Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (25)
Будівництво (3) Перевірки (5)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ"

#30965299

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ"
ЄДРПОУ 30965299
Адреса Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ, Солом`Янський, 03035, Україна, (044) 585-41-01
(КОАТУУ 8038900000)
Номер свідоцтва про реєстрацію серія А01 №378287
Дата державної реєстрації 09.02.2001
Середня кількість працівників 70
Орган управління Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор. Ревізійна комісія є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарської діяльності від імені акціонерів.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "Банк Кіпру"
МФО: 320940
Номер рахунку: 26003014201
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "Банк Кіпру"
МФО: 320940
Номер рахунку: 26002014202
Контакти
+38 (044) 585-41-01
nest@security-cb.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Князєв Ігор Євгенійович Генеральний директор
Рік народження 1967 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.01.2008 - безстроково
Паспортні дані РА, ІН005141, 02.10.2013, 8001
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Голова Правління ВАТ "Нерухомість столиці"
Примітки Посадова особа має посвідку на постійне проживання РА №ІН005141, видану 02 жовтня 2013 року, орган, що видав: 8001. Повноваження та обов`язки визначені Статутом Товариства, Положенням про Генерального директора, трудовим контрактом, зокрема: підзвітний Загальним зборам товариства та Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень та діє від імені Товариства в межах своїх повноважень, керує та самостійно розпоряджається всіма справами, майном та коштами Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством, Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів належать до компетенції інших органів Товариства, без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях, підписує будь-які документи та звіти від імені Товариства, відкриває розрахункові та інші рахунки в установах банку, здійснює контроль за поточною діяльність Товариства, вживає відповідні заходи щодо підвищення ефективності роботи Товариства. Стаж керівної роботи - 14 років. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 1340614,43 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.Також обіймає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Мультіплекс-Холдинг" (місцезнаходження: 01021, м.Київ, вул. Інститутська, буд. 28). Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інших посад, крім тих, які обіймає зараз, протягом останніх п`яти років посадова особа не обіймала. У звітному періоді змін на даній посаді не було.
Дріжчаний Ігор Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані СО, 156701, 22.07.1999, Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві
Освіта вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ "Нерухомість столиці"
Примітки У звітному році на даній посаді відбулися зміни у зв’язку з переобранням Наглядової Ради. Призначений на дану посаду 25.04.2013 р. рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 25 від 25.04.2013 р.). Повноваження та обов`язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, укладеним з посадовою особою, зокрема: приймає участь у Засіданнях Наглядової Ради, зобов`язаний діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової Ради. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 361071,36 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Стаж керівної роботи: 25 роки. Також займає посади директора програми антикорупційних досліджень Центру ім. Разумкова (01015, м. Київ, вул. Мазепи, 34, 2 поверх), Головний радник з питань безпеки ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (04070, м. Київ, вул. Ігоревська, 7а), Арбітру Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України (01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33).
Трофименко Володимир Всеволодович Голова Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані МЕ, 931100, 10.04.2009, ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві
Освіта вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Голова Наглядової ради ПАТ "Нерухомість столиці"
Примітки У звітному році на даній посаді відбулися зміни у зв’язку з переобранням Наглядової Ради. Призначений на дану посаду 25.04.2013 р. рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 25 від 25.04.2013 р.). Повноваження та обов`язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, укладеним з посадовою особою,зокрема: планує та організовує роботу Наглядової Ради, скликає засідання Наглядової Ради, на яких головує, забезпечує ведення протоколів Наглядової Ради. Обіймає посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Ренесанс" (місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 28), Члена Наглядової ради ПАТ "Мультіплекс-Холдинг" (місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 28). Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 376887,55 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Стаж керівної роботи: 26 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради.
Долеско Анатолій Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані НК, 517440, 15.09.1998, Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській обл.
Освіта вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ "Нерухомість столиці"
Примітки У звітному році на даній посаді відбулися зміни у зв’язку з переобранням Наглядової Ради. Призначений на дану посаду 25.04.2013 р. рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 25 від 25.04.2013 р.). Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, зокрема: приймає участь у засіданнях Наглядової ради, зобов`язаний діяти в інтересах Товариства та керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України , статутом та внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 150300,00 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5-ти років: Член Наглядової ради. На кінець звітного періоду посади на інших підприємствах не обіймає. Стаж керівної роботи - 15 років.
Штакун Володимир Анатолійович Начальник управління бухгалтерського та податкового обліку - головний бухгалтер
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.09.2011 - безстроково
Паспортні дані СН, 137321, 18.06.1996, Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер ТОВ "Нест-девелопмент"
Примітки Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 87555,68 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Повноваження та обов`язки згідно посадової інструкції, зокрема: забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням вимог чинного законодавства України, керує роботою бухгалтерії. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Стаж керівної роботи - 12 років. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п`яти років: головний бухгалтер. Обіймає посаду Головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку ТОВ "Нест-плюс" (місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Урицького,45.). У звітному періоді змін на даній посаді не було.
Синюк Наталія Петрівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1977 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.12.2010 - 5 років
Паспортні дані МЕ, 910411, 25.11.2008, Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві
Освіта вища
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ВАТ "Нерухомість столиці"
Примітки Посади на інших підприємствах не обіймає. Повноваження та обов`язки визначені в Статуті Товариства, Положенні про Ревізійну комісію, трудовому договорі, який укладається з посадовою особою, зокрема: у складі Ревізійної комісії здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 156284,49 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Стаж керівної роботи - 11 років. Попередні посади, які особи обіймала протягом останніх п`яти років: Член Ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Посади на інших підприємствах не обіймає.
Свиридовська Інна Іванівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.12.2010 - 5 років
Паспортні дані СН, 406832, 23.01.1997, Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві
Освіта вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ВАТ "Нерухомість столиці"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, положенням про Ревізійну комісію, трудовим договором, зокрема: у складі Ревізійної комісії здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 135407,88 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5-ти років: Член Ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії. Стаж керівної роботи - 15 років. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Посади на інших підприємствах не обіймає.
Шайгородський Віктор Григорович Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.12.2010 - 5 років
Паспортні дані СН, 292500, 05.09.1996, Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Директор департаменту контролінгу ВАТ "Нерухомість столиці"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію, трудовим договором, зокрема: у складі Ревізійної комісії здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів.Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 273262,23 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор департаменту контролінгу, Голова Ревізійної комісії, Ревізор. Посади, які займає на інших підприємствах: Ревізор ПрАТ "Ренесанс" (місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 28), Ревізор ПрАТ "Міські інвестиції" (місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,45). Стаж керівної роботи - 13 років.
Горяєв Андрій Анатолійович Заступник Генерального директора
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.12.2008 - безстроково
Паспортні дані СН, 383283, 06.12.1996, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Перший Заступник Голови Правління ВАТ "Нерухомість столиці"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Стаж керівної роботи: 22 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Правління. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 291631,71 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Обіймає посаду Генерального директора ПрАТ "Ренесанс" (місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд.28).
Еделев Сергій Гаврилович Член Наглядової ради
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані МЕ, 941208, 03.07.2009, ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м.Києві
Освіта вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ "Нерухомість столиці"
Примітки У звітному році на даній посаді відбулися зміни у зв’язку з переобранням Наглядової Ради. Призначений на дану посаду 25.04.2013 р. рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 25 від 25.04.2013 р.). Обіймає посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ "Ренесанс" (місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 28). Стаж керівної роботи - 25 років. Повноваження та обов`язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду,трудовим договором, зокрема: приймає участь у засіданнях Наглядової ради, зобов`язаний діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом та внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 372953,24 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: Член Наглядової ради.
Сівкович Олександр Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані СМ, 783161, 31.05.2007, Солом`янським РУ ГУ МВС України в місті Києві
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ "Нерухомість столиці"
Примітки У звітному році на даній посаді відбулися зміни у зв’язку з переобранням Наглядової Ради. Призначений на дану посаду 25.04.2013 р. рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 25 від 25.04.2013 р.). Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, зокрема: приймає участь у засіданнях Наглядової ради, зобов`язаний діяти в інтересах товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 358678,92 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 10 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор, Член Наглядової ради.
Гринів Ігор Олексійович Член Наглядової ради
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані МЕ, 827586, 28.09.2007, Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Народний депутат України,Член Комітету ВРУ у закордонних справах, Голова підкомітету з питань зовнішньоекономічних зв`язків та транскордонного співробітництва Комітет ВРУ у закордонних справах.
Примітки У звітному році на даній посаді відбулися зміни у зв’язку з переобранням Наглядової Ради. Призначений на дану посаду 25.04.2013 р. рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 25 від 25.04.2013 р.). Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, зокрема: приймає участь у засіданнях Наглядової ради, зобов`язаний діяти в інтересах товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 224658,95 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) -22 роки. На кінець звітного періоду посади на інших підприємствах не обіймає. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: Народний депутат України,Член Комітету ВРУ у закордонних справах, Голова підкомітету з питань зовнішньоекономічних зв`язків та транскордонного співробітництва Комітет ВРУ у закордонних справах.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПАТ "Банк Кіпру" #19358784
Адреса 03035, Україна, м. Київ, вул. Урицького, 45.
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ№263372
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 24.09.2013
Контакти (044) 251-13-65, (044) 251-13-65
Примітки Публічне акціонерне товариство "Банк Кіпру" здійснює професійну депозитарну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії Серії АЕ № 263372, виданої НКЦПФР. Дата видачі ліцензії: 24.09.2013 р. Строк дії ліцензії з12.10.2013 р. необмежений.
Публічне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа" #20064500
Адреса 01033, Україна, м.Київ, Саксаганського, 36-В
Діятельність Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Ліцензія
№ АВ№581146
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 05.04.2011
Контакти (044)490-57-89, (044)490-57-89
Примітки ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на підставі Ліцензії, виданої ДКЦПФР, Серія АВ№581146, Дата видачі ліцензії: 05.04.2011 р. Строк дії ліцензії: з 10.08.2007 по 10.08.2017 р.р. Цінні папери емітента ПАТ "Нерухомість столиці" знаходяться в біржовому списку ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа".
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б.Грінченка,3
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
№ 2092
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)377-70-16, (044)279-12-49
Примітки У відповідності до чинного законодавства України ПАТ "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ" для обслуговування емісії цінних паперів користується послугами Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України", який з дати вступу в силу Закону України "Про депозитарну систему України" має статус Центрального депозитарію. ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів на підставі Правил Центрального депозитарію цінних паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (Рішення НКЦПФР № 2092 від 01.10.2013 р.).
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Регістр" #21647622
Адреса 03150, Україна, м.Київ, Червоноармійська, 84, офіс № 35
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 0439
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти (044)287-00-15, (044)287-00-15
Примітки ТОВ "Аудиторська фірма "Регістр" має свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності № 0439 від 26.01.2001 р., видане Аудиторською палатою України. Рішенням АПУ від 04.11.2010 р. №221/3 термін дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів продовжено до 04.11.2015 р. ТОВ “Аудиторська фірма “Регістр” має Свідоцтво НКЦПФР серії П № 000077 про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, строк дії Свідоцтва з 02.04.13р. по 04.11.2015р. ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» включене до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту.

Власники акцій

Власник Частка
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ -АКЦІОНЕРІВ - 394 99.75%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ТОВ "КУА "Капітал Груп" (ПВІФНВЗТ "Зоряний") / #32307531 0.15%
Адреса Україна, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/14
Код 32307531
ТОВ "КУА "Капітал Груп" (ПВІФНВЗТ "Нові будівельні технології") / #32307531 0.10%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14
Код 32307531
ЗВФ "ПЕРШИЙ" АТ ІК "ЄВРОІНВЕСТ" / #23754658 0.00%
Адреса Україна, Харків, вул. О.Яроша, 18а
Код 23754658
ТОВ "Терера" / #36509316 0.00%
Адреса Україна, Київ, вул. Урицького, 45
Код 36509316
ТОВ "КУА "Капітал Груп" (ПВІФНВЗТ "Капітал-рекорд") / #32307531 0.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/14
Код 32307531

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТРОФИМЕНКО ВОЛОДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ 100 270 619 шт 97.32%
Паспорт МЕ, 931100, 10.04.2009, ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві