Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1) Пов'язані особи Зв'язки

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ"

#14232168

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ"
ЄДРПОУ 14232168
Номер свідоцтва про реєстрацію А00 №583428
Дата державної реєстрації 17.02.1995
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Полiкомбанк
МФО: 353100
Номер рахунку: 26005201197
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Полiкомбанк
МФО: 353100
Номер рахунку: 26005201197
Контакти
+38 (046) 265-13-45

Посадові особи

Ім'я Посада
Цілібіна Валентина Михайлівна голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1949 р. н. (72 роки)
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Освіта середня
Стаж роботи 2 роки
Попередне місце роботи ПАТ "Рекламний комбiнат", завiдувач складу.
Примітки Повноваження посадової особи були припиненi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2012. Повноваження та обов'язки голови Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом емiтента та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї провадиться на безоплатнiй основi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Миленька Тетяна Валентинівна Член Наглядової ради
Рік народження 1979 р. н. (42 роки)
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Освіта вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки i управлiння, 2002
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи ВАТ "Рекламний комбiнат", начальник вiддiлу переробки паперу
Примітки Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Займає посаду начальника вiддiлу переробки паперу у ПАТ "Рекламний комбiнат". Посадова особа товариства на посадi протягом звiтного року не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Штихно Юлія Анатоліївна Голова Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1970 р. н. (51 рік)
Паспортні дані д\в, д\в, д\в
Освіта середня спецiальна, Чернiгiвське медичне училище, 1991
Попередне місце роботи ПАТ «Рекламний комбiнат», фахiвець з комп’ютерної графiки.
Примітки Була призначена головою ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2012. Повноваження та обов'язки голови Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом емiтента та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї провадиться на безоплатнiй основi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Бондаренко Світлана Георгіївна Голова Наглядової ради
Рік народження 1951 р. н. (70 років)
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Освіта вища, Ленiнградський державний iнститут культури, 1974
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Полiкомбанк, референт секретарiату
Примітки Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та положення про Наглядову раду. Займає посаду референта секретарiату у Полiкомбанку. Посадова особа товариства на посадi протягом звiтного року не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Герасименко Роман Іванович Директор
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Освіта Вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи ПАТ "Рекламний комбiнат" - заступник директора з експлуатацiї та охорони пiдприємства.
Примітки Повноваження директора визначенi у статутi товариства та контрактi, який укладений iз ним Наглядовою радою. Заробiтна плата сплачується за умовами контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження посадової особи припиненi протоколом Наглядової ради вiд 10.08.2012. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Глаголєв Павло Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Освіта вища, Академiя адвокатури України, 2004
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи ВАТ "Рекламний комбiнат", юрисконсульт
Примітки Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Займає посаду юрисконсульта ПАТ "Рекламний комбiнат". Посадова особа товариства на посадi протягом звiтного року не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Сердюк Марина Ігорівна Член Ревiзiйної комiсiїй
Рік народження 1983 р. н. (38 років)
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Освіта вища, Чернiгiвський державний технологiчний унiверситет, 2011
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи ПАТ "Рекламний комбiнат", бухгалтер
Примітки Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Займала посаду бухгалтера у ПАТ "Рекламний комбiнат". Посадова особа призначена загальними зборами акцiонерiв вiд 22.04.2012. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Стрижак Татьяна Валентинівна Директор
Рік народження 1972 р. н. (49 років)
Паспортні дані д/в, д/в, д/в
Освіта вища, Чернiгiвський державний технологiчний унiверситет, 2002
Стаж роботи 1 рік
Попередне місце роботи Економiст ПАТ "Рекламний комбiнат"
Примітки Повноваження директора визначенi у статутi товариства та контрактi, який укладений iз ним Наглядовою радою. Заробiтна плата сплачується за умовами контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа призначена протоколом Наглядової ради вiд 10.08.2012. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ» #01204513
Адреса 01033, Україна, м.Київ , вул. Саксаганського, 53/80, офiс 306
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 1970
Аудиторська палата України
з 23.02.2001
Контакти (044) 287-70-55, (044) 287-42-94
Примітки Додаткова iнформацiя вiдсутня
Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк" #19356610
Адреса 14005, Україна, м. Чернiгiв, вул. Київська, буд. 3
Діятельність депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 534060
ДКЦПФР
з 09.06.2010
Контакти (0462) 604248, (0462) 604248
Примітки Додаткової iнформацiї немає
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Українi, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 581322
ДКЦПФР
з 25.05.2007
Контакти (044) 279-10-78, (044) 279-10-78
Примітки Додаткової iнформацiї немає
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ» #01204513
Адреса 01033, Україна, м.Київ , вул. Саксаганського, 53/80, офiс 306
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 1970
Аудиторська палата України
з 23.02.2001
Контакти (044) 287-70-55, (044) 287-42-94
Примітки Додаткова iнформацiя вiдсутня
Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк" #19356610
Адреса 14005, Україна, м. Чернiгiв, вул. Київська, буд. 3
Діятельність депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 534060
ДКЦПФР
з 09.06.2010
Контакти (0462) 604248, (0462) 604248
Примітки Додаткової iнформацiї немає
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Українi, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 581322
ДКЦПФР
з 25.05.2007
Контакти (044) 279-10-78, (044) 279-10-78
Примітки Додаткової iнформацiї немає
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ» #01204513
Адреса 01033, Україна, м.Київ , вул. Саксаганського, 53/80, офiс 306
Діятельність Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 1970
Аудиторська палата України
з 23.02.2001
Контакти (044) 287-70-55, (044) 287-42-94
Примітки Додаткова iнформацiя вiдсутня
Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк" #19356610
Адреса 14005, Україна, м. Чернiгiв, вул. Київська, буд. 3
Діятельність депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 534060
ДКЦПФР
з 09.06.2010
Контакти (0462) 604248, (0462) 604248
Примітки Додаткової iнформацiї немає
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 01001, Українi, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ АВ № 581322
ДКЦПФР
з 25.05.2007
Контакти (044) 279-10-78, (044) 279-10-78
Примітки Додаткової iнформацiї немає

Власники акцій

Власник Частка
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Чернiгiвськiй областi / #14243893 0.00%
Адреса Україна, м. Чернiгiв, вул. Миру, буд.43
Код 14243893
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Чернiгiвськiй областi / #14243893 0.00%
Адреса Україна, м. Чернiгiв, вул. Миру, буд.43
Код 14243893
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Чернiгiвськiй областi / #14243893 0.00%
Адреса Україна, м. Чернiгiв, вул. Миру, буд.43
Код 14243893

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
БОНДАРЕНКО СВІТЛАНА ГЕОРГІЇВНА 7 030 921 шт 56.79%
Паспорт д/в , д/в , д/в
БОНДАРЕНКО СВІТЛАНА ГЕОРГІЇВНА 7 030 921 шт 56.79%
Паспорт д/в , д/в , д/в
БОНДАРЕНКО СВІТЛАНА ГЕОРГІЇВНА 7 030 921 шт 56.79%
Паспорт д/в , д/в , д/в