Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1) Пов'язані особи Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ"

#14232168

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ"
ЄДРПОУ 14232168
Адреса 14017, м. Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, буд. 53
(КОАТУУ 7410136600)
Номер свідоцтва про реєстрацію свiдоцтво вiдсутнє
Дата державної реєстрації 17.02.1995
Середня кількість працівників 16
Орган управління Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюється акцiонерними товариствами
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк"
МФО: 353100
Номер рахунку: 26003601197
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк"
МФО: 353100
Номер рахунку: 26003601197
Контакти
+38 (046) 265-13-45

Посадові особи

Ім'я Посада
Штихно Юлія Анатоліївна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1970 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - безстроково
Паспортні дані д/в
Освіта середня спецiальна, Чернiгiвське медичне училище, 1991
Стаж роботи 29 років
Попередне місце роботи ПрАТ «Рекламний комбiнат», фахiвець з комп’ютерної графiки
Примітки Повноваження та обов'язки голови Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом емiтента та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї провадиться на безоплатнiй основi. Посадову особу обрано на рiчних загальних зборах акцiонерiв вiд 21.04.2017. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 29 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду фахiвця з комп’ютерної графiки ПрАТ «Рекламний комбiнат». Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Черняк Наталія Дмитрівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1973 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2017 - безстроково
Паспортні дані д/в
Освіта вища, Чернiгiвський державний технологiчний унiверситет, 1997
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи з листопада 2015р. до грудня 2016р. - ТОВ "Техком АВ", головний бухгалтер, з грудня 2016р. - безробiтна, з травня 2012р., ПрАТ "ЧБ "Спорттовари", головний бухгалтер.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Посадову особу обрано на рiчних загальних зборах акцiонерiв вiд 21.04.2017. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 20 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 31.08.2001р. по 12.10.2015р. працювала головним бухгалтером у ТОВ "Чернiгiв Продакшн ЛТД", з 13.10.2015р. по 02.11.2015р. - безробiтна, з 03.11.2015р. по 08.12.2016р. працювала головним бухгалтером у ТОВ "Техком АВ", з 09.12.2016р. по 18.05.2017р. - безробiтна,з 18.05.2017 р. головний бухгалтер ПрАТ "ЧБ "Спорттовари".
Миленька Тетяна Валентинівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1979 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2016 - безстроково
Паспортні дані д/в
Освіта вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки i управлiння, 2002
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ПрАТ "Рекламний комбiнат", начальник переробки паперу
Примітки Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Емiтента та положенням про Наглядову раду. Посадова особа товариства протягом звiтного року не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 16 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду начальник переробки паперу ПрАТ "Рекламний комбiнат". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Пугач Марія Василівна Член Наглядової ради
Рік народження 1945 р. н. (76 років)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2016 - безстроково
Паспортні дані д/в
Освіта вища, Ленiнградський державний iнститут культури iм. Н.К.Крупської, 1974
Стаж роботи 45 років
Попередне місце роботи пенсiонер
Примітки Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Емiтента та положенням про Наглядову раду. Посадова особа товариства протягом звiтного року не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 45 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв пенсiонер. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Сердюк Марина Ігорівна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1983 р. н. (38 років)
Дата вступу на посаду і термін 24.04.2012 - безстроково
Паспортні дані д/в
Освіта вища, Чернiгiвський державний технологiчний унiверситет, 2011
Стаж роботи 10 років
Попередне місце роботи ПрАТ "Рекламний комбiнат", бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи припинено на рiчних загальних зборах акцiонерiв вiд 21.04.2017. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 10 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду бухгалтера у ПАТ "Рекламний комбiнат". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Бабенко Ірина Сергіївна Член Наглядової ради
Рік народження 1987 р. н. (34 роки)
Дата вступу на посаду і термін 18.04.2016 - безстроково
Паспортні дані д/в
Освіта вища, Чернiгiвський державний технологiчний унiверситет, 2012
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи ПрАТ «Рекламний комбiнат», бухгалтер
Примітки Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Емiтента та положенням про Наглядову раду. Посадова особа товариства протягом звiтного року не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 8 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду бухгалтера ПрАТ "Рекламний комбiнат". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Стрижак Татьяна Валентинівна Директор
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 09.08.2013 - безстроково
Паспортні дані д/в
Освіта вища, Чернiгiвський державний технологiчний унiверситет, 2002
Стаж роботи 27 років
Попередне місце роботи Економiст ПрАТ "Рекламний комбiнат"
Примітки Повноваження та обов'язки директора визначенi у Статутi товариства та контрактi, який укладений iз ним Наглядовою радою. Заробiтна плата сплачується за умовами контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа товариства протягом звiтного року не змiнювалась. Загальний стаж роботи: 27 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: з 2012 диретор ПАТ "Рекламний комбiнат". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ПУГАЧ МАРІЯ ВАСИЛІВНА 7 030 920 шт 56.79%
ПУГАЧ МАРІЯ ВАСИЛІВНА 7 030 920 шт 56.79%