Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (19)
Дозвільні документи
Ліцензії (3)
ДАБІ (3) Перевірки (2)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОІНВЕСТ"

#14199258

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОІНВЕСТ"
ЄДРПОУ 14199258
Номер свідоцтва про реєстрацію А00 № 1522
Дата державної реєстрації 26.10.1994
Середня кількість працівників 17
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Днiпровська фiлiя АТ<Укрiнбанк>
МФО: 354336
Номер рахунку: 260082728001
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (047) 265-80-90
em14199258@ab.ck.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Чорноморець Валентина Анатоліївна Головний бухгалтер
Рік народження 1964 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.05.2011 - Три роки
Паспортні дані НС, 860140, 04.07.1997, Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.
Освіта Середня спецiальна, фiнансово-економiчний технiкум
Стаж роботи 4 роки
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера ЗАТ <Експоiнвест>
Примітки Органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Калашник Ігор Миколайович Генеральний директор
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 23.05.2011 - Три роки
Паспортні дані НС, 144082, 07.08.1996, Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи Голова правлiння ЗАТ <Експоiнвест>
Примітки Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод; органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Калашник Микола Іванович Ревiзор
Рік народження 1937 р. н. (84 роки)
Дата вступу на посаду і термін 23.05.2011 - Три роки
Паспортні дані НС, 315105, 04.07.1997, Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.
Освіта Вища
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи ТОВ <Експо-Iнтранс> - директор
Примітки Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
КАЛАШНИК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 1 168 шт 73.00%
Паспорт НС, 144082, 07.08.1996, Приднiпровський РВ УМСВ України в Черкаськiй обл.