Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1) Пов'язані особи Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ"

#14232168

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ"
ЄДРПОУ 14232168
Адреса 14017, м. Чернiгiв, вул. Щорса, буд. 53
(КОАТУУ 7410136600)
Номер свідоцтва про реєстрацію А00 №583428
Дата державної реєстрації 17.02.1995
Середня кількість працівників 36
Орган управління Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюється акцiонерними товариствами
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк"
МФО: 353100
Номер рахунку: 26005201197
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк"
МФО: 353100
Номер рахунку: 26005201197
Контакти
+38 (046) 265-13-45

Посадові особи

Ім'я Посада
Миленька Тетяна Валентинівна Член Наглядової ради
Рік народження 1979 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2011 - безстроково
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Освіта вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки i управлiння, 2002
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи ВАТ "Рекламний комбiнат", начальник вiддiлу переробки паперу
Примітки Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Емiтента та положенням про Наглядову раду. Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Займає посаду начальника вiддiлу переробки паперу у ПАТ "Рекламний комбiнат". Посадова особа товариства протягом звiтного року не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Штихно Юлія Анатоліївна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1970 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2012 - безстроково
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Освіта середня спецiальна, Чернiгiвське медичне училище, 1991
Попередне місце роботи ПАТ «Рекламний комбiнат», фахiвець з комп’ютерної графiки.
Примітки Повноваження та обов'язки голови Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом емiтента та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї провадиться на безоплатнiй основi. Стаж керiвної роботи 2 роки. Займає посаду фахiвця з комп’ютерної графiки ПАТ «Рекламний комбiнат». Посадова особа товариства протягом звiтного року не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Бондаренко Світлана Георгіївна Голова Наглядової ради
Рік народження 1951 р. н. (70 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2011 - безстроково
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Освіта вища, Ленiнградський державний iнститут культури, 1974
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Полiкомбанк, референт секретарiату
Примітки Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Емiтента та положенням про Наглядову раду. Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Займає посаду референта секретарiату у Полiкомбанку. Посадова особа товариства протягом звiтного року не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Глаголєв Павло Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2011 - безстроково
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Освіта вища, Академiя адвокатури України, 2004
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ВАТ "Рекламний комбiнат", юрисконсульт
Примітки Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Емiтента та положенням про Наглядову раду. Стаж керiвної роботи 7 рокiв. Займає посаду юрисконсульта ПАТ "Рекламний комбiнат". Посадова особа товариства протягом звiтного року не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Сердюк Марина Ігорівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1983 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2012 - безстроково
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Освіта вища, Чернiгiвський державний технологiчний унiверситет, 2011
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи ПАТ "Рекламний комбiнат", бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Займає посаду бухгалтера у ПАТ "Рекламний комбiнат". Посадова особа товариства протягом звiтного року не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Стрижак Татьяна Валентинівна Директор
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 10.08.2012 - безстроково
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Освіта вища, Чернiгiвський державний технологiчний унiверситет, 2002
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи Економiст ПАТ "Рекламний комбiнат"
Примітки Повноваження та обов'язки директора визначенi у статутi товариства та контрактi, який укладений iз ним Наглядовою радою. Заробiтна плата сплачується за умовами контракту. Стаж керiвної роботи 2 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа товариства протягом звiтного року не змiнювалась. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк" #19356610
Адреса 14005, Україна, м. Чернiгiв , вул. Київська, буд. 3
Діятельність депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 534060
ДКЦПФР
з 09.06.2010
Контакти (0462) 604248, (0462) 604248
Примітки Додаткової iнформацiї немає.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Діятельність Центральний депозитарiй
Ліцензія
№ -
-
Контакти (044) 279-10-78, (044) 279-10-78
Примітки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги центрального депозитарiю цiнних паперiв як емiтенту, в депозитарiї задепоновано глобальний сертифiкат дематерiалiзованого випуску акцiй
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ» #01204513
Адреса 01033, Україна , м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, офiс 306
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 1970
Аудиторська палата України
з 23.02.2001
Контакти (044) 287-70-55, (044) 287-42-94
Примітки Додаткової iнформацiї немає
Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк" #19356610
Адреса 14005, Україна, м. Чернiгiв, вул. Київська, буд. 3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ № 263217
НКЦПФР
з 20.08.2013
Контакти (0462) 604248, (0462) 604248
Примітки Додаткової iнформацiї немає.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул.Б.Грiнченка, буд.3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 581322
ДКЦПФР
з 25.05.2011
Контакти (044) 279-10-78, (044) 279-10-78
Примітки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги депозитарiю цiнних паперiв як емiтенту, в депозитарiї задепоновано глобальний сертифiкат дематерiалiзованого випуску акцiй
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Діятельність Центральний депозитарiй
Ліцензія
№ 2092
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 279-10-78, (044) 279-10-78
Примітки ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги центрального депозитарiю цiнних паперiв як емiтенту, в депозитарiї задепоновано глобальний сертифiкат дематерiалiзованого випуску акцiй
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ» #01204513
Адреса 01033, Україна , м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, офiс 306
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 1970
Аудиторська палата України
з 23.02.2001
Контакти (044) 287-70-55, (044) 287-42-94
Примітки Додаткової iнформацiї немає
Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк" #19356610
Адреса 14005, Україна, м. Чернiгiв, вул. Київська, буд. 3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ № 263217
НКЦПФР
з 20.08.2013
Контакти (0462) 604248, (0462) 604248
Примітки Додаткової iнформацiї немає.

Власники акцій

Власник Частка
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Чернiгiвськiй областi / #14243893 0.00%
Адреса Україна, м. Чернiгiв, проспект Миру, буд.43
Код 14243893
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Чернiгiвськiй областi / #14243893 0.00%
Адреса Україна, м. Чернiгiв, проспект Миру, буд.43
Код 14243893

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
БОНДАРЕНКО СВІТЛАНА ГЕОРГІЇВНА 7 030 921 шт 56.79%
Паспорт д/в, д/в, д/в
БОНДАРЕНКО СВІТЛАНА ГЕОРГІЇВНА 7 030 921 шт 56.79%
Паспорт д/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.