Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (25)
Будівництво (3) Перевірки (5)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ"

#30965299

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ"
ЄДРПОУ 30965299
Адреса Митрополита Василя Липківського, буд. 45, м. Київ, Солом'янський, 03035, Україна, (044) 585-41-01
(КОАТУУ 8038900000)
Номер свідоцтва про реєстрацію д/н
Дата державної реєстрації 09.02.2001
Середня кількість працівників 67
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК"
МФО: 322001
Номер рахунку: 26000420000038
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
МФО: 300528
Номер рахунку: 26009001367165
Контакти
+38 (044) 585-41-01
nest@security-cb.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Князєв Ігор Євгенійович Генеральний директор
Рік народження 1967 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.12.2008 - безстроково
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Голова Правління "Нерухомість столиці"
Примітки Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства, Положенням про Генерального директора, трудовим контрактом, зокрема: підзвітний Загальним зборам товариства та Наглядовій раді, організовує виконанняїх рішень та діє від імені Товариства в межах своїх повноважень, керує та самостійно розпоряджається всіма справами, майном та коштами Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством, Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів належать до компетенції інших органів Товариства, без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях, підписує будб-які документи та звіти від імені Товариства, відкриває розрахункові та інші рахунки в установах банку, здійснює контроль за поточною діяльністю Товариства, вживає відповідні заходи щодо підвищення ефективності роботи Товариства. Загальний стаж роботи: 22 рока. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 1095497,80 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини. Також обіймає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Мультіплекс-Холдинг" (місцезнаходження: 01021, м.Київ, вул.Інститутська, буд.28). Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інших посад, крім тих, що обіймає зараз, протягом останніх п'яти років посадова особа не обіймала. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ "Нерухомість столиці" (Протокол №18 від 06 листопада 2008 року) у зв'язку зі зміною колегіального виконавчого органу Товариства - Правління, на одноосібний виконавчий орган - Генерального директора, зміни набули чинності після державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Приступив до виконання обов'язків Генерального директора з 05.12.2008 року. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
Дріжчаний Ігор Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2016 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ "Нерухомість столиці"
Примітки У звітному році змін на даній посаді не було. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №28 від 22.04.2016 р.), у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради та зменшенням ії чисельності до 5-ти осіб. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, укладеним з посадовою особою, зокрема: приймає участь у Засіданнях Наглядової ради, зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Попередні посади, які особа обіймала протягом останнії п'яти років: директор програми антикорупційних досліджень, Заступник генерального директора, Головний радник, Член Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 44387,73 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи: 33 роки. Також займає посаду Головного радника ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (04070, м.Київ, вул.Ігорівська, 7а).
Трофименко Володимир Всеволодович Голова Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.07.2016 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Голова Наглядової ради ПАТ "Нерухомість столиці"
Примітки У звітному періоді змін на даній посаді не було. Призначений на дану посаду на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №28 від 22.04.2016 року), у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради та зменшенням ії чисельності до 5-ти осіб. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим довором, укладеним з посадовою особою, зокрема: планує та організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради, на яких головує, забезпечує ведення протоколів Наглядової ради. Обіймає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Мультіплекс-Холдинг" (місцезнаходження: 01021, м.Київ, вул.Інститутська, 28). Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 320469,13 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Загальний стаж роботи: 27 років. Посадова особа непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які особа обіймала протягом останнії п'яти років: Голова Наглядової ради.
Свиридовська Інна Іванівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.12.2010 - 5 років
Освіта вища
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Член Ревізійної комісії ВАТ "Нерухомість столиці"
Примітки Повноваження та обов'язки визначені в Статуту Товариства, Положенні про Ревізійну комісію, трудовому договорі, який укладається з посадовою особою, зокрема: у складі Ревізійоної комісії здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить: 116201,72 грн. , в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи: 27 років. Попередні посади, які особи обіймала протягом останніх п'яти років: Член Ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Посад на інших підприємствах не обімає.
Шайгородський Віктор Григорович Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.12.2010 - 5 років
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Директор департаменту контролінгу ВАТ "Нерухомість столиці"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію, трудовим договором, зокрема: у складі Ревізійоної комісії здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 241126,02 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор департаменту контролінгу, Голова Ревізійної комісії, Ревізор. Посади, які займає на інших підприємствах: Ревізор ПрАТ "Міські інвестиції" (місцезнаходження: 03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45). Загальний стаж роботи: 22 років.
Горяєв Андрій Анатолійович Заступник Генерального директора
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.12.2008 - безстроково
Освіта вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Перший Заступник Голови Правління ВАТ "Нерухомість столиці"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Посадова особа не має непогашенної судимості за корисливі та посадові злочини. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Загальний стаж роботи: 33 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останнії п'яти років: Голова Правління, Генеральний директор. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 300621,04 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посад на інших підприємствах не обіймає.
Савкін Ігор Вячеславович Член Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2016 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Секретар адміністративний ПАТ "Нерухомість столиці"
Примітки У звітному році змін на даній посаді не було. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №28 від 22.04.2016 р.), у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради та зменшенням ії чисельності до 5-ти осіб. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, укладеним з посадовою особою, зокрема: приймає участь у Засіданнях Наглядової ради, зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Попередні посади, які особа обіймала протягом останнії п'яти років: корпоративний секретар, Член Наглядової ради, Голова Ревізійної комісії, секретар адміністративний. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 263592,33 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи: 22 рік. Обіймає посаду Ревізора ПрАТ "Компанія "Д.І.Б." (місцезнаходження: 01104, м.Київ, вул.Пушкінська, 35-А), Корпоративного секретаря ПАТ "Мультіплекс-Холдинг" (місцезнаходження: 01021, м.Київ, вул.Інститутська, 28).
Штакун Владимир Анатолійович Начальник управління бухгалтерського та податкового обліку - Головний бухгалтер
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.09.2011 - безстроково
Освіта вища
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Головний бухгалтер ТОВ "Нест-девелопмент"
Примітки Повноваження та обов'язки згідно посадової інструкції, зокрема: забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням вимог чинного законодавства України, керує роботою бухгалтерии.Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 82297,80 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи: 33 роки. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Обіймає посаду Головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку ТОВ "Нест-плюс" (місцезнаходження: 03035, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, 45). У звітному періоді змін на даній посаді не було.
Бевз Світлана Миколаївна Член Наглядової ради
Рік народження 1984 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2016 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 5 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ "Нерухомість столиці"
Примітки У звітному році змін на даній посаді не було. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №28 від 22.04.2016 р.), у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради та змешенням ії чисельності до 5-ти осіб. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, укладеним з посадовою особою, зокрема: приймає участь у Засіданнях Наглядової ради, зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 97571,53 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи: 5 років. Попердні посади, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: комерційний директор, помічник генерального секретаря, юрист відділу правового супруводження. Посади на інших підприємствах не обіймає. Загальний стаж роботи 5 років.
Марненко Ігор Іванович Член Наглядової ради
Рік народження 1958 р. н. (65 років)
Дата вступу на посаду і термін 22.04.2016 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Директор департаменту по роботі з персоналом ПАТ "Нерухомість столиці"
Примітки У звітному році змін на даній посаді не було. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №28 від 22.04.2016 р.), у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради та зменшенням ії чисельності до 5-ти осіб. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, укладеним з посадовою особою, зокрема: приймає участь у Засіданнях Наглядової ради, зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Попередні посади, які особа обіймала протягом останнії п'яти років: директор департаменту по роботі з персоналом. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 24198,30 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи: 34 рока. Займає посаду дирктора по роботі з персоналом ПАТ "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ" (місцезнаходження: 03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45), члена Наглядової ради ПАТ "МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ"(місцезнаходження: 01021, м.Київ, вул. Інститутська, 28).
Самойлова Наталія Петрівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1977 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.12.2010 - 5 років
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Голова Ревізійної комісії ВАТ "Нерухомість столиці"
Примітки Повноваження та обов'язки визначені в Статуту Товариства, Положенні про Ревізійну комісію, трудовому договорі, який укладається з посадовою особою, зокрема: у складі Ревізійоної комісії здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить: 133000,15 грн. , в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи: 14 років. Попередні посади, які особи обіймала протягом останніх п'яти років: Член Ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Посад на інших підприємствах не обімає.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТОВ "Компанія з управління активами "Капітал Груп" (ПВІФ НВЗТ "Нові будівельні технології) / #32307531 30 310 492 шт 29.42%
Адреса Україна, м.Київ, Вікентія Хвойки