Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (25)
Будівництво (3) Перевірки (5)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ"

#30965299

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ"
ЄДРПОУ 30965299
Адреса вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ, Солом`Янський, 03035, Україна, (044) 585-41-01
(КОАТУУ 8038900000)
Номер свідоцтва про реєстрацію серія А01 №378287
Дата державної реєстрації 09.02.2001
Середня кількість працівників 70
Орган управління Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор. Ревізійна комісія є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарської діяльності від імені акціонерів.
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публічне акцiонерне товариство "ОТП Банк"
МФО: 300528
Номер рахунку: 26009001367165
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публічне акцiонерне товариство "ОТП Банк"
МФО: 300528
Номер рахунку: 26009001367165
Контакти
+38 (044) 585-41-01
nest@security-cb.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Князєв Ігор Євгенійович Генеральний директор
Рік народження 1967 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 05.12.2008 - безстроково
Паспортні дані 45, 12 880349, 08.11.2012, Відділенням УФМС Росії по м. Москві по району Ярославський
Освіта вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Голова Правління ВАТ "Нерухомість столиці"
Примітки Повноваження та обов`язки визначені Статутом Товариства, Положенням про Генерального директора, трудовим контрактом, зокрема: підзвітний Загальним зборам товариства та Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень та діє від імені Товариства в межах своїх повноважень, керує та самостійно розпоряджається всіма справами, майном та коштами Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством, Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів належать до компетенції інших органів Товариства, без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях, підписує будь-які документи та звіти від імені Товариства, відкриває розрахункові та інші рахунки в установах банку, здійснює контроль за поточною діяльність Товариства, вживає відповідні заходи щодо підвищення ефективності роботи Товариства. Посадова особа має посвідку на постійне проживання РА №ІН005141, видану 02 жовтня 2013 року, орган, що видав: 8001. Загальний стаж роботи: 8 років. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 1095830,84 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.Також обіймає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Мультіплекс-Холдинг" (місцезнаходження: 01021, м.Київ, вул. Інститутська, буд. 28). Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інших посад, крім тих, які обіймає зараз, протягом останніх п`яти років посадова особа не обіймала. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ "Нерухомість столиці" (протокол № 18 від 06 листопада 2008 р.) у зв`язку зі зміною колегіального виконавчого органу Товариства - Правління, на одноосібний виконавчий орган - Генерального директора, зміни набули чинності після державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Приступив до виконання обов`язків Генерального директора з 05.12.2008 р. У звітному періоді змін на даній посаді не було.
Дріжчаний Ігор Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані СО, 156701, 22.07.1999, Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ "Нерухомість столиці"
Примітки У звітному році на даній посаді відбулися зміни у зв’язку з переобранням Наглядової Ради. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол № 26 від 14.04.2014 р.), у зв`язку з обранням нового складу Наглядової ради. Повноваження та обов`язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, укладеним з посадовою особою, зокрема: приймає участь у Засіданнях Наглядової Ради, зобов`язаний діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової Ради. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор програми антикорупційних досліджень, Заступник генерального директора, Головний радник, Член Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 293759,51 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи: 31 рік. Також займає посаду Головного радника ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7а).
Трофименко Володимир Всеволодович Голова Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані МЕ, 931100, 10.04.2009, ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві
Освіта вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Голова Наглядової ради ПАТ "Нерухомість столиці"
Примітки У звітному році на даній посаді відбулися зміни у зв’язку з переобранням Наглядової Ради. Призначений на дану посаду на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол № 26 від 14.04.2014 р.), у зв`язку з обранням нового складу Наглядової ради. Повноваження та обов`язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, укладеним з посадовою особою,зокрема: планує та організовує роботу Наглядової Ради, скликає засідання Наглядової Ради, на яких головує, забезпечує ведення протоколів Наглядової Ради. Обіймає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Мультіплекс-Холдинг" (місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 28). Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 305210,85 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Загальний стаж роботи:25 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради.
Долеско Анатолій Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані НК, 517440, 15.09.1998, Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській обл.
Освіта вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ "Нерухомість столиці"
Примітки У звітному році на даній посаді відбулися зміни у зв’язку з переобранням Наглядової Ради. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол № 26 від 14.04.2014 р.), у зв`язку з обранням нового складу Наглядової ради. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, зокрема: приймає участь у засіданнях Наглядової ради, зобов`язаний діяти в інтересах Товариства та керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України , статутом та внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 295273,79 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5-ти років: Член Наглядової ради. Посади на інших підприємствах не обіймає. Загальний стаж роботи: 15 років.
Штакун Володимир Анатолійович Начальник управління бухгалтерського та податкового обліку - головний бухгалтер
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 06.09.2011 - безстроково
Паспортні дані СН, 137321, 18.06.1996, Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Головний бухгалтер ТОВ "Нест-девелопмент"
Примітки Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить71807,28 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Повноваження та обов`язки згідно посадової інструкції, зокрема: забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням вимог чинного законодавства України, керує роботою бухгалтерії. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи: 31 років. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п`яти років: головний бухгалтер. Обіймає посаду Головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку ТОВ "Нест-плюс" (місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45.). У звітному періоді змін на даній посаді не було.
Свиридовська Інна Іванівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.12.2010 - 5 років
Паспортні дані СН, 406832, 23.01.1997, Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві
Освіта вища
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Член Ревізійної комісії ВАТ "Нерухомість столиці"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, положенням про Ревізійну комісію, трудовим договором, зокрема: у складі Ревізійної комісії здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить111537,91 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5-ти років: Член Ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії. Загальний стаж роботи: 25 років. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Посади на інших підприємствах не обіймає.
Шайгородський Віктор Григорович Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.12.2010 - 5 років
Паспортні дані СН, 292500, 05.09.1996, Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві
Освіта вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Директор департаменту контролінгу ВАТ "Нерухомість столиці"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію, трудовим договором, зокрема: у складі Ревізійної комісії здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 223213,85 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор департаменту контролінгу, Голова Ревізійної комісії, Ревізор. Посади, які займає на інших підприємствах: Ревізор ПрАТ "Міські інвестиції" (місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,45). Загальний стаж роботи: 19 років.
Горяєв Андрій Анатолійович Заступник Генерального директора
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 05.12.2008 - безстроково
Паспортні дані СН, 383283, 06.12.1996, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві
Освіта вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Перший Заступник Голови Правління ВАТ "Нерухомість столиці"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Загальний стаж роботи: 30 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Правління, Генеральний директор. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 257944,23 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посад на інших підприємствах не обіймає.
Савкін Ігор Вячеславович Член Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані СА, 089545, 23.11.1995, Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
Освіта вища
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Секретар адміністративний ПАТ "Нерухомість столиці"
Примітки У звітному році на даній посаді відбулися зміни у зв’язку з переобранням Наглядової Ради. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, зокрема: приймає участь у засіданнях Наглядової ради, зобов`язаний діяти в інтересах Товариства та керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України , статутом та внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 257787,77 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5-ти років: корпоративний секретар, Член Наглядової ради, Голова Ревізійної комісії, секретар адміністративний. Обіймає посаду Ревізора ПрАТ "Компанія "Д.І.Б." (місцезнаходження: 01104, м. Київ, вул. Пушкінська, 35-А), Корпоративний секретар ПАТ "Мультіплекс-Холдинг"(місцезнаходження: м. Київ, вул. Інститутська, 28). Загальний стаж роботи: 20 років.
Еделев Сергій Гаврилович Член Наглядової ради
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані МЕ, 941208, 03.07.2009, ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м.Києві
Освіта вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ "Нерухомість столиці"
Примітки У звітному році на даній посаді відбулися зміни у зв’язку з переобранням Наглядової Ради. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол № 26 від 14.04.2014 р.), у зв`язку з обранням нового складу Наглядової ради. Не обіймає інших посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи: 26 років. Повноваження та обов`язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду,трудовим договором, зокрема: приймає участь у засіданнях Наглядової ради, зобов`язаний діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом та внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 306339,00 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: Член Наглядової ради.
Сівкович Олександр Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2014 - 3 роки
Паспортні дані СМ, 783161, 31.05.2007, Солом`янським РУ ГУ МВС України в місті Києві
Освіта вища
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Член Наглядової ради ПАТ "Нерухомість столиці"
Примітки У звітному році на даній посаді відбулися зміни у зв’язку з переобранням Наглядової Ради. Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол № 26 від 14.04.2014 р.), у зв`язку з обранням нового складу Наглядової ради. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, зокрема: приймає участь у засіданнях Наглядової ради, зобов`язаний діяти в інтересах товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить 295799,40 грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 10 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор, Член Наглядової ради. Посади на інших підприємствах не обіймає
Самойлова Наталія Петрівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1977 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.12.2010 - 5 років
Паспортні дані ТТ, 222378, 12.03.2014, Печерським РВ ГУ ДМС України в м.Києві
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Голова Ревізійної комісії ВАТ "Нерухомість столиці"
Примітки Повноваження та обов`язки визначені в Статуті Товариства, Положенні про Ревізійну комісію, трудовому договорі, який укладається з посадовою особою, зокрема: у складі Ревізійної комісії здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів. Розмір виплаченої винагороди за звітний рік становить: 127571,81грн, в натуральній формі винагорода не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи: 12 років. Попередні посади, які особи обіймала протягом останніх п`яти років: Член Ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії. У звітному періоді змін на даній посаді не було.Посадовою особою було змінено прізвище з Синюк на Самойлову у зв`язку з укладенням шлюбу. Посади на інших підприємствах не обіймає.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" #09806443
Адреса 01032, Україна, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30
Діятельність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ №294421
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 16.09.2014
Контакти (044)428-97-46, (044)428-97-46
Примітки ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність, а саме – Депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії серії АЕ № 294421 виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.09.2014 року, строк дії з 12.10.2013р. - необмежений.
Публічне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа" #20064500
Адреса 01033, Україна, м.Київ, Саксаганського, 36-В
Діятельність Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Ліцензія
№ АВ№581146
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 05.04.2011
Контакти (044)490-57-89, (044)490-57-89
Примітки ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на підставі Ліцензії, виданої ДКЦПФР, Серія АВ№581146, Дата видачі ліцензії: 05.04.2011 р. Строк дії ліцензії: з 10.08.2007 по 10.08.2017 р.р. Цінні папери емітента ПАТ "Нерухомість столиці" знаходяться в біржовому списку ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа".
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8
Діятельність Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Ліцензія
№ 2092
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 01.10.2013
Контакти (044)591-04-19, (044)482-52-07
Примітки У відповідності до чинного законодавства України ПАТ "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ" для обслуговування емісії цінних паперів користується послугами Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України", який з дати вступу в силу Закону України "Про депозитарну систему України" має статус Центрального депозитарію. ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів на підставі Правил Центрального депозитарію цінних паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (Рішення НКЦПФР № 2092 від 01.10.2013 р., зміни зареєстровано рішенням від 08.04.2014 р. № 443).
Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Аудіт-Оптім" #21613474
Адреса 03083, Україна, м.Київ, вул. Червонопрапорна, буд. 34, корп. 4
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 0295
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти (044)425-74-99, (044)425-74-99
Примітки ПП АФ "Аудит-Оптім", включений до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов`язкового аудиту. Аудиторська палата України видала ПП "АФ "Аудіт-Оптім" свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності № 0295 від 26.01.2001 р., термін дії свідоцтва до 04.11.2015 р.

Власники акцій

Власник Частка
ТОВ "КУА "Капітал Груп" (ПВІФНВЗТ "Зоряний") / #32307531 9.95%
Адреса Україна, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/14
Код 32307531
ТОВ "Терера" / #36509316 9.90%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Урицького, буд. 45
Код 36509316
ТОВ "КУА "Капітал Груп" (ПВІФНВЗТ "Капітал-рекорд") / #32307531 9.90%
Адреса Україна, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/14
Код 32307531
ТОВ "ДІМ НА ІНСТИТУТСЬКІЙ" / #36386486 9.90%
Адреса Україна, місто Київ, вул. Інститутська, буд. 28
Код 36386486
ТОВ "ДІМ НА МИХАЙЛІВСЬКІЙ" / #36386580 9.90%
Адреса Україна, місто Київ, вул.Інститутська, буд. 28
Код 36386580
ПрАТ "МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ" / #32587736 9.90%
Адреса Україна, місто Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, буд. 45
Код 32587736
ТОВ "ФІНКОРТРЕЙД" / #37816843 9.90%
Адреса Україна, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45
Код 37816843
ТОВ "КУА "Капітал Груп" (ПВІФНВЗТ "Національний капітал") / #32307531 9.90%
Адреса Україна, Київ, вул.В.Хвойки, 18/14
Код 32307531
ТОВ "КУА "Капітал Груп" (ПВІФНВЗТ "Нові будівельні технології") / #32307531 9.90%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14
Код 32307531
ТОВ "Архітектурне бюро індивідуальних рішень" / #33307265 8.42%
Адреса Україна, місто Київ, вул. Воровського, буд. 24
Код 33307265
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ -АКЦІОНЕРІВ - 393 2.43%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ЗАТ ІК "ЄВРОІНВЕСТ" / #23754658 0.00%
Адреса Україна, Харків, вул. Клочківська, буд. 370
Код 23754658