Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (19)
Дозвільні документи
Ліцензії (3)
ДАБІ (3) Перевірки (2)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОІНВЕСТ"

#14199258

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОІНВЕСТ"
ЄДРПОУ 14199258
Адреса 18029, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, вул. Оборонна, 16, 0472658090
(КОАТУУ 7110136700)
Номер свідоцтва про реєстрацію А00 № 1522
Дата державної реєстрації 26.10.1994
Середня кількість працівників 17
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ КБ Глобус
МФО: 380526
Номер рахунку: 2600900114400
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті д/н
МФО: д/н
Номер рахунку: д/н
Контакти
+38 (047) 265-80-90
em14199258@ab.ck.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Чорноморець Валентина Анатоліївна Головний бухгалтер
Рік народження 1964 р. н. (57 років)
Дата вступу на посаду і термін 23.05.2011 - Безстроково
Освіта Середня спецiальна, фiнансово-економiчний технiкум
Стаж роботи 6 років
Попередне місце роботи Заступник головного бухгалтера ЗАТ <Експоiнвест>
Примітки Органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Ярунічев Георгій В'ячеславович Ревiзор
Рік народження 1960 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 28.04.2014 - Сiм рокiв
Освіта середня
Стаж роботи 3 роки
Попередне місце роботи водiй ПрАТ <Експоiнвест>
Примітки Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
Калашник Микола Ігорович Генеральний директор
Рік народження 1981 р. н. (40 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2017 - Безстроково
Освіта Вища
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи Посада, яку займала посадова особа - з 01.11.2010 р по 31.10.2013 р. заступник директора ТОВ "Укрреатехнiк", з 10.03.2014 р. по 05.12.2014 р. заступник директора ТОВ "Експорiелт", з 10.12.2014 р. по 21.03.2016 р. помiчник-консультант народного депутата України.
Примітки Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод; органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
КАЛАШНИК МИКОЛА ІГОРОВИЧ 848 шт 53.00%
КАЛАШНИК АННА ІГОРІВНА 284 шт 15.50%
КАЛАШНИК ТЕТЯНА ПАВЛІВНА 284 шт 15.50%