Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (25)
Будівництво (3) Перевірки (5)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ"

#30965299

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ"
ЄДРПОУ 30965299
Номер свідоцтва про реєстрацію серія А01 №378287
Дата державної реєстрації 09.02.2001
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "Банк Кіпру"
МФО: 320940
Номер рахунку: 26003014201
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ "Банк Кіпру"
МФО: 320940
Номер рахунку: 26002014202
Контакти
+38 (044) 585-41-01
nest@security-cb.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Князєв Ігор Євгенійович Генеральний директор
Рік народження 1967 р. н. (56 років)
Паспортні дані 45, 578900, 16.11.2001, Відділ внутрішніх справ "Ярославський" м. Москви
Освіта вища
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Заступник Голови Правління з фінансів та інвестицій ВАТ "Нерухомість столиці"
Примітки Повноваження та обов`язки визначені Статутом Товариства, Положенням про Генерального директора, трудовим контрактом, зокрема: підзвітний Загальним зборам товариства та Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень та діє від імені Товариства в межах своїх повноважень, керує та самостійно розпоряджається всіма справами, майном та коштами Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством, Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів належать до компетенції інших органів Товариства, без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях, підписує будь-які документи та звіти від імені Товариства, відкриває розрахункові та інші рахунки в установах банку, здійснює контроль за поточною діяльність Товариства, вживає відповідні заходи щодо підвищення ефективності роботи Товариства. Оплата згідно з штатним розписом, винагорода в натуральній формі не виплачувалася. Стаж керівної роботи - 13 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.Попередні посади: заступник Голови Правління, Голова Правління. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Обіймає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ" (місцезнаходження: 01021, м.Київ, вул. Інститутська, буд. 28).
Дріжчаний Ігор Васильович Член Наглядової ради
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Паспортні дані СО, 156701, 22.07.1999, Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Рада національної безпеки та оборони України на посаді Заступника Секретаря.
Примітки Повноваження та обов`язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, укладеним з посадовою особою, зокрема: приймає участь у Засіданнях Наглядової Ради, зобов`язаний діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової Ради. Попередні посади: заступник секретаря РНБО, Голова та заступник Голови СБУ, Заступник Генерального прокурора, Член Наглядової ради. Оплата згідно з штатним розписом, винагорода в натуральній формі не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Стаж керівної роботи: 24 роки. Також займає посади директора програми антикорупційних досліджень Центру ім. Разумкова (01015, м. Київ, вул. Мазепи, 34, 2 поверх), Головний радник з питань безпеки ЗАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (04070, м. Київ, вул. Ігоревська, 7а), Арбітру Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України (01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33). Протягом звітного періоду змін на даній посаді не було.
Трофименко Володимир Всеволодович Голова Наглядової ради
Рік народження 1965 р. н. (58 років)
Паспортні дані МЕ, 931100, 10.04.2009, ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві
Освіта вища, Державний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського (ХАІ)
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Заступник директора Представництва "Ремосо трейдінг лімітед"
Примітки Повноваження та обов`язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, укладеним з посадовою особою,зокрема: планує та організовує роботу Наглядової Ради, скликає засідання Наглядової Ради, на яких головує, і т.п. Обіймає посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "РЕНЕСАНС" (місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 28), Член Наглядової ради ПАТ "МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ" (місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 28). Оплата здійснюється згідно з штатним розписом, винагорода в натуральній формі не виплачувалася. Стаж керівної роботи: 25 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади: заступник директора, директор, Голова Наглядової ради. У звітному періоді змін на даній посаді не було.
Штакун Володимир Анатолійович Начальник управління бухгалтерського та податкового обліку - головний бухгалтер
Рік народження 1961 р. н. (62 роки)
Паспортні дані СН, 137321, 18.06.1996, Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві
Освіта вища, КПІ, Житомирський індустріальний технологічний інститут
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Головний бухгалтер ТОВ "Нест-девелопмент"
Примітки Оплата згідно з штатним розписом, винагорода в натуральній формі не виплачувалася. Повноваження та обов`язки згідно Статуту товариства та посадової інструкції, зокрема: забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням вимог чинного законодавства України, керує роботою бухгалтерії. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Обгрунтування змін у персональному складі - місце було вакантне. Стаж керівної роботи - 11 років. Попередні посади, які обіймав: старший інженер, молодший науковий співробітник, директор, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Обіймає посаду Головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку ТОВ "Нест-плюс" (місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Урицького ,45.). У звітному періоді змін на даній посаді не було.
Синюк Наталія Петрівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1977 р. н. (46 років)
Паспортні дані МЕ, 910411, 25.11.2008, Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві
Освіта вища, Запорізький державний технічний університет.
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи Голова Ревізійної комісії ВАТ "Нерухомість столиці"
Примітки Посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: Член Ревізійної комісії АТВТ Компанія "Д.І.Б." (місцезнаходження: 01104, м. Київ, вул. Пушкінська, 35А). Повноваження та обов`язки визначені в Статуті Товариства, Положенні про Ревізійну комісію, трудовому договорі, який укладається з посадовою особою, зокрема: у складі Ревізійної комісії здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів. Оплата згідно з штатним розписом, винагорода в натуральній формі не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Стаж керівної роботи - 10 років. Попередні посади: член Ревізійної комісії, голова Ревізійної комісії, заступник Голови правління. У звітному періоді змін на даній посаді не було.
Свиридовська Інна Іванівна Член Ревізійної комісії
Рік народження 1968 р. н. (55 років)
Паспортні дані СН, 406832, 23.01.1997, Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві
Освіта вища
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Заступник генерального директора по фінансовим питанням ТОВ "І.В.Трейд"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, положенням про Ревізійну комісію, трудовим договором, зокрема: у складі Ревізійної комісії здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Оплата згідно зі штатним розписом. Винагорода в натуральній формі посадовій особі не виплачувалася. Попередні посади: заступник генерального директора по фінансовим питанням, член ревізійної комісії. Посади, які обіймає на інших підприємствах: Член Наглядової ради АТВТ Компанія "Д.І.Б." (місцезнаходження: 01104, м. Київ, вул. Пушкінська, 35А). Стаж керівної роботи - 14 років. У звітному періоді змін на даній посаді не було.
Шайгородський Віктор Григорович Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1973 р. н. (50 років)
Паспортні дані СН, 292500, 05.09.1996, Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві
Освіта вища
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Директор департаменту контролінгу ВАТ "Нерухомість столиці"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію, трудовим договором, зокрема: у складі Ревізійної комісії здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів. Оплата згідно з штатним розписом, винагорода в натуральній формі не виплачувалася. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: головний бухгалтер, заступник директора з фінансових питань, аудитор, директор, керівник проектів та програм в сфері матеріального виробництва, керівник служби внутрішнього аудиту, Голова Ревізійної комісії, начальник контрольно-ревізійного управління, директор департаменту контролінгу, ревізор. Посади, які займає на інших підприємствах: Ревізор ПрАТ "РЕНЕСАНС" (місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 28), Ревізор ПрАТ "Міські інвестиції" (місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Урицького,45). Стаж керівної роботи - 12 років.
Савкін Ігор Вячеславович Член Наглядової ради
Рік народження 1974 р. н. (49 років)
Паспортні дані СА, 089545, 23.11.1995, Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
Освіта вища
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи Корпоративний секретар ВАТ "Нерухомість столиці"
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, зокрема: приймає участь у засіданнях Наглядової ради, зобов`язаний діяти в інтересах Товариства та керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України , статутом та внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Оплата здійснюється згідно з штатним розписом, винагорода в натуральній формі не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: фінансовий директор, начальник відділу аналізу та звітності, помічник міністра фінансів, корпоративний секретар.Також обіймає посаду Голови Ревізійної комісії АТВТ "Компанія "Д.І.Б." (місцезнаходження: 01104, м. Київ, вул. Пушкінська, 35А), Заступника директора ТОВ "Дім на Михайлівській" ( 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 28), Член Наглядової ради ПрАТ "РЕНЕСАНС" (місцезнаходження: 01021, м.Київ, вул. Інститутська, 28). Стаж керівної роботи - 4 роки. Змін на даній посаді у звітному періоді не було.
Еделев Сергій Гаврилович Член Наглядової ради
Рік народження 1960 р. н. (63 роки)
Паспортні дані МЕ, 941208, 03.07.2009, ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м.Києві
Освіта вища
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи АБ "АвтоЗАЗбанк", Голова Спостережної Ради
Примітки Обіймає посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ "РЕНЕСАНС" (місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 28); Члена Наглядової ради ПАТ "Київське автотранспортне підприємство 13068" (місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Механізаторів, 2), Голови Наглядової Ради ПАТ "ЗЖБК №1" (місцезнаходження: 69106, м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1Б.). Стаж керівної роботи - 24 роки. Повноваження та обов`язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду,трудовим договором, зокрема: приймає участь у засіданнях Наглядової ради, зобов`язаний діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом та внутрішніми документами Товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Оплата згідно з штатним розписом, винагорода в натуральній формі не виплачувалася. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Попередні посади: Голова Спостережної ради, директор. У звітному періоді змін на даній посаді не було.
Сівкович Олександр Володимирович Член Наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (41 рік)
Паспортні дані СМ, 783161, 31.05.2007, Солом`янським РУ ГУ МВС України в місті Києві
Освіта вища
Стаж роботи 9 років
Попередне місце роботи ТОВ "Торговий дім "Интертрейдінг", Генеральний директор
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, трудовим договором, зокрема: приймає участь у засіданнях Наглядової ради, зобов`язаний діяти в інтересах товариства, виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядової ради. Оплата здійснюється згідно з штатним розписом. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. У звітному періоді змін на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 9 років. Попередні посади: заступник Генерального директора, Генеральний директор. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ПАТ "Банк Кіпру" #19358784
Адреса 03035, Україна, м. Київ, вул. Урицького, 45.
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Ліцензія
№ АЕ№185168
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 17.10.2012
Контакти (044) 251-13-65, (044) 251-13-65
Примітки Публічне акціонерне товариство "Банк Кіпру" здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача на підставі Ліцензії Серії АЕ № 185168, виданої НКЦПФР. Дата видачі ліцензії: 17.10.2012 р. Строк дії ліцензії з 17.10.2012 р. необмежений.
Публічне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа" #20064500
Адреса 01033, Україна, м.Київ, Саксаганського, 36-В
Діятельність Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Ліцензія
№ АВ№581146
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 05.04.2011
Контакти (044)490-57-89, (044)490-57-89
Примітки ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на підставі Ліцензії, виданої ДКЦПФР, Серія АВ№581146, Дата видачі ліцензії: 05.04.2011 р. Строк дії ліцензії: з 10.08.2007 по 10.08.2017 р.р. Цінні папери емітента ПАТ "Нерухомість столиці" знаходяться в біржовому списку ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа".
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" #35917889
Адреса 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ АВ №498004
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 19.11.2009
Контакти (044)585-42-40, (044)585-42-40
Примітки Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Міжрегіональний фондовий союз", здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів на підставі Ліцензії Серії АВ № 498004, яка видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 року. Термін дії ліцензії - до 27.05.2019 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Регістр" #21647622
Адреса 03150, Україна, м.Київ, Червоноармійська, 84
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ 0439
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти (044)287-00-15, (044)287-00-15
Примітки ТОВ "Аудиторська фірма "Регістр" має свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності № 0439 від 26.01.2001 р., видане Аудиторською палатою України. Рішенням АПУ від 04.11.2010 р. №221/3 термін дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів продовжено до 04.11.2015 р. ТОВ "Аудиторська фірма "Регістр" має свідоцтво ДКЦПФР серії АБ000309 № 337 від 27.03.2007 р. про внесення в реєстр аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, термін дії з 27.03.2007 р. по 15.12.2010 р., 23.11.2010 р. термін дії свідоцтва продовжено 04.11.2015 р.

Власники акцій

Власник Частка
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ -АКЦІОНЕРІВ - 394 99.75%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ТОВ "КУА "Капітал Груп" (ПВІФ НВ ЗТ "Зоряний") / #32307531 0.15%
Адреса Україна, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/14
Код 32307531
ТОВ "КУА "Капітал Груп" (ПВІФ НВ ЗТ "Нові будівельні технології") / #32307531 0.10%
Адреса Україна, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14
Код 32307531
ЗВФ "ПЕРШИЙ" АТ ІК "ЄВРОІНВЕСТ" / #23754658 0.00%
Адреса Україна, Харків, вул. О.Яроша, 18а
Код 23754658
ТОВ "Терера" / #36509316 0.00%
Адреса Україна, Київ, Урицького, 45
Код 36509316
ТОВ "КУА "Капітал Груп" (ПВІФ НВ ЗТ "Капітал-рекорд") / #32307531 0.00%
Адреса Україна, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/14
Код 32307531

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТРОФИМЕНКО ВОЛОДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ 100 270 619 шт 97.32%
Паспорт МЕ, 931100, 10.04.2009, ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві