання
Орган ліцензування Державний заклад "Луганська обласна санiтарно-епiдемiологiчна станцiя"
Дата видачі 20.04.2011
Опис Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується продовження термiну дiї
№ РЬ 009/2012 30.01.2012 Проведення вимiрювань у сферi поширення державного метрологiчного нагляду згiдно заявленої галузi дiяльностi
Орган ліцензування Державне пiдприємство "Луганський регiональний науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї т
Дата видачі 30.01.2012
Опис Пiсля закiнчення строку дiї свiдоцтва про атестацiю планується продовження термiну дiї
№ РЬ 044-2011 14.04.2011 Електротехнiчна лабораторiя цеха електропостачання
Орган ліцензування ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Дата видачі 14.04.2011
Опис Пiсля закiнчення строку дiї свiдоцтва планується продовження термiну дiї.
№ РЬ 045-2011 14.04.2011 Електротехнiчна лабораторiя дiльницi високовольтних випробувань та вимiрювань i електромонтажної дiльницi цеха централiзованого ремонту електрообладнання
Орган ліцензування ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Дата видачі 14.04.2011
Опис Пiсля закiнчення строку дiї свiдоцтва планується продовження термiну дiї.
№ Укр. 571 Луг 28.04.2011 Господарсько-питне, виробниче водопостачання та водовiдведення
Орган ліцензування Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в Луганськiй обл.
Дата видачі 28.04.2011
Опис Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується продовження термiну дiї
№2422.11.30-74.30.0 30.08.2010 На продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ''ЄДНАННЯ АЗОТ" цех централiзованого ремонту електрообладнання
Орган ліцензування ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ (Держгiрпромнагл
Дата видачі 30.08.2010
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується продовження термiну дiї.
№2423.11.30-74.30.0 01.09.2010 На продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ''ЄДНАННЯ АЗОТ" цех електропостачання
Орган ліцензування ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ (Держгiрпромнагл
Дата видачі 01.09.2010
Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiїї планується продовження термiну дiї.
№3735 09.12.2005 Видобування прiсних пiдземних вод
Орган ліцензування Державна служба геологiї та надр України
Дата видачі 09.12.2005
Опис Пiсля закiнчення строку дiї спецiального дозволу планується продовження термiну дiї
№454.12.09-24.15.0 22.05.2012 Виконувати монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технiчне обслуговування машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки,а саме: електрообладнання, призначене для експлуатацiї у вибухонебезпечних зонах
Орган ліцензування Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду у Луганськiй областi
Дата видачі 22.05.2012
Опис Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується продовження термiну дiїї.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
"ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД" [OSTCHEM VENTURES LIMITED] / нерезидент 1 056 700 000 шт 100.00%
Адреса -, Термiстоклi Дервi, 48, Атiєнтiс Бiлдiнг, Квартира/Офiс 101, п/с 1066, Нiкосiя, Кiпр, -