Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (61)
Пов'язані особи Перевірки (4) Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

#20602681

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя"
ЄДРПОУ 20602681
Адреса 04080, Київ, вулиця Кирилiвська, будинок 40
Дата державної реєстрації 22.06.1993
Середня кількість працівників 723
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "Ощадбанк"
МФО: 322669
Номер рахунку: UA853226690000026506300221183
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АТ "Ощадбанк"
МФО: 322669
Номер рахунку: UA853226690000026506300221183
Контакти
+38 (044) 463-64-21

Посадові особи

Ім'я Посада
Ставицький Ігор Євгенович член Наглядової ради
Рік народження 1969 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Начальник управлiння з питань страхування та супутнiх фiнансових продуктiв ВАТ "Ощадбанк", заступник директора з продажу ТОВ "НАГРО-Україна", директор ТОВ "Книгарня", Радник Голови Наглядової ради ПрАТ "УПСК" за сумiсництвом, ПрАТ "УПСК", 20602681
Примітки 25 квiтня 2019 року рiшенням Загальних зборiвакцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя", надалi - Товариство, обрано членом Наглядової ради Ставицького Iгоря Євгеновича з 25.04.2019 року строком на 3 роки. Володiє 5 акцiями Товариства, що складає 0,000025% вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складiобгрунтованiзакiнченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якiобiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: : Начальник управлiння з питань страхування та супутнiх фiнансових продуктiв ВАТ "Ощадбанк", заступник директора з продажу ТОВ "НАГРО-Україна", директор ТОВ "Книгарня", Радник Голови Наглядової ради ПрАТ "УПСК" за сумiсництвом, член Наглядової ради ПрАТ "УПСК". Особу обрано як акцiонера Товариства.
Михайлов Олександр Михайлович член Наглядової ради, Голова Наглядової ради
Рік народження 1958 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи член Наглядової ради, Голова Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя", ПрАТ "УПСК", 20602681
Примітки 25 квiтня 2019 року рiшенням Загальних зборiвакцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя", надалi - Товариство, обрано членом Наглядової ради Михайлова Олександра Михайловича з 25.04.2019 року строком на 3 роки. Володiє 15 185 318 акцiями Товариства, що складає 75,926590 % вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi обгрунтованi закiнченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якiобiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ "УПСК". Особу обрано як акцiонера Товариства.
Лисенко Борис Борисович член Правлiння
Рік народження 1976 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін 30.10.2019 - 5 рокiв
Освіта вища
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи ПрАТ "УПСК", заступник Голови Правлiння., ПрАТ "УПСК", 20602681
Примітки 30 жовтня 2019 року рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" обрано членом Правлiння Лисенко Бориса Борисовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) строком на 5 рокiв. Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Страхова агенцiя "Євродисконт" - директор; ПрАТ "Страхова компанiя Альфа Страхування" - директор з розвитку, заступник Голови Правлiння; ПрАТ "УПСК" - заступник Голови Правлiння.
Мосійчук Тетяна Костянтинівна Голова Правлiння
Рік народження 1966 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 16.12.2019 - 5 рокiв
Освіта вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи перший заступник Голови Правлiння ПрАТ "УПСК", ПрАТ "УПСК", 20602681
Примітки 13.12.2019 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" (надалi Товариство), Мосiйчук Тетяна Костянтинiвна обрана Головою Правлiння строком на 5 рокiв з 16.12.2019 року (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Особа акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 2008 - 2016 ТОВ "Асистанс холдинг", директор; 2016 -2016 Унiверситет "Крок", старший викладач кафедри маркетингу та поведiнкової економiки; 2016 - 2018 ТОВ "Асистанс холдинг", директор; 2018 - по теперiшнiй час ПрАТ "УПСК", радник Голови Наглядової Ради, член Правлiння, перший заступник Голови Правлiння.
Михайлова Зоя Петрівна член Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради
Рік народження 1981 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін 25.04.2019 - 3 роки
Освіта вища
Стаж роботи 23 роки
Попередне місце роботи член Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "УПСК", ПрАТ "УПСК", 20602681
Примітки 25 квiтня 2019 року рiшенням Загальних зборiвакцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя", надалi - Товариство, обрано членом Наглядової ради Михайлову Зою Петрiвну з 25.04.2019 року строком на 3 роки. Володiє 100 акцiями Товариства, що становить 0,0005% вiд їх загальної кiлькостii. Змiни у персональному складi обгрунтованi закiнченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якiобiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради ПрАТ "УПСК", заступник Голови наглядової ради ПрАТ "УПСК". Особу обрано як акцiонера Товариства.
Тимощук Ольга Валеріївна член Правлiння
Рік народження 1971 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 16.12.2019 - 5 рокiв
Освіта вища
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи радник Голови Наглядової Ради ПрАТ "УПСК", ПрАТ "УПСК", 20602681
Примітки 13.12.2019 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанiя" (надалi Товариство), Тимощук Ольга Валерiївна обрана членом Правлiння строком на 5 рокiв з 16.12.2019 року (згоду на розкриття паспортних даних не надано. Особа акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi об?рунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Антимонопольний комiтет України, Начальник управлiння дослiджень ринкiв паливно-енергетичного комплексу - начальника вiддiлу ринкiв нафти i нафтопродуктiв Департаменту дослiджень ринкiв, Заступник начальника другого управлiння дослiджень i розслiдувань - начальника вiддiлу ринкiв нафти i нафтопродуктiв Департаменту дослiджень i розслiдувань, Начальник першого управлiння дослiджень i розслiдувань Департаменту дослiджень i розслiдувань, Начальник четвертого управлiння дослiджень i розслiдувань; Головне територiальне управлiння юстицiї у Харкiвськiй областi, Начальник вiддiлу з питань нотарiату Головного територiального управлiння юстицiї (5 ранг), Начальник вiддiлу державної реєстрацiї (5 ранг), Заступник начальника головного територiального управлiння юстицiї з питань державної реєстрацiї (5 ранг), Присвоєно 4 ранг держслужбовця, радник Голови Наглядовоъ ради
Лініченко Олександр Миколайович член Правлiння
Рік народження 1982 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 20.04.2017 - 5 рокiв
Освіта вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи заступник Голови правлiння ПраТ "УПСК", ПрАТ "УПСК", 20602681
Примітки Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: заступник директора з продажi ТзДВ "Страхова компанiя "Провiта", директор Київської дирекцiї ПрАТ "УПСК", заступник Голови Правлiння ПрАТ "УПСК".

Власники акцій

Власник Частка
н/д / н/д 0.00%
Адреса н/д, н/д, н/д
Код н/д